Poslední příspěvky

 • Dvojitý vektorový AMR magnetometr 

  Autor: Fúra Viktor; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Janásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Náplní práce je kompletní návrh precizního modulárního dvojitého vektorového AMR magnetometru. Návrh se týká vytvoření schématu zařízení, návrhu desek plošných spojů, jejich osazení a oživení a odladění firmware přístroje. ...
 • Záznamník dat pro observatorní magnetometr 

  Autor: Albershteyn Andrey; Vedoucí práce: Janošek Michal; Oponent práce: Pribula Ondrej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Cílem této práce je návrh záznamníku dat ze sériové linky, pro použití s observatoryním magnetometrem. S pomocí single-board počítače Raspberry Pi a vícevláknového programu v prostředí Python je vytvořen přístroj pro záznam ...
 • Porovnání průtokoměrů při měření vícefázových směsí 

  Autor: Hájek Michal; Vedoucí práce: Slepička David; Oponent práce: Platil Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce je zaměřena na měření vícefázového průtoku. Na základě teoretické znalosti principů měření jednotlivých přístrojů, byl sestaven testovací model, který bude po dokončení práce využit jakožto předmět studentských ...
 • Simulátor kabelů pro železniční prostředí 

  Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Aftanas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Práce se zaměřuje na problematiku simulace chování železničních kabelů. Je zde proveden teoretický rozbor vlastností kabelů používaných v železničním prostředí a vnějších vlivů negativně ovlivňujících připojená zařízení. ...
 • Automatická kalibrace termálních kamer 

  Autor: Klučka Martin; Vedoucí práce: Kovář Jan; Oponent práce: Holub Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Diplomová práce se zabývá návrhem automatické kalibrace termokamer a jeho realizací za pomoci klimatické komory. V úvodu práce jsou nejdříve popsány základní fyzikální veličiny a zákony týkající se termografie. Další část ...
 • Automatické odhadování orientace plošek broušeného kamene 

  Autor: Drápela Jakub; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Ryneš David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá automatickým odhadem orientace faset broušeného kamene s využitím informace světelných svazcích vystupujících z ozářeného kamene. Vstupem do optimalizačního algoritmu je snímek s obrazy svazků na ...
 • Řízení DC pohonu pomocí systému Unitronics PLC Vision570 

  Autor: Merzlov Danil; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Dolák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Předmětem této diplomové práce je návrh a realizace zařízení pro ovládání stejnosměrného motoru, kde hlavní řídící jednotkou je průmyslový automat Unitronics Vision V570. Toto zařízení by mělo snímat otáčky stejnosměrného ...
 • Mobilní komunikační brána 

  Autor: Poláček Martin; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Švorc Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá realizací elektronické jednotky. Jednotka je schopná přenášet například data ze senzorů a GPS pomocí GSM modulu na server. Je možné nastavovat a vyčítat základní parametry komunikace pomocí ...
 • Metody řízení kaskád kotlů 

  Autor: Bílek Martin; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem bakalářské práce je zefektivnit existující řídicí algoritmy pro regulaci kaskády tepelných zdrojů a na jejich základě navrhnout obecné řešení. Pro celkové zhodnocení kvality aktuálního řídicího algoritmu byla provedena ...
 • Návrh a realizace základních přístrojových funkcí využitím mikrořadičů 

  Autor: Klíma Jakub; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce ukazuje možnosti realizace přístrojových funkcí s využitím mikrořadičů. Zaměřuje se zejména na měření napětí, odporu, frekvence a zpracování signálů z jednoduchých senzorů, jako jsou například fotodioda, ...
 • Autonomní lokalizace šestinohého kráčejícího robotu 

  Autor: Bayer Jan; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Fischer Thomas Arnim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce se zabývá vizuální lokalizací šestinohého kráčejícího robotu. V posledních letech bylo vyvinuto několik metod vizuální lokalizace založených na simultánní lokalizaci a mapování využívající významné body v prostředí. ...
 • Tutoriál digitálního návrhu v Cadence pro studenty informatiky 

  Autor: Ščuková Jana; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Náhlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Bakalářská práce je zaměřena na diskrétní návrh digitálních obvodů a jejich simulaci v programu Cadence Virtuoso. V příloze jsou vytvořeny doprovodné materiály, které je možno využít ve vysokoškolské výuce.
 • Zpětnovazební regulátory s mikrořadičem pro demonstrační účely 

  Autor: Světlík Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Podolák Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat zpětnovazební regulátory s využitím mikrořadiče řady STM32 pro demonstrační účely. Tyto regulátory jsou navrženy za účelem použití ve výuce. Z tohoto důvodu je při ...
 • Experimentální kamera CMOS 

  Autor: Douša Petr; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá vyhotovením měřícího pracoviště pro laboratorní experimenty. Jedná o měřící pracoviště, které testuje obrazové snímače CMOS. Měřící stanoviště obsahuje počítač, osvětlovací zařízení, propojovací ...
 • Implementace PCIe šifrovacího modulu pro satelitní IP modem s podporou rozhraní Open-encryption 

  Autor: Ille Ondrej; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Jungblut Bernd
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou šifrovacieho systému pre satelitný router až do stavu fungujúceho prototypu. Šifrovanie samotné je riešené pomocou dedikovaného CPU s hardwarovým akcelerátorom. Systém ...
 • Virtuální přístroj s mikrořadičem pro analýzu signálu v modulační doméně 

  Autor: Cejp Martin; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Císař Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce se zabývá realizací virtuálního přístroje pro vyhodnocování parametrů signálu, jako jsou perioda, délka impulsů, časový posun impulzů, a zaznamenávání těchto parametrů v čase. Přístroj umožňuje i funkce klasického ...
 • Návrh a implementace Kalmanova filtru pro zpracování radarových dat 

  Autor: Beňo Adam; Vedoucí práce: Havlena Vladimír; Oponent práce: Šipoš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou Kalmanovho filtru pre spracovanie radarových dát. V práci ukážeme odvodenie rôznych modelov letu s rozlicnými modelmi merania pre korelované a nekorelované šumy. Dalej ukážeme ...
 • Kamerový systém pro snímání vibrací 

  Autor: Vodseďálek Jakub; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro snímání vibrací s využitím obrazové informace z CMOS senzoru. CMOS senzor je řízen mikrořadičem z řady STM32, který má za úkol řízení odběru snímků v přesně definované ...
 • Autonomní systém pro záznam signálů ze senzorů 

  Autor: Křepelková Marta; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací autonomního systému pro záznam signálů ze senzorů pro měření na malých a těžce přístupných místech. Zařízení podporuje připojení osmi analogových vstupů, tří digitálních I2C vstupů, ...
 • Systém autonomní navigace UAV zařízení 

  Autor: Sekanina Tomáš; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá metodami navigace bezpilotních prostředků, konkrétně vývojem algoritmu pro platformu kvadrokoptéry vytvořenou týmem ČVUT. Především se za- měřuje na filtrační algoritmy, potřebné k navigování letounu. ...

Zobrazit další