News

Department of Computer Graphics and Interaction

Collections in this community

Recent Submissions

 • Platforma pro rychlé selektivní A/B testování 

  Author: Sebastian Voráč; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementaci platformy, která umožňuje získávat rychlou zpětnou vazbu od ostatních uživatelů odpovídajícím vybrané cílové skupině. Získávání respektive poskytování zpětné vazby je ...
 • Orientační terminál pro seniory se zrakovou vadou 

  Author: Vojtěch Gintner; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Berka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Diskutuji proces návrhu hmatových symbolů pro seniory se zrakovým postižením. Při návrhu využívám metodologie User-Centered Design pomocí které vytvořím tři low-fidelity prototypy a jeden high-fidelity prototyp. Všechny ...
 • Uživatelský model pro seniory se zrakovou vadou 

  Author: Petr Bílek; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Bureš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Senioři s vážnou zrakovou vadou často žijí v pobytových zařízeních, která jim poskytují specializovanou péči. Tato uživatelská skupina má specifické problémy a preference, zejména z hlediska orientace v prostoru a interakce ...
 • Interaktivní hmatové plány pro seniory se zrakovou vadou 

  Author: Dominika Palivcová; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Bureš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj interaktivního 3D modelu budovy pro zrakově postižené seniory, který umožňuje prozkoumání exteriéru i interiéru budovy. Cílem této diplomové práce bylo ...
 • Realizace asymetrické kooperativní hry - manuál 

  Author: Pavla Křivanová; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce se zabývá tvorbou asymetrické kooperativní počítačové hry I'm In pro dva hráče. Hráči mají různé role (agent a hacker) a plní společně pomocí verbální komunikace dané hádanky, přičemž každý hraje na svém zařízení. ...
 • Multi-agentní plánovač se silnou ochranou soukromých informací 

  Author: Radek Bumbálek; Supervisor: Štolba Michal; Opponent: Tožička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit rozšíření multi-agentního plánovače PSM Planner, které zachovává silnou ochranu soukromých informací. Tato ochrana je zajištěna pomocí programu Sharemind. Práce se zaměřuje kromě ...
 • Metody umělé inteligence pro hraní sběratelských karetních her 

  Author: Patrik Březina; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Blaauwbroek Lasse
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Sběratelské karetní hry jsou populární hry, které lidi hrají nejen pro zábavu, ale i na profesionální úrovni. Představují řadu výzev pro implementaci umělých hráčů, mezi které patří nejistota způsobena náhodnými událostmi, ...
 • Realizace asymetrické kooperativní hry - 3D prostředí 

  Author: Martina Klimešová; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce popisuje vývoj asymetrické kooperativní hry I'm In pro dva hráče. Každý z hráčů hraje na svém zařízení v roli agenta nebo hackera a pomocí verbální komunikace společně plní mise. Tato práce se zaměřuje na část ...
 • Tvorba realistického prostředí pomocí fotogrametrie 

  Author: Daniel Hanák; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Při tvorbě realistických prostředí do her chceme dosáhnout maximální věrohodnosti naší scény a zároveň chceme, aby se vše vykreslovalo v reálném čase. Tvorba realistických porostů, stromů a povrchů může být poměrně složitý ...
 • Asistent v nenásilné komunikaci 

  Author: Miroslav Mazel; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Švec Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mobilní aplikace, která si klade za cíl pomoci rodičům řešit konflikty se svými dětmi použitím tzv. Nenásilné komunikace, a její následnou implementací a testováním s uživateli. V ...
 • Správa systémů generálního a hlavních klíčů 

  Author: Jiří Zahradník; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Svoboda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pro správu systémů generálního a hlavních klíčů. Tyto systémy jsou uloženy ve stromové struktuře v relační databázi. Z toho důvodu bylo nezbytné navrhnout vhodný databázový model k ...
 • Nelineární přehrávání v rámci množiny zvukových vzorků v kontextu videoher 

  Author: Igor Kotov; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací a testováním algoritmu pro zpracování digitálního signálu, který by mohl detekovat všechny možné body přechodu v hudebním souboru s pevným rytmem tak, aby jeho nelineární ...
 • Nefotorealistické zobrazování v herním enginu s využitím výtvarné předlohy 

  Author: Jiří Burýšek; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Práce prezentuje praktické řešení výtvarné stylizace videoherní scény v herním enginu Unity. Metoda stylizace užívá výtvarné předlohy a je založena na algoritmu StyleBlit, přičemž je schopna napodobit libovolný výtvarný ...
 • Výpočet globálního osvětlení v reálném čase pomocí sond intenzity ozáření 

  Author: Šimon Sedláček; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Meister Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  V této práci prezentuji svá dvě vylepšení k nedávno zveřejněné metodě pro výpočet globálního osvětlení založené na ukládání iradiance v řídké množině. Mé první rozšíření umožňuje výpočet globálního osvětlení i pro dynamické ...
 • Simulace orografické oblačnosti 

  Author: Martin Čáp; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Realistická simulace mraků je žhavým tématem výzkumu v oboru počítačové grafiky. V této práci představíme možný způsob modelování orografických mraků za pomoci SkewT/LogP diagramů, jež navrhl Rui Pedro Duarte ve své ...
 • Nástroj pro výuku základních křivek 

  Author: Michal Vomastek; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace na podporu výuky základních křivek používaných v počítačové grafice. Toto téma je pro studenty obtížné a cílem aplikace je téma studentům co nejvíce zpřístupnit. Aplikace byla z ...
 • Ilustrativní vizualizace primárního okruhu jaderné elektrárny 

  Author: Petr Brachaczek; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  V této diplomové práci řeším komplexní metody ilustračních technik pro zobrazení složitých objektů sestavených z mnoha částí. Kombinuji různé ilustrační techniky, dynamicky umisťované popisky komponent spolu s vhodným ...
 • Prototyp aplikace pro rychlé vyšetřování bezpečnostních incidentů 

  Author: Pavla Koháková; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Macík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Analytici kybernetické bezpečnosti čelí velké výzvě, když vyšetřují bezpečnostní incidenty, ke kterým došlo v jejich podnikové síti. Velké množství dat je shromažďováno do platforem SIEM (software pro management bezpečnostních ...
 • Integrace interních a externích popisků 

  Author: Václav Pavlovec; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Tato diplomová práce se zabývá automatickým rozmístěním popisků. Popisky mohou být umístěny přes daný objekt (angl. Internal Labelig) či vedle daného objektu (angl. External Labeling), přičemž jsou s ním spojeny čárou. V ...
 • Návrh uživatelského rozhraní pro dotykovou odpovídací jednotku k interkomu 

  Author: Kateřina Koutová; Supervisor: Rubáš Marek; Opponent: Čmolík Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Tato práce se věnuje návrhu uživatelského rozhraní pro odpovídací jednotku k interkomu. Návrh byl založen na rešerši podobných zařízení tohoto typu, včetně průzkumu mezi současnými a potencionálními uživateli, a na základě ...

View more