Poslední příspěvky

 • Hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka 

  Autor: Bashkatova Daria; Vedoucí práce: Bernas Martin; Oponent práce: Švachula Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato bakalářská práce se ve svém teoretickém základu věnuje rozebíraní modelu lidského zrakového systému HVS, který je brán v úvahu navrhovanou metodou hodnocení kvality obrazu znakového mluvčího. Po zkoumání celého přehledu ...
 • Optická kontrola měděných originálů mechanického záznamu zvuku 

  Autor: Mohl Martin; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Boleček Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Tato práce se zabývá problematikou měděných originálů mechanického záznamu zvuku, jakožto i stručným popisem samotné technologie mechanického záznamu a postupu jeho výroby. Hlavní část práce pak je věnována výzkumu možností ...
 • Měření parametrů analogového záznamu 

  Autor: Kritskii Vladislav; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bednář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena klasifikace predložených typu ...
 • Jazykové modely pro multilingvální rozpoznávání spojité řeči 

  Autor: Valíček Jiří; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato práce se zabývá jazykovým modelováním v multilingválním systému rozpoznávání spojité řeči. Primárním úkolem je vytvoření n-gramových jazykových modelů z volně dostupných textových korpusů a návrh postupu pro vytvoření ...
 • Optická soustava ovládaná pomocí EAP 

  Autor: Matějka Michal; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Myslík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou ovládání optické mohutnosti čoček, zejména kapalinových. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější způsoby ovládání optické mohutnosti kapalinových čoček. V praktické části je navrženo ...
 • Metody rekonstrukce obrazu pro prostorově variantní zobrazovací systémy 

  Autor: Melechovský Tomáš; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním zkreslení prostorově variantním zobrazovacím systémem a následně rekonstrukcí takto zkresleného obrazu. Ke zkreslení a rekonstrukci jsou použity bodové rozptylové funkce vytvořené ...
 • Ověření účinnosti metod pro kompresi obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

  Autor: Krupička Martin; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá moderními metodami pro kompresi obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky zpracování HDR obrazu a souhrn teorie vztahující se k metodám ...
 • Programové vybavení pro autostereoskopický displej 

  Autor: Inneman David; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Boleček Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-10)
  Cílem této práce je vytvořit přehled principů lidského vnímání hloubky prostoru a jejich využití v technologiích pro stereoskopické "3D" zobrazování. Dalším cílem je vyvinutí softwaru, nebo vytvoření sady aplikací, které ...
 • Komprese 3D videosekvencí 

  Autor: Gruber Bohuslav; Vedoucí práce: Klíma Miloš; Oponent práce: Kufa Jan
  Hlavní příčina zvýšených nároků spojených s přenosem a skladováním 3D videí je jejich vysoký bitový tok. Proto jsou stále vyvíjeny nové metody kódování umožňující redukci dat. Tato diplomová práce se z uvedených důvodů ...
 • Detekce hudebních žánrů pro účely masteringu gramofonových desek 

  Autor: Bartoš Jaroslav; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Pobořil Adam
  Tato práce se zabývá automatickou detekcí hudebních žánrů. Je zde popsána základní problematika a nejčastěji aplikované principy. Práce zkoumá vliv použití různých parametrů při použití modelu k-nearest neighbours (KNN). ...
 • Hodnocení kvality digitalizace zvukové stopy filmu 

  Autor: Dvořák Jan; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Fikejz Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá subjektivními testy kvality zvuku. Úkolem bylo vytvo-řit kolekci vzorků z dodaných zvukových přepisů a následně z nich sestavit a provést testy kvality různých metod přepisu zvukové stopy ...
 • Rozpoznávání řeči s malým slovníkem s nástroji KALDI 

  Autor: Forman Miroslav; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
  Tato práce se zabývá návrhem rozpoznávače řeči s malým slovníkem pro použití ovládání různých uživatelských zařízení, zejména ovládání navigace a funkcí v automobilu. Pro tyto účely bylo vytvořeno více jednotlivých ...
 • Aplikace metod segmentace popředí 

  Autor: Kozitsyna Anastasia; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Fritsch Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem a aplikací algoritmů segmentace popředí z videosekvencí pořízených nepohyblivou kamerou. První část práce je rozbor pojmů použitých ve výkladu. Druhá část je věnována popisu algoritmů ...
 • Měření vlivu akustických prvků na pole v malé místnosti 

  Autor: Fikr Jaroslav; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Vitvar Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem difuzorů se zabudovaným Helmholtzovým rezonátorem na prostorovou akustikou malých místností. V první části pojednává o základních pojmech akustiky, seznamuje se základními veličinami, ...
 • Měření nelineárního zkreslení mikrofonů 

  Autor: Kolář Jakub; Vedoucí práce: Honzík Petr; Oponent práce:
  Tato práce se zabývá implementací metody měření nelineárního zkreslení jednoho nelineárního systému při sériovém zapojení dvou nelineárních systémů - reproduktor a mikrofon. Tato metoda zkoumá nelineární zkreslení včetně ...
 • Modernizace systému pro generování individuálních šifrových textů 

  Autor: Smutný Miroslav; Vedoucí práce: Vaněk Tomáš; Oponent práce: Bezpalec Pavel
  Tato bakalářská práce se věnuje popisu a implementaci nových funkcí a opravě chyb v aplikaci Cypher, která se využívá na Katedře telekomunikační techniky FEL ČVUT ke generování a odesílání individuálních šifrových textů ...
 • Akustická analýza větného důrazu ze čtených promluv u pacientů s poruchou CNS 

  Autor: Brůna Michal; Vedoucí práce: Tykalová Tereza; Oponent práce: Bořil Tomáš
  Tato bakalarska prace se zabyva objektivnimi metodami hodnoceni kvality zvukovych zaznamu. Pomoci standardnich algoritmu signaloveho zpracovani a pomoci analyzy modelem slyseni byly porovnany nahravky z optickeho archivniho ...
 • Systém pro administraci a vyhodnocování subjektivních testů 

  Autor: Němeček Petr; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Schimmel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
  Práce se zabývá metodologií subjektivních testů v oblasti zvuku. Cílem práce je vytvoření systému v prostředí MATLAB, který bude schopen tyto testy vytvářet, administrovat a vyhodnocovat. Vytvořený systém je v práci popsán ...
 • Modelování HRTF 

  Autor: Dyussekenova Saniya; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Baráth Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Cílem této práce je získáváni HRTF metodami, které nevyžaduji její přímé měření, a jejich porovnání z hlediska úspěšnosti lokalizace ve virtuálním akustickém prostoru. Teoretická část se věnuje popisu základních vlastností ...
 • Barevná reprezentace atmosférických jevů ze systému WILLIAM 

  Autor: Krauz Lukáš; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Švihlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Ústředním tématem této bakalářské práce je vyhodnocení a ověření vhodnosti barevných prostorů k detekci atmosférických jevů celooblohovým systémem WILLIAM. K dosažení a potvrzení funkčnosti tohoto problému je nezbytné ...

Zobrazit další