News

Department of Economics, Management and Humanities

Collections in this community

Recent Submissions

 • Hybrid Power Plant for the Power Supply of a Rural Area 

  Author: Alena Pavlova; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Karajica Mirza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  The main task of this thesis is to find a solution to the problem of decentralized power supply in remote areas of Russia. Most often the decentralized power supply is carried out using diesel generators. This method is ...
 • Stand-alone energy supply system with distributed photovoltaic generation 

  Author: Dmitry Muravyev; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Suslov Nikita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  The quality of electricity supply due to decreased voltage is becoming essential in countries with a vast territory and numerous settlements (for instance, China and Russia). This master thesis focuses on developing ...
 • Tenkovrstvé technologie 

  Author: Petr Vaněk; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Bakalářská práce pojednává o tenkovrstvých technologiích. Nejprve se věnuje teoretickému základu vytváření tenkých vrstev a vlivům, které na tento výroby působí. Další kapitoly popisují jednotlivé technologie výroby, zejména ...
 • Vliv přesnosti sledování bodu maxima výkonu fotovoltaického zdroje na ekonomické parametry fotovoltaické elektrárny. 

  Author: Petr Chalupa; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce se zabývá rychlými změnami intenzity ozáření fotovoltaického panelu způsobenými přechodem oblačnosti a v návaznosti na to změnou polohy bodu maximálního výkonu. Jsou analyzovány a popsány různé algoritmy pro ...
 • Malé Fotovoltaické elektrárny do 10 kW 

  Author: Radim Štolfa; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Kusý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato diplomová práce se zabývá malými fotovoltaickými elektrárnami jakožto potenciálním zdrojem čisté elektrické energie budoucnosti. Popisuje výhody i nevýhody těchto zdrojů, uvádí různé typy fotovoltaických systémů a ...
 • Overvoltage Protection of Power Supply Facilities 

  Author: Vladimir Konusarov; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Procházka Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  The goal of this work is to develop an optimal overvoltage protection for an indoor transformer substation 10/0,4 kV of city electrical power distribution network. Lightning strikes and fault currents can pose a serious ...
 • Hybrid power supply in the Koyda village 

  Author: Andrey Kurganovskiy; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  The aim of this thesis is to integrate renewable energy sources in villages on the arctic side. Most of locations on the arctic side in Russia are not connected to the central network system and have expensive power supplied ...
 • Application of Standalone Photovoltaic System. 

  Author: Timofei Abramov; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Kašák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  The purpose of the master thesis is estimation of effectiveness of photovoltaic system implementation. In the thesis two approaches are investigated. In the first approach firm-owner of PV system covers their own demand, ...
 • Ekonomické hodnocení novelizovaného návrhu napájení školní formule 

  Author: Marek Stejskal; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Cílem této práce je pomocí analýzy procesu výroby a simulace chlazení navrhnout způsoby snížení nákladů na konstrukci akumulátoru studentské formule. Simulace chlazení akumulátoru je provedena v programu Ansys a na základě ...
 • Regulovatelný zdroj napětí do automobilu 

  Author: David Hrala; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Bakalářská práce se zaměřuje na výběr nejvhodnějšího typu zdroje k následné konstrukci regulovatelného zdroje napětí do automobilu. V práci jsou popsány lineární zdroje a topologie spínaných zdrojů, dále je provedena ...
 • Metody pro osazování desek plošných spojů 

  Author: Jiří Kordík; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Horák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Bakalářská práce pojednává o metodách osazování desek plošných spojů. Zde jsou představeny metody pro osazování kusovou a hromadnou výrobou. V další části se práce zabývá možnými chybami při elektrotechnické montáži. Tyto ...
 • Ekonomické zhodnocení FDM technologie 3D tisku v elektrotechnickém průmyslu 

  Author: Daniel Běhal; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá 3D tiskem FDM metodou, porovnáním vlastností jednotlivých materiálů a komplexním ekonomickým zhodnocením provozu 3D tiskárny. Nejprve jsou probrány principy FDM metody, spolu s rešerší její ...
 • Modelování energetických trhů agentními systémy 

  Author: Arne Lilienkamp; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vinkler Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Vytvoření plně integrovaného evropského trhu s elektřinou je omezeno fyzickými omezeními, která jsou způsobena zvláštním charakterem elektřiny jako obchodovaného zboží. Přetížení přenosových kapacit mezi různými oblastmi ...
 • Pricing of weather derivatives 

  Author: Caner Aydin; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Gerstberger Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  "Počasí je jedním z faktorů, které mají zásadní vliv na ekonomiku. Klimatické deriváty a pojištění proti povětrnostním vlivům jsou dva způsoby, jak se zabezpečit proti nečekaným povětrnostním podmínkám. V dnešní době se ...
 • Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny 

  Author: Eliška Urbanová; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Práce se věnuje problematice obnovitelných zdrojů elektrické energie, konkrétně větrnou energií. V teoretické rovině se práce zabývá legislativou a aukcemi energií. Dále se práce zaměřuje na technické a ekonomické parametry ...
 • Analýza výrobních ukazatelů v podniku a jejich vliv na včasné dodání objednávek. 

  Author: Jana Kubištová; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Vávrová Věra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce shrnuje historický vývoj výroby a jejích potřeb a mapuje historické milníky, které znamenaly změnu v získávání a sledování výrobních ukazatelů. Od nich plynule přechází do dnešní doby a ukazuje její potřeby ...
 • Využitelnost věrnostních programů v prostředí e-shopů 

  Author: Radim Bobek; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pňakovič Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Diplomová práce se zabývá problematikou věrnostních programů a jejich dopadu na chování zákazníků se zaměřením na e-shopy. V první části jsou definovány teoretické základy potřebné ke správnému pochopení práce, které ...
 • Stanovení hodnoty ekonomického subjektu 

  Author: Lukáš Sýkora; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Žídek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Incad, s.r.o. k 1. červenci roku 2017. Tato práce slouží jako podklad k revizi strategických rozhodnutí bývalých majitelů společnosti. Práce je rozdělena na dvě části ...
 • Virtuální příprava procesních analytiků 

  Author: Jan Polan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Zoubek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato diplomová práce se zabývá procesním řízení, jeho výukou a přípravou procesních analytiků. V první části práce je definováno procesní řízení a teorie s ním související. Popsány jsou rovněž různé oblasti procesní analýzy. ...
 • Elektromobilita a její působení na energetickou síť 

  Author: Vojtěch Spilka; Supervisor: Wolf Petr; Opponent: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato diplomová práce se zabývá technickým řešením elektromobilů, od akumulátorových technologií až po jejich nabíjení. Hlavní část práce je věnována analýze současného a budoucího zatížení přenosové soustavy související s ...

View more