Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh a realizace monitorovacího systému pro bezpilotní prostředky 

  Author: Richard Šimeček; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Nováček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření systému pro spolehlivý přenos dat na delší vzdálenosti, zobrazení a uchování dat z avionických systémů leteckého prostředku. Provedl jsem porovnání 433 MHz rádiových modulů ...
 • Zpracování dat z FMCW automobilového radaru z městského prostředí 

  Author: Jan Šmolcnop; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Kvičera Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Tato práce se zabývá popisem automobilového FMCW radaru a jeho základními principy činnosti. Cílem práce je shrnout jak radary tohoto typu pracují s přijatým signálem a následně v prostředí MathWorks MATLAB naprogramovat ...
 • Systém pro přesné měření výšky a vertikální rychlosti 

  Author: Vojtěch Habáň; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Auersvald Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Práce se věnuje návrhu systému pro měření výšky a vertikální rychlosti založeného na barometrické metodě. V této práci na rozdíl od většiny používaných systémů bude pro tento účel použit rozdílový tlakový snímač. Systém ...
 • Využití optických vláken s dutým jádrem v hybridních optických spojích 

  Author: Jan Vocílka; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Písařík Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Cílem práce je návrh, simulace a realizace hybridního optického spoje pro vlnovou délku 1550\,nm založeného na kolimátoru navázaném na optické vlákno s dutým jádrem. Práce se nejprve zaměřuje na přehled principů vedení ...
 • Přenos telemetrických dat z meteorologického balónu 

  Author: Jakub Dvořák; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Kocur Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací sondy schopné měřit podmínky ve vyšších vrstvách zemské atmosféry. Naměřená data jsou zpracována a využita při tvorbě modelu šíření pro daný typ spoje. Práce obsahuje výběr stěžejních ...
 • Jednoduché laboratorní generátory signálu s mikrořadiči STM32 

  Author: Kateřina Pravdová; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Tato práce se zabývá návrhem digitálních generátorů. Jsou navrženy funkční, PWM a sinusové generátory, které jsou implementovány na mikrokontroléry STM32G431, STM32G030, STM32F303 a STM32F042. Funkční generátor využívá ...
 • Dielektrické parametry filamentů pro 3D tiskárny 

  Author: Jakub Mojzík; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Masopust Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Práce popisuje metodu určení dielektrických parametrů pomocí měření vlnovodnou sondou s otevřeným koncem a následné vyhodnocení porovnáním s daty ze simulace. Testovány byly celkem tři materiály běžně používané pro 3D tisk, ...
 • Využití diverzitních postupů pro identifikaci a lokalizaci zdrojů rádiového signálu 

  Author: Jakub Pilař; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Tato práce se zabývá detekcí, identifikací a lokalizací zdrojů rádiového signálu. Jsou představeny základní architektury přijímačů a popsány hlavní metody detekce signálů. Práce se dále zaměřuje na metody lokalizace, které ...
 • Návrh senzoru s vláknově Braggovskou mřížkou pro měření pnutí a teploty 

  Author: Jakub Koller; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Němeček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Diplomová práce se zabývá senzorikou optických vláken. Cílem této práce byl návrh Braggovské mřížky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V~teoretické části jsou popsány základy optických vláken a mřížkové ...
 • Symetrie víceportových anténních systémů 

  Author: Samuel Trávníček; Supervisor: Kraček Jan; Opponent: Pánek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Práce zabývá především automatizací vytváření modelu kruhově symetrické anténní řady (monopólů) s jedním aktivním prvkem a daným počtem pasivních prvků s induktivními/kapacitními zátěžemi umístěných podél kružnic kolem ...
 • Zvýšení citlivosti detekce objektů u LIDARových systémů 

  Author: Vojtěch Krča; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Radil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Tato práce popisuje LiDARy, jejich komponenty, vlastnosti a aplikace. Práce se zaměřuje na zvýšení citlivosti LiDARů. Jsou navrženy odlišené metody pro měření vzdálenosti a detekci objektů LiDARem. Metody pulzní doby letu ...
 • Vlnovodný směšovač modů 

  Author: Šimon Fojtík; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Směšovače módů jsou zařízení, která rozdělují dva navzájem kolmé vlnovodné vidy generované příjímanými kolmými polarizacemi, nebo tyto polarizace naopak generují vedením těchto vidů do antény. Jejich použítí vede k ...
 • Emulátor polarizační vidové disperze v optických sítích 

  Author: Tomáš Ficnar; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Pešek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Tato práce se zabývá účinky polarizační vidové disperze (PMD) na optické sítě a realizací emulátoru PMD za pomocí polarizačních kontrolérů a svařených úseků polarizaci zachovávajících vláken.
 • Přenos dat ze senzorů při tvorbě experimentálních hraček a rehabilitačních pomůcek 

  Author: Marek Jína; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením existujících možností pro vývoj senzorových zařízení. Hodnotí zejména praktické využití, spektrum použitelných senzorů a možnosti vyhodnocení získaných dat. Dalším bodem této práce ...
 • Návrh a realizace polymerních struktur pro fotonické aplikace 

  Author: Jakub Zavřel; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
  Předložená diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci optických polymerních vlnovodů. V první části práce je popsaný princip šíření světla planárním optickým vlnovodem. V další části jsou shrnuty polymerní a ...
 • Měření vlastností optických vláken a kabelů pro případné použití v extrémních podmínkách 

  Author: Kateřina Masopustová; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
  Diplomová práce se zabývá měřením vlastností optických vláken a kabelů ozářených různými dávkami gama záření. Celkem bylo uskutečněno pět různých experimentů, při nichž byly testovány tři typy optických kabelů a dva typy ...
 • Illuminating optical fiber based optical camera communications 

  Author: Klára Eöllősová; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Icaza Vicente Matus
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
  V této práci představuji nový koncept komunikace pomocí optické kamery založené na optických vláknech (OF-OCC). Na základě charakterizace vybraných zdrojů světla a osvětlovacích optických vláken navrhuji jejich optimální ...
 • Kvantově-mechanická studie elektronických vlastností systémů odvozených od dichalkogenidů přechodných kovů 

  Author: Marek Hulec; Supervisor: Cammarata Antonio; Opponent: Pruneda José Miguel Alonso
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Rastúci dopyt po energií a tlak na udržateľný rozvoj vyžadujú prechod na ulhlíkovo neutrálnu výrobu elektrickej energie. Fotovoltaické články sú napopredí tohto prechodu. Zvýšenie ich efektivity vyžaduje hľadanie riešení ...
 • Porovnání komunikací ve viditelném světle s detekcí pomocí fotodetoru a kamery 

  Author: Ondřej Slezák; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Chvojka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato bakalářská práce se věnuje optickému přenosu dat ve volném prostoru, tzv. VLC (visible light communication). Práce je rozdělena na dvě části. V první části se věnuji teoretickému úvodu do celé problematiky a ve druhé ...
 • Univerzální GUI pro osciloskopické PC aplikace 

  Author: Jiří Maier; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Hladík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou grafické aplikace pro zobrazení a zpracování měřených dat přicházejících z mikrokontroleru. Aplikace je navržena s ohledem na univerzální použití se softwarově definovanými přístroji ...

View more