Collections in this community

Recent Submissions

 • Prostředí pro testování a připojení simulátoru výhybek 

  Author: Alisa Pavlova; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Dokoupil Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato diplomová práce se zabývá následujícími procesy: vývojem a implementací softwarové aplikace pro řízení různých simulátorů výhybek a logování dat z jejich rozhrání; provedením testování této aplikace podle EN 50128; ...
 • Vliv teploty na paralelní odpor fotovoltaických modulů 

  Author: Jakub Suchánek; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Vaněk Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Cílem této práce je prozkoumat vliv teploty na paralelní odpor fotovoltaických modulů. V teoretické části jsou podrobněji popsány pouzdřící materiály pro monokrystalické křemíkové moduly. Pozornost je věnována především ...
 • Návrhová pravidla pro chytré domácnosti 

  Author: Petr Staňura; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Matz Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření souhrnu doporučení pro navrhování chytrých domů. První část vyšetřuje přístup k návrhu chytrých domácností, jejich vnímání laickou a odbornou veřejností a nastínění budoucího ...
 • Možnosti optimalizace využití PV systémů v komunitním prostředí 

  Author: Miroslav Chobotský; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Klusák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu komunitní energetiky v České republice a ve vybraných státech Evropy (Slovensko, Německo, Rakousko). Na základě této analýzy byl navržen možný realizovatelný rozvoj ...
 • Prediktivní řízení tepelného čerpadla 

  Author: Karolína Indruchová; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Matuška Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Diplomová práce je zaměřena na teplené čerpadla, jejich využití a zlepšování jejich energetické efektivnosti. Teoretická část práce nás seznamuje s problematikou tepelných čerpadel a jejich vyhodnocováním, základní ...
 • Vývoj a implementace systému pro přenos, zpracování a prezentaci živých výsledků během soutěží v orientačním běhu 

  Author: Jan Jurica; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Pipek Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato diplomová práce popisuje vývoj, implementaci a reálné nasazení systému pro přenos živých výsledků během závodů v orientačním běhu. Systém je složen z hardwarových zařízení umístěných na kontrolních bodech závodů, které ...
 • Senzory pro měření magnetických vlastností hornin 

  Author: Vít Machanec; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace dvou senzorů pro měření magnetických vlastností především vrtných jader, ale případně i horninových vzorků podobných rozměrů. První ze senzorů je určen k měření remanence a ...
 • Systém pro sledování pozornosti s využitím bezdrátového EEG 

  Author: Roman Zima; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Drbal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Práce se zabývá realizací počítačového programu, který využívá data naměřená z EEG k charakterizaci mentálního stavu probanda. Program na základě počátečního měření, během kterého se navodí ve výsledku sledované mentální ...
 • Vzorkovací techniky plánování pohybu 

  Author: Jaroslav Janoš; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Jankovec Tom
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce se zabývá rodinou algoritmů "Space Filling Forest" navrženou pro plánování pohybu mezi více cíli. Jedním ze záměrů práce je rozšířit tuto rodinu o plánování pro jeden cíl v Euklidovských prostorech, pro Dubinsovo ...
 • Driver sběrnice CAN pro systém NuttX na mikrokontroléru ESP32C3 

  Author: Jan Charvát; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Vychodil Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Hlavním úkolem práce bylo napsání ovladače rozhraní sběrnice CAN na mikrokontroleru ESP32C3 pro systém reálného času Nuttx. V teoretické části práce je čtenář seznámen s technologií sběrnice CAN, operačním systémem NuttX, ...
 • Teplotní kompenzace mikrobolometrického obrazového snímače a implementace funkce automatického ostření 

  Author: Miroslav Tržil; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Kovář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Diplomová práce se zabývá nastavením mikrobolometrického obrazového snímače použitého v nechlazené, dlouhovlnné infračervené kameře a následným použitím snímaného obrazu pro ostření kamery. Protože výstupní signál z použitého ...
 • Softwarová podpora pro paralelní ADAS aplikace na vývojovém vzorku mikrokontroléru Aurix TC4 

  Author: Lukáš Bielesch; Supervisor: Olexa Radek; Opponent: Sojka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  V mnohých nových architektúrach v automobilovom priemysle sa využíva heterogénny dizajn kombinujúci skalárne a vektorové DSP procesory s cieľom splniť výkonové kritériá, bezpečnostné normy ASIL a kompetitívnu cenu. Cieľom ...
 • Logický analyzátor s Raspberry Pi Pico 

  Author: Vít Vaněček; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Hladík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Práce se zabývá vytvořením měřicích přístrojů s vývojovou deskou Raspberry Pi Pico. Vytvořené měřicí přístroje zahrnují logický analyzátor a osciloskop. Přístroje využívají PC aplikace pro vizualizaci naměřených dat a ...
 • Softwarově definované osciloskopy s terminálovým rozhraním 

  Author: Jozef Dujava; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Hladík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou softvérovo definovaných prístrojov na výukové účely. Hlavným prístrojom je mixed-signal osciloskop vzorkujúci ako v reálnom tak aj v ekvivalentnom čase. Taktiež boli implementované ...
 • Návrh emulátoru elektronické pojistky s pokročilými funkcemi 

  Author: Josef Burda; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Jung Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací emulátoru pokročilých funkcí elektronické pojistky, která je ve vývoji. Emulátor je založen na již existující elektronické pojistce, která těmito funkcemi nedisponuje. Pokročilé ...
 • Kompaktní magnetometr s Hallovou sondou 

  Author: Radomír Macíček; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Cerman Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato práce se zabývá výrobou příručního magnetometru s Hallovou sondou. Hlavním úkolem je zapájet, zprovoznit a vytvořit firmware pro magnetometr. Nejdříve popíšeme vlastnosti magnetického pole. Následně popíšeme použité ...
 • Měření rychlosti vozidel pomocí magnetických senzorů 

  Author: Vojtěch Čechura; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  V rámci této práce bylo navrženo zařízení pro měření rychlosti vozidel za pomoci magnetických senzorů a metody vzájemné korelace. Pro zařízení byla navržena a otestována deska plošných spojů s magnetickými senzory a další ...
 • Demodulace fluxgate senzoru přímým vzorkováním 

  Author: Marko Savić; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Fluxgate magnetometry se využívají v široké škále aplikací. Dnes jsou v publikacích dostupné a v praxi používané analogové a digitální přístupy zpracování dat. Novou metodu zpracování signálu přináší koncept přímého ...
 • HW modul pro podporu indoor lokalizace 

  Author: Kateřina Poláková; Supervisor: Tomlain Ján; Opponent: Ravas Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato práce se zabývá problémem lokalizace ve vnitřních prostorách. Možnosti lokalizace jsou rozebrány. \\Je zvolena vhodná metoda lokalizace a vytvořen HW modul. Tato bakalářské práce se taktéž zabývá SW řešením indoor ...
 • Návrh HW prototypu vyčítacího zařízení pro pixelový detektor Timepix 2 na bázi MCU 

  Author: Ondřej Pavlas; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Holík Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh HW prototypu vyčítacího zařízení pro pixelový detektor Timepix2 na bázi MCU. Navržený HW prototyp, lze variabilně připojit na různé vývojové kity, které obsahují definovaný konektor. ...

View more