Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh dimenzování VVN kabelu pro TR 110/22 kV Brno-Sever (Klusáčkova) 

  Author: Jaroslav Šlajcher; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dimenzování kabelu 110 kV, který je součástí zakázky přestavby spínací stanice a jejího připojení k distribuční soustavě. Objednatelem této zakázky je společnost EG.D, a.s., která tímto ...
 • Bezsenzorové vektorové řízení synchronního bezkomutátorového motoru 

  Author: Byron Pitsillis Schutte; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Bauer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Cílem této práce je navrhnout a zrealizovat elektronické řízení rychlosti motoru, které využívá teorie vektorového řízení s využitím senzoru úhlu nebo snímání proudů ke kontrole bezkartáčového motoru v režimu řízení úhlu ...
 • The Attacker IP Prioritizer : An IoT Optimized Blacklisting Algorithm 

  Author: Thomas O'Hara; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Catania Carlos
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  IP address-based blacklists are the most important part of firewalls, security systems and Threat Intelligence feeds. However, there is no comprehensive and verified evaluation of blacklists to determine if they are ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Author: Čeněk Malík; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  V této bakalářské práci je proveden návrh řešení rekonstrukce malé vodní elektrárny Bedřichov, která je provozována společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. při úpravně vod v Bedřichově. Obsahem práce je zejména ...
 • Návrh a posouzení obnovy malé vodní elektrárny 

  Author: Anna Houfková; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Rimbala Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a posouzení obnovy malé vodní elektrárny, konkrétně se jedná o stávající elektrárnu ve Vilémově, nedaleko Rokytnice nad Jizerou. Nejprve je obsaženo teoretické pojednání o malých ...
 • Elektroinstalace rodinného domu 

  Author: Jan Vlček; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá elektroinstalací rodinného domu. Je rozdělena pět kapitol: První tři jsou teoretické a poslední dvě praktické. Teoretické se zabývají základními znalostmi, které je potřeba mít před praktickou ...
 • Projekt distribučního venkovního vedení VN 

  Author: Kamil Mádle; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem venkovního vedení VN, které je nepostradatelnou součástí distribuční soustavy. První část práce je věnována projekční činnosti a příslušným dokumentacím. Následně jsou uvedeny nezbytné ...
 • Využití MVE Hněvkovice pro dodávku surové vody do JE Temelín při SBO 

  Author: Luděk Zborník; Supervisor: Dvořák Martin; Opponent: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití MVE Hněvkovice pro dodávku surové vody do JE Temelín při station blackout. Cílem bylo zanalyzovat současný stav a navrhnout optimalizaci pro separátní provoz MVE Hněvkovice ...
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

  Author: Jiří Vobr; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  Diplomová práce se zabývá návrhem instalace kogenerační jednotky, která má posloužit jako náhrada starého kotle v konkrétním teplárenském objektu a následným technicko-ekonomickým zhodnocením tohoto návrhu. V první, ...
 • Stanovení proudové zatížitelnosti svazkového AlFe vodiče 

  Author: Martin Sirový; Supervisor: Špetlík Jan; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem výpočetního programu pro stanovení maximálního proudového zatížení lanových propojů v rozvodnách 420 kV. V první části práce je proveden teoretický rozbor problematiky týkající se ...
 • Podmínky připojitelnosti obnovitelných zdrojů do distribuční elektroenergetické soustavy 

  Author: Kseniia Pecheritca; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kysnar František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Diplomová práce je věnována tématu obnovitelných zdrojů energie. Řeší se problém připojování obnovitelných zdrojů do distribuční sítě. Diplomová práce popisuje podmínky připojitelnosti zdrojů do elektrizační sítě a zpětné ...
 • Izolátorové závěsy na vedení přenosové soustavy 

  Author: Lucia Susečko; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kněnický Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Práce pojednává o problematice izolátorových závěsů používaných v přenosové soustavě. Popisuje jejich rozdělení, elektrické a mechanické požadavky. Představuje základní zákonitosti elektrostatického pole a limity dané ...
 • Vliv modrého světla LED zdrojů na hladinu melatoninu 

  Author: Radek Strnad; Supervisor: Bendová Zdeňka; Opponent: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Diplomová práce se zabývá vlivem modré spektrální složky a intenzitě světelného záření z LED zdrojů na zpožděný nástup hladiny melatoninu. Melatonin je hormon, který je produkován pouze v noci a pouze ve tmě a jeho hlavním ...
 • Optimalizace ohřevu teplé vody pomocí tepelného čerpadla dle venkovní teploty z energetického hlediska 

  Author: Dušan Stěhule; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Lipčák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  V této diplomové práci je nejprve uvedený stručný přehled základních typů tepelných čerpadel, včetně je- jich konstrukce a principu fungování. Kapitola o tepelných čerpadlech dále popisuje ukazatele, kterými lze vyjádřit ...
 • Vehicle 2 Grid 

  Author: Dan Štajner; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Votava Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Práce seznamuje čtenáře se široce diskutovaným konceptem Vehicle-to-Grid (V2G), jenž si klade za cíl implementovat elektromobilitu do sítí Smart grid. Obsahově se zaměřuje na historický vývoj od vzniku pojmu v devadesátých ...
 • Studium segregace materiálu směsných halogenidových perovskitů pro solární články 

  Author: Reema Pradeep Newaskar; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Ledinský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Perovskite solar cell is an advanced and potential technology. It is a candidate for a top cell for potential tandem solar cell and with bottom cell as conventional crystalline silicon. The evidence of high efficiency of ...
 • Návrh fotovoltaické elektrárny 

  Author: Michal Pokorný; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Linhartová Adéla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Tato práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 4,036 MWp na území České republiky. Úvod práce je věnován teoretické přípravě zahrnující všechny části spojené s návrhem fotovoltaické elektrárny. ...
 • Projekt distribučního vedení vysokého napětí 

  Author: Tadeáš Hartman; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro výstavbu elektrotechnických zařízení, jako je distribuční vedení nebo elektrická stanice. Obsahem teoretické části jsou legislativní dokumenty a postupy, ...
 • Vlivy vedení zvlášť vysokého napětí na objekty v ochranném pásmu vedení ve vztahu k návrhu funkčních ploch v územně plánovací dokumentaci 

  Author: Ondřej Mašek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá vlivy vedení zvlášť vysokého napětí na objekty v ochranném pásmu vedení ve vztahu k návrhu funkčních ploch v územně plánovací dokumentaci. Jejím cílem je vytvořit souhrnný dokument, který ...
 • Náhrada zdroje energie v bytovém domě 

  Author: David Černý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Diplomová práce se zaměřuje na instalaci domácí kotelny pro účely vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě ve Slaném a na následné energeticko-ekonomické vyhodnocení provozu. Na začátku práce je shrnuta platná legislativa ...

View more