Collections in this community

Recent Submissions

 • Sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami 

  Author: Daniel Běhal; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Palkovský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami. Nejprve je definována přeshraniční kapacita a způsoby jejího stanovení. Dále je provedeno porovnávání ...
 • Porovnání výdajů domácností na energie 

  Author: Ondřej Kotal; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Beneš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním příjmů a výdajů vybraných českých domácností. V první části představuji a srovnávám národní definice energetické chudoby a odhaduji míru ohrožení energetickou chudobou u různých ...
 • Užití umělé inteligence pro zlepšení procesu SMT výroby 

  Author: Jiří Kordík; Supervisor: Krč Tomáš; Opponent: Dobiáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Diplomová práce se zabývá zlepšením procesu v SMT výrobě užitím umělé inteligence při automatické optické kontrole kvality pájených spojů. V práci je popsán výrobní proces na SMT lince, detailně pak kontrolní proces ...
 • Dobíjecí hub pro elektromobily v centru Prahy 

  Author: Vojtěch Růžička; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Randa Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Tato diplomová práce se zabývá řešením dobíjecí infrastruktury v centru Prahy. Nejprve analyzuje současnou situaci a možnosti městské elektromobility v budoucnu. Na základě dat z dobíjecích stanic od společnosti PRE ...
 • Optimální varianta zásobování energií rodinného domu v Plané nad Lužnicí 

  Author: Marek Havelka; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kučerková Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Tato práce se zabývá návrhem a vyhodnocením nejvýhodnější varianty zásobování energií rodinného domu v Plané nad Lužnicí. Jsou charakterizovány požadavky na otoponou soustavu a na ohřev teplé vody, je vypočítám ztrátový ...
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

  Author: Petr Jílek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Práce se věnuje vytvoření algoritmu pro návrh kogenerační jednotky na základě vstupních dat od uživatele. První kapitola se věnuje popisu principu kombinované výroby elektřiny a tepla. Druhá kapitola se zaměňuje na popis ...
 • Stanovení nákladové ceny výrobního sortimentu 

  Author: Marek Zeman; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Dobiáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Cílem bakalářské práce je přispět k možnosti řízení nákladů ve vybraném podniku, který se zabývá zakázkovou výrobou v oboru průmyslových indukčních ohřevů. Tohoto přispění se docílí podrobným členěním nákladů, získaných z ...
 • Realizace teplotně regulovatelného uzavřeného boxu pro 3D tiskárnu 

  Author: Oleksandr Chmel; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Práce se věnuje návrhu a relizaci stavby uzavřeného boxu pro 3D tiskárnu i3 MK3S od firmy Prusa Research, umožňujicího regulaci vnitřní teploty a monitoring vlhkosti. Bakalářská práce se skladá ze čtyř hlavních částí: a ...
 • Návrh elektrického napájení a vnitřní instalace v průmyslovém podniku 

  Author: Vladislav Kan; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Tato práce se zabývá návrhem napájení průmyslového podniku z rozvodné sítě a návrhem vlastního elektrického rozvodu pro uvedený podnik (včetně jednotlivých komponent). V teoretické části, za účelem seznámení, je uveden ...
 • Ekonomická efektivnost malé kogenerace 

  Author: Aleksandra Demura; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem typy kogeneračních jednotek a jejich technologií, a také popisem ekonomických parametrů vyhodnocení. V praktické časti je popsaná navržená varianta pro firmu, která ...
 • Vliv nastavení pájecí pece na kvalitu pájených spojů 

  Author: Angelika Staňková; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Šimek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu pájení přetavením a vlivu nastavení pájecí pece na kvalitu pájeného spoje. V první části jsem rozebrala používané technologie, slitiny, tavidla a metody používané k hodnocení kvality ...
 • Pájené a lepené elektricky vodivé spoje 

  Author: Oldřich Moravec; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Makešová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou metod propojování vodivých cest mezi deskou plošného spoje a elektronickou součástkou. První metoda je tvorba elektricky vodivých spojů s pomocí pájecí pasty a druhá metoda je s ...
 • Tenké vrstvy pro zlepšení záchytu světla solárních článků 

  Author: Filip Olejko; Supervisor: Dzurňák Branislav; Opponent: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Bakalárska práca analyzuje konkrétny typ solárneho fluorescenčného koncentrátoru. V experimentálnej časti práce dôjde k vytvoreniu prototypu a k zmeraniu jeho optických vlastností. Dôraz sa kladie na zohľadnenie stratových ...
 • Energeticky úsporný dům v podmínkách ČR 

  Author: David Hrala; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Karásek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Diplomová práce se zaměřuje na výběr nejvhodnější kombinace opatření pro rekonstrukci starého rodinného domu v Jižních Čechách do energeticky úsporného domu. V práci jsou popsány energetické standardy a průkaz energetické ...
 • Ekonomické vyhodnocení optimalizace provozu bioplynové stanice 

  Author: Marek Stejskal; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Moravec Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým návrhem a hodnocením konverze stávající bioplynové stanice na výrobnu biometanu v prostředí České republiky. Byla provedena rešerše relevantní legislativy Evropské unie i ...
 • Větrná energie pro malou obec 

  Author: Filip Smolka; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Truxa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití větrné energie pro zásobování malé obce elektrickou energií pro účely vytápění a nekomerční spotřeby. Zkoumá potenciál využití větrné energie v lokalitě, možnost využití ...
 • Decentrální systém pro zásobování elektrickou energií v oblasti Tomsku 

  Author: Kirill Teushchakov; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Grygar Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Cílem tohoto projektu je navrhnout hybridní zdroj energie pro vesnici v Tomské oblasti v Rusku. Tato oblast může být z hlediska malých a středních solárních elektráren poměrně efektivní. V teoretické části projektu jsem ...
 • Improvement of the voltage quality in a timber processing enterprise 

  Author: Anastasiia Lebed; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Pavlova Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  This paper describes a solution to the problem of the woodworking plant power supply. Due to the long distance from a big source of energy voltage level is sensitive to sharp changes of the power in the system. Deep voltage ...
 • Calculation of Integrated protection of electrical equipment 

  Author: Agata Kalganova; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Ehrenberger Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  The goal of this work is to develop a methodology for the integrated calculation of the protection of electrical equipment. A comprehensive calculation is a joint calculation of the earthing and protection system. Short ...
 • Short-term forecasting of electricity consumption 

  Author: Elena Kapustina; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Adamec Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  There are many numbers of large electricity consumers who focuses on improving the accuracy of electricity consumption forecasts because of intensive electricity market development. Wholesale market for electricity and ...

View more