Collections in this community

Recent Submissions

 • Ramanova spektroskopie organických polovodičů 

  Author: Iakov Elistratov; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím Ramanova mikrospektrometru ke studiu molekulární struktury organického polovodiče polyanilinu. Teoretická část práce popisuje na základě dostupné literatury shrnutí základů Ramanova ...
 • Cyklická voltametrie pro senzorové aplikace 

  Author: Kamila Sedláková; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá elektrochemickou měřicí metodou cyklická voltametrie a principy využití pro senzorové aplikace. Popisuje základní elektrochemické procesy, které probíhají na elektrodách a v roztocích z ...
 • Senzorový systém pro řízení potravinářského procesu 

  Author: Antonín Bláha; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Práce se zabývá návrhem zařízení řídící destilační proces ovocného kvasu. Jádrem tohoto zařízení je programovatelný logický automat (PLC), ke kterému jsou připojeny senzory sledující proces destilace. Práce se také zabývá ...
 • Regulovatelný zdroj napětí pro napájení z palubní sítě motorových vozidel 

  Author: Petr Tomášek; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Práce má za cíl sestavit napájecí zdroj s intervalem vstupního a výstupního napětí 5 V – 30 V a také možnost dodat až 5 A. Funkce zvyšování i snižování napětí je dosaženo DC-DC měničem architektury ZETA. Místo realizace ...
 • Návrh izolovaného měniče pro velký rozsah vstupních napětí 

  Author: Jan Cimoradský; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Šubrt Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Práce se zabývá návrhem izolovaného měniče napájeného širokým rozsahem síťového napětí. Je rozdělena do 5 kapitol. První pojednává o možných způsobech řešení zadaného problému. Následuje teoreticky zaměřená kapitola, která ...
 • Struktura kvantových teček 

  Author: Ruhani Dadashov; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Novák Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato diplomová práce seznamuje s defekty v krystalech a jejich vlastnostmi. V teoretické části jsou popsány quibity a princip jejich činnosti, základy kvantových počítačů, vztah mezi QPU a CPU, kvantové tečky a jejich ...
 • Model BLDC motoru pro bezsenzorovou regulaci 

  Author: Petr Brázdil; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Flégr Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce je zaměřená na návrh bezsenzorového řízení BLDC motoru v prostředí Simulink programu MATLAB. K návrhu se využívá modelu vytvořeného na základě konkrétního typu motoru. Při modelování motoru je použito odhadovaného ...
 • Bezdrátová síť senzorů pro měření kvality ovzduší 

  Author: Jan Závorka; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce se zabývá vývojem malých a~levných jednotek s~nízkou spotřebou pro měření kvality ovzduší, primárně zaměřených na měření koncentrace aerosolových částic ve vzduchu. Vytvořená jednotka je vybavena optickým senzorem ...
 • Bezdrátová síť senzorů pro měření vlhkosti půdy. 

  Author: Tomáš Sirůček; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato diplomová práce se zabývá systémem pro bezdrátové měření půdní vlhkosti. V teoretické části je vypracována studie věnující se různým interpretacím půdní vlhkosti a metodám či senzorům pro její určení. Praktická část ...
 • Snímač pro měření elektrického proudu kolejnicí 

  Author: Jonáš Kubát; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Matoušek Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací Snímače pro měření elektrického proudu kolejnicí pro kolejovou část systémů LVZ. První 2 kapitoly práce shrnují relevantní principy vlakového zabezpečení a definují požadované ...
 • Tištěné elektrochemické senzory 

  Author: Dalibor Dobeš; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce se zaobírá realizací a charakterizací tištěných elektrochemických senzorů. V teoretické části popisuje základní poznatky o elektrochemii a dále možné metody tisku. Vlastní realizace senzoru probíhala technologií ...
 • Analýzy v grafickém editoru elektrotechnických obvodů 

  Author: Ondřej Bukovský; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce popisuje metodiku analýzy elektrických obvodů pomocí počítače. Dále seznamuje s vybranými webovými aplikacemi pro kreslení a simulaci obvodů. Praktická část se zabývá Grafickým editorem elektrických obvodů (GEEC), ...
 • Návrh Rx řadiče ve standardu JESD 204B 

  Author: Bohdan Jůza; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Kovalský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Diplomová práce se věnuje návrhu linkové vrstvy přijímače dle standardu JESD204B. Seznamuje s historií standardu od své první verze až po současnou revizí C. Hlouběji se věnuje představení teoretických základů revize B, a ...
 • Návrh elektroniky pro akumulátorovou baterii elektromobilu 

  Author: Petr Hainc; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Přech Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vysokonapěťové akumulátorové baterie pro vůz kategorie Formula Student Electric. Dalším cílem je návrh kompletního elektronického systému pro řízení akumulátoru v souladu s pravidly ...
 • Návrh automatického generování 3D modelů kritických částí integrovaných obvodů 

  Author: Martin Šťastný; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Náhlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce je zaměřena na zpracování 2D dat ze standardního formátu pro návrh integrovaných obvodů (GDSII) a jejich možnou simulaci v TCAD (technological computer-aided design; překlad "techonolgický, počítačem podporovaný ...
 • Zavlažovací systém s automatickým řízením 

  Author: Jakub Velich; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kaňok Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato práce uvádí do problematiky automatických zavlažovacích systémů a poskytuje stručný přehled komerčních řešení. Dále jsou uvedeny stručně zdroje vody závlahy a jednotlivé komponenty nezbytné pro návrh automatického ...
 • Model manažmentu nabíjecího a vybíjecího procesu akumulátoru pro elektromobil 

  Author: Kryštof Keil; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu přípravku, který je schopen monitorovat parametry akumulátoru elektromobilu během používání s důrazem na tepelné poměry během rychlého nabíjení. Nejprve jsou porovnány jednotlivé ...
 • Programovatelný logický kontrolér (PLC) a jeho zapojení do automatizovaného procesu 

  Author: Pavel Gregor; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Bakalářská práce seznamuje s programovatelnými logickými kontroléry, jejich využití a výhody. Stručným výčtem instrukcí a vyřešením několika jednoduchých úloh jsou vysvětleny základy programování převážně v jazyku žebříkových ...
 • Elektronické zabezpečení rodinného domu 

  Author: Patrik Hlavatý; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kaňok Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato práce se zaměřuje na popis současného stavu trhu v oblasti elektronického zabezpečení rodinných domů a bytů proti vniknutí nežádoucích osob, požáru a člověku nebezpečných plynů, se kterými se v domácnosti můžeme setkat. ...
 • Chlazení teplotní komory Peltierovými články 

  Author: Kryštof Smitka; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a konstrukce chladicí komory s Peltierovými články. V práci jsou popsány základní fyzikální principy a jevy související s Peltierovým článkem, jenž byl při realizaci výroby chladicí ...

View more