Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh elektrického napájení a vnitřní instalace v průmyslovém podniku 

  Author: Vladislav Kan; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Tato práce se zabývá návrhem napájení průmyslového podniku z rozvodné sítě a návrhem vlastního elektrického rozvodu pro uvedený podnik (včetně jednotlivých komponent). V teoretické části, za účelem seznámení, je uveden ...
 • Pájené a lepené elektricky vodivé spoje 

  Author: Oldřich Moravec; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Makešová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou metod propojování vodivých cest mezi deskou plošného spoje a elektronickou součástkou. První metoda je tvorba elektricky vodivých spojů s pomocí pájecí pasty a druhá metoda je s ...
 • Tenké vrstvy pro zlepšení záchytu světla solárních článků 

  Author: Filip Olejko; Supervisor: Dzurňák Branislav; Opponent: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Bakalárska práca analyzuje konkrétny typ solárneho fluorescenčného koncentrátoru. V experimentálnej časti práce dôjde k vytvoreniu prototypu a k zmeraniu jeho optických vlastností. Dôraz sa kladie na zohľadnenie stratových ...
 • Ekonomická efektivnost malé kogenerace 

  Author: Aleksandra Demura; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem typy kogeneračních jednotek a jejich technologií, a také popisem ekonomických parametrů vyhodnocení. V praktické časti je popsaná navržená varianta pro firmu, která ...
 • Vliv nastavení pájecí pece na kvalitu pájených spojů 

  Author: Angelika Staňková; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Šimek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu pájení přetavením a vlivu nastavení pájecí pece na kvalitu pájeného spoje. V první části jsem rozebrala používané technologie, slitiny, tavidla a metody používané k hodnocení kvality ...
 • Realizace teplotně regulovatelného uzavřeného boxu pro 3D tiskárnu 

  Author: Oleksandr Chmel; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Práce se věnuje návrhu a relizaci stavby uzavřeného boxu pro 3D tiskárnu i3 MK3S od firmy Prusa Research, umožňujicího regulaci vnitřní teploty a monitoring vlhkosti. Bakalářská práce se skladá ze čtyř hlavních částí: a ...
 • Energeticky úsporný dům v podmínkách ČR 

  Author: David Hrala; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Karásek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Diplomová práce se zaměřuje na výběr nejvhodnější kombinace opatření pro rekonstrukci starého rodinného domu v Jižních Čechách do energeticky úsporného domu. V práci jsou popsány energetické standardy a průkaz energetické ...
 • Větrná energie pro malou obec 

  Author: Filip Smolka; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Truxa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití větrné energie pro zásobování malé obce elektrickou energií pro účely vytápění a nekomerční spotřeby. Zkoumá potenciál využití větrné energie v lokalitě, možnost využití ...
 • Ekonomické vyhodnocení optimalizace provozu bioplynové stanice 

  Author: Marek Stejskal; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Moravec Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým návrhem a hodnocením konverze stávající bioplynové stanice na výrobnu biometanu v prostředí České republiky. Byla provedena rešerše relevantní legislativy Evropské unie i ...
 • Decentrální systém pro zásobování elektrickou energií v oblasti Tomsku 

  Author: Kirill Teushchakov; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Grygar Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Cílem tohoto projektu je navrhnout hybridní zdroj energie pro vesnici v Tomské oblasti v Rusku. Tato oblast může být z hlediska malých a středních solárních elektráren poměrně efektivní. V teoretické části projektu jsem ...
 • Short-term forecasting of electricity consumption 

  Author: Elena Kapustina; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Adamec Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  There are many numbers of large electricity consumers who focuses on improving the accuracy of electricity consumption forecasts because of intensive electricity market development. Wholesale market for electricity and ...
 • Improvement of the voltage quality in a timber processing enterprise 

  Author: Anastasiia Lebed; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Pavlova Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  This paper describes a solution to the problem of the woodworking plant power supply. Due to the long distance from a big source of energy voltage level is sensitive to sharp changes of the power in the system. Deep voltage ...
 • Calculation of Integrated protection of electrical equipment 

  Author: Agata Kalganova; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Ehrenberger Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  The goal of this work is to develop a methodology for the integrated calculation of the protection of electrical equipment. A comprehensive calculation is a joint calculation of the earthing and protection system. Short ...
 • Akumulace přebytků energie z OZE do vodíku 

  Author: Petr Vaněk; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Klein Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Diplomová práce pojednává o problematice akumulace přebytků energie z OZE do vodíku. V práci je popsán rozvoj vodíkových technologií v minulosti a předpokládaný vývoj těchto technologií v budoucnosti. Detailně je zpracována ...
 • Metody ekonomické regulace ve vodárenství 

  Author: Valeriia Shiliaeva; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vecka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Diplomová práce se zabývá ekonomickou regulací odvětví vodárenství. V práci je popsána současná struktura odvětví a subjekty, působící na českém trhu. Spolu s uplatněnou metodou regulace se uvádí další navrhovaný postup ...
 • Porovnání metodik hodnocení spolehlivosti dodávky EE v ČR a v Evropě 

  Author: Michal Hofman; Supervisor: Hejhal Martin; Opponent: Vašíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Obsahem této diplomové práce je analýza a porovnání metodik hodnocení spolehlivosti distribuce elektřiny České republiky a vybraných států Evropy. Hlavním cílem práce je vytvoření modelu pro výpočet bonusu či penále z ...
 • Optimalizace teplárenské soustavy 

  Author: Adam Kubín; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Bejbl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou teplárenství. Úvodní kapitoly se věnují popisu současného stavu teplárenství v ČR a EU, včetně aktuálně platných regulatorních a environmentálních aspektů teplárenství. Důraz ...
 • Posouzení výstavby nabíjecího hubu pro elektromobily 

  Author: David Lukáš; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Chmelík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje elektromobility a s tím spojeného dobíjení se zaměřením na inteligentní dobíjecí hub v kombinaci s vlastní výrobou a úložištěm elektřiny. První kapitola je věnována ...
 • Systém pro sledování hladiny odpadových nádob 

  Author: Kryštof Novák; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Záruba Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Diplomová práce se v teoretické části zabírá rozborem problémů v nynějším systému svozu odpadu a navrhuje inovované řešení sledování zaplnění odpadových nádob, které by adresované problémy mělo řešit. Navržené řešení je v ...
 • Mezinárodní trh s plynem 

  Author: Aslanbek Balkizov; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Mezera Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá trhem s plynem ve dvou vybraných zemích – v Německu a České republice. V teoretické časti zde analyzovány základní vlastnosti zemního plynu, jeho využiti v Evropě, současný stav trhu a ...

View more