Now showing items 1-20 of 8272

  • Rozpoznávání rostlin a hub z obrázků 

   Author: Milan Šulc; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Suk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-04-14)
   Tato práce se zabývá rozpoznáváním druhů rostlin a hub z obrazu, od rozpoznávání skenů a fotografií listů a kůry v kontrolovaných podmínkách až po neomezená pozorování rostlin a hub "ve volné přírodě" s komplikovaným pozadím ...
  • Specifikace pro inteligentní syntézu softwaru 

   Author: Josef Kufner; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Nečaský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-04-21)
   Implementace jednoduchých, avšak příliš různorodých, entit ve webových aplikacích je únavná úloha, jejíž řešení se pokusíme automatizovat. Tato práce směřuje k vytvoření asistivní technologie, kdy počítače programátorům s ...
  • Hybrid power plant for power supply of autonomous objects 

   Author: Ivan Zhdanov; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   The aim of this thesis is economic evaluation of integration result renewable energy sources in autonomous gas-oil objects. Most of such objects in Russia are not connected to the central network system and have expensive ...
  • Development of a government support for renewables in Russia 

   Author: Maksim Zholobov; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Antl Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   The following work is designed to present a governmental support scheme for renewables installation in Russia according to the current strategy in the sphere of the Russian government. In order to do that I will firstly ...
  • Evaluation of the effectiveness of photovoltaic modules 

   Author: Mikhail Ignatenko; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Vrba Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   The use of renewable energy sources is rapid now due to limited traditional fossil fuels. Solar energy is an interesting and perspective area of study in power sector because of its affordability and relative cheapness. ...
  • Comparison of methods for calculating parameters of a power supply system 

   Author: Andrey Neshcheretnev; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Vrba Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   This paper discusses two methods for calculating the parameters of a power supply system – paper based approach (PBA) and computer based approach (CBA). We study the load data of the metallurgical plant. PBA and CBA results ...
  • Energetické zásobování off-grid objektu 

   Author: Lev Dankov; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Present Master thesis focuses on possibility to power supply a remote inhabited object by using the energy of alternative energy sources. The main purpose is to design the most technically efficient autonomous power supply ...
  • Využití neuronové sítě pro rozpoznávání ručně psaných číslic 

   Author: Dina Latypova; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Makletsov Sergey
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   V prezentované práci, Hopfieldova neuronová síť byla postavena pro rozpoznávání ručně psaného číslice vzory obsažené v MNIST databáze. Pro každou číslici bylo vybudováno deset neuronových sítí Hopfieldu. Středy shluků, ...
  • Residential Building Power Supply with Renewable Energy Sources 

   Author: Anton Makarov; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Macholda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Současný výzkum je zaměřen na ekonomický odhad obnovitelné energetické účinnosti v regionech s nízkým větrným potenciálem. Problém je v tom, že v některých regionech, jako je například Ruská federace, je využívání obnovitelných ...
  • Generátor náhodných čísel založený na multiplikativní konvoluční transformaci 

   Author: Nikolai Antonov; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Enikeev Arslan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Vytvoření algoritmických generátorů náhodných čísel je důležitým tématem v oblasti matematického modelování, aplikované matematiky a moderní kryptografie. Navzdory skutečnosti, že k řešení tohoto problému bylo navrženo ...
  • Matematický model funkce štítné žlázy 

   Author: Ekaterina Fadeeva; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Makletsov Sergey
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Štítná žláza je endokrinní orgán s funkcí produkovat hormony, které přispívají k rozvoji celého organismu. Hlavní složkou výměny je jod. Žláza sama o sobě sestává z folikulů - strukturních prvků orgánu, ve kterém se ...
  • Bezpečnost dat při využívání cloudových služeb 

   Author: Adelina Akhmedzianova; Supervisor: Rechtberger Václav; Opponent: Budyakov Alexey
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Hlavním problémem v používání služeb cloudového ukládání je ochrana dat: poskytovatelé cloudových služeb neposkytují šifrovací funkce. Stávající řešení, které si uvědomit, že princip na straně klienta šifrování, neposkytují ...
  • Predikce úrtnosti na infarkt 

   Author: Regina Mavrina; Supervisor: Klíma Matěj; Opponent: Marsovich Saitov Rustem
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   V civilizovaných a rychle rostoucích ekonomikách jsou každoročně hlášeny stovky tisíc mrtvic a podmínek před mrtvicí. Kardiovaskulární systém těla zajišťuje nepřetržitý krevní oběh v lidském těle. Je to život podporující ...
  • Zásobování elektřinou izolovaného spotřebitele na Sibiři 

   Author: Dmitrii Peremitin; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Linhartová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tento článek popisuje řešení problému dodávky energie v podniku na severu. Cílem této práce je prostudovat různé možnosti napájení podniku a vybrat ekonomicky a technicky nejvýhodnější variantu. Pro dosažení těchto cílů ...
  • Efficiency estimation of industrial equipment in ore-dressing and processing enterprise 

   Author: Olga Bolotnikova; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   The object of study is the Aikhal mining and processing plant. This enterprise is characterized by high-energy intensity and, in accordance with the legislation of the Russian Federation, requires energy audit inspections. ...
  • Autonomous hybrid power supply system based on wind generator, photovoltaic panel, and diesel generator 

   Author: Alexander Karateev; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Srdečný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   This paper is devoted to renewable energy sources and their use in decentralized systems, which is relevant for current situation in Russia’s remote and decentralized regions. That is why diesel power stations supply most ...
  • Možnosti využití pokročilých statistických metod a výpočetních nástrojů pro hodnocení provozu energetických soustav 

   Author: Tibor Stökl; Supervisor: Kusý Petr; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou statistiky výročních zpráv energetických regulátorů. V první části prozkoumává obsah výročních zpráv energetických regulačních úřadů vybraných evropských států, specificky České ...
  • Efektivnost změny způsobu napájení bytového domu elektřinou 

   Author: Michal Beránek; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Tolar Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce popisuje současný stav bytového domu ve vlastnictví bytového družstva, zejména z pohledu napájení elektřinou a charakterem spotřeby. Dále uvádí základní legislativní podmínky pro připojení k distribuční ...
  • Ekonomické hodnocení projektu přečerpávací vodní elektrárny Lipno – Dunaj 

   Author: Ondřej Svoboda; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kopřiva Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým hodnocením projektu výstavby přečerpávací vodní elektrárny spojující vodní nádrž Lipno a řeku Dunaj. Nejprve je představen řešený projekt a základní motivace pro jeho realizaci. ...
  • Ekonomická efektivnost energetického využití odpadu 

   Author: Ondřej Mráz; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit ekonomii výstavby a provozu zařízení pro energetické využití komunálního odpadu, ve srovnání s původním zdrojem tepla. Práce shrnuje použitelné technologie energetického využití ...