Poslední příspěvky

 • Měření neutronových zisků pomocí stříbrového aktivačního čítače 

  Autor: Hladík David; Vedoucí práce: Cikhardt Jakub; Oponent práce: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Práce navazuje na předchozí bakalářský projekt Bc. Adama Pavláta, který se zabýval návrhem a sestrojením stříbrového aktivačního detektoru neutronů (dále pouze SAC). V teoretickém úvodu se zaměříme na objasnění základů ...
 • Inaktivace bakterií fyziologicky významnými roztoky ošetřenými netermálním plazmatem za atmosférického tlaku 

  Autor: Bakovský Pavel; Vedoucí práce: Čeledová Vladyslava; Oponent práce: Julák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Cílem této diplomové práce je prozkoumat antibakteriální účinky plazmatem aktivovaných fyziologicky relevantních roztoků, jako například plazmatem aktivované vody (PAW) či plazmatem aktivovaného fyziologického roztoku ...
 • Spectrally dependent photovoltages in Schottky photodiode based on (100) B-doped diamond 

  Autor: Rezek, Bohuslav; Cermak, J.; Koide, Y.; Takeuchi, D.
  (American Institute of Physics, 2014)
  Spectrally and spatially resolved photovoltages were measured by Kelvin probe force microscopy (KPFM) on a Schottky photo-diode made of a 4 nm thin tungsten-carbide (WC) layer on a 500 nm oxygen-terminated boron-doped ...
 • Kolekce reprezentativních publikací 

  Autor: Rezek, B.
  (2018)
 • Efficient neutron production from sub-nanosecond laser pulse accelerating deuterons 

  Autor: Klír. D.; Krasa, J.; Cikhardt, J.; Dudzak, R.; Krousky, E.; Pfeifer, M; Řezáč, K.; Šíla, O.
  (AIP Publishing, 2015)
  Neutron-producing experiments have been carried out on the Prague Asterix Laser System. At the fundamental wavelength of 1.315 μm, the laser pulse of a 600 J energy and 300 ps duration was focused on a thick deuterated-p ...
 • Efficient Neutron Production from a Novel Configuration of Deuterium Gas-Puff Z-Pinch 

  Autor: Klír, Daniel; Kubeš, P.; Řezáč, K.; Cikhardt, J.; Kravárik, J.; Šíla, O.; Shishlov, A.; Kovalchuk, B.
  (American Physical Society, 2014)
  A novel configuration of a deuterium z pinch has been used to generate fusion neutrons. Injecting an outer hollow cylindrical plasma shell around an inner deuterium gas puff, neutron yields from DD reactions reached Y-n = ...
 • Deuterium z-pinch as a powerful source of multi-MeV ions and neutrons for advanced 

  Autor: Klír, D.; Shishlov, A. V.; Kokshenev, V. A.; Kubeš, P.; Řezáč, K.; Cikhardt, J.; Cikhardtová, B.; Kravárik, J.
  (AIP Publishing, 2016)
  A novel configuration of a deuterium z-pinch has been used to generate a nanosecond pulse of fast ions and neutrons. At a 3 MA current, the peak neutron yield of (3.6 ± 0.5) × 1012 was emitted within 20 ns implying the ...