Collections in this community

Recent Submissions

 • Bezpečnostní analýza webkamery 

  Author: Martin Kubeša; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Sobotka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Otázka zabezpečení IoT zařízení je spolu s růstem tohoto odvětví za posledních deset let čím dál tím častěji diskutovaná. Přibývá firem i domácností spoléhajích na automatizovaná řešení od chytrých ledniček po ochranu proti ...
 • Návrh a implementace algoritmu simulace sítí časovaných automatů 

  Author: Matěj Šťastna; Supervisor: Krejčí Lukáš; Opponent: Pospíšil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace nového simulačního algoritmu průchodu sítí časovaných automatů simulačního nástroje Taster. V úvodní části je nejprve seznámení s problematikou integračního testování a ...
 • Vývoj senzorů a řízení pro automatizovanou hydroponii 

  Author: Jakub Drbohlav; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat systém senzorů a akčních prvků, jenž měl sloužit ke sběru dat a automatické regulaci uzavřeného prostoru. Konkrétně je práce zaměřena na hydroponický systém. Jako ...
 • AMR magnetometr s pulzním buzením 

  Author: Lukáš Mičan; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Zvýšením napájecího napětí AMR můstku se zvýší jeho citlivost, což lze využít pro zmenšení šumu měření. S vyšším napětím ale kvadraticky roste spotřebovaný výkon na můstku, který vede k jeho zahřívání nebo až ke zničení. ...
 • Subjektivní testování kvality nahrávky řeči s vodoznakem 

  Author: Lucie Mühlfeitová; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Počta Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Cílem této bakalářské práce je, na základě prostudování současných metod vodoznakování a normy pro subjektivní testování ITU-T P.800, navrhnout a zrealizovat subjektivní test kvality nahrávky řeči s vodoznakem. Cílem bylo ...
 • Inteligentní budič SiC tranzistorů 

  Author: Jiří Hodný; Supervisor: Novotný David; Opponent: Tichý Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Diplomová práce řeší rozdílná specifika buzení tranzistoru SiC MOSFET a IGBT a z toho plynoucí požadavky na budící obvody. Dále je popsána funkce konvenčního budiče a nalezeno jeho optimální nastavení. Hlavním cílem práce ...
 • Bezkontaktní měření rychlosti kolejových vozidel 

  Author: Michal Koldinský; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Filip Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi bezkontaktního měření rychlosti vlaku pomocí senzorů umístěných na soupravě. Znalost přesné rychlosti a polohy vlaku v každém časovém okamžiku je základní informací pro bezpečné, ...
 • Implementace metody pro porovnání dvou časových stupnic na FPGA obvodu 

  Author: Michal Špaček; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Vojtěch Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Práce se zabývá implementací TDC (Time-to-Digital Converter) uvnitř FPGA obvodu. Druhá část práce se zaměřuje na přenos přesného času prostřednictvím optických vláken a jeho následné porovnání s lokální časovou stupnicí. ...
 • Mobilní manipulace v prostředí s překážkami 

  Author: Joonhong Min; Supervisor: Ecorchard Gaël Pierre Marie; Opponent: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Hlavním účelem této práce je zkoumat reprezentace komponent robota, jak jsou strukturovány a za jakým účelem. Vytvoření reprezentace bude vyzkoušeno se zkoumanými informacemi, které lze aplikovat jak na simulaci, tak na ...
 • Analýza kosmických misí malých satelitů CubeSat na VLEO s využitím air-breathing iontového pohonu. 

  Author: David Hladík; Supervisor: Hudec René; Opponent: Zicha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Diplomová práce se zabývá využitím Air-Breathing Ion Thruster pro kosmické mise na orbitě pod 300 km, neboli VLEO (z angl. \emph{Very Low Earth Orbit}). V teoretické části jsou podrobně rozebrány klíčové pojmy a náležitosti ...
 • Protonový magnetometr a zpracování precesního signálu 

  Author: Ondřej Bureš; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace protonového magnetometru pro měření magnetického pole Země s možností vzorkování precesního signálu pro následné číslicové zpracování. Dílčí částí je také otestování parametrů ...
 • Systém pro detekci akustických událostí 

  Author: Michal Opočenský; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Čáp Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Hlavním cílem této práce je vytvořit systém schopný detekce, klasifikace a lokalizace střelby. Systém se skládá z dedikované desky a serverové aplikace. Systém detekuje zvukové události a jako první krok vyfiltruje události, ...
 • Softwarově definovaný osciloskop s mikrořadičem STM32F103 

  Author: Jakub Pařez; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Hladík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací softwarově definovaného osciloskopu, který má být cílen na hromadnou distanční výuku praktické elektroniky. Jako srdce osciloskopu byly zvoleny mikrořadiče STM32. Firmware byl ...
 • Diagnostika systému White Rabbit 

  Author: Filip Tefr; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Cílem této práce práce bylo navrhnout a vytvořit automatický diagnostický systém pro White Rabbit zařízení, který uživateli usnadní detekci a opravu chyb. Pro vývoj systému byl použit jazyk C++ spolu s QT frameworkem. ...
 • LIDAR senzor a jeho aplikace v mobilním robotu 

  Author: Pavel Doubrava; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Cílem předložené diplomové práce je návrh a realizace senzorové jednotky umožňující mapovat okolní prostředí pomocí rotujících lidar senzorů vzdálenosti. Je popsáno dokončení konstrukce, začlenění senzorové jednotky a ...
 • Zvyšování kvality veřejného osvětlení v rámci Smart City 

  Author: Tomáš Vencovský; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Dolejší Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Diplomová práce se zabývá kvantifikací neužitečného světla vyzařovaného svítidly z aglomerace Prahy 6. Teoretická část popisuje přístup předpisů a doporučení k otázce rušivého světla. Následující kapitoly popisují projevy ...
 • Reálná energetická náročnost provozu budovy 

  Author: Lukáš Chytrý; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  V této diplomové práci jsem vypracoval energetický audit zadaného objektu a zhodnotil jeho energetickou náročnost provozu dne vyhlášky č. 264/2020 Sb. Práce obsahuje teoretickou část, kde se zabývám jednotlivými opatřeními ...
 • Akumulace přebytků z OZE do vodíku 

  Author: Michal Bajtalon; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Holub Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ukládání přebytečné energie z fotovoltaické elektrárny do vodíku a řeší jednotlivé části celého návrhu. Práce obsahuje návrh fotovoltaické elektrárny, výpočet spotřeby elektrické ...
 • Uživatelská aplikace pro detektor akustické události 

  Author: Peter Suchý; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Cuchý Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
  Cieľom tejto práce je návrh a implementácia mobilnej aplikácie na~detekciu akustických udalostí. K~aplikácii bolo implementované API, ktorého hlavná funkcia je spracovanie týchto udalostí a následna notifikácia používateľov ...
 • Diagnostický převodník Automotive Ethernet a WiFi 

  Author: Jan Fiala; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Pospíšil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat převodník mezi komunikačními protokoly 802.11 (WiFi) a 802.3bw (Automotive Ethernet). V práci jsou popsány oba protokoly a princip překladu mezi sítěmi 802.3 a 802.11. Dále jsou ...

View more