Collections in this community

Recent Submissions

 • Metody strojového učení pro efektivní kompresi obrazu 

  Author: Rudolf Studený; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato práce si klade za cíl vytvořit orientační návod stále rostoucím oborem strojového učení, neuronových sítí a jejich aplikace v systémech efektivních kompresních metod založených na učení. První kapitola tvoří teoretický ...
 • Automatický systém hydroponického pěstování rostlin 

  Author: Matěj Kerner; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Boháč Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato bakalářská práce popisuje, jak fungují hydroponické systémy a jaké jsou možnosti při jejich stavbě. Je zde podrobně popsáno, jak lze pracovat s cirkulací vody, umělým osvětlením či zasazením různých senzorů do systému ...
 • Využití SDR v LoRaWAN sítích 

  Author: Jan Zlevor; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Puričer Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Cílem práce je sestrojit funkční LoRa transceiver na platformě LimeSDR za využití programových prostředků v GNU Radio. Jádro transceiveru je implementováno jako bloky pro kodér a dekodér v GNU Radio. Blok pro dekodér byl ...
 • Depozice atomárních vrstev 

  Author: Karolína Veselá; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Kalvoda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Rozvoj mikroeletrotechnického průmyslu vede ke zmenšování rozměrů polovodičových součástek, a proto vyvstává poptávka po materiálech z tenkých vrstev. Využití metody depozice atomárních vrstev přineslo vlnu zájmu díky jejím ...
 • Detekce poruch ložisek 

  Author: Ondřej Lahoda; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Práce pojednává o detekci vad ložisek se zaměřením na valivá kuličková ložiska. Diagnostika je založena na frekvenční analýze signálů vibrací ložiska. Nejprve jsou představeny typické závady ložisek a popis jejich ...
 • Network Channel State Estimation for WPNC Radio Networks 

  Author: Matěj Červený; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tématem této práce je zpracování stochastických signálů MAC fáze jednoduchých WPNC rádiových sítí. Čtenáři se nejprve seznámí se základy digitální komunikace, estimace a kódování na fyzické vrstvě sítě (WPNC). Práce je ...
 • Detekce poruch ložisek při proměnných otáčkách 

  Author: Adam Kubíček; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou poruch valivých ložisek - konkrétně jednotlivými typy poruch a určováním frekvence poruch známou jako ballpass frekvence (BPF). Dále byla pro experimentální účely vytvořena ...
 • Principiální omezení magnetické levitace a magnetického zadržování 

  Author: Jakub Liška; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Karban Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Práce se zabývá problematikou magnetické levitace a magnetického zadržení, především principiálními limity těchto jevů a jejich porovnáním s výkonem běžně používaných levitačních a zadržovacích zařízení. Jsou zavedeny ...
 • Vliv středoušního reflexu a mediálního olivokochleárního reflexu na otoakustické emise 

  Author: Ondřej Klimeš; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Bureš Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Evokované otoakustické emise zkr. (E)OAE jsou akustické signály generované ve vnitřním uchu (hlemýždi, neboli kochlee) v závislosti na vstupní stimulaci. Tuto odezvu lze měřit sondou ve zvukovodu. Při diagnostice percepčních ...
 • Efektivní kódování obrazu založené na učení 

  Author: Daniel Šafář; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato diplomová práce se věnuje efektivní kompresi obrazu s využitím strojového učení. Nejprve je představen stručný úvod do neuronových sítí a strojového učení, na který navazuje podrobnější rozbor jejich využití v kompresi ...
 • Rozpoznávání spojité řeči s pokročilými strukturami hlubokých neuronových sítí 

  Author: Martin Šubert; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Mizera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato diplomová práce prezentuje systémy automatického rozpoznávánı́ řeči založené na hlubokých neuronových sı́tı́ch (DNN) s pokročilými strukturami a jejich implementace pro anglický a český jazyk s použitı́m Kaldi nástrojů. ...
 • Typy funkcionálního kalkulu pro operátory a matice 

  Author: Erik Rapp; Supervisor: Hamhalter Jan; Opponent: Bohata Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s nejběžnějšími typy funkcionálního kalkulu v kontextu obecných Banachových algeber, což zahrnuje holomorfní a spojitý funkcionální kalkulus, a ukázat typické aplikace, především ...
 • Modulární hudební syntezátor 

  Author: David Tupý; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Urban Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Práce obsahuje pohled do světa modulárních syntezátorů. Zabývá se zejména návrhem a implementací hudebního syntezátoru doplněného o sekvencer. Konkrétně jde o tyto moduly: VCO, VCA, LFO, VCF a generátor šumu. Navrženy jsou ...
 • Zpracování obrazu pro digitální holografii 

  Author: Petr Škába; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Digitální holografie je jednou ze tří nových, slibných 3-D zobrazovacích metod, které výbor JPEG zvažuje pro budoucí standardizaci jako JPEG Pleno. Už nyní se digitální holografie používá v odvětvích jako je věda, inženýrství, ...
 • Podobnost náhodných množin 

  Author: Bogdan Radović; Supervisor: Helisová Kateřina; Opponent: Staněk Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Náhodné množiny jsou v posledních letech velmi důležitým prostředkem pro modelování různých jevů v biologii, geologii, v lékařství, materiálových vědách atd. Obvykle je snahou nalézt pro jejich realizace vhodný model, ale ...
 • Návrh sférického mikrofonního pole 

  Author: David Vagner; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Schimmel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Práce se zaobírá návrhem hardwarové části sférického mikrofonního pole pro univerzální použití. Pole je navrženo pro realizaci pomocí 3D tisku z důvodu snadné změny rozmístění akustických senzorů a snadné realizace ve ...
 • Metody strojového učení pro efektivní kompresi obrazu 

  Author: Rudolf Studený; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Tato práce si klade za cíl vytvořit orientační návod stále rostoucím oborem strojového učení, neuronových sítí a jejich aplikace v systémech efektivních kompresních metod založených na učení. První kapitola tvoří teoretický ...
 • Univerzální rozhraní pro správu telefonní ústředny v jazyce MML 

  Author: Martin Pont; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  V oblasti telekomunikačních zařízení existuje jazyk, který byl vyvinut za účelem sjednocení různorodých metod jejich konfigurace a správy. Tento jazyk nazýváme MML (Man-Machine Language), a obecně definuje komunikaci mezi ...
 • Long-Distance Digital Troposcatter and Ionoscatter Radio Communication in HF/VHF/UHF band 

  Author: Jakub Horáček; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Pánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Cílem této práce je seznámit se se základy rádiových komunikací za použití troposférického/ionosférického šíření signálu a shrnout tyto témata. Poté projít dostupné modely přenosových kanálů a některé pokročilé metody, ...
 • Fázové změny zvukového signálu a jejich vliv na vjem 

  Author: Jan Smékal; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Oramus Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato práce se zabývá vlivem změn ve fázovém spektru signálu na jeho sluchový vjem. Pro zjištění, zda májí tyto změny postřehnutelný vliv na sluchový vjem, byl uskutečněn poslechový test skládající se ze tří částí. První ...

View more