Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 453

  • Distribuovaný odhad a řízení s aplikacemi na prostorově rozložené systémy tlumení 

   Autor: Zhang Xueji; Vedoucí práce: Šebek Michael; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-19)
   Lehké konstrukce jsou stále časteji instalovány v leteckém a automobilovém prumyslu, kde jsou stimulovány ekonomickými omezeními a prísnými emisními normami. Tyto lehké konstrukce jsou obvykle lehce tlumené, a proto jsou ...
  • Mikrovlnná hypertermie pro léčbu nádorů hlavy a krku řízená neinvazivním měřením změny teploty na bázi UWB radaru 

   Autor: Fišer Ondřej; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Richter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-16)
   Dizertační práce je zejména zaměřena na mikrovlnnou hypertermii pro léčbu nádorů hlavy a krku. Dizertační práce je rozdělena na tři části. Každá z těchto částí představuje originální vědecký přínos k danému tématu. Tyto ...
  • Analýza mikroskopických obrázků 

   Autor: Borovec Jiří; Vedoucí práce: Kybic Jan; Oponent práce: Železný Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-15)
   Analýza mikroskopických snímků je jedním z klíčových nástrojů biologů při pozorování genových expresí v průběhu raných stádií životního cyklu mouchy octomilky (Drosophila melanogaster), v počáteční fázi (vajíčka) a později ...
  • Strategie řízení skluzu kolejových trakčních vozidel 

   Autor: Pichlík Petr; Vedoucí práce: Zděnek Jiří; Oponent práce: Peroutka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-01)
   Disertační práce se zabývá návrhem skluzového regulátoru pro elektrické lokomotivy, který je založený na detekci sklonu adhezní charakteristiky. Úkolem skluzového regulátoru je přenést maximální sílu mezi koly a kolejnicemi, ...
  • Automatizovaný návrh testů pro víceúrovňové sítě 

   Autor: Shchurov Andrey; Vedoucí práce: Mařík Radek; Oponent práce: Mišurec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-01)
   Využívání komplexních počítačových sítí klade vysoké nároky na procedury, nástroje a přístupy pro jejich důkladné testování. Navzdory velkému úsilí mnoha výzkumných pracovníků však proces navrhování a vytváření testů stále ...
  • Study of mechanisms of the Spark Plasma Sintering technique 

   Autor: Cinert, Jakub; Vedoucí práce: Bouda, Václav; Chráska, Tomáš
   (2018)
   This Doctoral thesis is written for the purpose of a deeper understanding of the spark plasma sintering processes. The main objective of the work is to deeply evaluate how the change of sintering parameters (length of ...
  • Distribuovaná identifikace nelineálních systémů s využitím regularizace 

   Autor: Beňo Radek; Vedoucí práce: Havlena Vladimír; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-20)
   Tato práce se zabývá novou metodou identifikace nelineárních systémů, přičemž největším přínosem práce je rozpracování metodiky tzv. regularizace komponent, která přináší především lepší numerickou stabilitu řešené úlohy. ...
  • Řešení her v extensivní formě pomocí imperfect recall abstrakci 

   Autor: Čermák Jiří; Vedoucí práce: Pěchouček Michal; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Hry v extenzivní formě jsou důležitým modelem konečné sekvenční interakce hráčů. Extenzivní reprezentace her je však často příliš velká, což je hlavním důvodem zamezujícím aplikaci herně teoretických konceptů řešení do ...
  • Směrování v bezdrátových Ad-Hoc a senzorových sítích 

   Autor: Kubr Jan; Vedoucí práce: Šimák Boris; Oponent práce: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Senzorové síte mají využití v rade ruzných oblastí. Príkladem jsou aplikace ve zdravotnictví,
  • Modelování prostorově variantních optických systémů 

   Autor: Janout Petr; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-01)
   Dizertační práce Modelování prostorově variantních optických systémů se věnuje tématu modelování obrazových systémů s komplikovanou bodovou rozptylovou funkcí širokoúhlých systémů a anizotropních optických materiálů. ...
  • Design and Implementation of Hybrid Magnetic Bearing Control Part 

   Autor: Kupka, Tomáš; Vedoucí práce: Pavelka, Jiří
   (2017)
   Experiments with magnetic levitation for stabilization of rotating parts of electrical machines started in the middle of 20th century, but first practical application started with powerful digital microprocessors. Recently, ...
  • Buzení synchronního motoru jako komplexní mechatronický systém 

   Autor: Gric, Petr; Vedoucí práce: Pavelka, Jiří
   (2018)
   Moje disertační práce se zabývá analýzou budících soustav synchronních motorů a jejich možném komplexním využití. V mé disertační práci jsem se zaměřil na možnosti jejího mechatronického využití u pohonů turbokompresorů ...
  • Blood vessel segmentation in the analysis of retinal and diaphragm images 

   Autor: Vostatek, Pavel; Vedoucí práce: Novák, Daniel; Štěpánková, Olga
   (2017)
   The segmentation and characterization of structures in medical images represents an important part of the diagnostic and research procedures in medicine. This thesis focuses on the characterization methods in two application ...
  • Graph-based Detection of Malicious Network Communities 

   Autor: Jusko, Ján; Vedoucí práce: Rehák, Martin; Pevný, Tomáš
   (2017)
   In this thesis, we use graph based methods in conjunction with behavioral modeling to uncover hidden malicious communities and peer-to-peer tra c. The nature of malicious tra c, and its tendency to rally in order to ...
  • Ochrana sítí s decentralizovanou výrobou energie 

   Autor: Ehrenberger, Jakub; Vedoucí práce: Švec, Jan; Hanuš, Radek
   (2017)
   Ochrana sítí s decentralizovanou výrobou energie je v posledních letech stále častěji diskutovaným tématem. Připojením zdroje do distribuční soustavy jsou ovlivněny nejenom podmínky provozní, ale také podmínky poruchové. ...
  • Reálné opce a jejich využití v prostředí IT technologií 

   Autor: Náplava, Pavel; Vedoucí práce: Starý, Oldřich
   (2017)
   Disertační práce se zabývá problematikou hodnocení investic v oblasti IT infrastruktury. Až do přelomu dvacátého a dvacátého prvního století byla veškerá infrastruktura pořizována a provozována převážně v on-premise ...
  • Řízení výkonnosti v akademickém prostředí 

   Autor: Hronza, Radek; Vedoucí práce: Starý, Oldřich
   (2017)
   Vlivem globalizace, masivního rozvoje dopravy, výpocetní a komunikacní techniky dochází k významným zmenám v celé spolecnosti na celosvetové úrovni. Dochází k výrazne rychlejšímu prenosu informací, technologií, osob a ...
  • Virtual Distributed Computing Systems and Their Applications 

   Autor: Fesl, Jan; Vedoucí práce: Janeček, Jan
   (2017)
   This dissertation thesis deals with the architecture, benchmarking, optimization and implementation of virtual distributed computing systems. Large distributed systems rep- resenting the performance background of all ...
  • Optimization of optical transmission systems 

   Autor: Agalliu, Rajdi; Vedoucí práce: Lucki, Michal
   (2017)
   This doctoral thesis deals with the design and optimization of optical networks. The two main research areas are optimization of network capacity and transmission rate. The primary goal of the research in network capacity ...
  • Semantic Integration in the Context of Cyber-Physical Systems 

   Autor: Jirkovský, Václav; Vedoucí práce: Mařík, Vladimír; Vrba, Pavel
   (2017)
   Industrial systems have been developing into more and more complex systems during last decades. They have changed from centralized solutions to distributed, more robust, and more exible eco-systems comprising a high ...