Collections in this community

Recent Submissions

 • Systém pro monitorování vnitřního prostředí budov založený na kombinovaných senzorech 

  Author: Jan Berg; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním návrhem a realizací modulárního systému pro monitorování vnitřního prostředí budov. Hlavním cílem práce je vytvoření a kalibrace monitorovacího systému, včetně interpretace naměřených ...
 • Obnovitelné zdroje a návrh fotovoltaického systému 

  Author: Jan Jakub Baroň; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Jalovec Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Diplomová práce pojednává o dvou návrzích fotovoltaických instalací pro rodinný dům na konkrétní adrese. Nejdříve popisuje obnovitelné zdroje a jejich obecné využití. Dále se zaměřuje na různé typy fotovoltaických elektráren. ...
 • Porovnání výtěžnosti poločlánkové a celočlánkové fotovoltaické technologie v závislosti na klimatu a stínění 

  Author: Jan Dvořák; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Vaněk Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Hlavním cílem předkládané diplomové práce je vytvoření souhrnu informací pro porovnání dvou různých technologií fotovoltaických modulů. Pozornost je věnována technologii celočlánkové a poločlánkové. V této práci jsou ...
 • Využití IR senzorů pro detekci osob v rámci domácí automatizace 

  Author: Jan Lutz; Supervisor: Dressler Michal; Opponent: Vyhnánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem senzoru přítomnosti s detekcí směru pohybu a následnou integrací do systému inteligentní budovy. Dále se věnuje testování navrženého senzoru s dalšími dvěma senzory fungujícími na ...
 • Vývoj nové robotické jednotky pro měření v síti kontrolních bodů v interiéru 

  Author: Alena Viktorová; Supervisor: Drábek Tomáš; Opponent: Petrík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Cílem této diplomové práce je vytvoření třetí generace robotické jednotky pro měření v síti kontrolních bodů v interiéru. Primárním účelem této robotické jednotky je automatizace procesu měření, který je v současné době ...
 • Modul AD převodníku s vysokým rozlišením 

  Author: Martin Indrych; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato práce se zabývá problematikou akvizice signálu s vysokým rozlišením. Cílem práce je sestavit a otestovat modul s analogově digitálním převodníkem který pomocí komunikačního rozhraní odešle naměřené hodnoty. Samotný ...
 • Fluxgate senzor s tištěným jádrem 

  Author: Vojtěch Lejsek; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Malátek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  S velkým pokrokem výroby materiálů se hledají i nové způsoby jejich využití. Fluxgate senzory se těší popularitě díky své citlivosti a odolnosti, jejich nevýhodou je však náročná a nákladná výroba. Tato práce si klade za ...
 • Vývoj měřícího systému elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) s aktivním proudovým buzením pro online monitorování baterií 

  Author: Tom Pastuszek; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Šereda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato práce se zabývá palubní elektrochemickou impedanční spektroskopií lithiumiontových baterií používaných v elektromobilech. Hlavním cílem je vytvoření a ověření nízkonapěťového prototypu. Výzkum, realizovaný v Porsche ...
 • Návrh kytarového zesilovače 

  Author: Jakub Turinský; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Straka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Práce se zabývá kompletním návrhem kytarového zesilovače do stavu dokončeného zařízení určeného pro koncového uživatele. Od výběru požadavků výsledného zařízení, přes výběr jednotlivých důležitých stavebních bloků, sestavení ...
 • Diagnostické nástroje pro řídicí jednotky aut 

  Author: Jakub Jíra; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Vývoj automobilových aplikací vyžaduje přístup k diagnostickým údajům řídicích jednotek (ECU). Zatímco existuje mnoho komerčních aplikací, které tuto funkci poskytují, nabídka řešení s otevřeným zdrojovým kódem je mnohem ...
 • Kolaborativní vykreslování pro pomalá GPU v mobilních zařízeních 

  Author: Max Hollmann; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Ambrož David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Mobilní telefony se v posledních letech staly velmi populární platformou pro hraní her a jsou největším trhem pro počítačové hry. Jejich hlavní výhody, malé rozměry a provoz na baterii, jsou zároveň jejich největší slabinou. ...
 • Návrh a ověření systému pro vzdálené řízení bezpilotního systému 

  Author: Vítek Udatný; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Rollo Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-29)
  Tato práce se zabývá vývojem pokročilého systému dálkového řízení bezpilotního letounu se zaměřením na software, elektroniku, palubní komponenty a pozemní vybavení. Provádí rozsáhlou rešerši stávajících technologií v oblasti ...
 • Aerometrický modul se dvěma diferenčními snímači 

  Author: Karolína Lacková; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Béda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-29)
  Táto práca predstavuje vývoj a implementáciu aerometrického modulu s dvoma diferenčnými senzormi pre meranie výšky a vertikálnej rýchlosti lietadla. Princíp fungovania celého systému je založený na striedaní meracích ...
 • Optimalizace směrování družicové antény pro komunikaci s LEO družicemi 

  Author: Zdeněk Svora; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Laifr Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-29)
  Satelity umístěné na nízké oběžné dráze Země se díky svým vlastnostem a možnostem se LEO družice staly důležitou součástí moderního satelitního systému a poskytují širokou škálu služeb ve vědeckých, komunikačních a navigačních ...
 • Modulární nástěnné světlo 

  Author: Jan Tonner; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
  Rozvíjíme nové možnosti pro dynamické domácí osvětlení s modulárním designem a jednoduchou konstrukcí
 • Studie vytápění a větrání činžovního domu 

  Author: Vojtěch Procházka; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu vytápění konkrétního bytového domu, včetně návrhu a hodnocení tepelně-technických vlastností jeho konstrukce v souladu s platnou legislativou. Dále se práce zabývá výpočtem ...
 • Firmware pro měřicí přístroj s mikrořadičem STM32G431 

  Author: Petr David; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Práce řeší návrh přístroje SDI s mikrokontrolérem STM32G431, který ve spolupráci s existující PC aplikací Zero eLab Viewer emuluje funkce řady laboratorních přístrojů. Přístroj SDI využívá synchronního vzorkování vstupních ...
 • Automatické řízení fotovoltaického systému 

  Author: Václav Zelený; Supervisor: Novotný David; Opponent: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a vyrobit automatické zařízení, které bude ovládat připojené spotřebiče tak, aby byla spotřebovaná veškerá energie vyrobená ve fotovoltaické elektrárně a výkon odebíraný z rozvodné ...
 • Přípravek pro měření parametrů DC/DC měničů 

  Author: David Štych; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci zařízení pro laboratorní měření a testování DC/DC měničů. Zařízení je určeno pro vzdělávací účely a umožňuje studentům provádět různé typy měření na DC/DC měničích, jako je ...
 • Měření pozice průstřelu v dynamickém promítaném terči 

  Author: Václav Veselý; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Valenta Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Práce se zabývá vývojem zařízení pro pokročilý střelecký výcvik. Tento systém by měl co nejvíce přenést podmínky z reálného světa na uzavřenou střelnici. Tak, aby byl svými vlastnostmi vhodný jak pro použití ozbrojenými ...

View more