Now showing items 410-429 of 626

  • Použití ROS2 pro manévrování ve vysoké rychlosti v autonomním řízení 

   Author: Martin Endler; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Manévrování ve vysoké rychlosti při autonomním řízení je problematické bez řádné podpory real-time na straně softwaru. Na ČVUT je tým, který se účastní soutěže F1/10 Autonomous Driving Competition s autonomními modely aut. ...
  • Pravděpodobnostní přístup pro správu klíčových bodů ve vizuální odometrii 

   Author: Potoček Pavel; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Predikce parametrů aterosklerotického plátu z in-vivo ultrazvukových obrázků karotidy 

   Author: Artem Moroz; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Hlavním cílem moje bakalářské práce je predikce parametrů aterosklerotického plátu jako jsou echogenita, homogenita a procento stenózy z in-vivo ultrazvukových obrázků karotidy pomocí metod hlubokého učení. ResNet 34 a ...
  • Predikce rychlostí úseků cyklistických tras pomocí strojového učení 

   Author: Alexandr Zemek; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Cílem této práce je vytvořit model strojového učení, který bude schopen predikovat rychlosti segmentů cyklistických tras v Praze a okolí. Model je trénován na datovém souboru složeném z GPS záznamů cyklistických tras a ...
  • Predikce výsledků ve hře Counter-Strike s pomocí strojového učení 

   Author: Ondřej Švec; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Jindra Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Vzestup odvětví esportů spolu s nárůstem popularity strojového učení poskytuje jedinečné příležitosti pro zlepšení aktuálně používaných metod předpovědí výsledků zápasů. Tato práce si klade za cíl poskytnout nový pohled ...
  • Predikování Blizzard skóre ve StarCraft II 

   Author: David Valouch; Supervisor: Svatoš Martin; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   V této práci se pokusíme využít metody induktivního logického programování k vytěžení numerických hodnot v komplexní prostředí reprezentované pomocí jazyku prvořádové logiky a následně tyto hodnoty využít k řešení regresní ...
  • Prediktivní modely pro společenskou zdrženlivost během pandemií 

   Author: Anastasia Grigoryan; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Coppola Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   V důsledku celosvětové pandemie v roce 2020 způsobené virem COVID- 19 je k minimalizaci šíření virů nezbytné sociální distancování. Problém predikce, kde a kdy se události stanou s vysokou pravděpodobností je hlavním tématem ...
  • Prediktivní řízení a stabilizace formace helikoptér pro filmování v šeru 

   Author: Krátký Vít; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je navrhnout systém pro autonomní stabilizaci formace vícerotorových helikoptér v úloze kooperativního filmování v šeru. Formace se skládá z vícerotorové helikoptéry nesoucí kameru a libovolného počtu ...
  • Prediktivní řízení bezpilotní helikoptéry v prostředí s překážkami 

   Author: Bouček Jan; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá sledováním trajektorie a vyhýbáním se překážkám pro bezpilotní vícerotorové helikoptéry. Cílem této práce je návrh a realizace prediktivního regulátoru přímo na palubě letounu pro plně samostatný let. ...
  • Prediktory fitness v genetickém programování 

   Author: Jan Mayer; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Počítačové programy v genetickém programování je třeba ohodnotit na velkém množství testů, aby mohla být změřena jejich kvalita. Tento proces může být urychlen, pokud jsou k ohodnocení použity pouze malé podmnožiny testovacího ...
  • Prioritizované plánování pro kooperativní vozidla 

   Author: Vavřinec Matěj; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Čáp Michal
   Moderní automobily jsou vybavovány technologií umožňující částečnou automati- zaci řízení. Očekává se, že autonomní vozidla v blízké budoucnosti plně převezmou řízení od lidí. Tato bakalářská práce se věnuje úpravě a ...
  • Problém předčasné konvergence u Gaussovského EDA 

   Author: Vojtěch Tollar; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Gaussovský estimation-of-distribution algoritmus (Gaussovský EDA) je populační optimalizační algoritmus, který pro generování nové populace používá odhadnuté normální rozdělení. Trpí však problémem předčasné konvergence, ...
  • Program pro kontrolu zranitelnosti bezdrátových sítí 

   Author: Rindt Jan; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, kde v první jsou popsány jednotlivé komponenty a vrstvy, ze kterých se domácí počítačová sít' skládá, včetně jejich hlavních nedostatků. Diskutuje situaci na poli domácích ...
  • Programové ovládání projektoru range finderu 

   Author: Jeřábek Jan; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Prohledávání vymezené oblasti bezpilotními helikoptérami pomocí pravděpodobnostního kvadratického stromu 

   Author: Martin Koudelka; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato práce se zabývá použitím několika bezpilotních helikoptér (UAVs) k nalezení cílů ve vymezené oblasti. K dosažení tohoto cíle je použita modifikovaná datová struktura kvadratického stromu rozšířená o pravděpodobnostní ...
  • Prostorová registrace oblaku 3D bodů, experimentální porovnání a využití obrazové informace 

   Author: Hrabalík Aleš; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Prostředí pro snadný vývoj skriptů 

   Author: Karásek Jiří; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Závišek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Průběžná kalibrace kamer na automobilu 

   Author: Tulin Leonid; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Kalibrace kamer je úkolem urcení orientace a umístení kamery v prostoru s použitím snímku udelaných pomocí této kamery. Zatím se tento úkol obvykle reší offline kalibracními metodami. V této práce analyzujeme strukturu ...
  • Přenos stylu na 3D model v reálném čase pomocí neuronové sítě 

   Author: Petr Šádek; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   S dnešním vývojem neuronových sítí se stále rozšiřují jejich aplikace. Jednou z nich je přenos výtvarného stylu z jednoho obrázku na druhý. Tedy výsledný obrázek si zachová jasné rysy objektů obsažených v něm, ale změní ...
  • Přidání kontextu do konvolučních sítí 

   Author: Sebastian Štefko; Supervisor: Šochman Jan; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Nejnovější články ukazují, že neuronové sítě mohou těžit z využití širšího receptivního pole (kontextu) již na nižších vrstvách. Naopak běžně používaná architektura ResNet má pouze lokální kontext a její receptivní pole ...