Collections in this community

Recent Submissions

 • QCM analýza nanočástic a molekul 

  Author: Chen Xie; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Koller Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Sensors based on quartz crystal microbalances (QCM) have dominated research in recent years. They have produced excellent laboratory results in analyzing the mass as well as the conformation of nanoparticles and molecules. ...
 • Aplikace pro lokalizaci akustického signálu 

  Author: Yuchen Ma; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Kuře Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj apmilace pro simulaci lokalizace zdroje zvuku, využívající časově proměnná data. Primárním cílem je generovat přesné souřadnice polohy odfiltrováním neplatných a chybných dat av ...
 • Koncepce veřejného osvětlení vybrané lokality 

  Author: Jakub Toth; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Terrich Theodor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem historických a nejnovějších trendů v osvětlování veřejných prostranství s důrazem na bezpečnost, životnost a co nejnižší náklady na provoz veřejného osvětlení. Cílem práce je zkoumání ...
 • Srovnání konceptu střešní fotovoltaické elektrárny s řetězovými měniči a konceptu elektrárny s optimizéry 

  Author: Ondřej Kochaň; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Bauer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Práce je vytvořená za účelem vysvětlit, jak se projektuje fotovoltaická elektrárna a zhodnotit vliv optimizérů na výrobu výkonu po celou dobu života elektrárny. Optimizéry jsou současně hojně diskutované téma jejich většího ...
 • Měření otoakustických emisí evokovaných jedním tónem pomocí rozmítaného tónu. 

  Author: Yiming Peng; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Klimeš Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Tato bakalářská práce zkoumá proveditelnost měření otoakustických emisí evokovaných jedním tónem (SFOAE) pomocí synchronizovaných rozmítaných tónu. SFOAE jsou akustické signály generované z vnitřního ucha (kochley) v reakci ...
 • Návrh a zhodnocení možností využití chytrého měření implementovaného v daném regionu 

  Author: Čeněk Malík; Supervisor: Glac Pavel; Opponent: Vetoshkin Lavr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice predikce spotřeby elektrické energie s pomocí dat z chytrých elektroměrů. Pro vytvoření teoretického rámce uvádí popis konceptů, které jsou s chytrým měřením spojeny, jako je ...
 • Ochrana fotovoltaických elektráren proti přepětí 

  Author: Jan Vlček; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Votava Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany fotovoltaických elektráren proti přepětí. Fotovoltaické elektrárny jsou vystaveny vnějším vlivům, z nichž jedním z častých je právě přepětí. To může vzniknout různými způsoby, ...
 • Akumulace energie elektrárny Štěchovice pomocí bateriového uložiště. 

  Author: Anna Houfková; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací bateriového uložiště energie jako doplňkového systému pro vodní elektrárnu Štěchovice. Cílem práce je zkoumat možnosti využití bateriového uložiště k optimalizaci výroby ...
 • Vliv rychlosti rozmítání tónu na distorzní produkt otoakustických emisí 

  Author: Ruoting Wang; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Kubis Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  DPOAE jsou zvuky generované ve vnitřním uchu v důsledku nelineárního zkreslení. Lze je zaznamenat ve vnějším uchu pomocí mikrofonu, přičemž rozmítané tony jsou běžnou metodou měření po téměř dvě desetiletí. Tato bakalářská ...
 • Off-grid elektrifikace prostřednictvím nezávislého solárního fotovoltaického systému 

  Author: Dexter Chintu; Supervisor: Fandi Ghaeth Abdulhamid; Opponent: Holovský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Access to electricity is a fundamental requirement for modern life and economic development. In numerous global regions, especially in rural zones, there exists a significant deficit in electrical accessibility, primarily ...
 • Predikce selhání ložisek 

  Author: Daniil Grechany; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zezula Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Tato bakalářská práce zkoumá použití matematického modelu rozhodovacího stromu pro předpověď selhání ložisek v papírenských strojích pomocí analýzy amplitudy vibrací. Hlavní přínosy této práce zahrnují vývoj metodiky pro ...
 • Srovnání konceptu střešní fotovoltaické elektrárny s řetězovými měniči a konceptu elektrárny s optimizéry 

  Author: Ondřej Kochaň; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Bauer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Práce je vytvořená za účelem vysvětlit, jak se projektuje fotovoltaická elektrárna a zhodnotit vliv optimizérů na výrobu výkonu po celou dobu života elektrárny. Optimizéry jsou současně hojně diskutované téma jejich většího ...
 • Akumulace elektřiny pomocí akumulace tepla 

  Author: Miroslav Suchý; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Šváb Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Diplomová práce řeší alternativní způsob akumulace elektrické energie, a to do ohřátého teplonosného oleje. Práce zahrnuje technický návrh a model protiproudého výměníku typu trubka v trubce, tzv. „double pipe“, jež společně ...
 • Rozklad organických a odpadních látek v reaktoru s termickým plazmatem 

  Author: Jakub Pilař; Supervisor: Pekárek Stanislav; Opponent: Bartlová Milada
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce je věnována problematice zpracování odpadů termickým plazmatem. Úvodem je soustředěna na stručný popis teorie plazmatu, technologie plazmových hořáků a reaktorů, včetně jejich typů a vzájemných odlišností. ...
 • Změna způsobu vytápění průmyslového podniku. 

  Author: Jaroslav Šlajcher; Supervisor: Kolařík Radim; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Diplomová práce se zabývá kombinovanou výrobou elektrické a tepelné energie. První polovina práce je věnována teoretickému popisu problematiky. Druhá polovina práce se věnuje využití teorie v praxi návrhem vytápění pomocí ...
 • Výpočty přechodových dějů ve vlastní spotřebě jaderné elektrárny 

  Author: Prokop Ševčík; Supervisor: Fajgl Pavel; Opponent: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Diplomová práce se zabývá výpočty napěťových poměrů při přechodových stavech ve vlastní spotřebě jaderné elektrárny. Je kontrolován pokles napětí při spouštění největšího spotřebiče a samonajíždění skupiny pohonů. Výpočet ...
 • Koncepce budoucího využití modulárních reaktorů v České republice 

  Author: Václav Poživil; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Karafiát Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Cílem diplomové práce je popsání koncepce možného využití malých modulárních reaktorů v energetice České republiky v kontextu plánovaného přechodu k nízkouhlíkové energetice a dosažení klimatické neutrality. Začátek diplomové ...
 • Náhrada stávajících plynových ohřevů ohřevem elektrickým v chemickém průmyslu 

  Author: Jakub Linzmajer; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Šváb Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato diplomová práce stručně představuje situaci technologických ohřevů v chemickém průmyslu, teorii sdílení tepla a navrhuje elektrické náhrady plynového technologického ohřevu pro chemický průmysl. Dále popisuje principy ...
 • Posouzení energetické náročnosti aditivní výroby kovových dílů 

  Author: Jiřina Švambergová; Supervisor: Hlaváček Jan; Opponent: Syrůček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku technologie aditivní výroby kovových dílů. Cílem práce je posouzení energetické náročnosti této moderní technologie v porovnání s jinými postupy výroby kovových dílů. Zároveň je ...
 • Nové trendy v oblasti výkonových vypínačů 

  Author: Alexandru Macovei; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Vetoshkin Lavr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  SF6 je silný skleníkový plyn, který se používá jako izolační a zhášecí médium v elektrických systémech VN a vyšších. Vzhledem k jeho s vysokému potenciálu globálního oteplování roste zájem o vývoj technologií bez-SF6 pro ...

View more