Collections in this community

Recent Submissions

 • Měření radiačního stínění z uhlíkových kompozitů pro ochranu elektroniky na nízké oběžné dráze Země 

  Author: Dominika Labudová; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Ploc Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-31)
  Kozmické lode na nízkej obežnej dráhe Zeme sú nepretržite vystavené neľútostnému, zložitému a vysoko dynamickému prostrediu vesmírneho žiarenia blízko Zeme. Satelitné komponenty a najmä štandardná elektronika netolerantná ...
 • Interakce opticky aktivních tenkých diamantových vrstev s biomolekulami 

  Author: Rufat Ibrahimov; Supervisor: Potocký Štěpán; Opponent: Koller Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Když jsou dva atomy uhlíku v diamantové mřížce nahrazeny jedním atomem křemíku, vytvoří se defekty v diamantech, známé jako barevná centra Si-V. Volná místa Si-V mají charakteristický vrchol při 738-739[nm] a vykazují velký ...
 • Stabilita a stárnutí materiálů pro solární články na bázi perovskitů 

  Author: Jimi Xu; Supervisor: Kuliček Jaroslav; Opponent: Ledinský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Perovskitové (PVSK) solární články se v posledních několika letech staly hlavním proudem výzkumu. Poskytují velmi dobré laboratorní výsledky při přeměně energie. Problematickou částí PVSK je však jeho stabilita a citlivost ...
 • Integrace měřícího řetězce s detektorem Timepix pro termovakuovou komoru 

  Author: Matyáš Škvor; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Inneman Adolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Práce se zabývá automatizací měření parametrů rentgenových optik pro kosmické účely. Automatizace byla prováděna na demonstrátoru rentgenového cubesatu a rentgenové optice s ohniskem 6,5 m. V rámci diplomové práce byl ...
 • Vývoj mikrobiální rezistence v reakci na neletální expozici nanočásticům: S. aureus studie 

  Author: Eva Wohlgemuthová; Supervisor: Rutherford David; Opponent: Kolářová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Antimikrobiální resistence je považována za velký problém medicíny i celé moderní společnosti. Nanočástice mohou mít antibakteriální efekt, a proto se nyní testují pro případné použití namísto antibiotik. Studie se týkala ...
 • Gazifikace a pyrolýza odpadních látek s využitím termického plazmatu 

  Author: Jakub Pilař; Supervisor: Mašláni Alan; Opponent: Jíra Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tato práce je zaměřena na popis zpracování odpadu formou gazifikace a pyrolýzy v plazmovém reaktoru. Teoretická část se nejprve zabývá problematikou nakládání s odpady, včetně stručné statistiky o odpadech a jejich rozdělení, ...
 • Ubíhající elektrony 

  Author: Radek Sochor; Supervisor: Kulhánek Petr; Opponent: Břeň David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Ubíhající elektrony jsou jedním z problémů dnešní fyziky okolo tokamaků. Tato práce se zabývá studiem ukončení ubíhajícího režimu zářením. Je zde rozebrána situace, kdy záření nemůže ukončit ubíhající režim při přítomnosti ...
 • Vliv tvaru anody plazmatického fokusu na produkci rentgenového záření a neutronů 

  Author: Jan Novotný; Supervisor: Cikhardt Jakub; Opponent: Dostál Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Cílem této práce je experimentální výzkum vlivu tvaru anody plazmatického fokusu PFZ-200 na produkci neutronů a rentgenového záření. Součástí práce je rovněž optimalizace tlaku pracovního plynu ve vakuové komoře plazmatickéoh ...
 • Experimentální studie subletální expozice baktérií nanočásticemi a možný vývoj jejich rezistence. 

  Author: Mohammed Fadel; Supervisor: Rutherford David; Opponent: Galář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Zinc nanoparticles are the most common nanotechnology NPs that provides a major contribution to the production of large-scale consumer goods. In developed nations, hazardous microbe infections pose a major public health ...
 • Akustické vlny konečné amplitudy - model audioreflektoru 

  Author: Ondřej Tkadlec; Supervisor: Koníček Petr; Opponent: Nekvinda Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
  Cílem této bakalářské práce je najít numerické řešení KZK (Khokhlov-Zabololotskaya-Kuznetsov) rovnice ve frekvenční oblasti a následně implementovat toto řešení v programovém prostředí MATLAB. Součástí práce je demonstrovat ...
 • Popis a rozbor matematického modelu impedanční charakteristiky interdigitálních senzorů pokrytých nanočásticemi 

  Author: Shangzhou Xia; Supervisor: Ali Bláhová Ilona; Opponent: Vetoshkin Lavr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato bakalářská práce seznamuje se základními znalostmi a historií elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS). V práci je též popsán způsob měření EIS, a dále jsou zmíněny i souvislosti týkající se přesahů do elektrochemie, ...
 • Netermální elektrické výboje pro generaci aktivních částic. 

  Author: Chukhlantsev Kirill; Supervisor: Pekárek Stanislav; Opponent: Klír Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato práce je věnována tvorbě aktivních částic, jako je ozon (O3) a různé typy oxidů dusíku (NOx) netermálními elektrickými výboji. Je popsána teorie dielektrického bariérového výboje, kladné i záporné korony společně s ...
 • Elektronická měření pomocí interdigitálních senzorů pokrytých nanočásticemi 

  Author: Bekmukhamedov Rustambek; Supervisor: Ali Bláhová Ilona; Opponent: Babčenko Oleg
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Obsahem této práce je využití elektrochemické impedanční spektroskopie pro měření interdigitálních senzorů, které jsou pokryty vrstvami nanočástic. V teoretické části je shrnuta výroba a vlastnosti nanočástic, dále je ...
 • Měření neutronových zisků pomocí stříbrového aktivačního čítače 

  Author: Hladík David; Supervisor: Cikhardt Jakub; Opponent: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Práce navazuje na předchozí bakalářský projekt Bc. Adama Pavláta, který se zabýval návrhem a sestrojením stříbrového aktivačního detektoru neutronů (dále pouze SAC). V teoretickém úvodu se zaměříme na objasnění základů ...
 • Inaktivace bakterií fyziologicky významnými roztoky ošetřenými netermálním plazmatem za atmosférického tlaku 

  Author: Bakovský Pavel; Supervisor: Čeledová Vladyslava; Opponent: Julák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Cílem této diplomové práce je prozkoumat antibakteriální účinky plazmatem aktivovaných fyziologicky relevantních roztoků, jako například plazmatem aktivované vody (PAW) či plazmatem aktivovaného fyziologického roztoku ...
 • Spectrally dependent photovoltages in Schottky photodiode based on (100) B-doped diamond 

  Author: Rezek, Bohuslav; Cermak, J.; Koide, Y.; Takeuchi, D.
  (American Institute of Physics, 2014)
  Spectrally and spatially resolved photovoltages were measured by Kelvin probe force microscopy (KPFM) on a Schottky photo-diode made of a 4 nm thin tungsten-carbide (WC) layer on a 500 nm oxygen-terminated boron-doped ...
 • Kolekce reprezentativních publikací 

  Author: Rezek, B.
  (2018)
 • Efficient neutron production from sub-nanosecond laser pulse accelerating deuterons 

  Author: Klír. D.; Krasa, J.; Cikhardt, J.; Dudzak, R.; Krousky, E.; Pfeifer, M; Řezáč, K.; Šíla, O.
  (AIP Publishing, 2015)
  Neutron-producing experiments have been carried out on the Prague Asterix Laser System. At the fundamental wavelength of 1.315 μm, the laser pulse of a 600 J energy and 300 ps duration was focused on a thick deuterated-p ...
 • Efficient Neutron Production from a Novel Configuration of Deuterium Gas-Puff Z-Pinch 

  Author: Klír, Daniel; Kubeš, P.; Řezáč, K.; Cikhardt, J.; Kravárik, J.; Šíla, O.; Shishlov, A.; Kovalchuk, B.
  (American Physical Society, 2014)
  A novel configuration of a deuterium z pinch has been used to generate fusion neutrons. Injecting an outer hollow cylindrical plasma shell around an inner deuterium gas puff, neutron yields from DD reactions reached Y-n = ...
 • Deuterium z-pinch as a powerful source of multi-MeV ions and neutrons for advanced 

  Author: Klír, D.; Shishlov, A. V.; Kokshenev, V. A.; Kubeš, P.; Řezáč, K.; Cikhardt, J.; Cikhardtová, B.; Kravárik, J.
  (AIP Publishing, 2016)
  A novel configuration of a deuterium z-pinch has been used to generate a nanosecond pulse of fast ions and neutrons. At a 3 MA current, the peak neutron yield of (3.6 ± 0.5) × 1012 was emitted within 20 ns implying the ...