Collections in this community

Recent Submissions

 • Pohybová plošina se třemi stupni volnosti 

  Author: Richard Josef Kittrell; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Thöndel Evžen
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-17)
  Tato práce je součástí fyzického modelu pohybové plošiny o třech stupních volnosti. Zmíněná je kategorizace této plošiny v rámci robotických manipulátoru s krátkým motivačním vhledem k čemu může třístupňová plošina sloužit. ...
 • Jednofázový aktivní usměrňovač pro elektrický pohon 

  Author: Daniel Justiz; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Dolenský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-17)
  V této práci je představen aktivní usměrňovač (Active Front Fnd) jako náhrada klasických sítí komutovaných usměrňovačů ve frekvenčních měničích používaných v elektrických pohonech. Je zde popsáno několik metod řízení ...
 • Elektrické motorové jednotky s alternativním napájením pro regionální dopravu 

  Author: Hedvika Chlumská; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Künzel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-17)
  Tato práce pojednává o porovnání jednotlivých alternativních zdrojích napájení pro vlakové jednotky. Cílem práce je určit energeticky nejvhodnější zdroj napájení pro tratě s krátkým dojezdem mimo elektrifikovanou síť. Práce ...
 • Synchronní modulace v pohonech s asynchronními motory 

  Author: David Adamus; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Hruška Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-17)
  Tato diplomová práce popisuje modulace napěťového střídače využívané v oblasti trakčních asynchronních motorů a jejich modelování. V teoretické i simulační části se zabývá synchronními modulacemi, přičemž potřebné modely ...
 • Návrh a realizace malého statického kompenzátoru jalového výkonu 

  Author: Vojtěch Čanda; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací malého statického kompenzátoru, schopného kompenzace jak jalového, tak deformačního výkonu. Základ kompenzátoru tvoří filtr a jednofázový střídač složený z MOSFET tranzistorů ...
 • Energetické mikrosítě 

  Author: Aleš Moravec; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Pech František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Tato práce se zabývá energetickými mikrosítěmi a jejich rolí v moderní energetice. Obsahuje základní informace o stávající energetické infrastruktuře a jejím fungování. Následuje rešerše konceptů chytrých sítí v oblastech ...
 • Fuzzy regulace pohonu se stejnosměrným motorem 

  Author: Petr Hönig; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Pražan Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Tato práce se zabývá určováním parametrů motoru, dále pak sestrojením regulátorů pomocí fuzzy logiky. Tyto regulace jsou porovnány s klasickou PID regulací. Samotné modely jsou vytvořeny v prostředí MATLAB Simulink s pomocí ...
 • Pec pro kompozitní materiály 

  Author: Daniel Měkota; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Tato práce se zabývá realizací pece pro kompozitní materiály a návrhem algoritmu pro řízení teploty pece. Teplota v peci je snímána termočlánky typu K. Vypékací algoritmus obsažený v mikrokontroléru ESP32 zajišťuje požadovanou ...
 • Řízení asynchronního motoru mikrokontrolérem PIC 

  Author: Filip Sonnenberg; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Rosová Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Náplní této práce je prozkoumání metod řízení asynchronního motoru mikrokontrolérem dsPIC. V práci je stručně popsán asynchronní motor, frekvenční měnič napěťového typu a některé typy modulace výstupního napětí. Jsou zde ...
 • Asynchronní generátor v ostrovním provozu 

  Author: Daniel Rejman; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Bakalářská práce pojednává o asynchronním generátoru pracujícím v ostrovním režimu. Cílem práce je popsat specifika práce asynchronního generátoru v ostrovní síti a poukázat na některé metody určení velikosti kapacity ...
 • Synchronní reluktanční motor a jeho účinnost 

  Author: Petr Tlamsa; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kraus Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Tato bakalářská práce komplexně pojednává o synchronním reluktančním motoru (SynRM) z pohledu jeho konstrukce, principu funkce, matematického modelu, metody řízení Field-Oriented Control (FOC), kvalitativních parametrů, ...
 • Prediktivní řízení asynchronního motoru 

  Author: Matěj Plášil; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Karlovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Elektrické pohony jsou v dnešní době nedílnou součástí výrobního průmyslu. Se vzrůstajícími nároky průmyslových aplikací vzniká tlak na kvalitu a přesnost řídicích procesů elektrických pohonů. Vývoj v oblasti výkonové ...
 • Degradace tištěných struktur vlivem klimatických podmínek 

  Author: Matěj Vácha; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Plaček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobních procesů pro 3D tisk, konkrétně pro technologii Fused Filament Fabrication, z hlediska odolnosti vůči degradaci vysokou teplotou a vlhkostí. Práce se skládá z rešeršní ...
 • Oživení pracoviště pro vzdálené měření charakteristik pohonu 

  Author: Jakub Rypan; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá zprovozněním vzdáleného stanoviště k měření přechodových charakteristik pohonu. Stanoviště obsahuje dva mechanicky spřažené asynchronní motory, kdy jeden zastává úlohu zátěže, měnič S120 ...
 • Model řízeného spínaného reluktančního motoru 

  Author: Jakub Kučera; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Kotyk Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato práce se zabývá modelem řízeného 12/8 spínaného reluktančního motoru v prostředí MATLAB/Simulink. Motor je napájen pomocí asymetrického polovičního můstku. Řízení se sestává z vnější regulační smyčky otáček a vnitřní ...
 • Návrh LLC měniče malého výkonu 

  Author: Petr Janoušek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Frolov Filipp
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Práce se zabývá teorií, dimenzováním, realizací a následným proměřením stejnosměrného rezonančního LLC měniče napětí o výkonu 300 W. Měnič je schopen pracovat jak v režimu se zpětnou vazbou, tak bez ní. Žádané napětí, ...
 • Možnosti využití SoC platformy procesorů pro řízení elektrických pohonů 

  Author: Petr Zakopal; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Musil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti využití heterogenních platforem SoC s FPGA pro realizaci výpočtů v reálném čase, zejména pro řízení elektrických pohonů a pro analýzu výkonových prvků pomocí HIL. V textu jsou ...
 • Návrh a realizace bezdrátové nabíječky pro CTU Space Research 

  Author: Adam Pešek; Supervisor: Košík Michal; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato diplomová práce popisuje návrh a konstrukci bezdrátové nabíječky pro raketu inspirované Standardem Qi. Účelem bezdrátové nabíječky je dobíjení akumulátoru v raketě a zprostředkování komunikace mezi hlavní řídící ...
 • Řízení XY ploteru pomocí PLC Simatic 

  Author: Jiří Marek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato práce se věnuje oblasti automatizace a PLC programování. Předmětem práce je návrh řízení XY ploteru včetně samočinného vykreslování výkresů řízeného pomocí PLC zařízení Siemens SIMATIC S7-1500 společně s návrhem obsluhy ...
 • Řízení pohonu dvou os pomocí Simatic S-1500 

  Author: Adam Stoček; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Bělovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá řízením dvou os pomocí PLC SIMATIC 1511T-1 PN, které pracují jako plotter. V teoretické části je popsána problematika týkající se obecných informací o programování PLC a obsažených komponent. ...

View more