News

Department of Computer Graphics and Interaction

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vytváření hloubkových map ve vysokém rozlišení 

  Author: Kříž Tomáš; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Diplomová práce se zabývá supersamplingem, metodou pro zvětření počtu vzorků, hloubkových map. Práce se zabývá existujícími implementacemi a algoritmy, které tyto implementace používají. Dále se práce zaměřuje na porovnání ...
 • Evidence provozu auta 

  Author: Mazura Dominik; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Komárek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato práce řeší konektivitu starších modelů aut. Za cíl si klade vytvořit mobilní aplikaci pro sběr dat o autě v průběhu řízení s pomocí OBD donglu. Provedl jsem uživatelský výzkum pro zjištění potřeb uživatelů a definoval ...
 • Mobilní aplikace pro hlášení incidentů se želvami 

  Author: Kučerová Gabriela; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a samotnou implementáciu hybridnej mobilnej aplikácie určenej k hláseniu incidentov s korytnačkami. Aplikácia je primárne určená pre oblasť Indonézie, avšak jej využitie ...
 • Přehrávač knih pro seniory se zrakovým postižením 

  Author: Endrštová Barbora; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Bureš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato práce se zabývá designem přehrávače knih pro seniory se zrakovým postižením. Více než polovina zrakově postižených je starší sedmdesáti let. Hlavním účelem navrhovaného zařízení je zpřístupnit slabozrakým a nevidomým ...
 • Procedurální generování 3D modelu dle mapových podkladů 

  Author: Kejvalová Jana; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout převodní řetězec, který pro vybranou oblast na mapě vygeneruje realisticky vypadající 3D model prostředí. Pro řešení byly použity následující dva přístupy: První pouze s pomocí open ...
 • Metody pro vrhání paprsku s hierarchiemi obálek na CPU 

  Author: Frantál Petr; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Meister Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  V této diplomové práci se zaměřujeme na možnosti stavby jedné z akceleračních struktur pro metodu sledování paprsku, hierarchie obálek, na CPU. Práce nejprve přináší úvod do problematiky a shrnutí používaných metod. Přinášíme ...
 • Uživatelský výzkum zábavnosti her žánru budovatelská strategie s vysokou mírou autonomie simulovaného prostředí 

  Author: Roch Michal; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato práce se zameruje na problematiku vlivu umelé inteligence na subjektivní vnímání zábavy v herním prostredí. Hlavním cílem této práce je lépe pochopit aspekty umelé inteligence a formy interakce hráce s entitami rízené ...
 • Vizualizace síťových toků v infrastruktuře cloudu 

  Author: Podaný Pavel; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Cloudové počítačové systémy v moderním světě dosahující stále větší presence a komplexnosti a mnohé z nich obsahují stovky či tisíce unikátních vnitřních sítí. Kvalitní monitoring takovéto infrastruktury poté může být ...
 • Efektivní zadávání textů prostřednictvím televizních rozhraní 

  Author: Panchártek Jan; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Čmolík Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce pojednává o problematice zadávání textů do televizních rozhraní. V první části analyzuje preference jednotlivých uživatelů při psaní textů na televizorech. Následně práce zkoumá již existující řešení. ...
 • Vizualizace kartografických dat na webu 

  Author: Silivonenko Daria; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Berka Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem dané práce je seznámit se s nejčastěji používanými formáty geografických a kartografických dat: WKT/WKB, Shapefile, GeoJSON, TopoJSON. Dále se seznámit s problematikou některých geografických projekcí jako Robinsonova, ...
 • Čtečka dokumentů (zdrojů) pro portál nový Vokabulář webový 

  Author: Vitha Jan; Supervisor: Pokorný Vladimír; Opponent: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací čtečky literárních zdrojů na portálu Vokabulář webový. Návrh byl řešený s cílem co největší uživatelské přívětivosti a intuitivního ovládání. Výsledkem této práce je nová ...
 • Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace 

  Author: Dundr Jan; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Míšek Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích odhadnout velmi přesně a v ...
 • Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti 

  Author: Kuběnová Eliška; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Míkovec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a jejich možnými kombinacemi. ...
 • Vizualizace procesorového a paměťového zatížení cloudu 

  Author: Kovařovic Karel; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Práce se věnuje vizualizaci serverového cloudu, konkrétně vizualizaci paměťového a procesorového zatížení jednotlivých virtuálních strojů ve vztahu k vlastnímu serveru. Za tímto účelem je nejprve podrobně analyzována ...
 • Navigace nevidomých osob v městské zástavbě s využitím hromadné dopravy 

  Author: Berka Jakub; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Vystrčil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato práce se zaměřuje na problematiku navigace osob se zrakovým postižením v městském prostředí. Hlavním cílem této práce je umožnit bezproblémové propojení vnitřní a venkovní navigace včetně využití veřejné dopravy. Je ...
 • Potlačování distraktorů v zorném poli řidiče během řízení vozidla 

  Author: Kolařík Tomáš; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  V práci je čtenář nejdříve seznámen s problematikou reklamy podél silnic a distrakcí, kterými na řízení působí. V práci samotné se potom soustředím konkrétně na billboardy. Vyjmenuji jejich druhy a specifické vlastnosti. ...
 • Webová aplikace k plánování projektů pro trikovou a postprodukční firmu 

  Author: Chvíla Ondřej; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Dubec Mario
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Diplomová práce si bere za cíl vytvořit prototyp webové aplikace, která umožňuje plánování a vizualizaci dílčích prací na jednotlivých projektech pro trikovou a post-produkční firmu. Pomocí vhodné vizualizace a uživatelských ...
 • Zpracování dat z vláknově-optických senzorů průhybu 

  Author: Halouska Matěj; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Šašek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Společnost Safibra s.r.o zadala po-žadavek na analýzu a implementaci modulu do software SigProc, který zobrazuje data z vláknově-optických senzorů průhybu. Diplomová práce se zabývá problematikou vizualizace streamovaných ...
 • Metody pro popis pohybu v počítačové animaci 

  Author: Březová Karolína; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Bařinka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce shrnuje základní principy vybraných tanečních notací pro záznam pohybu, především Labanotation a Eshkol - Wachman Movement Notation, a analyzuje jejich možnosti. Také hodnotí software pro práci s notacemi a pro ...
 • Kvalitativní srovnání metod pro přenos výtvarného stylu 

  Author: Kučera Michal; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Lukáč Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  V této práci se věnuji současnému stavu techniky na poli metod pro přenos výtvarného stylu, popisuji přístup různých vědeckých skupin k řešení této problematiky a porovnávám vlastnosti jejich přístupů. Tuto studii rovněž ...

View more