Novinky

Department of Telecommunications Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Spolupráce mezi systémy Cisco Unified Call Manager a Asterisk 

  Autor: Kropáček Jan; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá možností spojením telefonních ústředen Cisco Unified Call Manager (CUCM) a Asterisk. Spojení provedeno pomocí protokolu SIP. Po tomto spojení byla realizována služba voicemail. Práce také obsahuje popis ...
 • Využití bezpilotních letounů pro mobilní sítě 

  Autor: Lystovshchyk Yevhen; Vedoucí práce: Plachý Jan; Oponent práce: Kukrál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Zvyšující se nároky uživatelů na mobilní sítě dnes vedou k nasazení velkého množství základnových stanic. Nicméně toto řešení není vždy efektivní z pohledu nákladů a samotného vytížení základnových stanic. Tudíž pro zlepšení ...
 • Návrh a optimalizace topologie pro přístupové sítě nové generace 

  Autor: Moravec Jan; Vedoucí práce: Vodrážka Jiří; Oponent práce: Brouček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem bakalářské práce ?Návrh a optimalizace topologie pro přístupové sítě nové generace? je rozbor možností při budování přístupových sítí nové generace v kontextu se současným rozvojem datových sítí v České Republice. ...
 • Systém pro sběr technologických dat v koncepci IoT 

  Autor: Hofman Jan; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou univerzálního systému pro sběr technologických dat. Tento systém je navrhnut tak, aby ho bylo možné použít jak v průmyslu, tak v běžné domácnosti. Navržený sběrný bod obsahuje HTTP, ...
 • Analogová VoIP brána s pokročilými audio kodeky 

  Autor: Roztočil Vojtěch; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je návrh a následná realizace analogové brány pro VoIP, která nabízí oproti dostupným podobným řešením pokročilé širokopásmé kodeky pro přenos hlasu. Celé řešení je modulární s použitím volně dostupných ...
 • Semiaktivní RFID UHF TAG s generátorem náhodných čísel 

  Autor: Sviták Petr; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Janíček Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci semiaktivního RFID UHF tagu s hardwarovým generátorem náhodných čísel pro nízkopříkonové aplikace. Hardwarový generátor byl zkonstruován jako zařízení připojitelné k ...
 • Návrh a implementace aplikace REST API v jazyce Java pro práci s databází PostgreSQL 

  Autor: Horčička Serhij; Vedoucí práce: Lafata Pavel; Oponent práce: Chlumský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce bylo navrhnout rozhraní webové aplikace pro konzumování dat poskytovaných různými státními orgány. Výsledná data se zobrazují na webovém portálu.
 • Cloudové služby v prostředí technologické firmy 

  Autor: Straka Tomáš; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Kozák Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá zhodnocením cloudových služeb z pohledu nákladovosti, spolehlivosti a bezpečnosti pro využití technologickou firmou. V teoretické části je obecně popsána problematika cloudových služeb, senzorových ...
 • Simulace a analýza provozu multiservisního zákaznického centra 

  Autor: Novotný Lukáš; Vedoucí práce: Hampl Petr; Oponent práce: Křížovský František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá simulací a analýzou multiservisního zákaznického centra. Simulační model umožňuje vyhodnocovat simulační scénáře pro jeden nebo více typů služeb, jimž byl přiřazen určitý počet operátorů. ...
 • Systém pro měření citlivosti RFID UHF tagů 

  Autor: Horák Martin; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Švub Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro měření citlivosti RFID UHF tagů pro aparaturu v laboratořích EMC K13132. Práce přibližuje technologii RFID a použité komponenty měřicího systému, jehož řídícím ...
 • Spolupráce mezi systémy Microsoft Lync a Asterisk 

  Autor: Šedina Martin; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Náplní této Diplomové práce je integrace dvou komunikačních systémů Skype for Business 2015 a Asterisk. Cílem je popsat vzájemnou kompatibilitu, podporované technologie a analyzovat funkce, které by bylo možné nahradit či ...
 • Procedura náhodného přístupu k médiu pro komunikaci strojů v mobilních sítích 

  Autor: Huang Yi-Shin; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Loo Jonathan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Komunikace strojů (Machine-type communication, MTC) v mobilních sítích může vést k velkému množství požadavků na přístup k médiu a způsobit tak krátkodobá, ale častá přetížení sítě. Velké množství MTC zařízení přistupujících ...
 • Indoor Positioning System with BLE and Wi-Fi technology - Data Analysis and Accuracy Improvement 

  Autor: Chiu Ching-Chieh; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Beneš Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Současný stav ve vývoji moderních aplikací a služeb zvyšuje poptávku po systémech určování polohy ve vnitřních prostorách s následnou možností navigace (s lokalizačními službami (LBS)). Mnoho aplikací určených pro smartphony ...
 • Handover s využitím predikce úrovně signálu v mobilních sítích 

  Autor: Dvořáček Lukáš; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Zelenka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Diplomová práce se zabývá problematikou častého přepojování v mobilních sítích s velkým množstvím malých základnových stanic. Ty jsou v dnešní době používány především pro zlepšení pokrytí městské zástavby signálem, a tedy ...
 • Inteligentní řízení veřejného osvětlení v koncepci IoT 

  Autor: Krpálek Josef; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití zařízení Internetu věcí jako ovládacího prvku pro systém veřejného osvětlení. Teoretická část práce je hlavně zaměřená na Low Power WAN technologie, které se vyznačují možností ...
 • Ethernetové rozhraní na přípravku Nexys4 v jazyce VHDL 

  Autor: Gregar Pavel; Vedoucí práce: Lafata Pavel; Oponent práce: Pravda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací obsluhy rozhraní Ethernet prípravku Digilent Nexys4 pomocí jazyka VHDL. V práci jsou uvedeny možnosti ovládání tohoto rozhraní pomocí ruzných dostupných modulu a IP ...
 • Řízení technologických procesů v koncepci IoT 

  Autor: Eroshkin Ivan; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá návrhem nízkonákladového systému v koncepci Internetu věcí pro dohled nad technologii galvanického vylučování kovů. Cílem je navrhnout funkční systém, který bude sbírat data a následně je zobrazovat. ...
 • Zpřesnění polohy uživatele mobilního terminálu s využitím senzorové fúze 

  Autor: Sušánek Filip; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Šrotýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato práce se zabývá analýzou možností lokalizace uživatele v interiérovém prostředí pomocí moderního mobilního telefonu se systémem Android a aplikováním senzorové fúze. Součástí je podrobný teoretický rozbor problematiky ...
 • Inteligentní řízení veřejného osvětlení v koncepci IoT 

  Autor: Krpálek Josef; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití zařízení Internetu věcí jako ovládacího prvku pro systém veřejného osvětlení. Teoretická část práce je hlavně zaměřená na Low Power WAN technologie, které se vyznačují možností ...
 • Širokopásmové datové přenosy v lokálních sítích privátních uživatelů 

  Autor: Fára Martin; Vedoucí práce: Jareš Petr; Oponent práce: Rous Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tématem této diplomové práce jsou Širokopásmové datové přenosy v lokálních sítích privátních uživatelů. Cílem práce bylo provést analýzu technologie Multimedia over Coax Alliance (MoCA), vytvořit demonstrační pracoviště a ...

Zobrazit další