Recent Submissions

 • Analýza pohybu ruky u pacientů s poruchami chování v REM spánku pomocí kamerového systému 

  Author: Krýže Petr; Supervisor: Rusz Jan; Opponent: Krupička Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Náplní této práce je navázaní na vyvinuté metody diagnostiky Parkinsonovy nemoci pomocí snímání pohybů prstů kamerovým systémem s cílem využít je pro včasné zachycení Parkinsonovy nemoci v prodromálním stádiu. Byl sestaven ...
 • Měřicí systém pro měření momentu síly BLDC motorků s využitím optických metod 

  Author: Salfická Petra; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Vavrouš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Práce se zabývá měřením kroutícího momentu bezkartáčových motorů známých pod zkratkou BLDC. Již v úvodu je popsána konstrukce stroje a princip jeho činnosti. Vlastnosti zmíněných motorů jsou porovnány s vlastnostmi ...
 • Řízení 3-fázového BLDC motoru s možností rekuperace 

  Author: Rozkopal Jindřich; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Vavrouš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato práce se zabývá problematikou konstrukce a řízení bezkartáčových stejnosměrných motorů (BLDC) a možnostmi rekuperace kinetické energie. Zprvu je popsán BLDC motor, jeho vlastnosti a požadavky na jeho řízení. Dále je ...
 • Návrh a realizace optických struktur z nových optických elastomerů 

  Author: Zavřel Jakub; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na testování nových optických elastomerů a vývoj nových technologických postupů pro výrobu mnohavidových optických planárních vlnovodů a 1x2Y výkonových optických rozbočnic s velkým rozměrem ...
 • Bezkontaktní napájení rotujícího měřicího systému a přenos dat z něho 

  Author: Fiedlerová Jaroslava; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Žalud Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  V rámci této bakalářské práce je řešen návrh a praktická realizace rotujícího měřicího systému. Během návrhu je vzhledem k rotaci nutné vyřešit dva základní úkoly: bezkontaktní napájení měřicího systému a přenos dat z něj. ...
 • Termostat pro ovládání automatického kotle pomocí webového rozhraní 

  Author: Labovský Roman; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Kuča Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou regulace vytápění domácnosti a ohřevu užitkové vody. Pro řízení se využívá systém Home Assistant fungující na Raspberry Pi, který je ovladatelný přes webové rozhraní. Regulace ...
 • Optické vláknové senzory 

  Author: Vitáček Jakub; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Šístek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá optickými vláknovými senzory založenými na principu povrchové plazmonové rezonance. Cílem práce bylo navrhnout, vyrobit a měřením ověřit senzorickou funkci speciálně upravených jednovidových ...
 • Program pro demonstraci vlastností optických prvků na základu geometrické optiky 

  Author: Veselý Luboš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Janout Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Hlavním cílem práce je vytvoření prostředí pro návrh a vyšetřování vlastností optických soustav. V předložené práci je popsáno vytváření jednotlivých optický prvků, jejich umísťování do soustavy a následně vyhodnocování ...
 • Senzorový systém pro řízení a regulaci 

  Author: Vilím Petr; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato práce se zabývá problematikou elektronických řídících systémů se senzory určených pro interakci s uživatelem. V teoretické části se zabývá historickým vývojem typů senzorů, jejich vlastnostmi a základními principy ...
 • Příprava a studium vlastností optických polymerních jednovidových a multividových planárních vlnovodů 

  Author: Jašek Petr; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Diplomová práce se zabývá návrhem, depozičními testy a diagnostikou optických jednovidových i mnohavidových struktur s polymerními materiály EpoClad, EpoCore a variantami materiálů OrmoClear od německé společnosti Micro ...
 • Optická inspekce na pracovišti výstupní kontroly 

  Author: Demjan Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato práce se zabývá problematikou optické inspekce výstupní kvality výrobků ve finálních fázích výroby včetně detekce a vyhodnocení vadných kusů. Cílem práce je vyvinout poloautomatický detekční systém uzpůsobený pro ...
 • Regulátor tepelné komory s tepelným čerpadlem 

  Author: Pavlíček Jan; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Flegr Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Cílem této práce je návrh a vytvoření plošného spoje a softwarového vybavení regulačního zařízení řízeného vhodným mikroprocesorem ARM, které se stará o udržení teplot od -30 °C do 120 °C v izolované komoře pro testování ...
 • Automatický systém pro pěstování rostlin 

  Author: Čebiš Vladimír; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Práce se zabývá alternativním řešením automatického systému pro pěstování zeleniny, ovoce či bylinek za pomoci autonomního systému v umělých podmínkách.
 • Termoelektrický generátor 

  Author: Kazák David; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato práce se zabývá generováním elektrické energie pomocí termoelektrických generátorů založených na Seebeckově jevu. Cílem bylo vytvořit model termoelektrického generátoru, změřit a zanalyzovat jeho vlastnosti a navrhnout ...
 • Invertorová svářecí stanice řízená mikrokontrolérem 

  Author: Pokorný Jan; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Smutný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Cílem této práce je prozkoumat problematiku svářecích agregátů z pohledu jejich funkce, navrhnout koncept invertorové svářecí stanice řízené mikrokontrolérem a vyrobit funkční prototyp.
 • Model vzducholodi na elektrický solární pohon 

  Author: Němeček Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a konstrukci modelu malé řiditelné vzducholodě se solárním dobíjením akumulátoru a vodíkovým plněním balónu. Pro výrobu vodíku byl vytvořen elektrolyzér vody s řídicí jednotkou. ...
 • Výukový přípravek pro měření sériových sběrnic mikrokontroléru 

  Author: Vomočil Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Beránek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí výukového přípravku na měření sériových sběrnic pro střední školy s elektrotechnickým zaměřením.
 • Výkonový generátor funkcí řízený počítačem 

  Author: Půta Adam; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh a realizace výkonového generátoru funkcí, s možností nastavení všech známých parametrů signálu. Od amplitudy, přes fázi, až po frekvenci. Jádro zařízení tvoří snižující měnič, ...
 • Model řízení přenosu energie ze solárního panelu do soustavy spotřebičů solárního letadla 

  Author: Čurda Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cíl práce je navrhnout funkční přípravek, zařizující přenos energie z předložených solárních panelů, s hledáním bodu maximálního výkonu, realizovaný pomocí měniče typu SEPIC. Funkce měniče má být řízena z mikrokontroléru, ...
 • Autonomní jednotka pro sběr a odeslání senzorových dat s využitím napájení z energie okolí 

  Author: Kočí Michal; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Beneš Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím získávání elektrické energie z okolí k napájení autonomní jednotky pro sběr a přenos senzorových dat na sběrné místo. V této práci jsou popsány druhy komunikačních rozhraní a způsoby ...

View more