Zobrazují se záznamy 1-20 z 6829

  • Nástroj pro inventuru skladu pro Android 

   Autor: Arlt Tomáš; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Blaško Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Cílem práce bylo analyzovat a následně implementovat mobilní aplikaci pro systém Android. Aplikace je určená pro správu skladu a umožňuje provádět operace nad uskladněnými produkty včetně možnosti jejich rozšíření o dodatečné ...
  • Sběr a prediktivní analýza studentských dat 

   Autor: Václavek Jonáš; Vedoucí práce: Kužílek Jakub; Oponent práce: Štěpánková Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V posledních letech, vysokoškolské instituce čelí problému vysokého počtu studentů, kteří nedokončí studium. Paralelně dochází k rozmachu využití ICT technologií ve výuce a využívání různých online systémů výuky Tyto systémy ...
  • Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky 

   Autor: Jacko Michal; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Cílem této závěrečné diplomové práce na téma "Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky" bylo prozkoumat způsoby provádění ampérhodinových zkoušek pro články i velké bateriové systémy, zejména pak články založené na lithiové ...
  • Dodávka tepla pro rodinný dům 

   Autor: Smolka Filip; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá dodávkou tepla pro rodinný dům. Určením tepelných ztrát budovy a jejich porovnáním se spotřebou plynu v předchozích obdobích zjišťuje současné náklady na teplo. V práci jsou dále navržena a ...
  • Systém pro správu a plánování projektů využívající servisně orientovanou architekturu. 

   Autor: Krulec Pavel; Vedoucí práce: Tomášek Martin; Oponent práce: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a produkčním nasazením informačního systému na správu IT projektů se zaměřením na fázi podpory software. V úvodní části popisuje současnou situaci a existující řešení. ...
  • Vývoj a analýza fotometrických parametrů RGB LED stěny 

   Autor: Jarolímek Martin; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Prajzler Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Diplomová práce ze zabývá vývojem RGB LED stěny s difuzorem a analýzou fotometrických parametrů takové LED stěny. Součástí vývoje LED stěny je výběr vhodných světelných zdrojů a mechanická konstrukce. Analýza fotometrických ...
  • Internetové rozhraní využívající FPGA 

   Autor: Kouřil Vojtěch; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Rozehnal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této práce je využití pole FPGA k přenosu dat po síti. První část práce pojednává o hradlových polích FPGA, jejich stavbě a využití. Věnuje se také návrhu v poli FPGA a pojednává o návrhovém jazyce VHDL. Práce obsahuje ...
  • WPNC Coding in Simple Radio Networks 

   Autor: Lukáč Jozef; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Hekrdla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tenhle dokument stručně vysvětluje hlavní myšlenky WPNC (Kódování na fyzické vrstvě sítí), koncept obousměr-ného kanálu s jedným přeposílacím uz-lem (2WRC) a "motýlí topologie" sítě. Cílem této práce je přezkoumat závis-lost ...
  • Demonstrační pracoviště pro regulátory EAGLEHAWK a IRM 

   Autor: Šimíček Jan; Vedoucí práce: Matz Václav; Oponent práce: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Účelem této práce je realizace demonstračního pracoviště pro dva zcela nové reuglátory a ověření jejich schopností na poli řízení moderních budov. Pro tuto demonstraci je navrhnut kufr, který je vyplněn všemi potřebnými ...
  • Bezdrátový systém s nízkou spotřebou pro monitorování v budovách 

   Autor: Laga Radim; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce se věnuje vytvoření systému IoT senzorové sítě s nízkou spotřebou koncových bodů, která monitoruje environmentální veličiny v daném objektu a tato data následně odesílá na webový server GroveStreams ...
  • Distributed Signal Processing in Radio Communication Networks 

   Autor: Kolář Jakub; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Hekrdla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení se s lineárním konsenzuálním algoritmem nad grafy. Jde o distribuovaný iterativní algoritmus, který pracuje s hodnotami přiřazenými vrcholům grafu a jehož cílem je, aby asymptoticky ...
  • IoT zařízení pro inteligentní budovy s digitálními podpisy dat pomocí kryptografie eliptických křivek 

   Autor: Juranová Kateřina; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato práce se zabývá implementací optimalizované verze digitálního podpisu na základě Schnorrova algoritmu za použití eliptické křivky typu ``Twisted Edwards curves'' nad prvočíselným konečným tělesem, kterou je možné ...
  • Experimental Tranceiver Platform for Verification of Coding and Processing in Radio Communications 

   Autor: Kršek Ladislav; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Hynek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   The main purpose of this thesis is to establish transceiver platform with USRP (Universal Software Radio Peripheral) N210 from Ettus Research company. Thanks to this platform users should be able to test their Matlab or ...
  • Využití kontextu pro posílání zpráv v aplikacích 

   Autor: Koval Yana; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Blaško Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá úlohou vytvoření adaptivního messengeru s emoji klávesnicí, jejíž obsah se dynamicky mění na základě kontextových informací: emoce a pohlaví uživatele, text napsané zprávy. Řešení umožňuje zkrátit ...
  • Mobilní aplikace pro hlášení bezpečnostních událostí 

   Autor: Chamidullin Rail; Vedoucí práce: Ledvinka Martin; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Reporting Tool je webová aplikace pro hlášení bezpečnostních událostí. Cílem práce je analyzovat možnosti vývoje mobilních applikací, komunikace se Reporting Tool serverem a synchronizace dat při offline režimu. A následně ...
  • Softwarové řešení pro zvýšení efektivity práce v rozsáhlém průmyslovém prostředí 

   Autor: Pikous Tomáš; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Lukáš Hrubý
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   The goal of this work is to design a solution for the reduction of the human error in an internal process of a company offering packaging services because approximately 12% of all packages have some of their contents ...
  • Výpočet vícenásobné terénní difrakce metodou fyzikální optiky 

   Autor: Dolotin Dmitriy; Vedoucí práce: Valtr Pavel; Oponent práce: Grábner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Práce se zabývá studiem možností výpočtu vícenásobné terénní difrakce. Dalším cílem je implementace metody fyzikální optiky, která slouží k hodnocení radiového spoje do prostředí MATLAB a následné porovnání dosažených ...
  • Využití sledování očí pro adaptivní kontextově závislé aplikace 

   Autor: Gruber Jakub; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Šereda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a im-plementovat framework pro mobilní apli-kace, který bude shromažďovat pasivní informace o uživateli pomocí sledování očí. "Sledování očí je technika, při které jsou sledovány oči ...
  • Bezdrátový senzor vlhkosti a teploty stavebních konstrukcí 

   Autor: Campr Tomáš; Vedoucí práce: Mlejnek Pavel; Oponent práce: Třeštík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Tato práce se zabývá návrhem bezdrátového senzoru vlhkosti a teploty sta- vebních konstrukcí. Senzor bude umístěn v izolační vrstvě stavební konstrukce bez možnosti pozdějšího přístupu. Z tohoto důvodu neobsahuje trvalý ...
  • Kvalita pájených a lepených vodivých spojů v elektrotechnice 

   Autor: Bím Jiří; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním spojů vytvořených pájecí pastou a elektricky vodivým lepidlem. Práce je rozdělena na technickou a ekonomickou část. Technická část se dále dělí na teoretickou a praktickou. Teoretická ...