News

Department of Telecommunications Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vyvažovač zátěže pro protokol SIP 

  Author: Pont Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
  V dnešní době se stále více používá technologie VOIP. Pro sestavení relací se zde také používá protokol SIP. S nárůstem provozu této technologie se nabízí otázka jakým způsobem tento provoz kontrolovat a vyvažovat pro ...
 • Seznam sousedních stanic pro handover v mobilních sítích 

  Author: Korych Matěj; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Doležal Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
  Efektivní správa Seznamu okolních buněk (NCL) v mobilních sítích může přinést výrazně nižší počet skenovaných a reportovaných buněk, jež uživatelské zařízení (UE) poskytuje v intervalech nazvaných Skenovací perioda. Zvláště, ...
 • Možnosti zvýšení zabezpečení pobočkové ústředny pro IP telefonii 

  Author: Kabelka Jan; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Informační bezpečnost je po právu považována za jednu z klíčových oblastí světa IT. Schopnost předcházet útokům a reagovat na vzniklé bezpečnostní události je nedílnou součástí podnikového řízení informační bezpečnosti.
 • Řízení mobility pro D2D komunikaci s využitím radiového pásma a pásma pro komunikaci ve viditelném spektru 

  Author: Charvát Martin; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Hák Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
  Požadavky na propustnost se značně zvyšují s každou novou generací mobilních sítí. Proto je zapotřebí zlepšovat spektrální efektivitu existujících rádio frekvenčních (RF) systémů a zároveň implementovat nové doplňující ...
 • Dimenzování privátního cloudu v prostředí telekomunikačního operátora 

  Author: Stehlík Martin; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Lerch Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Práce pojednává o dimenzování a možnostech účtování provozu privátního cloudového řešení v prostředí telekomunikačního operátora. V první části jsou práce jsou uvedeny informace o vlastnostech a provozu virtualizovaných ...
 • Analýza spotřeby energie IoT zařízení komunikujících v mobilní síti 

  Author: Rindt Jan; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Vondra Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  S postupným rozvojem Narrowband Internet of Things (NB-IoT), je nutné aby komunikace zůstala optimalizovaná a spolehlivá pro všechna zařízení v síti. Nas-tavení komunikačních parametrů hraje klíčovou roli v efektivním ...
 • Návrh a realizace OLED vysílače pro komunikace ve viditelném světle 

  Author: Gill Martin; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Vitásek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vysílače pro OLED (Organic Light Emitting Diode) panel a jeho následným využitím v~rámci technologie VLC (Visible Light Communication). Bylo vytvořeno několik návrhů řešení. Součástí ...
 • Přehledový přijímač / monitor rádiových sítí IoT 

  Author: Šulc Ondřej; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Rozvoj sítí pro internet věcí je v poslední době v plném proudu, stejně tak rozvoj softwarově definovaného rádia a jeho použití. Tato práce se zabývá oběma těmito fenomény a následně je kombinuje ve formě přehledového ...
 • Systém Asterisk jako komponenta laboratorní IMS sítě 

  Author: Luong Diep; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou možnosti úpravy telekomunikačního systému Asterisk a implementaci hlasového dialogu VoiceXML. Návrh a realizace jednotlivých funkcí pro Asterisk. Testování funkčnosti navržených ...
 • Sledování místností IP telefonem 

  Author: Nguyen Thanh Tuan; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Rantoš Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá zobrazováním obrazu z analogové kamery v Cisco IP telefonu řady 7900. Za tímto účelem bylo použito Raspberry Pi, na kterém se odehrála podstatná část práce. Obraz byl získán z analogové ...
 • Efektivní přidělování rádiových prostředků pro Device-to-Device (D2D) komunikaci 

  Author: Kříž Jan; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Vondra Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Využití Device-to-Device komunikace v bezdrátových sítích umožňuje přímou komunikaci mezi dvěma zařízeními, které se nachází v blízkosti sebe a využívají spektrum určené primárně pro běžné mobilní uživatele k navýšení ...
 • Machine-to-machine (M2M) komunikace prostřednictvím veřejných komunikačních sítí 

  Author: Stejskalová Andrea; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Křepelka Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Cílem bakalářské práce "Machine-to-Machine (M2M) komunikace prostřednictvím veřejných komunikačních sítí" je definovat a popsat komunikace mezi stroji, kde nejdůležitější roli hraje popis internetu věcí, který se pro tento ...
 • Simulátor síťového prostředí 

  Author: Rantoš Daniel; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce se nejprve zabývá teoretickými principy spojitých a diskrétních simulací a následně analýzou a možnostmi propojení simulátorů a emulátorů síťového prostředí s fyzickými síťovými prvky. Jako reálné i ...
 • Pokročilý systém správy datových sítí a snadné řešení provozních problémů 

  Author: Hudec Miroslav; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Roubal Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  V souvislosti s nárůstem počtu aktivních prvků v dnešních počítačových sítích je stále obtížnější spravovat tyto technologie tradičními postupy. Vzniká proto potřeba po prostředcích umožňujících automatizaci některých úkonů ...
 • Program v Matlabu pro automatické vyhodnocování optických tras metodou OTDR 

  Author: Balek Tobiáš; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Jareš Ewa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou optických tras pomocí optické reflektometrie OTDR (Optical Time-Domain Reflectometry) a zpracováním naměřených dat optickým reflektometrem. V rámci práce byl vytvořen program v ...
 • Správa autentizace a autorizace uživatelů v moderních telekomunikačních systémech 

  Author: Neretljak Vanja; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Ačimovič Djordje
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Proces autentifikace a autorizace využívající Microsoft Windows Active Directory a moderní telekomunikacní systém byl popsán v diplomové práci. Bezpecnost dat a informací je v 21.století jeden z hlavních problému v ...
 • Diagnostika a měření vysokokapacitních ústřednových baterií 

  Author: Říha Jan; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro nepřetržité sledování kondice a stavu ústřednových baterií. Tyto parametry jsou určeny svorkovým napětím jednotlivých článků, případně také jejich teplotou. Zařízení se skládá z ...
 • Optimalizace mobilní sítě pomocí Multi-Access Edge Computing 

  Author: Nový Jakub; Supervisor: Plachý Jan; Opponent: Kukrál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Každým rokem roste počet zařízení připojených do mobilních sítí. Zároveň se zvyšují požadavky na jejich výkon a funkcionalitu, které se v současnosti blíží k technickým limitům zařízení. Jedním z možných řešení je využít ...
 • Neobvyklé vlastnosti služby SMS 

  Author: Požár Martin; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vacek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Bakalářská práce se podrobně zabývá definicí služby krátkých textových zpráv. Zaměřuje se na její vlastnosti, jež nejsou obvyklé, jako například Flash SMS, Automatické mazání, čekající zpráva a podobně. Otestování vlastností ...
 • Analýza optických tras metodou OTDR a její zpracování v Matlabu 

  Author: Lytvyn Ivan; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Jareš Ewa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou OTDR pro analýzu optických tras a vláken a tvorbou aplikace v prostředí Matlab pro analýzu tras a automatickou detekci jednotlivých prvků na ní. Pokusné měření byly provedeny ...

View more