Recent Submissions

 • Stabilizovaný tříosý cívkový systém pro kalibrace magnetometru 

  Author: Michal Dressler; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Obsahem diplomové práce je návrh a vývoj systému umožňující provádění kalibrací zejména tříosých senzorů magnetického pole pomocí existujících cívkových systémů v přítomnosti magnetických variací a rušení nejen v podmínkách ...
 • Bezkontaktní měření elektrických proudů 

  Author: Andrey Chirtsov; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Cerman Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  V této diplomové práci je navržen třífázový proudový snímač. Potlačení vnějšího magnetického pole a gradientu pole až do 2. řádu je dosaženo použitím 6 senzorů microfluxgate. 3D simulace metodou konečných prvků a analytické ...
 • Platforma Raspberry Pi bez použití operačního systému 

  Author: Petr Vanc; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Holub Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Zámer této práce je vytvorit souhrn práce s platformou Raspberry Pi 3 bez operacního systému kvuli chybející oficiální dokumentaci k chipu Broadcom BCM2837. Tato práce obsahuje popis jednotlivých elementu periferií a dalších ...
 • Číslicový převodník efektivní hodnoty pro kmitočtové pásmo 0 až 2 MHz 

  Author: Michal Špaček; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Kučera Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem této práce je vytvořit kompaktní zařízení, které měří efektivní hodnotu napětí v širokém kmitočtovém pásmu. Důraz je kladen především na přesnost měření v celém zadaném kmitočtovém pásmu. Přidanou funkcionalitou je ...
 • Aplikace Time-to-Digital převodníků 

  Author: Michal Opočenský; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Cílem práce bylo vytvoření demonstračního senzoru vzdálenosti typu Time of Flight za pomoci čipu ISL29501 od společnosti Renesas a~vývoj včetně výroby zařízení pro měření Larmorovy frekvence precesního signálu z~protonového ...
 • Základní měřicí přístroje pro výukové laboratoře, realizované mikrořadičem 

  Author: Matúš Obrk; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou základných meracích prístrojov pre hromadné využitie vo výukových laboratóriach. Pri návrhu meracích prístrojov je využitá metóda softvérovo definovaných prístrojov. Prístroje ...
 • Monitorovací jednotka prostředí s Wi-Fi rozhraním 

  Author: Milan Zongor; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Cieľom tejto práce bolo navrhnutie a realizácia vstavanej platformy na monitorovanie kvality vnútorného prostredia. Zariadenie dokáže merať vnútornú a vonkajšiu teplotu, relatívnu vlhkosť, atmosferický tlak, koncentráciu ...
 • Systém pro vzdálené monitorování procesů v laboratoři 

  Author: Jozef Dujava; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  V tejto bakalárskej práci bol navrhnutý elektronický monitorovací systém pre sledovanie žíhacích procesov. Tie sú používané pri vývoji magnetických fluxgate senzorov v laboratóriu MagLab katedry merania. Tento systém meria ...
 • Systém pro pokročilé monitorování stavu zařízení 

  Author: Ladislav Štefka; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce je zaměřená na prediktivní údržbu rotačních zařízení založenou na monitorování vibrací a teploty. Cílem je navrhnout a realizovat komplexní monitorovací systém podle moderních konceptů IIoT, který se od existujících ...
 • Optimální využití mbed IDE v laboratorní výuce 

  Author: Lukáš Bielesch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Táto práca sa zaoberá optimálnym využitím vývojového prostredia mbed v laboratórnej výuke a zamieriava sa špeciálne na mikrokontroléry STM32F042F6P6 a NUCLEO-F303RE. Sú v nej popísané základné triedy prostredia a funkcionalita ...
 • Aplikace integrovaného obvodu ESP32 

  Author: Tomáš Sirůček; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá integrovaným obvodem ESP32 a jeho možnostmi. Finálním produktem je samostatně fungující zařízení pro sběr dat ze senzorů teploty, vlhkosti, tlaku a koncentrace CO2. Teoretická část práce se ...
 • Systém pro generování libovolného vektoru magnetického pole s potlačením okolního rušení 

  Author: Pavel Doubrava; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Zikmund Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro generování libovolného vektoru magnetického pole s aktivním potlačením okolního rušení pomocí zpětné vazby. Zařízení je řízeno mikrokontrolerem STM32F334R8. Je ...
 • Tester statických charakteristik s mikrokontrolérem 

  Author: Josef Burda; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro měření statických charakteristik polovodičových součástek. K měření je využit vývojový kit NUCLEO osazený mikrokontrolérem z řady STM32, který má za úkol provádět měření ...
 • Automatizace pro testovací zařízení komponent otopných systémů 

  Author: Jiří Cvrček; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Kaisrlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce se zabývá automatizací řízení otopného systému, v kterém je nutné řídit aktivní komponenty. Nejprve jsem se seznámil s hydraulickým zapojením testbedu a následně začal vybírat elektrické komponenty. Bylo potřeba ...
 • Model číslicového počítače v Cadence 

  Author: Jana Ščuková; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Náhlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Cílem diplomové práce je návrh procesoru za pomocí CMOS logiky a ověření jeho funkce v komplexních simulacích v prostředí Cadence Virtuoso. Práce je koncipována jako doplňkový materiál při výuce elektronických předmětů pro ...
 • Migrace a reimplementace funkcí IoT systému reálného času 

  Author: Jan Mrázek; Supervisor: Kolář Milan; Opponent: Sojka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato diplomová práce se zabývá rešerší a realizací prototypu pro migraci systému inteligentních domů ze stárnoucí koncepce založené na mikrokontroléru na koncepci modernější. Starší koncepce zahrnuje mikrokontrolér založený ...
 • Analyzátor pro Automotive Ethernet 

  Author: Jan Nejtek; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Šusta Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Cílem této práce je navrhnout nástroj pro analýzu rozhraní 100Base-T1 (též známé jako Automotive Ethernet či BroadR-Reach). Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části se seznámíme se standardem 100Base-T1 a čím se ...
 • Zhodnocení přesností průtokoměrů při měření vícefázových směsí 

  Author: Michal Hájek; Supervisor: Platil Antonín; Opponent: Slepička David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Tato práce se zabývá přesností měření jednotlivých typů průtokoměrů v závislosti na obsahu vícefázové směsi různého složení. V úvodní části je čtenář seznámen se základními pojmy k tématu měření průtoku. Dále jsou popsány ...
 • Integrace systémů měření a regulace v budovách 

  Author: Martin Bílek; Supervisor: Široký Jan; Opponent: Matz Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Tato práce se zabývá základní tématikou řešení technologického zařízení budov (TZB). V úvodní části je čtenář seznámen s problematikou otevřených komunikačních protokolů a integrace řídících systémů společně s použitými ...
 • Systém využití odpadního tepla z výpočetní jednotky využívané pro těžbu kryptoměn 

  Author: Miroslav Konečný; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Koníček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Cílem této práce je poukázat na nízkou efektivnost využití elektrické energie při výpočetních operacích spojené s těžbou kryptoměn a navrhnout možné řešení, které by efektivně využívalo vzniklé odpadní teplo v domácím ...

View more