Collections in this community

Recent Submissions

 • Zobrazení Waterfall spektra na PC 

  Author: Patrik Petrýdes; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Cílem této práce je vytvořit program, který přijímá a zobrazuje amplitudové spektrum ve formě waterfall na počítači. V první části práce je teorie, která shrnuje pojmy spojené s waterfall spektrem. Na začátku je velmi ...
 • Senzorická platforma pro monitoring parametrů venkovního prostředí 

  Author: Martin Faltus; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Petrucha Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
  Úlohou tejto diplomovej práce bolo navrhnúť technické riešenie a skonštruovať prototyp stanice na meranie vybraných parametrov vonkajšieho prostredia. Teoretická časť práce sa venuje popisu vplyvu životného prostredia na ...
 • Framework pro sběr dat a řízení inteligentního vozu 

  Author: Jan Nejtek; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Choutka Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
  Cílem této práce je navrhnout systém pro sběr dat z komunikačních sběrnic vozidla a pro následné ovládání funkcí tohoto vozidla. Tyto funkce jsou zpří\-stup\-ně\-ny okolnímu světu pomocí HTTP(S) REST API za účelem propojení ...
 • Digitální dvojče s DNN pro prognostiku a management stavu elektromechanických aktuátorů 

  Author: Milan Zongor; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Horyna Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo štúdium, dizajn a implementácia kontrolovaného a nekontrolovaného hlbokého digitálneho dvojčaťa pre lineárny elektromechanický aktuátor DSZY1. Táto práca detailne popisuje štruktúru ...
 • Navíječka specifických jader pro fluxgate senzory 

  Author: Martin Šrámek; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout zařízení schopné strojově navíjet cívky s tzv. racetrack jádrem, které slouží jako budicí vinutí fluxgate senzorů magnetického pole. V práci je popsán vývoj konstrukce, její ...
 • Postupy vypuštění cubesatů na nízkou oběžnou dráhu kolem Země 

  Author: Anna Sereda; Supervisor: Hudec René; Opponent: Zicha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
  Současný rychlý rozvoj a popularizace miniaturních satelitů vede nás k tomu, že existuje možnost relativně levně vypustit vlastní satelit na zemskou orbitu. Studenti vysokých škol mohou nyní sami sestavit vlastní satelit, ...
 • Jednoduché laboratorní přístroje pro výuku realizované mikrořadiči ATmega 328 a STM32 

  Author: Stanislav Novák; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
  Tato práce se zabývá realizacemi měřících přístrojů realizované mikrořadiči STM32 a ATmega328. Práce obsahuje popis parametrů, nedokonalostí, a návody k použití k jednotlivým realizacím. Realizace byly byly otestovány na ...
 • Bezpečnostní analýza webkamery 

  Author: Martin Kubeša; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Sobotka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Otázka zabezpečení IoT zařízení je spolu s růstem tohoto odvětví za posledních deset let čím dál tím častěji diskutovaná. Přibývá firem i domácností spoléhajích na automatizovaná řešení od chytrých ledniček po ochranu proti ...
 • Návrh a implementace algoritmu simulace sítí časovaných automatů 

  Author: Matěj Šťastna; Supervisor: Krejčí Lukáš; Opponent: Pospíšil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace nového simulačního algoritmu průchodu sítí časovaných automatů simulačního nástroje Taster. V úvodní části je nejprve seznámení s problematikou integračního testování a ...
 • Vývoj senzorů a řízení pro automatizovanou hydroponii 

  Author: Jakub Drbohlav; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat systém senzorů a akčních prvků, jenž měl sloužit ke sběru dat a automatické regulaci uzavřeného prostoru. Konkrétně je práce zaměřena na hydroponický systém. Jako ...
 • AMR magnetometr s pulzním buzením 

  Author: Lukáš Mičan; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Zvýšením napájecího napětí AMR můstku se zvýší jeho citlivost, což lze využít pro zmenšení šumu měření. S vyšším napětím ale kvadraticky roste spotřebovaný výkon na můstku, který vede k jeho zahřívání nebo až ke zničení. ...
 • Bezkontaktní měření rychlosti kolejových vozidel 

  Author: Michal Koldinský; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Filip Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi bezkontaktního měření rychlosti vlaku pomocí senzorů umístěných na soupravě. Znalost přesné rychlosti a polohy vlaku v každém časovém okamžiku je základní informací pro bezpečné, ...
 • Subjektivní testování kvality nahrávky řeči s vodoznakem 

  Author: Lucie Mühlfeitová; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Počta Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Cílem této bakalářské práce je, na základě prostudování současných metod vodoznakování a normy pro subjektivní testování ITU-T P.800, navrhnout a zrealizovat subjektivní test kvality nahrávky řeči s vodoznakem. Cílem bylo ...
 • Inteligentní budič SiC tranzistorů 

  Author: Jiří Hodný; Supervisor: Novotný David; Opponent: Tichý Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Diplomová práce řeší rozdílná specifika buzení tranzistoru SiC MOSFET a IGBT a z toho plynoucí požadavky na budící obvody. Dále je popsána funkce konvenčního budiče a nalezeno jeho optimální nastavení. Hlavním cílem práce ...
 • Implementace metody pro porovnání dvou časových stupnic na FPGA obvodu 

  Author: Michal Špaček; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Vojtěch Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Práce se zabývá implementací TDC (Time-to-Digital Converter) uvnitř FPGA obvodu. Druhá část práce se zaměřuje na přenos přesného času prostřednictvím optických vláken a jeho následné porovnání s lokální časovou stupnicí. ...
 • Mobilní manipulace v prostředí s překážkami 

  Author: Joonhong Min; Supervisor: Ecorchard Gaël Pierre Marie; Opponent: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Hlavním účelem této práce je zkoumat reprezentace komponent robota, jak jsou strukturovány a za jakým účelem. Vytvoření reprezentace bude vyzkoušeno se zkoumanými informacemi, které lze aplikovat jak na simulaci, tak na ...
 • Analýza kosmických misí malých satelitů CubeSat na VLEO s využitím air-breathing iontového pohonu. 

  Author: David Hladík; Supervisor: Hudec René; Opponent: Zicha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Diplomová práce se zabývá využitím Air-Breathing Ion Thruster pro kosmické mise na orbitě pod 300 km, neboli VLEO (z angl. \emph{Very Low Earth Orbit}). V teoretické části jsou podrobně rozebrány klíčové pojmy a náležitosti ...
 • Softwarově definovaný osciloskop s mikrořadičem STM32F103 

  Author: Jakub Pařez; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Hladík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací softwarově definovaného osciloskopu, který má být cílen na hromadnou distanční výuku praktické elektroniky. Jako srdce osciloskopu byly zvoleny mikrořadiče STM32. Firmware byl ...
 • Systém pro detekci akustických událostí 

  Author: Michal Opočenský; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Čáp Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Hlavním cílem této práce je vytvořit systém schopný detekce, klasifikace a lokalizace střelby. Systém se skládá z dedikované desky a serverové aplikace. Systém detekuje zvukové události a jako první krok vyfiltruje události, ...
 • Diagnostika systému White Rabbit 

  Author: Filip Tefr; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Cílem této práce práce bylo navrhnout a vytvořit automatický diagnostický systém pro White Rabbit zařízení, který uživateli usnadní detekci a opravu chyb. Pro vývoj systému byl použit jazyk C++ spolu s QT frameworkem. ...

View more