Recent Submissions

 • Využití realistické simulace vstupních vizuálních dat pro strojové učení 

  Author: Surák Miroslav; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  V tejto bakalárskej práci bolo predstavené použitie syntetických dát pre skvalitnenie učenia neurónových sietí. Na príklade zistenia polohy a orientácie objektu pre potreby jeho uchopenia a zdvihnutia bol vytvorený v ...
 • Použítí systémů řízení letu pro úpravu dynamiky pozemních vozidel 

  Author: Lászlo Marek; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Madarás Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Súčasný vývoj elektrických vozidiel prináša nové možnosti ohľadom riadenia dynamiky vozidla vďaka prínosom individuálneho pohonu kolies. Rýchla odozva elektrického pohonu dáva nové možnosti vývoja už existujúcim systémom. ...
 • Měřicí systém pro pozemní vozidla 

  Author: Hostačný Lukáš; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Madarás Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a zhotovením zmenšenej platformy vhodnej pre testovanie a validáciu pokročilých riadiacich algoritmov vozidiel. Ciel'om práce je poskytnút' l'ahko dostupnú a užívatel'sky priaznivú platformu ...
 • Modelování robotické helikoptéry 

  Author: Bartoš Petr; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Báča Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato práce se zabývá vytvořením realistického modelu robotické vícerotorové helikoptéry pro uúčely jejího řízení. Práce zahrnuje seznámení s dynamikou vícerotorových helikoptér a přehled metod identikace dynamických systémů. ...
 • Vytápění rodinného domu 

  Author: Masopust Viktor; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
  Tato diplomová práce se zabývá kompletním projektem vytápění rodinného domu. Zahrnuje navržení obvodových konstrukcí a výpočet tepelných ztrát podle technické normy ČSN EN 12831. Řeší především návrh otopné soustavy s ...
 • Autonomní systém rekreačního objektu 

  Author: Fojtíček Petr; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Holub Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem autonomního systému rekreačního objektu na Šumavě. V návrhu je použita kogenerační jednotka se Stirlingovým motorem pro přeměnu tepelné energie na elektrickou. Jako doplňkový zdroj ...
 • Elektronické kukátko 

  Author: Kiefmann Josef; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Pribula Ondrej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-24)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout laboratorní funkční vzorek zařízení nazývaného elektronické kukátko z hlediska hardware a software na platformě Raspberry PI s využitím dalších podpůrných obvodů a modulů.
 • Contactless Piston Position Transducer With Axial Excitation 

  Author: Ripka, P.; Chirtsov, A.; Grim, V.
  (IEEE, 2017)
  Existing piston position transducers require either drilling precise hole into the piston bar, or mounting permanent magnets or measuring device inside the pressurized cylinder. We present a new solution for aluminum ...
 • Influence of External Current on Yokeless Electric Current Transducers 

  Author: Ripka, P.; Chirtsov, A.
  (IEEE, 2017)
  Yokeless electric current transducers have compact size, but they are sensitive to external magnetic fields, including those caused by electric currents in their vicinity. It is often believed that this unwanted sensitivity ...
 • A Busbar Current Sensor With Frequency Compensation 

  Author: Grim, V.; Petrucha, V.; Ripka, P.
  (IEEE, 2017)
  DC/AC yokeless galvanically insulated electric current sensors are required for applications, e.g., in automotive and aerospace engineering, where size, weight, and/or price are strictly limited. A busbar current sensor ...
 • The effect of conductor permeability on electric current transducers 

  Author: Mirzaei, Mehran; Ripka, Pavel; Chirtsov, Andrey; Kašpar, Petr; Vyhnánek, Jan
  (American Institute of Physics, 2018)
  In this paper, experimental works and theoretical analysis are presented to analyze the influence of the conductor permeability on the precision of yokeless current sensors. The results of finite-element method (FEM) fit ...
 • Off-Center Error Correction of AMR Yokeless Current Transducer 

  Author: Mlejnek, Pavel; Ripka, Pavel
  (Hindawi Publishing Corporation, 2017)
  We present a method of calibration and error correction of the AMR yokeless current transducer consisting of a circular array of eight anisotropic magnetoresistors (AMR) with one feedback compensation loop. The main sources ...
 • Inductance position sensor for pneumatic cylinder 

  Author: Ripka, Pavel; Chirtsov, Andrey; Mirzaei, Mehran; Vyhnánek, Jan
  (American Institute of Physics, 2018)
  The position of the piston in pneumatic cylinder with aluminum wall can be measured by external inductance sensor without modifications of the aluminum piston and massive iron piston rod. For frequencies below 20 Hz the ...
 • Busbar current transducer with suppression of external fields and gradients 

  Author: Ripka, Pavel; Chirtsov, Andrey
  (IEEE, 2018)
 • Pokročilé zpracování termovizního obrazu pomocí FPGA 

  Author: Jirsa Jakub; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Laposa Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této práce je seznámit se termografickými systémy a realizovat funkční firmware pro FPGA Cyclone V GX, které bude zpracovávat obraz z termografické kamery Tau2 a kamery Tamron. V první části této práce se čtenář ...
 • Modifikace programového vybavení komunikačního zařízení Profibus Analyzer 

  Author: Kubeš Daniel; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Dušek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem firmwaru pro zařízení Profibus Analyzer od firmy Siemens. Zařízení bude možné využít pro analýzu dvou kanálů Profibus DP a jednoho kanálu PA v jedné časové doméně, což je nezbytně ...
 • Magnetický gradiometr pro detekci automobilů a měření rychlosti 

  Author: Novotný David; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Zikmund Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Cílem diplomové práce je navržení a vyrobení magnetického gradiometru pro detekci automobilů. Gradiometr je navrhován s ohledem na co nejnižší šum pro maximální detekční vzdálenost a na redukci nákladů, umožňující ...
 • Výuková a automatizační GPIO platforma 

  Author: Hruška Ondřej; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce popisuje vývoj univerzální softwarové a hardwarové platformy pro přístup k hardwarovým sběrnicím a elektrickým obvodům z prostředí vysokoúrovňových programovacích jazyků a aplikací běžících na PC, a to za využití ...
 • Inteligentní měřicí systém se vzdáleným přístupem 

  Author: Krys Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřícího systému, který je založen na hardwarové platformě BeagleBone Black a operačním systému Linux. K systému je možné připojit senzory přes univerzální binární vstupy, analogové ...

View more