Novinky

Department of Electric Drives and Traction

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Studium elektropermanentního magnetu 

  Autor: Mártonová Veronika; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Báča Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Bakalářská práce pojednává o problematice elektropermanentního magnetu (EPM). Obsahuje teoretickou, výpočetní i experimentální část. Kapitoly teoretické části vysvětlují princip EPM, popisují jeho výhody a nevýhody, a ...
 • Elektrochemická impedanční spektroskopie elektrochemických zdrojů 

  Autor: Podhrázský Adam; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Pačanda Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Diplomová práce se zabývá elektrochemickou impedanční spektroskopií. Tato pokročilá diagnostická metoda je používána pro diagnostiku širokého spektra elektrochemických procesů včetně elektrochemických zdrojů, o kterých ...
 • Návrh a realizace řídicího systému CIP sanitační stanice na platformě PLC SIEMENS 

  Autor: Kollmann Jan; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Fořt Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením programu pro CIP sanitační stanici. Řízení stanice zajišťuje PLC od firmy SIEMENS SIMATIC S7-1500. Program je napsán v jazyce STL s využitím firemních knihoven firmy SIDAT. Dále ...
 • Návrh systému pro správu baterií (BMS) pro elektrickou formuli 

  Autor: Mánek Jan; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Pech František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této práce je ukázat návrh akumulátorového boxu pro sedmou generaci studentské elektrické formule a poté pro tento akumulátorový box navrhnout kompletní battery management systém, který bude měřit napětí všech článků ...
 • Model elektrického pohonu a dynamiky vozidla pro HIL testovací systém 

  Autor: Štěrba Vojtěch; Vedoucí práce: Haubert Tomáš; Oponent práce: Banzhaf Rafael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá problematikou modelování dynamiky vozidel, bateriového systému a testování řídících jednotek v rámce Hardware-in-the-Loop zapojení. V práci je popsáno stanoviště pro testování řídící jednotky výkonového ...
 • Simulation of Various Modulation Strategies for Induction Motor Drive 

  Autor: Mehta Jigar Hemantbhai; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Vývoj výkonové elektroniky a polovodičové technologie vedl k vylepšení výkonových elektronických systémů. Pohony pohonů poháněné střídačem PWM jsou více variabilní a nabízejí v širokém rozsahu lepší účinnost ve srovnání s ...
 • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh synchronního motoru 10 kW s permanentními magnety 

  Autor: Topor Kryštof; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Hrabovcová Valéria
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout synchronní stroj s permanentními magnety na rotoru s výkonem 10 kW, pracujícím v rozsahu otáček do 20 000 ot/min. Pro tento návrh má být použit software Ansys Electronics Desktop ...
 • Aplikace Rapsberry PI pro řízení pohonů 

  Autor: Janík Filip; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Karlovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Požiadavky kladené na moderné systémy riadenia elektrických pohonov nie sú zamerané iba na ich reguláciu. Rozširujú sa napríklad o zber dát o chode, integráciu v rámci väčšieho systému, prístup k ovládaniu prostredníctvom ...
 • Realizace dekodéru kvadraturního signálu v hradlovém poli 

  Autor: Janouch Marek; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Künzel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Práce pojednává o různých typech čidel rychlosti a polohy rotoru točivého stroje. Jsou zde vysvětleny jejich principy funkce a využití. Dále je v práci popsána realizace rozhraní mezi inkrementálním čidlem a navrženou ...
 • Návrh měniče pro hlavní pohon formule student 

  Autor: Koman Martin; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Zezula Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Táto diplomová práca sa zaoberá popisom súčasného meniča pre hlavný pohon automobilu Formula Student Electric. V rámci práce je vytvorený model v prostredí Matlab Simulink odpovedajúcemu súčasnému pohonu. Model je upravený ...
 • Nízkofrekvenční kolejové obvody a jejich analýza 

  Autor: Matoušek Patrik; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Dobiáš Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Práce se zabývá modelováním a analýzou nového typu nízkofrekvenčního neohraničeného kolejového obvodu, který je vyvíjen společností AŽD Praha, s.r.o. ve spolupráci s ČVUT v Praze. Analýzy byly provedeny pro volný, šuntový ...
 • Strategie řízení modulárních víceúrovňových měničů 

  Autor: Zedník Jakub; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Žáček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Tato diplomová práce se zabývá řízením víceúrovňových modulárních měničů. V úvodu je krátce popsána jejich topologie a prostudováno několik typů používaných submodulů. Topologie modulárních víceúrovňových měničů (MMC) ...
 • Návrh rezonančního měniče s širokým rozsahem napájecího napětí 

  Autor: Frolov Filipp; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Michal Richter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato práce se zabývá simulacemi rezonančních měničů s velkým rozsahem vstupního napětí. Na začátku práce jsou rozebrány ztráty na spínacích prvcích, poté jsou probrány způsoby omezení těchto ztrát za pomocí techniky měkkého ...
 • Řízení BLDC motoru platformou STM -NUCLEO-IHM001 

  Autor: Kuzma Kryštof; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Divín Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou BLDC motorů a jejich řízení. Úvodem budou rozebrány jednotlivé vlastnosti BLDC motorů a jejich konstrukční prvky. Zmíněn zde bude matematický model motoru a jeho charakteristika. ...
 • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro optimalizaci geometrie rotoru synchronního motoru 10 kW s permanentními magnety 

  Autor: Dimitrov Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Rafajdus Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s vývojovým prostředím ANSYS Electronics a v tomto programu navrhnout synchronní motor s permanentními magnety o výkonu 10 kW. Pomocí simulací porovnat různé geometrie rotoru a ...
 • Vektorové řízení asynchronního motoru pomocí DSP 

  Autor: Lipčák Ondřej; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Havelka David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Hlavní náplní této práce je praktická implementace jedné z možných variant vektorového řízení asynchronního motoru do signálového procesoru TMS320F28335 od společnosti Texas Instruments. Zvolená struktura zahrnuje oddělenou ...
 • Stabilizace výkonu synchronního generátoru prostřednictvím regulátoru buzení 

  Autor: Fišera Jan; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Šimek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se stabilizace činného výkonu synchronních generátorů za pomoci regulátoru buzení. Jinými slovy se zabývá systémovými stabilizátory. Po teoretickém rozboru generátoru, ...
 • Digitální ochrany alternátorů 

  Autor: Fišera Jakub; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Kalandra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na tématiku automatického regulátoru napětí a budicích soustav. Představuje teoretický přehled typů budicích soustav, regulátorů napětí, ochranných funkcí regulátoru a zabývá se ...
 • Návrh moderní síťové nabíječky elektromobilu s vysokou hustotou výkonu 

  Autor: Nürnberger Vladislav Walter; Vedoucí práce: Skarolek Pavel; Oponent práce: Jirsa Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Cílem práce je návrh moderní síťové nabíječky elektromobilu. Práce se zabývá volbou topologie nabíječky, návrhem obvodového schématu a návrhem desky plošných spojů. Uvažovaný výkon nabíječky je 3 kW z jednofázové sítě 230 ...
 • Základy lineárních motorů 

  Autor: Hriňa Róbert; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Nemčok Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá delením lineárnych motorov podľa rôznych kritérií, princípom ich fungovania a problémami spojenými s týmto druhom motorov. V práci je obsiahnutý stručný popis jednotlivých typov lineárnych ...

Zobrazit další