Recent Submissions

 • Porovnávací studie neinvazivních metod určování rychlosti šíření pulzní vlny 

  Author: Julie Tomišková; Supervisor: Matera Lukáš; Opponent: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Diplomová práce se zabývá metodami neinvazivního měření rychlosti šíření pulzní vlny a analýzou pulzní vlny. Velikost časového zpoždění mezi primární a odraženou vlnou úzce souvisí s arteriální tuhostí a místem odrazu ...
 • Využitelnost vybraných senzorů pro monitoraci osob s prediabetem v chytré domácnosti 

  Author: Jan Ševčík; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Lhotská Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou včasného podchycení manifestace diabetu mellitu, známé též pod českým výrazem cukrovka, ze stavu prediabetes. Cílem práce bylo se seznámit se samotným onemocněním a se studiemi ...
 • Měření fyzikálních charakteristik tlakových manžet 

  Author: Patrícia Troppová; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Grünes Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Táto diplomová práca sa zaoberá meraním fyzikálnych charakteristík tlakových manžiet, konkrétne p-V a prenosových charakteristík, pričom hlavným cieľom bolo určiť tlakovú manžetu na meranie suprasystolického tlaku, ktorá ...
 • Měření parametrů srdečních katetrů 

  Author: Yegor Mikhailov; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Grošpic Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Diplomová práce se věnuje studiu fyzikálně-matematického modelu měřicího systému "srdeční diagnostický katétr - komůrka se senzorem tlaku", a to na základě měření frekvenční charakteristiky reálného systému. V úvodní části ...
 • Návrh a realizace zařízení pro snímání oscilometrických pulsací 

  Author: Jana Ortová; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení k automatickému měření oscilometrických pulzací z pažní manžety natlakované na suprasystolický tlak. Z naměřených oscilometrických pulzací je možné detekovat časové zpoždění ...
 • Funkční reorganizace mozkových sítí po cévní mozkové příhodě 

  Author: Vojtěch Kumpošt; Supervisor: Jiruška Přemysl; Opponent: Ježdík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Mozek je komplexní systém, který je možné popsat jako síť s vrcholy (oblastmi mozku) a hranami (spojeními). Tato mozková síť je narušena po cévní mozkové příhodě a při zhoršování kognitivních funkcí. Z tohoto důvodu ...
 • Hodnocení posturální stability stoje využitím nelineárních metod 

  Author: Michaela Hourová; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Doležal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Práce se zabývá aplikací nelineárních metod pro potřeby měření a hodnocení postulární stability stoje osob za využití dvojice stabilometrických plošin. Zaměřeno je na návrh nelineárních metod pro hodnocení centra tlaku pod ...
 • Nakládání s odpady ve zdravotnictví 

  Author: Kateřina Štěchová; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Mach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nakládání s odpady v rámci zdravotnictví České republiky, zahrnující současně platnou legislativu. Motivací k práci je~stále rostoucí tendence používání jednorázového zdravotnického ...
 • Klasifikace fokální kortikální dysplazie z invazivního EEG 

  Author: Jakub Vybulka; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Rozsah chirurgického výkonu při léčbě farmokorezistentní epilepsie na podkladě fokální kortikální dysplazie (FCD) je plánován i dle znalosti jejího podtypu (I. a~II.). Konkrétní podtyp FCD lze ale s jistotou potvrdit až ...
 • Simulace optických přenosových systémů v prostředí OptSim 

  Author: Kevin Aguilar; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Hlavním cílem této práce je simulovat přenos v velkokapacitních optických systémech v prostředí OptSim. Modelované systémy jsou založeny na metodách používaných v současných komerčních systémech a ve výzkumných laboratorních ...
 • Precizní výkonový audio zesilovač ve třídě AB 

  Author: Petr Brázdil; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Brothánek Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce je zaměřena na návrh a~realizaci výkonového zesilovače ve třídě AB za pomoci integrovaného budiče LME49811. Je zde řešena problematika teplotní stabilizace koncových tranzistorů, chlazení, teplotní ochrany, ...
 • Spolupráce domácích automatizačních systémů se senzory v sítích IoT 

  Author: Phuc Trinh Gia; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Mudroch Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Design and implement a system that allows you to retrieve smart meter data and send it to a home automation system through the Sigfox IoT network. Design the system to make every possible use of the Sigfox technology, while ...
 • Simulační model zákaznického centra 

  Author: Ozgun Saydanoglu; Supervisor: Hampl Petr; Opponent: Jareš Ewa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  The complexity of the recent customer centers makes the usage of the simulation models for a performance measurement a potential solution. The service quality of a customer center is changed dynamically by the small ...
 • Regulovatelný spínaný zdroj napájený z baterie 

  Author: Jan Cimoradský; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací spínaného regulátoru, který má fungovat jako jeden z funkčních bloků laboratorního zdroje napájeného z 12V baterie. V práci je vysvětlen princip základních topologií spínaných ...
 • Analýzy v grafickém editoru elektrotechnických obvodů 

  Author: Ondřej Bukovský; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce se zabývá simulacemi elektrotechnických obvodu. Konkrétně pak realizací analýz v Grafickém editoru elektrotechnických obvodu (GEEC) psaného v programovacím jazyce JavaScript. Dále jsou zde popsány základní funkce ...
 • Kompresní metody pro hyperspektrální zobrazování 

  Author: Hartmann Petr; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Blažek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Práce zkoumá problematiku hyperspektrálních obrazových dat a jejich zpracování, zejména kompresi. Teoretický úvod je zaměřen na principy obrazového snímání a způsoby uložení digitální obrazové informace, zmiňuje rozdíly ...
 • Non-line of Sight Visible Light Communications 

  Author: Ertunç Ezgi; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Nedávný vývoj v oblasti polovodičového osvětlení a vysoce účinných světelných diod (LED) umožnil vznik nového komunikační přístupu - komunikací ve viditelné oblasti (Visible Light Communications , VLC). Datových rychlostí ...
 • Detektor ultrazvuku - ultrazvukový konvertor 

  Author: Holeček Miroslav; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Ulovec Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce konvertoru pro převod ultrazvukových signálů do slyšitelného pásma pomocí vývojových bloků. Předpokládá se využití bloků pro detekci ultrazvukových emisí elektrických výbojů ...
 • Obvodové funkční bloky pro ultrazvukové měřicí systémy a senzory 

  Author: Motyčka Jan; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Štrupl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Cílem této práce je seznámení se s ultrazvukem a jeho využití v různých odvětvích, zejména pak jeho využití při měření rychlosti a vzdálenosti na principu radaru (sonaru) v impulzním režimu. V dalších částech se pak zabývá ...
 • Výpočet radiolokačního pokrytí metodou fyzikální optiky 

  Author: Mařík Tomáš; Supervisor: Valtr Pavel; Opponent: Grábner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá radiolokačním pokrytím reálného terénu s využitím výpočtové metody fyzikální optiky (Fresnel-Kirchhoff). Metoda a její funkčnost je demonstrována na příkladových vzorcích terénu a reálném ...

View more