Recent Submissions

 • Komunitní energetika v podmínkách České republiky 

  Author: Jan Milichovský; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
  Cílem práce je seznámit čtenáře s principy fungování energetických komunit, primárně zaměřených na podmínky České republiky a Evropské unie. Součástí práce je také poukázat na rozdíly v legislativním chápání jednotlivých ...
 • Analýza možnosti vytápění Lysečinské boudy tepelným čerpadlem 

  Author: Martin Knápek; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Šafránek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
  Cílem této práce je posoudit potřebu energie a tepla horské chaty „Lysečinská bouda“ a optimalizovat systém vytápění pro tento objekt. V teoretické části práce je popsán postup stanovení tepelných ztrát objektu, postup ...
 • Větrná energie; Udržitelná podpora nedostatku elektřiny v Libanonu 

  Author: Mahmoud Azhari; Supervisor: Fandi Ghaeth Abdulhamid; Opponent: Čerňan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Tento článek představuje nejživotaschopnější obnovitelné zdroje energie, jaké jsou dnes k dispozici, a přesně popisuje konstrukci větrných turbín, popisuje její součásti a funkčnost. Rovněž ohrožuje nedostatek elektřiny v ...
 • Teplotní stabilizace hlavice magnetometru 

  Author: Vojtěch Voska; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Zikmund Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí stabilizátoru teploty pro přesný observatorní magnetometr s pomocí transduktoru. Výsledné zařízení musí být vysoce elektromagneticky kompatibilní a musí udržovat magnetometr na co ...
 • Integrace nových fotovoltaických elektráren do sítě: případová studie Ázerbájdžán 

  Author: Farid Abidov; Supervisor: Fandi Ghaeth Abdulhamid; Opponent: Čerňan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  V dnešních podmínkách, kdy se dodávky energie každým dnem zvyšují, je nevyhnutelné obrátit se na udržitelné obnovitelné zdroje energie, abychom uspokojili energetické potřeby. Naše země má vysoký potenciál, pokud jde o ...
 • Ekonomický efekt poddimenzování střídače ve fotovoltaických systémech pro případ mírného klimatu a nízkého výkupního tarifu. 

  Author: Taha Naved Mujtaba; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Rimbala Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Cílem projektu je poskytnout pohled na fotovoltaický systém pripojený k síti v indickém Dillí. Byl proveden dukladný pruzkum trhu s cílem získat ruzné náklady a vstupní parametry, které byly poté simulovány v solárním ...
 • Zlepšování spolehlivosti distribuční soustavy s využitím Smart Grids technologií 

  Author: Yunis Yunisli; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Tlustý Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Tato bakalářská práce si klade za cíl prověřit možné způsoby zlepšení spolehlivosti distribuční soustavy pomocí různých technologií. Bude vycházet hlavně ze dvou indikátorů spolehlivosti, kterými jsou SAIDI a SAIFI. V ...
 • Přístroj pro Vibrating Sample Magnetometer 

  Author: Patrick Theodore Ramos; Supervisor: Butta Mattia; Opponent: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Cílem této bakalářské práce bylo vyvinutí důkazu konceptu pro sestavování levného Vibračního vzorkovacího magnetometru (VSM) za použití Arduino desek s tištěnými obvody (PCB) a přístrojového vybavení dostupného v univerzitních ...
 • Bezdrátová nabíječka Qi s více cívkami 

  Author: Toturbii Toturbiev; Supervisor: Máša Pavel; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Cílem této bakalářské práce je popsat bezdrátový přenos energie. Základní příklad indukčního bezdrátového přenosu energie jsou dvě vázané cívky se vzdušným jádrem a kompenzujícími kapacitátory kvůli nastavení resonující ...
 • Rychlost degradace fotovoltaických modulů v důsledku PID efektu a její vliv na fotovoltaickou elektrárnu 

  Author: Mohamed Wahdan; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Použití různých metod testování k diagnostice fotovoltaického modulu, nejprve procházením degradací a poté jeho obrácením s procesem regenerace. Práce má dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se ...
 • Řízení pohonu jedné osy pomocí PLC Siemens 

  Author: Niken Rajeshkumar Khajanchi; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato práce je zaměřena především na software Siemens TIA, PLC modul S7 1200 a jeho aplikaci pro ovládání motoru pomocí vizualizace automatizovaného procesu z dotykového panelu HMI, kde můžeme monitorovat a řídit proces a ...
 • Využití mikrozdrojů při obnově elektrizační soustavy po poruše typu blackout 

  Author: Daniel Miškovský; Supervisor: Kolařík Radim; Opponent: Čerňan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Práce se zabývá problematikou blackoutu, jeho popisem, vznikem a připravenými scénáři, jak by se blackout řešil dnes. Teoretická část se věnuje budoucnosti a využití decentrálních zdrojů energie a jejich případným použitím ...
 • Využití bateriových úložišť a UPS v podpůrných službách 

  Author: Jan Vaniščák; Supervisor: Votava Jan; Opponent: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Práce je z části rešerše a ekonomická studie. Zabývá se možným využitím záložních zdrojů a bateriových uložišť v podpůrných službách. První tři kapitoly se zabývají úvodem do podpůrných služeb, záložních zdrojů a bateriových ...
 • Návrh přístrojů na měření zemnění v sítích NN a VN v distribuční soustavě 

  Author: Ondřej Vaník; Supervisor: Kolařík Radim; Opponent: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáváním měřičů zemních odporů na hladině VN a NN na distribučním území společnosti E.ON Distribuce, a.s. Cílem této práce je osvojit si používané metody měření uzemnění, nalézt vhodné ...
 • Návrh a optimalizace energetického systému obnovitelných zdrojů v plánované výstavbě nových budov společnosti DEL a.s. ve Žďáru nad Sázavou. 

  Author: Karel Kusý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
  Diplomová práce řeší návrh fotovoltaického systému pro firmu DEL a. s. Práce v prvních třech kapitolách popisuje jednotlivé komponenty fotovoltaické elektrárny a možnosti akumulace elektrické energie. V dalších dvou ...
 • Zhodnocení vlivu účinnosti fotovoltaického modulu na ekonomickou návratnost systému rodinného domu 

  Author: Lenka Šterberová; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Vaněček Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na ekonomický potenciál fotovoltaiky. Nejprve je popsána legislativa vztahující se na nové systémy a aktuální dotační program Nová zelená úsporám 2020, dále je na příkladu reálného systému ...
 • Nevyužitý hydropotenciál v ČR a energetické využití vodních zdymadel. 

  Author: Zbyněk Svoboda; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou možností zvyšování využití hydroenergetického potenciálu již využívaných velkých vodních toků. První část je zaměřena na analýzu celkového stavu využití hydropotenciálu v ČR se zaměřením ...
 • Uzemnění v distribuční soustavě v městském území. 

  Author: Jan Hrubín; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku uzemnění distribučních elektrických sítí nízkého a vysokého napětí s návazností na ostatní inženýrské sítě a na trakční silniční a kolejovou dopravu. Práce se soustřeďuje ...
 • Možnosti užití tunable white svítidel pro osvětlení komunikací 

  Author: Bharath Chandran; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Zálešák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
  Diplomová práce se zabývá aplikací biodynamických svítidel na osvětlení silnic. Práce je rozdělena do několika částí. První část zahrnuje teoretické aspekty současného systému osvětlení silnic vysvětlující trendy proudů, ...
 • Nízkokarbonové technologie v distribučních sítích 

  Author: Abdullah Essa; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Hrouda Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
  Abnovitelné zdroje energie (OZE) v distribučních soustavách (DS) nabývají na důležtitosti a v budoucnu budou hrát v DS důležitou roli. Tato diplomová práce popisuje základní informace o OZE a jejich principech činnosti. V ...

View more