Novinky

Department of Economics, Management and Humanities

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Analýza faktorů ovlivňujících vybrané síťové ukazatele 

  Autor: Rozsypalová Kristýna; Vedoucí práce: Jelenecký Vojtěch; Oponent práce: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů, které by mohly mít vliv na množství distribuované elektrické energie na území hlavního města Prahy. Analýza byla provedena na datech 2006 - 2016. První dvě kapitoly jsou ...
 • Vliv teplotního profilu u pájení přetavením na tvorbu intermetalických vrstev 

  Autor: Hintermüller Jan; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce se věnuje vlivu teplotního profilu na vznik a růst intermetalických vrstev. V teoretické části jsou popsány technologie pájení, zejména se zaměřením na pájení přetavením, teplotní profil a intermetalické sloučeniny. ...
 • Akumulace energie zkapalňováním vzduchu 

  Autor: Smrčka Filip; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Podivínský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tématem této bakalářské práce je systém určený k akumulaci elektrické energie fungující na principu zkapalňování vzduchu (tzv. LAES systém). Nejprve jsou popsány jednotlivé části systému a princip jejich funkce a následně ...
 • Dielektrická spektroskopie feroelektrických keramik 

  Autor: Hudec Tomáš; Vedoucí práce: Sedláček Josef; Oponent práce: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním keramických materiálů, vytvořených různými technologickými procesy. Na začátek práce jsou řazeny teoretické kapitoly věnované popisu polarizačních dějů. Následuje kapitola zaměřená na ...
 • Decentralized electricity supplies of village behind the polar circle. 

  Autor: Surovezhko Alena; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Gerstberger Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Nowadays scientists more and more talk about the shortage of hydrocarbons. And possible solution of this problem is using of alternative energy sources, since the lack of natural resources will inevitably lead to gradual ...
 • Zásobování rodinného domu energií 

  Autor: Vlček Michal; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Šafránek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této bakalářské práce "Zásobování rodinného domu energií " je určit spotřebu elektrické energie v rodinném domě ve Strakonicích a spočítat, jaké jsou náklady na elektrickou energii. Dále chci zjistit vliv již instalované ...
 • Analýza a výběr komunikačních technologií pro Smart grid 

  Autor: Štajner Dan; Vedoucí práce: Tupý Onřej; Oponent práce: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s pojmem energetických sítí Smart grid a s koncepty a prvky, které jej utvářejí. Práce si klade za cíl na základě analýzy užšího výběru komunikačních technologií, ve spojení s ...
 • Využití oční kamery při testování kompetencí v personalistice 

  Autor: Kasl Ondřej; Vedoucí práce: Dobiáš Martin; Oponent práce: Horák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Práce se zabývá využitím technologie sledování očních pohybů pro testování kompetencí v oblasti personalistiky. V rámci praktické části práce byl proveden experiment s oční kamerou na vzorku 41 studentů. Studenti byli ...
 • Porovnání cen služeb mobilních operátorů pro soukromý sektor v EU 

  Autor: Rafaj Andrej; Vedoucí práce: Šafránek Jaroslav; Oponent práce: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Táto práca sa zaoberá porovnaním cien telekomunikačných služieb mobilných operátorov v štátoch Európskej únie. Vytvorený bol návrh typických skupín zákazníkov a na základe dotazníkového prieskumu identifikované ich potreby. ...
 • Dálkový monitoring zaplnění nádob na tříděný odpad 

  Autor: Novák Kryštof; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Holasová Adéla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a ekonomickým vyhodnocením přínosů systému pro sledování zaplněnosti odpadových nádob. Navrhuje a ověřuje koncept měření ultrazvukem, přenos dat GSM sítí a interpretaci ...
 • Využití solární energie v podmínkách ČR 

  Autor: Jablonská Šárka; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Lachmanová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím solární energie v podmínkách České republiky a to se zaměřením na porovnání fotovoltaických a fototermických panelů. Jsou zhodnoceny podmínky, které využití solárních technologií ...
 • Vývoj mobilní aplikace a její uvedení na trh 

  Autor: Vítek Marek; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Náplava Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací mobilní aplikace, která se zaměřuje na zobrazení programu kin. Tato aplikace je založena na potřebách uživatele a soustředí se zejména na jednoduchost. Výsledkem ...
 • Data analytical way to identify an appropriate attribution model for digital marketing 

  Autor: Matoulek Matěj; Vedoucí práce: Novotný Jakub; Oponent práce: Dobiáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická, v níž je uvedeno prostředí digitálního marketingu, jsou vysvětleny základní pojmy a jsou popsány atribuční modely. Přehled dostupných atribučních modelů ...
 • Návrh napájení objektu mimo elektrickou síť 

  Autor: Kubicová Michaela; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou ostrovního systému pro chatu v zahrádkářské kolonii. Práce se věnuje technickému řešení problému pro různé délky pobytu v objektu, analyzuje finanční stránku zvolených řešení. ...
 • Hodnocení efektivnosti energeticky úsporných opatření 

  Autor: Sedlák Petr; Vedoucí práce: Valentová Michaela; Oponent práce: Podivínský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Práce se zabývá ekonomickým hodnocením opatření, používaných na vytápění objektů a teplou vodu. Teoretická část práce představuje různé možnosti opatření a metody pro hodnocení takovýchto projektů. Hlavní část práce ...
 • Vliv nelineárních spotřebičů na distribuční síť 

  Autor: Černý David; Vedoucí práce: Sýkora Tomáš; Oponent práce: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá otázkou kvality elektrické energie v souvislosti s nelineárními spotřebiči a jejich zpětnými vlivy na distribuční síť. V teoretické části je popsán provoz sítí na území České republiky, ...
 • Analytické metody stanovení pravděpodobného místa zásahu objektu bleskovým výbojem 

  Autor: Stökl Tibor; Vedoucí práce: Mikeš Jan; Oponent práce: Hanuš Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Tato práce se zabývá problematikou vnějších ochran před bleskem. V úvodní části je popsán fyzikální jev charakterizující bleskové výboje. V návazné části práce jsou analyzovány současně používané metody určené k prevenci ...
 • Sledování vybraných vlastností elektricky vodivých lepidel 

  Autor: Petrůj Jakub; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje na základní popis elektricky vodivých lepidel. Zejména se zaměřuje na jejich složení, použití a nanášecí metody. Praktická část této práce popisuje přípravu měřených vzorků, ...
 • Spolehlivost prokovů u desek plošných spojů při pájení přetavením 

  Autor: Baudyš Dominik; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Dobiáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenářům desky plošných spojů společně s chybami, které se na deskách mohou objevit. V teoretické části bude uveden popis desky, metody, jakými se desky vyrábí a chyby, jež mohou ...
 • Návrh elektroinstalace rodinného domu 

  Autor: Šimka Pavel; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Knápek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Práce se věnuje seznámení se zaváděním elektroinstalace rodinného domu a samotným návrhem elektroinstalace. Návrh zahrnuje způsob připojení na distribuční síť, výkresy pro zapojení silnoproudých i slaboproudých rozvodů, ...

Zobrazit další