Novinky

Department of Computer Graphics and Interaction

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Produkční řetězec pro stylizaci animací dle předlohy 

  Autor: Sochorová Šárka; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Fišer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Ve své práci se zabývám vývojem zásuvného modulu pro aplikaci Adobe Photoshop, který využívá nástroj StyLit na stylizaci 3D renderů do uměleckého stylu podle jednoduché malby koule. Syntéza textur, kterou StyLit provádí, ...
 • Kontextově závislá adaptivní struktura aplikace 

  Autor: Pratashchyk Dzmitry; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Šebek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Bakalářská práce má za úkol vylepšení existujícího nástroje pro adaptaceuživatelského rozhraní na základě dat získaných se snímačů mobilního zařízení uživatele. Framework, na který navazuje tato práce je psaný s ohledem ...
 • Vizualizace n-rozměrných heterogenních dat 

  Autor: Janda Martin; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro vizualizaci n-rozměrných heterogenních dat. Nejdřív jsou zde analyzovány metody, které se pro vizualizaci n-rozměrných dat používají, a jsou popsány jejich ...
 • Hra pro více hráčů s využitím jejich lokace pro operační systém Android 

  Autor: Racek Matyáš; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Kubr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá vývojem hry pro operační systém Android. Hra je určena pro více hráčů a využívá jejich polohu. Součástí práce je analýza problematiky a vybraných existujících titulů. Po zhodnocení technických nástrojů ...
 • Efektivní zobrazování zemského povrchu pro vizualizaci letecké dopravy 

  Autor: Kaiser Vojtěch; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Rollo Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Při vykreslování rozsáhlých scén se potýkáme s jinými problémy než v případě scén pro kinematografii nebo počítačové hry. Těmto problémům se musíme věnovat na nižší úrovních vizualizačních enginů. V případě této práce ...
 • Rezervační systém pro fitness studio 

  Autor: Šubrt Martin; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Renda Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá vývojem rezervacního systému fitness studia. Cílem této práce je vytvorit rezervacní systém pro fitness studio. Webové stránky budou moci procházet i neprihlášení uživatelé, kde uvidí seznam cvicení. ...
 • Online aplikace pro zdravotnickou ordinaci 

  Autor: Zelenka Jakub; Vedoucí práce: Komárek Martin; Oponent práce: Žára Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit online aplikaci pro podporu chodu zdravotnické ordinace. Aplikace bude navrhována na základě konzultací s doktory a zdravotními sestrami, které ji budou následně využívat ...
 • VR výuková aplikace pro seznámení s objekty Sluneční soustavy 

  Autor: Moravenov Jordan; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Hendrich Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Fascinují mě možnosti, které virtuální realita nabízí a zajímá mě využití takto perspektivní technologie pro výuku. Vytvořil jsem výukovou aplikaci pro seznámení s objekty Sluneční soustavy, kterou jsem nazval "Průvodce ...
 • Administrační nástroj pro databázové systémy (správa dat, vizuální editor struktury) 

  Autor: Razina Kseniia; Vedoucí práce: Žára Ondřej; Oponent práce: Svoboda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce řeší úlohu vytvoření administračního rozhraní relačních databází. Obsahuje dvě komponenty. První komponenta je nástroj pro správu dat, umožňující CRUD operace nad daty v tabulkách. Druhá komponenta je ...
 • Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru 

  Autor: Kadrnoška Matouš; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody ...
 • Operátorské stanoviště pro vizualizaci a řízení autonomních bezpilotních prostředků 

  Autor: Janovský Roman; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Rollo Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem mé diplomové práce je vytvoření vizualizace bezpilotních (leteckých) prostředků, která jsou malá a rychle se pohybují, a napojit tuto vizualizaci na AgentFly simulátor. Také zjišťuji, jestli je vhodné využít webových ...
 • Webová SMS notifikační služba 

  Autor: Poláček Jiří; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Mudra Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem této práce je analýza, návrh a implementace webové SMS notifikační služby s využitím architektury mikroslužeb. Služba je koncipována jako kalendář umožňující odesílání SMS upozornění. Kalendářová data jsou sdílena ...
 • Rozšírení systému XML Check 

  Autor: Šubrt Martin; Vedoucí práce: Holubová Irena; Oponent práce: Strnad Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá rozšírením systému na odevzdávání domácích úkolu XML Check vytvoreným v roce 2011 a rozšíreným v roce 2015. Systém je používán na MFF UK a FEL CVUT v predmetu Technologie XML. V roce 2015 vznikl nápad ...
 • Automatické vyhodnocení d2 testu pomocí metod počítačového vidění 

  Autor: Bílek Petr; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Sieger Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce se zabývá automatizací vyhodnocení d2 testu. Jedná se o psychologický test, který se v současné době vyhodnocuje ručně a jeho vyhodnocení zabere relativně velké množství času. Cílem bakalářské práce bylo ...
 • Vzdělávací hry ve virtuální realitě s vesmírnou tématikou 

  Autor: Okluský Ondřej; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Hendrich Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  V této práci jsem se zaměřil na tvorbu vzdělávací hry ve virtuální realitě. Navrhl jsem abstraktní interakční vrstvu, která umožňuje snadný vývoj napříč různými zařízeními pro virtuální realitu. Implementoval jsem různé ...
 • Mobilní a webová aplikace pro testování znalostí uživatelů 

  Autor: Voráč Sebastian; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Balata Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh a implementace webové a mobilní aplikace určené k testování znalostí studentů. Webová aplikace umožňuje správu učitelů, předmětů, testových otázek a zobrazení výsledků ostrých testů ...
 • Srovnání Unity a Unreal Enginu 

  Autor: Šmíd Antonín; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Hapala Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Současné herní engine jsou důležitými nástroji pro vývoj her. Na trhu je množství enginů a každý z nich vyniká v určitých vlastnostech. Abych srovnal výkon dvou z nich, vyvinul jsem jednoduchý benchmark za použití škálovatelné ...
 • Mobilní aplikace pro vzdálené ovládání chytrého termostatu se zónovým vytápěním 

  Autor: Kadlec Šimon; Vedoucí práce: Vaňkát Michal; Oponent práce: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci mobilní aplikace pro vzdálené ovládání chytrého termostatu se zónovou regulací vytápění. Byly porovnány různé frameworky a na základě výsledku rešerše byl vybrán Ionic(v2), v ...
 • Zobrazování komplexní vegetace v Unreal Engine 

  Autor: Švecová Kateřina; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Hovora Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá zobrazováním komplexní vegetace v Unreal Engine. V práci jsou popsány obecné techniky zobrazení a generování vegetace. Dále se práce zabývá zobrazováním vegetace v Unreal Engine 4. Výsledkem práce je ...
 • Implementing and Applying Fast Moving Object Detection on Mobile Devices 

  Autor: Hrabalík Aleš; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá tzv. rychle se pohybujícími objekty (fast-moving objects, FMO), které se jeví rozmazané, protože během expozice urazí značnou vzdálenost. Počítačové vidění se touto problematikou zabývá teprve krátce, ...

Zobrazit další