Collections in this community

Recent Submissions

 • Nové techniky výběru, manipulace a umístění objektů pro editaci světa ve VR 

  Author: Dmytro Kadar; Supervisor: Žákovská Uršula; Opponent: Kučera Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  S rostoucí popularitou virtuální reality s tímto typem aplikací pracuje stále více vý-vojářů a designérů. Při vytváření scén ve VR však dochází k problémům. Zatímco scény lze vytvářet na běžném monitoru počítače, jejich ...
 • Fotorealistický konfigurátor vzhledu bazénu 

  Author: Richard Fošenbauer; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Čmolík Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato práce probírá problematiku fotorealistického zobrazování vodní hladiny bazénu. Dále probere různé renderovací techniky, vhodné pro zobrazení scény s bazény, a výběr vhodného rendereru, který využívá jendu z těchto ...
 • 3D úniková hra 

  Author: Khanh Duong; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tento projekt se zaměřuje na analýzu principů herního designu, procesu vytváření her a využití modulárních komponentů. Hra bude úniková hra s téma zaměřené na školní předměty jako matematika, fyzika a chemie s cílem hráče ...
 • Balanční cvičení pro seniory ve VR s interaktivními prvky 

  Author: Markéta Machová; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Pády, které postihují především starší lidi, představují závažný problém vzhledem k závažným zdravotním a ekonomickým důsledkům a potenciálním úmrtím. Pravidelný proprioceptivní trénink, například cvičení rovnováhy, může ...
 • Aplikace pro sběr a analýzu dat z VR tréninkových aplikací 

  Author: Leoš Řeháček; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému určeného pro sběr a analýzu dat z VR tréninkových aplikací. Hlavním úkolem je seznámit se s již existujícími VR tréninkovými aplikacemi a na základě jejich ...
 • Pokročilé uživatelské rozhraní pro 3D modelování z ručních kreseb 

  Author: Tomáš Cicvárek; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Dvorožňák Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Existuje mnoho nástrojů pro tvorbu 3D modelů. U velké části z nich se však uživatelé můžou pozastavit nad tím, že jejich rozhraní a ovládání jsou příliš složité. Například v ituacích, kdy chtějí vytvořit jednoduchý prototyp ...
 • Aplikace pro prohlížení Langweilova modelu Prahy 

  Author: Jan Tošner; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
  Tento dokument je diplomová práce Jana Tošnera. Jejím cílem je vytvoření aplikace, která bude schopna zobrazit celý Langweilův model Prahy v Unreal enginu 5. Hlavním úkolem je otestování všech možných způsobů optimalizace ...
 • Uživatelské rozhraní chytré podložky pod myš pro prevenci syndromu karpálního tunelu 

  Author: Tomáš Trejdl; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Klíma Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
  Tato diplomová práce je součástí výzkumu, který se zaměřuje na řešení problému Syndromu Karpálního Tunelu při práci s počítačovou myší. Tato práce se zabývá analýzou existujícího řešení chytré podložky pod myš a návrhem ...
 • 3D modelování z hrubých vektorových skic 

  Author: Yanina Arameleva; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Dvorožňák Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce se zabývá vylepšením digitálního kreslícího nástroje Monster Mash, s důrazem na začlenění algoritmu pro zjednodušení skic a algoritmu pro deformaci As-Rigid-As-Possible (ARAP). Algoritmus pro zjednodušení skic, ...
 • Hodnocení obsahu mediálních zpráv 

  Author: Ondřej Mézl; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Strojové učení je podobor umělé inteligence, který je možné využít pro zpracování přirozeného jazyka. Je to velmi mocný nástroj, díky kterému je možné zpracovávat slova i věty a mimo jiného reprezentovat jejich sentiment ...
 • Efektivní vzorkování pro výpočet komplexního osvětlení v reálném čase 

  Author: Karel Tomanec; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Káčerik Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce se zabývá pokročilými technikami pro výpočet komplexního přímého a nepřímého osvětlení v reálném čase se zaměřením na metodu ReSTIR (Reservoir-based SpatioTemporal Importance Resampling). Součástí práce je ...
 • Modulární editor silniční sítě pro VRUT 

  Author: Daniel Aschermann; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Dnešní technologie se stále rozvíjí a autonomní mobilní průmysl má na vývoji velký podíl. Automobilový průmysl se zaměřuje na vývoj simulace provozu, protože se jedná o bezpečný způsob testování jak vozu, tak i řidiče. ...
 • Metody interakce s pokročilými plánovacími a rozvrhovacími systémy pro výrobu 

  Author: Martina Kopecká; Supervisor: Novák Antonín; Opponent: Mudra Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Tato diplomová práce pojednává o problematice interakce v pokročilých plánovacích a rozvrhovacích systémech (tzv. APS). Ačkoli se ukazuje, že role uživatelů-plánovačů je nezastupitelná, podpora pro úlohy, které řeší, ...
 • Výuková aplikace ve Virtuální Realitě s využitím hlasového rozhraní 

  Author: Jakub Dřímal; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Mýlek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat zeměpisnou výukovou aplikaci ve virtuální realitě s hlasovým ovládáním. Práce prozkoumává vzdělávací aplikace ve virtuální realitě a analyzuje její návrhové principy a ...
 • Věrný model lokomotivy pro simulátor 

  Author: Dominik Chaloupka; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Práce se zabývá vhodným způsobem realtime implementace simulace parní lokomotivy v rámci hry Train Simulator.
 • Optimalizace procesu vyhodnocování vyplněných cvičení učiteli v aplikaci HistoryLab 

  Author: Petr Tácha; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Macík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Cílem této práce je najít řešení pro poskytnutí zpětné vazby v aplikaci HistoryLab. HistoryLab je vzdělávací aplikace pracující s historickými prameny. Žáci základních a středních škol interagují s cvičeními a dochází u ...
 • Aplikace pro experimenty zkoumající symetrii v obrázcích 

  Author: Martin Jandek; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Slavík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Tato diplomová práce diskutuje design a samotný vývoj webové aplikace pro správu a vyplňování psychofyzikálních experimentů, primárně takzvaných 2-AFC testů. Aplikace zahrnuje vše od tvorby a správy experimentů, nastavení ...
 • Rozšířená realita ve městě 

  Author: Petr Varga; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Tomas Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  V posledních letech zažila oblast rozšířené reality (AR) mimořádný růst, podpořený inovacemi v geoprostorových technologiích. Tato diplomová práce představuje aplikaci, která využívá Geospatial API - technologii uvedenou ...
 • Vizualizace hierarchicky seskupených dat pomocí bodového diagramu 

  Author: Daniel Gruncl; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Pavlovec Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Cílem této práce je interaktivní vizualizace bodových diagramů s statisíci hierarchicky seskupenými datovými body. Vizualizace automaticky vybírá barevnou paletu pro shluky na vybrané úrovni hierarchie. Úroveň hierarchie ...
 • Ověření pravidel pro umisťování popisků 

  Author: Lilian Machulda; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Míkovec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  V posledních dekádách se výrazně zvýšila používanost počítačů. To mimo jiné vedlo ke vzniku online mapových služeb. Když porovnáme umístění popisků v online prostředí s fyzickými mapami, můžeme si všimnout významného ...

View more