Recent Submissions

 • Monitoring komunikace v síti Ethernet 

  Author: Filip Valenta; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krecl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  V práci se zabývám technologií 100Base-T1 a s ní související Broad-R-Reach. Tyto technologie se začínají používat v automobilovém průmyslu místo technologie CAN, která již mnohým současným systémům nevyhovuje. 100Base-T1 ...
 • Flexibilní modul pro domácí automatizaci 

  Author: Patrik Vele; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Burčík Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby flexibilního modulu pro domácí automatizaci. Jsou zde popsány jednotlivě zvolené komponenty, jejich zapojení, následný návrh desky plošných spojů včetně závěrečného ...
 • Testování SpacePix detektoru na podmínky vesmírného prostředí 

  Author: Aleš Hrudička; Supervisor: Urban Martin; Opponent: Suchánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Tato práce se zabývá testováním SpacePix detektoru na podmínky vesmírného prostředí skrze termální cyklování ve vakuu. První část obsahuje popis důležitosti dozimetrických měření ve vesmírných aplikacích. Následuje popis ...
 • Autonomní lokalizace zdroje záření v 3D prostředí pomocí skupiny UAV 

  Author: Petr Štibinger; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Čížek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Práce je zaměřena na využití skupiny bezpilotních helikoptér v úloze hledání pozice neznámého zdroje ionizujícího záření. Tato úloha je řešena v prostředí s překážkami. Podstatnou část práce tvoří vývoj nových součástí pro ...
 • Detekce oblouku ve střídavých obvodech 

  Author: Kazim Yigit Baser; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Cílem této práce je vyvinout detekční algoritmus pro detekci střídavého oblouku v zařízeních AFDD s využitím přímé digitalizace a strojového učení. Cena obvodů pro rychlou přímou digitalizaci stále v posledních letech klesá ...
 • Měřicí kamera pro výukové laboratoře 

  Author: Jakub Vodseďálek; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřící kamery pro výukové laboratoře. Kamera podporuje několik CMOS obrazových senzorů řízených mikrořadičem z řady STM32. Snímky jsou přenášeny do PC s běžící vytvořenou ...
 • Návrh bezdrátového senzoru pro měření vlhkosti dřevěných konstrukcí 

  Author: David Žaitlík; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Šmíd Radislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Tato práce se zabývá návrhem bateri-ově napájeného senzoru pro monitoring vlhkosti dřeva s bezdrátovou komunikací. Tento senzor je součástí systému Mois-ture Guard, který je vyvíjen na UCEEB ČVUT. Hlavní metodou pro měření ...
 • Návrh výkonového měniče s SiC MOSFETy 

  Author: Jan Světlík; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Smutka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem výkonového měniče založeného na topologii typu synchronní buck. Měnič je zkonstruován s využitím MOSFET tranzistorů na bázi silikon karbidu. Tato práce se věnuje analýze měniče s cílem ...
 • Hardwareová simulace BLDC motoru 

  Author: Jan Charvát; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Horyna Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Diplomová práce se zabývá návrhem simulátoru HIL BLDC motoru pro účely vývoje a testování. Je zde popsán princip fungování BLDC motoru a senzorů, které lze použít k jeho řízení. Důraz je kladen zejména na motory řízené ...
 • Integrační testování metodou Model-Based Testing - případová studie 

  Author: Michal Veselka; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Ristovska Biljana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Cílem této diplomové práce je ověřit možnosti integračního testování metodou Model-Based Testing (MBT). Práce se po úvodním seznámením s problematikou HIL (Hardware-in-the-Loop) testování zaměřuje na návrh modelů popisujících ...
 • Stabilizovaný tříosý cívkový systém pro kalibrace magnetometru 

  Author: Michal Dressler; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Obsahem diplomové práce je návrh a vývoj systému umožňující provádění kalibrací zejména tříosých senzorů magnetického pole pomocí existujících cívkových systémů v přítomnosti magnetických variací a rušení nejen v podmínkách ...
 • Bezkontaktní měření elektrických proudů 

  Author: Andrey Chirtsov; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Cerman Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  V této diplomové práci je navržen třífázový proudový snímač. Potlačení vnějšího magnetického pole a gradientu pole až do 2. řádu je dosaženo použitím 6 senzorů microfluxgate. 3D simulace metodou konečných prvků a analytické ...
 • Platforma Raspberry Pi bez použití operačního systému 

  Author: Petr Vanc; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Holub Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Zámer této práce je vytvorit souhrn práce s platformou Raspberry Pi 3 bez operacního systému kvuli chybející oficiální dokumentaci k chipu Broadcom BCM2837. Tato práce obsahuje popis jednotlivých elementu periferií a dalších ...
 • Číslicový převodník efektivní hodnoty pro kmitočtové pásmo 0 až 2 MHz 

  Author: Michal Špaček; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Kučera Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem této práce je vytvořit kompaktní zařízení, které měří efektivní hodnotu napětí v širokém kmitočtovém pásmu. Důraz je kladen především na přesnost měření v celém zadaném kmitočtovém pásmu. Přidanou funkcionalitou je ...
 • Aplikace Time-to-Digital převodníků 

  Author: Michal Opočenský; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Cílem práce bylo vytvoření demonstračního senzoru vzdálenosti typu Time of Flight za pomoci čipu ISL29501 od společnosti Renesas a~vývoj včetně výroby zařízení pro měření Larmorovy frekvence precesního signálu z~protonového ...
 • Základní měřicí přístroje pro výukové laboratoře, realizované mikrořadičem 

  Author: Matúš Obrk; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou základných meracích prístrojov pre hromadné využitie vo výukových laboratóriach. Pri návrhu meracích prístrojov je využitá metóda softvérovo definovaných prístrojov. Prístroje ...
 • Monitorovací jednotka prostředí s Wi-Fi rozhraním 

  Author: Milan Zongor; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Cieľom tejto práce bolo navrhnutie a realizácia vstavanej platformy na monitorovanie kvality vnútorného prostredia. Zariadenie dokáže merať vnútornú a vonkajšiu teplotu, relatívnu vlhkosť, atmosferický tlak, koncentráciu ...
 • Systém pro vzdálené monitorování procesů v laboratoři 

  Author: Jozef Dujava; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  V tejto bakalárskej práci bol navrhnutý elektronický monitorovací systém pre sledovanie žíhacích procesov. Tie sú používané pri vývoji magnetických fluxgate senzorov v laboratóriu MagLab katedry merania. Tento systém meria ...
 • Systém pro pokročilé monitorování stavu zařízení 

  Author: Ladislav Štefka; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce je zaměřená na prediktivní údržbu rotačních zařízení založenou na monitorování vibrací a teploty. Cílem je navrhnout a realizovat komplexní monitorovací systém podle moderních konceptů IIoT, který se od existujících ...
 • Optimální využití mbed IDE v laboratorní výuce 

  Author: Lukáš Bielesch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Táto práca sa zaoberá optimálnym využitím vývojového prostredia mbed v laboratórnej výuke a zamieriava sa špeciálne na mikrokontroléry STM32F042F6P6 a NUCLEO-F303RE. Sú v nej popísané základné triedy prostredia a funkcionalita ...

View more