Poslední příspěvky

 • Modernizace veřejného osvětlení v obci Poříčany 

  Autor: Sommer Karel; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro vydání územního souhlasu pro výstavbu veřejného osvětlení a osvětlení přechodů pro chodce. Je vyhotovena pro dva druhy světelných zdrojů, první skupina jsou novější ...
 • Model kolejnicového urychlovače neferomagnetických kovových těles a jeho experimentální ověření 

  Autor: Tichý Tomáš; Vedoucí práce: Doležel Ivo; Oponent práce: Mach František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Hlavní část práce pojednává o matematickém modelování kolejnicového urychlovače. Modely jsou rozděleny na model obvodový, model elektromagnetického pole, model mechanický, model ztrátový a celkový model, založený na bilanci ...
 • Analýza spektra světelných diod a jejich vhodnost pro umělé osvětlení 

  Autor: Klenovec Jan; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Novák Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spekter světelných diod a vyhodnocením jejich účinků na zdraví člověka. Informace v této práci poukazují na to, že umělé světlo nemá vliv pouze na zrak člověka, ale také má daleko ...
 • Energetické aspekty rekonstrukce rekreačního bjektu 

  Autor: Masojídek Štěpán; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Popelka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce pojednává o problematice rekonstrukce starého venkovského objektu užívaného k rekreaci na objekt trvale obydlený, o požadavcích kladených na energetickou náročnost budovy a o souvisejících legislativních předpisech. ...
 • Zpracování signálů v elektroenergetice 

  Autor: Šilhánek Jan; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Finsterle Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech zpracování signálů v elektroenergetice. Uvádí základní způsoby měření elektrických veličin v elektroenergetice. Rozebrána je problematika nejistoty měření proudu, napětí, frekvence ...
 • Netechnické ztráty v distribuční soustavě 

  Autor: Končický Kristian; Vedoucí práce: Cimbolinec Ivan; Oponent práce: Klein Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Práce pojednává o technických a netechnických ztrátách v distribuční soustavě. V teoretické části je vysvětlen hlavní rozdíl mezi uvedenými druhy ztrát. V následujících kapitolách příklady některých technických ztrát. Důraz ...
 • Stárnutí izolačních materiálů při nestandardním napěťovém namahání 

  Autor: Šefl Ondřej; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Trnka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato práce zkoumá možný vliv vysokofrekvenčních napěťových zkreslení na rychlost stárnutí izolace. Součástí práce je experiment, při kterém se aplikuje standardní a nestandardní střídavé elektrické pole na vzorky ...
 • Určování spotřeby energie na vytápění 

  Autor: Kuanysheva Aigerim; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá problematikou vytápění a výpočtem tepelných ztrát budovy pro určování celkové spotřeby energie . Byla určena výpočtová tepelná ztráta pro novostavbu rodinného domu. Byl proveden výpočet spotřeby energie ...
 • Návrh rekonstrukce sítě NN v obci Zdíkov 

  Autor: Blažek Petr; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Kašpírek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Cílem práce je vyřešit nevyhovující stav sítě nízkého napětí zjištěný po reklamaci zákazníkem. Dočasným řešením byla instalace regulačního autotransformátoru, který zlepšil parametry v síti. Síť jsem popsal z hlediska ...
 • Integrace obnovitelných zdrojů energie do distribučních sítí 

  Autor: Orashayev Zhanibek; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Diplomová práce týkající se obnovitelných zdrojů energie, výhod, nevýhod, zvláštních charakteristik. Tato práce se zabývá obecnými informacemi o distribuovaných zdrojích energie, typech elektráren, o fokusních fotovoltaických ...
 • Přepočet zkratových poměrů ve vlastní spotřebě elektrárny po rekonstrukci 

  Autor: Fenzel Michal; Vedoucí práce: Šlenc Zbyněk; Oponent práce: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Tato práce se zabývá zkoumáním zkratových poměrů na elektrárně Mělník 1. V začátku se práce zabývá elektrárnou Mělník, popisem její historie a popisem současné technologie. Podrobněji rozebírá technologický celek elektrárna ...
 • Řízení a provoz FACTS zařízení v přenosových a distribučních soustavách 

  Autor: Solenov Nikolai; Vedoucí práce: Čerňan Martin; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se primárně zabývá problematikou aktuálně používaných FACTS zařízení a zpracováním analýzy celosvětových referenci použití FACTS zařízení v přenosových soustavách, průmyslů a distribučních sítích. V ...
 • Návrh přeměny zauzlené, radiálně provozované sítě NN na mřížovou síť s prvky "chytré sítě" 

  Autor: Valenta Lubomír; Vedoucí práce: Hejhal Jan; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato práce se ve své první části zabývá topologiemi distribučních sítí na úrovni nízkého napětí, důraz je zde kladen především na mřížové sítě, jejich výhody a nevýhody. V druhé části práce nastiňuje problematiku "chytrých" ...
 • Tepelná čerpadla v moderních obytných budovách 

  Autor: Krysl Daniel; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Knob Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základní problematikou teorie sdílení tepla, teorie tepelných čerpadel a s výpočty tepelné potřeby budovy. Za pomoci těchto teoretických informací pak dopočítat náročnost klasické ...
 • Návrh elektroinstalace bytového domu 

  Autor: Konečný David; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Diplomová práce je zaměřená na návrh elektroinstalace bytového domu. Obsahem první části práce jsou obecné zásady pro návrh nízkonapěťových rozvodů. V další části je popsána vnější a vnitřní ochrana před atmosférickým ...
 • Analýza zpětné cesty elektrického napájení železničního trakčního vozidla 

  Autor: Skála Pavel; Vedoucí práce: Tlustý Josef; Oponent práce: Pohl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy cesty zpětného trakčního proudu železničního vozidla. Obsahem teoretické části je seznámení se systémy elektrického napájení železnic, cestou elektrického proudu vozem, ...
 • Návrh kogeneračního systému pro menší průmyslový objekt 

  Autor: Bříza Martin; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Moravec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Cílem této práce je návrh kogeneračního zdroje pro konkrétní průmyslový výrobní objekt. V teoretické části je rozebrán samotný princip kogeneračních systémů, popis vybraných druhů kogeneračních systémů a jejich možné ...
 • Možnosti užití stmívačů pro světelné diody 

  Autor: Kvaček Jiří; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Bayer Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stmívání LED světelných zdrojů. Cílem této práce bylo prozkoumat možnosti řízení a napájení LED světelných zdrojů a následně navrhnout funkční stmívač na základě teoretických ...
 • Revize pravidel pro nastavování ochran v síti VN 

  Autor: Vízdal Tomáš; Vedoucí práce: Hanuš Radek; Oponent práce: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nastavení ochran v distribuční síti vysokého napětí společnosti PREdistribuce, a.s.. V první části práce je zmapován současný stav distribuční sítě vysokého napětí, včetně ...
 • Aplikace kogenerační jednotky v RD 

  Autor: Jandus Tadeáš; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Straka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá použitím kogenerační jednotky v rodinném domě. Práci lze rozdělit na dvě části: první část čtenáře seznámí s kogenerací, pojmy s tím spojenými a stručně se podívá na problematiku zdrojů energie. Druhá ...

Zobrazit další