Collections in this community

Recent Submissions

 • Vizualizace urbanistických dat 

  Author: Vojtěch Tomas; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Čtyroký Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
  Vizualizace urbanistických dat zásadním způsobem přispívá k udržitelnému rozvoji měst. Vizuální média umožňují efektivní komunikaci, která je základním kamenem vývoje. V této práci je představen návrh a implementace ...
 • Více-uživatelské prostředí pro výuku ve virtuální realitě 

  Author: Marek Římal; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žákovská Uršula
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
  Tato práce se zabývá možnostmi využití virtuální reality ve školním vyučování. Zkoumaná je zejména možnost víceuživatelského systému, ve kterém žáci společně s lektorem sdílí fyzický prostor a podobným způsobem sdílí i ...
 • Shlukování a vizualizace tabulkových dat s nominálními atributy 

  Author: Štefan Okruhlica; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Slavík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato diplomová práce se zabývá různými přístupy ke clusterování a následné vizualizaci nominálních a ordinálních dat. Ukazuje tabulkové datasety, definuje typy attributů a popisuje úkoly pro vizualizaci. Dále vysvětluje ...
 • Mobilní aplikace pro výuku základů programování 

  Author: Zdeněk David; Supervisor: Nagyová Ingrid; Opponent: Pavlát Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato práce si klade za cíl vytvořit aplikaci, která zábavnou a vizuálně atraktivní formou naučí základní principy programování a algoritmizace, a navrhnout systém pro programování tanků pro Robocode. Byly provedeny testovací ...
 • Tutoriály pro nástroj na výuku geometrických transformací 

  Author: Miroslav Müller; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Interaktivní nástroj I3T určený k výuce 3D transformací je projekt rozvíjený pod Katedrou počítačové grafiky a interakce, FEL, ČVUT. Uvnitř tohoto nástroje dosvad scházel systém pro tvorbu a realizaci výukových lekcí. Cílem ...
 • Návrh uživatelského rozhraní pro 3D modelář rozšířené reality 

  Author: Michal Ščupák; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Diplomová práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní pro 3D modelář rozšířené reality. Konkrétně jde o práci zaměřenou na analýzu existujícího produktu společnosti Misterine s.r.o. - Misterine Studio, a návrh nového ...
 • Hierarchie obalových těles pro podlouhlé objekty 

  Author: Emese Szabó; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Meister Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Práce pojednává použití válců jako obalová tělesa při sledování paprsku pro různé typy scén obsahující podlouhlé objekty. Představuje způsob sjednocení obalových těles ve tvaru válce a zkoumá jejich výhody. Navrhnutá metoda ...
 • Struktura populace v evolučních algoritmech 

  Author: Tomáš Dulava; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Jednou z populárních optimalizačních metod jsou evoluční algoritmy, které dokáží poměrně efektivně řešit i velmi složité úlohy. Ovšem i tyto algoritmy mají svoje limity. Jedním z běžných problémů, se kterým se můžeme u ...
 • Implementace sledování cest v rozhraní Vulkan 

  Author: Matvii Bunin; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Káčerik Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato práce obsahuje přehled základních technik sledování paprsků spolu s popisem struktury Vulkan API a ukazuje jak za jejích pomoci vytvořit program pro sledování paprsků. Vztahující se implementace je postavena od základu ...
 • Stylizace portrétu na GPU s využitím výtvarné předlohy 

  Author: Marek Nechanský; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato práce se zabývá studiem technik stylizace obrazu, které umožňují replikovat umělecký styl a použít jej na vlastní obraz. Velmi bohatá větev tohoto zaměření je přenos stylu portrétů z jednoho obrazu na druhý. Cílem ...
 • Mobilní aplikace Osobní zdravotní deník 

  Author: Daniela Hradilová; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Macík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Cílem práce je navrhnout, implementovat a otestovat mobilní aplikaci pro pravidelné sledování osobních zdravotních údajů. Aplikace má umožnit záznam a sledování uživatelem zvolených dat souvisejících s jeho zdravotním ...
 • Návrh stárnutí virtuálního průvodce – avatara pro podporu léčby chronických nemocí 

  Author: Tomáš Tran; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Obsahem této bakalářské práce je popis vývoje edukační hry MyDiabetic ve vývojovém prostředí Unity, tvorba 3D grafického modelu stylizované postavy, simulaci jejího stárnutí v podobě měnícího se 3D modelu, opravení chyb ...
 • VR simulace poruch orientace v prostoru 

  Author: Roland Fritsch; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Havlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tato práce se zabývá realizací poruch orientace v prostoru ve virtuální realitě. Cílem je uživateli přinést balíček nástrojů v herním enginu Unity, pomocí kterého bude schopen vytvořit simulace konkrétních poruch. Simulace ...
 • Herní engine pro hry typu Minecraft 

  Author: Zdeněk Kolář; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tématem této bakalářské práce je generování a vykreslování herních prostředí pro hry podobným hře Minecraft. Pro tyto hry je specifický zdánlivě nekonečný procedurálně generovaný volumetrický svět, ve kterém se hráč může ...
 • Virtuální zrcadlo 

  Author: Pavel Sillinger; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tento dokument obsahuje výsledky zkoumání v rámci Bakalářské práce na ČVUT. V této práci je popsána analýza možných technologií k sledování lidské postavy, převodu těchto informací do počítače a následné zobrazení v programu. ...
 • Vizuální simulace deště 

  Author: Giang Chau Nguyenová; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Projekt této diplomové práce se zaměřuje na zvýšení vizuální rozmanitosti v dopravních simulátorech, a to simulací různých jevů deště, které lze vidět v reálném světě. Důkladný výzkum stávajících metod by měl pomoci při ...
 • Správa velkých dat z dopravních senzorů pomocí jejich vizualizace 

  Author: Lucia Semanová; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Hrubý Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Cílem této práce je implementovat prototyp systému pro vizualizaci a správu dopravních senzorů. Za účelem návrhu prototypu byl proveden uživatelský výzkum se zkušenými dopravními inženýry a analýza stávajících komerčních ...
 • Vizualizace pokročilých reprezentací vzhledu materiálů 

  Author: Vít Zadina; Supervisor: Filip Jiří; Opponent: Havran Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Diplomová práce se zabývá vizualizací pokročilých materiálů a jejich vzhledu. Vysvětluje pojem vizuální textura. Věnuje se problematice popisu materiálů pomocí různých reprezentací (GRF, BRDF, SVBRDF, BTF). Popisuje vybrané ...
 • iOS aplikace pro vizualizaci geografických dat v rozšířené realitě 

  Author: Michal Zajíc; Supervisor: Vrábel Ján; Opponent: Žára Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tato práce se zabývá vývojem iOS aplikace, která slouží k vizualizaci různých geografických dat. Tato data mohou být zobrazena na 2D mapě nebo na 3D mapě v režimu rozšířené reality. Práce se zabývá všemi části vývoje této ...
 • Nástroj pro visualizaci dat v mezinárodním e-health standardním formátu HL7 ve spojení s časovou osou. 

  Author: Jan Vitha; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Klíma Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Práce se zabývá standardem Clinical Document Architecture a způsobem, jakým jsou v tomto formátu kódovaná data. Hlavním cílem práce je aplikace těchto poznatků při návrhu nástroje zobrazující takto uložená data Pacientského ...

View more