Novinky

Department of Economics, Management and Humanities

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Situační analýza výroby součástek pro Průmysl 4.0 a Smart Cities 

  Autor: Záruba Tomáš; Vedoucí práce: Koudele Václav; Oponent práce: Bemš Július
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Práce je souhrnem analýz a doporučení změn a návrhů strategického rozvoje Byzance. Byzance je výzkumně aplikační elektro-technologický startup zaměřený na pokročilou a experimentální automatizaci, internet věcí s ohledem ...
 • Srovnávací analýza finančních ukazatelů alternativních dodavatelů elektřiny 

  Autor: Panteleev Maksim; Vedoucí práce: Krejcar Rostislav; Oponent práce: Černohous Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním ekonomických ukazatelů několika dodavatelů elektřiny. V teoretické části této práce jsou popsány práva a povinnosti jednotlivých účastníků trhu s elektřinou. Analytická část je ...
 • Možnosti implementace "smart technologií" do existujících objektů pro bydlení 

  Autor: Boháč Kryštof; Vedoucí práce: Knápek Jaroslav; Oponent práce: Valentová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  První část této práce se věnuje rešerši smart technologií aplikovatelných do rodinných domů, jejich základním funkcím a potenciálu k úsporám. Dále se snaží na modelovém objektu v podobě rodinného domu ilustrovat možnosti, ...
 • Postupy při analýze výrobní přiměřenosti ES ČR ve střednědobém časovém horizontu 

  Autor: Sýkora Jakub; Vedoucí práce: Vinkler Karel; Oponent práce: Lachmanová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Obsahem této diplomové práce je použití metod využívaných při analýze výrobní přiměřenosti ve společnosti ČEPS. V první části je analyzován současný výrobní mix a předpoklad jeho vývoje v nejbližších letech jak pro ČR, tak ...
 • Kvalita a spolehlivost dodávek elektrické energie 

  Autor: Lednický Jan; Vedoucí práce: Šefránek Jan; Oponent práce: Krejcar Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Diplomová práce se věnuje problematice kvality a spolehlivosti dodávek elektrické energie. V první části práce jsou vysvětleny a definovány všechny součásti problematiky kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie. ...
 • Posouzení možnosti alternativního vytápění objektů dendrologické zahrady ve VÚKOZ, v.v.i. 

  Autor: Kyjevská Nicola; Vedoucí práce: Weger Jan; Oponent práce: Beneš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce je věnována posouzení několika možných náhrad plynových kotlů jako zdroje vytápění vybraných objektů Dendrologické zahrady ve VÚKOZ, v.v.i. První část se zabývá analýzou současného stavu vybraných objektů a ...
 • Technicko-ekonomická analýza provozu Microgrids 

  Autor: Čerňanová Katarína; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cieľom tejto práce je vykonať technicko - ekonomickú analýzu prevádzkovania Microgrids sietí. V prvej kapitole je stručný prehľaď platnej legislatívy. Ďalšia časť práce sa venuje technickej analýze Microgrids sietí. Jedna ...
 • Využití opcí při obchodování na komoditních trzích v EU 

  Autor: Kubišta Tomáš; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Sokol Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  V této diplomové práci se věnuji problematice finančních opcí na energetických trzích. Konkrétně se v práci zaměřuji na to, jak obchodníci tyto deriváty využívají jako nástroj pro snižování rizik ve svém portfoliu. Trh s ...
 • Trendy a změny v chování zákazníka 

  Autor: Langmajer Michal; Vedoucí práce: Jesenský Daniel; Oponent práce: Dobiáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Diplomová práce se zabývá analýzou trendů a změn v nákupním chování a jejich možným využití v komunikační strategii firmy. V první části práce jsou popsány konkrétní faktory působící na zákazníka v průběhu nákupního procesu ...
 • Řízení otáček BLDC motoru 

  Autor: Gurevich Mark; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  V úvodu práce jsou krátce popsané různé druhy elektrických motorů, jejich konstrukce a princip činnosti. Dále se práce zaměřuje na oblast bezkartáčových stejnosměrných motorů (BLDC), jejich vlastnosti a princip činnosti ...
 • Tarify elektřiny ve vybraných zemích EU z pohledu zákazníka 

  Autor: Ibl Filip; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Vašíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Bakalářská práce se věnuje regulované složce ceny za elektrickou energii. Základem práce je stanovení přístupů k tvorbě tarifní struktury, které reagují na výzvy, před kterými stojí současná energetika. V druhé části práce ...
 • Process Oriented Organization 

  Autor: Hallérová Laura; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Dobiáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
  Cieľom tejto bakalárske práce je popísať význam výrazu podnikový proces, procesne riadené organizácie, procesné riadenie a pojmy s tým spojené . Taktiež zhodnotiť súčasný stav procesného riadenia a popísať nástroje na ...
 • Využití Realných opcí pro hodnocení investic cloudových technologií 

  Autor: Mastný Martin; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Bemš Július
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Tato práce popisuje teorii reálných opcí (ROT) a přirovnává její vlastnosti k charakteristikám cloud computingu. Na základě tohoto spojení vyslovujeme myšlenku o využití reálných opcí k ohodnocení flexibility, kterou cloud ...
 • Metody oveřování kvality softwarových aplikací a náklady na kvalitu 

  Autor: Strharská Viktória; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Zoubek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
  Cieľom tejto bakalárskej práce je charakteristika základných metód zabezpečenia kvality softvérových aplikácií, metrík slúžiacich na meranie kvality na základe rôznych aspektov dôležitých pre konkrétny projekt a popis ...
 • Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů 

  Autor: Ľudma Tomáš; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Bejbl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato práce srovnává společnosti podnikající ve stejném odvětví se sídlem či zastoupením v České republice. Společnosti spadají do ekonomické činnosti dle klasifikace CZ NACE do kategorie 27320 - Výroba elektrických vodičů ...
 • Elektrický longboard 

  Autor: Grossmann Jan; Vedoucí práce: Kočárník Petr; Oponent práce: Šedek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce se věnuje návrhu a výrobě pohonu elektrického longboardu a ekonomické analýze projektu. Návrh a realizace je rozdělena do dvou částí - návrh a realizace mechanické a elektrické části. Hlavním bodem práce je návrh ...
 • Kvalita a spolehlivost dodávek elektrické energie 

  Autor: Chalupianský Peter; Vedoucí práce: Krejcar Rostislav; Oponent práce: Šefránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části zavádím veškeré potřebné pojmy, standardy a definice týkající se kvality dodávek elektrické energie. Zároveň definuji potřebné ukazatele pro výpočet nepřetržitosti ...
 • Možnosti akumulace energie v RD 

  Autor: Rygl Sebastian; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Bakalářská práce se v první části zabývá analýzou konkrétního objektu z hlediska zásobovaní a spotřeby elektrické energie. V teoretické část se zabývá popisem a porovnáním technologických možností akumulace elektrické ...
 • Analýza opatření pro zlepšení ukazatelů kvality dodávky elektrické energie 

  Autor: Mengr Miroslav; Vedoucí práce: Brettschneider Zbyněk; Oponent práce: Lachmanová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi provozování distribuční soustavy a poskytuje návrhy na opatření pro zlepšení kvality dodávky elektrické energie. Toto zlepšení je cíleno na snížení ukazatelů nepřetržitosti distribuce ...
 • Studie ekonomického a ekologického přínosu recyklace fotovoltaických panelů v ČR a SR 

  Autor: Klempay Milan; Vedoucí práce: Kudláček Ivan; Oponent práce: Salaba Tadeáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalárska práca sa zoberá širším spektrom problematiky fotovoltických elektrární. Dôraz je kladený hlavne na náležitosti spojené s prevádzkou a následnú recykláciu na konci životného cyklu. Túto tému som zvolil z dôvodu ...

Zobrazit další