Poslední příspěvky

 • Lokalizace dronů v obrazu z kamery 

  Autor: Ficenec Adam; Vedoucí práce: Štěpán Petr; Oponent práce: Pačes Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat UAV z kamerového výstupu ...
 • Přesné měření polohy s využitím zpracování difrakčních obrazů 

  Autor: Hubík Martin; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Cílem této práce je prozkoumat a navrhnout metody optického měření polohy v jedné i ve dvou osách současně v rozsahu jednotek milimetrů s rozlišením v řádu stovek nanometrů. Metoda měření spočívá v určení polohy stínového ...
 • Systém přenosu dat z/do bezpilotního prostředku 

  Autor: Pahorecký Petr; Vedoucí práce: Roháč Jan; Oponent práce: Kovář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  V práci je popsán návrh a realizace komunikačního kanálu mezi pozemní stanicí a dronem (AR Drone 2.0) na vzdálenost větší než 500m. Byly popsány 3 možné přenosové kanály, kde 2 z nich mají přenos videa pomocí LTE sítě. ...
 • Použití GNSS modulů uBlox pro měření času a frekvence 

  Autor: Nováková Adéla; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Kuna Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Tento program slouží ke komunikaci s GNSS modulem uBlox LEA-6T. Program je schopný komunikovat s GNSS modulem, měnit ...
 • Fotometrické zkoušky rozptylových termoplastů vhodných pro LED zdroje 

  Autor: Škuta Lukáš; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Prajzler Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cieľom práce bolo navrhnutie metodiky a následné vytvorenie nástroja na hodnotenie zmien svetelných vlastností a fotometrických veličín pri prechode. Výsledkom práce je aplikácia, ktorá z nameraných hodnôt zo spektrometru ...
 • Automatické ladění PID regulátoru pro záložní motorgenerátor 

  Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Taragel Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Předmětem práce je navrhnout a otestovat algoritmus, který umožní automatické nalezení regulačních konstant PID regulátoru pro dieselový motorgenerátor (APU). Algoritmus bude využívat rozhraní TCP Modbus pro sběr dat a pro ...
 • Kompaktní aerometrická sonda 

  Autor: Urbaník Libor; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Hospodář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Pro měření rychlosti letu, výšky letu, úhlu náběhu a úhlu vybočení letadla se obvykle používá několik přístrojů. Cílem této práce je navrhnout kompaktní zařízení bez pohyblivých částí, které zkombinuje všechny tyto funkce. ...
 • Framework pro ovládání technologií budov s lokální nabídkou služeb 

  Autor: Vystrčil Martin; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem frameworku pro ovládání technologií budov s lokální nabídkou služeb v závislosti na aktuální poloze uživatele. V práci je provedena základní rešerše systémů, které jsou v době ...
 • Systém dlouhodobého bezúdržbového zálohování s olověnými akumulátory 

  Autor: Čižmár Andrej; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Urban Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací jednotlivých metod potřebných pro zálohovací systém napájení s olověnými akumulátory. Jedná se především o aplikaci vhodných nabíjecích algoritmů a diagnostických postupů. ...
 • Návrh kosmické mise Cubesat 

  Autor: Kuneš Michal; Vedoucí práce: Hudec René; Oponent práce:
  Cílem této diplomové práce je navrhnout kosmickou misi CubeSat, která by mohla být realizována na Fakultě elektrotechnické na Českém vysokém učení technickém. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. První ...
 • Simulované rozhraní testovací stanice avioniky 

  Autor: Frank Jan; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Závišek Michal
  Tato práce pojednává o systému umožňujícím dálkové ovládání klávesnice testovací stanice přes podnikovou síť a skriptech sloužících k automatizaci testů. K tomu slouží testovací server simulující signály generované ovládacím ...
 • Magnetometr s digitálním výstupem řízený FPGA 

  Autor: Novotný David; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Včelák Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh a realizace elektroniky fluxgate magnetometru s analogovým zpracováním signálu a digitálním výstupem. Magnetometr je řízen pomocí FPGA Actel se soft-core procesorem. Senzor je navrhován s ...
 • Světlovody pro osvětlování vnitřních prostor 

  Autor: Novotný Martin; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Veselý Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a ověřením vlastností systému pro osvětlení vnitřních prostor pomocí slunečního světla zavedeného pomocí optických vláken. V úvodu práce je uvedeno seznámení s problematikou a ...
 • Simulace autonomních a hybridních FV systémů 

  Autor: Švach Tomáš; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Kozel Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním a následnými simulacemi autonomních a hybridních FV systémů v programu Matlab a v jeho prostředí Simulink. První část této práce se zaměřuje na základní definice a typy modelů ...
 • Měření elektromechanických parametrů reproduktorů 

  Autor: Štys Dalibor; Vedoucí práce: Červenka Milan; Oponent práce: Husník Libor
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit prostředí pro měření impedančních charakteristik elektrodynamických měničů pomocí LabView a měřící karty NI-USB 6211. Následně je třeba s využitím Matlabu a Curve Fitting ...
 • Energetické úspory inteligentního systému iNELS v rodinném domě 

  Autor: Pastorek Tomáš; Vedoucí práce: Tobolík Jiří; Oponent práce: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
  Tato diplomová práce se zabývá používáním inteligentní elektroinstalace v rodinném domě. Zaměřuje se na úspory v inteligentní elektroinstalaci s použitím komunikačních systémů iNELS a zhodnocení jejich výhod a nevýhod. Práce ...
 • Algoritmus pro měření kvality ozvučení prostoru 

  Autor: Valenta Filip; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Vacek Vítězslav
  V předložené práci shrnuji stávající metody pro měření kvality ozvučení prostoru (např. algoritmu STI/RASTI a STIPA) a provedl jsem rozbor jejich výpočetní a časové náročnosti. Ve shrnutí objasňuji, jaké metody jsou výhodné ...
 • Detekce optických značek pro řízení polohy 

  Autor: Toms Daniel; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Cílem této práce byl návrh metod pro detekci a přesné polohování objektu s využitím kamerového systému a polohovacího systému. Součástí práce je návrh a realizace tohoto polohovacího systému. Objekt, který je doplněný ...
 • Inteligentní termostat řízený mikropočítačem Arduino 

  Autor: Javnický Peter; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Janošek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom, vývojom a realizáciou inteligentného systému zariadení pre reguláciu teploty v byte (respektíve dome). Cieľom je vytvoriť systém, ktorý bude ovládať teplotu v jednotlivých miestnostiach ...
 • Integrovaný systém řízení TZB malého hotelu nebo penzionu 

  Autor: Grygarová Johana; Vedoucí práce: Kubec Jindřich; Oponent práce: Mlejnek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato práce je zaměřená na návrh systému řízení technického zařízení malého hotelu nebo penzionu. Prvním bodem je rešerše legislativních a normových požadavků, které přímo souvisí s návrhem řídicího systému v ubytovacím ...

Zobrazit další