Collections in this community

Recent Submissions

 • Budoucnost fixního a mobilního internetového připojení a jeho vliv na rozvoj sítí 

  Author: Zifan Han; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Bešťák Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato práce nastiňuje dosavadní vývoj mobilních a pevných sítí a analyzuje jejich současný stav s ohledem na potřeby moderní společnosti a rostoucí význam komunikačních prostředků. Zabývá se architekturou 4G sítí, reflektuje ...
 • Vytvoření případových studií ICT systémů a sítí ve virtuálním prostředí 

  Author: Ondřej Mifka; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
  Práce se zabývá virtualizací v sítích a její možnosti využití s praktickými ukázkami. První část se zabývá výčtem vybraných možností, popisem jejich principu a porovnání jejich využití v sítích. Následuje vytvoření a popis ...
 • Modelování výstavby optické komunikační infrastruktury pro potřeby provozovatele distribuční sítě 

  Author: Barbora Staroňová; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Šolle Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Jednotnou myšlienkou pojmu inteligentnej siete je, že všetky objekty využívajú automatizovaný systém riadenia energie na vzájomnú komunikáciu, reguláciu svojich energetických požiadaviek, ukladanie nevyužitej energie a ...
 • Rozmístění létajících základnových stanic pro mimořádné události 

  Author: Tomáš Sap; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Vondra Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  V mimořádných situacích, jako jsou přírodní či jiné katastrofy, je zajištění flexibilního a spolehlivého mobilního připojení pro všechny uživatele nacházející se v zasažené oblasti klíčovým prvkem pro úspěšnost záchranných ...
 • Kyberfyzikální bezpečnost pseudosatelitů 

  Author: Filip Bělohlávek; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Tato diplomová práce pojednává o problematice kyberfyzikální bezpečnosti stratosferických pseudosatelitů (HAPS). HAPS zde figuruje jako zástupce tzv. kyberfyzikálních systémů, tedy systémů, které spojují fyzický svět se ...
 • Vliv optovláknových fyzikálních jevů závislých na polarizaci na optický přenos 

  Author: Vojtěch Baštář; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem optovláknových fyzikálních jevů závislých na polarizaci na optický přenos. Cílem je představit destruktivní účinky polarizace a možná využití polarizace v optických systémech v případech, ...
 • Integrace map pokrytí mobilní sítě do prostředí AWS 

  Author: Luka Jovanović; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Růžička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Tato práce se zabývá vývojem podpůrných funkcí a algoritmů, které slouží ke zpracování a modelování dat pro webovou aplikaci, poskytující informace o pokrytí mobilní sítí v České republice. Jsou v ní popsány základy tzv. ...
 • Asterisk jako monitorovací a testovací nástroj pro rozsáhlé pobočkové sítě 

  Author: Simona Vránová; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit nástroj pro monitoring a testování rozsáhlých pobočkových sítí za pomoci ústředny Asterisk. Tento nástroj sleduje síťovou dostupnost prvků v síti, možnost uskutečnit hovor a kvalitu ...
 • Vytvoření příběhového modulu pro seriózní hru 

  Author: Petra Salfická; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Tato práce je zaměřena na edukaci pacientů s nemocí diabetes mellitus ve spojení s prvky gamifikace. Cílem práce bylo rozšířit seriózní hru MyDiabetic o příběhový modul. Práce popisuje vytváření grafických prvků hry a ...
 • Realizace jednoduchého navigačního systému pomocí FPGA a jazyka VHDL s výstupem na monitor 

  Author: Jiří Čala; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Cílem práce je navrhnout a realizovat jednoduchý navigační systém na určování polohy, směru a rychlosti pohybu postavený na některém z dostupných kitů s FPGA, např. Zybo či Nexys a navigačním modulu Pmod NAV: 9-axis IMU ...
 • Testování sítí 5G pro obecné použití a aplikace v průmyslu a energetice 

  Author: Vít Pobořil; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tématem této bakalářské práce je testování mobilních sítí páté generace. Pro testování je použita platforma pro měření parametrů komunikačních sítí F-Tester. Práce se zabývá vylepšením použitelnosti zařízení F-Tester 5G ...
 • Možnosti mobilních sítí pro realizaci požadavků gigabitových přenosů 

  Author: Marek Oplištil; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato bakalářská práce je věnována mobilním sítím 5G. Cílem je prozkoumat vlastnosti variant technologií blížící se k přenosové rychlosti 1 Gbit/s, analyzovat současnou situaci v České republice ohledně mobilních sítí 5G, ...
 • Využití přebytků energie domácího fotovoltaického systému pomocí zařízení IoT 

  Author: Mikuláš Černohorský; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Wolf Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem využívání přebytků energie z fotovoltaického systému. Do popředí staví koncept IoT jako potenciálně velmi efektivní technologii pro optimalizaci vlastní spotřeby. Zhodnoceny jsou ...
 • Konstrukce audio zesilovače s vakuovými prvky 

  Author: Jan Hrubý; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Jejkal Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Obsahem této práce je rozbor vakuových prvků využívaných v audiotechnice a návrh stereo HiFi zesilovače. V první části je čtenář uveden do principů a typů vakuových prvků využívaných v audiotechnice. Jsou zde vyjmenovány ...
 • Využití klávesnicového vstupu PS/2 a výstupu na LCD displej přípravku Spartan3E 

  Author: Jan Skalička; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Práce se zaměřuje na čtení stisknuté klávesy na PS/2 klávesnici pomocí programovatelného hradlového pole FPGA. Tato přečtená klávesa je dále vypsána na LCD displej, který je součástí přípravku Spartan-3E. Displej se ovládá ...
 • Využití (veřejných) IoT sítí pro dohled starších samostatně žijících osob 

  Author: Marek Kubát; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato práce je zaměřena nejprve na přehled veřejně dostupných IoT sítí v České republice. Následně je realizován experimentální modul určený primárně pro dohled nad samostatně žijícími staršími lidmi a byl by do takovéto ...
 • Regulátor PWM ve VHDL na přípravku Spartan3E 

  Author: Tomáš Bánok; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením VHDL kódu pro přípravek Spartan-3E Starter Board. Měření teploty je zajištěno digitálním senzorem DS18B20, který komunikuje pomocí 1–Wire sběrnice. Získaná teplota je použita pro ...
 • Komunikace s přípravkem Spartan3E pomocí rozhraní RS232 v jazyce VHDL 

  Author: Martin Hašek; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Cílem této práce je implementace modulu v programovacím jazyce VHDL. Modul se stará o komunikaci mezi přípravkem Spartan-3E Starter Kit a terminálem po sériové lince RS232. Sériová linka je pak dále využita k odesílání ...
 • Alokace zdrojů pro slicing v 6G sítích pomocí distribuované hluboké neuronové sítě 

  Author: Ondřej Šmíd; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Giannakas Theodoros
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Network slicing se ukazuje jako klı́čový koncept v sı́tı́ch 5G a dalšı́ch generacı́ch. V konceptu network slicingu by operátoři sı́tı́ měli spravovat fyzické zdroje mezi slicy. Tyto fyzické zdroje, použı́vané a pozorované ...
 • Honeypot pro výzkum zabezpečení VoIP systémů 

  Author: Akshay Sharma; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Byla vyvinuta technologie VoIP (Voice over Internet Protocol) a její význam v širokopásmové síti rychle roste. Telefony VoIP volají po stejné trase používané pro síťový a internetový provoz a čelí stejné kybernetické hrozbě, ...

View more