Collections in this community

Recent Submissions

 • Vývoj termokamery s radiometrickým modulem FLIR 500-0763-01 pro účely zabezpečovací techniky 

  Author: Georgii Dudashvili; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Kuča Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou realizace termokamery s radiometrickým modulem FLIR Lepton 2.5 pro účely zabezpečovací techniky. Abychom toto zařízení mohli postavit, museli jsme se seznámit s problematikou ...
 • Generování vysokonapěťových pulzů pro testování CMTI 

  Author: Tomáš Nekvapil; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Jeřábek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Cílem této práce je navrhnutí systému, který bude generovat napěťové pulzy s variabilní rychlostí přeběhu. Ten bude použit k ověření vlastností izolovaných analogově-digitálních převodníků. Tento systém bude sloužit k ...
 • Mobilní stanice kontroly kvality ovzduší v domácnosti 

  Author: Josef Holman; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Svatoň Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  V této práci autor shrnuje problematiku monitorování kvality ovzduší v domácnosti. Na základě jeho průzkumu autor porovnává současná komerční řešení a navrhuje prototyp vlastního senzoru založeném na čipu ESP32 a sadě ...
 • RFID časomíra 

  Author: Tomáš Hrdina; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Chvojka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Práce se zabývá bezkontaktním měřením času s využitím v atletických trénincích. V textu jsou popsány již dostupné způsoby měření času. Dále se věnuji mému zpracování bezdrátové časomíry s využitím RFID technologie umožňující ...
 • Autonomní meteorologická stanice 

  Author: Šimon Pitro; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Svatoň Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem chytré meteorologické stanice. Úvodní část je věnována průzkumu trhu v oblasti domácích meteorologických stanic, přičemž jsou jednotlivé produkty zkoumány z mnoha hledisek zahrnujících ...
 • Internetový obchod evropského zboží pro vietnamský trh 

  Author: Quang Vinh Bach; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat e-commerce možnosti na vietnamském trhu, navrhnout a vytvořit prototyp takového internetového obchodu a webové aplikace, které budou uživatelům vietnamského trhu nabízet vybrané ...
 • Inteligentní rodinný dům 

  Author: Milan Půta; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Musil Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Bakalářská práce se zabývá ukázkou využití inteligentního domu. V první části práce jsou objasněny možné metody realizací a využití inteligentních domů. Na které navazuje praktická část. Tato bakalářská práce je rozdělena ...
 • Analýza termoelektrických článků pro napájení v biomedicíně 

  Author: Matěj Hašek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Papežová Stanislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce se věnuje problematice energy harvesting za pomoci termoelektrického principu. Zaměření je zejména na využití tohoto principu na sběr energie z povrchu lidského těla. Získávání elektrické energie pomocí tělesné ...
 • Řízení teploty Peltierovými články 

  Author: Tomáš Píša; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Volf Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce se zabývá problematikou řízení teploty s využitím Peltierových článků. Nejprve je uveden teoretický rozbor včetně rešerše současného stavu systémů řízení teploty s Peltierovými články. Následně je podrobně popsán ...
 • Návrh bezdrátového senzorového uzlu s možností napájení pomocí energie z okolí 

  Author: Alexandr Gregor; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Pelant Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce se zabývá návrhem bezdrátového senzorového uzlu pro sběr dat uvnitř fóliovníků a skleníků, s možností využít energie z okolního prostředí pro prodloužení životnosti zařízení. Je popsáno, jakými způsoby lze energii ...
 • Inteligentní dům - elektronické zabezpečení 

  Author: Martin Švarc; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Papežová Stanislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  V práci je popsaná funkce profesionálních komerčních elektronických zabezpečovacích systémů rodinných domů a jejich jednotlivých komponentů. Dále je v práci popsaná realizace elektronického zabezpečovacího systému pomocí ...
 • Optimalizace snímání EMG signálu pro účely ovládání zařízení 

  Author: Martin Peka; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Čermák Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Práce se zabývá problematikou snímání elektromyografického signálu, spojenou zejména s elektrodami a obvodovými strukturami pro analogové nebo číslicové zpracování signálu. Je měřen rozdíl při použití obvodu aktivní země, ...
 • Přípravek pro mechanické testy flexibilních plošných spojů 

  Author: Martin Edl; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Dušek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro testování flexibilních plošných spojů. Účelem tohoto zařízení je charkterizovat flexibilní plošné spoje vytištěné stříbrným inkoustem na PET substrátu a srovnat je s ...
 • Analýza chování vstupů převodníků ADC v mikrořadičích STM32 

  Author: Zuzana Humplová; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Komárek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Práca sa zaoberá analýzou vstupov analógovo-číslicových prevodníkov mikroradičov STM32 z hľadiska vstupných prúdov. Vstupné charakteristiky dostupných kanálov prevodníkov vybraných mikroradičov sú merané v zapojení s ...
 • Návrh základní desky pro odsolovací zařízení 

  Author: Kryštof Pešek; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Svoboda Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce popisuje návrh a vývoj základní desky odsolovacího zařízení. Deska nahrazuje aktuálně používanou řídící jednotku. Hlavním cílem projektu je snížit výrobní náklady a přidat další funkce. Výrobní proces je řízen ...
 • Návrh sběrné jednotky pro bezdrátové senzorové uzly s možností prodloužení jejich dosahu 

  Author: Martin Novotný; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Setnička Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací sběrné jednotky pro bezdrátové senzorové uzly s možností prodloužení dosahu přenosu dat. Jednotka byla navržena tak, aby pro bezdrátový přenos dat používala stejný ...
 • Testovací stanice pro akumulátory 

  Author: Rubin Hao; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  U typu baterie je role baterie relativně velká, akumulace elektrické energie, sama o sobě je přeměna chemické energie. Záporná část je naplněna olověnou deskou s houbou a pozitivní částí je olověná deska. K realizaci ...
 • Analogový modulární hudební syntezátor s digitálním kontrolérem 

  Author: Jan Onderka; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  V této práci jsou shrnuty často používané techniky pro konstrukci modulárních zvukových syntetizátorů. Je zhotoven modulární syntetizátor s digitálním sekvencerem a analogovými moduly navržený zejména pro účely demonstrace ...
 • Modul rozhraní mezi leteckým simulátorem a ovládacím panelem 

  Author: Andrey Nosov; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce je zaměřena na návrh modulu rozhraní mezi leteckým simulátorem a ovládacím panelem letadla, složeného z vlastnoručně vyrobených ovládacích prvků ultralehkých a lehkých letounů. V teoretické části se práce věnuje ...
 • Výroba optických struktur pomocí laserové litografie 

  Author: Jana Zimanová; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Táto bakalárska práca je zameraná na optimalizáciu technologického postupu pre realizáciu jednovidových optických planárnych vlnovodov. V prvej časti sú popísané fundamentálne fyzikálne javy potrebné pre šírenie svetla v ...

View more