Now showing items 1-20 of 9757

  • Zlepšení stability elektrizační soustavy pomocí grid-forming řízení výkonové elektroniky 

   Author: Lavr Vetoshkin; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Noháč Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-21)
   Rostoucí penetrace obnovitelných zdrojů energie v elektrizační soustavě vede ke snížení setrvačnosti systému z hlediska energie akumulované v rotujících hmotách. Schopnost elektrizační soustavy integrovat vetší podíl OZE ...
  • Algoritmy pro analýzu klinických MRI obrazů 

   Author: David Kala; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Jiroušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-07)
   Magnetická resonance (MRI) hraje v současné době klíčovou roli při studiu mozkových onemocnění, jelikož umožňuje neinvazivně in-vivo popsat strukturální a funkční změny mozkové tkáně. S nástupem pokročilých MRI měření v ...
  • Elektrické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokém elektrickém poli 

   Author: Nicolas Lambert; Supervisor: Mortet Vincent; Opponent: Nebel Christoph
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-02)
   V této práci byl studován růst diamantových vrstev dopovaných borem a fosforem. Byla vyvinuta nová metoda zahrnující pulzní proudění plynu pro zvýšení inkorporace atomů fosforu do diamantu během procesu růstu. Pomocí této ...
  • A phonon-based approach to describe and harness nanoscale friction 

   Author: Cammarata, Antonio
   (CTU in Prague, 2022)
   In this habilitation thesis, a novel description of nanoscale friction is presented. In order to develop an experimental model of the nanoscale friction, it is common practice to obtain the relevant parameters from a trial ...
  • Určování polohy pomocí vícecestného šíření s využitím strojového učení 

   Author: Rostislav Karásek; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Prokeš Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-06)
   Vícecestné šíření rádiového signálu bývalo považováno za problém pro určování polohy, který bylo nutné potlačit. Avšak převratný nový přístup určování polohy s využitím vícecestného šíření způsobil posun paradigmatu, kdy ...
  • Rozvrhování s neurčitými dobami zpracování popsanými empirickými distribucemi 

   Author: Antonín Novák; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Shabtay Dvir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Doba zpracování úlohy je jedním z nejdůležitějsích parametrů rozvrhovacích problémů, obšem je také jedním z těch, které je velmi obtížné získat - obvykle není znám, je drahý na měření nebo nemá deterministickou povahu. ...
  • Brachial occlusion method for non-invasive diagnostics of cardiovascular system 

   Author: Fabián, Vratislav
   (CTU in Prague, 2022)
   In this interdisciplinary habilitation thesis, several problematics associated with the cardiovascular system (CVS) diagnostics using the innovated brachial cuff occlusion method of measuring pressure pulsations are ...
  • Processing and application of arterial spin labeling magnetic resonance imaging 

   Author: Petr, Jan
   (CTU in Prague, 2022)
   This thesis focuses on the image processing methods for brain perfusion measurement using a magnetic resonance imaging (MRI) sequence called arterial spin labeling (ASL). We show the importance of dealing with brain ...
  • Interakce opticky aktivních tenkých diamantových vrstev s biomolekulami 

   Author: Rufat Ibrahimov; Supervisor: Potocký Štěpán; Opponent: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Když jsou dva atomy uhlíku v diamantové mřížce nahrazeny jedním atomem křemíku, vytvoří se defekty v diamantech, známé jako barevná centra Si-V. Volná místa Si-V mají charakteristický vrchol při 738-739[nm] a vykazují velký ...
  • Active distribution grids in European large-scale Multi Energy System Model 

   Author: Steffen Kortmann; Supervisor: Böttcher Luis; Opponent: Lízal Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Planning of infrastructure is rather a matter of decades than years. Thus, even though the target years 2045+ seem far away, it is of significant importance to start planning the energy transition to a carbon emission free ...
  • Backend iQR navigačního systému 

   Author: David Krejčí; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Práce za zabývá návrhem a implementací backendové části navigačního systému v rámci budovy využívající QR kódů k lokalizaci uživatele. Práce pokrývá analýzu, výběr technologií a počáteční implementaci aplikace. Výstupem ...
  • Studie proveditelnosti energetických úspor pro vybraný objekt nebo technologii 

   Author: Stanislav Axman; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Srdečný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem opatření energetických úspor a snížení uhlíkové stopy obchodního centra. V první části je popsaná uhlíková stopa, její složení a hlavní přispěvatelé. Dále je v práci popsán technický ...
  • Řídicí strategie víceúrovňových měničů pro aplikace v elektrických pohonech 

   Author: Norbert Kanaloš; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   This thesis is focused on the control strategy of the three-level neutral point clamped converter for variable speed drives and is divided into 2 parts. In the theoretical part are presented the conventional typologies of ...
  • Umělý agent pro experimenty v teorii her a behaviorální ekonomii 

   Author: Tereza Nekovářová; Supervisor: Hanžl Václav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Cílem této bakalářské práce je vyvinout aplikaci určenou pro testováních různých parametrů lidského chování a rozhodování v jedné ze sociálně behaviorálních her (někdy také nazývanými „dilemma games“). V behaviorálních ...
  • Aplikace pro podporu hodnocení závěrečných prací 

   Author: Viktoriia Havrylenko; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pešek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Tato práce se zabývá analýzou způsobů a přístupů k provedení hodnocení závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia různých univerzit. Na vytvořené analýze je postaven návrh a implementace první verze ...
  • Vysoká dostupnost v prostředí kontejnerizovaných aplikací 

   Author: Daria Fedorova; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Tato bakalářská práce je věnována problému vysoké dostupnosti v kontejnerovém prostředí. Analytická část se zaměřuje na analýzu vysoké dostupnosti jako klíčového požadavku systému, jeho metriky a metod implementace. Tato ...
  • Budoucnost fixního a mobilního internetového připojení a jeho vliv na rozvoj sítí 

   Author: Zifan Han; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Bešťák Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce nastiňuje dosavadní vývoj mobilních a pevných sítí a analyzuje jejich současný stav s ohledem na potřeby moderní společnosti a rostoucí význam komunikačních prostředků. Zabývá se architekturou 4G sítí, reflektuje ...
  • Rozpoznávání tanečního žánru z videozáznamu páru 

   Author: Štěpán Křivánek; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Navrhujeme vylepšení nedávné práce Petra Kouby, která se týká rozpoznávání společenských tanců z videa. Soustředili jsme se výhrádně na vizuální data, a abychom mohli naše výsledky porovnat, použili jsme stejné datasety. ...
  • Výpočet Ljapunovových exponentů z časových řad 

   Author: Lejla Dobrić; Supervisor: Lynnyk Volodymyr; Opponent: Shekhovtsov Oleksandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Ljapunovovy exponenty jsou důležité pro charakterizaci atraktoru nelineárního dynamického systému a jeho citlivost na počáteční podmínky. Jinými slovy, Ljapunovovy exponenty nám říkají, kdy je systém chaotický. V této práci ...
  • Použití ROS2 pro manévrování ve vysoké rychlosti v autonomním řízení 

   Author: Martin Endler; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Manévrování ve vysoké rychlosti při autonomním řízení je problematické bez řádné podpory real-time na straně softwaru. Na ČVUT je tým, který se účastní soutěže F1/10 Autonomous Driving Competition s autonomními modely aut. ...