Poslední příspěvky

 • Bezdrátové sítě pro velmi hustý provoz 

  Autor: Marasová Veronika; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Biško Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Predmetom tejto diplomovej práce je analýza mechanizmov pokrytia vnútorných priestorov bezdrôtovou technológiou postavenou na štandarde IEEE 802.11ac s prihliadnutím na veľmi vysoké počty komunikujúcich zariadení. Cieľom ...
 • Sektorová anténa tvořená štěrbinami ve vlnovodu 

  Autor: Fekete Márton; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Závodný Vadim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tento projekt se zabývá návrhem sektorové antény tvořené vlnovodem se štěrbinami. Sektorové antény mají vyzařovací diagram, který je široký v jedné rovině a úzký v rovině kolmé. V první části práce je analyzován vliv rozměrů ...
 • Pole v reálném koaxiálním kabelu 

  Autor: Mašek Michal; Vedoucí práce: Škvor Zbyněk; Oponent práce: Raida Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-11)
  Cílem této práce je vyjádřit rozložení dominantního vidu v reálném koaxiálním vedení. Nejprve jsou analytické vztahy odvozeny pro ztrátový deskový vlnovod a následně transformovány do cylindrickéko souřadného systému pro ...
 • Přesnost určení polohy v multilateračních systémech 

  Autor: Zázvorka Jan; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Seidl Libor
  Tato bakalářská práce je věnovaná studiu přesnosti určení polohy pohyblivých objektů na ploše letiště pomocí metody TDOA. V rámci práce byl navržen a realizován algoritmus v prostředí MATLAB, jenž přesnost této metody pro ...
 • Dekódování ADS-B signálu 

  Autor: Šturc Filip; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
  ADS-B je systém používaný v letecké dopravě pro sledování jednotlivých letadel v leteckém provozu a pro předávání informace mezi jednotlivými letadly a leteckou kontrolou. Na rozdíl od sekundárních radarů tento systém ...
 • Mikrovlnná sonda pro diagnostiku nádorů 

  Autor: Skořepa Jiří; Vedoucí práce: Oppl Ladislav; Oponent práce: Vrba David
  Tento projekt se zabývá návrhem detekčních sond zejména vlnovodného typu pro detekční systém nádorových onemocnění. Úkolem navržené sondy je optimálně vyzářit elektromagnetickou energii do homogenní biologické tkáně (prsní ...
 • Analýza mikrovlnných obvodů metodou orientovaných grafů 

  Autor: Bartyzal Adam; Vedoucí práce: Oppl Ladislav; Oponent práce: Herza Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato práce se zabývá návrhem programu, který sestavuje a počítá přenosové funkce v mikrovlnných obvodech pomocí Masonova pravidla. V první části je přiblížena problematika analýzy vysokofrekvenční techniky. Jsou zde stručně ...
 • Predikce trajektorie pohybu uživatele ze znalosti apriorních polohových a rychlostních dat 

  Autor: Neretljak Vanja; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Helisová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Tento projekt se zabývá předpovídáním trajektorií letadel. Popisuje různé metody a ilustruje je na reálných datech. Trajektorie lze předpovědět z informací o letu, přičemž za použití údajů jako rychlost, zrychlení, dosavadní ...
 • Anténa s polarizační diverzitou 

  Autor: Korpás Gábor; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Šeděnka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou antén s polarizační diverzitou, která je dosažena selektivním buzením různých modů na zářiči. Takové antény lze efektivně používat v MIMO systémech. Buzení jednotlivých modů je ...
 • UWB signály pro měření vzdáleností a určování polohy 

  Autor: Fiala Zdeněk; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Kolář Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato práce si klade za cíl charakterizovat UWB signály a popsat jejich aplikace se zaměřením na určování vzdálenosti a polohy. V rámci teoretické části práce byla provedena analýza technologie UWB, která zahrnuje zejména ...
 • Polarizační vlastnosti antén 

  Autor: Oliva Radim; Vedoucí práce: Mazánek Miloš; Oponent práce: Závodný Vadim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
  Práce se zabývá problematikou polarizačních vlastností antén. Dále se zabývá simulací elektromagnetického pole elementárního dipólu a elementární smyčky v prostředí Matlab a výpočtem polarizačních stavů superpozicí dvou ...
 • Mid Infrared Supercontinuum Generation in Photonic Crystal Fiber 

  Autor: Ahmad Redwan; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Slavík Radan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Hlavním cílem této práce je navrhnout jednoduchý Bragg Fiber pro supercontinuum generaci ve střední infračervené oblasti. Navrhuji a dále optimalizovat nové Bragg Fiber má mezikruží strukturu pomocí chalkogenid skla. V ...
 • Návrh kruhově polarizované antény ve vlnovodu s využitím 3D tiskárny 

  Autor: Roxer Adam; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Láčik Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato diplomová práce se zabývá inovovaným typem polarizátoru vestavěným ve vlnovodné struktuře. Tento polarizátor zajišťuje přeměnu lineárně polarizované vlny na kruhově polarizovanou vlnu. V programu CST Studio Suite jsou ...
 • Digitální osciloskop USB 

  Autor: Ouředník Petr; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Nývlt Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem a vývojem digitálního osciloskopu. Výrazným rysem návrhu je použití osobního počítače jako zobrazovací jednotky. Přenos mezi jednotkou osciloskopu a osobním počítačem je uskutečněn ...
 • Potlačení photobleachingu v super-resolution fluorescenční mikroskopii pomocí digitální filtrace 

  Autor: Terš Vojtěch; Vedoucí práce: Lukeš Tomáš; Oponent práce: Švihlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Super Resolution Optical Fluctuation Imaging (SOFI) je nová mikroskopická metoda která umožňuje získat obraz ve vysokém rozlišení, jež překonává limit daný difrakcí světla. Photobleaching, který vede k postupné redukci ...
 • Měření rádiových parametrů a aplikace softwarově definovaného přijímače 

  Autor: Thúróczy Tomáš; Vedoucí práce: Ulovec Karel; Oponent práce: Mikuláštík Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou softvérovo definovaných rádií a jej obsah je rozdelený do troch hlavných častí. V prvej časti je stručne popísaná história softvérových rádií, ich fungovanie a ich rôzne architektúry ...
 • ESD ochrana rychlých sériových sběrnic 

  Autor: Spáčil Jan; Vedoucí práce: Kořínek Tomáš; Oponent práce: Sokol Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Obsahem této diplomové práce je charakterizace ESD ochran používaných na rychlých datových sběrnicích. Je zde popsána metoda měření a tvorby modelu těchto ochran. Dále je zde pak tento model využit při simulaci zkreslení ...
 • Mikrovlnný dělič výkonu pro vysoké výkony na frekvenci 18 GHz 

  Autor: Šindler Marcel; Vedoucí práce: Kořínek Tomáš; Oponent práce: Závodný Vadim
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a praktickou realizací mikrovlnného děliče výkonu v mikropáskové struktuře, vhodného pro aplikace s vysokým výkonem na frekvenci 18 GHz. První část práce je věnována děličům výkonu a ...
 • RFID tag v oděvu 

  Autor: Uhlík Martin; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Vojtěch Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití RFID technologie při inventarizaci ložního prádla či oděvu, při zvážení standardních procesů jako praní, sušení a mandlování. Pro měření je využita externí čtečka UHF Elatec ...
 • Využití kombinace GNSS pro určování polohy 

  Autor: Grajciar Jan; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Seidl Libor
  Diplomová práce se zabývá využitím kombinace družicových navigačních systému. V tomto případě se jedná o kombinaci systémů GPS a GLONASS. V prvních kapitolách jsou popsána základní fakta o družicových navigačních systémech, ...

Zobrazit další