Collections in this community

Recent Submissions

 • Feasibility study for power generation off-grid hybrid system in rural area of Ethiopia 

  Author: Mathewos Erabo Basore; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Klein Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Access to electricity is crucial for the community’s socioeconomic development; rural electrification is a critical agenda for developing countries to increase the electricity access rate; due to the scarce settlement of ...
 • Optimální rekonstrukce rodinného domu do pasivního (nízkoenergetického) standardu 

  Author: Šimon Brychta; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou možných variant pro optimální rekonstrukci rodinného domu z hlediska energetické náročnosti. Předmětem zkoumání v této bakalářské práci byl rodinný dům ve městě Pyšely. V práci je zhodnocen ...
 • Teplotní management baterií pro elektromobily 

  Author: Miloš Kvasnička; Supervisor: Zemen Jan; Opponent: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Bakalářská práce je věnována problematice chlazení lithium-iontových baterií, jejichž primárním účelem je napájení pohonu elektromobilu. Zaměřením této bakalářské práce je využití materiálů s fázovým přechodem pro odvod ...
 • Zhodnocení výkonnosti fotovoltaického pole - vliv odstranění prachu 

  Author: Jurij Skalský; Supervisor: Dzurňák Branislav; Opponent: Kučerková Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato práce se zabývá zhodnocením naměřených dat fotovoltaické elektrárny, která je rozmístěna na střeše budovy FEL ČVUT v Praze na adrese Technická 1902/2 160 00 Praha 6. Vyhodnocena byla data výkonů jednotlivých modulů, ...
 • Nekonvenční triggerování elektrických výbojů 

  Author: Marek Cerman; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Kutáč Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Diplomová práce se věnuje problematice bleskových a elektrických výbojů a jejich umělému spouštění. Nejprve jsou představeny základní koncepty bleskových výbojů včetně procesu jejich vzniku. Dále se práce zaměřuje na ...
 • Hodnocení investice výstavby rodinného domu a jeho zásobování energiemi 

  Author: Michal Petrásek; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Truxa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Diplomová práce na téma „Hodnocení investice výstavby rodinného domu a jeho zásobování energiemi“ představuje komplexní pohled na energetický koncept budovy a jeho ekonomické hodnocení. Práce se skládá z teoretické a ...
 • Návrh turboalternátoru pro poskytování podpůrných služeb v elektrizační soustavě České republiky. 

  Author: Jakub Zapletal; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Beneš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Diplomová práce se zabývá návrhem turboalternátoru a jeho poskytováním pro podpůrné služby v elektrizační soustavě České republiky. Diplomová práce se skládá z několika částí, v první části jsou představeny Podpůrné služby, ...
 • Technicko-ekonomické zhodnocení agregace pro poskytování flexibility 

  Author: Kamila Roučková; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Záruba Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, identifikací a potenciálem zařazení agregátora flexibility do současného trhu s elektřinou v České republice. K jeho začlenění mezi ostatní subjekty na trhu s elektřinou byl analyzován ...
 • Posouzení nového nástroje provozní podpory formou soutěžních nabídkových řízení v ČR 

  Author: Dominik Sochulák; Supervisor: Titka Kristián; Opponent: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Diplomová práce se zabývá posouzením soutěžních nabídkových řízení pro podporu obnovitelných zdrojů v prostředí České republiky. Práce popisuje legislativu spojenou se soutěžními nabídkovými řízeními neboli aukcemi, na ...
 • Mnohostranné efekty a transakční náklady FVE 

  Author: Alina Demchenko; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Honzík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce se zabývá klasifikací mnohostranných efektů obnovitelných zdrojů energie a popisem transakčních nákladů vznikajících při pořízení fotovoltaického systému pomocí dotazníkového šetření. Práce vyjmenovává a ...
 • Wind Energy in Izmir - How to Face the Extra Demand Caused by the Population Increase? 

  Author: Atahan Ayhan; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Tato práce byla napsána za účelem uspokojení mimořádné poptávky po elektřině, která bude způsobena nárůstem populace v Izmiru v příštích 10 letech s větrnou energií. Práce obsahuje předpoklady o tom, kolik elektřiny ...
 • Ekonomické posouzení PPA kontraktů na liberalizovaném energetickém trhu 

  Author: Martin Tichý; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Adamec Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Tato práce se věnuje kontraktům na přímé dodávky energie (PPA – power purchase agreement). Zkoumá tento tržní nástroj z teoretické stránky, kdy definuje možná nastavení těchto smluv, pozoruje možné přínosy a rizika těchto ...
 • Ekonomická efektivnost výroby tepla s využitím komunálního odpadu 

  Author: Jaromír Kníže; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vecka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Diplomová práce pojednává o možnostech energetického využití komunálních odpadů jako zdroje tepla. Způsob likvidace odpadů na skládkách je dlouhodobě neudržitelný. Dochází ke zbytečnému plýtvání uložené energie v mase ...
 • Návrh napájení satelitního komplexu elektrickou energií 

  Author: Eliška Urbanová; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Hejhal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá reálným návrhem projektu na vybudování nového vedení nízkého napětí v obci Jenštejn, jenž byl zadán na základě developerského záměru. Na začátku jsou vysvětleny základní pojmy a veličiny se ...
 • Optimalizace vytápění průmyslového podniku 

  Author: Robin Fingerhut; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kobosil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem variant vytápění průmyslového podniku a nalezením optimálního zdroje vytápění s cílem maximalizovat ekonomický užitek podniku. Za tímto účelem je vytvořen výpočetní model schopný ...
 • Měrné výrobní náklady náhrady uhlí větrem a sluncem 

  Author: Petra Dušková; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Bejbl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Diplomová práce se zabývá měrnými výrobními náklady (LCOE) náhrady uhelné elektrárny vybranými obnovitelnými zdroji a energetickými úložišti. Pařížská dohoda, ratifikovaná v roce 2015 všemi státy EU, formuluje dlouhodobý ...
 • Analýza vstupu podniku na velkoobchodní trh s elektřinou 

  Author: Kristián Solar; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Krejcar Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením vstupu nového subjektu na velkoobchodní trh s elektrickou energií. Nejprve je popsána nynější charakteristika velkoobchodního a krátkodobého trhu s elektřinou v České republice ...
 • Vliv moderních trendů na energetickou náročnost veřejného osvětlení 

  Author: Egor Pushkin; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Kučerková Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Recent development in LED technology has opened new possibilities in lighting design. Public lighting requirements have become more strict and require individual approach from engineers. This project focuses on different ...
 • Přečerpávací vodní elektrárna 

  Author: Jaroslav Klika; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Tato bakalářská práce pojednává o tom, jakou roli hrají přečerpávací vodní elektrárny v elektrizační soustavě, proč dávají ekonomický smysl i přesto, že do sítě často dodají méně energie, než z ní odeberou a jaké jsou ...
 • Optimální rekonstrukce rodinného domu do pasivního (nízkoenergetického) standardu 

  Author: Šimon Brychta; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou možných variant pro optimální rekonstrukci rodinného domu z hlediska energetické náročnosti. Předmětem zkoumání v této bakalářské práci byl rodinný dům ve městě Pyšely. V práci je zhodnocen ...

View more