Recent Submissions

 • Klasifikace fokální kortikální dysplazie z invazivního EEG 

  Author: Jakub Vybulka; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Rozsah chirurgického výkonu při léčbě farmokorezistentní epilepsie na podkladě fokální kortikální dysplazie (FCD) je plánován i dle znalosti jejího podtypu (I. a~II.). Konkrétní podtyp FCD lze ale s jistotou potvrdit až ...
 • Simulace optických přenosových systémů v prostředí OptSim 

  Author: Kevin Aguilar; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Hlavním cílem této práce je simulovat přenos v velkokapacitních optických systémech v prostředí OptSim. Modelované systémy jsou založeny na metodách používaných v současných komerčních systémech a ve výzkumných laboratorních ...
 • Precizní výkonový audio zesilovač ve třídě AB 

  Author: Petr Brázdil; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Brothánek Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce je zaměřena na návrh a~realizaci výkonového zesilovače ve třídě AB za pomoci integrovaného budiče LME49811. Je zde řešena problematika teplotní stabilizace koncových tranzistorů, chlazení, teplotní ochrany, ...
 • Spolupráce domácích automatizačních systémů se senzory v sítích IoT 

  Author: Phuc Trinh Gia; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Mudroch Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Design and implement a system that allows you to retrieve smart meter data and send it to a home automation system through the Sigfox IoT network. Design the system to make every possible use of the Sigfox technology, while ...
 • Simulační model zákaznického centra 

  Author: Ozgun Saydanoglu; Supervisor: Hampl Petr; Opponent: Jareš Ewa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  The complexity of the recent customer centers makes the usage of the simulation models for a performance measurement a potential solution. The service quality of a customer center is changed dynamically by the small ...
 • Regulovatelný spínaný zdroj napájený z baterie 

  Author: Jan Cimoradský; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací spínaného regulátoru, který má fungovat jako jeden z funkčních bloků laboratorního zdroje napájeného z 12V baterie. V práci je vysvětlen princip základních topologií spínaných ...
 • Analýzy v grafickém editoru elektrotechnických obvodů 

  Author: Ondřej Bukovský; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce se zabývá simulacemi elektrotechnických obvodu. Konkrétně pak realizací analýz v Grafickém editoru elektrotechnických obvodu (GEEC) psaného v programovacím jazyce JavaScript. Dále jsou zde popsány základní funkce ...
 • Kompresní metody pro hyperspektrální zobrazování 

  Author: Hartmann Petr; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Blažek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Práce zkoumá problematiku hyperspektrálních obrazových dat a jejich zpracování, zejména kompresi. Teoretický úvod je zaměřen na principy obrazového snímání a způsoby uložení digitální obrazové informace, zmiňuje rozdíly ...
 • Non-line of Sight Visible Light Communications 

  Author: Ertunç Ezgi; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Nedávný vývoj v oblasti polovodičového osvětlení a vysoce účinných světelných diod (LED) umožnil vznik nového komunikační přístupu - komunikací ve viditelné oblasti (Visible Light Communications , VLC). Datových rychlostí ...
 • Detektor ultrazvuku - ultrazvukový konvertor 

  Author: Holeček Miroslav; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Ulovec Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce konvertoru pro převod ultrazvukových signálů do slyšitelného pásma pomocí vývojových bloků. Předpokládá se využití bloků pro detekci ultrazvukových emisí elektrických výbojů ...
 • Obvodové funkční bloky pro ultrazvukové měřicí systémy a senzory 

  Author: Motyčka Jan; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Štrupl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Cílem této práce je seznámení se s ultrazvukem a jeho využití v různých odvětvích, zejména pak jeho využití při měření rychlosti a vzdálenosti na principu radaru (sonaru) v impulzním režimu. V dalších částech se pak zabývá ...
 • Výpočet radiolokačního pokrytí metodou fyzikální optiky 

  Author: Mařík Tomáš; Supervisor: Valtr Pavel; Opponent: Grábner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá radiolokačním pokrytím reálného terénu s využitím výpočtové metody fyzikální optiky (Fresnel-Kirchhoff). Metoda a její funkčnost je demonstrována na příkladových vzorcích terénu a reálném ...
 • Aplikace legislativních a technických předpisů při návrhu protézy horní končetiny 

  Author: Kaštánková Jana; Supervisor: Rubeš Pavel; Opponent: Grünes Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Každý zdravotnický prostředek (s výjimkou individuálně zhotovených nebo určených pro klinickou zkoušku), který je dostupný na trhu Evropské unie, musí nést označení CE. Výrobce má povinnost vydat prohlášení o shodě s platnou ...
 • Multilingvální rozpoznávání řeči pro vybrané západoevropské jazyky 

  Author: Montoya Gómez Gloria María; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Hlavním cílem předložené práce bylo vytvoření první verze multilingválního rozpoznávače řeči pro vybrané 4 západoevropské jazyky. Klíčovým úkolem této práce bylo definovat vztahy mezi subslovními akustickými elementy napříč ...
 • Výpočet radiolokačního pokrytí metodou fyzikální optiky 

  Author: Mařík Tomáš; Supervisor: Valtr Pavel; Opponent: Grábner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato diplomová práce se zabývá radiolokačním pokrytím reálného terénu s využitím výpočtové metody fyzikální optiky (Fresnel-Kirchhoff). Metoda a její funkčnost je demonstrována na příkladových vzorcích terénu a reálném ...
 • Klasifikace krevní perfuze transplantované ledviny 

  Author: Benešová Michaela; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Vondrášek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním a klasifikací signálů z měření reflektance transplantované ledviny ve viditelné a blízké infračervené oblasti. Cílem je rozlišit správně prokrvenou ledvinu od ledviny, u níž došlo k ...
 • Návrh databáze pro měření stavu ložisek zabíhacích válců. 

  Author: Kičák Milan; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Šotka David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato práce řeší problematiku klasifikace míry mechanického opotřebení ložisek na strojním zařízením ve Škoda Auto a.s. zabíhacích válců pro zabíhání automobilů. Za tímto účelem je nezbytné pomocí elektronického systému ...
 • Hloubka ostrosti u pseudofakických očí 

  Author: Černohousová Tereza; Supervisor: Chaloupka Roman; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality zobrazení a hloubky ostrosti u 6 nitroočních čoček v modelovém oku na základě aberometrických měření. Proto jsou v teoretické části popsány metody hodnocení kvality zobrazení, ...
 • Analýza záznamu termografických dat intraoperačních kortikálních stimulací 

  Author: Křečan Zdeněk; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Jahodová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Mapování pomocí stimulace kortexu (CSM) je standardně používaná technika, která má za úkol lokalizovat funkční a kognitivní oblasti mozku, a zabránit tak případným komplikacím po resekci epileptogenní zóny, nebo tumoru. ...
 • Implementace kepstrálního detektoru řečové aktivity při výpočtu řečových příznaků 

  Author: Kosek Michal; Supervisor: Mizera Petr; Opponent: Bartošek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit systém pro detekci přítomnosti řeči v diskrétním signálu. Vytvořený detektor používá krátkodobou energii signálu a změny v kepstrálních charakteristikách signálu jako kriteriální ...

View more