Poslední příspěvky

 • Senzorový systém pro řízení a regulaci 

  Autor: Vilím Petr; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato práce se zabývá problematikou elektronických řídících systémů se senzory určených pro interakci s uživatelem. V teoretické části se zabývá historickým vývojem typů senzorů, jejich vlastnostmi a základními principy ...
 • Příprava a studium vlastností optických polymerních jednovidových a multividových planárních vlnovodů 

  Autor: Jašek Petr; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Diplomová práce se zabývá návrhem, depozičními testy a diagnostikou optických jednovidových i mnohavidových struktur s polymerními materiály EpoClad, EpoCore a variantami materiálů OrmoClear od německé společnosti Micro ...
 • Optická inspekce na pracovišti výstupní kontroly 

  Autor: Demjan Jakub; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Veřtát Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato práce se zabývá problematikou optické inspekce výstupní kvality výrobků ve finálních fázích výroby včetně detekce a vyhodnocení vadných kusů. Cílem práce je vyvinout poloautomatický detekční systém uzpůsobený pro ...
 • Regulátor tepelné komory s tepelným čerpadlem 

  Autor: Pavlíček Jan; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Flegr Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Cílem této práce je návrh a vytvoření plošného spoje a softwarového vybavení regulačního zařízení řízeného vhodným mikroprocesorem ARM, které se stará o udržení teplot od -30 °C do 120 °C v izolované komoře pro testování ...
 • Automatický systém pro pěstování rostlin 

  Autor: Čebiš Vladimír; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Práce se zabývá alternativním řešením automatického systému pro pěstování zeleniny, ovoce či bylinek za pomoci autonomního systému v umělých podmínkách.
 • Termoelektrický generátor 

  Autor: Kazák David; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato práce se zabývá generováním elektrické energie pomocí termoelektrických generátorů založených na Seebeckově jevu. Cílem bylo vytvořit model termoelektrického generátoru, změřit a zanalyzovat jeho vlastnosti a navrhnout ...
 • Invertorová svářecí stanice řízená mikrokontrolérem 

  Autor: Pokorný Jan; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Smutný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Cílem této práce je prozkoumat problematiku svářecích agregátů z pohledu jejich funkce, navrhnout koncept invertorové svářecí stanice řízené mikrokontrolérem a vyrobit funkční prototyp.
 • Model vzducholodi na elektrický solární pohon 

  Autor: Němeček Jan; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Šlechta Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a konstrukci modelu malé řiditelné vzducholodě se solárním dobíjením akumulátoru a vodíkovým plněním balónu. Pro výrobu vodíku byl vytvořen elektrolyzér vody s řídicí jednotkou. ...
 • Výukový přípravek pro měření sériových sběrnic mikrokontroléru 

  Autor: Vomočil Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Beránek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí výukového přípravku na měření sériových sběrnic pro střední školy s elektrotechnickým zaměřením.
 • Výkonový generátor funkcí řízený počítačem 

  Autor: Půta Adam; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh a realizace výkonového generátoru funkcí, s možností nastavení všech známých parametrů signálu. Od amplitudy, přes fázi, až po frekvenci. Jádro zařízení tvoří snižující měnič, ...
 • Model řízení přenosu energie ze solárního panelu do soustavy spotřebičů solárního letadla 

  Autor: Čurda Martin; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cíl práce je navrhnout funkční přípravek, zařizující přenos energie z předložených solárních panelů, s hledáním bodu maximálního výkonu, realizovaný pomocí měniče typu SEPIC. Funkce měniče má být řízena z mikrokontroléru, ...
 • Autonomní jednotka pro sběr a odeslání senzorových dat s využitím napájení z energie okolí 

  Autor: Kočí Michal; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Beneš Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím získávání elektrické energie z okolí k napájení autonomní jednotky pro sběr a přenos senzorových dat na sběrné místo. V této práci jsou popsány druhy komunikačních rozhraní a způsoby ...
 • Palubní deska a řídicí jednotka elektrické formule ČVUT FSE.07 

  Autor: Hainc Petr; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Houf Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cíl této práce je navrhnout a vyrobit řídicí jednotku ECU-Front a palubní desku pro vozidlo kategorie Formula Student Electric. K její realizaci bylo nezbytné vytvořit schémata zapojení a navrhnout desky plošných spojů ...
 • Napájecí zdroj se SEPIC koncepcí 

  Autor: Jirčák Ondřej; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Jelínek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  V předložené práci je popsáno dělení a použití DC-DC měničů. Zaměřuje se především na spínaný zdroj se SEPIC koncepcí. Tento typ spínaného zdroje je prakticky realizován dvěma způsoby. První varianta realizovaná pomocí ...
 • Program pro demonstraci vlastností optických prvků na základu geometrické optiky 

  Autor: Veselý Luboš; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Janout Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Hlavním cílem práce je vytvoření prostředí pro návrh a vyšetřování vlastností optických soustav. V předložené práci je popsáno vytváření jednotlivých optický prvků, jejich umísťování do soustavy a následně vyhodnocování ...
 • Jednoduchý zabezpečovací systém vytvořený z přípravku Nexys 

  Autor: Pražáková Viktorie; Vedoucí práce: Lafata Pavel; Oponent práce: Pravda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem VHDL modulu pro zabezpečovací systém, který je realizován na přípravku Nexys 3. V první polovině práce je teoretická část, která přibližuje pohled na jednotlivé komponenty, se kterými ...
 • Hybridní systém domácí automatizace 

  Autor: Fuxa Michal; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentních elektroinstalací a analyzuje situaci na trhu. Hlavním cílem práce je návrh a realizace vlastního řešení. V první části je vysvětlen pojem inteligentní elektroinstalace ...
 • Porovnání účinností Peltierových článků v jednotlivých režimech činnosti 

  Autor: Adolf Matěj; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Žalud Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Předložená práce se zabývá termoelektrickými články, vysvětluje základní principy jejich funkce a popisuje nezbytnou teorii popisující jevy s nimi spojené. V druhé části dále popisuje reálné články, popisuje rozdíly mezi ...
 • Univerzální testovací platforma pro napájení mikrokontroléru SPC58/57 

  Autor: Čermák Filip; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem plošného spoje pro napá-jecí zdroj L9001, takovým způsobem, aby plošný spoj byl kompatibilní s mikorkontroléry SPC57/58 od firmy STMicroelectronics. Deska má sloužit k testování ...
 • Výrobní a funkční specifický test univerzální zkušební platformy pro napájení mikrokontroléru 

  Autor: Vávra Jiří; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato diplomová práce se zabývá měřením univerzální testovací desky s napájecím zdrojem L9001 a připojenými mikrokontroléry řady SPC58xx od firmy STMicroelectronics využívaných v automobilovém průmyslu. Práce zahrnuje ...

Zobrazit další