Collections in this community

Recent Submissions

 • Akustická analýza psychického stresu v řečovém signálu 

  Author: Jana Zázvorková; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Tato diplomová práce se zabývá akustickou analýzou psychického stresu v řečovém signálu. Projevy stresu v lidském těle, především v dýchací soustavě, slouží jako základ pro výzkum vlivu stresu na řeč. V této práci jsou ...
 • Návrh a realizace zařízení pro snímání tremoru 

  Author: Martin Němec; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Tato práce se zaměřuje na návrh a konstrukci elektroniky a tvorbu řídicího programu přístroje, který slouží k měření třesu u pacientů nejen s roztroušenou sklerózou. Standardní mechanické uživatelské rozhraní je rozšířeno ...
 • Výzkum potenciálního rozvoje antimikrobiální rezistence vůči fotoaktivním nanočásticím pod osvětlením 

  Author: Markéta Bařinková; Supervisor: Rutherford David; Opponent: Kolářová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Antimikrobiální rezistence (AMR) je zásadním problémem moderní společnosti. Proto vědci stále pátrají po způsobech jejího překonání. Protože jsou bakterie živými organismy, vyvíjí se v čase, a to včetně svých rezistentních ...
 • Dynamika interiktálních výbojů dle Markovových modelů u fokální kortikální dysplazie 

  Author: Julie Barnová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Kalina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Iritační zóna je rozsáhlou součástí epileptické sítě skládající se z podsítí – klastrů, jež jsou schopné generování interiktálních epileptoformních výbojů (IED). Předpokládá se, že geneze specifické elektrografické aktivity, ...
 • Model napájecího zdroje s piezoelektrickým elementem pro využití v biomedicíně 

  Author: Tomáš Pýcha; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Tato práce se zaměřuje na téma piezoelektrického energy harvestingu, jehož využití může v budoucnosti odstranit nutnost výměny baterií, a to nejen v oblasti implantovatelných lékařských přístrojů. Nejdříve jsou vysvětleny ...
 • Technické zázemí pro základní psychovizuální experimenty 

  Author: Petr Karlík; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Základní charakteristiky lidského optického aparátu hrají důležitou roli zejména v medicíně, počítačovém vidění a kompresi obrazu. Schopnost efektivně měřit tyto charakteristiky je klíčová pro další výzkum ve zmíněných ...
 • Mezifrekvenční vazba intrakraniálních EEG rytmů při vizuálním zpracování podnětů. 

  Author: Anežka Trojanová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Vavrečka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Procesy probíhající v lidském mozku při rozpoznávání objektů nebyly dosud zcela objasněny. K lepšímu porozumění fungování mozku slouží metody mapující jeho aktivní části při zpracování zrakových podnětů. V této práci byla ...
 • Analýzy variability srdeční frekvence u animálních modelů epilepsie 

  Author: Jonáš Fér; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Kudláček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Tato práce se zaměřuje na určení parametrů variability srdeční frekvence spojených s vlivem epilepsie na srdeční rytmus. Byla provedena rešerše standardně používaných parametrů srdeční variability v časové, frekvenční a ...
 • Klasifikace parasomních epizod v celonočním polysomnografickém záznamu 

  Author: Marie Turnovcová; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Koudelka Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu jedné z poruch spánku zvané parasomnie a její detekci z EEG signálů nahraných pomocí polysomnografie. Detekce a klasifikace parasomnie je zatím obvykle prováděna spánkovým expertem, ...
 • Využití hyperspektrálního snímání pro analýzu biologických vzorků 

  Author: Eliška Nejedlá; Supervisor: Krauz Lukáš; Opponent: Okrouhlá Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Bakalářská práce se zabývá přehledem využití hyperspektrálního snímání v oblasti biologie. Teoretická část práce je zaměřena na základní principy hyperspektrálního snímání, algoritmy analýzy hyperspektrálních dat a aktuální ...
 • Antibakteriální vlastnosti oxidu zinečnatého 

  Author: Magdalena Schreierová; Supervisor: Jíra Jaroslav; Opponent: Shagieva Ekaterina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Nanočástice oxidu zinečnatého (ZnO-NP) mají velký potenciál stát se novými antimikrobiálními produkty. Tato bakalářská práce zkoumá inaktivaci gram-pozitivních a gram-negativních bakterií v prostředí ZnO-NP za různých ...
 • Implementace 12kompartmentového modelu hlavy pro lokalizaci zdrojů EEG 

  Author: Matouš Soldát; Supervisor: Jiříček Stanislav; Opponent: Duspivová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Práce se zabývá návrhem a implementací 12kompartmentového modelu lidské hlavy pro lokalizaci zdrojů EEG. Motivací práce je otestování vlastností 12kompartmentového modelu a možnost jeho využití v dalším výzkumu. Cílem práce ...
 • Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace: emoční úloha 

  Author: Magdaléna Kůtová; Supervisor: Sieger Tomáš; Opponent: Krupička Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Lidský mozek je velmi komplexní struktura a některé jeho funkce jsou pro nás i nadále záhadou. Největší problém při jeho studiu je získávání dat, protože neinvazivní metody nejsou dostatečně silné, aby zaznamenaly aktivitu ...
 • Vliv artefaktů v mikroelektrodových záznamech na klasifikaci subkortikálních struktur 

  Author: Aneta Ambrosová; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Krupička Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Hlboká mozgová stimulácia je neurochirurgická metóda, pozostávajúca z elektrickej stimulácie špecifickej subkortikálnej štruktúry. Je to jedna z metód liečby Parkinsonovej choroby. Počas operácie hlbokej mozgovej stimulácie ...
 • Návrh klasifikátoru typů fokální kortikální dysplazie dle parametrů epileptiformních výbojů 

  Author: Tomáš Kasper; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Onemocnění fokální kortikální dysplazie (FCD) je častým zapříčiněním farmakorezistentní fokální epilepsie. Pacienti trpící FCD mohou profitovat z chirurgického zákroku, který odstraní epileptogenní tkáň. Ovšem pro naplánování ...
 • Analýza vlivu modrého světla na lidského pozorovatele 

  Author: Matouš Vobr; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  V současném světě je téma škodlivosti modrého světla poměrně rozšířené, a proto se tuto modrou složku umělého osvětlení snažíme zejména v noci potlačit. Tato práce podává ucelený přehled o možných rizicích spojených s ...
 • Změna konektivity při řešení kognitivních úloh v intrakraniálním EEG 

  Author: Karolína Volfíková; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Kalina Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Mozek, hlavní řídící orgán lidského těla, doposud nebyl zcela popsán a některé jeho funkce a mechanismy zůstávají neobjasněny. Jedním z těchto mechanismů je zpracování emocí. V předchozích studiích již bylo poukázáno na ...
 • Inaktivace baktérií pomocí oxidu titaničitého s využitím jeho fotokatalytických vlastností 

  Author: Denis Stashkevich; Supervisor: Jíra Jaroslav; Opponent: Procházka Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  S rychlým rozvojem světového průmyslu, rostoucím znečištěním a vyčerpáním energetických zdrojů se zvýšilo povědomí o celosvětové krizi. V posledních letech zesílily snahy vyvinout účinnou metodu pro řešení těchto problémů. ...
 • Detekce a charakterizace ustálených zrakových evokovaných potenciálů pro výzkum vědomí 

  Author: Lucián Čadan; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Bakštein Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Ustálené zrakové evokované potenciály představují oscilující signály v mozku, které jsou vyvolány pravidelně se opakujícím či blikajícím vizuálním stimulem. Tyto evokované potenciály se využívají ve výzkumu vědomí a v ...
 • Numerické modelování patologických vysokofrekvenčních oscilací v epileptickém mozku 

  Author: Evgenii Grigorev; Supervisor: Jiruška Přemysl; Opponent: Ježdík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
  Tato závěrečná bakalářská práce se věnuje studiu vlivu fázové desynchronizace pálení neuronu, tak zvaného jitteru, na vznik patologických vysokofrekvenčních oscilací v epileptickém mozku pomoci metody numerického modelování.

View more