Recent Submissions

 • Simulace šíření tepla na desce plošného spoje u pájení přetavením 

  Author: Michal Sebera; Supervisor: Zemen Jan; Opponent: Musálek Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Bakalářská práce se zaměřuje na šíření tepla v deskách plošných spojů při pájení přetavením, a na simulaci tohoto děje pomocí programu COMSOL Multiphysics. V práci jsou popsány základy šíření tepla a principy jeho modelování. ...
 • Řízení BLDC motoru pomocí platformy ST Nucleo 

  Author: Radan Krch; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Houf Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce stručně popisuje elektrický pohon a jeho části. Práce se soustředí na popis polovodičového střídače, jako na hlavní komponent pro řízení, a BLDC motoru, který je popsán z konstrukčního a matematického hlediska. ...
 • Konfigurace řídicí části pohonu s asynchronním motorem 

  Author: Ondřej Kalát; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se věnuje popisu U/f řízení rychlosti asynchronního motoru. V ní je proveden podrobný teoretický rozbor této metody řízení změnou napájecí frekvence, i krátká praktická ...
 • Oživení čtyřkvadrantového měniče pro pohon dynamometru 

  Author: Tomáš Gajdoš; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Podrapský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Bakalárska práca sa zaoberá oživením jednosmerného motora cez tyristorový usmerňovač pomocou softwaru STARTER a ďalej sa venuje jeho základnej konfigurácii. Následne je v práci uvedený postup pripojenia PLC na menič, pomocou ...
 • Elektricky vodivé spoje 

  Author: Jakub Slavata; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s vlastnostmi pájených a elektricky vodivých lepených spojů. V teoretické části jsou uvedeny základní požadavky na elektricky vodivé spoje, jejich vlastnosti, materiály, ze ...
 • Zařízení pro měření spektrální odezvy fotovoltaických článků 

  Author: Jan Bitter; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Koller Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Práce se zabývá problematikou měření spektrální odezvy fotovoltaických článků a modulů. V úvodu práce jsou shrnuty hlavní parametry článků a používané metody měření spektrální odezvy. V další části práce je navrženo ...
 • Pájené a lepené vodivé spoje 

  Author: Filip Grňák; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce se zabývá porovnáním elektricky vodivých spojů, vytvořených pomocí pájení a lepení, dále se pak zabývá vlivem degradačních procesů na tyto spoje během stárnutí za různých podmínek. Práce se skládá ze dvou hlavních ...
 • Vliv nastavení parametrů 3D tiskárny na vlastnosti tištěných objektů 

  Author: Sándor Ádám; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Chadima David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Táto práca sa zabýva s technológiami aditívnej výroby a jej druhmi. Ďalej výhodami a nevýhodami najviac používaných materiálov v 3D tlače, mechanickými a termomechanickými vlastnosťami materiálov, ktoré sú dôležitými ...
 • Zařízení a postupy pro měření teplotních charakteristik 

  Author: Lukáš Gdula; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kmínek Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku měření teplotních charakteristik fotovoltaických článků, modulů a bateriových systémů. V práci jsem navázal na projekt Aparatura pro měření teplotní závislosti temných charakteristik ...
 • Termomechanické zkoušky pájecích plošek 

  Author: Denis Froš; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Martínek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Diplomová práce se věnuje spolehlivosti pájeného spoje se zaměřením na soudržnost měděných pájecích plošek k substrátu. Zkoumá zejména odloupávání pájecích plošek a jev nazývaný "pad cratering". Zmíněné jevy jsou zkoumány ...
 • Problematika ochran před přepětím v sítích nízkého napětí při namáhání dlouhými impulsy 

  Author: Pavel Durst; Supervisor: Hlaváček Jan; Opponent: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Tato práce se věnuje problematice koordinace ochran před přepětím a vlivu dlouhých pulsů na chráněné zařízení. Popisuje návrh řešení pro ověření součinnosti koordinovaného systému ochran před přepětím s chráněným zařízením.
 • Automatizace řízení provozu zkušební laboratoře 

  Author: Václav Sándor; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat a následně navrhnout řešení automatizace zkušební laboratoře katedry elektrotechnologií. V první části mé práce jsem sbíral a analyzoval požadavky katedry, z nichž jsem posléze ...
 • Dutiny v pájených spojích 

  Author: Jan Kulhavý; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Ješ Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s chybami, které se mohou vyskytnout na desce plošného spoje se zaměřením na dutiny ve spojích. Teoretická část pojednává o teorii pájení, vysvětluje základní vlastnosti ...
 • Vrstvové technologie v elektronice 

  Author: Kourek Pavel; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Běhan Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato práce se zabývá technologií tenkých a především tlustých vrstev. Popisuje materiály a postupy pro realizaci obou těchto vrstev. Rozebírá a porovnává základní vlastnosti těchto struktur. Druhá část této práce je věnována ...
 • Využití simulačního nástroje AnyLogic při simulaci procesů. 

  Author: Sarsembayev Igor; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Georgiev Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato bakalářská práce vypraví o simulačním nástroje AnyLogic určeným k sestrojení simulačních modelů různých typů modelování. Cílem je seznámit profesoři a studenty s možnostmi simulačního modelování. Jako příklad k ...
 • Aplikace RTM pro přípravek Discovery 

  Author: Šenkýř Arnošt; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Brejcha Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Real-Time-Monitor je diagnostický a vývojový nástroj, který pomáhá uživatelům získávat data z digitálních řídicích systémů. Skládá se z knihovny pro mikropočítače a aplikace pro PC. V práci je popsána analýza zdrojového ...
 • Vliv teploty na parametry baterií 

  Author: Knotek Vojtěch; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem teploty na parametry baterií. V první části jsou popisovány elektrochemické procesy a jejich důsledky při vystavení baterií různým teplotám. Dále jsou popsány způsoby teplotního ...
 • Řízení modelu 

  Author: Mikulics Štefan; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Perner Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Diplomová práce se zabývá realizací ovladače sběrnice XpressNet, který umožňuje ovládání modelové železnice. Práce navazuje na bakalářskou práci, která se zabývala vyrobením základního prototypu ovladače sběrnice. Součástí ...
 • Autonomní FV systémy v městském prostředí 

  Author: Mikloš Marián; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Tauš Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  V bakalárskej práci sa zaoberám energetickým potenciálom slnečnej energie pre zemepisnú šírku 50,087 N, lokalita Praha, využiteľnej pre energeticky málo náročné, autonómne, fotovoltaické systémy mestských mobiliárov. V ...
 • Porovnávač radiačních dávek - návrh zařízení 

  Author: Zbytek Ondřej; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Hunka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh nového zařízení - Porovnávače radiačních dávek, určeného pro výstavu pojednávající o radiační bezpečnosti. Teoretická část se zabývá návrhem konceptu zařízení, jeho designem, principem ...

View more