Recently added

Now showing items 1-20 of 507

  • Analýza nezávislých komponent pro předzpracování elektroencefalogramu 

   Author: Jan Šebek; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Koldovský Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-02)
   Tato práce se zabývá hlavními problémy algoritmů analýzy nezávislých komponent (ICA), to jest například omezeným množstvím vzorků signálu, při zpracování elektroencefalografických (EEG) záznamů a návrhem robustních algoritmů, ...
  • Diagnostika vodivých lepených spojů a vybraných částí adhézní montáže 

   Author: Seba Barto; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Pietriková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-21)
   Dizertační práce se zabývá novou tunelovou teorií vodivosti elektricky vodivých lepidel. Tato znalost je důležitá pro řízení optimálních podmínek procesu elektricky vodivé adhezní montáže. Součástí práce je I rozbor vlivů ...
  • Vícerozměrný monitoring zpoždění Cloudu a jeho aplikace 

   Author: Ondřej Tománek; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-13)
   Předmětem této disertační práce je nový koncept Vícerozměrného monitorování síťové latence Cloud Computingu a aplikace naměřených dat.Síťová latence má přímý dopad jak na výkonnost služeb, tak i na následnou uživatelskou ...
  • Aspektově řízený přístup při vývoji informačních systémů 

   Author: Karel Čemus; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Šaloun Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
   Vývoj podnikových informačních systémů klade vysoké požadavky na jejich návrh a architekturu. Kromě implementace rostoucího počtu byznys procesů jsou tyto systémy zodpovědné i za ukládání a konzistenci dat, integraci se ...
  • Nové modely vysokonapěťových křemíkových součástek pro radiové frekvence 

   Author: Stanislav Banáš; Supervisor: Dobeš Josef; Opponent: Biolek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-06)
   Tato dizertační práce je zaměřena na modelování vysokonapěťových součástek tvořených velmi nízko dotovanými vrstvami. Takovéto součástky se vyznačují vlastnostmi, které ve standardních kompaktních SPICE modelech nejsou ...
  • Experimentální diagnostika hustého plazmatu 

   Author: Balzhima Cikhardtová; Supervisor: Kubeš Pavel; Opponent: Tichý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-22)
   Tato doktorská práce je věnována experimentálnímu výzkumu na megaampérovém plasmatickém fokusu PF-1000 v Institutu fyziky plazmatu a laserové mikrosyntézy ve Varšavě. Plasmatické fokusy jsou impulsní silnoproudá výbojová ...
  • Predikce životnosti, testování a měření parametrů foliových kondenzátorů 

   Author: Martin Horák; Supervisor: Papež Václav; Opponent: Mentlík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-22)
   Cílem disertační práce je shrnutí degradačních mechanismů u svitkových kondenzátorů s metalizovanou elektrodou.Na počátku studia degradace svitkových kondenzátorů se vyskytl problém s měřením parametrů u kondenzátorů s ...
  • Škálovatelné algoritmy rozvrhování pro vestavěné systémy s požadavky na běh v reálném čase 

   Author: Anna Minaeva; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Sekanina Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-22)
   Rostoucí požadavky uživatelů vedou k zvyšujícímu se počtu aplikací integrovaných do vestavěných systémů. Tyto aplikace mohou mít požadavky na provoz v reálném čase, které ovlivňuji užitečnost výpočtů po deadlinu. Aby se ...
  • Optimalizace výkonových MOSFET součástek vhodných pro integrované obvody 

   Author: Vacula Patrik; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Musil Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-12)
   Táto doktorská práca sa zaoberá návrhom laterálnych výkonových tranzistorov s nízkym špecifickým odporom pri zapnutom stave, vhodných pre integráciu do Integrovaných Obvodov.
  • Model cirkulace přenosu krevních plynů a acidobáze pro tvorbu lékařských simulátorů a podpory rozhodování 

   Author: Ježek Filip; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Integrativní matematické modely v medicíně mají v zásadě tři účely: testovat konzistentnost současného fyziologického porozumění, vytvářet demonstrační vzdělávací simulátory a předpovídat specifické výsledky zdravotních ...
  • Aplikace analogie mezi elektrony a světelnými vlnami do metamateriálů 

   Author: Hrebíková Ivana; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Dizertační práce se zabívá aplikací analogií mezi elektronovými a electromagnetickými vlnami a její následní aplikaci v návrhu polovodičových heterostruktur. V úvodní části je stručne zhrnut spůsob řešení nerelativistické ...
  • Metody detekce analytů založené na speciálních optických vláknech 

   Author: Němeček Tomáš; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-20)
   Vláknově-optické senzory poskytují celou řadu výhod jako například imunitu na elektromagnetické pole, malou hmotnost či chemickou odolnost. Těchto předností lze využít v náročných průmyslových prostředích, v místech, kde ...
  • Metody hodnocení moderních optických materiálů 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Kratochvíl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-05)
   Dizertační práce na téma Metody hodnocení moderních optických materiálů je zaměřena na popis a vývoj metod pro hodnocení kvality optických materiálů pro pokročilé aplikace. Tato práce je zaměřena optický materiál Kalomel ...
  • Radiofrekvenční a mikrovlnné vlastnosti proteinových struktur 

   Author: Krivosudský Ondrej; Supervisor: Cifra Michal; Opponent: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-20)
   Elektromagnetická charakterizace biomolekulárních nanostruktur poskytuje hlubší porozumění interakcím elektromagnetických vln s polární a strukturně komplexní biologickou hmotou. Navíc otevírá nové možnosti pro zkoumání ...
  • Bezpečná deduplikace dat v cloudových úložištích 

   Author: Staněk Jan; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Matyáš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Cloudová úložiště se poslední dobou stala výhodnou alternativou k jiným typům úložišť, jejich provozovatelé se však potýkají s problémem jak skloubit optimalizaci a ochranu uložených dat. Pro zajištění utajenosti svých dat ...
  • Automatická analýza poruch řeči u neurodegenerativních onemocnění 

   Author: Hlavnička Jan; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Jech Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Biomarkery získané automatickou analýzou hlasu se těší rostoucímu zájmu logopedů i neurologů v souvislosti s možností rozšířit dosud značně limitovaná neinvazivní měření motorických poruch řeči způsobených neurodegenerativními ...
  • Použití technologie FACTS za účelem minimizace ztrát a zlepšování stability v elektrických soustavách 

   Author: Tuzikova Valeriya; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Chemišinec Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   V moderním elektroenergetickém světě, zaujímají systémy FACTS (Flexible AC Transmission Systems) nebo flexibilní přenosové systémy střídavého proudu, velice důležitý význam. V souvislosti s rostoucím zájmem o rozvoj ...
  • Senzorová matice pro detekci plynů s nanokompozitními materiály 

   Author: Kroutil Jiří; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Hamáček Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Tato disertační práce se zabývá přípravou senzorů pro detekci a monitorování plynů a par, zvláště pak nebezpečných, vznikajících v průmyslových odvětvích. S ohledem na cenu a spotřebu elektrické energie jsou studovány ...
  • 3D rekonstrukce s časově proměnlivou geometrií 

   Author: Albl Čeněk; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Čadík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-14)
   Metody rekonstrukce 3D modelů okolního světa jsou již dlouho studovaným a důkladně probádaným tématem. Většina technik 3D počítačového vidění je postavená na perspektivním modelu kamery, jehož parametry se nemění v čase. ...
  • Dekompozice povrchového EMG signálu na akční potenciály a jeho použití pro ovládání 

   Author: Pošusta Antonín; Supervisor: Otáhal Jakub; Opponent: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-28)
   Využití elektromyografické aktivity pro ovládání zařízení bylo zkoumáno během posledních 3 dekád. Asistivní technologie založené na EMG aktivitě ve formě aktivních protéz se stávají běžnými a zároveň se začínají objevovat ...