Collections in this community

Recent Submissions

 • Parametry hyperspektrálních snímacích systémů 

  Author: Miroslav Růžička; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Kaiser Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tato diplomová práce přibližuje téma hyperspektrálního snímání. Zaměřuje se na popis parametrů hyperspektrálních snímacích systémů a zmiňuje jejich možnou aplikaci v praxi. Práce se dále věnuje podrobnému seznámení s ...
 • RF navigace v LPWAN síťích 

  Author: Tomáš Ouředník; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Cílem práce je ověřit možnosti cenově a implementačně nenáročné techniky pro lokalizaci LPWAN zařízení v rámci zájmových budov. Pro tento účel byl navržen algoritmus využívající strojové učení a data o signálu Wi-Fi. ...
 • Důvěryhodnost šifrovaného DNS provozu 

  Author: Jan Šimůnek; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tématem diplomové práce je popis standardizovaných variant šifrovaného DNS, tedy DNS over TLS a DNS over HTTPS a jejich následná bezpečnostní analýza ve veřejně dostupných rekurzivních resolverech. Práce se zabývá detailním ...
 • Konstrukce generátoru a budiče výkonových sonotrod 

  Author: Stanislav Štarman; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Papež Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Tato práce se zabývá popisem ultrazvukových měničů a generátorů, které se používají pro jejich buzení. V první části je popsán princip funkce ultrazvukových měničů, závislost jejich parametrů na rozměrech a ideální frekvenční ...
 • Komunikace s přípravkem Spartan3E pomocí rozhraní RS232 

  Author: Jan Šedivý; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Tato bakalářská práce popisuje návrh číslicových obvodů pomocí jazyka VHDL. Pro implementaci návrhu byl použit přípravek s hradlovým polem Spartan-3E. Nejprve je vytvořena obousměrná komunikace přes rozhraní RS-232 s ...
 • Sběr telemetrických dat, jejich analýza a representace 

  Author: Tomáš Zámostný; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Hlaváček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Cílem této práce je vyhledávat, analyzovat a vizualizovat telemetrická data v reálném čase a protokolovat data z různých serverů za pomoci open-source nástrojů jako je Elasticsearch, Logstash a Kibana. Je komplikované ...
 • Online nástroj pro minimalizaci logických funkcí metodou Karnaughových map a Quine-McCluskey 

  Author: Vít Kodat; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá tématem minimalizace logických funkcí a vytvořením online nástroje pro minimalizaci těchto funkcí. Nástroj je vytvořen ve značkovacím jazyce HTML a programovacím jazyce JavaScript a je umístěn ...
 • Využití přípravku Terasic DE-10 Lite v jazyce VHDL 

  Author: Josef Šebánek; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Tato práce má za cíl seznámit s možnostmi využití vývojového kitu Terasic DE10-Lite, postaveném na technologii FPGA. První část práce seznamuje obecně s technologií FPGA v porovnání s architekturou Intel MAX10. Další části ...
 • Stanovení limitů výpadků síťového rozhraní znemožňujících další zpracování dat 

  Author: Lukáš Vávra; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Blagodárný David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výpadku na rádiovém rozhraní mobilní sítě. V této práci jsou popsány základní principy mobilních sítí, jejich struktura, parametry jednotlivých generací mobilních sítí a metody ...
 • Nelineární čtyřvlnné směšování u DWDM systémů 

  Author: Aldair da Costa Baptista; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Cílem této diplomové práce je studovat nelineární jev zvaný míchání čtyřmi vlnami, jeho příčiny a důsledky a jak zmírnit jeho účinek, a to vše v kontextu optických sítí s rozestupy hustých kanálů. Během této práce byla ...
 • Vliv ohybů optických vláken na optické systémy v pásmu 1310-2000 nm 

  Author: Martin Požár; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Němeček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Diplomová práce se podrobně zabývá vlivem ohybu na přenosové vlastnosti jednovidových optických vláken. Jsou zkoumána jednovidová optická vlákna konvenční a vlákna odolná na ohyb. Jsou provedeny jejich simulace, kde jako ...
 • Detekce anomálií v sítích 

  Author: Jiří Anděra; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Tato diplomová práce se zaobírá problematikou detekce anomálií v sítích. V teoretické části jsou sepsány metody, které využívající statistický přístup, až po metody strojového učení. Následně je vybrána jedna z popsaných ...
 • Testbed IoT routeru 

  Author: Nicola Zaru; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci pracovního prostředí pro testování provozních parametrů přenosového kanálu IoT routeru. Teoretická část práce se zaměřuje na popis hardwaru a softwaru použitého při různých ...
 • Demonstrační model průmyslového řízení 

  Author: Tomáš Tomašica; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato práce se zabývá návrhem a zpracováním modelu průmyslového řízení za použití vývojové platformy METEL IPLOG. Řeší se zde problematika návrhu konstrukce a její provedení. Také je zde podrobně popsáno základní nastavení ...
 • Využití klávesnicového vstupu PS/2 a výstupu na LCD displej přípravku Spartan3E 

  Author: Simona Vránová; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem VHDL kódu pro přípravek Spartan-3E. Vstupem je připojená PS/2 klávesnice. K výstupu slouží zabudovaný LCD displej s řadičem HD44780. Vytvořený program umožňuje zobrazování stisknuté ...
 • Optimalizace mobilních sítí s létajícími základnovými stanicemi pro mobilní uživatele 

  Author: Jakub Nový; Supervisor: Plachý Jan; Opponent: Kukrál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
  Možnou cestou jak ulevit přetížené mobilní síti je nasazení dronu jako létající základnové stanice, která poskytuje dočasnou konektivitu uživatelům. Tato práce představuje algoritmus pro umístění dronu a úpravu jeho pozice ...
 • Automatizovaný systém konfigurace SDN síťových zařízeních 

  Author: František Flachs; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Diviš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací automatizovaného systému pro konfiguraci síťových zařízeních. Systém se skládá z několika hlavních komponent, kterými jsou rozhraní pro komunikaci s SDN kontroléry, ...
 • Správa a monitoring rozsáhlých sítí 

  Author: Lukáš Červenka; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Pech David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
  Diplomová práce se zabývá analýzou možností vzdálené správy a monitoringu sítí, a poté návrhem, implementací a testováním nástroje, který umožňuje centrální dohled nad konfigurací komponent existující virtuální infrastruktury. ...
 • Systém pro automatické polohování nemocničního lůžka 

  Author: Michal Picek; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Staša Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout systém pro automatické polohování nemocničního lůžka značky PROMA REHA. V systému je třeba uvažovat textilní senzorou síť zatížení a centrální jednotku. Následně navrhnout a vytvořit ...
 • Analýza dostupných technologických řešení připojování k internetu v přístupové síti 

  Author: Martin Nový; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním typů technologií používaných pro přípojení přístupových sítí k internetu, které vyhovují parametrům pro VHCN. Za použití metrik jsou porovnávány technologie s přenosovou kapacitou ...

View more