Poslední příspěvky

 • Pokročilé zpracování termovizního obrazu pomocí FPGA 

  Autor: Jirsa Jakub; Vedoucí práce: Kovář Jan; Oponent práce: Laposa Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této práce je seznámit se termografickými systémy a realizovat funkční firmware pro FPGA Cyclone V GX, které bude zpracovávat obraz z termografické kamery Tau2 a kamery Tamron. V první části této práce se čtenář ...
 • Modifikace programového vybavení komunikačního zařízení Profibus Analyzer 

  Autor: Kubeš Daniel; Vedoucí práce: Štěpán Petr; Oponent práce: Dušek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem firmwaru pro zařízení Profibus Analyzer od firmy Siemens. Zařízení bude možné využít pro analýzu dvou kanálů Profibus DP a jednoho kanálu PA v jedné časové doméně, což je nezbytně ...
 • Magnetický gradiometr pro detekci automobilů a měření rychlosti 

  Autor: Novotný David; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Zikmund Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Cílem diplomové práce je navržení a vyrobení magnetického gradiometru pro detekci automobilů. Gradiometr je navrhován s ohledem na co nejnižší šum pro maximální detekční vzdálenost a na redukci nákladů, umožňující ...
 • Výuková a automatizační GPIO platforma 

  Autor: Hruška Ondřej; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce popisuje vývoj univerzální softwarové a hardwarové platformy pro přístup k hardwarovým sběrnicím a elektrickým obvodům z prostředí vysokoúrovňových programovacích jazyků a aplikací běžících na PC, a to za využití ...
 • Inteligentní měřicí systém se vzdáleným přístupem 

  Autor: Krys Jan; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Kuna Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřícího systému, který je založen na hardwarové platformě BeagleBone Black a operačním systému Linux. K systému je možné připojit senzory přes univerzální binární vstupy, analogové ...
 • SW pro porovnání vysoce přesných etalonů času 

  Autor: Dittrich Jan; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Kuna Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato diplomová práce se věnuje realizaci softwarové aplikace určené k porovnávání přesných časových stupnic vysoce přesných etalonů času a frekvence. Aplikace je odzkoušena porovnáváním lokální časové stupnice Laboratoře ...
 • Riadiaca jednotka ToF kamery 

  Autor: Drozd Stanislav; Vedoucí práce: Tomlain Ján; Oponent práce: Berešík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Kamery založené na technológii Time-of-Flight (ToF) ponúkajú cenovo dostupné a výpočetne nenáročné riešenie snímania trojrozmerného priestoru v reálnom čase. Prvá časť tejto diplomovej práce si kladie za cieľ oboznámiť ...
 • Systém pro sběr dat při subjektivním testování 

  Autor: Hamr Adam; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Počta Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci mobilní aplikace Wireless Subjective Testing, která umožňuje provádět poslechové subjektivní testy. Je popsán návrh a implementace systému. Tento systém pomocí Wi-Fi přenáší ...
 • Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky 

  Autor: Jacko Michal; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Kašpar Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Cílem této závěrečné diplomové práce na téma "Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky" bylo prozkoumat způsoby provádění ampérhodinových zkoušek pro články i velké bateriové systémy, zejména pak články založené na lithiové ...
 • Vývoj a analýza fotometrických parametrů RGB LED stěny 

  Autor: Jarolímek Martin; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Prajzler Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Diplomová práce ze zabývá vývojem RGB LED stěny s difuzorem a analýzou fotometrických parametrů takové LED stěny. Součástí vývoje LED stěny je výběr vhodných světelných zdrojů a mechanická konstrukce. Analýza fotometrických ...
 • Demonstrační pracoviště pro regulátory EAGLEHAWK a IRM 

  Autor: Šimíček Jan; Vedoucí práce: Matz Václav; Oponent práce: Mlejnek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Účelem této práce je realizace demonstračního pracoviště pro dva zcela nové reuglátory a ověření jejich schopností na poli řízení moderních budov. Pro tuto demonstraci je navrhnut kufr, který je vyplněn všemi potřebnými ...
 • Bezdrátový systém s nízkou spotřebou pro monitorování v budovách 

  Autor: Laga Radim; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Tato diplomová práce se věnuje vytvoření systému IoT senzorové sítě s nízkou spotřebou koncových bodů, která monitoruje environmentální veličiny v daném objektu a tato data následně odesílá na webový server GroveStreams ...
 • IoT zařízení pro inteligentní budovy s digitálními podpisy dat pomocí kryptografie eliptických křivek 

  Autor: Juranová Kateřina; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Moucha Alexandru
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Tato práce se zabývá implementací optimalizované verze digitálního podpisu na základě Schnorrova algoritmu za použití eliptické křivky typu ``Twisted Edwards curves'' nad prvočíselným konečným tělesem, kterou je možné ...
 • Bezdrátový senzor vlhkosti a teploty stavebních konstrukcí 

  Autor: Campr Tomáš; Vedoucí práce: Mlejnek Pavel; Oponent práce: Třeštík Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Tato práce se zabývá návrhem bezdrátového senzoru vlhkosti a teploty sta- vebních konstrukcí. Senzor bude umístěn v izolační vrstvě stavební konstrukce bez možnosti pozdějšího přístupu. Z tohoto důvodu neobsahuje trvalý ...
 • Energetický systém administrativní budovy využívající fotovoltaický zdroj s akumulací energie 

  Autor: Struška Jaroslav; Vedoucí práce: Wolf Petr; Oponent práce: Kašpar Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Fotovoltaika v České republice se změnila více na podporu malých zdrojů - RD, administrativních budov. Společným prvkem moderních systémů je pak lokální spotřeba vyrobené elektrické energie v co největší možné míře, což ...
 • Monitorovací systém s LoRaWAN komunikací 

  Autor: Fidra Ondřej; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a výrobu modulů pro monitorování fyzikálních veličin pomocí mikrokontroléru a na komunikační řetězec s technologií LoRa. Mikrokontrolér bude naměřené veličiny zpracovávat a poté ...
 • Velkoplošný textilní senzor pro snímání plochy zatížené lidským tělem 

  Autor: Vlašimský Martin; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Volf Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Cílem této práce je výběr a realizace vhodného typu senzoru zatížení využitelného pro výrobu textilního velkoplošného senzoru a naprogramování sběru dat a jejich grafického zobrazení. Navržený senzor by mohl být využit jak ...
 • Integrace měřičů spotřeby energií do SCADA systému, zpracování a vyhodnocení dat 

  Autor: Dvořák Jakub; Vedoucí práce: Matzner Martin; Oponent práce: Mlejnek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Diplomová práce "Integrace měřičů spotřeby energií do SCADA systému, zpracování a vyhodnocení dat" se zabývá typickým aplikačním problémem jakéhokoliv inženýra při sběru dat v oblasti moderních budov. Spočívá v navrhnutí ...
 • Návrh a realizace řízení uzavřeného systému s použitím KNX 

  Autor: Šváb Jan; Vedoucí práce: Pitelka Vojtěch; Oponent práce: Mlejnek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Diplomová práce je zaměřena na utvoření komplexního přehledu o problematice inteligentních systémů budov a praktické aplikaci systému KNX pro řízení demonstračního modelu. V textu jsou uvedeni někteří ze zástupců systémů ...
 • Fotovoltaický systém jako lokální zdroj elektrické energie pro residenční bydlení 

  Autor: Štambera Vít; Vedoucí práce: Wolf Petr; Oponent práce: Kašpar Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti využití lokálních fotovoltaických zdrojů pro residenční bydlení v České republice. Úvodem jsou probrány hlavní komponenty fotovoltaických instalací a aktuální stav tohoto odvětví v ...

Zobrazit další