Collections in this community

Recent Submissions

 • Umělá síť pro měření elektromagnetické kompatibility 

  Author: Vladislav Sladkov; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Kabourek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh Line Impedance Stabilization Network (LISN). Systematicky popisuje základní metody měření rušivých signálů a zdůrazňuje hlavní důvody provádění těchto měření. V rámci této práce ...
 • Konstrukce kompaktního ovládání mikrovlnného detektoru 

  Author: Jakub Junek; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Spáčil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Tato práce se zabývá metodami měření výkonu ve vysokofrekvenční technice. Analyzuje základní metody měření výkonu zkoumající jejich vlastnosti, výhody a omezení. Práce se dále zaměřuje na popis a ověření funkčnosti ...
 • Modelování sond a korekčních metod pro mikrovlnná měření na probe station 

  Author: Jan Šmolcnop; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Láčik Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-03)
  Práce se zaměřuje na modelování a simulaci koplanárních vlnovodných sond a metody de-embeddingu používaných pro měření planárních struktur vyrobených na korundu. 3D modely sond mohou být užitečné pro simulace při návrhu ...
 • Metody zpracování signálu a predikce kolizních situací pomocí senzorických systémů založených na vláknových Braggovských mřížkách 

  Author: Radek Nesnídal; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Šifta Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-03)
  Systémy včasného varování před sesuvy půdy mají zásadní význam pro ochranu osob nebo staveb v jejich blízkosti. Vláknové Braggovské mřížky (FBG) představují vhodný senzor pro použití v takových scénářích díky své extrémní ...
 • Návrh mikrovlnných obvodů na laminátových substrátech měřitelných na probe station 

  Author: Jakub Mojzík; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Urbanec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-03)
  Práce se zabývá návrhem kalibrační sady a filtrů pro probe station založených na zemněném koplanárním přenosovém vedení a mikropáskovém vedení s impedancí 50 Ω a následnému změření parametrů navržených filtrů. Pro realizaci ...
 • Nejistoty přenosových parametrů v optických sítích 5G a VHCN 

  Author: Vojtěch Mičín; Supervisor: Bohata Jan; Opponent: Brouček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-03)
  Práce byla zaměřena na stanovení nejistot měření různých přenosových parametrů v optických sítích 5G a VHCN. Jako síť pro vyhodnocení nejistot byla sestavena pasivní optická síť použitelná pro standard VHCN. Na této síti ...
 • Návrh systému aktivního přítlaku pro elektrickou formuli 

  Author: David Poborský; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Pivoňka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Tématem bakalářské práce je návrh systému pro aktivní přítlak. V kontextu této práce je jako aktivní přítlak bráno využití výkonových ventilátorů pro generování přítlaku, který závodnímu vozidlu umožňuje rychlejší průjezd ...
 • Detekce dronů pomocí CW a FMCW radarových senzorů 

  Author: Filip Vladimír Setnička; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Pánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Problém detekce letících dronů je dnes velmi aktuální. Protože velikosti i rychlosti dronů mohou být srovnatelné s dalšími létajícími objekty, jako jsou ptáci, je identifikace pomocí běžných radarových systémů velmi ztížena. ...
 • FDTD analýza zářičů/odražečů zatížených nelineárním prvkem 

  Author: Josef Růžek; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Škvor Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Tato práce představuje základy metody konečných diferencí v časové oblasti, v angl. FDTD, vč. její implementace v prostředí MATLAB a její aplikaci pro analýzu impedančních a směrových vlastností zářičů a odražečů dipolového ...
 • Mikrovlnné filtry využívající prstencové rezonátory 

  Author: Marek Novotný; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Švanda Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Předmětem této práce je návrh a následná výroba pěti filtrů, jejichž podstatou jsou prstencové rezonátory tvořené mikropáskovým vedením. Jedná se o tři pásmové propusti a dvě pásmové zádrže, které pracují v pásmu do 10 ...
 • Mikrovlnné bezodrazné filtry 

  Author: Tomáš Kordík; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Hudec Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Práce se zabývá návrhem a následnou realizací bezodrazných filtrů. Při navrhování jsou použity pasivní SMD komponenty o velikosti 0402, které jsou na plošném spoji propojeny pomocí mikropáskového vedení. Realizovány byly ...
 • Interferometrické měření tloušťky pásu 

  Author: Boris Žifčák; Supervisor: Škvor Zbyněk; Opponent: Hoffmann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  V průmyslových situacích je třeba měřit vzdálenosti kovových ploch a tloušťky plechů bezkontaktně a odolně vůči environmentálním vlivům a znečištění. Tato práce se zabývá teorií a shrnutím dosavadního výzkumu řešení těchto ...
 • Štěrbinové kolineární antény s vysokou směrovostí 

  Author: David Buchtel; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Eichler Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Tato práce se zabývá štěrbinovými anténami se štěrbinou tvaru Franklinovy antény. Taková anténa kombinuje výhody prosté štěrbinové antény a Franklinovy antény z pohledu směrovosti. Tato anténa se dá implementovat jako ...
 • Akustické modelování v systému ODEON 

  Author: Radek Wágner; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato práce se zabývá popisem a následnou simulací prostorové akustiky. V teoretickém úvodu jsou popsány základní principy a veličiny akustiky a jejich význam. Dané veličiny lze taktéž simulovat za pomoci různých softwarů, ...
 • Výkonová bilance troposférického spoje 

  Author: Antonín Semerád; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Kvičera Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
  Tato práce se věnuje modelům troposférického rozptylu a jejich použití pro sestavení výkonové bilance. V praktické části byl vybraný model implementován a ověřen pomocí databáze empirických dat. Dále bylo navrženo ...
 • Mikrovlnný dělič z vlnovodu integrovaného v substrátu 

  Author: Patrik Böhm; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Hudec Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Práce se zabývá stručným popisem a přehledem technologie vlnovodů integrovaných do substrátu, označované jako SIW. Je zde popsán princip funkce a vlastnosti obdélníkových vlnovodů, SIW a jeho modifikací (AFSIW, HMSIW). ...
 • Možnosti zlepšení parametrů trychtýřové antény pomocí dielektrické tyče 

  Author: Roman Tyurin; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Kvičera Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  V této práci je prezentována dielektrická tyč, která vylepšuje parametry trychtýřové antény. Tyč byla navržena pro trychtýř standardu WR187, jehož provozní pásmo je 3,95 až 5,85 GHz. Aby se dosáhlo přesnějších výsledků ...
 • Systém pro dokování autonomních bezpilotních letounů za letu 

  Author: Daniel Maldonado; Supervisor: Heřt Daniel; Opponent: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a realizací systému pro dokování dvou bezpilotních letounů za letu. Jde o robustní elektromechanický systém se zpětnou vazbou na bázi dokování kosmických lodí. Provedené experimenty ...
 • Dielektrické rezonátorové antény 

  Author: Michal Richter; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Pánek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá dielektrickými rezonátorovými anténami, které představují inovativní a efektivní přístup k návrhu a výrobě mikrovlnných a milimetrových antén. Cílem práce je analyzovat principy, vlastnosti ...
 • Univerzální tester součástek s mikrořadičem STM32G031 

  Author: Jan Šlehofer; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Pohořelý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
  Práce se zabývá odvozením metod testování s následným návrhem a realizací jednoduchého univerzálního testeru součástek pro práci studentů v laboratorní výuce a při realizaci samostatných projektů na ČVUT–FEL. Tester testuje ...

View more