Poslední příspěvky

 • Modelování klimatických změn spojů realizovaných vodivými lepidly 

  Autor: Lacina Robert; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Práce za zabývá problematikou vlastností elektricky vodivých lepidel při klimatickém namáhání. Teoretická část popisuje typy, složení a praktické využití elektricky vodivých lepidel. V další části je uvedena metodika pro ...
 • Vliv tavidla na tloušťku intermetalické vrstvy u pájených spojů 

  Autor: Petráč Adam; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Martínek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Diplomová práce se zabývá vlivem tavidla na vznik intermetalických sloučenin. Dále se také zaměřuje na vliv povrchových úprav pájecích plošek (ENIG, OSP a HASL), na vliv použité nepájivé masky a na vliv několikanásobného ...
 • Realizace zkušebního přípravku harmonického filtru 

  Autor: Pozníček Lukáš; Vedoucí práce: Brejcha Michal; Oponent práce: Bayer Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Práce je rozdělena do tří částí. První z nich popisuje vliv harmonických složek proudu na kvalitu elektrické energie, matematický popis a analýzu vyšších harmonických a o použitém hardwaru. Druhá kapitola předkládá informace ...
 • Hodnocení BMS systémů 

  Autor: Lípa Pavel; Vedoucí práce: Koller Jan; Oponent práce: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Tato práce se zabývá popisem funkcí nejpoužívanějších systémů pro BMS u lithiových baterií, jejich porovnáním a návrhem aktivního balancéru. Práce v úvodu definuje jednotlivé systémové části u nejpoužívanějších BMS pro ...
 • Optický model rozptylu světla využívající modifikovaný koherentní maticový formalismus 

  Autor: Nevyhoštěný Radek; Vedoucí práce: Holovský Jakub; Oponent práce: Remeš Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Tato práce se zabývá vývojem programu pro simulaci chování světla ve vícevrstvých strukturách, potenciálně umožňující zahrnutí difuze světla. V teoretické části je odvozen matematický model popisu šíření světla a jeho ...
 • Studie vlivu povrchových úprav pájecích plošek na vznik dutin v pájených spojích 

  Autor: Kozák Martin; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Ješ Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Tato diplomová práce se zabývá vznikem voidů v pájených spojích. Teoretická část se věnuje teorii a technologii měkkého pájení, základním metodám pájení, povrchovým úpravám pájecích plošek, tavidly a chybami při pájení se ...
 • Řízení modelu technologického pracoviště 

  Autor: Tlučhoř Jan; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Jirsa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou programovatelných automatů. Začátek práce popisuje základní části modelu kolejiště. Věnuje se teorii programování PLC S7 - 300 a popisu základních i pokročilejších prvků logického ...
 • Teplotní profil, růst intermetalických vrstev 

  Autor: Renza Ondřej; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Ješ Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem integrálu teploty a času pájení na růst intermetalických vrstev. Teoretická část popisuje různé technologie pájení, teplotní profil pece, heating factor a intermetalické sloučeniny. ...
 • Spolehlivost prokovů u desek plošných spojů 

  Autor: Ševčík Jan; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Starý Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato diplomová práce se zabývá testování prokovů DPS (desky plošného spoje).Testování bylo prováděno pomocí cyklického teplotního namáhání, během kterého bylo prováděno kontinuální měření odporu prokovů. V teoretické části ...
 • Automatický testovací systém pro elektrochemické zdroje 

  Autor: Tvaroužek Tomáš; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Kmínek Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této diplomové práce je návrh automatizovaného pracoviště pro měření nabíjecích a vybíjecích charakteristik elektrochemických zdrojů. Základem tohoto pracoviště je měřicí a záznamová ústředna Comet MS5D, zatímco ...
 • Influence of mechanical stress on properties of conductive adhesive joints 

  Autor: Tariq Usman; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
  Práce je zaměřena na sledování změny odporu a nelinearity VA charakteristiky vodivých spojů tvořených elektricky vodivými lepidly. První část uvádí základní informace o vodivých lepidlech. Zabývá se jejich vlastnostmi, ...
 • Ubíhající elektrony 

  Autor: Štencel Martin; Vedoucí práce: Kulhánek Petr; Oponent práce: Horký Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Tato práce se zabývá chováním vysokoenergetických elektronů ve fúzním a kosmickém plazmatu - tzv. ubíhajících (runaway) elektronů. V první, teoretické části práce je stručně popsáno plazma jako takové, současné fúzní ...
 • Spectroscopy of the optical absorption edge of solar cell materials 

  Autor: Holovský, Jakub
  (2017)
  The focus of this thesis is relatively narrowly defined as spectroscopy of the optical absorption edge of the actual or potential photovoltaic materials. This includes the spectroscopy methods and interpretation of results, ...
 • Diferenciální rovnice v elektrotechnice 

  Autor: Klouda Filip; Vedoucí práce: Bohata Martin; Oponent práce: Sobotíková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola pojednává o obecné teorii obyčejných diferenciálních rovnic a prezentuje základní analytické metody jejich řešení. Ve druhé kapitole se soustředíme na numerickou Eulerovu ...
 • Nabíjecí teplotní charakteristiky elektrochemických zdrojů 

  Autor: Cibulka Šimon; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá nabíjecími teplotními charakteristikami elektrochemických zdrojů. V práci jsou popsány základní principy funkce elektrochemických zdrojů různých technologií. Dále je proveden jejich rozbor ...
 • Samovybíjení elektrochemických zdrojů pro teplotní charakteristiky 

  Autor: Strnad Radek; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato bakalářská práce se bude zabývat samovybíjením elektrochemických zdrojů v závislosti na teplotě. Je zaměřená především na lithiové akumulátory, jenž jsou momentálně nejrozšířenější. Samovybíjením trpí všechny akumulátory ...
 • Pájecí slitiny a jejich vlastnosti 

  Autor: Lauko Marek; Vedoucí práce: Bušek David; Oponent práce: Skácel Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato diplomová práce je zpracována, jako rešerše o pájecích slitinách v elektrotechnice. První část je zaměřena na pájecí slitiny a jejich vlastnosti. Jsou zde popsány metody k jejich měření, včetně metody smáčecích vah ...
 • Realizace měřicího modulu pro pracoviště aktivního harmonického filtru 

  Autor: Ševčík Jan; Vedoucí práce: Brejcha Michal; Oponent práce: Kobrle Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí přípravku pro měřením proudu a napětí. V práci je uveden popis pracoviště, pro který je modul určen a souhrnné informace o LEM čidlech. Cílem práce je navrhnout a ...
 • Návrh osvětlovacího tělesa pro fotoluminiscenci 

  Autor: Ehrlich Jonáš; Vedoucí práce: Holovský Jakub; Oponent práce: Teplý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem osvětlovacího systému, který může být využit pro měření fotoluminiscence. Cílem práce je navrhnout pomocí programu Mathematica takové rozložení luminiscenčních diod, aby výsledná ...
 • Elektromobilita, její současný stav a perspektiva 

  Autor: Spilka Vojtěch; Vedoucí práce: Wolf Petr; Oponent práce: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá pohledem na elektromobilitu od jejích začátků až po současnost. Dále práce obsahuje přehled dobíjecí infrastruktury a státní podpory elektromobility v České republice i ve světě. V závěru ...

Zobrazit další