Recent Submissions

 • Metody strojového učení pro efektivní kompresi obrazu 

  Author: Rudolf Studený; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Tato práce si klade za cíl vytvořit orientační návod stále rostoucím oborem strojového učení, neuronových sítí a jejich aplikace v systémech efektivních kompresních metod založených na učení. První kapitola tvoří teoretický ...
 • Univerzální rozhraní pro správu telefonní ústředny v jazyce MML 

  Author: Martin Pont; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  V oblasti telekomunikačních zařízení existuje jazyk, který byl vyvinut za účelem sjednocení různorodých metod jejich konfigurace a správy. Tento jazyk nazýváme MML (Man-Machine Language), a obecně definuje komunikaci mezi ...
 • Long-Distance Digital Troposcatter and Ionoscatter Radio Communication in HF/VHF/UHF band 

  Author: Jakub Horáček; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Pánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Cílem této práce je seznámit se se základy rádiových komunikací za použití troposférického/ionosférického šíření signálu a shrnout tyto témata. Poté projít dostupné modely přenosových kanálů a některé pokročilé metody, ...
 • Fázové změny zvukového signálu a jejich vliv na vjem 

  Author: Jan Smékal; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Oramus Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato práce se zabývá vlivem změn ve fázovém spektru signálu na jeho sluchový vjem. Pro zjištění, zda májí tyto změny postřehnutelný vliv na sluchový vjem, byl uskutečněn poslechový test skládající se ze tří částí. První ...
 • Zpracování signálů FMCW radaru 24/120GHz 

  Author: Emil Jiří Tywoniak; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Adler Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato práce dokumentuje návrh, realizaci a funkcionalitu zařízení vzorkující základní pásmo radaru, jeho firmware k akvizici dat a přenos přes USB a programové vybavení pro osobní počítač. Systém byl navrženo pro testovací ...
 • Analýza účinnosti algoritmů ztrátové komprese obrazu 

  Author: Jan Ošťádal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Cílem této práce je prozkoumat kvalitu komprese a efektivitu 5 různých obrazových formátů a jejich ztrátových kompresí. Pro tento účel bylo z databáze stovky fotografií s vysokým rozlišením vybráno 20 obrázků na základě ...
 • Detekce objektu ve videosignálu 

  Author: Ladislav Kršek; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Máša Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato diplomová práce se zabýva detekcí objektu ve videosignálu, implementovaného pro platformu Raspberry-Pi v programovacím jazyce \textit{C}. Detekce objektu funguje na základě algoritmu "histogramu orientovaných gradientů" ...
 • Systém pro automatizaci domácnosti 

  Author: Samuel Trávníček; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro automatizaci domácnosti v jazyce C++, včetně hardwaru v podobě řídicí jednotky. Zvláštní pozornost věnuje řešení pomocí zásuvných modulů v jazyce LUA. Dále ...
 • Tempo řeči u dětí 

  Author: Jan Vimr; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Tématem této práce je měření tempa řeči v dětských promluvách. V databázi, která obsahovala tři typy promluv od 245 dětí ve věku od 4 do 17 let, bylo manuálně vyhodnoceno tempo řeči. Podařilo se najít silnou korelaci mezi ...
 • Platforma pro analýzu adaptivních metod online distribuce videosekvencí 

  Author: Petr Hodač; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat testovací platformu pro experimenty s adaptivním streamingem. Platforma umožňuje uživateli renderovat adaptivně kódované videosekvence s ohledem na nastavení jednoho ...
 • Analýza fázového závěsu (PLL) na úrovni elektronických prvků nástroji CAD 

  Author: Tomáš Ficnar; Supervisor: Dobeš Josef; Opponent: Míchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato práce se zabývá principem fázového závěsu a jeho návrhem na úrovni elektrických prvků pomocí simulátoru Micro-cap 12 . Je popsán princip jednotlivých funkčních bloků a je definován fázový závěs se třemi různými napětím ...
 • Diferenciální formy a elektrodynamika 

  Author: Josef Gajdůšek; Supervisor: Bohata Martin; Opponent: Jelínek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá klasickou teorií elektromagnetického pole vyjádřenou v jazyce diferenciálních forem. První část obsahuje krátký úvod do teoretického pozadí, zatímco ve druhé části uvedeme elektromagnetickou ...
 • Modelování ozvučení pomocí reproduktorových sloupů 

  Author: Matěj Hužvár; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Schimmel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Práce Modelování ozvučení pomocí reproduktorových sloupů se zabývá vytvořením a zkoumáním modelu chování zvuku šířeného ze soustavy line array reproduktorů ve velkém prostoru. Zkoumán je zejména vliv tvarování sloupu na ...
 • Modernizace fotografického zvětšovacího přístroje a realizace řídicí elektroniky 

  Author: Tomáš Sap; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Veřtát Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Práce pojednává o modernizaci zvětšovacího přístroje s použitím LED světelného zdroje. Za tímto účelem nejprve popisuje teorii a postupy konvenční analogové fotografie se zaměřením především na oblasti spojené s pozitivním ...
 • Robustní navigační řešení s využitím rozšířeného Kalmanova filtru 

  Author: Michal Šimek; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Kovář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem navigačního řešení, které je založeno na odchylkovém modelu a Kalmanově filtraci. Hlavním cílem je vyvinout algoritmus využívající data ze senzorů inericální jednotky, GNSS příjimače, ...
 • Detektor řečové aktivity s pokročilými strukturami neuronových sítí 

  Author: David Machát; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací detektoru řečové aktivity za pomoci hlubokých neuronových sítí a konvolučních neuronových sítí. V teoretické části se práce zaměřuje na shrnutí základních poznatků z oblastí ...
 • Modulární laboratorní zdroj s předřazeným AC/DC spínaným regulátorem 

  Author: Tomáš Kouba; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Šubrt Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a~realizací laboratorního zdroje se síťovým spínaným preregulátorem s nastavitelným výstupním napětím a koncovým stupněm v podobě lineárního stabilizátoru. Je provedena analýza zapojení ...
 • Centrální domácí HUB 

  Author: Martin Pilík; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Eroshkin Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Práce obsahuje detailní popis návrhu a realizace zařízení pojmenované Central Home Hub. Toto zařízení umožňuje implementaci systému domácí automatizace, multimediálního serveru a domácího zabezpečovacího systému. Vlastní ...
 • Analýza hyperspektrálních obrazových dat 

  Author: Pavel Tymeš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Diplomová práce se zabývá metodou analýzy hyperspektrálních dat – hyperspektrálním rozkladem. Snímky pořízené v oblasti vzdáleného snímání jsou zatíženy jevem spektrálního míchání. Algoritmy hyperspektrálního rozkladu ...
 • Dálkové vysokokapacitní podmořské optické spoje 

  Author: Vojtěch Horný; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Předmětem této práce je simulace vysokokapacitních podmořských optických spojů v prostřední OptSim. V práci je kladen důraz na potlačení vnějších fyzikálních vlivů, které vedou ke zvýšení chybovosti přenosu. Rovněž jsou ...

View more