Collections in this community

Recent Submissions

 • Přidělování komunikačních prostředků s ohledem na kvalitu služby pro distribuovanou jednotku v otevřené rádiové přístupové síti 

  Author: Xiu Wei Lin; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Doboš Ľubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Architektura Open Radio Access Network (O-RAN) nabízí flexibilitu a efektivitu ve srovnání s tradiční architekturou mobilních sítí. Jedním z klíčových aspektů architektury O-RAN je správa rádiových prostředků, která přímo ...
 • Rozpoznání akce pomocí neuronové sítě optimalizované pro běh na edge zařízení 

  Author: Tomáš Zámostný; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Umělá inteligence hraje v IoT klíčovou roli, konkrétně při zpracování rozpoznávání lidské činnosti (HAR). Vývoj v tomto směru se zaměřuje na automatizaci HAR. Vznikající trend ve vývoji automatizace systémů HAR. Účinnost ...
 • Řešení komunikační sítě nemocnice na bázi VoIP technologie 

  Author: Josef Sobotka; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Práce má za cíl seznámit čtenáře s řešením telefonizace pomocí technologie TDM a popsat její základní charakteristiky. Následně je představena novější technologie VoIP, po níž následuje porovnání obou technologií. Poté se ...
 • Návrh a ověření metodiky pro testování privátních sítí 5G využívaných v průmyslu 

  Author: Marek Oplištil; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Testování síťových parametrů privátních sítí 5G je klíčové pro ověřování stavu sítě a kvality služby, což je důležité především pro provozování kritických aplikacích, kde jejich výpadek může mít neblahé následky. Tato ...
 • Emulace chování telekomunikačních systémů na 2. a 3. vrstvě RM ISO/OSI 

  Author: Vít Pobořil; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Kubr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na emulaci chování telekomunikačních systémů. Emulace jsou provedeny pro tři různé technologie nasazované v přístupových sítích. Před emulací jsou zvolené technologie testovány platformou ...
 • Dávková konfigurace síťové infrastruktury v datacentru 

  Author: Jakub Novák; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Macejko Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Automatizácia sieťovej infraštruktúry v dátových centrách predstavuje efektívny spôsob správy sietí pomocou moderných nástrojov a technológií. Táto diplomová práca sa zaoberá automatizáciou správy Access Control Listov v ...
 • Bezdrátové zařízení pro přenos zvukového signálu 

  Author: Tomáš Koudelka; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem bezdrátového zařízení pro přenos zvukového signálu v síti čtvrté generace. Vzhledem k postupnému vypínání v bezpečností technice stále využívaných sítí druhé generace bude do budoucna ...
 • Meteorologická stanice s podporou LoRa 

  Author: Martin Volf; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Vyležich Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Tato práce se zabývá tvorbou prototypu meteostanice využívající výhody IoT a popisem rozhodnutí, které tento proces provází. V práci je podrobně vysvětlena specifikace LoRaWAN, jež je využita pro komunikaci meteostanice ...
 • Algoritmy strojového učení v průmyslovém IoT 

  Author: Kateřina Pilařová; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Beneš Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Tato práce se zaměřuje na analýzu dostupných nástrojů strojového učení na trhu a jejich srovnání na základě kritérií, kterými jsou cena (open-source, komerční řešení, trial verze atd.), rozsahu zpracovaných dat (big data, ...
 • Management a monitoring průmyslových OT sítí 

  Author: František Bůžek; Supervisor: Pravda Ivan; Opponent: Cabrnoch Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Cílem této práce je analýza reálné sítě OT (provozní technologie), popis potřeby a řešení její správy a implementace SINEC NMS (systém správy sítě). Nejprve je analyzováno fyzické vybavení OT sítě v reálném závodě. Poté ...
 • Monitor teploty a vlhkosti vzduchu s výstupem na displej realizovaný pomocí přípravku DE10-Lite a jazyka VHDL 

  Author: Michal Rieger; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací monitoru teploty a vlhkosti v jazyce VHDL s využitím přípravku DE10-Lite. První část práce se věnuje teoretickému rozboru klíčových technologií a komponent, jako jsou ...
 • Kytarový pedál s digitálním efektem zpoždění 

  Author: Jan Krupka; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu kytarového efektu na bázi clippingu a efektu Echo/Delay. Prochází nejvyužívanější metody realizace zapojení efektů na bázi clippingu jako jsou overdrive, distortion, fuzz. Je popsána ...
 • Kalkulátor na přípravku DE10-Lite v jazyce VHDL 

  Author: Magdalena Folková; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací kalkulátoru na přípravku DE10-Lite v jazyce VHDL. Ve výsledném zapojení se využívá periferií na přípravku pro řízení a připojení maticové klávesnice a znakového LCD ...
 • Demonstrační model průmyslového řízení 

  Author: Tomáš Janča; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Tato práce se zabývá problematikou průmyslového řízení pomocí jednotek PLC. Konkrétně PLC jednotkou IPLOG od české společnosti Metel. V práci je ukázáno jednak prvotní nastavení jednotky včetně úvodní orientace ve způsobech ...
 • Softwarově definované sítě v prostředí datového centra 

  Author: Marek Rušin; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Pech David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
  Softvérovo definované siete predstavujú spôsob, pomocou ktorého možno siete spravovať centrálne a prostredníctvom softvéru. S mnohými ďalšími výhodami sa preto stávajú súčasťou podnikových sietí či sietí dátových centier. ...
 • DNS – bezpečné řešení pro Cloud 

  Author: Jan Zlevor; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Pech David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
  Tato práce se zaměřuje na popis klíčových principů DNS (Domain Name System) a jeho bezpečnostních rozšíření DNSSEC (DNS Security Extensi-ons). Předmětem jsou také současná řešení DNS dostupná buď jako open-source, nebo ...
 • Asociace uživatelů a výběr polohy létajících základnových stanic v mobilních sítích 

  Author: Lukáš Vávra; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Bugár Gabriel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
  Mobilní sítě, které využívají nasazení bezpilotních vzdušných letounů (UAVs), jež slouží jako létající základnové stanice (FlyBSs), mohou potenciálně zvýšit kapacity kanálů, které jsou poskytované uživatelům, a tím i celkově ...
 • Využití chytrého řízení pro optimalizaci využití fotovoltaických systémů 

  Author: Ondřej Slezák; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Wolf Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na využití chytrého řízení domácností s fotovoltaickými elektrárnami. Chytrá řízení fotovoltaických systémů, domácností i komerčních objektů jsou jedna z nejpoptávanějších na trhu. Zaměřil ...
 • Kešování informačního obsahu v mobilních sítích s létajícími základnovými stanicemi 

  Author: Filip Krupka; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Flores Cabezas Alejandro
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Mobilní sítě s integrovaným kešováním obsahu a s bezpilotními vzdušnými letouny (UAVs) sloužícími jako létající základnové stanice (FlyBSs) jsou schopny lepší distribuce populárního obsahu mezi uživatelskými zařízeními ...
 • Přenášení výpočtu na hranu sítě prostřednictví vice retranslačních stanic 

  Author: Arman Džubur; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Plachý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu a problémy spojené s přenosem výpočetně náročných úloh na hranu sítě využívající koncept známý pod pojmem ``multi-access edge comuting“. Práce analyzuje dva základní typy přenosu; ...

View more