Poslední příspěvky

 • Aplikace komprimovaného snímání ve zpracování obrazu 

  Autor: Andrássy Filip; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou komprimovaného snímania. Cieľom práce je podať prehľad metód komprimovaného snímania a ich aplikáciu v spracovaní obrazu. V teoretickej časti je podaný úvod do problematiky riedkej ...
 • Radiometrická kalibrace obrazového systému 

  Autor: Paroulek Jakub; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Dušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Diplomová práce zahrnuje různé metody vytvoření převodní charakteristiky fotoaparátů, která je důležitá k vytvoření HDR obrazu. Pomocí této křivky byla provedena radiometrická kalibrace monitorovacího systému celé oblohy ...
 • Metody zpracování plenoptických obrazových dat 

  Autor: Švihálek Jan; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Kufa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Až donedávna fotografie představovala pouze dvourozměrný snímek, ale v posledních letech dochází k vzestupu technologií, které zachycují, zpracovávají a zobrazují vícerozměrná obrazová data. Plenoptická kamera je zařízení, ...
 • Potlačení šumu v barevných videosekvencích 

  Autor: Breitkopf Jiří; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou potlačení šumu v barevných videosekvencích. Popisuje současné metody a přístupy redukce šumu v obraze. Pomocí analýzy reálného snímacího systému vytváří nekonvenční model šumu, ...
 • Implementace metody objektivního hodnocení kvality zvuku 

  Autor: Novák Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bureš Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá objektivní metodou hodnocení kvality zvuku PEMO Q se zahrnutým modelem sluchové cesty a ověřením jeho implementace v Matlabu. Ta je podrobena analýze a jsou odstraněny nalezené problému. ...
 • Fázové změny zvukových signálů a jejich právě rozpoznatelný rozdíl 

  Autor: Štěpánková Ivana; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Frič Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Tato práce se zabývá vlivem změn ve fázovém spektru na sluchový vjem. Ačkoliv lidský sluchový systém byl dlouhou dobu považován za takzvaně fázově hluchý, v dnešní době několik současných studií prokázalo, že změna fázového ...
 • Metody analýzy rozlišení a informační kapacity filmového materiálu pro potřeby jeho digitalizace 

  Autor: Kostelníčková Iveta; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-20)
  Tato práce se zabývá analýzou digitalizovaných filmových záznamů za účelem odhadu jejich optimálního rozlišení, tedy minimálního rozlišení, ve kterém může být film skenován tak, aby nedošlo ke ztrátě jeho obrazové kvality. ...
 • Moderní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNN 

  Autor: Záruba Michael; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-22)
  Tato práce sModerní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNNe zabývá úlohou hlasové identifikace a verifikace mluvčího. Jejím hlavním cílem je popsat v současné době nejpoužívanější postupy a vybrané metody experimentálně ...
 • Referenční prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a sluchátka Sennheiser HD 650 

  Autor: Šlegl David; Vedoucí práce: Vencovský Václav; Oponent práce: Honzík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá způsobem jak stanovit referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku. Tyto hladiny byly stanoveny pro sluchátka Sennheiser HD 650 na základě provedených měření prahu slyšení pomocí ...
 • Modelování jednoosých optických krystalů 

  Autor: Jílek Jan; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Švihlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice jednoosých krystalů a problematice výřezu z nich. Teoretická část shrnuje vlastnosti světla, jeho změny při průchodu krystalem samotným, a taktéž podává přehled metod pěstování ...
 • Bezkontaktní snímání dechové a tepové frekvence 

  Autor: Adolf Jindřich; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Prášek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Práce se zabývá možnostmi měření dechové a tepové frekvence. Popisuje jak konvenční metody používané ve zdravotnictví jako jsou EKG či impedanční pneumografie, tak netradiční způsoby měření jako využití Dopplerovského ...
 • Standardizované metody pro hodnocení obrazové kvality digitálních fotoaparátů integrovaných v mobilních telefonech 

  Autor: Zizien Adam; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Cílem této bakalářské práce bylo vyhledat a nastudovat techniky použitelné k měření parametrů digitálních fotoaparátů integrovaných v mobilních telefonech, navrhnout a implementovat softwarové nástroje k jejich měření a ...
 • Metody pro perceptuální analýzu barevných rozdílů v obrazových souborech 

  Autor: Kolmašová Jana; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Práce se zabývá metrikami pro analýzu barevných rozdílů v obrazových souborech. Podává přehled barevných soustav a prostorů a popisuje principy vybraných metrik. Dále implementuje metriky v programovém prostředí Matlab a ...
 • Metody rekonstrukce 3D modelů 

  Autor: Patočka Václav; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Bednář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem této práce je podat informace o vybraných metodách 3D skenování, jejich rozdělení a využití v praxi. Větší část je věnována skenerům na bázi strukturovaného světla, jsou popsány různé způsoby realizace skeneru pomocí ...
 • Analýza efektivity komunikace v mobilních sítích s využitím dronů 

  Autor: Hach Lukáš; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Hrušovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Vlivem stále rostoucích požadavků na přenosovou kapacitu je nutné zvyšovat i počet základnových stanic v hustě obydlených oblastech. V místech, kde by výstavba nových základnových stanic nebyla efektivní, se nabízí řešení ...
 • Syntéza virtuálního akustického prostoru 

  Autor: Lahoda Ondřej; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Štorek Dominik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá virtuálním akustickým prostorem a jeho syntézou. Nejprve jsou vysvětleny principy lokalizace zvukového zdroje v prostoru. Dále je popsána Head Related Transfer Function, její využití pro ...
 • Využití strojového učení pro modelování binaurálního slyšení 

  Autor: Koshkina Ekaterina; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bureš Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá problematikou binaurálního slyšení se zaměřením na lokalizaci zdroje zvuku pomocí strojového učení. Obsahem práce jsou čtyři experimenty s algoritmy detekce úhlu příchozího zvuku. V prvním experimentu ...
 • Distribuovaný kamerový systém pro správu parkovacích míst 

  Autor: Melničuk Petr; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Šopov Boril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá distribuovaným kamerovým systémem pro správu parkovacích míst. Cílem práce je návrh a implementace všech částí systému počínaje inteligentními kamerovými moduly a konče algoritmy, které jsou ...
 • Přístupový systém 

  Autor: Hyhlík Tomáš; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Janíček Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Účelem této práce je navrhnout, sestavit v koncepci embedded a naprogramovat systém pro řízení přístupu do domu, místnosti či objektu s použitím RFID technologie. Dále se tato práce zaměřuje na bezpečnost navrženého systemu. ...
 • Monitorovací jednotka pro historické vozy 

  Autor: Fabián Petr; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce shrnuje způsoby monitorování provozních parametrů současných vozidel, zejména podle standardu OBD II. Náplní praktické části je návrh malé monitorovací jednotky na platformě Arduino, která bude umístěna ve voze ...

Zobrazit další