Novinky

Department of Computer Graphics and Interaction

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Dvojúrovňové vykreslování volumetrických dat 

  Autor: Groll Jakub; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Slavík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato diplomová práce se zabývá metodou vykreslování volumetrických dat, která umožňuje kombinovat různé vizualizační techniky při akumulaci barvy a průhlednosti podél paprsku. Cílem práce je seznámit čtenáře s mechanismem ...
 • Vzdělávací hry ve virtuální realitě s vesmírnou tématikou 

  Autor: Okluský Ondřej; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Hendrich Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  V této práci jsem se zaměřil na tvorbu vzdělávací hry ve virtuální realitě. Navrhl jsem abstraktní interakční vrstvu, která umožňuje snadný vývoj napříč různými zařízeními pro virtuální realitu. Implementoval jsem různé ...
 • Simulace lavin 

  Autor: Vyvlečka David; Vedoucí práce: Sloup Jaroslav; Oponent práce: Berka Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace simulující chování lavin kombinovaného typu v terénu popsaném výškovou mapou. Návrh vychází z průzkumu existujících řešení daného problému. Výsledná aplikace ...
 • Prototyp aplikace pro mobilní zařízení pro komunitní sběr geografických informací v městské zástavbě 

  Autor: Riganová Michaela; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Vytvoriť spoľahlivý navigačný systém je komplexné zadanie, ktoré so sebou prináša nové výzvy, ak tento systém vytvárame špeciálne pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Ľudia s obmedzenou mobilitou majú omnoho vyššie ...
 • Automatické vyhodnocení d2 testu pomocí metod počítačového vidění 

  Autor: Bílek Petr; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Sieger Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce se zabývá automatizací vyhodnocení d2 testu. Jedná se o psychologický test, který se v současné době vyhodnocuje ručně a jeho vyhodnocení zabere relativně velké množství času. Cílem bakalářské práce bylo ...
 • Systém pro automatické snímání pomocí 3D laser scanneru a fotoaparátu 

  Autor: Beránek Petr; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem této práce bylo nastudovat SDK dodávaná ke 3D skeneru VIVID 9i, fotoaparátu Canon EOS 100D a řídící jednotce MARS 2 a využít je pro implementaci aplikace, která umožní naskenování uživatelem zvoleného objektu s ...
 • Operátorské stanoviště pro vizualizaci a řízení autonomních bezpilotních prostředků 

  Autor: Janovský Roman; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Rollo Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem mé diplomové práce je vytvoření vizualizace bezpilotních (leteckých) prostředků, která jsou malá a rychle se pohybují, a napojit tuto vizualizaci na AgentFly simulátor. Také zjišťuji, jestli je vhodné využít webových ...
 • Zobrazování komplexní vegetace v Unreal Engine 

  Autor: Švecová Kateřina; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Hovora Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá zobrazováním komplexní vegetace v Unreal Engine. V práci jsou popsány obecné techniky zobrazení a generování vegetace. Dále se práce zabývá zobrazováním vegetace v Unreal Engine 4. Výsledkem práce je ...
 • Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru 

  Autor: Kadrnoška Matouš; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody ...
 • Ovládací konzole pro střihovou aplikaci vMix 

  Autor: Beneš Radovan; Vedoucí práce: Berka Roman; Oponent práce: Bernas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato bakalářská práce má za úkol navrhnout a zhotovit funkční prototyt ovládací konzole, která vychází z profesionálních střihových pultů používaných pro televizní vysílání. Práce je pokračováním semestrálního projektu, ...
 • Přístupná multiplatformní mobilní aplikace pro navigaci nevidomých chodců 

  Autor: Gintner Vojtěch; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat přístupnou, multiplatformní, mobilní, navigační aplikaci pro navigaci zrakově postižených chodců. Po stanovení problémů a cílů, kterých bylo třeba dosáhnout, jsem ...
 • Mobilní a webová aplikace pro testování znalostí uživatelů 

  Autor: Voráč Sebastian; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Balata Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh a implementace webové a mobilní aplikace určené k testování znalostí studentů. Webová aplikace umožňuje správu učitelů, předmětů, testových otázek a zobrazení výsledků ostrých testů ...
 • Mobilní aplikace pro vzdálené ovládání chytrého termostatu se zónovým vytápěním 

  Autor: Kadlec Šimon; Vedoucí práce: Vaňkát Michal; Oponent práce: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci mobilní aplikace pro vzdálené ovládání chytrého termostatu se zónovou regulací vytápění. Byly porovnány různé frameworky a na základě výsledku rešerše byl vybrán Ionic(v2), v ...
 • Rozšírení systému XML Check 

  Autor: Šubrt Martin; Vedoucí práce: Holubová Irena; Oponent práce: Strnad Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá rozšírením systému na odevzdávání domácích úkolu XML Check vytvoreným v roce 2011 a rozšíreným v roce 2015. Systém je používán na MFF UK a FEL CVUT v predmetu Technologie XML. V roce 2015 vznikl nápad ...
 • Srovnání Unity a Unreal Enginu 

  Autor: Šmíd Antonín; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Hapala Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Současné herní engine jsou důležitými nástroji pro vývoj her. Na trhu je množství enginů a každý z nich vyniká v určitých vlastnostech. Abych srovnal výkon dvou z nich, vyvinul jsem jednoduchý benchmark za použití škálovatelné ...
 • Webová SMS notifikační služba 

  Autor: Poláček Jiří; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Mudra Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem této práce je analýza, návrh a implementace webové SMS notifikační služby s využitím architektury mikroslužeb. Služba je koncipována jako kalendář umožňující odesílání SMS upozornění. Kalendářová data jsou sdílena ...
 • Výpočet rozmístění popisků kolem 3D objektů 

  Autor: Pavlovec Václav; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatického umístění popisků k objektu, konkrétně popisky externími (angl. External Labeling). Dále se tato práce věnuje optimalizaci rozmístění těchto popisků pro případy, ...
 • Implementing and Applying Fast Moving Object Detection on Mobile Devices 

  Autor: Hrabalík Aleš; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá tzv. rychle se pohybujícími objekty (fast-moving objects, FMO), které se jeví rozmazané, protože během expozice urazí značnou vzdálenost. Počítačové vidění se touto problematikou zabývá teprve krátce, ...
 • Modely 3D scén pro jízdní simulátor 

  Autor: Brachaczek Petr; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Míšek Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce se věnuje modelové úpravě rozsáhlé scény exteriéru pro zobrazování v aplikaci VRUT. Mimo jiné také popisuje teorii zobrazování 3D scén v reálném čase a zabývá se reprezentací modelů a jejich materiálů.
 • Interaktivní prezentace Pražského hradu 

  Autor: Husák Jan; Vedoucí práce: Žára Jiří; Oponent práce: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem webové aplikace, která zobrazuje Pražský hrad a prilehlé okolí. Uživateli aplikace umožnuje volne se procházet scénou nebo vytváret virtuální procházku, která uživatele scénou provede. ...

Zobrazit další