Poslední příspěvky

 • Výkonový generátor funkcí řízený počítačem 

  Autor: Půta Adam; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh a realizace výkonového generátoru funkcí, s možností nastavení všech známých parametrů signálu. Od amplitudy, přes fázi, až po frekvenci. Jádro zařízení tvoří snižující měnič, ...
 • Zdroje záření na bázi organických materiálů 

  Autor: Murárik Martin; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Rozehnal Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá základními principy, postupy výroby a výrobou elektroluminis-cenčních organických diod (OLED) a přináší poznatky získané při jejich výrobě v laboratořích ČVUT FEL. Podle výrobního postupu od společnosti ...
 • Časový normál pro centralizovanou správu elektronických hodin 

  Autor: Pilík Martin; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vojtěch Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
  Práce se zabývá návrhem a následnou realizací centrální hodinové ústředny, která po zisku časového normálu vzdáleně řídí elektronické hodiny. Pro co možná nejširší možnosti aplikací jsou k zisku časového normálu využity ...
 • Studium možnosti přípravy optických struktur pomocí technologie 3D tisku 

  Autor: Dlouhý Jakub; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací, výrobou a měřením planárních mnohavidových optických struktur. Struktury jsou připravovány pomocí 3D tisku a jsou určeny k připojení k velkoprůměrovým polymerním vláknům ...
 • Optické vláknové mikrofony 

  Autor: Maršálek Jakub; Vedoucí práce: Boháč Leoš; Oponent práce: Peterka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Obsahem práce je rozbor možných přístupů tvorby vláknově optického mikrofonního uspořádání pro detekci vibrací a akustické vlny s důrazem na aplikační využitelnost takového senzoru pro následnou konstrukci mikrofonní sítě. ...
 • Systém pro přenos senzorových dat pomocí GSM brány 

  Autor: Roubal Filip; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Volf Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací datového záznamníku, k němuž bude možné připojit různé druhy senzorů neelektrických veličin. To obnáší návrh vhodného obvodového řešení pro zpracování signálu z těchto senzorů, ...
 • Návrh LDO regulátoru s ultra nízkým klidovým proudem 

  Autor: Buryánec Lukáš; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Petenyi Sandor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá návrhem LDO regulátoru napětí s ultra nízkým klidovým proudem v technologii BCD8 společnosti STMicroelectronics. Jedná se o návrh kompletního čipu včetně band-gap napěťové reference umožňující 4-bitový ...
 • Digitálně ovládané inteligentní ozvučení prostoru 

  Autor: Martinek Petr; Vedoucí práce: Záhlava Vít; Oponent práce: Krásenský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  V diplomové práci je popsán vývoj elektroniky komplexního audio zařízení ozvučení, vybaveného externím 19 pásmovým analogovým ekvalizérem, který je ovládán digitálně pomocí optočlenů s fotorezistory nahrazující potenciometry. ...
 • Návrh paralelního soft-procesoru 

  Autor: Patera Adam; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Veřtát Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Diplomová práce se zabývá návrhem syntetizovatelného víceprocesorového systému včetně dedikovaného matematického koprocesoru na architektuře FPGA. Součástí práce je i implementovaný překladač jazyka symbolických adres ...
 • Teplotní senzor s dvojím oscilátorem 

  Autor: Grim Václav; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Matiášek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tématem diplomové práce byl návrh polovodičového integrovaného obvodu pro měření teploty, jenž dodává naměřené hodnoty v digitálním tvaru. Z několika možných principů byl pro svoji robustnost zvolen senzor se dvěma relaxačními ...
 • Generátor průběhu pro MT 

  Autor: Volek Michal; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Roxer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Práce se zabývá magnetickou metodou práškovou, která je jednou z technik nedestruktiv-niho testování materiálů. V rámci textu jsou uvedeny základní fyzikální principy megnetického testování a doporučené podmínky této ...
 • Zdroj VN pro model iontového motoru 

  Autor: Kreisinger Jan; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým popisem funkce iontových motorů využívajících elektrostatické pole k dosažení tahu a praktickým návrhem zdroje napětí schopného napájet jednoduchý model iontového motoru. První ...
 • Modelové výpočty pro klinickou léčbu hypertermií 

  Autor: Turický David; Vedoucí práce: Oppl Ladislav; Oponent práce: Vojáčková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této práce je vytvoření reálného 3D modelu části lidského těla s maligním nádorem složeného z CT snímků, či MRI snímků, a jeho následná simulace v simulátoru elektromagnetického pole. Tento model se skládá z několika ...
 • Integrovaný 8 kanálový LAN-WDM Demultiplexer pro 400 Gbit Ethernet 

  Autor: Pankrác Tomáš; Vedoucí práce: Jeřábek Vítězslav; Oponent práce: Písařík Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
  V této práci je popsán návrh 8 kanálového demultiplexeru na principu kontra-direkcionální optické vazby s Braggovou mřížkou pro LAN-WDM vlnový multiplex. V návrhu je nově použit segmentovaný vlnovod, jak pro vedení světla, ...
 • Výzkum uhlíkových nanostruktur 

  Autor: Miasoiedov Bogdan; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Výborný Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
  Úspěšné experimenty provedené skupinou z univerzity v Manchesteru v roce 2004 stimulovaly velké množství výzkumných prací zabývajících se grafénem. Tento material má pozoruhodné vlastnosti, které jsou v práci stručně ...
 • Řízený násobič s tranzistory MOSFET 

  Autor: Křečan Radomír; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Šlechta Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
  Cílem práce je prostudovat možné výhody a nevýhody napěťového násobiče realizovaného pomocí tranzistorů MOSFET a porovnání našich poznatků s dobře známým násobičem diodovým. První část je věnována obecnému popisu a dává ...
 • CW radarový senzor pro sledování biologických funkcí pacientů 

  Autor: Richter Jakub; Vedoucí práce: Hudec Přemysl; Oponent práce: Zela Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-18)
  Cílem této práce je navrhnout radarový senzor s kontinuální vlnou pro sledování biologických funkcí pacientů, jako je dýchání a bití srdce, do vzdálenosti 1.5 m a zpracováním signálu vypočítat naměřené výsledky sledování ...
 • Trychtýřová anténa s dielektrickou čočkou realizovaná technologií 3D tisku 

  Autor: Průša Michal; Vedoucí práce: Kořínek Tomáš; Oponent práce: Závodný Vadim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Obsahem této diplomové práce je výhradně rozbor využití FDM/FFF technologie 3D tisku ve vysokofrekvenční technice, konkrétně možnosti realizace trychtýřové antény s dielektrickou čočkou pro optimalizaci vyzařovacích ...
 • Návrh jednotky sběru dat pro na stabilizační podložku ve fyzioterapeutické aplikaci 

  Autor: Jarolímek Viktor; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Tato bakalářská práce pojednává o procesu návrhu, vývoji a testování nové sběrné jednotky pro stabilizační a balanční plošinu, která bude použitá ve fyzioterapii. Práce popisuje schémata a proces jejich návrhu, spolu s ...
 • Návrh a klasifikace generování párových struktur topologie IO 

  Autor: Vančura Pavel; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Krejčí Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  V jednotlivých krocích výroby integrovaných obvodů vznikají systematické neshody v parameterech aktivních i pasivních mikroelekronických součástek. Tyto systematické neshody lze snížit vhodným rozmístěním součástek u kterých ...

Zobrazit další