Novinky

Department of Telecommunications Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Zpřesnění polohy uživatele mobilního terminálu s využitím senzorové fúze 

  Autor: Sušánek Filip; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Šrotýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato práce se zabývá analýzou možností lokalizace uživatele v interiérovém prostředí pomocí moderního mobilního telefonu se systémem Android a aplikováním senzorové fúze. Součástí je podrobný teoretický rozbor problematiky ...
 • Pulsní oxymetr 

  Autor: Novotný Martin; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Biško Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Projekt Bluetooth pulsního oxymetru se zaměřuje na vývoj hardwarového modulu bezdrátového pulsního oxymetru. Projekt si dále klade za cíl vytvoření jednoduché mobilní aplikace pro správu dat z hardwarového zařízení.
 • Širokopásmové datové přenosy v lokálních sítích privátních uživatelů 

  Autor: Fára Martin; Vedoucí práce: Jareš Petr; Oponent práce: Rous Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tématem této diplomové práce jsou Širokopásmové datové přenosy v lokálních sítích privátních uživatelů. Cílem práce bylo provést analýzu technologie Multimedia over Coax Alliance (MoCA), vytvořit demonstrační pracoviště a ...
 • Inteligentní řízení veřejného osvětlení v koncepci IoT 

  Autor: Krpálek Josef; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití zařízení Internetu věcí jako ovládacího prvku pro systém veřejného osvětlení. Teoretická část práce je hlavně zaměřená na Low Power WAN technologie, které se vyznačují možností ...
 • Přenos polohové informace prostřednictvím datové sítě 

  Autor: Shkalikava Anastasiya; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Špaček Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce se zabývá teoretickým popisem GNSS standardů vytvořených pro různé účely, rozborem typů chyb, které vznikají při přenášení signálu z družice ke konečnému ...
 • Přenos polohové informace prostřednictvím datové sítě 

  Autor: Shkalikava Anastasiya; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Špaček Josef
  Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce se zabývá teoretickým popisem GNSS standardů vytvořených pro různé účely, rozborem typů chyb, které vznikají při přenášení signálu z družice ke konečnému ...
 • Slučování přístupových sítí mobilních operátorů 

  Autor: Miegl Marek; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-17)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sdílení přístupových sítí mobilních operátorů. Slučování sítí může znamenat značnou redukci nákladů při plánování, výstavbě i provozování základnových stanic.
 • Metody zpracování obrazu pro měření a třídění bižuterních kamenů 

  Autor: Nasyrova Maria; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Vlach Jaroslav
  Zvyšující se požadavky na efektivitu výroby bižuterních kamenů tlačí výrobce k hledání nových metod kontroly kvality. Jednou z možností je využití metod zpracování obrazu, kterými se zabývá tato práce. V práci je navržen ...
 • Kybernetická bezpečnost v ČR 

  Autor: Řežábek Filip; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Junek Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá dopadem nově vzniklého zákona 181/2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti na území České republiky prostřednictvím vytvoření kompetencí rolím vyplývající z něj a zmapováním nabízeného profesního ...
 • Překryv buněk v mobilní síti 

  Autor: Mihalov Michal; Vedoucí práce: Bešťák Robert; Oponent práce: Mazálek Antonín
  Cílem této práce je analýza lokalizačních a provozních záznamů ze sítě mobilního operátora. Z provedené analýzy je poté navrhnut mechanismus na zjišťování překryvu mobilních buněk s následnou realizací v simulačním prostředí. ...
 • Systém komplexního síťového dohledu a správy 

  Autor: Kříž Vítězslav; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá popisem RM/OSI vrstev, protokolem M-Bus, Wireless M-Bus, SNMP, produkty 2N Telekomunikace a rozborem Raspberry Pi 2 či webovým serveren Apache. Cílem práce je naprogramovat webový konfigurátor ...
 • Simulátory síťového prostředí 

  Autor: Rantoš Daniel; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Biško Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a možnostmi propojení simulátorů síťového prostředí s reálnými síťovými prvky. Jako reálné i virtuální síťové prvky byly použity zařízení od výrobců Cisco a Huawei. Dále bylo vytvořeno ...
 • Poskytování pokročilých telekomunikačních služeb v rozsáhlých podnikových sítích 

  Autor: Knížek Lukáš; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-10)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konfigurací rozsáhlé podnikové sítě určené primárně pro poskytování VoIP služeb. Jejím cílem je implementace sítě, která bude použita v komerčním prostředí. Práce danou problematiku ...
 • Řízení a přímé vstřikování dvoutaktního motoru 

  Autor: Stehlík Martin; Vedoucí práce: Zahradník Pavel; Oponent práce: Vlček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Cílem této práce je řešení návrhu a následná realizace přímého vstřikování paliva pro dvoutaktní motor a s tím spojené elektronické řízení za využití mikroprocesoru. Práce se zabývá jak teoretickou částí tak i praktickou ...
 • Využití vstupních a výstupních rozhraní v jazyce VHDL 

  Autor: Pehnelt Tomáš; Vedoucí práce: Lafata Pavel; Oponent práce: Chlumský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Diplomová práce se zabývá přípravky Digilent Nexys 4, Digilent Nexys 3 a Spartan-3E Starter Board a rozhraními, kterými tyto přípravky disponují. Dále se zabývá implementovaným řízením některých těchto rozhraní. Mezi ...
 • Využití signalizačních dat z mobilní sítě 

  Autor: Staněk Jakub; Vedoucí práce: Bešťák Robert; Oponent práce: Kapičák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Signalizační data v mobilních sítích obsahují informace o umístění uživatelů v buňkách. Většina je získána procedurou aktualizace polohy. Po zpracování nabytých dat lze obyvatelstvo klasifikovat a určit vývoj počtu obyvatel ...
 • Měřicí systém s bezdrátovým přenosem dat pomocí Wi-Fi modulu 

  Autor: Říha Jan; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Kuča Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro měření meteorologických dat, jako například teploty, vlhkosti, či prachových částic. Zařízení se sestává ze senzorů, přípravku Arduino NANO, Wi-Fi modulu, displeje a webové aplikace ...
 • Automatizace správy síťových prvků pomocí Ansible 

  Autor: Hudec Miroslav; Vedoucí práce: Kozák Miloš; Oponent práce: Kukrál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  V důsledku stálého rozvoje dnešních počítačových sítí a zvyšovaní nároků na ně kladených, je často potřeba zavádět do produkčního provozu větší množství nových a výkonnějších zařízení. V současnosti bývají tato zařízení ...
 • Platforma pro testování mobilních sítí 

  Autor: Prekschl Dominik; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití open-source prostředků pro měření výkonnostních parametrů mobilních sítí, zejména pak v operačním systému Linux. Součástí práce je též stručný přehled generací mobilních ...
 • Simulace bezdrátových průmyslových sítí s nízkou propustností 

  Autor: Šulc Ondřej; Vedoucí práce: Vondrouš Ondřej; Oponent práce: Slíva Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Účelem této práce je seznámení se s principem fungování rádiových modemů RipEX. Práce dále shrnuje dostupné simulační nástroje a jejich možnosti. Soustředí se však zejména na diskrétní simulační prostředí OMNeT++ a jeho ...

Zobrazit další