News

Department of Electric Drives and Traction

Collections in this community

Recent Submissions

 • Survey about Current State of Art of Electromobiles and Future Development Trends 

  Author: Shubhang Vyas; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Na začátku této práce jsem provedl průzkum o elektrických automobilech (elektromobilech) od světově uznávaných výrobců. Dalším krokem pak bylo zkoumat více technických aspektů vitálních komponent elektromobilu, jmenovitě ...
 • Modelování a analýza BLDC motoru pro pohon sportovního letadla 

  Author: Daniel Jirát; Supervisor: Chomát Miroslav; Opponent: Huzlík Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Diplomová práce se zabývá úvodem do problematiky implementace elektrických motorů do letecké techniky a následnou simulací BLDC motoru určeného do malého ultralehkého letadla. V první části je základní přehled možností ...
 • Návrh a realizace battery management systému trakční baterie 

  Author: Lukáš Ira; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Jirsa Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a otestovat zařízení Battery Management System, zkráceně BMS. Funkcí tohoto zařízení je monitorování stavu jednotlivých článků trakčního bateriového úložiště elektrického motocyklu ...
 • PLC řízení pohonu jedné osy 

  Author: Tomáš Hošek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Tato diplomová práce je zaměřena na konkrétní použití PLC modulu pro řízení synchronního třífázového motoru s permanentními magnety napájeného z výkonového měniče s možností kontrolovat zautomatizovaný proces z dotykového ...
 • Analýza a porovnání vlastností asynchronních strojů s různými typy statorového vinutí 

  Author: Tadeáš Holý; Supervisor: Chomát Miroslav; Opponent: Pechánek Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním různých typů statorového vinutí třífázového asynchronního motoru T22V525 s kotvou nakrátko o jmenovitém výkonu 600 W vyráběného firmou ATAS elektromotory Náchod a.s. Je porovnáno ...
 • Návrh elektrického pohonu vozidla Formula Student 

  Author: Stanislav Tomášek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Rýzek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Hlavním úkolem této diplomové práce bylo navrhnout a postavit funkční prototyp frekvenčního měniče pro použití ve vozidlech týmu eForce FEE Prague Formula, soutěžícího v mezinárodní inženýrské soutěži Formula Student. Práce ...
 • Návrh PWM usměrňovače 

  Author: Daniel Madara; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Havelka David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Tato diplomová práce se zabývá zpětnými vlivy nelineárních spotřebičů na napájecí síť a jejich matematickým popisem, především z hlediska emise vyšších harmonických proudu polovodičovými měniči neboli deformací křivky ...
 • Měření momentové charakteristiky asynchronního motoru 

  Author: Jan Stejskal; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Tato práce je rozšířením bakalářské práce Jana Stejskala - Automatizace měření malých asynchronních motorů (2017). Cílem diplomové práce je objasnit účel měření momentových charakteristik a provést podrobný rozbor momentové ...
 • Interface resolveru pro platformu STM32F3 

  Author: Martin Skořepa; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Zezula Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Cílem této práce je realizovat interface pro propojení resolveru s mikrokontrolerem. Pro umožnění realizace interface byla prostudovaná problematika absolutních senzorů polohy, mezi které se řadí i resolver. Dále je věnována ...
 • Strategie řízení obousměrného izolovaného můstkového DC-DC měniče 

  Author: Petr Smolík; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Tato diplomová práce se zabývá různými strategiemi řízení izolovaného DC-DC měniče nazývaného duální aktivní můstek (DAM). V úvodu je popsána jeho topologie a je vysvětlen způsob řízení přenášeného výkonu. Dále jsou popsány ...
 • Studium elektropermanentního magnetu 

  Author: Mártonová Veronika; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Báča Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Bakalářská práce pojednává o problematice elektropermanentního magnetu (EPM). Obsahuje teoretickou, výpočetní i experimentální část. Kapitoly teoretické části vysvětlují princip EPM, popisují jeho výhody a nevýhody, a ...
 • Elektrochemická impedanční spektroskopie elektrochemických zdrojů 

  Author: Podhrázský Adam; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Pačanda Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Diplomová práce se zabývá elektrochemickou impedanční spektroskopií. Tato pokročilá diagnostická metoda je používána pro diagnostiku širokého spektra elektrochemických procesů včetně elektrochemických zdrojů, o kterých ...
 • Návrh a realizace řídicího systému CIP sanitační stanice na platformě PLC SIEMENS 

  Author: Kollmann Jan; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Fořt Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením programu pro CIP sanitační stanici. Řízení stanice zajišťuje PLC od firmy SIEMENS SIMATIC S7-1500. Program je napsán v jazyce STL s využitím firemních knihoven firmy SIDAT. Dále ...
 • Návrh systému pro správu baterií (BMS) pro elektrickou formuli 

  Author: Mánek Jan; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Pech František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této práce je ukázat návrh akumulátorového boxu pro sedmou generaci studentské elektrické formule a poté pro tento akumulátorový box navrhnout kompletní battery management systém, který bude měřit napětí všech článků ...
 • Model elektrického pohonu a dynamiky vozidla pro HIL testovací systém 

  Author: Štěrba Vojtěch; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Banzhaf Rafael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá problematikou modelování dynamiky vozidel, bateriového systému a testování řídících jednotek v rámce Hardware-in-the-Loop zapojení. V práci je popsáno stanoviště pro testování řídící jednotky výkonového ...
 • Simulation of Various Modulation Strategies for Induction Motor Drive 

  Author: Mehta Jigar Hemantbhai; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Vývoj výkonové elektroniky a polovodičové technologie vedl k vylepšení výkonových elektronických systémů. Pohony pohonů poháněné střídačem PWM jsou více variabilní a nabízejí v širokém rozsahu lepší účinnost ve srovnání s ...
 • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh synchronního motoru 10 kW s permanentními magnety 

  Author: Topor Kryštof; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Hrabovcová Valéria
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout synchronní stroj s permanentními magnety na rotoru s výkonem 10 kW, pracujícím v rozsahu otáček do 20 000 ot/min. Pro tento návrh má být použit software Ansys Electronics Desktop ...
 • Aplikace Rapsberry PI pro řízení pohonů 

  Author: Janík Filip; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Karlovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Požiadavky kladené na moderné systémy riadenia elektrických pohonov nie sú zamerané iba na ich reguláciu. Rozširujú sa napríklad o zber dát o chode, integráciu v rámci väčšieho systému, prístup k ovládaniu prostredníctvom ...
 • Realizace dekodéru kvadraturního signálu v hradlovém poli 

  Author: Janouch Marek; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Künzel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Práce pojednává o různých typech čidel rychlosti a polohy rotoru točivého stroje. Jsou zde vysvětleny jejich principy funkce a využití. Dále je v práci popsána realizace rozhraní mezi inkrementálním čidlem a navrženou ...
 • Návrh měniče pro hlavní pohon formule student 

  Author: Koman Martin; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Zezula Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Táto diplomová práca sa zaoberá popisom súčasného meniča pre hlavný pohon automobilu Formula Student Electric. V rámci práce je vytvorený model v prostredí Matlab Simulink odpovedajúcemu súčasnému pohonu. Model je upravený ...

View more