Poslední příspěvky

 • Vytápění rodinného domu 

  Autor: Masopust Viktor; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Legner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
  Tato diplomová práce se zabývá kompletním projektem vytápění rodinného domu. Zahrnuje navržení obvodových konstrukcí a výpočet tepelných ztrát podle technické normy ČSN EN 12831. Řeší především návrh otopné soustavy s ...
 • Autonomní systém rekreačního objektu 

  Autor: Fojtíček Petr; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Holub Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem autonomního systému rekreačního objektu na Šumavě. V návrhu je použita kogenerační jednotka se Stirlingovým motorem pro přeměnu tepelné energie na elektrickou. Jako doplňkový zdroj ...
 • Elektronické kukátko 

  Autor: Kiefmann Josef; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Pribula Ondrej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout laboratorní funkční vzorek zařízení nazývaného elektronické kukátko z hlediska hardware a software na platformě Raspberry PI s využitím dalších podpůrných obvodů a modulů.
 • Contactless Piston Position Transducer With Axial Excitation 

  Autor: Ripka, P.; Chirtsov, A.; Grim, V.
  (IEEE, 2017)
  Existing piston position transducers require either drilling precise hole into the piston bar, or mounting permanent magnets or measuring device inside the pressurized cylinder. We present a new solution for aluminum ...
 • Influence of External Current on Yokeless Electric Current Transducers 

  Autor: Ripka, P.; Chirtsov, A.
  (IEEE, 2017)
  Yokeless electric current transducers have compact size, but they are sensitive to external magnetic fields, including those caused by electric currents in their vicinity. It is often believed that this unwanted sensitivity ...
 • A Busbar Current Sensor With Frequency Compensation 

  Autor: Grim, V.; Petrucha, V.; Ripka, P.
  (IEEE, 2017)
  DC/AC yokeless galvanically insulated electric current sensors are required for applications, e.g., in automotive and aerospace engineering, where size, weight, and/or price are strictly limited. A busbar current sensor ...
 • The effect of conductor permeability on electric current transducers 

  Autor: Mirzaei, Mehran; Ripka, Pavel; Chirtsov, Andrey; Kašpar, Petr; Vyhnánek, Jan
  (American Institute of Physics, 2018)
  In this paper, experimental works and theoretical analysis are presented to analyze the influence of the conductor permeability on the precision of yokeless current sensors. The results of finite-element method (FEM) fit ...
 • Off-Center Error Correction of AMR Yokeless Current Transducer 

  Autor: Mlejnek, Pavel; Ripka, Pavel
  (Hindawi Publishing Corporation, 2017)
  We present a method of calibration and error correction of the AMR yokeless current transducer consisting of a circular array of eight anisotropic magnetoresistors (AMR) with one feedback compensation loop. The main sources ...
 • Inductance position sensor for pneumatic cylinder 

  Autor: Ripka, Pavel; Chirtsov, Andrey; Mirzaei, Mehran; Vyhnánek, Jan
  (American Institute of Physics, 2018)
  The position of the piston in pneumatic cylinder with aluminum wall can be measured by external inductance sensor without modifications of the aluminum piston and massive iron piston rod. For frequencies below 20 Hz the ...
 • Busbar current transducer with suppression of external fields and gradients 

  Autor: Ripka, Pavel; Chirtsov, Andrey
  (IEEE, 2018)
 • Pokročilé zpracování termovizního obrazu pomocí FPGA 

  Autor: Jirsa Jakub; Vedoucí práce: Kovář Jan; Oponent práce: Laposa Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této práce je seznámit se termografickými systémy a realizovat funkční firmware pro FPGA Cyclone V GX, které bude zpracovávat obraz z termografické kamery Tau2 a kamery Tamron. V první části této práce se čtenář ...
 • Modifikace programového vybavení komunikačního zařízení Profibus Analyzer 

  Autor: Kubeš Daniel; Vedoucí práce: Štěpán Petr; Oponent práce: Dušek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem firmwaru pro zařízení Profibus Analyzer od firmy Siemens. Zařízení bude možné využít pro analýzu dvou kanálů Profibus DP a jednoho kanálu PA v jedné časové doméně, což je nezbytně ...
 • Magnetický gradiometr pro detekci automobilů a měření rychlosti 

  Autor: Novotný David; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Zikmund Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Cílem diplomové práce je navržení a vyrobení magnetického gradiometru pro detekci automobilů. Gradiometr je navrhován s ohledem na co nejnižší šum pro maximální detekční vzdálenost a na redukci nákladů, umožňující ...
 • Výuková a automatizační GPIO platforma 

  Autor: Hruška Ondřej; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce popisuje vývoj univerzální softwarové a hardwarové platformy pro přístup k hardwarovým sběrnicím a elektrickým obvodům z prostředí vysokoúrovňových programovacích jazyků a aplikací běžících na PC, a to za využití ...
 • Inteligentní měřicí systém se vzdáleným přístupem 

  Autor: Krys Jan; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Kuna Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřícího systému, který je založen na hardwarové platformě BeagleBone Black a operačním systému Linux. K systému je možné připojit senzory přes univerzální binární vstupy, analogové ...
 • SW pro porovnání vysoce přesných etalonů času 

  Autor: Dittrich Jan; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Kuna Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato diplomová práce se věnuje realizaci softwarové aplikace určené k porovnávání přesných časových stupnic vysoce přesných etalonů času a frekvence. Aplikace je odzkoušena porovnáváním lokální časové stupnice Laboratoře ...
 • Riadiaca jednotka ToF kamery 

  Autor: Drozd Stanislav; Vedoucí práce: Tomlain Ján; Oponent práce: Berešík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Kamery založené na technológii Time-of-Flight (ToF) ponúkajú cenovo dostupné a výpočetne nenáročné riešenie snímania trojrozmerného priestoru v reálnom čase. Prvá časť tejto diplomovej práce si kladie za cieľ oboznámiť ...
 • Systém pro sběr dat při subjektivním testování 

  Autor: Hamr Adam; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Počta Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci mobilní aplikace Wireless Subjective Testing, která umožňuje provádět poslechové subjektivní testy. Je popsán návrh a implementace systému. Tento systém pomocí Wi-Fi přenáší ...
 • Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky 

  Autor: Jacko Michal; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Kašpar Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Cílem této závěrečné diplomové práce na téma "Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky" bylo prozkoumat způsoby provádění ampérhodinových zkoušek pro články i velké bateriové systémy, zejména pak články založené na lithiové ...

Zobrazit další