Poslední příspěvky

 • Implementace metody objektivního hodnocení kvality zvuku 

  Autor: Novák Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bureš Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá objektivní metodou hodnocení kvality zvuku PEMO Q se zahrnutým modelem sluchové cesty a ověřením jeho implementace v Matlabu. Ta je podrobena analýze a jsou odstraněny nalezené problému. ...
 • Metody zpracování plenoptických obrazových dat 

  Autor: Švihálek Jan; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Kufa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Až donedávna fotografie představovala pouze dvourozměrný snímek, ale v posledních letech dochází k vzestupu technologií, které zachycují, zpracovávají a zobrazují vícerozměrná obrazová data. Plenoptická kamera je zařízení, ...
 • Fázové změny zvukových signálů a jejich právě rozpoznatelný rozdíl 

  Autor: Štěpánková Ivana; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Frič Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Tato práce se zabývá vlivem změn ve fázovém spektru na sluchový vjem. Ačkoliv lidský sluchový systém byl dlouhou dobu považován za takzvaně fázově hluchý, v dnešní době několik současných studií prokázalo, že změna fázového ...
 • Aplikace komprimovaného snímání ve zpracování obrazu 

  Autor: Andrássy Filip; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou komprimovaného snímania. Cieľom práce je podať prehľad metód komprimovaného snímania a ich aplikáciu v spracovaní obrazu. V teoretickej časti je podaný úvod do problematiky riedkej ...
 • Potlačení šumu v barevných videosekvencích 

  Autor: Breitkopf Jiří; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou potlačení šumu v barevných videosekvencích. Popisuje současné metody a přístupy redukce šumu v obraze. Pomocí analýzy reálného snímacího systému vytváří nekonvenční model šumu, ...
 • Radiometrická kalibrace obrazového systému 

  Autor: Paroulek Jakub; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Dušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Diplomová práce zahrnuje různé metody vytvoření převodní charakteristiky fotoaparátů, která je důležitá k vytvoření HDR obrazu. Pomocí této křivky byla provedena radiometrická kalibrace monitorovacího systému celé oblohy ...
 • Metody analýzy rozlišení a informační kapacity filmového materiálu pro potřeby jeho digitalizace 

  Autor: Kostelníčková Iveta; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-20)
  Tato práce se zabývá analýzou digitalizovaných filmových záznamů za účelem odhadu jejich optimálního rozlišení, tedy minimálního rozlišení, ve kterém může být film skenován tak, aby nedošlo ke ztrátě jeho obrazové kvality. ...
 • Moderní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNN 

  Autor: Záruba Michael; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-22)
  Tato práce sModerní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNNe zabývá úlohou hlasové identifikace a verifikace mluvčího. Jejím hlavním cílem je popsat v současné době nejpoužívanější postupy a vybrané metody experimentálně ...
 • Rozpoznání titulu gramofonové desky podle krátké ukázky 

  Autor: Moldan Václav; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Lebr Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání a identifikace zvukové nahrávky. Cílem je seznámení s problematikou a implementace programu v prostředí MATLAB, který bude schopen identifikovat gramofonovou desku podle ...
 • Klasifikace hudebních žánrů pomocí MFCC 

  Autor: Melechovský Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Pobořil Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatické klasifikace hudebních žánrů. Cílem je vytvořit algoritmus schopný třídit hudbu dle hudebních žánrů. Audio signál se nejdříve dělí na kratší časové úseky zvané ...
 • Analýza efektivity komunikace v mobilních sítích s využitím dronů 

  Autor: Hach Lukáš; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Hrušovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Vlivem stále rostoucích požadavků na přenosovou kapacitu je nutné zvyšovat i počet základnových stanic v hustě obydlených oblastech. V místech, kde by výstavba nových základnových stanic nebyla efektivní, se nabízí řešení ...
 • Analýza videozáznamu pohybu pacientů během epileptického záchvatu 

  Autor: Šebek Jiří; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá možnostmi automatizované analýzy pohybu pacienta, který prodělává epileptický záchvat, aby bylo možné objektivně určit vývoj nemoci. V teoretické části rozebereme existující způsoby trasování částí ...
 • Distribuovaný kamerový systém pro správu parkovacích míst 

  Autor: Melničuk Petr; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Šopov Boril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá distribuovaným kamerovým systémem pro správu parkovacích míst. Cílem práce je návrh a implementace všech částí systému počínaje inteligentními kamerovými moduly a konče algoritmy, které jsou ...
 • Digitalizace kinematografických filmů 

  Autor: Aubrecht Jan; Vedoucí práce: Bernas Martin; Oponent práce: Novák Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice digitalizace starých filmů. Pojednává obecně o způsobu zpracování, archivaci, výhodách i nevýhodách jak starých filmových formátů, tak io dnešní digitální podobě filmů. Popisuji ...
 • Monitorovací jednotka pro historické vozy 

  Autor: Fabián Petr; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce shrnuje způsoby monitorování provozních parametrů současných vozidel, zejména podle standardu OBD II. Náplní praktické části je návrh malé monitorovací jednotky na platformě Arduino, která bude umístěna ve voze ...
 • Bezkontaktní snímání dechové a tepové frekvence 

  Autor: Adolf Jindřich; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Prášek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Práce se zabývá možnostmi měření dechové a tepové frekvence. Popisuje jak konvenční metody používané ve zdravotnictví jako jsou EKG či impedanční pneumografie, tak netradiční způsoby měření jako využití Dopplerovského ...
 • Syntezátory pro elektronické hudební nástroje 

  Autor: Liudkevich Denis; Vedoucí práce: Zeman Tomáš; Oponent práce: Radil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce je zaměřena na studium vlivu konstrukce EHN (elektronických hudebních nástrojů) na výstupní signál a odhalení cest pro jejich rozvoj s případným návrhem konkrétního nástroje. V 1. kapitole podrobně popíšeme strukturu ...
 • Referenční prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a sluchátka Sennheiser HD 650 

  Autor: Šlegl David; Vedoucí práce: Vencovský Václav; Oponent práce: Honzík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá způsobem jak stanovit referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku. Tyto hladiny byly stanoveny pro sluchátka Sennheiser HD 650 na základě provedených měření prahu slyšení pomocí ...
 • Detekce impulzních vad v záznamu zvuku na gramofonových deskách 

  Autor: Semanský Marek; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Rajmic Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá problematikou detekce impulsních vad u mechanického záznamu zvuku. V práci jsou představeny tři detekční metody, které byly převzaty z diplomové práce Ing. M. Bolka (2016). Jedná se o autoregresivní ...
 • Metody pro perceptuální analýzu barevných rozdílů v obrazových souborech 

  Autor: Kolmašová Jana; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Práce se zabývá metrikami pro analýzu barevných rozdílů v obrazových souborech. Podává přehled barevných soustav a prostorů a popisuje principy vybraných metrik. Dále implementuje metriky v programovém prostředí Matlab a ...

Zobrazit další