Recent Submissions

 • Webová aplikace pro vizualizaci znečištění vzduchu ve velkých městech 

  Author: Kseniia Chumachenko; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Vojtěch Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato prace se zamerila na implementaci klientske stranky webove aplikace pro platformu Air2Day. Hlavni myslenkou je studium zivotniho cyklu vyvoje softwaru, ktery umoznuje provadet rozdeleni ukolu a modelovat reseni a ...
 • Interaktivní hra využívající IoT prostředky 

  Author: Jan Závorka; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato bakalárská práce se zabývá vývojem a výrobou jednoduchých zarízení, která umožnují demonstrovat využití energeticky nenárocných zarízení v IoT sítích. Propojená zarízení mají podobu jednoduché hry pro více hrácu - ...
 • Pokročilý plánovač pro autonomní ovládání experimentu WILLIAM 

  Author: Michal Ščupák; Supervisor: Janout Petr; Opponent: Hruška Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření experimentu WILLIAM o pokročilý plánovač událostí snímání. Systém WILLIAM snímá oblohu a vyžadoval plánovač událostí snímání. Implementovaný plánovač poskytuje uživatelsky ...
 • Zpracování zvuku pro sférická videa - sada výukových úloh 

  Author: Martin Novotný; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Bakalářská práce se zabývá implementací pracoviště ambisonie pro katedru radioelektroniky FEL, ČVUT v Praze. Čtenář je v práci stručně seznámen se základními vlastnostmi ambisonie a následným procesem zpracování ambisonického ...
 • Identifikace mluvčího na bázi hlubokých neuronových sítí 

  Author: Martin Šubert; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce se zabývá metodami verifikace a identifikace řečníka. Hlavní pozornost je věnována především metodám založeným na bázi GMM resp. i-vektorů. Na teoretické úrovni jsou popsány metody využívající hlubokých neuronových ...
 • Testování virtuálního akustického prostoru s využitím HMD 

  Author: Viktor Jarolímek; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato diplomová práce pojednává o průběhu návrhu, vývoje a testování aplikace využitelné pro testování virtuálního akustického prostoru. Práce popisuje celý proces výběru správných parametrů ke sledování, vycházející z ...
 • Systém pro detekci impuzních vad mechanického analogového záznamu využívající model slyšení 

  Author: Marek Semanský; Supervisor: Rund František; Opponent: Bureš Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce se zabývá detekcí impulzních degradací v analogovém záznamu zvuku. Jsou zde popsány typické modely pro detekci těchto vad. Dále jsou představeny modely slyšení, které jsou implementovány do pěti detekčních ...
 • Analýza vysokofrekvenčních oscilací pacientů s vývojovými vadami mozku 

  Author: Martin Dostál; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Beňová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  High Frequency Oscillations (HFOs) jsou relativně novou skupinou biomarkerů, která ještě není zcela přesně definovaná a je předmětem aktivního výzkumu. Tato práce se zabývá ana-lýzou a vyhodnocením HFO v EEG záznamech ...
 • Vliv jemnosti modelování prostorové akustiky sálu na korelaci s výsledky měření 

  Author: Eugeniu Berdan; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Motl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Předmětem této diplomové práce je akustika uzavřených prostorů a simulace akustiky v modelech reálných místností. Modelování je v dnešní době velmi používaným aspektem při řešení prostorové i stavební akustiky, kdy umožňuje ...
 • Plenoptické zobrazování a konverze obrazových dat 

  Author: Adam Zizien; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Dnešní sofistikované přístroje zaznamenávají stále více obrazových dat. Prakticky každý nový mobilní telefon je vybaven více než jedním fotoaparátem. Pro zachycení a zpracování dat, a to pro různé účely, bylo vyvinuto mnoho ...
 • Chytrá bezpečnostní kamera s IoT konektivitou 

  Author: Michael Fejtek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Cílem této práce je nahlédnout do obsáhlého světa umělé inteligence a principů s ní spojené. V první kapitole se seznámíme se spletitou matematickou, fyzikální, technologickou ale i filosofickou historií umělé inteligence. ...
 • Systém pro klasifikaci vad analogového záznamu 

  Author: Václav Moldan; Supervisor: Rund František; Opponent: Rajmic Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce se zabývá tématem modelování a klasifikace vad gramofonových desek. Cílem je vytvořit modely základních typů vad a navrhnout a implementovat v prostředí MATLAB metody automatické klasifikace těchto vad. Modelování ...
 • Algoritmy a využití fúze multispektrálních obrazových dat 

  Author: Jana Kolmašová; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Chvátal Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Práce se věnuje implementaci metod fúze obrazu multispektrálních dat. Popisuje předzpracování obrazu, registraci a fúzi dat metodami PCA, DWT a LaP. Následně tyto metody porovnává jak pomocí metrik kvality obrazové fúze ...
 • Identifikace kamery z parametrů snímku 

  Author: Radomír Švihel; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Se stále vetší popularitou digitálních fotoaparátu, snadným, dostupným a uživatelsky prívetivým užíváním programu a aplikací na úpravu snímku, roste také kvalita snímku a rychlost mezi jeho porízením a publikováním at už ...
 • Studium metod akustické holografie v blízkém poli na modelech 

  Author: Svetlana Lukianova; Supervisor: Jiříček Ondřej; Opponent: Červenka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem metod akustické holografie v blízkém poli a vhodných regularizačních technik s následnou simulaci metody SONAH v prostředí MATLAB. V této práci je rozebraná Tichonovova regularizační ...
 • Audio testy jednotek infotainmentu 

  Author: Jan Dvořák; Supervisor: Rund František; Opponent: Kaloč Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce je zaměřena na metody zpracování zvuku v průběhu automatizovaného testování jednotek infotainmentu. Konkrétně na studium a detekci rušivých artefaktů ve zvukovém signálu, určování frekvenční odezvy systému v ...
 • Využití licencované sítě NB-IoT pro bezpečnostně citlivé aplikace 

  Author: Lukáš Jarrah; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Prostředkem pro zajištění vhodné konektivity pro zařízení internetu věcí by mohly být licencované sítě mobilních operátorů. Tyto sítě jsou definovány určitými standardy umožňujícími usnadnění a sjednocení vývoje v celém ...
 • Metody doplňování chybějících dat ve videosekvencích 

  Author: Anastasia Kozitsyna; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Diplomová práce se zabývá studiem metod doplňování chybějících dat v obraze a videosekvencích. Teoretická část je věnována podrobnému rozboru těchto algoritmů a obsahuje popis jak dílčích principů, tak konkrétních řešení. ...
 • Akustika orchestřišť 

  Author: Filip Nováček; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Hrádek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato diplomová práce se zabývá akustikou sálu Janáčkova divadla v Brně a jeho orchestřiště. V první části pojednává o teorii samotné propagace zvukových vln v uzavřeném prostoru a jejich pohlcování. Dále uvádí teoretické ...
 • Současné pozorování ze dvou stanic videosystému MAIA 

  Author: Daniel Šafář; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato bakalářská práce se věnuje automatické detekci meteorů založené na současném pozorování ze dvou stanic systému MAIA (Meteor Automatic Imager and Analyzer). Teoreticky je popsán princip funkce systému a způsob detekce ...

View more