Now showing items 1-20 of 10586

  • Hierarchické přidělování komunikačních prostředků pro cloudové rádiové přístupové sítě 

   Author: Mohammed A. Abdulhameed Elfiky; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Bugár Gabriel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-17)
   Tato práce se zabývá principy pro plánovaní přenosu dat v sítích 5G založených na cloudové architektuře v rámci přístupové sítě (Cloud Radio Access Network, C-RAN). Práce konkrétně řeší problémy existujících řešení spojené ...
  • Detekce časného stádia Parkinsonovy nemoci pomocí pokročilých metod zpracování signálu 

   Author: Vojtěch Illner; Supervisor: Rusz Jan; Opponent: Nöth Elmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-03)
   Včasná identifikace Parkinsonovy nemoci (PN) v jejím prodromálním stadiu má zásadní význam pro rozvoj neuroprotektivní léčby. Bohužel, v součastnosti nejsou známy žádné přesné biomarkery prodromální PN, což brání jejímu ...
  • Přenos milimetrových vln po optickém vlákně a volném prostoru 

   Author: Jan Spáčil; Supervisor: Mazánek Miloš; Opponent: Kasal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-17)
   V současnosti se rozvoj sítí soustředí na 5G technologii, která se rozšiřuje jak v pásmu FR1 (do 6 GHz), tak i v perspektivním pásmu FR2 (6 až 71 GHz) kvůli potřebě vyšších přenosových rychlostí a nižších latencí. Pro ...
  • Řízení a analýza akustických a elastických vlnových polí na základě vybraných nehomogenních struktur 

   Author: Antonín Krpenský; Supervisor: Bednařík Michal; Opponent: Seiner Hanuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-17)
   Tématem této disertační práce je řízení a analýza akustických a elastických vlnových polí na základě vybraných nehomogenních struktur. Práce je koncipována jako soubor šesti autorových publikací, přičemž každá z nich přímo ...
  • Predikce hladiny glukózy v krvi u diabetes mellitus 1. typu: Přístupy souboru využívající přímé a opakované metody pro vícestupňovou prognózu 

   Author: Kyriaki-Maria Saiti; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Welzer Družovec Tatjana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-22)
   Tato práce s názvem " Predikce glykémmie pro Diabetes Mellitus 1. typu: Kombinace prediktivních modelů využivajících přímé a interované metody pro předpovídání více kroků dopředu" uvádí a komplexní tudie o predikci hladiny ...
  • Modelování trhu sportovních předpovědí s optimalizací portfolia 

   Author: Ondřej Hubáček; Supervisor: Železný Filip; Opponent: Hvattum Lars Magnus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-21)
   Během poslední dekády došlo k nárůstu využívání modelů strojového učení, které přinesly revoluci v různych doménách, s významnými pokroky v oblastech jako rozpoznávání obrazu, posilované učení ve hrách, strojový překlad ...
  • Inference genové exprese pomocí umělých neuronových sítí 

   Author: Vladimír Kunc; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Berka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-20)
   Merení genové exprese je nezbytné pro porozumení bunecným procesum a stavum v rozlicných experimentálních podmínkách, což je potreba v ruzných oblastech biomedicínského výzkumu. Navzdory významnému pokroku v merení genové ...
  • Zpracování přirozeného jazyka v otevřených dialogových systémech 

   Author: Jan Pichl; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Hermansky Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-11)
   V posledních letech jsme mohli zaznamenat zvýšenou popularitu umělé inteligence. Konverzační systémy výrazně zlepšily své dovednosti zejména díky pokroku v oblasti velkých jazykových modelů. Oproti dřívějším systémům, které ...
  • Relace deduktivního a induktivního odvozování v relačním učení 

   Author: Martin Svatoš; Supervisor: Kuželka Ondřej; Opponent: Malerba Donato
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
   Relační učení využívá predikátovou logiku prvního řádu pro reprezentaci dat i modelů. Neoddiskutovatelnou výhodou tohoto formalismu je snadné vysvětlení naučených modelů a možnost reprezentovat širokou paletu problémů, ...
  • Voidy v pájených spojích 

   Author: Martin Kozák; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Pietriková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-20)
   Tato disertační práce popisuje problematiku tvorby dutin v pájených spojích. Dutiny (voidy) negativně ovlivňují elektrické, mechanické a tepelné vlastnosti pájených spojů, což vede ke snížení spolehlivosti celého zařízení. ...
  • Precise Magnetic Sensors and Their Applications 

   Author: Petrucha, Vojtěch
   (ČVUT. Fakulta elektrotechnická., 2024)
  • Vizuální relativní lokalizace a stabilizace členů skupiny autonomních helikoptér 

   Author: Viktor Walter; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Andrade Cetto Juan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Scénáře, ve kterých multirobotické letouny musí úzce spolupracovat ve sdílené operační oblasti, vyžadují vzájemnou relativní lokalizaci.Stávající realizace multirobotických systémů tento předpoklad často naplňují použitím ...
  • Studium molekulárních interakcí na polovodičových površích výpočetními metodami 

   Author: Hadi Hematian; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Vázquez Héctor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Interakce molekul s povrchy polovodičů byly vždy zásadním tématem ve fyzice, chemii a vědě o materiálech kvůli novým a zajímavým strukturním, chemickým, elektronickým a optickým vlastnostem takových rozhraní. V literatuře ...
  • Efektivní systém řízení energie pro zlepšení kvality služeb v bezdrátových sensorových sítích 

   Author: Akeel Othman; Supervisor: Maga Dušan; Opponent: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-21)
   Bezdrátová senzorová síť (Wireless Sensor Network – WSN) je důležitou technologií pro monitorování, sběr dat a měření fyzikálních signálů v přírodních i umělých prostředích. WSN se skládá z mnoha distribuovaných senzorů, ...
  • Vliv teplotního namáhání na vlastnosti desek plošných spojů 

   Author: Denis Froš; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Pietriková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-24)
   Disertační práce je věnována studii tepelných pochodů ovlivňujících vlastnosti substrátu desek plošných spojů. Během výroby desek je substrát vystaven tepleným šokům a procesům, jež mohou zhoršit nejen odolnost substrátu, ...
  • Metody pro zachování soukromí při využívání shromážděných dat za použití prokazatelných kryptografických primitiv 

   Author: Jakub Klemsa; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Zajac Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-05)
   Plně homomorfní šifrování (FHE z anglického Fully Homomorphic Encryption) je technika, která zajišt’uje důvěrnost dat a zároveň umožňuje jejich zpracování. Jinými slovy, kdokoliv může vyhodnotit libovolnou (vyčíslitelnou) ...
  • Kooperativní senzorické snímání skupinou bezpilotních letounů v prostředí s překážkami 

   Author: Vít Krátký; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Martinez de Dios Jose Ramiro
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-03)
   Tato práce se zabývá autonomní navigací a koordinací týmu vícerotorových bezpilotních helikoptér (UAV) v úlohách kooperativního snímání. Vícerotorové UAV se staly velmi oblíbeným nástrojem v řadě úloh vyžadujících shromažďování ...
  • Fotopulzní statistika a spektrální analýza ultraslabé fotonové emise z biologických systémů 

   Author: Michaela Poplová; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Gallep Cristiano de Mello
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Biologická autoluminiscence (BAL), známá také pod pojmem ultraslabá fotonová emise (UPE), je endogenní bioluminiscencní fenomén, vlastní všem organismum s aktivním oxidativním metabolismem, vznikající díky chemickým reakcím ...
  • Nové techniky výběru, manipulace a umístění objektů pro editaci světa ve VR 

   Author: Dmytro Kadar; Supervisor: Žákovská Uršula; Opponent: Kučera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   S rostoucí popularitou virtuální reality s tímto typem aplikací pracuje stále více vý-vojářů a designérů. Při vytváření scén ve VR však dochází k problémům. Zatímco scény lze vytvářet na běžném monitoru počítače, jejich ...
  • Automatická detekce a analýza elektrických zátěží v průmyslových řídicích I/O systémech 

   Author: Marek Novotný; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Eliáš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Cílem této práce bylo nalézt technické řešení pro automatickou detekci a spínání průmyslových aktuátorů a stanovení jejich parametrů odporu, indukčnosti a kapacity pomocí analýzy napěťových a proudových signálů. Studie ...