Novinky

Department of Electric Drives and Traction

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Generátor zapínacích impulsů pro fázově řízené měniče 

  Autor: Čedík Jan; Vedoucí práce: Mňuk Pavel; Oponent práce: Künzel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Cílem této práce je návrh generátorů řídicích impulzů pro fázově řízené měniče, které budou určeny pro výuku v laboratoři. Praktická část je věnována zejména realizaci desky plošných spojů pro mikroprocesor řady PIC32MZ a ...
 • Systémová analýza elektrobusu pro MHD 

  Autor: Sychra Šimon; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Morkus Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Diplomová práce se zabývá důvody použití elektrických autobusů pro městskou dopravu a jejich aplikací v prostředí českých měst. Nahrazení naftových autobusů elektrobusy má pomoci dosáhnout cíle snížení CO2, který si celý ...
 • Optimalizace stroje s permanentními magnety v rotoru tangenciální polarizace pomocí umělé inteligence 

  Autor: Jindra Tomáš; Vedoucí práce: Kurfürst Jiří; Oponent práce: Chomát Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Diplomová práce je věnovaná návrhu a optimalizaci motoru Spoke s permanentními magnety v rotoru na základě požadovaných hodnot momentu, velikosti napájecího napětí a rychlosti otáčení. Základní rozměry motoru jsou nejprve ...
 • Frekvenční měnič malého výkonu pro asynchronní motory 

  Autor: Sixta Jan; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Divín Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací frekvenčního měniče pro řízení asynchronních motorů malého výkonu. Popsané řešení umožňuje řídit otáčky i moment asynchronních motorů, reverzaci směru otáčení s ...
 • Využití, vlastnosti a regulace kogeneračních jednotek 

  Autor: Kowala Jan; Vedoucí práce: Šťastný Jiří; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá kogenerační výrobou, přehledem základních druhů kogeneračních jednotek, jejich výhodami a nevýhodami oproti oddělené výrobě a použitím v praxi. Druhá část je zaměřená na vysvětlení pojmu ...
 • Matematický model elektrického vozidla a jeho validace na pracovišti VTP Roztoky 

  Autor: Kacetl Jan; Vedoucí práce: Haubert Tomáš; Oponent práce: Vršínský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá matematickým popisem, modelováním a identifikací parametrů pohonné jednotky elektrického automobilu, která se nachází ve VTP Roztoky. Tato pohonná jednotka se skládá z bateriového zdroje, ...
 • Realizace dynamometru na pomocí systému dSpace 

  Autor: Bráza Josef; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Bernat František
  Práce je zaměřena na modelování řízení stejnosměrného dynamometru v prostředí MATLAB Simulink, ale i jeho praktického uvedení do provozu za pomoci prostředí dSpace, a nalezení nejoptimálnějšího modelu pro realizaci ...
 • Bezsenzorové určování otáček asynchronního motoru metodou MRAS 

  Autor: Linhart Radek; Vedoucí práce: Karlovský Pavel; Oponent práce: Burda Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá bezsenzorovým určováním otáček asynchronního motoru pomocí metody MRAS (Model Reference Adaptive System). Na začátku této práce je teoretický rozbor tří verzí této metody. Jedná se o určování ...
 • Řízení otáček BLDC motorů pomocí kitu Arduino 

  Autor: Lipčák Ondřej; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce:
  Tato práce nabízí úvod do problematiky BLDC motorů. V první části jsou popsány jejich základní konstrukční směry. Je zde rovněž stručný rozbor jejich elektrických a mechanických vlastností. Další část se týká zejména ...
 • Optimalizace spotřeby energie jízdního cyklu elektrického vozidla 

  Autor: Kacetl Tomáš; Vedoucí práce: Haubert Tomáš; Oponent práce: Řezáč Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Cílem této práce je vypočítat optimální rozložení rychlosti vozidla podél zadané trasy, takzvaný rychlostní profil, který v žádném bodě neporušuje podmínky dané limity pohonné jednotky a rychlostním omezením stanoveným ...
 • Analýza a porovnání rozložení magnetického pole v třífázovém a vícefázovém asynchronním stroji 

  Autor: Holý Tadeáš; Vedoucí práce: Chomát Miroslav; Oponent práce: Valouch Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou 2D rozložení magnetického pole třífázového a pětifázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko o jmenovitém výkonu 1,5 kW. Problematika je řešena pomocí metody konečných prvků s ...
 • Počítačová simulace stabilizace výkonu synchronních generátorů 

  Autor: Fišera Jan; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Šimek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku okolo synchronních generátoru a stabilizátorů výkonu. Nejdříve je věnována pozornost synchronním generátorům v obecnější rovině. Poté jsou popsány stabilizátory výkonu a ...
 • Automatizace měření asynchronního motoru 

  Autor: Dupal Stanislav; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Houf Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Cílem této bakalářské práce je provést rozbor zkoušek prováděných na asynchronním motoru. Tyto zkoušky poté za pomocí výkonového analyzátoru Norma D4000 a programu vytvořeným v prostředí LabWindows vyzkoušet na motoru ...
 • Perspektivy elektrického pohonu automobilů 

  Autor: Moravec Oto; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Žáček Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Práce se snaží zachytit současnou situaci automobilového průmyslu a trhu se zaměřením na vozy s elektrickým pohonem. Diskutuje současný stav technologie a snaží se nastínit směr budoucího vývoje. Součástí práce je i rozvaha ...
 • Návrh a realizace modulu řízení motoru pro Citroën Berlingo Electrique 

  Autor: Skarolek Pavel; Vedoucí práce: Košík Michal; Oponent práce: Červinka Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí modulu řízení motoru elektromobilu. Popsané řešení umožňuje pohon elektromobilu se stejnosměrným cize buzeným motorem, reverzaci, rekuperaci a odbuzování. Řízení jednotlivých ...
 • Měření a simulace na DC motoru 

  Autor: Maléř Kryštof; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Houf Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
  Cílem této práce je měření dynamických charakteristik daného stejnosměrného stroje s permanentními magnety s jeho následnou simulací v programu Matlab Simulink. Úvodní část se zaměřuje na popis principu fungování stejnosměrných ...
 • Optimalizace výroby FVE v rodinném domě 

  Autor: Konstantinov Evžen; Vedoucí práce: Haubert Tomáš; Oponent práce: Smrčka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Předmětem této diplomové práce je optimalizace výroby fotovoltaické elektrárny na rodinném domě. Jejím cílem je navrhnout a vyrobit řídící a měřící systém pro fotovoltaiku a topení v domě, implementovat algoritmus pro ...
 • Modelování jízdních vlastností elektromobilu Citroën Berlingo Electrique v MATLAB/Simulink 

  Autor: Bína Martin; Vedoucí práce: Košík Michal; Oponent práce: Daliba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato diplomová práce pojednává o elektromobilech, o typu jejich pohonů, o motorech používaných k jejich pohonu, o jízdních cyklech používaných k jejich modelování a o problematice samotného modelování. Na úvod práce bude ...
 • Řízení elektrocentrály s asynchronním generátorem v ostrovním režimu 

  Autor: Maňák Petr; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Urban Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá řízením elektrocentrály s asynchronním generátorem v ostrovním režimu. Cílem práce bylo navrhnout řídicí systém, což zahrnuje návrh hardwaru i softwaru pro mikrokontroléry. K realizaci byly ...
 • Porovnání stejnosměrného a asynchronního motoru pro pohon lanové dráhy 

  Autor: Šidlík Tomáš; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Nulíček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním stejnosměrného a synchronního motoru pro pohon lanové dráhy. Zaměřuje se na specifické vlastnosti obou tipů motorů a porovnává jejich použití. Následně pro lanovou dráhu Medvědín ...

Zobrazit další