News

Department of Economics, Management and Humanities

Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza využití e-mobility v rámci samosprávy 

  Author: Milan Klempay; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Truxa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Diplomová práca sa zaoberá širším spektrom problematiky rozvoja elektromobility. Tému som zvolil na základe neefektívneho využívania dotácií územných celkov na Slovensku, pre tento účel. V prvej časti rozoberám legislatívny ...
 • Residential Building Power Supply with Renewable Energy Sources 

  Author: Anton Makarov; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Macholda František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Současný výzkum je zaměřen na ekonomický odhad obnovitelné energetické účinnosti v regionech s nízkým větrným potenciálem. Problém je v tom, že v některých regionech, jako je například Ruská federace, je využívání obnovitelných ...
 • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

  Author: Jakub Petrůj; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Palkovský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá legislativou EU a ČR v oblasti propojeného evropského trhu. A to od počátků liberalizace jednotlivých národních trhů až po současný stav propojeného trhu. Na to navazuje ...
 • Náhrada stávajícího zdroje pro start ze tmy v uhelné elektrárně 

  Author: Jakub Zapletal; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Beneš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Bakalářská práce se zabývá náhradou stávajícího zdroje záložní energie a nalezením optimálního technologicko-ekonomického řešení. Bakalářská práce se skládá z jednotlivých částí, v první části je uveden současný technologický ...
 • Využití elektromobility ve vybraných zemích EU 

  Author: Andrei Cazachevici; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá elektromobilitou a jejím stavem ve vybraných zemích Evropské unie včetně České republiky. V mé práci do vybraných zemí patří také Norsko, které není členem EU. Vzhledem k tomu, že v Norsku ...
 • Elektrické parametry kompozitních materiálů pro 3D tisk metodou FDM 

  Author: Kristián Solar; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá elektrickými parametry pro různé materiály, zejména kompozitními, pro 3D tiskovou metodu FDM a jejich ekonomickým zhodnocením. Nejprve jsou popsány hlavní kategorie 3D tisku s bližším zaměřením ...
 • Pájení v elektrotechnice 

  Author: Vít Machalický; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Horák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Práce se zabývá dělením pájení na kusovou a hromadnou výrobu. Popisuje různé druhy výroby a zařazuje je. Dále charakterizuje vybrané pájky a tavidla. Je zde zkoumán vliv vybraných tavidel a na smáčitelnost pájek. V ekonomické ...
 • Analýza návratnosti fotovoltaických systémů instalovaných v Evropské unii 

  Author: Tereza Trunkátová; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Knápek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Bakalářská práce pojednává o podobě státních podpor pro fotovoltaické systémy ve vybraných zemích Evropské unie. V další části práce se specifikuje modelový objekt, pro nějž je fotovoltaický systém navržen a následně je ...
 • Elektromobilita v České republice 

  Author: Kristián Hudec; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Černohous Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato bakalářská́ práce se zabývá́ analýzou současného stavu elektromobility. V první části jsou přiblíženy její technické́, ekonomické́ a ekologické́ aspekty. Z hlediska ekonomických aspektů se práce zaměřuje především ...
 • Vrstvové technologie v elektronice 

  Author: Jakub Novák; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi tenkých a tlustých vrstev. Teoretická část práce je zaměřena na popis elektrických a mechanických vlastností a dalších specifik tenkých a tlustých vrstev. Dále jsou probrány ...
 • Strategie trhu s plynem 

  Author: Šárka Jablonská; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Vecka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá trhem zemního plynu ve třech evropských zemích – v Rakousku, Slovenské republice a České republice. Jsou zde analyzovány druhy trhů, způsoby obchodování a následně cenotvorba, která v rámci ...
 • Implementace přírodních materiálů ve stavebnictví s ohledem na odolnost před bleskovým výbojem 

  Author: Anna Faltysová; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Kutáč Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu přírodních materiálů splňujících ekologická kritéria ve stavitelství a současně je návrhem vhodných netradičních stavebních materiálů v porovnání s konvenčními. Úvodní část ...
 • Smart technologie pro domácnosti - ekonomické a společenské aspekty 

  Author: Kristýna Rozsypalová; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Votruba Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou současného stavu z hlediska Smart technologií, legislativy a cílů ČR. Dále se zabývá stavem zavádění Smart technologií v České republice, Rakousku a Slovenské ...
 • Zkoušky spolehlivosti pájených spojů 

  Author: Jan Kopáčik; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Bakalářská práce je rozdělena na část technickou a část ekonomickou. Technická část se ještě dělí na teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá pájeným spojem. Jsou zde uvedeny požadavky na pájené spoje a popsány ...
 • Značky kvality na ruském trhu 

  Author: Vladislav Sholokhov; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Kovalenko Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  The diploma thesis is dedicated to quality marks that consumers can meet on the Russian market. The diploma thesis covers Russian quality marks, as well as foreign marks, goods with which can be imported into Russia. The ...
 • Analýza aktuální situace v podporách OZE v České republice 

  Author: Barbora Kopalová; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Valentová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá podporami obnovitelných zdrojů v České republice. Teoretická část shrnuje enviromentální politiku v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie na úrovni Evropské unie, její vývoj a současný ...
 • Bateriové úložiště pro domácnost s využitím solárních panelů 

  Author: Mikuláš Prouza; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou použití solárních panelů s bateriovým úložištěm v domácnosti. Teoretická část se věnuje obnovitelným zdrojům energie, bateriovým úložištím a využití úložiště se solárními panely. ...
 • Využití elektromobility ve vybraných zemích EU 

  Author: Andrei Cazachevici; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Táto bakalářská práce se zabývá elektromobilitou a její stavem ve vybraných zemích Evropské unie včetně České republiky. V mé práci do vybraných zemí patří taky Norsko, které není členem EU, ale vzhledem k tomu, že v Norsku ...
 • Analýza aktuální situace v podporách OZE v Evropě 

  Author: Patrik Šimůnek; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Valentová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá rešerší ekonomických podpor pro obnovitelné zdroje elektrické energie v Evropské unii. Bakalářská práce se skládá z jednotlivých částí, v první části jsou uvedeny mezinárodní cíle, důvody a dohody ...
 • Hybrid power plant for power supply of autonomous objects 

  Author: Ivan Zhdanov; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Musálek Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
  The aim of this thesis is economic evaluation of integration result renewable energy sources in autonomous gas-oil objects. Most of such objects in Russia are not connected to the central network system and have expensive ...

View more