Poslední příspěvky

 • Teplotní profil, růst intermetalických vrstev 

  Autor: Renza Ondřej; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Ješ Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem integrálu teploty a času pájení na růst intermetalických vrstev. Teoretická část popisuje různé technologie pájení, teplotní profil pece, heating factor a intermetalické sloučeniny. ...
 • Spolehlivost prokovů u desek plošných spojů 

  Autor: Ševčík Jan; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Starý Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato diplomová práce se zabývá testování prokovů DPS (desky plošného spoje).Testování bylo prováděno pomocí cyklického teplotního namáhání, během kterého bylo prováděno kontinuální měření odporu prokovů. V teoretické části ...
 • Automatický testovací systém pro elektrochemické zdroje 

  Autor: Tvaroužek Tomáš; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Kmínek Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této diplomové práce je návrh automatizovaného pracoviště pro měření nabíjecích a vybíjecích charakteristik elektrochemických zdrojů. Základem tohoto pracoviště je měřicí a záznamová ústředna Comet MS5D, zatímco ...
 • Influence of mechanical stress on properties of conductive adhesive joints 

  Autor: Tariq Usman; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
  Práce je zaměřena na sledování změny odporu a nelinearity VA charakteristiky vodivých spojů tvořených elektricky vodivými lepidly. První část uvádí základní informace o vodivých lepidlech. Zabývá se jejich vlastnostmi, ...
 • Ubíhající elektrony 

  Autor: Štencel Martin; Vedoucí práce: Kulhánek Petr; Oponent práce: Horký Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Tato práce se zabývá chováním vysokoenergetických elektronů ve fúzním a kosmickém plazmatu - tzv. ubíhajících (runaway) elektronů. V první, teoretické části práce je stručně popsáno plazma jako takové, současné fúzní ...
 • Spectroscopy of the optical absorption edge of solar cell materials 

  Autor: Holovský, Jakub
  (2017)
  The focus of this thesis is relatively narrowly defined as spectroscopy of the optical absorption edge of the actual or potential photovoltaic materials. This includes the spectroscopy methods and interpretation of results, ...
 • Diferenciální rovnice v elektrotechnice 

  Autor: Klouda Filip; Vedoucí práce: Bohata Martin; Oponent práce: Sobotíková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola pojednává o obecné teorii obyčejných diferenciálních rovnic a prezentuje základní analytické metody jejich řešení. Ve druhé kapitole se soustředíme na numerickou Eulerovu ...
 • Nabíjecí teplotní charakteristiky elektrochemických zdrojů 

  Autor: Cibulka Šimon; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá nabíjecími teplotními charakteristikami elektrochemických zdrojů. V práci jsou popsány základní principy funkce elektrochemických zdrojů různých technologií. Dále je proveden jejich rozbor ...
 • Samovybíjení elektrochemických zdrojů pro teplotní charakteristiky 

  Autor: Strnad Radek; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato bakalářská práce se bude zabývat samovybíjením elektrochemických zdrojů v závislosti na teplotě. Je zaměřená především na lithiové akumulátory, jenž jsou momentálně nejrozšířenější. Samovybíjením trpí všechny akumulátory ...
 • Pájecí slitiny a jejich vlastnosti 

  Autor: Lauko Marek; Vedoucí práce: Bušek David; Oponent práce: Skácel Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato diplomová práce je zpracována, jako rešerše o pájecích slitinách v elektrotechnice. První část je zaměřena na pájecí slitiny a jejich vlastnosti. Jsou zde popsány metody k jejich měření, včetně metody smáčecích vah ...
 • Realizace měřicího modulu pro pracoviště aktivního harmonického filtru 

  Autor: Ševčík Jan; Vedoucí práce: Brejcha Michal; Oponent práce: Kobrle Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí přípravku pro měřením proudu a napětí. V práci je uveden popis pracoviště, pro který je modul určen a souhrnné informace o LEM čidlech. Cílem práce je navrhnout a ...
 • Návrh osvětlovacího tělesa pro fotoluminiscenci 

  Autor: Ehrlich Jonáš; Vedoucí práce: Holovský Jakub; Oponent práce: Teplý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem osvětlovacího systému, který může být využit pro měření fotoluminiscence. Cílem práce je navrhnout pomocí programu Mathematica takové rozložení luminiscenčních diod, aby výsledná ...
 • Elektromobilita, její současný stav a perspektiva 

  Autor: Spilka Vojtěch; Vedoucí práce: Wolf Petr; Oponent práce: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá pohledem na elektromobilitu od jejích začátků až po současnost. Dále práce obsahuje přehled dobíjecí infrastruktury a státní podpory elektromobility v České republice i ve světě. V závěru ...
 • Vliv podmínek vytvrzování elektricky vodivých lepidel na jejich vlastnosti 

  Autor: Barták Karel; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Vaněk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce pojednává o problematice využití moderního ekologického spojování za pomoci elektricky vodivých lepidel. V úvodu je popsána základní struktura elektricky vodivých lepidel, jejich vlastnosti a použité materiály, ...
 • Studie růstu dendritů na deskách plošných spojů 

  Autor: Kulhavý Jan; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Urbánek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s chybami, které se mohou vyskytnout na desce plošného spoje. Teoretická část pojednává o teorii pájení, vysvětluje základní vlastnosti pájeného spoje, různé technologie ...
 • Řízení malých synchronních motorků 

  Autor: Misak Daniel; Vedoucí práce: Prouza Petr; Oponent práce: Künzel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce se zabývá řízením malých synchronních motorků. Cílem práce je pokusit se navrhnout řízení s ohledem především na tichý chod motoru, jenž je dán reálnou aplikací, vyvíjenou firmou Interdigi, a.s. V práci jsou probrány ...
 • Tlustovrstvé struktury připravené z polymerních sítotiskových past 

  Autor: Myška Pavel; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Běhan Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá technologií tlustých vrstev. Rozebírá základní vlastnosti tlustovrstvých struktur, používané materiály, různé způsoby výroby těchto vrstev a jejich využití v dnešních aplikacích. Druhá část práce se ...
 • Optimalizace optického spektrometru pomocí softwarového lock-in analyzéru 

  Autor: Wimmer Lukáš; Vedoucí práce: Holovský Jakub; Oponent práce: Remeš Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce se zabývá realizací optické cesty aparatury pro měření kvantové účinnosti a jejího ovládání pomocí softwaru. Dále popisuje princip činnosti analogových lock-in zesilovačů a způsobem jejich nahrazení s ...
 • PID efekt, diagnostika a důsledky 

  Autor: Rokusek David; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Koller Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  V rámci této bakalářské práce jsem se věnoval zejména experimentu, který spočíval ve vyvolání Potenciálem indukované degradace (PID) u fotovoltaického modulu z krystalického křemíku a v následném procesu léčení takto ...
 • Měření účinnosti akumulátorových článků 

  Autor: Hruška Michal; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Janíček Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato práce je zaměřena na vytvoření automatizovaného pracoviště pro měření parametrů elektrochemických článků. Hlavním cílem je vytvoření programu pro automatizované měření, který je snadno modifikovatelný k dalším účelům. ...

Zobrazit další