Poslední příspěvky

 • Příprava organických a tištěných elektronických součástek 

  Autor: Povolný Vojtěch; Vedoucí práce: Laposa Alexandr; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato práce se zabývá přípravou elektronických struktur pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části jsou nejprve uvedeny aplikace, kde lze Inkjet technologii využít, dále pak je ...
 • Hybridní baskytarový zesilovač 

  Autor: Kudelásek David; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Hospodka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato bakalářská práce pojednává o stavbě hybridního baskytarového zesilovače (tj. kombinujícího elektronky a tranzistory). Namísto popisu návrhu a konstrukce se zaměřím na obecný přístup k této problematice a možnosti, ...
 • Snímání profilu terénu autonomním robotem 

  Autor: Saska Ludvík; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
  Cílem této práce je realizace autonomního robota pro snímání profilu terénu. První část této práce se věnuje popisem senzorů pro měření vzdálenosti a zvlnění terénu. Následuje výběr vhodného a cenově dostupného řešení. ...
 • Řídicí jednotka pro ovládání a monitorování pěstebních podmínek 

  Autor: Břinčil Tomáš; Vedoucí práce: Kulha Pavel; Oponent práce: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato práce se zabývá možnostmi pěstování v umělých podmínkách s menší či větší mírou automatizace v závislosti na podmínkách pěstebních prostor. Předmětem diplomové práce je zpracovávání dat kritických pro monitoring ...
 • Návrh konstrukce astronomického dalekohledu 

  Autor: Panchártek Petr; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat elektronické ovládací zařízení pro nastavení správné polohy dalekohledu pro sledování pohybu objektu na obloze. Podmínkou je návrh systému, který umožní integrovat ...
 • Modelování 3D mapy prostoru na základě dat z kamery a senzorů 

  Autor: Bíba Ladislav; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato bakalářská práce shrnuje možnosti snímání pohybu robotu v prostoru a vytváření 3D modelu profilu terénu. Dále se zabývá zjišťováním pohybu robotu, které je prováděno pomocí kamery. Ta je pevně postavena nad snímaný ...
 • Tester ICT pro mikrovlnné modemy RACOM 

  Autor: Lněnička Jakub; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Prášil Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato práce je zaměřena na návrh a výrobu zařízení testování modemu mikrovlnného spoje firmy RACOM. V úvodu jsou popsány různé dostupné metody testování elektronických zařízení. Další část je věnována návrhu a výrobě ...
 • Optická kontrola LP desky 

  Autor: Demjan Jakub; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Fritsch Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit automatizovaný systém optické detekce vad dlouhohrajících gramofonových desek. Je zde rozebíráno, jakým způsobem a za jakých podmínek lze provést optickou kontrolu desky a následné ...
 • Návrh knihovny standardních buněk v technologii STSCL pro proces AMS 180 nm 

  Autor: Neue Gordon; Vedoucí práce: Šubrt Ondřej; Oponent práce: Žiška Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
  Práce se zabývá návrhem knihovny standardních buněk STSCL pro využití v ASIC čipech v detektorech ionizujícího záření. Knihovna byla navržená v technologii AMS 180 nm. Knihovna obsahuje všechna standardní logická hradla ...
 • Systém tísňového volání 

  Autor: Hrozínek Petr; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Novák Jan
  Cílem diplomové práce je popsat systém tísňového volání v České republice a v zahraničí. Podrobně a uceleně charakterizovat stávající systémy a popsat možný budoucí vývoj v této oblasti se zaměřením na využití IP telefonie. ...
 • Optické planární vlnovody 

  Autor: Neruda Miloš; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
  Diplomová práce se zabývá návrhem optických planárních a hřebenových vlnovodů a optických mnohavidových rozbočnic se skokovou změnou indexu lomu jak na pevných substrátech, tak i na flexibilních podložkách. V první části ...
 • Návrh zesilovače pro Sigma-Delta modulátor 

  Autor: Krupička Jan; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Krejčí Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
  Předmětem diplomové práce je návrh operačního transkonduktančního zesilovače sigma-delta modulátoru v CMOS technologii. V úvodu jsou obecně popsány vlastnosti a parametry tranzistorů CMOS. Metodika návrhu je založena na ...
 • Návrh integrovaného napěťového LDO regulátoru v technologii CMOS 

  Autor: Čermák Miroslav; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Křenek Oskar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato práce je zaměřena na obecný návrh napěťového regulátoru s nízkým poklesem napětí (LDO) a na návrh konkrétního LDO regulátoru, který bude splňovat zadané parametry. Úvodní kapitoly se zabývají základními bloky jako je ...
 • Analýza vlastností soustavy Peltierových článků 

  Autor: Bednář Zdeněk; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  V předložené práci jsou popsány základní principy termoelektrických jevů a jejich využití. Dále je popsána funkce termoelektrických chladících článku na principu Peltierova jevu a jejich využití jako chladičů určených pro ...
 • Studium nanometrových struktur 

  Autor: Barulin Aleksei; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  V tomto projektu byla provedena simulase grafenových nanopásků na karbidu křemíku. První a druhá kapitola obsahuje základní informace nutné pro orientaci čtenáře, který není s problematikou seznámen. Třetí kapitola popisuje ...
 • Automatická testovací jednotka pro osazené DPS 

  Autor: Tomasy Adrián; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Cerman Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou praktického návrhu a realizácie tes-tovacieho prípravku pre fyzioterapicku jednotku. Cieľom práce bolo navrhnúť a realizovať funkčný tester a vytvoriť vhodný užívateľský program ...
 • Anténní senzor pro měření vzdálenosti 

  Autor: Kovařík Pavel; Vedoucí práce: Hoffmann Karel; Oponent práce: Závodný Vadim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací anténního senzoru v pásmu X-band pro bezkontaktní měření malých vzdáleností kovového planárního povrchu. Princip tohoto senzoru spočívá v měření fáze signálu odraženého od kovového ...
 • Řídicí modul pro kogenerační jednotku 

  Autor: Holler Tadeáš; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Šlechta Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí řídicího modulu pro kogenerační jednotky, výběrem vhodných komponentů pro její realizaci, a dále vytvořením grafického uživatelského rozhraní. Konstrukčně se jedná o ...
 • Oční maska s elektroluminiscenční fólií pro fotodynamickou oční terapii 

  Autor: Matiášek David; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Rožánek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato práce se zabývá konstrukcí elektronické terapeutické oční masky. Zařízení jako zdroj světla využívá dvě elektroluminiscenční fólie. Podkladem pro konstrukci zařízení je klinická studie o nových terapeutických možnostech ...
 • Mikroprocesorová univerzální nabíjecí stanice s CCS obvodem 

  Autor: Hátle Daniel; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Šteffan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem prototypu univerzální nabíjecí stanice s CCS kontrolérem, a jeho následnou konstrukcí. Na prototypu se také nachází měřič kapacity baterií, a USB port, pro komunikaci s PC. Celé ...

Zobrazit další