Collections in this community

Recent Submissions

 • Řídicí strategie víceúrovňových měničů pro aplikace v elektrických pohonech 

  Author: Norbert Kanaloš; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  This thesis is focused on the control strategy of the three-level neutral point clamped converter for variable speed drives and is divided into 2 parts. In the theoretical part are presented the conventional typologies of ...
 • Návrh zařízení pro podporu automatizovaného testování Distributed IO technologií 

  Author: Ondřej Bělovský; Supervisor: Hunčovský Martin; Opponent: Bauer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Cílem této diplomové práce je vytvoření HW návrhu a návrhu DPS prototypu pro zařízení podporující automatizované testování distributed IO technologií ve společnosti Siemens, s.r.o. Součástí práce je také implementace SW ...
 • Přímé řízení momentu asynchronního motoru s vyjádřeným modulátorem 

  Author: David Jäschke; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Karlovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Tato diplomová práce obsahuje rešerši dostupných metod přímého řízení momentu (DTC) a na jejím základě vzniká porovnání dvou variant DTC řízení používaných pro řízení dvouúrovňového napěťového střídače, a to konkrétně ...
 • Vektorové řízení asynchronního motoru s výstupním filtrem 

  Author: Václav Kotyk; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Havelka David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Jednou z možných řídicích strategií asynchronního motoru pro náročnější aplikace je tzv. vektorové řízení. Princip této řídicí strategie tkví v odděleném řízení momentu a magnetického toku ve stroji. Realizace vektorového ...
 • Strategie MTPA (Maximum Torque Per Ampere) v elektrických pohonech s asynchronními motory 

  Author: Monika Kotyk; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Havelka David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá strategiemi MTPA (Maximum Torque Per Ampere) v elektrických pohonech s asynchronními motory. Tyto strategie se používají za účelem dosažení minimálního proudu nebo alternativně minimálních ...
 • Návrh a oživení pracoviště s měničem Sinamics DCM 

  Author: Stanislav Hricišon; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Hončík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Práce se věnuje problematice vývoje a modernizace komplexního systému řízení stejnosměrných pohonů s důrazem na univerzálnost použití pro více různých strojů. Jako hlavní prvek je použit měnič SINAMICS DC Master ve ...
 • Odhad parametrů asynchronního motoru s využitím umělých neuronových sítí 

  Author: Tomáš Řehořek; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Karlovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Tato diplomová práce má za cíl prozkoumat možnost použití umělých neuronových sítí jako součásti tzv. adaptivního systému s referenčním modelem pro odhad parametrů asynchronního motoru za účelem zlepšení kvality vektorové ...
 • Řízení lineárního pohonu pomocí STM32F303RE 

  Author: Václav Andrýsek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Thöndel Evžen
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá uvedením prototypu lineárního pohonu do provozu, který snímá polohu s pomocí hallových sond z magnetického pole od permanentních magnetů. V teoretické části jsou popsány základní způsoby ...
 • Způsoby řízení synchronního motoru s permanentními magnety 

  Author: Richard Josef Kittrell; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Hriňa Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce obsahuje stručný přehled elektrických motorů a metod řízení motorů používaných k začátku roku 2022. Zároveň je obsažena současná klasifikace motorů s permanentními magnety, se zaměřením na synchronní motor s ...
 • Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 

  Author: Hedvika Chlumská; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tento dokument pojednává o řízení asynchronního motoru pomocí PLC skrze frekvenční měnič. Cílem této práce je vytvořit funkční program a příjemné uživatelské rozhraní pro PLC Unitronics Vision V350, který ovládá frekvenční ...
 • Návrh pohonu elektromobilu s reluktančním motorem 

  Author: Kryštof Vilímek; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Karlovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Primárním cílem tohoto dokumentu je prozkoumat vhodnost synchronních reluktančních motorů pro trakční použití v elektromobilech. Průzkum vhodnosti proběhne prostřednictvím návrhu nejdůležitějších komponent pohonu elektromobilu. ...
 • Běžící text pomocí kitu NUCLEO STM32F303RE 

  Author: Adam Štěpják; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Bálský Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Úkolem této bakalářské práce je vytvořit program, který pomocí jednoho sloupce šestnácti LED diod vytvoří čitelný text. Pás LED diod je připevněn na rotoru, který je poháněn pomocí malého stejnosměrného motoru. Program ...
 • Regulace pohonu se stejnosměrným motorem 

  Author: Daniel Justiz; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Musil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce se věnuje praktickému sestavení a regulaci elektrického pohonu se stejnosměrným motorem. Pro řízení pohonu je použita vývojová deska s hradlovým polem a integrovaným mikroprocesorem. V práci jsou popsány jednotlivé ...
 • Automatizované řízení soustavy paralelně spojených čerpadel využitím aplikačních funkcí frekvenčních měničů. 

  Author: Radan Krch; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Cílem diplomové práce je vytvoření funkčního řízení paralelně zapojených čerpadel na dediko-vaném modelu s výslednou realizací monitorování provozních stavů. Součástí práce je popis technologických veličin čerpadla a ztrát ...
 • Řízení plotru pomocí PLC SIMATIC 

  Author: Tomáš Gajdoš; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Hončík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Diplomová práca sa zaoberá oživením plotru pomocou systému SIMATICS. V prvej časti práce sa venujeme všeobecným vysvetlením pracovného prostredia a pohonu, kde opisujeme prostredie TIA portálu, jeho možnosti a popis ...
 • Synchronní reluktanční motor 

  Author: Jakub Rypan; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Fajtl Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem reluktančních synchronních motorů (RSM). Cílem je přehledně shrnout dostupné informace ohledně těchto motorů. V rámci této práce je vysvětlen základní princip činnosti RSM, jsou ...
 • Vektorové řízení asynchronního motoru s využitím neuronových sítí 

  Author: Ján Žolna; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Vetoshkin Lavr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  V této diplomové práci se zabývám výzkumem využití neuronových sítí pro účely vektorové regulace asynchronního motoru a následnou simulací na modelu tohoto pohonu. Neuronové sítě jsou zprvu využity pro odhad elektrické ...
 • Analýza procesu výpočtu parametrů osvětlovacích soustav 

  Author: Amila Osmić; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Novák Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  Práce se zabývá posouzením vlivu jednotlivých parametrů na výsledky světelně technických výpočetních programů. Provedena je analýza výpočetních metod nejčastěji využívaných výpočetních programů pro projektování osvětlovacích ...
 • Navíječka řízená pomocí SIMATIC S1500 

  Author: Ondřej Kalát; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Práce v teoretické části zpracovává základní problematiku pohonů používaných v navíjecích aplikacích. Obsahuje také popis standardizované aplikace pro navíječky s vedoucí osou od firmy Siemens. V praktické části práce je ...
 • Model výtahu řízený PLC SIMATIC 

  Author: Jiří Marek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato práce se věnuje oblasti automatizace a PLC programování. Předmětem práce je návrh řízení modelu čtyřpatrového výtahu řízeného pomocí PLC zařízení Siemens SIMATIC S7-1200 společně s návrhem obsluhy modelu výtahu pomocí ...

View more