Collections in this community

Recent Submissions

 • Mikrovlnný dělič z vlnovodu integrovaného v substrátu 

  Author: Patrik Böhm; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Hudec Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Práce se zabývá stručným popisem a přehledem technologie vlnovodů integrovaných do substrátu, označované jako SIW. Je zde popsán princip funkce a vlastnosti obdélníkových vlnovodů, SIW a jeho modifikací (AFSIW, HMSIW). ...
 • Možnosti zlepšení parametrů trychtýřové antény pomocí dielektrické tyče 

  Author: Roman Tyurin; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Kvičera Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  V této práci je prezentována dielektrická tyč, která vylepšuje parametry trychtýřové antény. Tyč byla navržena pro trychtýř standardu WR187, jehož provozní pásmo je 3,95 až 5,85 GHz. Aby se dosáhlo přesnějších výsledků ...
 • Systém pro dokování autonomních bezpilotních letounů za letu 

  Author: Daniel Maldonado; Supervisor: Heřt Daniel; Opponent: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a realizací systému pro dokování dvou bezpilotních letounů za letu. Jde o robustní elektromechanický systém se zpětnou vazbou na bázi dokování kosmických lodí. Provedené experimenty ...
 • Dielektrické rezonátorové antény 

  Author: Michal Richter; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Pánek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá dielektrickými rezonátorovými anténami, které představují inovativní a efektivní přístup k návrhu a výrobě mikrovlnných a milimetrových antén. Cílem práce je analyzovat principy, vlastnosti ...
 • Univerzální tester součástek s mikrořadičem STM32G031 

  Author: Jan Šlehofer; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Pohořelý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
  Práce se zabývá odvozením metod testování s následným návrhem a realizací jednoduchého univerzálního testeru součástek pro práci studentů v laboratorní výuce a při realizaci samostatných projektů na ČVUT–FEL. Tester testuje ...
 • Zvýrazňování řečového signálu na bázi hlubokých neuronových sítí 

  Author: Jiří Šmíd; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
  Předložená práce se zabývá využitím standardní dopředné neuronové sítě pro zvýrazňování řeči resp. potlačování šumu v řečových signálech. Teoretická část práce se zabývá vlivem šumů na charakteristiky řečových signálů, ...
 • Tranzistorový zesilovač pro kytaru 

  Author: Juraj Pohoriljak; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Šubrt Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
  V práci sú popísané gitarové zosilňovače jak elektronkové, tak tranzistorové a v krátkosti moderné modelingové čiže digitálne. Popísané sú taktiež jednotlivé druhy elektróniek a tranzistorov používaných v týchto zapojeniach. ...
 • Návrh HW platformy pro test elektronických komponent na radiační odolnost 

  Author: Martin Olbrich; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Urban Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem HW modulární platformy pro test elektronických komponent na radiační odolnost. V práci je popsán samotný návrh HW platformy, FW pro mikrokontrolér a nakonec funkčnost aplikace pro počítač ...
 • Systém pro akustickou detekci a lokalizaci založený na dvou mikrofonech 

  Author: Matěj Trnka; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Linda Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
  Tato práce se zabývá návrhem demonstračního zařízení pro detekci a lokalizaci impulzních akustických událostí. Je zde zvolen přístup spočívající v použití dvou MEMS mikrofonů SPH0645LM4H a mikrokontroléru ESP32. V práci ...
 • Inteligentní budič IGBT/FET tranzistorů pro polovodičové invertory 

  Author: Marek Novotný; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
  Tato práce se zabývá návrhem highside budiče výkonnových tranzistorů. Budič disponuje galvanickým oddělením s izolační dovedností >1kV, implementací ochran před nadproudem a desaturací a řeší běžné nedosatky komerčních ...
 • Využití GTEM komory pro měření rušivého vyzařování 

  Author: Vít Kodat; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Purnoch Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
  Diplomová práce se zabývá využitelností GTEM komor pro měření rušivého vyzařování a možnou aplikací v automotive průmyslu. Ověření možné aplikace je dosaženo porovnáním naměřených dat z GTEM komory s daty z bezodrazové komory FAR.
 • Optická vazba a měření optických komponent pro aplikaci PoF (Power over Fiber) 

  Author: Bedřich Kyndl; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Šístek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
  Cílem práce je navrhnout a prakticky ověřit metody vazby rozdílných typů optických vláken, pro přenos optického záření určeného pro napájení vzdáleného zařízení. Spojovaná vlákna se liší průměry jader, profily indexu lomu ...
 • Vývoj lineárního elektromagnetického aktuátoru pro testování fixace hrudní kosti 

  Author: Ondřej Procházka; Supervisor: Tesař Karel; Opponent: Kovářík Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
  Tato práce si klade za cíl vytvoření prototypu lineárního elektromagnetického aktuátoru vhodného pro testování pevnosti fixace hrudní kosti po mediální sternotomii. Testování je koncipováno zejména pro biodegradabilní ...
 • Mobilní robot a platforma pro indoor VLC navigaci 

  Author: Štěpán Bosák; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
  Primární výhody komunikace ve viditelném světle, jako je vysoká propustnost a její bezpečnost, způsobily nárůst zájmu vědecké komunity, a to především v oblasti lokalizace. Dnes máme k dispozici vynikající lokalizační ...
 • Infrastruktura indoor VLP systému 

  Author: Martin Suda; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
  Zvyšující se poptávka po polohovacích systémech v uzavřených prostorech a nízká přesnost tradičně využívaného Global Positioning Systemu (GPS) vyžaduje nová, lepší řešení. Díky slibným vlastnostem se nabízí široce zkoumaná ...
 • Proměnný vláknový atenuátor 

  Author: Štěpán Pavlík; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Vaněk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá kompletním návrhem a realizací jednovidového proměnného atenuátoru. Práce popisuje základní optické vlastnosti vláknových atenuátorů, jejich možné typy a jejich využití v praxi. Na teorii navazuje ...
 • Návrh a realizace monitorovacího systému pro bezpilotní prostředky 

  Author: Richard Šimeček; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Nováček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření systému pro spolehlivý přenos dat na delší vzdálenosti, zobrazení a uchování dat z avionických systémů leteckého prostředku. Provedl jsem porovnání 433 MHz rádiových modulů ...
 • Zpracování dat z FMCW automobilového radaru z městského prostředí 

  Author: Jan Šmolcnop; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Kvičera Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Tato práce se zabývá popisem automobilového FMCW radaru a jeho základními principy činnosti. Cílem práce je shrnout jak radary tohoto typu pracují s přijatým signálem a následně v prostředí MathWorks MATLAB naprogramovat ...
 • Systém pro přesné měření výšky a vertikální rychlosti 

  Author: Vojtěch Habáň; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Auersvald Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Práce se věnuje návrhu systému pro měření výšky a vertikální rychlosti založeného na barometrické metodě. V této práci na rozdíl od většiny používaných systémů bude pro tento účel použit rozdílový tlakový snímač. Systém ...
 • Využití optických vláken s dutým jádrem v hybridních optických spojích 

  Author: Jan Vocílka; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Písařík Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Cílem práce je návrh, simulace a realizace hybridního optického spoje pro vlnovou délku 1550\,nm založeného na kolimátoru navázaném na optické vlákno s dutým jádrem. Práce se nejprve zaměřuje na přehled principů vedení ...

View more