News

Department of Telecommunications Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Snižování spotřeby energie pro pohyb létající základnové stanice v mobilních sítích 

  Author: Lukáš Hach; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Použitím dronů jako létajících základnových stanic FeNB (Flying enhanced Node B) je možné velice rychle uspokojit aktuální požadavky uživatelů na velikost přenosové kapacity. Problémem při použití FeNB je omezená kapacita ...
 • IoT senzor pro měření pohybů kosterního svalstva 

  Author: Lukáš Gregora; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Tato diplomová práce pojednává o konceptu měření svalové aktivity kosterního svalstva. Teoretickou částí práce je seznámení se současnými metodami měření kosterního svalstva, obzvláště se zaměřením na izometrické kontrakce ...
 • Koexistence různých optických systémů a technologií na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí 

  Author: Mikhail Nurov; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Cílem práce je studium možností současného provozu různých optických systémů na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí. Tato práce se primárně zabývá porovnáním možností a omezení vybraných párů optických systémů ...
 • Náhodný přístup k médiu v mobilních sítích se směrováním paprsku 

  Author: Rong-Zhang Li; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Vondra Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Pátá generace (5G) mobilních sítí umožňuje služby s vysokou rychlostí přenosu dat a nízkou latencí. Jednou z možností jak těchto požadavků dosáhnout je využití frekvencí nad 6GHz. Tyto frekvence jsou v sérii 38 specifikací ...
 • Cloudová řešení pro služby IoT a E-health 

  Author: Lukáš Krupka; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Staša Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací možných cloudových řešeních pro zdravotnické služby v rámci IoT a eHealth. Cílem je porovnání možností technologií a poskytovatelů cloudových služeb v těchto oblastech ...
 • Tištěné tenkovrstvé kapacitory na flexibilních substrátech 

  Author: Vojtěch Povolný; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Tato práce se zabývá výrobou a charakterizací tištěných kondenzátorů pomocí materiálového InkJet tisku. V teoretické časti je popsána technologie InkJet tisku, způsoby nanášení inkoustu pomocí této technologie a její ...
 • Analýza nežádaného provozu mobilního telefonu 

  Author: Jan Moravec; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Práce se zabývá komunikační bezpečností mobilních telefonů na operačním systému Android. Byly analyzovány metody záchyty síťové komunikace a popsáno pro jaké případy je vhodně použít danou metodu. Dále byl uveden přehled ...
 • Laboratorní platforma softwarově definovaných datových sítí 

  Author: Matěj Jehlička; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Práce se zabývá současným stavem softwarově definovaných sítí. Analyzovali jsme nejčastější problémy v sítích a jejich možná řešení pomocí SDN. Uvádíme shrnutí dostupných hardwarových a softwarových platforem a příklady ...
 • Adaptivní komunikace s více přístupovými rádiovými technologiemi pro ultra-spolehlivý Internet věcí 

  Author: Vojtěch Hauser; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Švub Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Budoucnost Internetu je spojena s vizí vytvoření nové umělé skutečnosti šikovně provázané s každodenníhm životem. Všudepřítomné inteligence, se kterou bude možné vstupovat do interakcí, které se bude možné dotknout a na ...
 • Správa a řízení datových sítí pomocí softwarově řízené sítě 

  Author: Martin Mikéska; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Diviš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Rychle rostoucí počet zařízení připojených do sítě mění celkový charakter datového provozu, kde tradiční sítě naráží na své limity ve škálovatelnosti a flexibilitě. Celosvětový posun k automatizaci procesů a rychlejšímu ...
 • Alokace výpočetních a komunikačních prostředků pro Mobile Edge Computing s paralelním zpracováním 

  Author: Martina Matějková; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Hudousek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Mobilní sítě páté generace (5G) přináší množství nových užití a aplikací s přísnými požadavky na latence. "Mobile Edge Computing" (MEC) jakožto nový koncept, který podporuje přenos výpočetně náročných úloh na okraj mobilní ...
 • Využití služeb poskytovatelů IaaS pro výrobní podnik 

  Author: Ján Balga; Supervisor: Burčík Jaroslav; Opponent: Pávek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  V prvej časti práce sú porovnávaní traja poskytovatelia cloudových riešení, Google Cloud Engine, Micorosoft Azure a Amazon AWS v oblasti poskytovania služieb IaaS. Porovnanie je orientované ako na ekonomickú, tak na ...
 • Odhad dalšího vývoje odvětví informačních a komunikačních technologií 

  Author: Barbora Staroňová; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Křepelka Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Práca sa zaoberá vývojom odvetvia informačných a komunikačných technológií od roku 2008, ktoré skúma na vybraných kľúčových aktéroch. Mapuje vývoj ich produkcie za zvolenú časovú periódu desať rokov. Práca obsahuje stručné ...
 • Přidělování prostředků pro komunikaci s Multi-Access Edge Computing využívající okolních zařízení pro přenos dat 

  Author: Štěpán Šubík; Supervisor: Plachý Jan; Opponent: Kukrál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Konvergence mobilní komunikace a výpočetních prostředků vedla ke vzniku Multi-Access Edge Computingu (MEC), jež umožňuje mobilním uživatelům pro zpracování dat využít výpočetní prostředky na hraně mobilní sítě. Striktní ...
 • Zabezpečovací systém s logováním na SD kartu vytvořený z přípravku Nexys4 v jazyce VHDL 

  Author: Bohdan Jůza; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Bakalářská práce se věnuje problematice návrhu jednoduchého prototypu domácího zabezpečovacího systému s využitím FPGA pole na kitu Digilent Nexys 4 v jazyce VHDL. Zabývá se představením použitých komponentů a pak také ...
 • Autentizace v lokálních sítích pomocí IEEE 802.1x 

  Author: Vladimír Lešek; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Pomahač Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Bakalářská práce se zabývá zabezpečením přístupu do lokální sítě pomocí IEEE 8O2.1X. Obsahuje základní popis AAA architektury, protokolů RADIUS, DIAMETER, TACACS, TACACS+, KERBEROS a problematiky PKI. Další částí je ...
 • Nové způsoby komunikace po metalických vedeních 

  Author: Stanislav Klymoshenko; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním a analýzou nových způsobů komunikace metalickým vedením. Pro modelování a vyhodnocování dat byly použity samostatně definované funkce v interaktivním programovém prostředí a ...
 • Vyvažovač zátěže pro protokol SIP 

  Author: Pont Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
  V dnešní době se stále více používá technologie VOIP. Pro sestavení relací se zde také používá protokol SIP. S nárůstem provozu této technologie se nabízí otázka jakým způsobem tento provoz kontrolovat a vyvažovat pro ...
 • Seznam sousedních stanic pro handover v mobilních sítích 

  Author: Korych Matěj; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Doležal Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
  Efektivní správa Seznamu okolních buněk (NCL) v mobilních sítích může přinést výrazně nižší počet skenovaných a reportovaných buněk, jež uživatelské zařízení (UE) poskytuje v intervalech nazvaných Skenovací perioda. Zvláště, ...
 • Možnosti zvýšení zabezpečení pobočkové ústředny pro IP telefonii 

  Author: Kabelka Jan; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Informační bezpečnost je po právu považována za jednu z klíčových oblastí světa IT. Schopnost předcházet útokům a reagovat na vzniklé bezpečnostní události je nedílnou součástí podnikového řízení informační bezpečnosti.

View more