Novinky

Department of Telecommunications Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Machine-to-machine (M2M) komunikace prostřednictvím veřejných komunikačních sítí 

  Autor: Stejskalová Andrea; Vedoucí práce: Brabec Zdeněk; Oponent práce: Křepelka Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Cílem bakalářské práce "Machine-to-Machine (M2M) komunikace prostřednictvím veřejných komunikačních sítí" je definovat a popsat komunikace mezi stroji, kde nejdůležitější roli hraje popis internetu věcí, který se pro tento ...
 • Simulátor síťového prostředí 

  Autor: Rantoš Daniel; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Biško Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce se nejprve zabývá teoretickými principy spojitých a diskrétních simulací a následně analýzou a možnostmi propojení simulátorů a emulátorů síťového prostředí s fyzickými síťovými prvky. Jako reálné i ...
 • Pokročilý systém správy datových sítí a snadné řešení provozních problémů 

  Autor: Hudec Miroslav; Vedoucí práce: Boháč Leoš; Oponent práce: Roubal Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  V souvislosti s nárůstem počtu aktivních prvků v dnešních počítačových sítích je stále obtížnější spravovat tyto technologie tradičními postupy. Vzniká proto potřeba po prostředcích umožňujících automatizaci některých úkonů ...
 • Program v Matlabu pro automatické vyhodnocování optických tras metodou OTDR 

  Autor: Balek Tobiáš; Vedoucí práce: Lafata Pavel; Oponent práce: Jareš Ewa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou optických tras pomocí optické reflektometrie OTDR (Optical Time-Domain Reflectometry) a zpracováním naměřených dat optickým reflektometrem. V rámci práce byl vytvořen program v ...
 • Správa autentizace a autorizace uživatelů v moderních telekomunikačních systémech 

  Autor: Neretljak Vanja; Vedoucí práce: Vaněk Tomáš; Oponent práce: Ačimovič Djordje
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Proces autentifikace a autorizace využívající Microsoft Windows Active Directory a moderní telekomunikacní systém byl popsán v diplomové práci. Bezpecnost dat a informací je v 21.století jeden z hlavních problému v ...
 • Diagnostika a měření vysokokapacitních ústřednových baterií 

  Autor: Říha Jan; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro nepřetržité sledování kondice a stavu ústřednových baterií. Tyto parametry jsou určeny svorkovým napětím jednotlivých článků, případně také jejich teplotou. Zařízení se skládá z ...
 • Optimalizace mobilní sítě pomocí Multi-Access Edge Computing 

  Autor: Nový Jakub; Vedoucí práce: Plachý Jan; Oponent práce: Kukrál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Každým rokem roste počet zařízení připojených do mobilních sítí. Zároveň se zvyšují požadavky na jejich výkon a funkcionalitu, které se v současnosti blíží k technickým limitům zařízení. Jedním z možných řešení je využít ...
 • Neobvyklé vlastnosti služby SMS 

  Autor: Požár Martin; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Vacek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Bakalářská práce se podrobně zabývá definicí služby krátkých textových zpráv. Zaměřuje se na její vlastnosti, jež nejsou obvyklé, jako například Flash SMS, Automatické mazání, čekající zpráva a podobně. Otestování vlastností ...
 • Analýza optických tras metodou OTDR a její zpracování v Matlabu 

  Autor: Lytvyn Ivan; Vedoucí práce: Lafata Pavel; Oponent práce: Jareš Ewa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou OTDR pro analýzu optických tras a vláken a tvorbou aplikace v prostředí Matlab pro analýzu tras a automatickou detekci jednotlivých prvků na ní. Pokusné měření byly provedeny ...
 • Bezpečný upgrade firmware embedded platformy 

  Autor: Šimůnek Jan; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem procesního postupu bezpečného upgrade firmware pro embedded platformu. Teoretická část obsahuje popis soudobých bezpečnostních hrozeb pro embedded systémy a popisuje současné postupy ...
 • Generování tónů a využití audio výstupu přípravku Nexys4 v jazyce VHDL 

  Autor: Anděra Jiří; Vedoucí práce: Lafata Pavel; Oponent práce: Pravda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Bakalářská práce se zabývá obsluhou přípravku Digilent Nexys4, vhodným popisem jeho vnitřních i vnějších částí. Zahrnut je popis řešení vnitřních částí jako je segmentový displej, generování tónů, obsluha mikrofonu, SD ...
 • Podvody (fraudy) v telekomunikačním provozu 

  Autor: Nguyen Jan; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Biško Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou podvodného chování (angl. frauds) v telefonním provozu a návrhy postupů na jejich detekci. Jako hlavní komponentou řešení byl použit open-source aplikační rámec Hadoop. Byly ...
 • Analýza dat z mobilní sítě 

  Autor: Blagodárný David; Vedoucí práce: Bešťák Robert; Oponent práce: Vozňák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat získaných z páteřní sítě mobilního operátora, konkrétně z části zabezpečující síťová pravidla a účtování. Cílem práce je vypracování postupů a následné analýzy k určení problémů ...
 • Modelování optických systémů v programu Optsim 

  Autor: Engler Lukáš; Vedoucí práce: Lucki Michal; Oponent práce: Vitásek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce blíže zkoumá aktuální problémy optických přenosových systémů. Zaměřuje se na problematiku významného omezujícího faktoru optických přenosových systémů, a sice na vliv chromatické disperze, respektive ...
 • Implementace algoritmu pro přidělování komunikačních prostředků pomocí teorie her a jeho vyhodnocení v emulované mobilní sítí 

  Autor: Ouředník Tomáš; Vedoucí práce: Plachý Jan; Oponent práce: Kukrál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  S narůstajícím počtem mobilních uživatelů a s jejich širokým spektrem požadavků na mobilní připojení, narůstají nároky na přidělovaní prostředků. Pro splnění požadavků mobilních uživatelů, musí být známy informace o ...
 • Simulace Diameter rozhraní IMS sítě na open-source platformě 

  Autor: Krbec Tomáš; Vedoucí práce: Pravda Ivan; Oponent práce: Kozák Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Nastudujte možnosti open-source platforem a API dostupných pro použití v mobilních sítích a tyto vzájemně porovnejte. Pro zvolenou platformu vypracujte simulační scénáře na úrovni jednotlivých Diameter zpráv simulující ...
 • Převaděč radioamatérské služby v systému D-STAR 

  Autor: Kolář Petr; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Cílem této práce je navrhnout zařízení schopné samostatně pracovat jako přístupový bod v systému D-Star. Nejdříve popíšu topologii systému a jeho základní vlastnosti. Poté se budu věnovat programovému vybavení použitého ...
 • Čtyřvlnné směšování u optických sítí s hustým vlnovým multiplexem 

  Autor: Shkalikava Anastasiya; Vedoucí práce: Lucki Michal; Oponent práce: Šiška Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu nelineárního jevu čtyřvlnného směšování na optické sítě používající hustý vlnový multiplex (DWDM) a optoelektronické zesilovače. V práci je představeno několik simulací ...
 • Bezdrátový komunikační systém pro turistické průvodce 

  Autor: Zadražil Karel; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato práce se zabývá problematikou zpracování a přenosu zvuku pomocí IP sítě a následné reprodukce na druhém vzdáleném zařízení. Zachytávání zvuku probíhá na mobilním telefonu a vlastní reprodukce na separátním HW zařízení.
 • Pokročilé komponenty laboratorní IMS sítě 

  Autor: Khalafyan Evgeny; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  V dnešní době přenášení hlasu prostřednictvím paketů již začalo pronikat do světa mobilních technologií. Platformou, která to umožňuje, je IP Multimedia Subsystem.

Zobrazit další