Recent Submissions

 • Návrh obvodu "power managementu" pro Energy Harvester 

  Author: Po-Wen Chen; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Setnička Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Tato práce navrhuje a demonstruje IC design založený na jednoduchém modelu získávání piezoelektrické energie v kombinaci s boost převodníkem. Byl vyroben model získávání piezoelektrické energie a pro reakci na vibrace ...
 • Integrace IO-Link OPC UA do zařízení Siemens SIMATIC 

  Author: Rustambek Bekmukhamedov; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Kvarda Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Diplomová práce se zabývá implementací podpory protokolů OPC UA do komunikačního systému IO-Link používaného v zařízeních SIEMENS SIMATIC. V této práci jsou představeny komunikační protokoly OPC UA a IO-Link a možnosti ...
 • Tutoriál základů VHDL na Arduino kitu 

  Author: Daniel Krysa; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Tato bakalářská práce se věnuje vytvoření tutoriálu programovacího jazyka VHDL. Je zaměřena na studenty prvních ročníků. Jako platforma pro testování úkolů a programů byl použit kit Arduino MKR VIDOR 4000. Práce přibližuje ...
 • Reflektometr v časové oblasti s FPGA 

  Author: Radovan Blažek; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Černý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Tato práce se zabývá návrhem reflektometru v časové oblasti (TDR). Popisuje návrh TDR s využitím FPGA Lattice ECP5. FPGA zde funguje jako generátor měřícího signálu i jako vzorkovač odraženého signálu.
 • LiFi technology for vehicle to vehicle communication in poor weather conditions 

  Author: Nishant Kamble; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Vehicle-to-vehicle (V2V) communication using LIFI (Light Fidelity) technology under fog conditions is presented. Fog is known as one of the most detrimental atmospheric conditions that causes outdoor optical wireless ...
 • Statistické modely šíření PMx částic 

  Author: Andrej Vnuk; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Hlavnou témou tejto práce je znečistenie ovzdušia, metódy jeho merania a štatistické modely, ktoré môžu byť použité pri jeho predpovedaní. Prvá kapitola je venovaná identifikácii kľúčových znečisťujúcich látok a ich vplyvov ...
 • Meteostanice s předpovědí počasí 

  Author: Petr Trejbal; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací domácí meteostanice založené na mikrokontrolérové desce ESP-WROOP-32. Meteostanice je rozdělena na dvě samostatné části. Základní stanice je prostřednictvím bezdrátového ...
 • Vývoj aplikace pro simulaci léčby srdeční arytmie 

  Author: Eva Turňová; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Táto bakalárska práca je zameraná na simuláciu liečby srdcových arytmií. Popisuje základnú fyziológiu srdca, srdcových arytmií a možností liečby pomocou implantovateľných zariadení. Súčasťou práce je aj vlastná aplikácia ...
 • Generátor funkcí pro ovládání umělého svalu 

  Author: Ondřej Jirčák; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  V práci jsou popsány základní principy spínaných zdrojů a teorie generátorů funkcí. Následně popisuje návrh nízkofrekvenčního generátoru pro ovládání umělého svalu a pomocných spínaných zdrojů. Řeší hardwarovou i softwarovou ...
 • Systém pro záznam a zpracování videa využívající systém na čipu 

  Author: David Kazák; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Rozehnal Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním a záznamem video signálu v reálném čase s využitím systémů na čipu Xilinx Zynq 7000. Cílem je vytvořit model záznamového zařízení, který bude zaznamenávat video signál z počítače ...
 • UV-VIS spektrofotometr pro analýzu tekutin 

  Author: Georgii Dudashvili; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací UV-VIS spektrofotometru pro analýzu tekutin pomoci zařízení STS-UV Microspectrometer jako detektoru. Abychom toto zařízení mohli postavit, museli jsme se seznámit s problematikou ...
 • Teplotně a vlhkostně stabilizovaná komora pro líheň mravenců 

  Author: Jakub Koller; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato práce se soustředí na vývoj prototypu pro amatérské i profesní chovatele mravenců. Konkrétně jde o inkubační a hibernační zařízení, které sníží počet ztrát královen mravenců při chovu a prodlouží jim života schopnost. ...
 • Přípravek pro porovnání vlastností zdrojů typu SEPIC a ZETA 

  Author: Petr Krýda; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Bakalářská práce se zabývá napájecími zdroji typu SEPIC a ZETA. V práci jsou navrženy a realizovány dva přípravky, které umožňují demonstrovat a porovnávat vlastnosti obou typů zdrojů. Dále je provedeno ověřovací měření ...
 • Akcelerace ORM v PHP prostřednictvím transparentního dávkového zpracování 

  Author: Michael Voříšek; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Fesl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Práce ukazuje, že PHP je dostatečně rychlý jazyk i pro velké objemy dat, a to i při použití ORM a zachování výhod z toho plynoucích. Úzkým hrdlem současných systémů je ukládání záznamů do databáze po jednom, což je pomalé. ...
 • Bezdrátová telemetrie pro elektrickou formuli 

  Author: Patrik Bachan; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Houf Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Tato práce si klade za cíl analyzovat možnosti bezdrátového přenosu dat mezi pohyblivým objektem v podobě vozidla kategorie Formula Student Electric a pevnou stanicí. Na základě této analýzy je vybrána vhodná technologie ...
 • Implementace určování polohy využívající Bluetooth Low Energy v FPGA 

  Author: Jan Kreisinger; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Vnitřní lokalizační systémy se stávají čím dál populárnějšími. Bluetooth Low Energy je jednou z nejpoužívanějších technologií v tomto oboru díky své jednoduchosti, nízké energetické náročnosti a nízkým finančním nákladům. ...
 • Návrh a implementace komunikačního rozhraní pro termokameru 

  Author: Jan Povolný; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kovář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Hlavním cílem práce je návrh a implementace komunikacního rozhraní pro termokameru. Pro streamování videa do PC je použitý standard UVC (USB video class), který jako univerzální standard funguje na vetšine moderních ...
 • Aplikace intenzivního pulzního světla v tištěné elektronice 

  Author: Martin Murárik; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Tato práce se zabývá návrhem, výrobou a charakterizací tištěných struktur ze stříbra a mědi, které jsou tištěny pomocí inkjet tiskárny. V teoretické části jsou popsány metody sušení a žíhání tištěných struktur s důrazem ...
 • Systém pro automatizaci s rozpoznáváním gest 

  Author: Petr Vilím; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Volf Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Cílem této práce je analýza současného stavu využití integrovaných senzorů pro rozpoznávání gest, jejich provozních parametrů a funkcí, dále pak analýza současného stavu využití bezdrátových komunikačních rozhraní, jejich ...
 • Měřicí systém pro analýzu teplotního pole PLC modulů 

  Author: Michal Fuxa; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vavrouš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Cílem práce je vývoj modulů pro teplotní testování modulárních PLC z rodiny Siemens Simatic. Moduly mohou tepelně exponovat testované zařízení teplotním profil jakéhokoli skutečného zařízení ze stejné řady. Moduly jsou ...

View more