Collections in this community

Recent Submissions

 • Bezdrátový motion capture sensor pro virtuální reality 

  Author: Jakub Jirout; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bednář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Motion capture se v posledních dvou desetiletích stal nedílnou součástí animovaných filmů a her. Existuje řada způsobů snímání lidského pohybu, které se liší náročností a cenou. Jeden z těchto způsobů je snímání pomocí IMU ...
 • Interpolace pohybových dat při syntéze znakového jazyka 

  Author: Alexander Cherepanov; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Zatloukal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
  Tento projekt začal jako nápad vytvořit automatický překladač pro znakový jazyk. V této práci pokrýváme základy znakového jazyka a počítačově generované animace. Navrhovaná myšlenka je zaznamenat části ZJ pomocí systému ...
 • Metody strojového učení pro efektivní kompresi obrazu 

  Author: Rudolf Studený; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato práce si klade za cíl vytvořit orientační návod stále rostoucím oborem strojového učení, neuronových sítí a jejich aplikace v systémech efektivních kompresních metod založených na učení. První kapitola tvoří teoretický ...
 • Využití SDR v LoRaWAN sítích 

  Author: Jan Zlevor; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Puričer Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Cílem práce je sestrojit funkční LoRa transceiver na platformě LimeSDR za využití programových prostředků v GNU Radio. Jádro transceiveru je implementováno jako bloky pro kodér a dekodér v GNU Radio. Blok pro dekodér byl ...
 • Automatický systém hydroponického pěstování rostlin 

  Author: Matěj Kerner; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Boháč Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato bakalářská práce popisuje, jak fungují hydroponické systémy a jaké jsou možnosti při jejich stavbě. Je zde podrobně popsáno, jak lze pracovat s cirkulací vody, umělým osvětlením či zasazením různých senzorů do systému ...
 • Principiální omezení magnetické levitace a magnetického zadržování 

  Author: Jakub Liška; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Karban Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Práce se zabývá problematikou magnetické levitace a magnetického zadržení, především principiálními limity těchto jevů a jejich porovnáním s výkonem běžně používaných levitačních a zadržovacích zařízení. Jsou zavedeny ...
 • Detekce poruch ložisek při proměnných otáčkách 

  Author: Adam Kubíček; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou poruch valivých ložisek - konkrétně jednotlivými typy poruch a určováním frekvence poruch známou jako ballpass frekvence (BPF). Dále byla pro experimentální účely vytvořena ...
 • Rozpoznávání spojité řeči s pokročilými strukturami hlubokých neuronových sítí 

  Author: Martin Šubert; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Mizera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato diplomová práce prezentuje systémy automatického rozpoznávánı́ řeči založené na hlubokých neuronových sı́tı́ch (DNN) s pokročilými strukturami a jejich implementace pro anglický a český jazyk s použitı́m Kaldi nástrojů. ...
 • Efektivní kódování obrazu založené na učení 

  Author: Daniel Šafář; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato diplomová práce se věnuje efektivní kompresi obrazu s využitím strojového učení. Nejprve je představen stručný úvod do neuronových sítí a strojového učení, na který navazuje podrobnější rozbor jejich využití v kompresi ...
 • Vliv středoušního reflexu a mediálního olivokochleárního reflexu na otoakustické emise 

  Author: Ondřej Klimeš; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Bureš Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Evokované otoakustické emise zkr. (E)OAE jsou akustické signály generované ve vnitřním uchu (hlemýždi, neboli kochlee) v závislosti na vstupní stimulaci. Tuto odezvu lze měřit sondou ve zvukovodu. Při diagnostice percepčních ...
 • Depozice atomárních vrstev 

  Author: Karolína Veselá; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Kalvoda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Rozvoj mikroeletrotechnického průmyslu vede ke zmenšování rozměrů polovodičových součástek, a proto vyvstává poptávka po materiálech z tenkých vrstev. Využití metody depozice atomárních vrstev přineslo vlnu zájmu díky jejím ...
 • Typy funkcionálního kalkulu pro operátory a matice 

  Author: Erik Rapp; Supervisor: Hamhalter Jan; Opponent: Bohata Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s nejběžnějšími typy funkcionálního kalkulu v kontextu obecných Banachových algeber, což zahrnuje holomorfní a spojitý funkcionální kalkulus, a ukázat typické aplikace, především ...
 • Detekce poruch ložisek 

  Author: Ondřej Lahoda; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Práce pojednává o detekci vad ložisek se zaměřením na valivá kuličková ložiska. Diagnostika je založena na frekvenční analýze signálů vibrací ložiska. Nejprve jsou představeny typické závady ložisek a popis jejich ...
 • Network Channel State Estimation for WPNC Radio Networks 

  Author: Matěj Červený; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tématem této práce je zpracování stochastických signálů MAC fáze jednoduchých WPNC rádiových sítí. Čtenáři se nejprve seznámí se základy digitální komunikace, estimace a kódování na fyzické vrstvě sítě (WPNC). Práce je ...
 • Modulární hudební syntezátor 

  Author: David Tupý; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Urban Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Práce obsahuje pohled do světa modulárních syntezátorů. Zabývá se zejména návrhem a implementací hudebního syntezátoru doplněného o sekvencer. Konkrétně jde o tyto moduly: VCO, VCA, LFO, VCF a generátor šumu. Navrženy jsou ...
 • Zpracování obrazu pro digitální holografii 

  Author: Petr Škába; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Digitální holografie je jednou ze tří nových, slibných 3-D zobrazovacích metod, které výbor JPEG zvažuje pro budoucí standardizaci jako JPEG Pleno. Už nyní se digitální holografie používá v odvětvích jako je věda, inženýrství, ...
 • Podobnost náhodných množin 

  Author: Bogdan Radović; Supervisor: Helisová Kateřina; Opponent: Staněk Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Náhodné množiny jsou v posledních letech velmi důležitým prostředkem pro modelování různých jevů v biologii, geologii, v lékařství, materiálových vědách atd. Obvykle je snahou nalézt pro jejich realizace vhodný model, ale ...
 • Návrh sférického mikrofonního pole 

  Author: David Vagner; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Schimmel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Práce se zaobírá návrhem hardwarové části sférického mikrofonního pole pro univerzální použití. Pole je navrženo pro realizaci pomocí 3D tisku z důvodu snadné změny rozmístění akustických senzorů a snadné realizace ve ...
 • Metody strojového učení pro efektivní kompresi obrazu 

  Author: Rudolf Studený; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Tato práce si klade za cíl vytvořit orientační návod stále rostoucím oborem strojového učení, neuronových sítí a jejich aplikace v systémech efektivních kompresních metod založených na učení. První kapitola tvoří teoretický ...
 • Univerzální rozhraní pro správu telefonní ústředny v jazyce MML 

  Author: Martin Pont; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  V oblasti telekomunikačních zařízení existuje jazyk, který byl vyvinut za účelem sjednocení různorodých metod jejich konfigurace a správy. Tento jazyk nazýváme MML (Man-Machine Language), a obecně definuje komunikaci mezi ...

View more