Poslední příspěvky

 • Identifikace parametrů nelineárního modelu elektretového mikrofonu 

  Autor: Kolář Jakub; Vedoucí práce: Honzík Petr; Oponent práce: Novák Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá implementací metody identifikace nelineárního zkreslení jednoho nelineárního systému při sériovém zapojení dvou nelineárních systémů - reproduktor a mikrofon. Identifikovaným nelineárním systémem je ...
 • Metody korekce nehomogenity obrazu z mikrobolometrických senzorů 

  Autor: Mazanec Tomáš; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Kovář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato diplomová práce se věnuje teoretickému rozboru používaných metod pro korekci nehomogenit na snímcích z mikrobolometrických senzorů a následným návrhem algoritmu pro korekci nehomogenit způsobených jak rozdílným offsetem ...
 • Bezdrátový systém na monitorování hluku a predikci ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

  Autor: Toman Jan; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Honzík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá systémem pro měření hluku a predikcí ekvivalentní hladiny akustického tlaku pomocí sítě cenově dostupných zkalibrovaných bezdrátových senzorů. Cílem práce je návrh a experimentální ověření ...
 • Studie možnosti potlačení akustické zpětné vazby 

  Autor: Šmíd Dominik; Vedoucí práce: Sovka Pavel; Oponent práce: Turoň Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce se zabývá automatickým potlačováním akustické zpětné vazby v ozvučovací technice. Věnuje se vývoji algoritmu schopného rozpoznat tento nežádoucí jev a automaticky ho omezit pomocí nastavitelných úzkopásmových ...
 • Internetové rozhraní využívající FPGA 

  Autor: Kouřil Vojtěch; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Rozehnal Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Cílem této práce je využití pole FPGA k přenosu dat po síti. První část práce pojednává o hradlových polích FPGA, jejich stavbě a využití. Věnuje se také návrhu v poli FPGA a pojednává o návrhovém jazyce VHDL. Práce obsahuje ...
 • WPNC Coding in Simple Radio Networks 

  Autor: Lukáč Jozef; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Hekrdla Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Tenhle dokument stručně vysvětluje hlavní myšlenky WPNC (Kódování na fyzické vrstvě sítí), koncept obousměr-ného kanálu s jedným přeposílacím uz-lem (2WRC) a "motýlí topologie" sítě. Cílem této práce je přezkoumat závis-lost ...
 • Distributed Signal Processing in Radio Communication Networks 

  Autor: Kolář Jakub; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Hekrdla Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s lineárním konsenzuálním algoritmem nad grafy. Jde o distribuovaný iterativní algoritmus, který pracuje s hodnotami přiřazenými vrcholům grafu a jehož cílem je, aby asymptoticky ...
 • Experimental Tranceiver Platform for Verification of Coding and Processing in Radio Communications 

  Autor: Kršek Ladislav; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Hynek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  The main purpose of this thesis is to establish transceiver platform with USRP (Universal Software Radio Peripheral) N210 from Ettus Research company. Thanks to this platform users should be able to test their Matlab or ...
 • Proudový zdroj pro impedanční tomografii 

  Autor: Rösler Jakub; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Cagáň Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zdroje proudu určeného pro impedanční tomografii materiálů s nízkou vodivostí. Přesněji se jedná o převodník napětí-proud s amplitudou výstupního napětí až 500 V s vysokým vnitřním ...
 • Coding and Signal Processing Algorithms in Single-User Radio Communications 

  Autor: Machát David; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Hynek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá elementárními algoritmy pro zpracování digitálních signálů. Zaměřuje se především na různé formy kódování, modulace a synchronizace. Jejím cílem je vytvoření funkčních modelů digitální ...
 • Modelování akustických situací s ohledem na srozumitelnost evakuačního ozvučení v tunelech 

  Autor: Hudcová Pavla; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Chmulík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou srozumitelnosti bezpečnostních hlášení v?tunelu. Tunel je obtížné akustické prostředí, a to jak z?hlediska doby dozvuku, tak úrovně hluku okolí. Evakuační rozhlas musí splňovat ...
 • Průzkum trhu pro aplikace internetu věcí 

  Autor: Novák Jakub; Vedoucí práce: Boháč Leoš; Oponent práce: Staša Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Cílem této práce je analyzovat IoT trh jako celek jak z hlediska firem pracujících v tomto oboru, tak z hlediska koncových zákazníků, a na základě těchto informací identifikovat část trhu s největším možným potenciálem a ...
 • Použití matematického modelu vnitřního ucha pro studium stavu sluchu pomocí otoakustických emisí 

  Autor: Klimeš Ondřej; Vedoucí práce: Vencovský Václav; Oponent práce: Vetešník Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Evokované otoakustické emise zkr. (E)OAE jsou akustické signály generované v hlemýždi v závislosti na vstupní stimulaci. Tuto odezvu lze měřit ve zvukovodu. Při diagnostice percepčních poruch sluchu může pomoci lokalizovat ...
 • Parametry digitálního fotoaparátu mobilního telefonu 

  Autor: Růžička Miroslav; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Fritsch Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato bakalářská práce přibližuje téma fotoaparátů v mobilních telefonech. Zaměřuje se na jejich parametry a popisuje nejčastěji používaný obrazový senzor CMOS. Zmíněny byly také artefakty související s CMOS obrazovými ...
 • Embedded systém měřicí stolice v konceptu IoT 

  Autor: Vítek Ondřej; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato práce se zabývá návrhem embedded systému pro měřicí stolici. Soustředí se na konfiguraci systému, na napsání vyhodnocovacího programu a na prezentaci výsledků na webový server. Dále prozkoumává další možnosti vylepšení ...
 • Měření parametrů přenosky gramofonu 

  Autor: Vimr Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Novotný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Práce se zabývá mechanickým záznamem zvuku, zejména gramofonovými přenoskami a způsoby měření jejich přenosových parametrů, tedy zejména přenosové charakteristiky a kmitočtové závislosti přeslechů mezi oběma kanály. V práci ...
 • Akustika nových typů výukových prostorů 

  Autor: Macko Michal; Vedoucí práce: Jandák Vojtěch; Oponent práce: Pospíšil Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice výukových prostor z hlediska jejich akustických vlastností, zejména pak z celkové doby dozvuku a srozumitelnosti. V první části se práce zabývá rešerší týkající se těchto ...
 • Technologie streamingu a hodnocení kvality videa 

  Autor: Žáková Kristýna; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Kufa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Práce pojednává o technologiích a přístupech ke streamingu audiovizuálního obsahu. Popisuje rozdíly mezi online a offline streamingem, adaptivním a neadaptivním streamingem a seznamuje s nejvyužívanějšími kompresními ...
 • Ověřování parametrů mobilních datových služeb 

  Autor: Vaník Ondřej; Vedoucí práce: Zeman Tomáš; Oponent práce: Radil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřováním rychlosti přenosu dat analýzou v mobilní síti operátora O2 Czech Republic a. s. v různých místech při různých situacích. Místa a situace byla vybírána s ohledem na předpokládanou ...
 • Technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního obsahu 

  Autor: Studený Rudolf; Vedoucí práce: Bednář Jan; Oponent práce: Fliegel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato bakalárská práce se zabývá kontinuálním prenosem audiovizuálního obsahu, jak takovýto prenos uskutecnit, jakých prostredku je k tomu potreba. Seznamuje s moderními technologiemi v obrazové technice, jakými jsou napr. ...

Zobrazit další