Now showing items 1-20 of 9236

  • Nové mikrovlnné komponenty pro měření vzdálenosti a zobrazování 

   Author: Aleksandra Baskakova; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-02)
   Tato práce je zaměřena na návrh součástek v pásmu mikrovln a mm vln pro přesné měření vzdálenosti a zobrazování s vysokým rozlišením, což může být využito v řadě aplikací v automobilovém i strojírenském průmyslu a robotice. ...
  • Opticky aktivní planární vlnovod s rozšířenou spektrální charakteristikou 

   Author: Jiří Šmejcký; Supervisor: Jeřábek Vítězslav; Opponent: Kubeček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-02)
   Disertační práce je zaměřená na výzkum struktur a studium vlastností opticky aktivních křemičitých skel dopovaných vzácnými zeminami a bizmutem pro fotoniku, speciálně pro planární aktivní vlnovody s gradientním profilem ...
  • Telemetrické systémy v medicíně 

   Author: Václav Burda; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kolářová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-12)
   Diabetes mellitus (DM) je chronické onemocnění, které postihuje velké množství lidí po celém světě, přičemž jejich počet se neustále zvyšuje. Pro dosažení optimální dlouhodobé kontroly glykémie je zásadní samospráva, která ...
  • Pixelový detektor vyvinutý v SOI CMOS technologii 

   Author: Tomáš Benka; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Horský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-02)
   Tato práce představuje vývoj speciální třídy MAPS senzoru, který je vyroben v SOI CMOS technologii. Cílovou aplikací senzoru je radiační zobrazování. Hluboká submikronová technologie SOI CMOS se již dlouho používá v mnoha ...
  • Vektorové řízení asynchronního motoru se zahrnutými nelinearitami a změnou parametrů 

   Author: Ondřej Lipčák; Supervisor: Chomát Miroslav; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-02)
   Přestože jsou na trhu k dispozici účinnější stroje než asynchronní motor (AM), jako např. synchronní stroje s permanentními magnety, AM stále zůstává celosvětově nejpoužívanějším typem stroje v pohonech s proměnnými otáčkami ...
  • Učení a vnímaní robotu v částečně neznámem prostředí 

   Author: Vojtěch Šalanský; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-07)
   Mobilní roboty se v posledních letech stávají běžnou součástí záchranářských misí. Během nasazení je robot testován v extrémních podmínkách, jak ze senzorického hlediska (nízké osvětlení, prach nebo přítomnost hustého ...
  • Využití metod dielektrické spektroskopie k bezdemontážní diagnostice stavu izolace vysokonapěťových transformátorů 

   Author: Ondrej Tereň; Supervisor: Vedral Josef; Opponent: Florkowski Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-02)
   Táto práca zaoberá problematikou nedeštruktívnej diagnostiky vysoko napäťových strojov v odbore výroby elektrickej energie. Hlavný dôraz je kladený na meracie metódy slúžiace na posúdenie stavu izolácie týchto strojov. ...
  • Ovlivňování šíření elektromagnetických vln za použití umělých materiálů 

   Author: Michal Červený; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Šipuš Zvonimir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-21)
   Tato práce se zabývá problematikou uměle vytvořených materiálů na bázi periodických struktur, konkrétně frekvenčně selektivními povrchy a metapovrchy. Hlavní důraz je kladen především na ovlivňování elektromagnetického ...
  • Využití symetrií v anténní modální analýze 

   Author: Michal Mašek; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Jakobus Ulrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-21)
   Tato práce se zabývá uplatněním geometrických symetrií v řešení elektromagne-tických úloh. Bodové symetrie - tedy symetrie, které ponechávají alespoň jeden bod prostoru nedotčený - jsou využity v rámci metody momentů ...
  • Nové metody pro automatické měření osvětlenosti a ozvučení prostoru 

   Author: Tomáš Drábek; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Počta Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-14)
   Lidé tráví velkou část dne uvnitř budov, ať už se jedná o jejich domovy, pracoviště, školy, výrobní haly, nebo jiné budovy. Z tohoto důvodu je kladen důraz na zajištění komfortního a zdravého prostředí, které je ověřováno ...
  • Efektivní metody pro učení modelů a řízení v robotice 

   Author: Erik Derner; Supervisor: Babuška Robert; Opponent: Bosman Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-06)
   Cílem této disertační práce je navrhnout řešení aktuálních problém ů v oblasti učení modelů z dat v robotice. Práce představuje několik variant a rozšíření symbolické regrese. Tato technika, založená na genetickém programování, ...
  • From Visual Representation to Object Discovery and Back 

   Author: Tolias, Giorgos
   (CTU in Prague, 2022)
   This thesis summarizes the author’s post-PhD work that has a major focus on instance-level recogni- tion tasks, such as instance-level search primarily, but also instance-level recognition. Visual representa- tion is at ...
  • Sloupcový analogově číslicový převodník pro pixelový detektor 

   Author: Pavel Vančura; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Musil Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   Tato dizertační práce se věnuje vývoji převodníku analogového signálu na digitální (ADC) s postupnou aproximací (SAR) a využitím plně diferenciální architektury pro monolitický pixelový detektor (MAPS) Spacepix-2 v technologii ...
  • Sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami 

   Author: Daniel Běhal; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Palkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami. Nejprve je definována přeshraniční kapacita a způsoby jejího stanovení. Dále je provedeno porovnávání ...
  • Porovnání výdajů domácností na energie 

   Author: Ondřej Kotal; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním příjmů a výdajů vybraných českých domácností. V první části představuji a srovnávám národní definice energetické chudoby a odhaduji míru ohrožení energetickou chudobou u různých ...
  • Návrh terapeutické aplikace 

   Author: Michaela Doležalová; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kulhánek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem této bakalářské práce je na základě seznámení se s metodami psychoterapie navrhnout psychoterapeutickou aplikaci pro pomoc lidem s úzkostí a depresí. Součástí práce je i implementace aplikace ve formě progresivní ...
  • Využití metod kmitočtové odezvy k bezdemontážní diagnostice stavu izolace vysokonapěťových transformátorů 

   Author: Ján Tomlain; Supervisor: Vedral Josef; Opponent: Brázdil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-31)
   Táto dizertačná práca sa zaoberá návrhom prístrojovej platformy pre nedeštruktívne testovanie vysokonapäťových napájacích transformátorov alebo testovanie točivých strojov pomocou metódy analýzy frekvenčnej odozvy (FRA). ...
  • Návrh inteligentní elektroinstalace při rekonstrukci dvougeneračního rodinného domu 

   Author: David Drechsler; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   První část bakalářské práce je teoretická a zabývá se základním porovnáním a popsáním klasické a inteligentní elektroinstalace, dostupnými technologiemi a připojením objektu k distribuční síti. Dále je podrobněji popsán ...
  • Tvorba doporučovacího chatbota pro humanoidního robota Pepper 

   Author: Petr Schimperk; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Huptych Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   V dnešní době je rychlý rozvoj ve všech oblastech interakce lidí se stroji. Velkému zájmu se kromě počítačového vidění těší i vývoj konverzačních programů, převážně v podobě osobních asistentů. Konverzační programy lze ...
  • Přenos stylu na 3D model v reálném čase pomocí neuronové sítě 

   Author: Petr Šádek; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   S dnešním vývojem neuronových sítí se stále rozšiřují jejich aplikace. Jednou z nich je přenos výtvarného stylu z jednoho obrázku na druhý. Tedy výsledný obrázek si zachová jasné rysy objektů obsažených v něm, ale změní ...