Recently added

Now showing items 1-20 of 528

  • Reprezentace komunikace v bezpečnosti počítačových her 

   Author: Jan Kohout; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-08)
   Vývoj podnikových informačních systémů klade vysoké požadavky na jejich návrh a architekturu. Kromě implementace rostoucího počtu byznys procesů jsou tyto systémy zodpovědné i za ukládání a konzistenci dat, integraci se ...
  • Analýza biochemických dat 

   Author: Jiří Anýž; Supervisor: Štěpánková Olga; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-07)
   Chemie a biochemie prošly významným vývojem laboratorní techniky, který způsobil, že měřená data jsou mnohem složitější a větší než kdy předtím. Analýza chemických a biochemických dat vyžaduje spolupráci chemiků a biologů ...
  • Strojové vnímání textilií s využitím pro jejich robotickou manipulaci 

   Author: Jan Stria; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Jančar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-07)
   Tématem předložené práce je strojové vnímání textilií založené na obrazové informaci a využité pro jejich robotickou manipulaci. Práce studuje několik reprezentativních textilií v běžných kognitivně-manipulačních úlohách, ...
  • Návrh, modelování a optimalizace pasivních optických prvků 

   Author: Catalina Burtscher; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-12)
   Cílem disertacní práce byl návrh, simulace a optimalizace pasivních optických rozbocovacu typu 1xN Y s vysokým poctem kanálu (N = 16). Dvema hlavními oblasti výzkumu jsou návrh, simulace a optimalizace techto rozbocovacu ...
  • Problém minimalizace rozptylu zpoždění vícesměrového vysílání s časovým a kapacitním omezením ve Smart Grid Ethernet sítích 

   Author: Tomáš Hégr; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-02)
   Cílem předložené disertační práce je návrh a ověření optimalizačního algoritmu pro vícesměrové vysílání ve specifických lokálních datových sítích energetických stanic popsaných standardem IEC 61850. Pomocí konceptu softwarově ...
  • Rozpoznávání spontánní řeči na bázi artikulačních příznaků 

   Author: Petr Mizera; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Psutka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předložená disertační práce se zabývá možnými aplikacemi artikulačních příznaků (AF) v úloze rozpoznávání řeči s užším zaměřením na zlepšení rozpoznávání spontánní a neformální řeči pro češtinu. Zejména řeč vytvořená při ...
  • Zlepšení zpracování ADS-B signálu v obtížném prostředí 

   Author: Pavel Puričer; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Bezoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předkládaná práce se zaměřuje na stanovení a popis základních principů detekce, příjmu a zpracování radarových signálů se zvláštním zaměřením na signály systému ADS-B vysílané ve formátu Mode S extended squitter. Příjem ...
  • Analýza a syntéza anténních řad s ohledem na vzájemné vazby prvků, beamforming 

   Author: Tomáš Lonský; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Karban Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   ato práce se zabývá analýzou a syntézou (zejména liniových) anténních řad umístěných ve volném prostoru nebo nad nekonečnou zemní rovinou. K charakterizaci problému byla odvozena teorie a algoritmus implementován v programu ...
  • Návrh otěruodolných povlaků pro využití v průmyslových aplikacích za vysokých teplot 

   Author: Martin Daněk; Supervisor: Polcar Tomáš; Opponent: Carvalho Sandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Dizertační práce se věnuje problematice nanášení a využití povlaků deponovaných metodou magnetronového naprašování. Práce je členěna do dvou hlavních částí – na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá ...
  • Struktura a optoelektronické vlastnosti kompozitů nanodiamantu s barvivem 

   Author: Daria Miliaieva; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Weiter Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-04)
   Nanoškálový kompozit detonačního nanodiamantu (DND) a organického barviva polypyrrolu (PPy) byl zkoumán jako nový koncept pro výrobu energie, kde nanodiamant byl využit jako anorganický akceptor elektronu. Zavedli jsme ...
  • Algebraické a mírově-teoretické vlastnosti struktur blízkých k Booleovým algebrám 

   Author: Michal Hroch; Supervisor: Pták Pavel; Opponent: Tkadlec Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-12)
   Téma této disertační práce je studium konečně aditivních měr na strukturách blízkých Booleovým algebrám. Ve formulaci přijaté v teoretické fyzice jde o vyšetřování stavů na kvantových logikách. Přínos této disertační práce ...
  • Aplikace umělých neuronových sítí v oftalmologii 

   Author: Martin Šramka; Supervisor: Tučková Jana; Opponent: Psutka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-03)
   Cílem této disertační práce je zhodnotit potenciál algoritmů strojového učení pro zpřesnění výpočtů optické mohutnosti nitrooční čočky v klinickém provozu. Aktuální metody výpočtu optické mohutnosti nitrooční čočky nabízejí ...
  • Sledování vlastností bezolovnatých pájených spojů 

   Author: Martin Plaček; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Pietriková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-24)
   V průběhu procesu pájení elektrických součástek k desce plošných spojů dochází ke vzniku velkého množství specifických událostí, které v počáteční fázi výroby či v průběhu života zařízení způsobují chyby funkce. S rozvojem ...
  • Algoritmy určování polohy a fúze dat pro radionavigační systémy 

   Author: Václav Navrátil; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-24)
   Tato disertační práce shrnuje několik způsobů využití radiových signálů pro účely určování polohy, popisuje jejich teoretické meze přesnosti, přirozená omezení a nedostatky. Aplikace těchto základních principů jsou ...
  • Dynamika a funkční organizace neuronálních populací v epileptickém mozku 

   Author: Jan Kudláček; Supervisor: Jiruška Přemysl; Opponent: Procházka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-17)
   Epilepsie je chronické neurologické onemocnění postihující 0.5 až 1 % světové populace. Hlavním projevem epilepsie jsou epileptické záchvaty. Zdánlivá náhodnost a nepředvídatelnost záchvatů představuje jednu z nejvíce ...
  • Studium a simulace molekulárních interakcí na površích diamantu 

   Author: Petra Matunová; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Weiter Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Nalezení nových flexibilních materiálů pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů nabývá na významu pro splňení požadavků moderní společnosti. Diamantové nanočástice označované jako nanodiamanty (NDs) mají řadu příznivých ...
  • Automatická detekce grafoelementů ve spánkovém EEG 

   Author: Elizaveta Saifutdinova; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Otáhal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-07)
   Analýza mozkové aktivity je jednou z klícových vyšetrovacích metod v moderní spánkové medicíne a výzkumu.
  • Optimalizované TDMA rozvrhovací algoritmy pro Cluster-Tree WSNs 

   Author: Aasem Ahmad; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Almeida Luis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-11)
   Bezdratove senzorove site (WSN) se prirozene objevily diky nedavnemu pokroku v oblasti bezdratove komunikace, mikro-elektro-mechanickych systemu a vysoce integrovane elektroniky. Navic tendence k integraci vypoctu s fyzickymi ...
  • Pokročilé metody využití synchrofázorů v elektroenergetice 

   Author: Libor Straka; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Disertační práce se zaměřuje na pokročilou metodu odhadu frekvence a fázorů pro potřeby elektroenergetiky. Přesné určení frekvence v elektrizační soustavě je klíčové pro moderní způsoby monitoringu a systémů řízení. Úvodem ...
  • Vizuální vyhledávání pomocí kompaktních reprezentací 

   Author: Filip Radenović; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Šivic Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-26)
   Tématem této práce je vyhledávání v rozsáhlých kolekcích obrázků pomocí obrazové informace s cílem najít všechny obrázky zobrazující konkrétní objekt. Hledaný objekt, tzv. dotaz, je také definován obrázkem, což může být ...