Collections in this community

Recent Submissions

 • Využití hlasového ovládání ve VR 

  Author: Vít Gardoň; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Mýlek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Bakalářská práce se zabývá hlasovým ovládání menu ve virtuální realitě. V první části této práce se věnuji způsobu zpracování zvuku a jeho transformaci na využitelná data. Podstatou řešení hlasového ovládání je převod zvuku ...
 • Simulace herní umělé inteligence 

  Author: Matěj Gargula; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Téměř každá dnešní hra obsahuje nějaký druh simulace umělé inteligence. Jednou z nejpoužívanějších je simulace umělé inteligence nehráčských postav. Tyto simulace jsou o vytváření algoritmů, díky nimž mohou tyto postavy ...
 • Kreslení grafů a metriky estetičnosti 

  Author: Kristýna Kořenská; Supervisor: Dostál Matěj; Opponent: Genyk-Berezovskyj Marko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Tato práce se zabývá kreslením grafů a měřením výsledného vykreslení pomocí metrik estetičnosti. Nejprve seznámením se se třemi vykreslovacími algoritmy, poté se samotnými metrikami. Práce obsahuje také implementaci, za ...
 • Interakce výpočetního prostředí MATLAB s 3D scénou 

  Author: Tereza Hlavová; Supervisor: Houška Jan; Opponent: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  V oboru 3D grafiky vzniklo nespočet různých formátů pro popis 3D scény a podobně tak i mnoho 3D grafických knihoven s nimi pracujících, jejichž schopnosti s ohledem na kvalitu vykresleného obrazu, fyziku objektů a výkon ...
 • Procedurální generování venkovních scén 

  Author: Ondřej Kyzr; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Tato bakalářská práce popisuje implementaci snadno použitelného nástroje pro herní engine Unity, který dokáže procedurálně generovat venkovní scény. Nástroj je rozdělen na jednotlivé generátory, aby si mohl uživatel vybrat, ...
 • Výkonnostní optimalizace v Unity 

  Author: Jiří Kropáč; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Káčerik Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  V této bakalářské práci se budeme zabývat výkonnostní optimalizací v Unity Enginu, podíváme se a zdokumentuje nejčastější používáné metody, a jak jsou implementovány v enginu. Následně otestujeme účinnost optimalizačních ...
 • Měření povrchu BRDF s využitím LIGHTEC Minidiff V2 pro využití v programování her 

  Author: Lukáš Cezner; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Filip Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Tato práce se zabývá možností využití naměřených dat odrazivosti skutečných materiálů pro simulaci osvětlení povrchů v herních enginech Unity a Unreal Engine za účelem dosažení realistického vzhledu 3D objektů v počítačových ...
 • Knihovna pro procedurální generování dlaždic v počítačových hrách 

  Author: Rudolf Líbal; Supervisor: Havlík Tomáš; Opponent: Kučera Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možný vývoj generování tzv. dlaždicových systémů v reálném čase. Implementace generátoru na základě návaznosti hranic kachlíků slouží jako podklad k průzkumu možností generace ...
 • Porovnání videofiltrů v GLSL a 2D Canvasu 

  Author: Radek Pleticha; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Malinovský Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Cílem práce je vytvořit JavaScriptovou knihovnu s použitím WebGL. Pomocí této knihovny bude možné provádět úpravy nad dvourozměrnými texturami pomocí jednoho či více shaderových programů v sérii. Tato knihovna bude testována ...
 • Pohybová střílečka s pavoučími mechanikami 

  Author: Dmitrii Zamedianskii; Supervisor: Havlík Tomáš; Opponent: Pospíšil Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Tato studie se zaměřuje na tvorbu 3D pohybové arénové střílečky na základě analýzy retro stříleček jako Dusk a Ultrakill. Zahrnuje vývoj herního příběhu, podrobného pohybového systému, dynamického bojového systému, ...
 • Fúze radiačních a hloubkových měření pro bezpilotní helikoptéru 

  Author: Tadeáš Zribko; Supervisor: Štibinger Petr; Opponent: Mrkos Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Lokalizácia radiácie je dôležitá téma pre ochranu človeka a súčasne aj životného prostredia. Je to hlavná úloha, ktorá sa rieši prostredníctvom tejto práce. Pri plnení úlohy sa využíva kombinácia flexibility bezpilotného ...
 • Nástroj pro vytváření interaktivních ilustrací 

  Author: Martin Doležal; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Bakalářská práce se zabývá potenciálem využití 3D modelů a interaktivních digitálních nástrojů v edukaci. Shromažďuji poznatky z oboru digitální ilustrace a výkladové vizualizace a na základě těchto poznatků vytvářím funkční ...
 • Webová aplikace pro sběr a evaluaci dat ze vzdálených empirických uživatelských testů 

  Author: Jan Oravec; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-24)
  Tento dokument popisuje přepracování existující statistické aplikace Sfinx, která sbírá data z uživatelských rozhraní, a vrací spočítané statistické přehledy které jsou užitečné pro získání vědeckých poznatků pro zvolené ...
 • Využití hustého mračna bodů pro lokalizaci ve vnitřních prostorách 

  Author: Anna Zderadičková; Supervisor: Polic Michal; Opponent: Sattler Torsten
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-24)
  Přesná a robustní lokalizace je důležitá v mnoha aplikacích jako například rozšířena realita nebo navigace robotů. Nejmodernější přístupy založené na lokalizaci pomocí fotografií poskytují odhad pozice, který je přesný. ...
 • Vizualizace historických událostí světa Asterion 

  Author: Jan Tislický; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Čmolík Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-24)
  Tato diplomová práce pokračuje v již běžící vizualizaci časových os ze světa Asterion. Rozebírá základy vizualizací a snaží se doplnit diskuze chybějící v předchozí práci. Na základě těchto teoretických znalostí jsou ...
 • Vizualizace elektromagnetického pole kolem černé díry 

  Author: Oldřich Milec; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bursa Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-24)
  Elektromagnetická pole okolo černých děr zatím nejsou zcela prozkoumána. Tato práce analyzuje rozdílné metody jejich vizualizace jako 3D vektorových polí dr zaměřením na nulové body. Na základě této analýzy byla navržena ...
 • Využití AR v muzejnictví pro správu expozice 

  Author: Dominik Truong; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Cironis Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-24)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro správu muzejních expozic. S využitím technologií rozšířené reality umožňuje aplikace vytvářet SLAM modely, do nichž je možné vkládat interaktivní obsah a sdílet ho ...
 • Zobrazování detailních modelů v Unreal Engine 

  Author: Dan Juříček; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Pospíšil Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
  Cílem této práce je analýza nově vytvořené technologie od Unreal Engine 5 nazývaný Nanite Visualed Geometry. A následné porovnání rozdílů mezi použitím tradiční optimalizační technikou nazývanou diskrétní úrovně detailů. ...
 • Tvorba náčrtů virtuálních světů ve VR pro použití ve tvorbě interaktivních aplikací 

  Author: Ondřej Perný; Supervisor: Slabý Ondřej; Opponent: Berka Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
  Tato práce se zabývá možnostmi tvorby náčrtů virtuálních světů pro interaktivní aplikace pomocí virtuální reality. Identifikuje klíčové vlastnosti, funkce, výhody a nevýhody rozhraní virtuální reality ve srovnání s standardním ...
 • 3D tahová strategická hra 

  Author: Viktor Bobůrka; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
  Tato práce se zabývá vývojem tahové strategické počítačové hry. Skládá se především z herního návrhu, implementace herní logiky a tvorby modulárních komponent.

View more