Zobrazují se záznamy 1-20 z 7121

  • Contactless Piston Position Transducer With Axial Excitation 

   Autor: Ripka, P.; Chirtsov, A.; Grim, V.
   (IEEE, 2017)
   Existing piston position transducers require either drilling precise hole into the piston bar, or mounting permanent magnets or measuring device inside the pressurized cylinder. We present a new solution for aluminum ...
  • Influence of External Current on Yokeless Electric Current Transducers 

   Autor: Ripka, P.; Chirtsov, A.
   (IEEE, 2017)
   Yokeless electric current transducers have compact size, but they are sensitive to external magnetic fields, including those caused by electric currents in their vicinity. It is often believed that this unwanted sensitivity ...
  • A Busbar Current Sensor With Frequency Compensation 

   Autor: Grim, V.; Petrucha, V.; Ripka, P.
   (IEEE, 2017)
   DC/AC yokeless galvanically insulated electric current sensors are required for applications, e.g., in automotive and aerospace engineering, where size, weight, and/or price are strictly limited. A busbar current sensor ...
  • Návrh generátorů pravých náhodných čísel vhodných pro integrované obvody 

   Autor: Kotě Vlastimil; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Háze Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Tato doktorská práce se zabývá návrhem generátorů pravých náhodných čísel (TRNG) vhodných pro integrované obvody (IC). Tato zařízení využívají náhodnost fyzikálních jevů, v tomto případě šumů v polovodičových strukturách. ...
  • Identifikace potenciálně znovupoužitelných částí v neoptimálně strukturovaných automatických testovacích skriptech 

   Autor: Filipský Martin; Vedoucí práce: Jelínek Ivan; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-17)
   S rostoucí složitostí současných informačních systémů roste význam testování a procesu zajištění kvality těchto systémů. Manuální testování softwaru se v mnoha případech ukazuje jako neefektivní, což vede k logickému využití ...
  • Pokročilá správa napájení pro přenosová zařízení 

   Autor: Molata Vladimír; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Musil Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Predložená disertacní práce se zabývá návrhem, verifikací, optimalizací a charakterizací základních bloku a dílcích podbloku, které se využívají ve správe napájení pro prenosná zarízení, u kterých máme k dispozici pouze ...
  • Dynamické modelování piezo-aktuátorů typu MFC integrovaných do kompozitních struktur 

   Autor: Dong Zhongzhe; Vedoucí práce: Šebek Michael; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
   Kompozitní struktury byly již široce používány ve strojírenství. Laminované kompozity používající izotropní nebo anizotropní vrstvy poskytují radu možností navrhování lehkých konstrukcních prvku, které mají vysokou statickou ...
  • Algoritmy pro řízení sítě a optimalizace propustnosti 

   Autor: Vondrouš Ondřej; Vedoucí práce: Hrad Jaromír; Oponent práce: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Tato práce se zabývá návrhem optimalizačních postupů jejichž účelem je zlepšení kontinuity datových přenosů a jejich udržitelnosti v náročných podmínkách úzkopásmových sítí. Představuje nový přístup k optimalizacím síťových ...
  • Automatizovaná metoda charakterizace modelů elektrostatických ochranných prvků v integrovaných obvodech 

   Autor: Nápravník Tomáš; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Stopjaková Viera
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Elektrostatický výboj (ESD) představuje velmi nebezpečný jev, který dokáže v několika málo okamžicích poškodit analogové i digitální bloky integrovaných systémů. Bez efektivních ochranných prvků by prudce klesla výtěžnost ...
  • The effect of conductor permeability on electric current transducers 

   Autor: Mirzaei, Mehran; Ripka, Pavel; Chirtsov, Andrey; Kašpar, Petr; Vyhnánek, Jan
   (American Institute of Physics, 2018)
   In this paper, experimental works and theoretical analysis are presented to analyze the influence of the conductor permeability on the precision of yokeless current sensors. The results of finite-element method (FEM) fit ...
  • Off-Center Error Correction of AMR Yokeless Current Transducer 

   Autor: Mlejnek, Pavel; Ripka, Pavel
   (Hindawi Publishing Corporation, 2017)
   We present a method of calibration and error correction of the AMR yokeless current transducer consisting of a circular array of eight anisotropic magnetoresistors (AMR) with one feedback compensation loop. The main sources ...
  • Inductance position sensor for pneumatic cylinder 

   Autor: Ripka, Pavel; Chirtsov, Andrey; Mirzaei, Mehran; Vyhnánek, Jan
   (American Institute of Physics, 2018)
   The position of the piston in pneumatic cylinder with aluminum wall can be measured by external inductance sensor without modifications of the aluminum piston and massive iron piston rod. For frequencies below 20 Hz the ...
  • Analýza a modelování moderních obvodů nábojových pump 

   Autor: Marek Jan; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Biolek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
   Dizertační práce se zabývá návrhem křížově vázané nábojové pumpy, jež se používá pro napájení nízkopříkonových obvodů na čipu. Čtenář je seznámen s netradičním přístupem k popisu diskrétně pracujících analogových soustav ...
  • Průběžná identifikace parametrů modelů vzduchotechniky 

   Autor: Šulc Jan; Vedoucí práce: Ferkl Lukáš; Oponent práce: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-29)
   Dizertační práce je zaměřena na vývoj, zpřesňování a využití matematických modelů proudění vzduchu v silničních tunelech, které mají komplexní strukturu (dlouhé tunely s výjezdovými a příjezdovými rampami a mnoha změnami ...
  • Optimalizace reálných periodicky spínaných obvodů 

   Autor: Náhlík Jiří; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Tichá Dáša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
   Tato práce se zabývá optimalizačními metodami pro reálné periodicky spínané obvody. Analýza a tím i optimalizace takových obvodů počítačem je velmi časově náročná, optimalizační čas závisí na efektivitě použitého optimalizačního ...
  • Hodnocení dopadů měkkých nástrojů v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti 

   Autor: Valentová, Michaela; Knápek, Jaroslav; Karásek, Jiří; Králík, Tomáš
   (ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2017)
   Publikace poskytuje návod jak systematický hodnotit měkké nástroje tak, aby byl zřejmý jejich přínos pro plnění cílů v rámci směrnice o energetické účinnosti a také jejich přínos pro další nastavení nástrojů energetické ...
  • Identifikace pro prediktivní řízení v podmínkách uzavřené smyčky 

   Autor: Žáčeková Eva; Vedoucí práce: Šebek Michael; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   V posledných rokoch došlo k rozmachu moderných algoritmov pre riadenie v rôznych odvetviach priemyslu. Jednou z metód, ktorá sa stala veľmi populárnou, je aj prediktívny regulátor založený na modeli. Takýto regulátor prináša ...
  • Algoritmy pro rozvrhování lidských zdrojů s využitím strojového učení 

   Autor: Václavík Roman; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   V literatuře lze nalézt mnoho algoritmů řešících kombinatorické problémy, jelikož vědci se touto problematikou zabývají po mnoho desetiletí. Algoritmy jsou většinou navrženy pomocí modelového přístupu. To znamená, že důraz ...
  • Numerické aspekty návrhu optimálního řízení pro nelineální systémy 

   Autor: Pčolka Matej; Vedoucí práce: Čelikovský Sergej; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-26)
   V tejto práci sú študované numerické aspekty optimálneho riadenia nelineárnych systémov. Problémy, ktoré rieši, sú inšpirované otázkami, ktoré vyvstávajú pri návrhu nelineárneho prediktívneho regulátora založeného na modeli, ...