Now showing items 1-5 of 5

  • Hodnocení dopadů měkkých nástrojů v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti 

   Author: Valentová, Michaela; Knápek, Jaroslav; Karásek, Jiří; Králík, Tomáš
   (ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2017)
   Publikace poskytuje návod jak systematický hodnotit měkké nástroje tak, aby byl zřejmý jejich přínos pro plnění cílů v rámci směrnice o energetické účinnosti a také jejich přínos pro další nastavení nástrojů energetické ...
  • Efficient neutron production from sub-nanosecond laser pulse accelerating deuterons 

   Author: Klír. D.; Krasa, J.; Cikhardt, J.; Dudzak, R.; Krousky, E.; Pfeifer, M; Řezáč, K.; Šíla, O.
   (AIP Publishing, 2015)
   Neutron-producing experiments have been carried out on the Prague Asterix Laser System. At the fundamental wavelength of 1.315 μm, the laser pulse of a 600 J energy and 300 ps duration was focused on a thick deuterated-p ...
  • Efficient Neutron Production from a Novel Configuration of Deuterium Gas-Puff Z-Pinch 

   Author: Klír, Daniel; Kubeš, P.; Řezáč, K.; Cikhardt, J.; Kravárik, J.; Šíla, O.; Shishlov, A.; Kovalchuk, B.
   (American Physical Society, 2014)
   A novel configuration of a deuterium z pinch has been used to generate fusion neutrons. Injecting an outer hollow cylindrical plasma shell around an inner deuterium gas puff, neutron yields from DD reactions reached Y-n = ...
  • Deuterium z-pinch as a powerful source of multi-MeV ions and neutrons for advanced 

   Author: Klír, D.; Shishlov, A. V.; Kokshenev, V. A.; Kubeš, P.; Řezáč, K.; Cikhardt, J.; Cikhardtová, B.; Kravárik, J.
   (AIP Publishing, 2016)
   A novel configuration of a deuterium z-pinch has been used to generate a nanosecond pulse of fast ions and neutrons. At a 3 MA current, the peak neutron yield of (3.6 ± 0.5) × 1012 was emitted within 20 ns implying the ...
  • Operation of Active Front-End Rectifier in Electric Drive under Unbalanced Voltage Supply 

   Author: Chomat, Miroslav
   (InTech, 2014-09-17)
   The presence of voltage unbalance in the power grid can negatively affect operation of electric drives. Unsymmetrical voltages at the input of a voltage source inverter cause pulsations in the DC link voltage when not ...