Poslední příspěvky

 • Zajištění soukromí v bezpečných distribuovaných síťových úložištích. 

  Autor: Marku Enio; Vedoucí práce: Vaněk Tomáš; Oponent práce: Schlitter Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  V outsourcingu dat mrak scénář poskytovatelů třetích stran umožňuje výhody zpracování a značné náklady. V důsledku toho je vysoká tendence různých společností zadávat své údaje a služby třetím poskytovatelům služeb. Na ...
 • Separace akustických záznamů 

  Autor: Vondrlík Josef; Vedoucí práce: Bortel Radoslav; Oponent práce: Chaloupka Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Cílem této práce bylo navrhnout algoritmus pro separaci akustických záznamů pořízených mikrofonním polem, zejména záznamů řečových. Algoritmus využívá k separaci sadu filtrů s konečnou impulzní odezvou, jeden filtr pro ...
 • Aplikační podpora pro sběr dat při měření hemodynamických parametrů 

  Autor: Albert Filip; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Práce seznamuje čtenáře s problematikou měření hemodynamických parametrů a kyslíkové saturace z hlediska fyziologického i technického. Dále popisuje komunikaci po sběrnici USB, zejména za využití třídy HID, a seznamuje ...
 • Detekce poruch řeči u pacientů s poruchami chování v REM spánku pomocí smartphone pro potenciální brzkou diagnostiku Parkinsonovy nemoci 

  Autor: Došek Daniel; Vedoucí práce: Rusz Jan; Oponent práce: Stráník Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
  V současné době není znám lék, který by úplně vyléčil Parkinsonovu nemoc (PN). Brzká diagnostika PN, tedy ještě před projevem nevratných neurodegenerativních změn, je důležitá pro aplikování dostupné léčby zmírňující určité ...
 • Srovnání vlivu UV záření generovaného korónovým a klouzavým výbojem na inaktivaci bakterií 

  Autor: Jonášová Lenka; Vedoucí práce: Fantova Vladyslava; Oponent práce: Julák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se inaktivace dvou typů mikroorganismů (bakterií a kvasinek) pomocí UV záření generovaného pomocí dvou různých elektrických výbojů. Výsledky měření jsou porovnány ...
 • Využití spektrální analýzy EEG k diagnostice Alzheimerovy choroby 

  Autor: Tylová Naďa; Vedoucí práce: Kukal Jaromír; Oponent práce: Sovka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Spektrální analýza EEG umožňuje přehledně analyzovat rytmickou aktivitu mozku, která se při patologických stavech mění. Příkladem takového stavu je Alzheimerova choroba (AD), která je příčinou demence. Cílem této práce je ...
 • Synergické působení silic a netermálního plazmatu na mikroorganizmy na definovaných živných půdách 

  Autor: Vlková Kateřina; Vedoucí práce: Fantova Vladyslava; Oponent práce: Klouček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato diplomová práce se věnuje inaktivaci bakterií a kvasinky po ošetření netermálním plazmatem, generovaného stejnosměrným výbojem, za přítomnosti silic a Tweenu 80. Pro tyto účely byl sestaven elektrodový systém, který ...
 • Studium fázových přechodů vybraných materiálů pro kultivaci a kryoprezervaci buněk 

  Autor: Hubka Vojtěch; Vedoucí práce: Kratochvílová Irena; Oponent práce: Šefc Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
  Diplomová práce se zabývá studiem fázových přechodů vybraných materiálů pro kryoprezervaci. Cílem diplomové práce bylo porovnání konvenčních kryoprotektantů (dimethylsulfoxid, trehalóza) s kryoprotektanty ve fázi ...
 • Optimalizace měření a analýza vybraných fyzikálních a chemických vlivů na ultra slabou emisi fotonů z lidské ruky 

  Autor: Ondrušová Beáta; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Pospíšil Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Diplomová práca je zameraná na detekciu ultra slabej emisie fotónov z rúk ľudského subjektu. V teoretickej časti popisuje mechanizmy generovania elektrónových excitovaných stavov s následnou emisiou fotónov, zhŕňa doterajšie ...
 • Funkční organizace epileptogenní zóny 

  Autor: Kopecká Nikol; Vedoucí práce: Janča Radek; Oponent práce: Jiruška Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Cílem mé práce bylo vyvinout metodu pro přesnější lokalizaci počátku epileptického záchvatu na základě EEG meření z kortexu mozku. Znalost této oblasti poskytne klíčovou informaci neurochirurgům, kteří poté mohou provést ...
 • Metoda hodnocení tělesného složení a dat získaných za pomoci bioimpedance 

  Autor: Mondok Jan; Vedoucí práce: Hlúbik Jan; Oponent práce: Fabián Vratislav
  Stav tělesného složení informuje o podílu tukové a netukové hmoty v těle a tudíž je důležitý pro sledování zdravotního stavu jednotlivce. Práce se zabývá zjišťováním tělesného složení pomocí bioimpedanční analýzy. Je to ...
 • Zpracování dat z matice vodivostních senzorů plynů 

  Autor: Nemazal Jan; Vedoucí práce: Laposa Alexandr; Oponent práce: Vysloužilová Lenka
 • Změny v akustických charakteristikách řeči související s věkem 

  Autor: Behenská Jarmila; Vedoucí práce: Čmejla Roman; Oponent práce: Vokřál Jan
  V dnešní době je důležitý výzkum věkové závislosti změn hlasových charakteristik pro včasné rozpoznání změn, které nesouvisí s fyziologickým stárnutím zdravého hlasu. Charakteristiky změn řečových signálů mají své uplatnění ...
 • Stanovení kyslíkové saturace s možností záznamu plné PPG křivky 

  Autor: Mottl Jakub; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Hlaváček Antonín
 • Praktické využití bioimpedance pro posouzení zdravotního stavu pacienta 

  Autor: Nejedlo Vojtěch; Vedoucí práce: Hlúbik Jan; Oponent práce: Bednarčík Peter
  Práce se zabývá diagnostickou metodou využívající bioelektrickou impedanci, metodou analýzy bioelektrické impedance, která se využívá především k měření určitých složek, ze kterých je postaveno lidské tělo, jako jsou ...
 • Optické vláknové pH senzory 

  Autor: Šimek Ondřej; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Martan Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem struktury optovláknového pH senzoru, který je realizován pomocí zúžení optického vlákna, a měřením s několika vzorky zúžených vláken. Návrh a simulace jsou prováděny v softwarovém ...
 • Korozní únava pletených NiTi stentů 

  Autor: Hiřmanová Klára; Vedoucí práce: Šittner Petr; Oponent práce: Karlík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Monitor sběrnice Foundation Fieldbus 

  Autor: Svědirohová Monika; Vedoucí práce: Závada Jiří; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Stanovení hemodynamických parametrů 

  Autor: David Jakub; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Hlaváček Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Počítačová simulace a tvorba modelu reálného BLDC motoru použitelného v lékařství 

  Autor: Bulán Martin; Vedoucí práce: Maršík Jiří; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)

Zobrazit další