Poslední příspěvky

 • Vliv dynamické komprese signálu na parametr srozumitelnosti řeči STI 

  Autor: Štěpánek Tomáš; Vedoucí práce: Brothánek Marek; Oponent práce: Pospíšil Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  V této práci je studován vliv dynamické komprese signálu na index přenosu řeči STI (z angl. speech transmission index). Jsou popsány teoretické principy jednotlivých metod měření, kterými lze dospět k cílovému parametru ...
 • Programově definovaný multifunkční laboratorní přístroj 

  Autor: Dibelka Jakub; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací multifunkčního laboratorního přístroje implementovaného na mikrořadičích řady STM32 s využitím vnitřních funkčních bloků a periferií. Součástí práce je dále návrh řídící ...
 • Univerzální čítač pro systém LEO 

  Autor: Mucala Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Podolák Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací univerzálního čítače, který rozšiřuje výukovou platformu LEO (Little embedded oscilloscope) vyvinutou pro mikrokontrolér STM32F303RE. Čítač využívá dvou základních metod měření ...
 • Lokalizační systém pro multi-robotickou platformu 

  Autor: Kolečkář David; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Walter Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-26)
  Cílem této práce je seznámit se základy počítačového vidění, robustního vyhledávání vzorů z obrazu. Je popsána geometrie a základy teorie potřebné k pochopení vytvoření obrazu kamerou. Dále je popsán využitý software a ...
 • Programy pro charakterizaci vstupního proudu ADC v mikrořadičích STM32 

  Autor: Rulík Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-25)
  Tato práce se zabývá vstupními proudy AD převodníků procesorů STM32 se zaměřením na rozlišení společných vlastností napříč jednotlivými sériemi. Výstupem práce je charakterizace vstupních proudů do jednotlivých převodníku ...
 • Záznamník dat pro observatorní magnetometr 

  Autor: Albershteyn Andrey; Vedoucí práce: Janošek Michal; Oponent práce: Pribula Ondrej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Cílem této práce je návrh záznamníku dat ze sériové linky, pro použití s observatoryním magnetometrem. S pomocí single-board počítače Raspberry Pi a vícevláknového programu v prostředí Python je vytvořen přístroj pro záznam ...
 • Dvojitý vektorový AMR magnetometr 

  Autor: Fúra Viktor; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Janásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Náplní práce je kompletní návrh precizního modulárního dvojitého vektorového AMR magnetometru. Návrh se týká vytvoření schématu zařízení, návrhu desek plošných spojů, jejich osazení a oživení a odladění firmware přístroje. ...
 • Autonomní lokalizace šestinohého kráčejícího robotu 

  Autor: Bayer Jan; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Fischer Thomas Arnim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce se zabývá vizuální lokalizací šestinohého kráčejícího robotu. V posledních letech bylo vyvinuto několik metod vizuální lokalizace založených na simultánní lokalizaci a mapování využívající významné body v prostředí. ...
 • Tutoriál digitálního návrhu v Cadence pro studenty informatiky 

  Autor: Ščuková Jana; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Náhlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Bakalářská práce je zaměřena na diskrétní návrh digitálních obvodů a jejich simulaci v programu Cadence Virtuoso. V příloze jsou vytvořeny doprovodné materiály, které je možno využít ve vysokoškolské výuce.
 • Automatické odhadování orientace plošek broušeného kamene 

  Autor: Drápela Jakub; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Ryneš David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá automatickým odhadem orientace faset broušeného kamene s využitím informace světelných svazcích vystupujících z ozářeného kamene. Vstupem do optimalizačního algoritmu je snímek s obrazy svazků na ...
 • Systém autonomní navigace UAV zařízení 

  Autor: Sekanina Tomáš; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá metodami navigace bezpilotních prostředků, konkrétně vývojem algoritmu pro platformu kvadrokoptéry vytvořenou týmem ČVUT. Především se za- měřuje na filtrační algoritmy, potřebné k navigování letounu. ...
 • Virtuální přístroj s mikrořadičem pro analýzu signálu v modulační doméně 

  Autor: Cejp Martin; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Císař Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce se zabývá realizací virtuálního přístroje pro vyhodnocování parametrů signálu, jako jsou perioda, délka impulsů, časový posun impulzů, a zaznamenávání těchto parametrů v čase. Přístroj umožňuje i funkce klasického ...
 • Algoritmy řízení letu a jejich ověření 

  Autor: Mathia Peter; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Hospodář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Táto práca sa zaoberá identifikáciou dynamického modelu lietadla s pevným krídlom a návrhom riadiaceho systému s použitím letového simulátoru FlightGear. Najprv je odvodený pozdĺžny a stranový lineárny stavový model lietadla, ...
 • Vestavný systém zpracování obrazu pro počítání objektů 

  Autor: Steidl Richard; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Řípa Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce analyzuje jednotlivé standardní metody segmentace obrazu a nastiňuje jejich možnost pro využití za nízkých výpočetních a paměťových kapacit, které vestavné systémy nabízejí. V rámci práce byly některé metody následně ...
 • Experimentální kamera CMOS 

  Autor: Douša Petr; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá vyhotovením měřícího pracoviště pro laboratorní experimenty. Jedná o měřící pracoviště, které testuje obrazové snímače CMOS. Měřící stanoviště obsahuje počítač, osvětlovací zařízení, propojovací ...
 • Metody řízení kaskád kotlů 

  Autor: Bílek Martin; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem bakalářské práce je zefektivnit existující řídicí algoritmy pro regulaci kaskády tepelných zdrojů a na jejich základě navrhnout obecné řešení. Pro celkové zhodnocení kvality aktuálního řídicího algoritmu byla provedena ...
 • Sleep diary - aplikace pro hodnocení kvality spánku 

  Autor: Polan Jan; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Tomlain Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem bakalářské práce je návrh a realizace aplikace pro chytré telefony, která nahradí dosud využívané spánkové deníky. Tato aplikace sbírá data o spánku z běžně dostupného fitness náramku a dává je dohromady s informacemi ...
 • Kamerový systém pro snímání vibrací 

  Autor: Vodseďálek Jakub; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro snímání vibrací s využitím obrazové informace z CMOS senzoru. CMOS senzor je řízen mikrořadičem z řady STM32, který má za úkol řízení odběru snímků v přesně definované ...
 • Porovnání průtokoměrů při měření vícefázových směsí 

  Autor: Hájek Michal; Vedoucí práce: Slepička David; Oponent práce: Platil Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce je zaměřena na měření vícefázového průtoku. Na základě teoretické znalosti principů měření jednotlivých přístrojů, byl sestaven testovací model, který bude po dokončení práce využit jakožto předmět studentských ...
 • Návrh a realizace základních přístrojových funkcí využitím mikrořadičů 

  Autor: Klíma Jakub; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce ukazuje možnosti realizace přístrojových funkcí s využitím mikrořadičů. Zaměřuje se zejména na měření napětí, odporu, frekvence a zpracování signálů z jednoduchých senzorů, jako jsou například fotodioda, ...

Zobrazit další