Collections in this community

Recent Submissions

 • Model řízeného spínaného reluktančního motoru 

  Author: Jakub Kučera; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Kotyk Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato práce se zabývá modelem řízeného 12/8 spínaného reluktančního motoru v prostředí MATLAB/Simulink. Motor je napájen pomocí asymetrického polovičního můstku. Řízení se sestává z vnější regulační smyčky otáček a vnitřní ...
 • Návrh LLC měniče malého výkonu 

  Author: Petr Janoušek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Frolov Filipp
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Práce se zabývá teorií, dimenzováním, realizací a následným proměřením stejnosměrného rezonančního LLC měniče napětí o výkonu 300 W. Měnič je schopen pracovat jak v režimu se zpětnou vazbou, tak bez ní. Žádané napětí, ...
 • Možnosti využití SoC platformy procesorů pro řízení elektrických pohonů 

  Author: Petr Zakopal; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Musil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti využití heterogenních platforem SoC s FPGA pro realizaci výpočtů v reálném čase, zejména pro řízení elektrických pohonů a pro analýzu výkonových prvků pomocí HIL. V textu jsou ...
 • Návrh a realizace bezdrátové nabíječky pro CTU Space Research 

  Author: Adam Pešek; Supervisor: Košík Michal; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato diplomová práce popisuje návrh a konstrukci bezdrátové nabíječky pro raketu inspirované Standardem Qi. Účelem bezdrátové nabíječky je dobíjení akumulátoru v raketě a zprostředkování komunikace mezi hlavní řídící ...
 • Řízení XY ploteru pomocí PLC Simatic 

  Author: Jiří Marek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato práce se věnuje oblasti automatizace a PLC programování. Předmětem práce je návrh řízení XY ploteru včetně samočinného vykreslování výkresů řízeného pomocí PLC zařízení Siemens SIMATIC S7-1500 společně s návrhem obsluhy ...
 • Řízení pohonu dvou os pomocí Simatic S-1500 

  Author: Adam Stoček; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Bělovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá řízením dvou os pomocí PLC SIMATIC 1511T-1 PN, které pracují jako plotter. V teoretické části je popsána problematika týkající se obecných informací o programování PLC a obsažených komponent. ...
 • Regulace elektrického pohonu mikrokontrolérem 

  Author: Marek Vláčil; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Rosová Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Cílem této práce je realizovat funkční elektrický pohon se stejnosměrným motorem s použitím mikrokontroléru od společnosti Texas Instruments TMS320F28335. V úvodu je proveden popis moderního mikrokontroléru TMS320F28335, ...
 • Modely synchronních reluktančních motorů 

  Author: Michal Jerie; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Tato práce se věnuje přehlednému rozdělení synchronních reluktančních motorů a prezentování vhodných matematických modelů k jejich simulaci. První dvě kapitoly se zabývají rešerší týkající se principu fungování reluktančních ...
 • Skalární řízení asynchronního motoru 

  Author: David Samec; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Kanaloš Norbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Tato bakalářská práce obsahuje stručný popis asynchronního motoru a jeho matematického modelu. Na základě toho je popsáno frekvenční řízení a jsou uvedeny některé konkrétní metody řízení asynchronního motoru napájeného z ...
 • Řízení rychlosti synchronního motoru s permanentními magnety 

  Author: Ondřej Šimšík; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Janouch Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Tato práce se věnuje vybraným pokročilejším metodám řízení synchronních motorů s permanentními magnety (PMSM). V první části se práce zabývá principem a konstrukcí PMSM. Dále se zaměřuje na rešerši metod řízení a možných ...
 • Spouštění synchronních motorů s permanentními magnety 

  Author: Martin Sikora; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Pražan Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Tato práce obsahuje přehled konstrukcí synchronních motorů s permanentními magnety (PMSM) se zaměřením na způsoby uložení permanentních magnetů. Dále je obsažen přehled běžně využívaných metod rozběhů PMSM. Nakonec jsou ...
 • Řízení šesti servo-pohonů modelu průmyslového robota 

  Author: Petr Hartig; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Bakalářská práce na téma řízení průmyslového robota je velice zajímavé a rozsáhlé. Je to z toho důvodu, že v práci za pomoci průmyslových robotů je velký potenciál a budoucnost. Tato bakalářská práce je zaměřena především ...
 • Zprovoznění pracoviště se SynRM motorem a S120 

  Author: John Francis Horabin; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Tato práce se zabývá sestavením funkčního pracoviště s frekvenčním měničem řady S120, synchronním reluktančním motorem, PLC a HMI panelem k realizaci otáčkového a momentového řízení motoru včetně ovládání a vizualizace. ...
 • Řízení modelu navíječky pomocí PLC 

  Author: Tomáš Věříš; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Hončík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Tato práce pojednává o využití programovatelných logických automatů neboli zkráceně PLC v systémech s elektrickými pohony. Předmětem práce je seznámení se s programováním PLC a řízením měničů. Práce řeší zprovoznění úlohy ...
 • Návrh solárního nabíječe s GaN tranzistory 

  Author: Aleš Maršík; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Hruška Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Tato práce se zabývá návrhem solárního nabíječe pro použití v obytném voze. Cílem této práce je navrhnout měnič s vysokou účinností o výkonu přibližně 1,5 kW. Práce je zaměřena na volbu vhodné topologie nabíječe pomocí ...
 • Střihačka kabelů řízená systémem ARDUINO 

  Author: Lukáš Hlavatý; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací automatizované střihačky kabelů, která je řízena mikrokontrolerem Arduino. Střihačka kabelů je vybavena krokovými motory, které zajišťují plynulý a přesný pohyb vodiče při stříhání. ...
 • Modulační strategie pro asynchronní motor s vektorovým řízením 

  Author: Nadezhda Diumina; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Košťál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na modulační strategie pro asynchronní motor s vektorovým řízením. Simulace pomocí programu MATLAB Simulink byly využity k prozkoumání třech modulačních strategií – SPWM, SVPWM a DPWM. ...
 • Převod vizualizace z WinCC Comfort do WinCC Unified 

  Author: Ondřej Sešín; Supervisor: Jonáš Karel; Opponent: Bauer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Tento dokument pojednává o vizualizacích pro HMI panely od firmy Siemens. Rozebírá tvorbu vizualizace v prostředí WinCC Comfort a WinCC Unified a zároveň rozebírá rozdíly mezi nimi.
 • Řízení frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 pomocí PLC Unitronics 

  Author: Josef Luxa; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Pivoňka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Tato práce se zabývá frekvenčním řízením třífázového asynchronního motoru s regulací otáček pomocí frekvenčního měniče a programovatelného logického automatu. Práce začíná úvodem do problematiky a popisem použitých zařízení, ...
 • Model chytré domácnosti 

  Author: Josef Šimek; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Pospíšil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Práce se věnuje návrhu systému, pro sledování a ovládání základních para- metrů a prvků standardního komfortu domácnosti. Teoretická část se věnuje technologiím a jejich principům, které by bylo možné aplikovat. Rozbor ře- ...

View more