Collections in this community

Recent Submissions

 • Automatizované řízení soustavy paralelně spojených čerpadel využitím aplikačních funkcí frekvenčních měničů. 

  Author: Radan Krch; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Cílem diplomové práce je vytvoření funkčního řízení paralelně zapojených čerpadel na dediko-vaném modelu s výslednou realizací monitorování provozních stavů. Součástí práce je popis technologických veličin čerpadla a ztrát ...
 • Řízení plotru pomocí PLC SIMATIC 

  Author: Tomáš Gajdoš; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Hončík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Diplomová práca sa zaoberá oživením plotru pomocou systému SIMATICS. V prvej časti práce sa venujeme všeobecným vysvetlením pracovného prostredia a pohonu, kde opisujeme prostredie TIA portálu, jeho možnosti a popis ...
 • Synchronní reluktanční motor 

  Author: Jakub Rypan; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Fajtl Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem reluktančních synchronních motorů (RSM). Cílem je přehledně shrnout dostupné informace ohledně těchto motorů. V rámci této práce je vysvětlen základní princip činnosti RSM, jsou ...
 • Vektorové řízení asynchronního motoru s využitím neuronových sítí 

  Author: Ján Žolna; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Vetoshkin Lavr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  V této diplomové práci se zabývám výzkumem využití neuronových sítí pro účely vektorové regulace asynchronního motoru a následnou simulací na modelu tohoto pohonu. Neuronové sítě jsou zprvu využity pro odhad elektrické ...
 • Analýza procesu výpočtu parametrů osvětlovacích soustav 

  Author: Amila Osmić; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Novák Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  Práce se zabývá posouzením vlivu jednotlivých parametrů na výsledky světelně technických výpočetních programů. Provedena je analýza výpočetních metod nejčastěji využívaných výpočetních programů pro projektování osvětlovacích ...
 • Navíječka řízená pomocí SIMATIC S1500 

  Author: Ondřej Kalát; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Práce v teoretické části zpracovává základní problematiku pohonů používaných v navíjecích aplikacích. Obsahuje také popis standardizované aplikace pro navíječky s vedoucí osou od firmy Siemens. V praktické části práce je ...
 • Model výtahu řízený PLC SIMATIC 

  Author: Jiří Marek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato práce se věnuje oblasti automatizace a PLC programování. Předmětem práce je návrh řízení modelu čtyřpatrového výtahu řízeného pomocí PLC zařízení Siemens SIMATIC S7-1200 společně s návrhem obsluhy modelu výtahu pomocí ...
 • Rozhraní pro měření a zpracování informace z otáčkového a momentového čidla 

  Author: Petr Janoušek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Künzel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Práce se zabývá vývojem jednotky pro zpracování signálů z kvadraturního senzoru a senzoru síly pro měření momentu a otáček motoru. Jednotka nabízí možnost tyto hodnoty zobrazit na sedmisegmentovém displeji nebo v analogové ...
 • Oživení pracoviště s měničem DCM a PLC SIMATIC 

  Author: Petr Zakopal; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Hončík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Cílem této práce je realizovat pracoviště s měničem DCM ovládaným pomocí PLC a představit relevantní teorii k řešené problematice stejnosměrných cize buzených motorů, jejich řízení a základním schématům pro řízení těchto ...
 • Chování drátkobetonu v magnetickém poli 

  Author: Veranika Karpuk; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Carrera Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato studie se zaměřuje na zkoumání procesu magnetické orientace feromagnetických vláken používaných ve vlákny vyztužovaných cementových kompositech. Chování vláken během magnetické orientace bylo zkoumáno simulací. Vliv ...
 • Návrh a realizace řídícího algoritmu nabíječky elektromobilu s SiC prvky 

  Author: Vladislav Walter Nürnberger; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Havelka David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Cílem práce je návrh a realizace řídícího algoritmu pro síťovou nabíječku elektromobilu obsahující SiC spínací prvky. Součástí nabíječky je aktivní PFC, které je realizováno pomocí boost měniče. Vzhledem k tomu, že měnič ...
 • Ovládání simulátoru výtahu pomocí PLC 

  Author: Jiřina Švambergová; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Syrůček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato práce obsahuje seznámení se s problematikou programování PLC od společnosti Siemens ve vývojovém prostředí SIMATIC TIA Portál (STEP 7, WinCC, Startdrive). Návrh jednoduchého logického řízení čtyřpodlažního výtahu a ...
 • Dimenzování systému chlazení trakčního motoru bateriového elektromobilu v SW prostředí ANSYS 

  Author: Jan Dimitrov; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Jäger Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout chladicí systém trakčního motoru/generátoru pro elektrický bateriový automobil typu SUV s aerodynamickými vlastnostmi vozu Škoda Kodiaq dle zadaných specifikací. Seznámit se se ...
 • Řízení synchronního motoru s permanentními magnety 

  Author: Marek Janouch; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Skořepa Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
  Práce pojednává o různých metodách řízení synchronních motorů s permanentními magnety. Jsou zde vysvětleny jejich principy a vlastnosti. Další části práce se věnují vektorovému řízení skutečného synchronního motoru s ...
 • Asymetrický modulární víceúrovňový měnič 

  Author: Eva Matějková; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Pavlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
  Tato diplomová práce se zabývá víceúrovňovým modulárním měničem s asymetrickou topologií modulu (A-MMC). V teoretické části popisuje jeho topologii, funkci, modulační techniky a problematiku balancování napětí na kondenzátorech. ...
 • Implementace vektorového řízení pomocí Simulinku 

  Author: Alberto Alvarez; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Flígl Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Indukční stroje jsou jedním z nejpoužívanějších elektrických strojů v mnoha průmyslových a dopravních aplikacích. Je proto důležité mít zařízení pro jejich ovládání. Naproti tomu, DC stroje je možné řídit pomocí mnohem ...
 • Dimenzování pohonu lehkého osobního elektromobilu dle zadaných jízdních parametrů v SW prostředí ANSYS 

  Author: Kryštof Topor; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Jäger Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
  Tato práce se zaměřuje na dimenzování a elektromagnetický výpočet trakčního motoru osobního elektrického vozidla v softwarovém prostředí ANSYS. Ze zadaných parametrů vozidla jsou vypočteny potřebné jmenovité a špičkové ...
 • FPGA Model Development of PMSM for Hardware-in-the-Loop Testing System 

  Author: Vojtěch Štěrba; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Lipčák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
  Tato práce se zabývá problematikou Hardware-in-the-Loop (HiL) systémů pro řídící jednotky výkonových měničů. V textu je popsána struktura systému pro simulaci elektrických pohonů v reálném čase a další nutné součásti ...
 • Rozbor komunikace a sběru dat ve zkušební lince 

  Author: Kryštof Kuzma; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Donát Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou internetu věcí a s jeho využitím realizovat konkrétní praktickou úlohu - monitoring zkušebního stavu. V úvodu je vysvětlen pojem internet věcí, je prezentován přehled topologií ...
 • Návrh a realizace programu a uživatelského rozhraní pro převíječku řízenou PLC Siemens 

  Author: Kryštof Hájek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací softwaru převíjecího stroje. Převíjecí stroj (dále jen převíječka) je realizován sestavou prvků PLC od firmy Siemens v kombinaci s konstrukcí vyrobenou na míru. Převíječku ...

View more