Novinky

Department of Computer Graphics and Interaction

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Exportní modul pro Autodesk Maya do formátu X3D / X3Dom 

  Autor: Unembayeva Daniya; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žára Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Predmetem této bakalárské práce je vytvorení exportního modulu pro Autodesk Maya do formátu X3D/X3DOM. Základní objekty budou exportovány do X3D/X3DOM pomocí odpovídajících uzlu, složitejší objekty - pomocí specifické ...
 • Multiplatformní mobilní aplikace pro překladatelskou platformu Memsource 

  Autor: Novák Vojtěch; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Frivaldský Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Memsource Cloud je online platforma pro překlady, která jak jednotlivcům, tak i velkým překladatelským agenturám pomáhá spravovat jejich překladatelské projekty. Memsource Cloud nabízí sadu nástrojů pokrývajících kompletní ...
 • Návrh a realizace webové aplikace pro sběr a vizualizaci dat z fotovoltaické elektrárny 

  Autor: Smékal Tomáš; Vedoucí práce: Haubert Tomáš; Oponent práce: Žára Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro sběr naměřených dat z domácích solárních elektráren a jejich následnou vizualizaci ve webové aplikaci. Z elektráren jsou ukládána data jako je výkon solárních článků, teplota ...
 • Ovladatelný 3D model hlavy v Maya 

  Autor: Ivanič Tomáš; Vedoucí práce: Smetana Radek; Oponent práce: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Hlavním cílem této práce bylo vytvoření plně ovladatelného 3D modelu hlavy, který je určený pro animovanou produkci. Tvorba takového modelu je velmi zdlouhavý proces, při němž je potřeba se řídit zásadními pravidly. Objekt ...
 • Definice workflow pomocí BPMN knihovny 

  Autor: Brichkova Evgeniya; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Tomášek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a modelování workflow procesu a jejich integrace do logiky aplikace. Workflow procesy jsou vytvořeny v souladu s Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 standardem a ...
 • Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru 

  Autor: Kadrnoška Matouš; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody ...
 • Efektivní simulátor šíření světla v optických soustavách s využitím NURBS ploch 

  Autor: Papoušek Adam; Vedoucí práce: Havran Vlastimil; Oponent práce: Hošek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  NURBS plochy s ořezy, jež jsou standardním modelovacím primitivem ve většině průmyslu vyrábějícím fyzické objekty, jsou náročné na vykreslování přímo v reálném čase bez výrazného zjednodušení vstupní geometrie. Značná část ...
 • Development of games for users with visual impairment 

  Autor: Chernova Dina; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a implementací mobilní aplikace, která umožňuje zrakově postiženým lidem hrát šachy na svém smartphonu. Ovládání aplikace se provádí pomocí speciálních gest a text-to-speech enginu pro ...
 • Aplikace pro generování testovacích situací pro techniku State Transition Test 

  Autor: Košatka Petr; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Filipský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
  Cílem této bakalářské práce je provést návrh a vytvořit a otestovat aplikaci pro generování testovacích situací pro techniku State transition test popsanou v metodice TMap pro testování softwaru. Tato technika se používá ...
 • Efektivní sledování paprsků v CSG modelech 

  Autor: Karaffová Markéta; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Wilkie Alexander
  Tato práce zkoumá metody sledování paprsku v kombinaci s konstruktivní geometrií těles (CSG). Dále navrhuje způsob využití Embree, vysoce optimalizované knihovny používající hierarchii obálek pro sledování paprsků v ...
 • Datové struktury pro vrhání paprsku na mobilních zařízeních s OS Android 

  Autor: Langr Jan; Vedoucí práce: Havran Vlastimil; Oponent práce: Bittner Jiří
  Cílem této práce je nastudovat algoritmy umožňující rychlé vykreslování scén pomocí metody sledování paprsku a algoritmy pro rychlou stavbu akceleračních datových struktur, které by umožnily vykreslování dynamických scén ...
 • Efektivní vyplňování formulářů pro zrakově postižené uživatele 

  Autor: Špičková Martina; Vedoucí práce: Macík Miroslav; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
  Tato práce se zabývá vývojem uživatelského prostředí, které by mělo usnadnit vyplňování formulářů státní správy zrakově postiženými uživateli. Cílem práce je naleznout řešení, které by jim usnadnilo tuto úlohu až do té ...
 • Návrh seriózní hry pro podporu léčby diabetes mellitus 

  Autor: Černohorská Veronika; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Štechová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací edukační hry pro děti s diabetem I. typu. Zahrnuje analýzu existujících vzdělávacích materiálů určených pro diabetické děti. Popisuje tvorbu hry od návrhu prvotního ...
 • Integrace služby internetového/audio rádia 

  Autor: Chvátal Lukáš; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Práce se zabývá analýzou a implementací mobilní aplikace, která umožní zrakově postiženým osobám poslech internetových rádií vysílajících v jejich jazyce. Stanice jsou získávány ze serverů služeb poskytující databáze ...
 • Generátor blesků pro kompositor Nuke 

  Autor: Dobřichovský Richard; Vedoucí práce: Sloup Jaroslav; Oponent práce: Berka Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Cílem této práce je vytvoření fyzikálně založeného simulátoru blesků jakožto efektu k použití ve filmové postprodukci. Tato práce nejprve zkoumá fyzikální podstatu blesků a prezentuje existující metody pro simulaci jejich ...
 • Vizualizace informace na webu 

  Autor: Čepa Róbert; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s dostupnými nástrojmi pre vizualizáciu dat na webe, vykonať nad nimi analýzu a porovnať tieto nástroje z hľadiska vizualizácie rôznych typov dát, možností interakcie s datami, možnosti ...
 • Procedurální modelování měst vyvíjejících se v čase 

  Autor: Frantál Petr; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Žára Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato bakalářská práce představuje možnosti tvorby 3D modelů měst, které simulují jejich vývoj v průběhu času. Pro modelování měst v této práci uvažujeme využití procedurálního modelování. Práce nejdříve uvádí motivaci pro ...
 • Použití metody sledování paprsku pro modelování šíření vln na rádiových a optických kmitočtech 

  Autor: Lendvorský Lukáš; Vedoucí práce: Pechač Pavel; Oponent práce: Havran Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato práce srovánává rozdíly mezi raytracingem v počítačové grafice a raytracingem pro simulaci šíření rádiových vln. Srovnání je jak z hlediska rozdílnosti fyzikálních jevů obou typů raytracingu, tak rozdíly v jejich ...
 • Interaktivní vizualizace hierarchií obalových těles 

  Autor: Mayerová Eva; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Meister Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Práce se zabývá analýzou současného stavu vizualizací 3D hierarchických datových struktur, obzvláště pak hierarchií obalových těles (BVH). Shrnuje současná řešení a na jejich základě navrhuje nové, které doplňuje jejich ...
 • Systém na výuku transformací 

  Autor: Folta Michal; Vedoucí práce: Felkel Petr; Oponent práce: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Geometrické transformace jsou v počítačové grafice velmi důležité. Pro řadu lidí je však velkým problémem jim porozumět, což dokládá i velké množství tištěných publikací a tutoriálů na toto téma. Většina z nich trpí společným ...

Zobrazit další