Poslední příspěvky

 • Programově definovaný multifunkční laboratorní přístroj 

  Autor: Dibelka Jakub; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací multifunkčního laboratorního přístroje implementovaného na mikrořadičích řady STM32 s využitím vnitřních funkčních bloků a periferií. Součástí práce je dále návrh řídící ...
 • Vliv dynamické komprese signálu na parametr srozumitelnosti řeči STI 

  Autor: Štěpánek Tomáš; Vedoucí práce: Brothánek Marek; Oponent práce: Pospíšil Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  V této práci je studován vliv dynamické komprese signálu na index přenosu řeči STI (z angl. speech transmission index). Jsou popsány teoretické principy jednotlivých metod měření, kterými lze dospět k cílovému parametru ...
 • Lokalizační systém pro multi-robotickou platformu 

  Autor: Kolečkář David; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Walter Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-26)
  Cílem této práce je seznámit se základy počítačového vidění, robustního vyhledávání vzorů z obrazu. Je popsána geometrie a základy teorie potřebné k pochopení vytvoření obrazu kamerou. Dále je popsán využitý software a ...
 • Univerzální čítač pro systém LEO 

  Autor: Mucala Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Podolák Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací univerzálního čítače, který rozšiřuje výukovou platformu LEO (Little embedded oscilloscope) vyvinutou pro mikrokontrolér STM32F303RE. Čítač využívá dvou základních metod měření ...
 • Programy pro charakterizaci vstupního proudu ADC v mikrořadičích STM32 

  Autor: Rulík Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-25)
  Tato práce se zabývá vstupními proudy AD převodníků procesorů STM32 se zaměřením na rozlišení společných vlastností napříč jednotlivými sériemi. Výstupem práce je charakterizace vstupních proudů do jednotlivých převodníku ...
 • Záznamník dat pro observatorní magnetometr 

  Autor: Albershteyn Andrey; Vedoucí práce: Janošek Michal; Oponent práce: Pribula Ondrej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Cílem této práce je návrh záznamníku dat ze sériové linky, pro použití s observatoryním magnetometrem. S pomocí single-board počítače Raspberry Pi a vícevláknového programu v prostředí Python je vytvořen přístroj pro záznam ...
 • Dvojitý vektorový AMR magnetometr 

  Autor: Fúra Viktor; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Janásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Náplní práce je kompletní návrh precizního modulárního dvojitého vektorového AMR magnetometru. Návrh se týká vytvoření schématu zařízení, návrhu desek plošných spojů, jejich osazení a oživení a odladění firmware přístroje. ...
 • Návrh a implementace aplikačního protokolu pro přenos senzorových dat 

  Autor: Flachs František; Vedoucí práce: Hégr Tomáš; Oponent práce: Kukrál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato práce nabízí prehled používaných senzoru, datových modelu a zpusobu prenosu dat v IoT. Hlavními body této práce jsou porovnání datových modelu na základe navržených testovacích scénáru a návrh vlastního aplikacního ...
 • Vestavný systém zpracování obrazu pro počítání objektů 

  Autor: Steidl Richard; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Řípa Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce analyzuje jednotlivé standardní metody segmentace obrazu a nastiňuje jejich možnost pro využití za nízkých výpočetních a paměťových kapacit, které vestavné systémy nabízejí. V rámci práce byly některé metody následně ...
 • Porovnání průtokoměrů při měření vícefázových směsí 

  Autor: Hájek Michal; Vedoucí práce: Slepička David; Oponent práce: Platil Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce je zaměřena na měření vícefázového průtoku. Na základě teoretické znalosti principů měření jednotlivých přístrojů, byl sestaven testovací model, který bude po dokončení práce využit jakožto předmět studentských ...
 • Metody řízení kaskád kotlů 

  Autor: Bílek Martin; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem bakalářské práce je zefektivnit existující řídicí algoritmy pro regulaci kaskády tepelných zdrojů a na jejich základě navrhnout obecné řešení. Pro celkové zhodnocení kvality aktuálního řídicího algoritmu byla provedena ...
 • Automatické odhadování orientace plošek broušeného kamene 

  Autor: Drápela Jakub; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Ryneš David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá automatickým odhadem orientace faset broušeného kamene s využitím informace světelných svazcích vystupujících z ozářeného kamene. Vstupem do optimalizačního algoritmu je snímek s obrazy svazků na ...
 • Systém autonomní navigace UAV zařízení 

  Autor: Sekanina Tomáš; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá metodami navigace bezpilotních prostředků, konkrétně vývojem algoritmu pro platformu kvadrokoptéry vytvořenou týmem ČVUT. Především se za- měřuje na filtrační algoritmy, potřebné k navigování letounu. ...
 • Hlasové ovládání inteligentní domácnosti 

  Autor: Kovář Petr; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Bruna Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací hlasového ovládání vybrané inteligentní domácnosti prostřednictvím mobilní aplikace v OS Android. Na základě analýzy existujících bezdrátových komunikačních technologií ...
 • Řízení DC pohonu pomocí systému Unitronics PLC Vision570 

  Autor: Merzlov Danil; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Dolák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Předmětem této diplomové práce je návrh a realizace zařízení pro ovládání stejnosměrného motoru, kde hlavní řídící jednotkou je průmyslový automat Unitronics Vision V570. Toto zařízení by mělo snímat otáčky stejnosměrného ...
 • Simulátor kabelů pro železniční prostředí 

  Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Aftanas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Práce se zaměřuje na problematiku simulace chování železničních kabelů. Je zde proveden teoretický rozbor vlastností kabelů používaných v železničním prostředí a vnějších vlivů negativně ovlivňujících připojená zařízení. ...
 • Autonomní systém pro záznam signálů ze senzorů 

  Autor: Křepelková Marta; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací autonomního systému pro záznam signálů ze senzorů pro měření na malých a těžce přístupných místech. Zařízení podporuje připojení osmi analogových vstupů, tří digitálních I2C vstupů, ...
 • Experimentální kamera CMOS 

  Autor: Douša Petr; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá vyhotovením měřícího pracoviště pro laboratorní experimenty. Jedná o měřící pracoviště, které testuje obrazové snímače CMOS. Měřící stanoviště obsahuje počítač, osvětlovací zařízení, propojovací ...
 • Virtuální přístroj s mikrořadičem pro analýzu signálu v modulační doméně 

  Autor: Cejp Martin; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Císař Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce se zabývá realizací virtuálního přístroje pro vyhodnocování parametrů signálu, jako jsou perioda, délka impulsů, časový posun impulzů, a zaznamenávání těchto parametrů v čase. Přístroj umožňuje i funkce klasického ...
 • Řízení kogenerační jednotky ORC 

  Autor: Janoušek David; Vedoucí práce: Šusta Richard; Oponent práce: Holub Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Práce se zabývá návrhem a programováním řídicího programu pro kogenerační jednotku na bázi ORC (organický Rankinův cyklus). Regulátory pro veličiny vyskytující se v procesu ORC jsou také popsány. Dále je obsaženo vyhodnocování ...

Zobrazit další