Collections in this community

Recent Submissions

 • 2D lokalizace BLE modulů založená na měření úhlu příchodu signálu 

  Author: Matěj Vtípil; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Urban Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Práce se zabývá metodikou lokalizace v rovině (2D) založené na měření úhlů příchodu signálu (AoA) pomocí technologie Bluetooth 5.1. Pro odhad polohy jsou implementovány iterativní algoritmy (Newton-Raphson, Steepest descent ...
 • Přenášení výpočtů na hranu sítě v prostředí s dynamickými změnami kvality rádiového kanálu 

  Author: Adam Jeník; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Vondra Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato práce je zaměřena na problém přenášení výpočetně náročných úloh z uživatelských zařízení na server umístěný na hraně sítě. Předpokládáme scénář, kdy mají uživatelská zařízení omezený přísun energie (například mobilní ...
 • Program pro symbolickou analýzu lineárních elektrických obvodů 

  Author: Matyáš Vašek; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  První část této práce shrnuje dostupný CAS (Computer Algebra System) software využitelný pro symbolickou analýzu lineárních obvodů a představuje přehled teorie, vhodných metod a nástrojů pro realizaci symbolického simulátoru ...
 • Nové metody zabezpečení komunikace v IoT 

  Author: David Juřík; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Diplomová práce se zaměřuje na výzkum a vývoj nových metod pro zabezpečení komunikace v sítích IoT. Hlavní důraz je kladen na Distributed Ledger Technologies (DLT), které pro svůj ledger používají strukturu Directed Acyclic ...
 • Program pro symbolickou analýzu idealizovaných SC a SI obvodů 

  Author: Filip Špimr; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem obvodů se spínanými kapacitory a proudy a implementací symbolické analýzy těchto obvodů v jazyce python. Je v ní popsána metoda vhodná pro ruční výpočet i metody pro implementaci ...
 • Sledování objektů pomocí radaru s frekvenčně modulovanou kontinuální nosnou vlnou 

  Author: Jakub Velich; Supervisor: Krška Josef; Opponent: Adler Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Aplikace radaru s frekvenčně modulovanou kontinuální vlnou je rozšířená v mnoha odvětvích průmyslu, zejména pak v automobilovém. Tato práce se zabývá sledováním objektů, kde jako radar byla použita radarová deska AWR1642 ...
 • Optimalizace mobilních sítí pro vzdáleného řízení robotické jednotky 

  Author: Marek Hulec; Supervisor: Plachý Jan; Opponent: Kukrál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Mobilné siete piatej generácie poskytujú pripojenie s veľmi nízkym komunikačným oneskorením. Vďaka tomu je možné 5G sieť použiť na prenos s požiadavkami URLLC. Jedna zo služieb URLLC je takzvaný Taktilný Internet, ktorý ...
 • Návrh HW pro mikrofonní pole s MEMS mikrofony 

  Author: David Vagner; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Schimmel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Práce plynule navazuje na předchozí autorovu práci - viz přílohu B, která přešla od vývoje sférického mikrofonního pole pro univerzální použití k vývoji modulárního systému pro rychlou výrobu mikrofonních polí pomocí 3D ...
 • Nekonvenční techniky pro výpočetní holografii 

  Author: Arda Ozdogru; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Krasula Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Holografie se zabývá záznamem a reprodukcí trojrozměrných objektů pomocí světla. Teoreticky se vyvíjí od roku 1948, kdy byl tento termín zaveden. Počítačová holografie je obor, který zpracovává a rekonstruuje počítačově ...
 • Odhad polohy chodce založený na detekci kroku z inerciálních měření 

  Author: David Tupý; Supervisor: Krška Josef; Opponent: Šipoš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tato práce představuje a implementuje metody detekce kroku a odhadu vzdálenosti, založené na měřeních akcelerometru. Dále popisuje způsoby odhadu směru kroku, ke kterým je využito dalších inerciálních měření z gyroskopu a ...
 • Inteligentní kamera pro kontrolu parkoviště s časovým omezením 

  Author: David Roubal; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kratochvíl Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Cílem diplomové práce je vyvinout prototyp kamerového modulu pro monitorování obsazenosti parkovišť v reálném čase. Kamerový modul zpracovává data z kamery pomocí mikropočítače Raspberry Pi Zero a odesílá je do webového ...
 • Senzorový modul s bezkontaktním měřením teploty pro zabezpečovací systémy 

  Author: Matěj Šťastna; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Pelant Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Práce se věnuje infračervené kameře Lepton 2.5 výrobce FLIR využívající mikrobolometrický snímač pro bezkontaktní měření teploty. Cílem práce je vytvořit kompaktní zařízení pro účely zabezpečovacího systému. K tomuto účelu ...
 • Hardwarová akcelerace kanálového dekódování v softwarově definované základnové stanici 5G 

  Author: Jaroslava Fiedlerová; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Mezzavilla Marco
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Diplomová práce je zeměřena na využití akcelerace kanálového dekódování v soft-warově definované 5G základnové stanici. Praktická část práce spočívá v implementaci a testování hardwarového akcelerátou, T2 Xilinx Telco ...
 • Psilobeats: Lokalizace efektů psilocybinu na lidský mozek ve vztahu k vnímání hudby 

  Author: Matěj Hužvár; Supervisor: Koudelka Vlastimil; Opponent: Lamoš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  As a part of a study into psilocybin's effect on the human brain, the Czech National Institute of Mental Health (NIMH) conducted a series of tests of psilocybin's influence on music perception. This thesis attempts to find ...
 • Systém pro automatizaci domácnosti 

  Author: Václav Bernášek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Boháč Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření systému pro snímání, ukládání a následné zobrazení naměřených dat. Uživatel je schopen nejenom data zobrazit, ale i změnit parametry měřené místnosti, a to konkrétně ovládání světla. ...
 • Dálkoměrné signály pro radiolokaci uvnitř budov – analýza, simulace a experimentální ověření 

  Author: Daniel Skopec; Supervisor: Svatoň Jiří; Opponent: Rečka Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Práce se zabývá signály potenciálně vhodnými pro radiolokaci uvnitř budov. Nejprve jsou rozebrány vlastnosti použitých signálů (posloupnosti maximální délky a posloupnosti Frank-Zadoff-Chu), dále na čem závisí přesnost ...
 • Pivní kotel s automatickým řízením 

  Author: Dominik Roman; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Urban Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou pivného kotla s automatickým riadením, ktorý umožňuje domácim pivovarníkom dosiahnuť konzistentné výsledky pri varení piva. Systém sa skladá z viacerých komponentov, ...
 • 3D skener se strukturovaným světlem 

  Author: Šimon Ebrle; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Tato práce má za cíl informovat o moderních metodách 3D skenování, jejich rozdílech a využití. První část se zabývá rozdíly mezi pasivními a aktivními metodami a jejich uplatněním a možnou realizací. Druhá část se zabývá ...
 • Moduly pro rádiový přenos s krátkým dosahem 

  Author: Marek Číp; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Mikuláštík Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Práce vznikla jako reakce na ukončování provozu rozhlasových stanic na středních vlnách v České republice. Nejpodstatnějším impulsem bylo zrušení celoplošného vysílání Českého rozhlasu v tomto pásmu na konci roku 2021. ...
 • Kondenzátorový mikrofon s dělenou pevnou elektrodou 

  Author: David Ringsmuth; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Hruška Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Tato práce zkoumá vliv směru příchozí vlny budícího tlaku na tvar výchylky membrány kondenzátorového mikrofonu s dělenou pevnou elektrodou. V první části je vytvořen numerický model ve výpočetním softwaru COMSOL Multiphysics, ...

View more