Poslední příspěvky

 • Numerické modely klouzavých výbojů ve střídavém elektrickém poli 

  Autor: Hába Tomáš; Vedoucí práce: Kněnický Martin; Oponent práce: Sláma Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá klouzavými výboji na rozhraní pevný izolant - vzduch. V teoretické části práce jsou nejprve popsány základní mechanismy podílející se na elektrickém výboji v plynech. Následuje teorie k ...
 • Simulace elektromobilu s různými topologiemi elektromechanické části 

  Autor: Chauhan Vyas Singh; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Cílem této diplomové práce je "Simulace elektrického vozidla Včetně různých komponentů hnacího ústrojí "je konstrukce energie Model elektrického vozidla včetně různých komponentů hnacího ústrojí Pomocí simulačního nástroje, ...
 • Využití obnovitelných zdrojů energie v mikrosítích 

  Autor: Patel Samirkumar Jitendrakumar; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-13)
  Využití solární energie je jednou z nejoblíbenějších technologií výroby energie mezi několika typy obnovitelných zdrojů energie. Dva obnovitelné zdroje energie, které jsou v současných mikrosítích využívány, jsou v této ...
 • Porovnání různých typů jaderných elektráren 

  Autor: Horák Jakub; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Práce porovnává vybrané typy jaderných elektráren. První část pojednává o základních principech fungování jaderných reaktorů a o historii jaderné energetiky. V dalších kapitolách se zabývá jednotlivými typy jaderných ...
 • Modernizace veřejného osvětlení v obci Poříčany 

  Autor: Sommer Karel; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro vydání územního souhlasu pro výstavbu veřejného osvětlení a osvětlení přechodů pro chodce. Je vyhotovena pro dva druhy světelných zdrojů, první skupina jsou novější ...
 • Možnosti užití stmívačů pro světelné diody 

  Autor: Kvaček Jiří; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Bayer Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stmívání LED světelných zdrojů. Cílem této práce bylo prozkoumat možnosti řízení a napájení LED světelných zdrojů a následně navrhnout funkční stmívač na základě teoretických ...
 • Obnova distribuční trafostanice 

  Autor: Ira Lukáš; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Straka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá reálným projektem obnovy distribuční transformační stanice v oblasti spadající pod správu E.ON Distribuce, a.s. Cílem práce je shrnutí teoretických znalostí získaných během dosavadního studia ...
 • Návrh rekonstrukce sítě NN v obci Zdíkov 

  Autor: Blažek Petr; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Kašpírek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Cílem práce je vyřešit nevyhovující stav sítě nízkého napětí zjištěný po reklamaci zákazníkem. Dočasným řešením byla instalace regulačního autotransformátoru, který zlepšil parametry v síti. Síť jsem popsal z hlediska ...
 • Aplikace kogenerační jednotky v RD 

  Autor: Jandus Tadeáš; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Straka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá použitím kogenerační jednotky v rodinném domě. Práci lze rozdělit na dvě části: první část čtenáře seznámí s kogenerací, pojmy s tím spojenými a stručně se podívá na problematiku zdrojů energie. Druhá ...
 • Komplexní návrh měnírny pro uvažovanou novou stanici metra Náměstí Bratří Synků 

  Autor: Majer Miloslav; Vedoucí práce: Lukášek Jan; Oponent práce: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce řeší návrh napájení měnírny a distribuční transformovny v zamýšlené stanici Náměstí Bratří Synků s ohledem na zajištění dostatečného výkonu pro provoz souprav metra na nové trase D. Práce respektuje ...
 • Revize pravidel pro nastavování ochran v síti VN 

  Autor: Vízdal Tomáš; Vedoucí práce: Hanuš Radek; Oponent práce: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nastavení ochran v distribuční síti vysokého napětí společnosti PREdistribuce, a.s.. V první části práce je zmapován současný stav distribuční sítě vysokého napětí, včetně ...
 • Návrh elektrické instalace v rodinném domě 

  Autor: Friedrich Jan; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Straka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace v rodinném domě. Teoretická část práce pojednává o legislativních a normativních požadavcích, připojovacích podmínkách a o jednotlivých částech domovní elektroinstalace. ...
 • Systémové řešení napájení trakčních vozidel 

  Autor: Hrdlovics Vojtěch; Vedoucí práce: Tlustý Josef; Oponent práce: Burda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Diplomová práce se zabývá návrhem systémového řešení napájení elektrické jednotky pro příměstskou a regionální dopravu. V úvodu je uvedeno základní rozdělení železničního systému a krátce je rovněž nastíněna legislativní ...
 • Akumulace elektrické energie v elektrizačních soustavách 

  Autor: Jirát Daniel; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Musálek Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití akumulačních systémů v elektrizační soustavě pro řešení nastávajících změn. V první části jsou popsány probíhající změny v elektrizační soustavě a vize podoby sítě v budoucnu. ...
 • Technicko - ekonomické zhodnocení použití kogeneračních jednotek 

  Autor: Špingl Pavel; Vedoucí práce: Straka Libor; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem této práce je se zaobírat technickým a ekonomickým zhodnocením využití kogeneračních jednotek v průmyslu se zaměřením na energetickou úsporu.
 • Integrace obnovitelných zdrojů energie do distribučních sítí 

  Autor: Orashayev Zhanibek; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Diplomová práce týkající se obnovitelných zdrojů energie, výhod, nevýhod, zvláštních charakteristik. Tato práce se zabývá obecnými informacemi o distribuovaných zdrojích energie, typech elektráren, o fokusních fotovoltaických ...
 • Analýza zvýšení přenosové zatížitelnosti vedení 

  Autor: Vočko Jan; Vedoucí práce: Hanuš Radek; Oponent práce: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá přenosovou schopností kabelových vedení VN a VVN, resp. jak ji zvýšit. V teoretické části je podrobně popsán postup výpočtu pomocí modelu tepelného obvodu a dále také alternativní metoda pro ...
 • Nejistoty světelně technických měření v interiérech 

  Autor: Pavlík Matěj; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Gavlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  V současné době jsou normy pouze doporučeným dokumentem, podle něhož lze postupovat, ale nejsou závazné. Tato práce se zabývá srovnáním metodiky měření osvětlenosti vnitřních prostor v praxi - tak jak ji osobně znám - a v ...
 • Použití Ishikawových nástrojů řízení jakosti v různých typech výrob 

  Autor: Střelka Eduard; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Diplomová práce s názvem "Použití Išikawových nástrojů řízení jakosti v různých typech výrob" pojednává o použitelnosti sedmi základních nástrojů řízení jakosti v jednotlivých typech výrob rozdělených podle četnosti opakování ...
 • Zmapování potenciálu rozvoje rychlonabíjecích stanic na území Prahy 

  Autor: Mrzena Roman; Vedoucí práce: Vodrážka Václav; Oponent práce: Čerňan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce se zabývá rozvojem infrastruktury nabíjecích stanic pro elektromobily. V úvodu je rozebrán koncept rozvoje elektromobility a legislativní činnosti v návaznosti na NAPČM. Podrobněji je pojednáno o technologii nabíjení ...

Zobrazit další