Recent Submissions

 • Detektor rušení GNSS 

  Author: Šturc Filip; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tato práce se zabývá detekcí a lokalizací rádiového rušení globálních navigačních systémů. Cílem práce je zpracovat jednotlivé metody pro detekci a lokalizaci záměrného, nezáměrného a inteligentního rušení. Vybrané metody ...
 • Monitorování zdvihu frekvenčně modulovaného signálu systému rozhlasového vysílání 

  Author: Pícha Tomáš; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Mikuláštík Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tato práce se věnuje způsobu měření maximálního frekvenčního zdvihu a tzv. "modulačního výkonu" frekvenčně modulovaného signálu. Měření je prováděno dle instrukcí uvedených v doporučení ITU-R SM.1268-4. Je sledováno jak ...
 • Vliv turbulencí na optický bezdrátový spoj s bezpilotním prostředkem 

  Author: Tóth Martin; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Komanec Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce se zabývá vlivem atmosféry na optický bezdrátový spoj mezi pozemním segmentem a bezpilotním prostředkem. V teoretické části jsou popsány vlivy atmosféry a namodelován optický bezdrátový spoj. V druhé části je ...
 • Planární mikrovlnný filtr 

  Author: Filip Jan; Supervisor: Škvor Zbyněk; Opponent: Hoffmann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Práce se zabývá návrhem úzkopásmového planárního mikrovlnného filtru se středním kmitočtem f_0=2,45 GHz. Obsahuje metody návrhu analogových kmitočtových filtrů. Zaměřuje se na izoextremální aproximace a jejich modifikace ...
 • Testovací platforma pro VLC 

  Author: Kanděra Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací testovací platformy pro VLC komunikaci V úvodu práce je probrána problematika VLC systémů včetně souvisejícího hardwaru. Krátce nato je představen vlastní návrh VLC vysílače a ...
 • Výpočet vícenásobné terénní difrakce metodou fyzikální optiky 

  Author: Dolotin Dmitriy; Supervisor: Valtr Pavel; Opponent: Grábner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Práce se zabývá studiem možností výpočtu vícenásobné terénní difrakce. Dalším cílem je implementace metody fyzikální optiky, která slouží k hodnocení radiového spoje do prostředí MATLAB a následné porovnání dosažených ...
 • Dopplerovské měření rychlosti pro systém určování polohy 

  Author: Oravec Matej; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Pánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Presné meranie rýchlosti je nepochybne nenahraditeľnou disciplínou, nachádzajúcou svoje uplatnenie mimo iného v doprave a navigácii. Zatiaľčo pri informatívnom charaktere výsledkov, aké zobrazuje napríklad bežný tachometer ...
 • Systém družicové navigace Galileo a algoritmy určení polohy 

  Author: Vaňkát Tomáš; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Ondráček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je podrobně popsat, navrhnout a realizovat jednotlivé dílčí kroky a výpočty vedoucí od zpracování demodulovaného datového toku systému GNSS Galileo v rámci služby Open service, k výpočtu ...
 • Bezdrátová platforma pro monitoring kvality vnitřního vzduchu 

  Author: Mrňa Jan; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Chlupáč Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
  Tato práce se zabývá návrhem embedded platformy pro měření kvality vnitřního ovzduší (teplota, tlak, relativní vlhkost, koncentrace oxidu uhličitého, koncentrace těkavých organických látek). Součástí je jak hardwarový ...
 • Kompaktní radarový senzor 11 GHz 

  Author: Uhlík Martin; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Mašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
  Tato práce se zabývá teoretickým a praktickým návrhem CW kompaktního radarového senzoru na frekvenci 11 GHz s potlačením šumu. Potlačení šumu bylo provedeno pomocí použití fázového závěsu. Navržené blokové schéma je ...
 • Systém pro bezdrátovou komunikaci se submukozními implantáty 

  Author: Novák Marek; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Hajer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
  Refluxní choroba jícnu (GERD) a gastroparéza jsou dvě nemoci gastrointestinálního traktu (GIT), které můžou být charakterizovány nedostatečnou funkcí příslušné svaloviny. U refluxní choroby jícnu nedochází k uzávěru ...
 • Výroba optických polymerních struktur pomocí nových technologií 

  Author: Zázvorka Jan; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh, výrobu a měření vlastností planárních mnohovidových optických výkonových rozbočnic 1x2Y s velkým rozměrem vlnovodného jádra a s teplotní odolností až 120°C. V první části jsou popsány ...
 • Koexistence více optických systémů na fyzické vrstvě 

  Author: Brychta Jan; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti koexistence optických přenosových systémů na jedné fyzické vrstvě. Je zkoumána interakce mezi optickými systémy využívajícími různé modulační formáty a jsou vyvozeny závěry ohledně ...
 • Modelování bezdrátového spojení mezi družicí a říční lodí 

  Author: Prudek David; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Valtr Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Bakalářská práce se zabývá šířením signálu ve formě elektromagnetické vlny mezi družicí a lodí, pro prostředí říčního koryta s mostem. Loď plující korytem řeky přijímá elektromagnetické vlnění vyslané družicí, které je ...
 • Dálkové optické ovládání elektromobilu 

  Author: Knotek Ladislav; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Harvan Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Práce se zabývá návrhem optického dálkového komunikačního systému pro ovládání elektromobilu. Je rozdělená na tři hlavní části. První část rozebírá mechanickou konstrukci zařízení, druhá elektronický návrh komunikačních ...
 • Zabezpečení ATM systémů ŘLP, s.p. proti záměrnému rušení signálu GPS 

  Author: Morong Tomáš; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-21)
  Tématem této diplomové práce je návrh vhodné metodiky pro zjištění efektů rušení na GNSS přijímače. Dále se práce zabývá zpravováním přijatých dat z GNSS přijímačů a měřícím metodám pro určení polohy uživatele v případě ...
 • Dvoukanálový nízkofrekvenční generátor na principu přímé digitální syntézy 

  Author: Šindler Marcel; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Štrupl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu a realizací dvoukanálového nízkofrekvenčního generátoru harmonického signálu na principu přímé digitální syntézy. Výstupní kmitočet harmonického signálu je nastavitelný v ...
 • Komunikace ve viditelném světle v oblastech zastínění 

  Author: Novotný Dávid; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Táto diplomová práca poskytuje analýzu pre komunikáciu v oblasti zatienienia. Kľúčom je analýza využitia viditeľnej časti elektromagnetického spektra pre komunikačné účely a zároveň aj k účelom bežného osvetlenia. Práca ...
 • Realizace VLC komunikačního systému 

  Author: Hubata-Vacek Václav; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Dobesch Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací VLC komunikačního systému. V úvodu práce jsou popsány principy VLC a technika s VLC spojená. V druhé části je popsán vlastní návrh a realizace VLC komponent. V části třetí jsou ...
 • Kalibrátor xCW radarů 

  Author: Židkov Andrej; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Klusáček Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato prace se zabývá návrhem, realizací a experimentálním ověřením kalibrátoru dopplerovských radarů pracujících v pasmu 11 GHz. Teoretický základy a principy dopplerovských radarů jsou uvedeny v prvních dvou kapitolách ...

View more