Collections in this community

Recent Submissions

 • Technické řešení standardizace síly vyvíjené vyšetřujícím na sonografickou sondu 

  Author: Margarita Tkachenko; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Hozman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-03)
  Práce je zaměřěna na realizaci technického řešení pro standardizaci síly aplikované na sonografickou sondu ve výzkumném kontextu fyzioterapie. Konkrétně se jedná o vyhodnocení pohybu dvou vrstev hluboké fascie. Práce ...
 • Analýza EMG při hodnocení lokální fyzické zátěže 

  Author: Tomáš Kysela; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-03)
  Detekce rizikových pracovních procesů je klíčová pro prevenci onemocnění z povolání spojených s nadměrnou dlouhodobou jednostrannou zátěží končetin. Tato práce zkoumá současnou metodiku měření pracovníků za účelem detekce ...
 • Měření objemově-tlakových charakteristik manžet pro měření krevního tlaku 

  Author: Michaela Viktorínová; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Mocek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Tato diplomová práce se zabývá měřením a následnou analýzou V-p charakteristik a přenosových funkcí okluzivních manžet v kontextu neinvazivního měření krevního tlaku pomocí oscilometrické metody. V teoretické části je ...
 • Měření a modelování charakteristik lidského zrakového systému za nestandardních podmínek 

  Author: Stepan Gorichev; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-03)
  Lidský zrakový systém (HVS) umožňuje přijímat a zpracovávat informace v širo-kém spektru barevných, jasových a frek-venčních podmínek. Provedli jsme ana-lýzu teorie vysvětlující mechanismy, které umožňují HVS přizpůsobit ...
 • Řídicí jednotka pro LED světelné zdroje 

  Author: Jakub Michalovič; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Diplomová práca je pokračovaním bakalárskej práce autora, ktorá sa za-oberala riadením LED svedetelného zdroja pre fototerapiu. Táto práca sa zameriava návrhom a realizáciou ďalších vývojových verzii riadiacej jednotky s ...
 • Vliv růstové fáze a osvětlení na antibakteriální účinek fotoaktivních nanočástic 

  Author: Eva Rychlíková; Supervisor: Rutherford David; Opponent: Kolářová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Světová zdravotnická organizace považuje antimikrobiální rezistenci za jednu z deseti největších globálních zdravotních hrozeb. Proto je důležité studovat různé způsoby antimikrobiální léčby stejně jako potenciální rezistenci. ...
 • Notifikační systém pro pokročilou analýzu umělé plicní ventilace 

  Author: František Krupička; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Vysloužilová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-03)
  Tato práce se zaměřuje na vývoj notifikační komponenty pro systém vzdáleného dohledu na jednotce intenzivní péče VentConnect. Jeho rozšíření by mělo detekovat nejen alarmy přístroje, ale i komplexní problémy jako je ...
 • Klasifikace a predikce z multimodálních neurozobrazovacích dat v kontextu léčby schizofrenie 

  Author: Jakub Svoboda; Supervisor: Hlinka Jaroslav; Opponent: Janča Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Se změnou paradigmatu k multimodálnímu strojovému učení přichází naděje na zlepšení kvality predikce prognózy u schizofrenie a dalších poruch. Magnetická rezonance (MRI) je schopna zachytit různé typy obrazu mozku, je tak ...
 • Analýza dlouhodobých video záznamů laboratorních myší s epilepsií 

  Author: Jonáš Fér; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Levčík David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Epilepsie je neurologické onemocnění postihující přibližně 50 milionů pacientů po celém světě. Zatímco záchvaty jsou definujícím rysem epilepsie, komorbidity jako je deprese nebo hyperaktivita, jsou běžné a představují ...
 • Detekční systém epileptických záchvatů myši bez využití EEG 

  Author: Štěpán Hetych; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Svatoš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací zařízení pro detekci epileptických záchvatů bez použití EEG. Epilepsie je jednou z nejrozšířenějších neurologických po-ruch. Léčba epilepsie bývá náročná a ne vždy ...
 • Planární aplikátor pro lokální mikrovlnnou hypertermii 

  Author: Magdalena Schreierová; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Vrba David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Hledání efektivních terapeutických metod v oblasti nádorových onemocnění je klíčové pro zlepšení prognózy pacientů a kvality jejich života. Lokální hypertermie využívá k léčbě povrchových nádorových onemocnění zahřívání ...
 • Srovnání metod výpočtu koherence a mezifrekvenční vazby mozkových oscilací u animálních modelů 

  Author: Jakub Benetin; Supervisor: Levčík David; Opponent: Leemburg Susan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-03)
  Koherence a mezifrekvenční vazba představují základní techniky v analýze mozkové aktivity, umožňující odhalit synchronizaci neuronální aktivity v různých oblastech mozku a vzájemnou interakci mezi různými mozkovými oscilacemi. ...
 • Intraoperační měření posunu stereotaktického rámu na hlavě pacienta 

  Author: Anna Glöcknerová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Leško Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-03)
  Pro implantaci intracerebrálních elektrod za účelem stereoelektroencefalografické monitorace pacienta se využívá rámové stereotaxe. Pacientovi je k hlavě pomocí čtyř šroubů upevněn hlavový prstenec, který slouží jako ...
 • Systém řízení osvětlení v laboratorních zvěřincích 

  Author: Dalibor Franek; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí systému řízení osvětlení v laboratorních zvěřincích. Laboratorní chovy poskytují prostředí, kde mohou vědci studovat zvířata za definovaných podmínek. Jedním z klíčových faktorů ...
 • Návrh a implementace aplikace pro optimalizaci klinického hodnocení výsledků měření prostřednictvím pupilometru 

  Author: Gabriela Goffová; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Hozman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací desktopové aplikace pro správu a opakovaný přístup k retrospektivním datům získaným z měření pomocí pupilometru NPi-200 od firmy NeurOptics. Tento přístroj se využívá v rámci ...
 • Mikrovlnný aplikátor pro lokální hypertermii na bázi antény typu “Bow-tie” 

  Author: Veronika Rošková; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Fišer Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Mikrovlnná hypertermie je jednou z metod léčby onkologických onemocnění. Nejčastěji se provádí společně s radioterapií. Její princip spočívá v ohřevu tkáně na 42 45 °C, což je teplota, při které nádorová tkáň odumírá, aniž ...
 • Aplikace pro měření pohybu pacienta při snímání obrazu pozitronové emisní tomografie 

  Author: Barbora Lánská; Supervisor: Macková Kateřina; Opponent: Terš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-03)
  Pohyb pacienta během FDG-PET vyšetření může vést ke zhoršení efektivního prostorového rozlišení pořízeného snímku a zhoršit jeho kvalitu pro další hodnocení. V případě, kdy je pohyb pacienta odhalen bezprostředně po skončení ...
 • Separovatelnost shluků v mnoharozměrných biomedicinských datech 

  Author: Ivana Klikarová; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Šimek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-03)
  Tato studie představuje přehled metod pro odhad počtu shluků aplikovaných na simulovaná i reálná biomedicínská data. Byla měřena kvalita predikce počtu shluků pomocí syntetických datasetů, které napodobují vlastnosti ...
 • Endovaskulární laserová ablace – vliv vlnové délky záření 

  Author: Michal Zelený; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Honěk Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
  Diplomová práce se zaměřuje na studium vlivu vlnové délky laserového záření při endovenózní laserové ablaci (EVLA) křečových žil. Křečové žíly představují závažný zdravotní problém, který postihuje až 20-30 % populace. ...
 • Zpracování signálů z inerciálních sensorů za účelem stanovení míry tremoru 

  Author: Michaela Stehlíková; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Mocek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Práce se zabývá možným využitím inerciálních senzorů v oblasti diagnostiky pacientů s Roztroušenou sklerózou (RS). Cílem práce je nalezení efektivních parametrů signálů z inerciálních senzorů a vhodných klasifikačních metod ...

View more