Novinky

Department of Telecommunications Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • SDR radiopřijímač v Matlabu 

  Autor: Tomášek David; Vedoucí práce: Zahradník Pavel; Oponent práce: Vlček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Diplomová práce má za cíl popsat využití Softwarově definovaného rádia (dále jen "SDR") v prostředí Matlab. Práce obsahuje úvod do problematiky SDR a I/Q signálů, s kterými SDR pracuje. Funkce SDR přijímače je vysvětlena ...
 • Přidělování prostředků v cloudu automobilů 

  Autor: Volkov Nikolay; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Pezinek Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  V blízké budoucnosti bude každé vozidlo pravidelně informovat svá sousední vozidla o jejich poloze, rychlosti, výpočetních schopnostech a informacích o chování. Zprávy nesoucí takové informace sníží pravděpodobnost nehod, ...
 • Mobilní aplikace pro ovládání embedded platformy 

  Autor: Stamatiadis Lazaros; Vedoucí práce: Zitta Tomáš; Oponent práce: Hajný Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Přesouváme-li se k éře IoT, kde mnoha různých typů zařízení mohou na sebe působitvzájemně vzdáleně, je nutné aby u chytrých telefónů došlo k dalšímu rozšíření svých schopností v oblastech, o kterých se před několika lety ...
 • Pokročilé komponenty laboratorní IMS sítě 

  Autor: Khalafyan Evgeny; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  V dnešní době přenášení hlasu prostřednictvím paketů již začalo pronikat do světa mobilních technologií. Platformou, která to umožňuje, je IP Multimedia Subsystem.
 • Spolupráce mezi systémy Cisco Unified Call Manager a Asterisk 

  Autor: Kropáček Jan; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce se zabývá možností spojením telefonních ústředen Cisco Unified Call Manager (CUCM) a Asterisk. Spojení provedeno pomocí protokolu SIP. Po tomto spojení byla realizována služba voicemail. Práce také obsahuje popis ...
 • Inteligentní rozhraní pro měření okolního prostředí 

  Autor: Kharchenko Vadim; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Volf Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce je vˇenována analýze senzorové sítˇe složené z Raspberry pi3, Arduino Nano a senzor°
 • Spolupráce mezi systémy Cisco Unified Call Manager a Asterisk 

  Autor: Kropáček Jan; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá možností spojením telefonních ústředen Cisco Unified Call Manager (CUCM) a Asterisk. Spojení provedeno pomocí protokolu SIP. Po tomto spojení byla realizována služba voicemail. Práce také obsahuje popis ...
 • Využití bezpilotních letounů pro mobilní sítě 

  Autor: Lystovshchyk Yevhen; Vedoucí práce: Plachý Jan; Oponent práce: Kukrál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Zvyšující se nároky uživatelů na mobilní sítě dnes vedou k nasazení velkého množství základnových stanic. Nicméně toto řešení není vždy efektivní z pohledu nákladů a samotného vytížení základnových stanic. Tudíž pro zlepšení ...
 • Návrh a optimalizace topologie pro přístupové sítě nové generace 

  Autor: Moravec Jan; Vedoucí práce: Vodrážka Jiří; Oponent práce: Brouček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem bakalářské práce ?Návrh a optimalizace topologie pro přístupové sítě nové generace? je rozbor možností při budování přístupových sítí nové generace v kontextu se současným rozvojem datových sítí v České Republice. ...
 • Systém pro sběr technologických dat v koncepci IoT 

  Autor: Hofman Jan; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou univerzálního systému pro sběr technologických dat. Tento systém je navrhnut tak, aby ho bylo možné použít jak v průmyslu, tak v běžné domácnosti. Navržený sběrný bod obsahuje HTTP, ...
 • Analogová VoIP brána s pokročilými audio kodeky 

  Autor: Roztočil Vojtěch; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je návrh a následná realizace analogové brány pro VoIP, která nabízí oproti dostupným podobným řešením pokročilé širokopásmé kodeky pro přenos hlasu. Celé řešení je modulární s použitím volně dostupných ...
 • Semiaktivní RFID UHF TAG s generátorem náhodných čísel 

  Autor: Sviták Petr; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Janíček Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci semiaktivního RFID UHF tagu s hardwarovým generátorem náhodných čísel pro nízkopříkonové aplikace. Hardwarový generátor byl zkonstruován jako zařízení připojitelné k ...
 • Návrh a implementace aplikace REST API v jazyce Java pro práci s databází PostgreSQL 

  Autor: Horčička Serhij; Vedoucí práce: Lafata Pavel; Oponent práce: Chlumský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce bylo navrhnout rozhraní webové aplikace pro konzumování dat poskytovaných různými státními orgány. Výsledná data se zobrazují na webovém portálu.
 • Cloudové služby v prostředí technologické firmy 

  Autor: Straka Tomáš; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Kozák Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá zhodnocením cloudových služeb z pohledu nákladovosti, spolehlivosti a bezpečnosti pro využití technologickou firmou. V teoretické části je obecně popsána problematika cloudových služeb, senzorových ...
 • Simulace a analýza provozu multiservisního zákaznického centra 

  Autor: Novotný Lukáš; Vedoucí práce: Hampl Petr; Oponent práce: Křížovský František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá simulací a analýzou multiservisního zákaznického centra. Simulační model umožňuje vyhodnocovat simulační scénáře pro jeden nebo více typů služeb, jimž byl přiřazen určitý počet operátorů. ...
 • Systém pro měření citlivosti RFID UHF tagů 

  Autor: Horák Martin; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Švub Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro měření citlivosti RFID UHF tagů pro aparaturu v laboratořích EMC K13132. Práce přibližuje technologii RFID a použité komponenty měřicího systému, jehož řídícím ...
 • Spolupráce mezi systémy Microsoft Lync a Asterisk 

  Autor: Šedina Martin; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Náplní této Diplomové práce je integrace dvou komunikačních systémů Skype for Business 2015 a Asterisk. Cílem je popsat vzájemnou kompatibilitu, podporované technologie a analyzovat funkce, které by bylo možné nahradit či ...
 • Procedura náhodného přístupu k médiu pro komunikaci strojů v mobilních sítích 

  Autor: Huang Yi-Shin; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Loo Jonathan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Komunikace strojů (Machine-type communication, MTC) v mobilních sítích může vést k velkému množství požadavků na přístup k médiu a způsobit tak krátkodobá, ale častá přetížení sítě. Velké množství MTC zařízení přistupujících ...
 • Indoor Positioning System with BLE and Wi-Fi technology - Data Analysis and Accuracy Improvement 

  Autor: Chiu Ching-Chieh; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Beneš Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Současný stav ve vývoji moderních aplikací a služeb zvyšuje poptávku po systémech určování polohy ve vnitřních prostorách s následnou možností navigace (s lokalizačními službami (LBS)). Mnoho aplikací určených pro smartphony ...
 • Handover s využitím predikce úrovně signálu v mobilních sítích 

  Autor: Dvořáček Lukáš; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Zelenka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Diplomová práce se zabývá problematikou častého přepojování v mobilních sítích s velkým množstvím malých základnových stanic. Ty jsou v dnešní době používány především pro zlepšení pokrytí městské zástavby signálem, a tedy ...

Zobrazit další