Poslední příspěvky

 • CW radarový senzor pro sledování biologických funkcí pacientů 

  Autor: Richter Jakub; Vedoucí práce: Hudec Přemysl; Oponent práce: Zela Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-18)
  Cílem této práce je navrhnout radarový senzor s kontinuální vlnou pro sledování biologických funkcí pacientů, jako je dýchání a bití srdce, do vzdálenosti 1.5 m a zpracováním signálu vypočítat naměřené výsledky sledování ...
 • Integrovaný 8 kanálový LAN-WDM Demultiplexer pro 400 Gbit Ethernet 

  Autor: Pankrác Tomáš; Vedoucí práce: Jeřábek Vítězslav; Oponent práce: Písařík Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
  V této práci je popsán návrh 8 kanálového demultiplexeru na principu kontra-direkcionální optické vazby s Braggovou mřížkou pro LAN-WDM vlnový multiplex. V návrhu je nově použit segmentovaný vlnovod, jak pro vedení světla, ...
 • Výzkum uhlíkových nanostruktur 

  Autor: Miasoiedov Bogdan; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Výborný Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
  Úspěšné experimenty provedené skupinou z univerzity v Manchesteru v roce 2004 stimulovaly velké množství výzkumných prací zabývajících se grafénem. Tento material má pozoruhodné vlastnosti, které jsou v práci stručně ...
 • Řízený násobič s tranzistory MOSFET 

  Autor: Křečan Radomír; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Šlechta Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
  Cílem práce je prostudovat možné výhody a nevýhody napěťového násobiče realizovaného pomocí tranzistorů MOSFET a porovnání našich poznatků s dobře známým násobičem diodovým. První část je věnována obecnému popisu a dává ...
 • Návrh elektronického inteligentního zabezpečení rodinného domu 

  Autor: Urban Jan; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Vítek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Práce se zaměřuje na rozbor současného stavu řešení inteligentního zabezpečení rodinných domů s koncentrací na základní požadavky k zabezpečení proti vniknutí nežádoucích osob, požáru a k zajištění jiných nejčastěji ...
 • Regulace parametrů prostředí v domácnosti 

  Autor: Zmatlík Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Finsterle Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je navrhnout modulární systém pro regulaci prostředí v běžné domácnosti. Hlavní důraz je kladen na ověření proveditelnosti a použitelnosti několika klíčových konceptů. Systém se bude skládat z jedné obslužné ...
 • Ovládání zařízení na LIN prostřednictvím sítě GSM 

  Autor: Vrkoslav Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Vítek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je navrhnout modul, který pomocí GSM sítě dokáže ovládat nezávislé topení na LIN sběrnici. Navrhl jsem kompletní zapojení desky plošných spojů a popsal problematiku, kterou jsem řešil.
 • Návrh rozšíření existujícího řadiče CAN o standard FD 

  Autor: Fitz Karel; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Pražan Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  CAN FD kontrolér je zařízení řídící výměnu dat a komunikaci na CAN sběrnici. Toto zařízení ukládá relevantní přijaté zprávy, vysílá zprávy a také komunikuje s řídícím systémem, kterým je ve většině případu mikrokontrolér. ...
 • Návrh koncového stupně pro řízení sestupné hrany I2C 

  Autor: Gečnuk Josef; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Starý Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato diplomová práce řeší problém řízení sestupné hrany pro velký rozsah napájecího napětí a kapacitní zátěže. Téma je návrh CMOS koncového členu sběrnice I2C s řízením sestupné hrany v 180 nm technologii. Cíl textu je ...
 • Návrh jednotky sběru dat pro na stabilizační podložku ve fyzioterapeutické aplikaci 

  Autor: Jarolímek Viktor; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Tato bakalářská práce pojednává o procesu návrhu, vývoji a testování nové sběrné jednotky pro stabilizační a balanční plošinu, která bude použitá ve fyzioterapii. Práce popisuje schémata a proces jejich návrhu, spolu s ...
 • Návrh a realizace střídače napětí s harmonickým průběhem na výstupu 

  Autor: Ruffer Josef; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Kuča Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací DC/AC střídače napětí s harmonickým průběhem výstupního napětí. Navržený střídač je určen především pro místa, kde není k dispozici síťové napětí 230VAC pro napájení ...
 • Precizní laboratorní zdroj s předřazeným spínaným DC/DC konvertorem 

  Autor: Havlát Ladislav; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Hammerbauer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukcí precizního, digitálně řízeného laboratorního zdroje. Na základě teoretického rozboru problému a rešerše řešení základních funkčních bloků je proveden blokový i obvodový návrh. ...
 • Model piezoelektrického generátoru 

  Autor: Lánský Michal; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá získáváním elektrické energie pomocí piezomateriálů. V první částí je popsána teorie piezoelektrického jevu a současný stav tohoto odvětví. Druhá část řeší praktický návrh piezo-generátoru z dostupných ...
 • Analýza vlastností kaskády Peltierových článků 

  Autor: Hendrych Marek; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  V předložené práci je popsán princip a návrh chlazení termoelektrickými články na základě Peltierova jevu, včetně teoretických podkladů, výpočtů i reálně naměřených hodnot. Důraz byl kladen na dosažení co nejnižších teplot ...
 • Signály systémů eLORAN, Čajky a ev. LTE jako 'opportunity' signals 

  Autor: Rečka Juraj; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Seidl Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá možností příjmů signálů systémů Loran, Čajka a DRM za účelem určování polohy. V softwaru MatLab jsou navrženy algoritmy pro příjem a analýzu těchto signálů (a i signálů LTE). Příjem byl realizován ...
 • Teplotní komora s Peltierovými články 

  Autor: Kaňok Martin; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  V předložené práci jsou popsány základní principy polovodičů, termoelektrických jevů a jejich využití. Dále je vysvětlena funkce tepelného čerpadla na principu Peltierova jevu pro odvod tepla. Práce se věnuje především ...
 • Speciální optická vlákna pro aplikace ve střední infračervené oblasti 

  Autor: Šedivý Pavel; Vedoucí práce: Komanec Matěj; Oponent práce: Novák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá optickými vlákny určenými pro střední infračervenou oblast. Úkolem je vybrat určitá vlákna z vhodných optických materiálů, zaměřit se na jejich výrobu a využití. Následným změřením a simulací zjistit ...
 • Číslicově řízený spínaný zdroj pro napájení výkonových LED 

  Autor: Nosek Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá teorií napájecích proudových zdrojů v elektronice. V úvodu práce je základní porovnání lineárních a spínaných zdrojů z hlediska funkce a elektrických parametrů. Dále v práci jsou zejména popisovány ...
 • Elektronická zátěž do 40 A 

  Autor: Polášek Petr; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Šlechta Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  V této práci je popsán návrh a konstrukce elektronické zátěže určené pro testování napájecích zdrojů do napětí 100 V a proudu 40 A. Tato zátěž pracuje v režimu konstantního proudu, který je procesorově řízen tak, aby se ...
 • Inteligentní charakterizační nabíjecí stanice 

  Autor: Konečný Miroslav; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Smutný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem této práce bylo zhodnotit dosavadní trh s možnými principy nabíjení akumulátorů a na základě tohoto posouzení navrhnout a vyrobit vhodný prototyp inteligentní charakterizační nabíjecí stanice. Tato práce je rozdělena ...

Zobrazit další