Zobrazují se záznamy 1-20 z 2870

   Klíčové slovo
   2G, 3G, 4G, 5G, sdílení sítí, sdílení spektra, makroasistované buňky, masivní MIMO, SDN, NVF, C-RAN, IoT, M2M, bezdrátové senzorové sítě, cloud, cloud computing [1]
   3D model geometrie WebGL databáze web SPA [1]
   3D modeling, polygon, rendering, texture, visualization, virtual reality [1]
   3D modelování, polygon, renderování, textura, vizualizace, virtuální realita [1]
   3D models of cities; Procedural modeling; Time varying 3D model; Grammars [1]
   3D modely měst; Procedurální modelování; Časově proměnný 3D model; Gramatiky [1]
   3D printer, RepRap, Horn antenna, Antenna lens, Dielectric lens, Parameter Extraction [1]
   3D reconstruction, camera calibration, depth sensor, LPRF [1]
   3D rekontrukce, kalibrace kamery, hloubkový sensor, LPRF [1]
   3D scanner, structured light, model, image processing [1]
   3D scanner, user assisted 3D reconstruction, texture extraction, computer vision, computer graphics [1]
   3D scanner, uživatelem řízená 3D rekonstrukce, extrakce textur, počítačové vidění, počítačová grafika [1]
   3D skener, strukturované světlo, model, zpracování obrazu [1]
   3D tisk, Lagrangeova rovnice, neholonomní omezení, nelineární systémy, odhadování, číslicové řízení na více vzorkovacích frekvencích, magnetická manipulace, polohování na základě obrazu. [1]
   3D tisk, RepRap, Trychtýřová anténa, Anténní čočka, Dielektrická čočka, Extrakce parametrů [1]
   3D tiskárna, 3D tisk, Computer Aided Design, Řídicí jednotka, Krokový motor, Electron Beam Melting, Fused Deposition Modeling, Laminated Object Manufacturing, Acrylonitrile Butadiene Styrene, Stereolithography, Stereolithographie, Polylactic acid, Nylon. [1]
   3D tiskárna, modifikace, řezání laserem, RepRap, přímý osvit [1]
   3D, editor, víceuživatelský, android [1]
   3D, web, aplikace, WebGL, three.js, Java, enterprise, JSF, vzdělání, kost, anatomie, patologie [1]
   3DOF Platform Simatic IO-link Profinet Festo Siemens Industrial camera Linear actuators [1]