Recent Submissions

 • Automatická produkce videozáznamu přednášky 

  Author: Suchomel Tomáš; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
  V dnešní době internetu je mnoho přednášek, prezentací, konferencí či nejrůznějších diskuzí zaznamenáváno a dále poskytováno k možnosti opakovaného shlédnutí širokou veřejností. Poptávka po pořízení profesionálního záznamu ...
 • Detekce mraků podle barevné informace z celooblohových kamer 

  Author: Krauz Lukáš; Supervisor: Blažek Martin; Opponent: Skala Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu detekčního algoritmu atmosferických jevů (mraků) podle barevné informace z celooblohových kamer. Snímání denní oblohy pomocí širokoúhlých celooblohových systémů je v meteorologii čím ...
 • Metody korekce barev a vyvážení bílé 

  Author: Fikr Jaroslav; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
  Tato diplomová práce se zabývá metodami korekce barev a vyvážení bílé. V první části pojednává o základních pojmech obrazové techniky, seznamuje s různými přístupy k vyvážení barev v obraze a poskytuje teoretický základ k ...
 • Justovací modul kmitočtového filtru 

  Author: Král Václav; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
  Cílem práce bylo navrhnout a realizovat justovací modul pro kmitočtový filtr. Justovací modul byl rozdělen na dvě části. Část ovládání justovacího modulu umožňuje vyhodnocení vstupu z periferií a PC a zajišťuje požadované ...
 • Automatické ostření digitálního fotoaparátu 

  Author: Nesvadba Lukáš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Fritsch Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
  Tato práce se zabývá digitálními fotoaparáty, především pak jejich funkcí automatického ostření. První část je zaměřena na princip fotoaparátu, jeho hlavní vlastnosti a komponenty, které jsou důležité pro tvorbu fotografie. ...
 • Akustické úpravy prostoru menších rozměrů 

  Author: Horný Vojtěch; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Chmulík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
  Předmětem této práce je seznámení se s akustickými prvky a provedení průzkumu trhu. V následující části je provedeno měření a následně vypracován teoretický návrh akustických úprav kanceláří AppAgent.
 • Detekce přítomnosti člověka pomocí jeho akustických projevů 

  Author: Krista Jakub; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Novák Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodu, která by prostřednictvím analýzy zvukových projevů člověka dokázala určit jeho přítomnost. U takto navržených metod zjistit spolehlivost a závislost na okolních faktorech. ...
 • Použití digitálních MEMS mikrofonů v systémech pro bezdrátové monitorování hluku 

  Author: Fabián Petr; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Schimmel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
  Tato práce se zabývá návrhu a implementace jednoduchého hlukového senzoru s použitím levného digitálního MEMS mikrofonu a kontroleru Arduino MKRZero, který je integrovatelný do senzorické plošné sítě pro monitorování míry ...
 • WPNC kódování a zpracování v jednoduchých bezdratových sítích 

  Author: Šimek Michal; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá kódováním na fyzické vrstvě sítí. Cílem je seznámení se s touto problematikou, která bere v potaz chování elektromagnetických vln ve stejném fyzikálním prostoru a pracuje s tím. Výsledkem ...
 • Identifikace, detekce a odhad parametrů mechanických pohybů měrených multi-senzorovou sítí 

  Author: Bobuski Filip; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem práce je seznámení se základními pojmy zpracování signálu a sledování pohybu společně s konstrukcí a naprogramováním reálného měřícího zařízení. Konkrétněji uvádí aplikace maximálního odhadu pravděpodobnosti a popisuje ...
 • Spínaný preregulátor pro laboratorní zdroje 

  Author: Kouba Tomáš; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Bakalárská práce se zabývá návrhem a realizací spínaného preregulátoru pro laboratorní zdroj. Je provedena analýza používaných zapojení, shrnutí a odvození fyzikálních vztahu. Dále jsou vypocteny jednotlivé komponenty, ...
 • Analýza poruch hlasu u Parkinsonovy nemoci pomocí základní hlasivkové frekvence 

  Author: Illner Vojtěch; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Bořil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  V této práci se zabýváme hodnocením a testováním estimátorů základní hlasivkové frekvence F0 na delších plynulých řečových promluvách, nahraných na chytrý telefon. Do nahrávek byl následně přidán šum na určitých hladinách ...
 • Šíření jednorozměrných vln lokálně periodickým prostředím 

  Author: Krpenský Antonín; Supervisor: Bednařík Michal; Opponent: Honzík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem práce je seznámit čtenáře se dvěma metodami analýzy šíření jednorozměrných vln v periodickém prostředí: metodou matice přenosu a zejména pak Floquetovou teorií. Text je zaměřen primárně na matematické odvození obou ...
 • Identifikace parametrů nelineárního modelu elektretového mikrofonu 

  Author: Kolář Jakub; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Novák Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá implementací metody identifikace nelineárního zkreslení jednoho nelineárního systému při sériovém zapojení dvou nelineárních systémů - reproduktor a mikrofon. Identifikovaným nelineárním systémem je ...
 • Metody korekce nehomogenity obrazu z mikrobolometrických senzorů 

  Author: Mazanec Tomáš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Kovář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato diplomová práce se věnuje teoretickému rozboru používaných metod pro korekci nehomogenit na snímcích z mikrobolometrických senzorů a následným návrhem algoritmu pro korekci nehomogenit způsobených jak rozdílným offsetem ...
 • Bezdrátový systém na monitorování hluku a predikci ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

  Author: Toman Jan; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Honzík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá systémem pro měření hluku a predikcí ekvivalentní hladiny akustického tlaku pomocí sítě cenově dostupných zkalibrovaných bezdrátových senzorů. Cílem práce je návrh a experimentální ověření ...
 • Studie možnosti potlačení akustické zpětné vazby 

  Author: Šmíd Dominik; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Turoň Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce se zabývá automatickým potlačováním akustické zpětné vazby v ozvučovací technice. Věnuje se vývoji algoritmu schopného rozpoznat tento nežádoucí jev a automaticky ho omezit pomocí nastavitelných úzkopásmových ...
 • Internetové rozhraní využívající FPGA 

  Author: Kouřil Vojtěch; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Rozehnal Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Cílem této práce je využití pole FPGA k přenosu dat po síti. První část práce pojednává o hradlových polích FPGA, jejich stavbě a využití. Věnuje se také návrhu v poli FPGA a pojednává o návrhovém jazyce VHDL. Práce obsahuje ...
 • WPNC Coding in Simple Radio Networks 

  Author: Lukáč Jozef; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Tenhle dokument stručně vysvětluje hlavní myšlenky WPNC (Kódování na fyzické vrstvě sítí), koncept obousměr-ného kanálu s jedným přeposílacím uz-lem (2WRC) a "motýlí topologie" sítě. Cílem této práce je přezkoumat závis-lost ...
 • Distributed Signal Processing in Radio Communication Networks 

  Author: Kolář Jakub; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s lineárním konsenzuálním algoritmem nad grafy. Jde o distribuovaný iterativní algoritmus, který pracuje s hodnotami přiřazenými vrcholům grafu a jehož cílem je, aby asymptoticky ...

View more