Poslední příspěvky

 • Vrstvové technologie v elektronice 

  Autor: Kourek Pavel; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Běhan Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato práce se zabývá technologií tenkých a především tlustých vrstev. Popisuje materiály a postupy pro realizaci obou těchto vrstev. Rozebírá a porovnává základní vlastnosti těchto struktur. Druhá část této práce je věnována ...
 • Využití simulačního nástroje AnyLogic při simulaci procesů. 

  Autor: Sarsembayev Igor; Vedoucí práce: Molhanec Martin; Oponent práce: Georgiev Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato bakalářská práce vypraví o simulačním nástroje AnyLogic určeným k sestrojení simulačních modelů různých typů modelování. Cílem je seznámit profesoři a studenty s možnostmi simulačního modelování. Jako příklad k ...
 • Aplikace RTM pro přípravek Discovery 

  Autor: Šenkýř Arnošt; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Brejcha Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Real-Time-Monitor je diagnostický a vývojový nástroj, který pomáhá uživatelům získávat data z digitálních řídicích systémů. Skládá se z knihovny pro mikropočítače a aplikace pro PC. V práci je popsána analýza zdrojového ...
 • Vliv teploty na parametry baterií 

  Autor: Knotek Vojtěch; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem teploty na parametry baterií. V první části jsou popisovány elektrochemické procesy a jejich důsledky při vystavení baterií různým teplotám. Dále jsou popsány způsoby teplotního ...
 • Řízení modelu 

  Autor: Mikulics Štefan; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Perner Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Diplomová práce se zabývá realizací ovladače sběrnice XpressNet, který umožňuje ovládání modelové železnice. Práce navazuje na bakalářskou práci, která se zabývala vyrobením základního prototypu ovladače sběrnice. Součástí ...
 • Autonomní FV systémy v městském prostředí 

  Autor: Mikloš Marián; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Tauš Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  V bakalárskej práci sa zaoberám energetickým potenciálom slnečnej energie pre zemepisnú šírku 50,087 N, lokalita Praha, využiteľnej pre energeticky málo náročné, autonómne, fotovoltaické systémy mestských mobiliárov. V ...
 • Porovnávač radiačních dávek - návrh zařízení 

  Autor: Zbytek Ondřej; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Hunka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh nového zařízení - Porovnávače radiačních dávek, určeného pro výstavu pojednávající o radiační bezpečnosti. Teoretická část se zabývá návrhem konceptu zařízení, jeho designem, principem ...
 • Porovnávač radiačních dávek - návrh a realizace řídicího systému 

  Autor: Svoboda Ondřej; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Hunka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Bakalářská práce Porovnávač radiačních dávek - návrh a realizace řídicího systému má za cíl vývoj řídicího systému pro zakázkovou výrobu zcela nového exponátu pro nově budované informační centrum. V práci je zachycen vývoj ...
 • Testovací přípravek IRC 

  Autor: Karpuk Veranika; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Jirsa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Bakalarska prace se zabyva navrhem a realizaci testovaciho pripravku IRC, ktery umoznuje simulovani inkrementalnich cidel s ruznymi parametry. Soucasti prace je vysvetleni principu funkce inkrementalnich cidel. Dale popisuje ...
 • Naprašování a napařování vodivých vrstev 

  Autor: Ott Michal; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Vaněk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato bakalářská práce sestává ze tří částí, a sice shrnutí teoretických poznatků a podkladů o tenkých vrstvách, jejich vlastnostech a metodách výroby, praktického provedení zadaného úkolu ve formě vytvoření tenkovrstvých ...
 • Vliv vybraných složek provozního prostředí na svítivost elektroluminiscenčních diood. 

  Autor: Malíř Jakub; Vedoucí práce: Kudláček Ivan; Oponent práce: Žák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá funkčním principem LED (Light emitting diode) světelných zdrojů. V první části textu jsou rozebrány základní vlastnosti a stručná historie elektroluminiscenčních diod a možné příčiny poruch LED při ...
 • Analýza voidu v pájených spojích 

  Autor: Němeček Nickolas; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Slavata Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií v bezolovnatém pájení zejména v oblasti pájení přetavením a chybami, které vznikají během tohoto procesu v pájených spojích. Teoretická část práce se zabývá technologií pájení, ...
 • Modelování klimatických změn spojů realizovaných vodivými lepidly 

  Autor: Lacina Robert; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Práce za zabývá problematikou vlastností elektricky vodivých lepidel při klimatickém namáhání. Teoretická část popisuje typy, složení a praktické využití elektricky vodivých lepidel. V další části je uvedena metodika pro ...
 • Vliv tavidla na tloušťku intermetalické vrstvy u pájených spojů 

  Autor: Petráč Adam; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Martínek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Diplomová práce se zabývá vlivem tavidla na vznik intermetalických sloučenin. Dále se také zaměřuje na vliv povrchových úprav pájecích plošek (ENIG, OSP a HASL), na vliv použité nepájivé masky a na vliv několikanásobného ...
 • Realizace zkušebního přípravku harmonického filtru 

  Autor: Pozníček Lukáš; Vedoucí práce: Brejcha Michal; Oponent práce: Bayer Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Práce je rozdělena do tří částí. První z nich popisuje vliv harmonických složek proudu na kvalitu elektrické energie, matematický popis a analýzu vyšších harmonických a o použitém hardwaru. Druhá kapitola předkládá informace ...
 • Hodnocení BMS systémů 

  Autor: Lípa Pavel; Vedoucí práce: Koller Jan; Oponent práce: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Tato práce se zabývá popisem funkcí nejpoužívanějších systémů pro BMS u lithiových baterií, jejich porovnáním a návrhem aktivního balancéru. Práce v úvodu definuje jednotlivé systémové části u nejpoužívanějších BMS pro ...
 • Optický model rozptylu světla využívající modifikovaný koherentní maticový formalismus 

  Autor: Nevyhoštěný Radek; Vedoucí práce: Holovský Jakub; Oponent práce: Remeš Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Tato práce se zabývá vývojem programu pro simulaci chování světla ve vícevrstvých strukturách, potenciálně umožňující zahrnutí difuze světla. V teoretické části je odvozen matematický model popisu šíření světla a jeho ...
 • Studie vlivu povrchových úprav pájecích plošek na vznik dutin v pájených spojích 

  Autor: Kozák Martin; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Ješ Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Tato diplomová práce se zabývá vznikem voidů v pájených spojích. Teoretická část se věnuje teorii a technologii měkkého pájení, základním metodám pájení, povrchovým úpravám pájecích plošek, tavidly a chybami při pájení se ...
 • Řízení modelu technologického pracoviště 

  Autor: Tlučhoř Jan; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Jirsa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou programovatelných automatů. Začátek práce popisuje základní části modelu kolejiště. Věnuje se teorii programování PLC S7 - 300 a popisu základních i pokročilejších prvků logického ...
 • Teplotní profil, růst intermetalických vrstev 

  Autor: Renza Ondřej; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Ješ Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem integrálu teploty a času pájení na růst intermetalických vrstev. Teoretická část popisuje různé technologie pájení, teplotní profil pece, heating factor a intermetalické sloučeniny. ...

Zobrazit další