Novinky

Department of Computer Graphics and Interaction

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vizualizace síťových toků v infrastruktuře cloudu 

  Autor: Podaný Pavel; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Cloudové počítačové systémy v moderním světě dosahující stále větší presence a komplexnosti a mnohé z nich obsahují stovky či tisíce unikátních vnitřních sítí. Kvalitní monitoring takovéto infrastruktury poté může být ...
 • Efektivní zadávání textů prostřednictvím televizních rozhraní 

  Autor: Panchártek Jan; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Čmolík Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce pojednává o problematice zadávání textů do televizních rozhraní. V první části analyzuje preference jednotlivých uživatelů při psaní textů na televizorech. Následně práce zkoumá již existující řešení. ...
 • Vizualizace kartografických dat na webu 

  Autor: Silivonenko Daria; Vedoucí práce: Žára Ondřej; Oponent práce: Berka Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem dané práce je seznámit se s nejčastěji používanými formáty geografických a kartografických dat: WKT/WKB, Shapefile, GeoJSON, TopoJSON. Dále se seznámit s problematikou některých geografických projekcí jako Robinsonova, ...
 • Čtečka dokumentů (zdrojů) pro portál nový Vokabulář webový 

  Autor: Vitha Jan; Vedoucí práce: Pokorný Vladimír; Oponent práce: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací čtečky literárních zdrojů na portálu Vokabulář webový. Návrh byl řešený s cílem co největší uživatelské přívětivosti a intuitivního ovládání. Výsledkem této práce je nová ...
 • Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace 

  Autor: Dundr Jan; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Míšek Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích odhadnout velmi přesně a v ...
 • Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti 

  Autor: Kuběnová Eliška; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a jejich možnými kombinacemi. ...
 • Vizualizace procesorového a paměťového zatížení cloudu 

  Autor: Kovařovic Karel; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Práce se věnuje vizualizaci serverového cloudu, konkrétně vizualizaci paměťového a procesorového zatížení jednotlivých virtuálních strojů ve vztahu k vlastnímu serveru. Za tímto účelem je nejprve podrobně analyzována ...
 • Navigace nevidomých osob v městské zástavbě s využitím hromadné dopravy 

  Autor: Berka Jakub; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Vystrčil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato práce se zaměřuje na problematiku navigace osob se zrakovým postižením v městském prostředí. Hlavním cílem této práce je umožnit bezproblémové propojení vnitřní a venkovní navigace včetně využití veřejné dopravy. Je ...
 • Potlačování distraktorů v zorném poli řidiče během řízení vozidla 

  Autor: Kolařík Tomáš; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  V práci je čtenář nejdříve seznámen s problematikou reklamy podél silnic a distrakcí, kterými na řízení působí. V práci samotné se potom soustředím konkrétně na billboardy. Vyjmenuji jejich druhy a specifické vlastnosti. ...
 • Webová aplikace k plánování projektů pro trikovou a postprodukční firmu 

  Autor: Chvíla Ondřej; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Dubec Mario
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Diplomová práce si bere za cíl vytvořit prototyp webové aplikace, která umožňuje plánování a vizualizaci dílčích prací na jednotlivých projektech pro trikovou a post-produkční firmu. Pomocí vhodné vizualizace a uživatelských ...
 • Zpracování dat z vláknově-optických senzorů průhybu 

  Autor: Halouska Matěj; Vedoucí práce: Mařík Radek; Oponent práce: Šašek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Společnost Safibra s.r.o zadala po-žadavek na analýzu a implementaci modulu do software SigProc, který zobrazuje data z vláknově-optických senzorů průhybu. Diplomová práce se zabývá problematikou vizualizace streamovaných ...
 • Metody pro popis pohybu v počítačové animaci 

  Autor: Březová Karolína; Vedoucí práce: Berka Roman; Oponent práce: Bařinka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce shrnuje základní principy vybraných tanečních notací pro záznam pohybu, především Labanotation a Eshkol - Wachman Movement Notation, a analyzuje jejich možnosti. Také hodnotí software pro práci s notacemi a pro ...
 • Kvalitativní srovnání metod pro přenos výtvarného stylu 

  Autor: Kučera Michal; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Lukáč Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  V této práci se věnuji současnému stavu techniky na poli metod pro přenos výtvarného stylu, popisuji přístup různých vědeckých skupin k řešení této problematiky a porovnávám vlastnosti jejich přístupů. Tuto studii rovněž ...
 • Optimalizace akceleračních datových struktur pro fotorealistické zobrazování 

  Autor: Navrátil Michal; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Davidovič Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Práce pojednává o metodách optimalizace akceleračních datových struktur hierarchie obálek a jejich použití při sledování paprsku. Na základě analýzy použitého softwaru PBRT je navržena množina metod kombinující pohledově ...
 • UX Eval - Webová aplikace pro analýzu testů použitelnosti 

  Autor: Bučkovský Dmitrij; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Mudra Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci, která bude pomáhat výzkumníkům analyzovat data shromážděná z testů použitelností. První část této práce popisuje význam, průběh a způsob sběru dat z testů použitelností. V ...
 • Produkční řetězec pro stylizaci animací dle předlohy 

  Autor: Sochorová Šárka; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Fišer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Ve své práci se zabývám vývojem zásuvného modulu pro aplikaci Adobe Photoshop, který využívá nástroj StyLit na stylizaci 3D renderů do uměleckého stylu podle jednoduché malby koule. Syntéza textur, kterou StyLit provádí, ...
 • Kontextově závislá adaptivní struktura aplikace 

  Autor: Pratashchyk Dzmitry; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Šebek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Bakalářská práce má za úkol vylepšení existujícího nástroje pro adaptaceuživatelského rozhraní na základě dat získaných se snímačů mobilního zařízení uživatele. Framework, na který navazuje tato práce je psaný s ohledem ...
 • Vizualizace n-rozměrných heterogenních dat 

  Autor: Janda Martin; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro vizualizaci n-rozměrných heterogenních dat. Nejdřív jsou zde analyzovány metody, které se pro vizualizaci n-rozměrných dat používají, a jsou popsány jejich ...
 • Hra pro více hráčů s využitím jejich lokace pro operační systém Android 

  Autor: Racek Matyáš; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Kubr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá vývojem hry pro operační systém Android. Hra je určena pro více hráčů a využívá jejich polohu. Součástí práce je analýza problematiky a vybraných existujících titulů. Po zhodnocení technických nástrojů ...
 • Efektivní zobrazování zemského povrchu pro vizualizaci letecké dopravy 

  Autor: Kaiser Vojtěch; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Rollo Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Při vykreslování rozsáhlých scén se potýkáme s jinými problémy než v případě scén pro kinematografii nebo počítačové hry. Těmto problémům se musíme věnovat na nižší úrovních vizualizačních enginů. V případě této práce ...

Zobrazit další