Novinky

Department of Electric Drives and Traction

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh moderní síťové nabíječky elektromobilu s vysokou hustotou výkonu 

  Autor: Nürnberger Vladislav Walter; Vedoucí práce: Skarolek Pavel; Oponent práce: Jirsa Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Cílem práce je návrh moderní síťové nabíječky elektromobilu. Práce se zabývá volbou topologie nabíječky, návrhem obvodového schématu a návrhem desky plošných spojů. Uvažovaný výkon nabíječky je 3 kW z jednofázové sítě 230 ...
 • Základy lineárních motorů 

  Autor: Hriňa Róbert; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Nemčok Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá delením lineárnych motorov podľa rôznych kritérií, princípom ich fungovania a problémami spojenými s týmto druhom motorov. V práci je obsiahnutý stručný popis jednotlivých typov lineárnych ...
 • Chytrá lavička 

  Autor: Hájek Kryštof; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Urban Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Bakalářská práce chytrá lavička se zabývá jednotlivými kroky vývoje a výroby k vytvoření závěrečného úspěšného produktu chytré lavičky. Projekt chytrá lavička se vytvořil na základě programu Smart Prague. Práce se tak ...
 • Návrh regulovaného zdroje 1-30V / 2A 

  Autor: Dolenský Tomáš; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Pivoňka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá stručným popisem jednotlivých nejčastěji používaných zapojení jednotlivých částí napájecích zdrojů, jejich porovnáním a dále návrhem konkrétního univerzálního regulovaného zdroje. V jednotlivých ...
 • Malá větrná elektrárna feasibility study 

  Autor: Šterberová Lenka; Vedoucí práce: Karhan Marek; Oponent práce: Košťál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Cílem této bakalářské práce je co nejkomplexněji analyzovat malou větrnou elektrárnu. Nejprve se práce zaměřuje na popis výroby elektrické energie a současné možnosti jejího využití. Dalším bodem je detailní popis malé ...
 • Vývoj a realizace aplikačního programu a vizualizace pro řídící systém a operátorský panel pro testovací zařízení sdílení momentu ve vícemotorové mechanicky spjaté soustavě 

  Autor: Kinlovič Jakub; Vedoucí práce: Havlíček Radek; Oponent práce: Zezula Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-18)
  Táto práca sa venuje problematike zdieľania momentu vo viacmotorovej sústave v súvislosti s aplikačnými funkciami frekvenčného meniča Altivar Process ATV 930 a s využitím operátorského grafického rozhrania. Vo viacmotorovej ...
 • Model protiskluzové ochrany železničních hnacích vozidel 

  Autor: Gregor Lumír; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Künzel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou trakčních pohonů elektrických železničních hnacích vozidel z pohledu adhezních poměrů vznikajících při jízdě hnacích železničních vozidel po železniční dopravní cestě, přičemž ...
 • Řízení plošiny s 3 stupni volnosti 

  Autor: Melichárek Adam; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Karlovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom pohyblivej plošiny s tromi stupňami voľnosti, ktorá bude schopná samostatne nastavovať svoju polohu pomocou akcelerometra a balansovať guľôčku pomocou dotykového displeja umiesteného ...
 • Porovnání hybridních a elektrických pohonů vozidel 

  Autor: Pannu Parminder Singh; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Sadil Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Účelem této studie je identifikovat "srovnání hybridního a elektrického vozidla". V této práci se bude diskutovat o typech hnacích konstrukcí, také o třech hybridech a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále se zde bude hovořit ...
 • Perspektivy elektrického pohonu automobilů 

  Autor: Moravec Oto; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Morkus Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce popisuje současnou situaci v automobilovém sektoru se zaměřením na elektrický pohon. Nejdříve diskutuje stav automobilového průmyslu a motivaci pro zavádění elektrických pohonů. Poté jsou probrány možné architektury ...
 • Induction Motor Protection Systems 

  Autor: Ibatullayev Aibek; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Straka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ochrany asynchronních strojů. Obsahuje základní informace o asynchronních strojích, metodách ochrany a diagnostiky jejich poruch. V závěru práce jsou uvedeny praktické experimentální ...
 • Návrh indukčního trakčního motoru 15 kW s vnějším rotorem v SW prostředí ANSYS Electronics ver. 17.0 

  Autor: Petřík Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Klečka Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce je zaměřena na možnost analýzy asynchronních motorů s vnějším rotorem v trakční aplikaci. Návrh stroje zadaného typového výkonu je proveden v SW prostředí ANSYS Elektronics, který je v rámci studentské free licence ...
 • Minimal design of IO-link device 

  Autor: Postoialko Denys; Vedoucí práce: Vodrážka Filip; Oponent práce: Košťál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem diplomové práce "Minimal Design of IO-link Device" je návrh zcela nového zařízení IO-Link pro SIEMENS, které by mělo mít minimální velikost a vlastnosti, které předepisují technické normy. Podobně popis všech hlavních ...
 • Prvky silové části energetického internetu 

  Autor: Smolík Petr; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato bakalářská práce popisuje problematikou energetického internetu s důrazem kladeným na jeho hlavní součást, jíž je energetický router. Dále se zabývá požadavky kladenými na energetický router a technologiemi s ním ...
 • Zpětnovazební řízení BLDC servopohonu soft procesorem 

  Autor: Stikeyev Kuanysh; Vedoucí práce: Zoubek Ondřej; Oponent práce: Musil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice řízení BLDC motoru pro statické testovací konstrukce. Práce je uvedena přehledem základních vlastností BLDC motorů, jejich konstrukce, princip činnosti a metody snímání polohy ...
 • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh spínaného reluktančního motoru 15 kW 

  Autor: Plešinger Jaroslav; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Rafajdus Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout spínaný reluktanční motor o výkonu 15 kW a jmenovitých otáčkách 3 000 ot/min. K návrhu elektromotoru byl použit program Electronics verze 17.0 od společnosti Ansys. Tento program ...
 • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh reluktančního synchronního motoru 15 kW 

  Autor: Pavluk Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Lev Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je seznámení se s vývojovým prostředím Ansys Elektronics ve verzi 17.0., které má výpočetní centrum ČVUT nově zakoupené v tzv. student free Campus licenci. Dále analýza základních principů návrhu reluktančních ...
 • Bezpečnostní funkce frekvenčních měničů 

  Autor: Čeřovský Jiří; Vedoucí práce: Lettl Jiří; Oponent práce: Bernat František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a verifikací bezpečnostních funkcí frekvenčních měničů. Návrh bezpečnostního systému na základě funkční bezpečnosti je nedílnou součástí celého strojního zařízení. V této práci jsou ...
 • Kompenzace mrtvých dob v napěťovém střídači 

  Autor: Skořepa Martin; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Pražan Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Předkládaná práce pojednává o problematice mrtvých dob, jejich vlivu na výstupní napětí v napěťovém střídači a jejich kompenzaci. Na toto téma byla provedena rešerše. Z nalezených metod kompenzace byly dále vybrány čtyři, ...
 • Řízení frekvenčního měniče ATV320 po komunikační sběrnici CANopen z PLC 

  Autor: Markvart Jan; Vedoucí práce: Havlíček Radek; Oponent práce: Zezula Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením frekvenčního měniče ATV320 od firmy Schneider Electric po komunikační sběrnici CANopen z PLC. Cílem této práce je popsat konkrétní typ frekvenčního měniče ATV320U07M2C, jakým způsobem ...

Zobrazit další