Poslední příspěvky

 • Navigační jednotka využívající senzory s vysokým rozlišením 

  Autor: Bachan Patrik; Vedoucí práce: Šipoš Martin; Oponent práce: Bílý Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektroniky pro inerciální navigační jednotku se senzory s vysokým rozlišením. Cílem práce je nahrazení předchozí elektroniky pro dosažení vyšší přesnosti a vyššího výpočetního ...
 • Generátor řídicího napětí pro tester odolnosti 

  Autor: Blažek Radovan; Vedoucí práce: Záhlava Vít; Oponent práce: Jung Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá návrhem arbitrárního generátoru napětí ovládaného z PC pro generování neomezeně dlouhých průběhů. Nejdříve je vysvětlený účel takového zařízení a na to navazuje popis jednotlivých funkčních součástí ...
 • Číslicově řízený spínaný zdroj pro napájení výkonových LED 

  Autor: Nosek Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá teorií napájecích proudových zdrojů v elektronice. V úvodu práce je základní porovnání lineárních a spínaných zdrojů z hlediska funkce a elektrických parametrů. Dále v práci jsou zejména popisovány ...
 • Návrh a klasifikace generování párových struktur topologie IO 

  Autor: Vančura Pavel; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Krejčí Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  V jednotlivých krocích výroby integrovaných obvodů vznikají systematické neshody v parameterech aktivních i pasivních mikroelekronických součástek. Tyto systematické neshody lze snížit vhodným rozmístěním součástek u kterých ...
 • Aktuátor s PVC gelem 

  Autor: Šídlo Dominik; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Gel z měkčeného polyvinylchloridu (PVC) se díky své deformaci v elektrostatickém poli stal nadějným materiálem pro výrobu aktuátorů. Z vlastností takovýchto aktuátorů lze třeba jmenovat velkou deformaci, nízkou spotřebu ...
 • Návrh jednotky sběru dat pro na stabilizační podložku ve fyzioterapeutické aplikaci 

  Autor: Jarolímek Viktor; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Tato bakalářská práce pojednává o procesu návrhu, vývoji a testování nové sběrné jednotky pro stabilizační a balanční plošinu, která bude použitá ve fyzioterapii. Práce popisuje schémata a proces jejich návrhu, spolu s ...
 • Návrh modulu SQM4 

  Autor: Hanuš Pavel; Vedoucí práce: Záhlava Vít; Oponent práce: Kubizňák Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Bakalářská práce popisuje návrh modulu SQM4, který má mnoho použití v průmyslovém odvětví. Modul obsahuje dva mikrokontroléry, DDR paměť a další komunikační rozhraní. Mimo jiné komunikuje přes dva bezdrátové standardy BT ...
 • Senzory plynů na bázi nanostruktur 

  Autor: Pošta Alexandr; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Macháč Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou sensorů plynů na bázi odporových vrstev s důrazem na použití technologie tzv. Inkjet tisku. V teoretické části je popsán současný stav a trendy v oblasti detekce plynů, dále některé ...
 • Návrh elektronického inteligentního zabezpečení rodinného domu 

  Autor: Urban Jan; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Vítek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Práce se zaměřuje na rozbor současného stavu řešení inteligentního zabezpečení rodinných domů s koncentrací na základní požadavky k zabezpečení proti vniknutí nežádoucích osob, požáru a k zajištění jiných nejčastěji ...
 • Návrh koncového stupně pro řízení sestupné hrany I2C 

  Autor: Gečnuk Josef; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Starý Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato diplomová práce řeší problém řízení sestupné hrany pro velký rozsah napájecího napětí a kapacitní zátěže. Téma je návrh CMOS koncového členu sběrnice I2C s řízením sestupné hrany v 180 nm technologii. Cíl textu je ...
 • Model piezoelektrického generátoru 

  Autor: Lánský Michal; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá získáváním elektrické energie pomocí piezomateriálů. V první částí je popsána teorie piezoelektrického jevu a současný stav tohoto odvětví. Druhá část řeší praktický návrh piezo-generátoru z dostupných ...
 • Návrh a realizace střídače napětí s harmonickým průběhem na výstupu 

  Autor: Ruffer Josef; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Kuča Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací DC/AC střídače napětí s harmonickým průběhem výstupního napětí. Navržený střídač je určen především pro místa, kde není k dispozici síťové napětí 230VAC pro napájení ...
 • Intersticiální mikrovlnný aplikátor pro hypertemii na bázi šroubovicového dipólu 

  Autor: Kantová Michaela; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Vrbová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Cílem této bakalářské práce je návrh, simulace, realizace a ověření parametrů mikrovlnného intersticiálního aplikátoru na bázi šroubovicovém dipólu určeného pro hypertermii. Aplikátor je vyroben z koaxiálního kabelu RG-178. ...
 • Řízení inteligentní domácnosti s One-Wire sběrnicí s parazitním napájením 

  Autor: Voříšek Michael; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vojtěch Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem mé práce "HEULO HS" bylo vytvořit systém, který by zajistil spolehlivou real-time synchronizaci reálných věcí s internetem. Hlavní konkurenční výhodou je plná kompatibilita s NATem, real-time odezva a předpokládaná ...
 • Řídicí jednotka pro ovládání tří bipolárních krokových motorů 

  Autor: Hejný Václav; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá krokovými motory, možnostmi jejich řízení a popisem navržené a realizované řídicí jednotky pro řízení tří bipolárních krokových motorů. Pro řízení motorů jsou využity integrované drivery ...
 • Návrh rozšíření existujícího řadiče CAN o standard FD 

  Autor: Fitz Karel; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Pražan Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  CAN FD kontrolér je zařízení řídící výměnu dat a komunikaci na CAN sběrnici. Toto zařízení ukládá relevantní přijaté zprávy, vysílá zprávy a také komunikuje s řídícím systémem, kterým je ve většině případu mikrokontrolér. ...
 • Precizní laboratorní zdroj s předřazeným spínaným DC/DC konvertorem 

  Autor: Havlát Ladislav; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Hammerbauer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukcí precizního, digitálně řízeného laboratorního zdroje. Na základě teoretického rozboru problému a rešerše řešení základních funkčních bloků je proveden blokový i obvodový návrh. ...
 • Regulace parametrů prostředí v domácnosti 

  Autor: Zmatlík Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Finsterle Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je navrhnout modulární systém pro regulaci prostředí v běžné domácnosti. Hlavní důraz je kladen na ověření proveditelnosti a použitelnosti několika klíčových konceptů. Systém se bude skládat z jedné obslužné ...
 • Ovládání zařízení na LIN prostřednictvím sítě GSM 

  Autor: Vrkoslav Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Vítek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je navrhnout modul, který pomocí GSM sítě dokáže ovládat nezávislé topení na LIN sběrnici. Navrhl jsem kompletní zapojení desky plošných spojů a popsal problematiku, kterou jsem řešil.
 • Analýza vlastností kaskády Peltierových článků 

  Autor: Hendrych Marek; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  V předložené práci je popsán princip a návrh chlazení termoelektrickými články na základě Peltierova jevu, včetně teoretických podkladů, výpočtů i reálně naměřených hodnot. Důraz byl kladen na dosažení co nejnižších teplot ...

Zobrazit další