Collections in this community

Recent Submissions

 • Vizualizace a zpracování dat uživatelů závislých na nikotinu 

  Author: Kristýna Míková; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kulhánek Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Kouření a s ním spojená závislost na nikotinu je jeden z vážných problémů společnosti. V České republice pravidelně užívá tabákové výrobky až 25 % populace. Většina kuřáků se pokouší odvyknout samostatně s malou úspěšností. ...
 • Zkoumání vzájemných vztahů a percepčního vlivu distančních metrik Head-Related Transfer Functions 

  Author: Natálie Brožová; Supervisor: Tykalová Tereza; Opponent: Vencovský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Head-Related Transfer Functions (HRTFs) se využívají pro popis virtuálních audioscén, pro fitování naslouchacích pomůcek a v psychoakustice. Aproximují interakci zvuku s tělem posluchače. Jelikož existují různé stupně ...
 • Anténa pro monitoraci dechové a srdeční aktivity kojenců pomocí UWB radaru 

  Author: Iveta Kropáčková; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Cílem práce bylo ověřit možnost bezkontaktního monitorování vitálních funkcí u novorozenců a kojenců pomocí ultraširokopásmového radaru. Hlavní motivací je zlepšit účinnost současných konvenčních systémů (monitorovací ...
 • Simulační model extrakorporální oxygenace (ECMO) 

  Author: Jan Ferkl; Supervisor: Kofránek Jiří; Opponent: Bělohlávek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tato práce se zabývá simulačním modelem pro mimotělní podporu života ECMO. Cílem práce je sestavit simulační model v akauzálním jazyce Modelica, který bude obsahovat model pacienta a model ECMO. K sestavení modelu byly ...
 • Použití Markovových modelů pro popis interiktálních EEG záznamů 

  Author: Barbora Popelková; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Hlinka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Vizuální analýza dlouhodobých interiktálních (mezizáchvatových) intrakraniálních EEG (iEEG) záznamů je velice časově náročná. Pro zpracování těchto záznamů se často využívají kvantitativní metody, jejichž využití však vede ...
 • Funkční konektivita intrakraniálního EEG při řešení kognitivních úloh 

  Author: Jan Touš; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Vlček Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  Jedním ze stále nevysvětlených dějů v lidském mozku je dynamika pozornosti. S pozorností interní je silně spjata neuronová síť Default Mode network (DMN), naopak s popisem externí pozornosti neuronová síť Central Executive ...
 • Elektronická ochrana a řízení inteligentního domu 

  Author: Matyáš Matouš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  Tato práce se zabývá problematikou elektronické ochrany a řízení chytrého domu. V prvních kapitolách je obecně pojednáno o typech senzorů a jejich možném dělení do skupin dle použití. Následující kapitoly řeší jak vlastní ...
 • Zpracování signálů z akcelerometrických sensorů za účelem stanovení míry tremoru 

  Author: Vojtěch Adam; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Cílem této práce bylo využít existující signálovou databázi obsahující záznamy z akcelerometrickým měření zdravých jedinců a pacientů s roztroušenou sklerózou. Signály následně zpracovat v programu Matlab a navrhnout vhodnou ...
 • Klasifikace parasomních epizod z 3-osých aktigrafických záznamů 

  Author: Mariana Castillo; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Gerla Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Poruchy spánku jsou utrpením mnoha lidí, přestože je spánek jedním z nejdůležitějších faktorů pro udržení dobrého zdraví. NREM parasomnie je porucha, jejíž diagnostika je typicky založena na polysomnografii, což je velmi ...
 • Spektrální analýza diadochokinetických úloh u dětí 

  Author: Samuel Maduda; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Hlavnička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Cílem této práce je analyzovat diadochokinetické promluvy zdravých dětí ve spektrální oblasti krátkodobého a dlouhodobého spektra. Krátkodobé spektrum je charakterizováno čtyřmi spektrálními momenty a spektrálním sklonem, ...
 • Role interiktální rytmické aktivity fokální kortikální dysplazie v intrakraniálním EEG 

  Author: Michaela Barnová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Fokální kortikální dysplázie (FCD) je onemocnění kortikálního vývoje mozku a je jednou z možných příčin ložiskové farmakorezistentní epilepsie. Pacienti trpící farmakorezistentní epilepsií mohou profitovat z chirurgické ...
 • Lokalizace fokální kortikální dysplazie pomocí intrakraniálního EEG 

  Author: Jakub Vybulka; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Jednou z důležitých částí plánování resekce u farmakorezistentní epilepsie, konkrétně fokální kortikální dysplazie, je lokalizace epileptogenní zóny (EZ) pomocí interiktálního EEG. Vizuální zkoumání interiktálního EEG je ...
 • Efektivní konektivita intrakraniálního EEG při řešení kognitivních úloh 

  Author: Fádi Kanout; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Pidnebesná Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
  V lidském mozku je stále mnoho neobjasněných procesů, jedním z nich je dynamika pozornosti. Pozornost se dá zhruba rozdělit na externí, se kterou souvisí aktivace neuronové sítě Central Executive network (CEN), a interní, ...
 • Klasifikace subthalamického jádra z mikroelektrodových záznamů 

  Author: Carmen-Anna Konicarová; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Klempíř Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
  Hluboká mozková stimulace je neurochirurgická metoda, spočívající v trvalé elektrické stimulaci vybraných mozkových jader. V případě Parkinsonovy choroby jde nejčastěji o stimulaci subthalamického jádra za účelem zmírnění ...
 • Hodnocení hypometabolismu v obrazech pozitronové emisní tomografie 

  Author: Kateřina Macková; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Otáhal Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
  Epileptogenní léze způsobená fokální kortikání dysplázií (FCD) se v obrazech pozitronové emisní tomografie fluorodeoxyglukózy (FDG-PET) projevuje jako hypometabolická. Automatická detekce může pomoci odhalení diskrétních ...
 • Hodnocení nestability iritační sítě pomocí intrakraniálního EEG 

  Author: Karolína Bendová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Chvojka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
  Iritační zóna je síť vzájemně propojených skupin asynchronně generujících interiktální (mezizáchvatovou) epileptiformní aktivitu. Typickou aktivitou pro iritační zónu jsou interiktální epileptiformní výboje (IED). Iritační ...
 • Motorizovaná rehabilitační dlaha horní končetiny 

  Author: Michal Zelený; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Fabián Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
  Rehabilitace pacientů po mozkové příhodě se po ukončení jejich pobytu v léčebném zařízení přesouvá do domácího prostředí. Část rutinní práce terapeutů může být nahrazena pomocí rehabilitačních zařízení. Ukazuje se, že ...
 • On-line aplikace hodnocení vývojové dysfázie 

  Author: Jakub Špaňár; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Vokřál Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
  Tato práce se zabývá tvorbou online aplikace pro hodnocení vývojové dysfázie. Vývojová dysfázie je současné době nejrozšířenější porucha řeči u dětí. Diagnostikovat vývojovou dysfázii mohou jen zkušení odborníci. S funkční ...
 • Vyhodnocení vlivu neurofeedbacku na změnu elektrické aktivity mozkové činnosti 

  Author: Ivana Chrtková; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Hammer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
  Neurofeedback je neinvazivní terapeutická metoda sloužící k samoregulaci mozko-vé aktivity. Tato neuromodulační technika nám poskytuje okamžitou informaci o naší mozkové činnosti prostřednictvím zpětné vazby ve formě ...
 • Klasifikace tremoru u pacientů s roztroušenou sklerózou 

  Author: Hana Hladíková; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
  Práce se zabývá klasifikací osob do třídy zdravý/nemocný z pohledu roztroušené sklerózy. Jako parametry klasifikace jsou použity výsledky měření posturálního tremoru akcelerometrem na obou horních končetinách se zavřenýma ...

View more