Collections in this community

Recent Submissions

 • Programové vybavení pro digitalizaci a následné zpracování archivních filmových materiálů 

  Author: Timur Sibgatullin; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
  Tato práce se zabývá potřebnou znalostí a předpoklady pro digitalizaci filmových materiálů s použitím digitálních zrcadlovek, jako jsou například koncepty digitálních obrazů, optické hustoty, logaritmického kódování, HDR ...
 • Elektroakustický měnič s lineárním motorem 

  Author: Lukáš Horník; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Motl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
  Předložená práce se zabývá možností využití lineárního motoru jako pohonu pro elektroakusticky měnič. Teoretický úvod práce popisuje základní vlastnosti elektroakustických měničů a lineárních motorů a jejich využití pro ...
 • Vlastnosti miniaturních mikrofonů 

  Author: Jan Plaček; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Červenka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
  Práce se zabývá popisem modelu MEMS elektrostatického mikrofonu. Vychází se z teorie položené Zdeňkem Škvorem v knize Elektroakustika a akustika z roku 2012. Celý model je postaven na výpočtu průměrné výchylky, ze které ...
 • IoT časovač 

  Author: Jakub Kadlec; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
  Práce se zabývá návrhem a implementací IoT časovače a budíku propojeného s webovou službou Google Kalendář. Jako platforma byl zvolen jednodeskový počítač Raspberri Pi v kombinaci s dotykovým displejem a~příslušenstvím ...
 • Návrh modulárního hudebního syntezátoru 

  Author: Jan König; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Urban Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Tato diplomová práce se zabývá realizací modulárního analogového syntezátoru. Jsou zde simulovány základní topologie obvodů, popsán jejich princip a následné vyhotovení zařízení za použití nejvhodnějších topologií. Do ...
 • Analýza nezávislých komponent pro řečové signály 

  Author: Ondřej Brunner; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Chaloupka Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Práce se zabývá slepou separací řečových signálů pomocí analýzy nezávislých komponent. Nejprve jsou letmo představeny její základní metody, které ale nejsou pro separování řeči přímo použitelné. Práce proto pokračuje ...
 • Vliv HRTF na polohu zdroje zvuku ve VR 

  Author: Martin Novotný; Supervisor: Rund František; Opponent: Oramus Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Diplomová práce se zabývá kvalitou prostorové lokalizace zdrojů zvuku ve VR systémech v závislosti na různých HRTF. Čtenář je v práci nejprve stručně seznámen se základní podstatou směrového slyšení, měření HRTF a využití ...
 • Naváděcí systém pro malý astronomický dalekohled na azimutální montáži 

  Author: Daniel Jirsa; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Chaloupka Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Tato práce se zabývá realizací naváděcího systému pro malý astronomický dalekohled na azimutální montáži. Pro odhad počáteční orientace dalekohledu je v této práci uveden fúzní algoritmus dat akcelerometru, gyroskopu a ...
 • Nástroje pro sledování očních pohybů v systému pro virtuální realitu 

  Author: Radek Nesnídal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Šimka Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Cílem této práce bylo vytvoření vhodného prostředí, kde by mohli probíhat experimenty se sledováním očních pohybů, a zároveň připravení podpory pro demonstrační úlohu. Byl podán přehled moderních technik pro využití sledování ...
 • Porovnání modelů lokalizace zdroje zvuku člověkem 

  Author: Aneta Drhová; Supervisor: Rund František; Opponent: Veselá Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokalizace zdroje zvuku člověkem. Byly vytvořeny dva modely napodobující chování lidského slyšení se zaměřením na určování polohy zdroje umístěného v prostoru. Zkoumán je zejména ...
 • Zařízení pro automatické testování napájecích zdrojů 

  Author: František Beránek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fritsch Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické testování zdrojů. Systém se skládá z aplikace pro PC tvořené pomocí frameworku Qt a přípravku s mikrokontrolerem STM32F072RB. Tyto funkční bloky jsou propojeny ...
 • Využití technologie blockchain v prostředí internetu věcí 

  Author: Martin Javorský; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Nentvich Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím technologie blockchain v IoT systémech. Obsahuje vysvětlení principů fungování blockchainu/Tangleu a internetu věcí. Výhody a nevýhody jejich propojení, možnosti využití a v neposlední ...
 • RGB LED světlo se vzdáleným ovládáním 

  Author: Filip Křemen; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bednář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Práce se zabývá navržením RGB LED driveru a následným dálkovým ovládáním pomocí modulu Xbee. V úvodu jsou popsané IoT systémy a jejich protokoly. Dále jsou v práci vysvětleny principy PWM modulace při řízení LED. Následuje ...
 • Využití sledování očních pohybů pro hodnocení orientace ve virtuálním akustickém prostoru 

  Author: Vojtěch Mičín; Supervisor: Rund František; Opponent: Berka Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Tato práce pojednává o návrhu využití funkce sledování očních pohybů pro orientaci ve virtuálním akustickém prostoru (VAS). Popisuje použité zařízení a experimenty, jež měly na návrh vliv. Je uveden proces návrhu a ...
 • Přesnost systémů rádiového určování polohy 

  Author: Petr Šimek; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Pánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Tato práce se zabývá popisem metod používaných v rádiových systémech k určování polohy. Jsou popsány i jednotlivé metody sloužící k měření úhlů (AoA, AoD) a vzdáleností (RSSI, TOA, TDOA) a způsoby, jak lze z těchto hodnot ...
 • Bicí automat 

  Author: Marek Vavřínek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bursík David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Tato práce popisuje realizaci bicího automatu. Bicí automat byl naprogramován ve vývojovém prostředí Processing. Do zařízení byl implementován 16 poziční sekvencer s 16 různými kanály obsahující 16 různých zvuků bicích ...
 • Návrh řízení zdrojů elektrické energie zohledňující nová pravidla na trhu s energiemi 

  Author: Martin Henych; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Findura Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
  Práce se zabývá řízením a optimalizací distribuovaných energetických systémů. Cílem práce je návrh algoritmu, pro optimální řízení distribuovaného systému v reálném čase. První část práce se zabývá obecným popisem trhu s ...
 • Implementace instrukční sady pro RISC-V procesor 

  Author: Martin Laštovka; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Hájek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací kritické kombinační cesty v digitalním systému s nízkým příkonem a malou plochou, který obsahuje RISC-V procesor. Kritická cesta existuje v rámci rozhraní instrukční paměti ...
 • Multikonstelační GNSS přijímač, sledování signálu 

  Author: Anastas Nikolov; Supervisor: Svatoň Jiří; Opponent: Hynek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
  Sledování signálu je důležitou součástí každého GNSS přijímače. Jde o klíčovou součást, která umožňuje zůstat v synchronizaci s příchozím signálem a demodulovat přenášená data. Mnoho inženýrů však přistupuje k zpětnovazebním ...
 • Aplikace depozice atomárních vrstev pro struktury fotovoltaických článků 

  Author: Ruslanbek Ablataev; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Fejfar Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
  Atomic layer deposition (ALD) je metoda depozice z plynné fáze, která umožňuje nanášení tenkých nanometrových vrstev materialu bez drobných otvorů. Díky samoomezujícím reakcím zahrnutým v procesu, ALD poskytuje vynikající ...

View more