Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 474

  • Analýza a modelování moderních obvodů nábojových pump 

   Autor: Marek Jan; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Biolek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
   Dizertační práce se zabývá návrhem křížově vázané nábojové pumpy, jež se používá pro napájení nízkopříkonových obvodů na čipu. Čtenář je seznámen s netradičním přístupem k popisu diskrétně pracujících analogových soustav ...
  • Průběžná identifikace parametrů modelů vzduchotechniky 

   Autor: Šulc Jan; Vedoucí práce: Ferkl Lukáš; Oponent práce: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-29)
   Dizertační práce je zaměřena na vývoj, zpřesňování a využití matematických modelů proudění vzduchu v silničních tunelech, které mají komplexní strukturu (dlouhé tunely s výjezdovými a příjezdovými rampami a mnoha změnami ...
  • Optimalizace reálných periodicky spínaných obvodů 

   Autor: Náhlík Jiří; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Tichá Dáša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
   Tato práce se zabývá optimalizačními metodami pro reálné periodicky spínané obvody. Analýza a tím i optimalizace takových obvodů počítačem je velmi časově náročná, optimalizační čas závisí na efektivitě použitého optimalizačního ...
  • Identifikace pro prediktivní řízení v podmínkách uzavřené smyčky 

   Autor: Žáčeková Eva; Vedoucí práce: Šebek Michael; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   V posledných rokoch došlo k rozmachu moderných algoritmov pre riadenie v rôznych odvetviach priemyslu. Jednou z metód, ktorá sa stala veľmi populárnou, je aj prediktívny regulátor založený na modeli. Takýto regulátor prináša ...
  • Algoritmy pro rozvrhování lidských zdrojů s využitím strojového učení 

   Autor: Václavík Roman; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   V literatuře lze nalézt mnoho algoritmů řešících kombinatorické problémy, jelikož vědci se touto problematikou zabývají po mnoho desetiletí. Algoritmy jsou většinou navrženy pomocí modelového přístupu. To znamená, že důraz ...
  • Numerické aspekty návrhu optimálního řízení pro nelineální systémy 

   Autor: Pčolka Matej; Vedoucí práce: Čelikovský Sergej; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-26)
   V tejto práci sú študované numerické aspekty optimálneho riadenia nelineárnych systémov. Problémy, ktoré rieši, sú inšpirované otázkami, ktoré vyvstávajú pri návrhu nelineárneho prediktívneho regulátora založeného na modeli, ...
  • Studium energetické náročnosti osvětlovacích soustav v podmínkáchi mezopického vidění 

   Autor: Zálešák Jan; Vedoucí práce: Habel Jiří; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-11)
   Předložená disertační práce se věnuje tématu mezopického vidění a návazných možností potenciálních úspor vyplívajících z provozu a dimenzování veřejných osvětlovacích soustav pro podmínky mezopického vidění. V práci jsou ...
  • Slovní popis tras v navigaci osob se zrakovým postižením 

   Autor: Balata Jan; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-07)
   Dizertační práce se zaměřuje na problém navigace osob se zrakovým postižením. Existuje mnoho výzkumných směrů od senzorické substituce, přes systémy vyhýbání se překážkám, po navigační systémy s různými vstupními avýstupními ...
  • Herněteoretický přístup k optimalizaci konfigurací 

   Autor: Durkota Karel; Vedoucí práce: Pěchouček Michal; Oponent práce: Matyáš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-07)
   ývoj všudepřítomných počítačových sítí přináší uživatelům pohodlí. Sítě čelí neustále rostoucímu počtu útoků, které uživatele těchto sítí ohrožují. V současnosti se síťová bezpečnost soustředí hlavně na detekci a zmírnění ...
  • Fyzikální modely pro robotickou manipulaci s měkkými materiály 

   Autor: Petrík Vladimír; Vedoucí práce: Hlaváč Václav; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-02)
   ato práce studuje robotické skládání oblečení. Oblečení je z měkkého materiálu, který představuje poměrně širokou třídu obtížně manipulovatelnou robotem. Složitost spočívá ve vysokém počtu stupňů volnosti měkkých materiálů. ...
  • Vylepšení vjemových a pohybových schopností záchranných mobilních robotů 

   Autor: Kubelka Vladimír; Vedoucí práce: Svoboda Tomáš; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-07)
   Nasazení mobilních robotů během zásahů záchranných složek je způsob, jak učinit práci záchranářů bezpečnější a efektivnější. Na roboty jsou ale při takovém použití kladeny vyšší nároky kvůli podmínkám, které při těchto ...
  • Prostorové vektorové mikrovlnné měření v prostoru 

   Autor: Adler Viktor; Vedoucí práce: Hoffmann Karel; Oponent práce: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-22)
   V této práci je představena nová interferometrická měřicí metoda pro měření koeficientu přenosu mezi dvěma anténami. Jestliže je přenos mezi anténami realizován odrazem od nějakého předmětu, lze metodu využít např. pro ...
  • Analogové obvody pro DC-DC měniče 

   Autor: Dřínovský Martin; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Jakovenko Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   DC-DC měniče jsou nepostradatelnou součástí řady aplikací. Vzhledem k neustálé integraci
  • Hierarchie obálek pro výkonné sledování paprsku 

   Autor: Meister Daniel; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Fotorealistická syntéza obrazu staví na algoritmu sledování paprsku, který řeší problém nalezení nejbližšího průsečíku mezi daným paprskem a geometrickými primitivy scény. Přestože je tento problém geometricky velmi ...
  • Magnetické senzory a gradiometry pro detekci objektů 

   Autor: Vyhnánek Jan; Vedoucí práce: Ripka Pavel; Oponent práce: Blažek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Disertační práce popisuje vývoj nových detekčních zařízení s anizotropními magnetorezistory
  • Technická podpora a kvalita služeb v plošně rozprostřených síťových odvětvích 

   Autor: Holeček Jiří; Vedoucí práce: Brabec Zdeněk; Oponent práce: Mišurec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   V síťových odvětvích, jako je energetika, plynárenství a také telekomunikace, je potřeba na územích pokrytých infrastrukturou vykonávat práce a to jak plánované, tak i neplánované. Úkony jsou vykonávány technickými specialisty ...
  • Ekonometrický model SMART Grid sítě 

   Autor: Hrůza Tomáš; Vedoucí práce: Brabec Zdeněk; Oponent práce: Mišurec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Primárním cílem předkládané disertační práce je přispět k rozvoji vyšší míry autonomie domácnosti a naplnit jednu z klíčových priorit Evropské komise v oblasti efektivního využívání elektrické energie u maloodběratelů. ...
  • Paralelní optimalizační algoritmy pro optimalizaci výroby 

   Autor: Bukata Libor; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Hladík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-23)
   Průmyslová výroba je založena na složitých procesech, které přímo ovlivňují výrobní kapacitu a celkové náklady. Není proto divu, že je snaha využít počítače k optimalizaci těchto procesů za účelem zlepšení rentability ...
  • Dvoudimensionální univerzální algebra 

   Autor: Dostál Matěj; Vedoucí práce: Velebil Jiří; Oponent práce: Adámek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-28)
   Tato práce se zabývá kategoriální universální algebrou. Zobecňuje mnoho výsledků klasické kategoriální universální algebry pro obohacené kategorie, popřípadě pro vícerozměrné kategorie. Mimo jiné patří mezi výsledky práce ...
  • Optimalizace hydrologických modelů pomocí heuristických algoritmů 

   Autor: Chlumecký Martin; Vedoucí práce: Richta Karel; Oponent práce: Kuráž Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-12)
   Srážko-odtokové modely jsou teoretické modely založené na fyzikálních principech pohybu vody. Vtéto práci se zabýváme konceptuálním srážko-odtokovým modelem Sacramento Soil Moisture Accounting Model (SAC-SMA), pomocí kterého ...