Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 432

  • Lock-chart solving 

   Autor: Černoch, Radomír; Vedoucí práce: Železný, Filip
   (2017)
   Lock-chart solving (also known as master key system solving) is a process for designing mechanical keys and locks so that every key can open and be blocked in a user-defined set of locks. This work is an algorithmic ...
  • Coupled Learning and Planning for Active 3D Mapping 

   Autor: Petříček, Tomáš; Vedoucí práce: Svoboda, Tomáš; Zimmermann, Karel
   (2017)
   The thesis presents several results in the area of 3D perception, with focus on combining learning and planning in active 3D mapping. Autonomous robots, including those deployed in search and rescue operations or ...
  • Dynamic Reconfiguration of Intrusion Detection Systems 

   Autor: Stiborek, Jan; Vedoucí práce: Pevný, Tomáš; Rehák, Martin
   (2017)
   Intrusion detection systems (IDS) used in network security are complex solutions that require precise tuning prior to their deployment. Such tuning, however, is a problem. If done statically, the fixed configuration fails ...
  • Visible Light Communications for Indoor Applications 

   Autor: Chvojka, Petr; Vedoucí práce: Zvánovec, Stanislav
   (2017)
   The field of visible light communications (VLC) has undergone a rapid development in recent years. The increased utilization of light emitting diodes (LEDs) has opened new possibilities for especially indoor services ...
  • Optimal Control Strategy of Hybrid Electric Vehicle 

   Autor: Haubert, Tomáš; Vedoucí práce: Mindl, Pavel
   (2017)
   This thesis deals with the very progressive branch of the automotive industry, hybrid and electric vehicles. Based on the configuration the hybrid and electric vehicles are using an electric motor for the converting ...
  • Application of Field Progammable Gate Arrays in Sophisticated Control Structures of Electric Drive 

   Autor: Zoubek, Ondřej; Vedoucí práce: Zděnek, Jiří
   (2017)
   This doctoral thesis deals with the transmission of traction power from the traction vehicle to the train and presents an analysis of the current state of operation of the slip regulator on the III. generation heavy ...
  • High Energy Density Plasma Diagnostics Using Neutron and Gamma Detectors 

   Autor: Cikhardt, Jakub; Vedoucí práce: Klír, Daniel
   (2017)
   Deuterium Z-pinches are e cient sources of pulsed soft and hard x-rays, fast ions, and neutrons. Many phenomena related to an acceleration of ions and neutron production on the Z-pinches have not yet been explained. ...
  • Pokročilé návrhy elektromagnetických aktuátorů 

   Autor: Křivka, Vladimír; Vedoucí práce: Doležel, Ivo
   (2017)
   Práce je zaměřena na návrh, modelování, realizaci a ověření charakteristik výkonového trojfázového lineárního aktuátoru. Jedná se o sdruženou úlohu magnetického a teplotního pole. V teoretické části práce je objasněn ...
  • Analýza využití vybrané metody v testování marketingové komunikace 

   Autor: Červenka, Petr; Vedoucí práce: Vávrová, Věra
   (2017)
   Jednou z možností jak obstát v konkurenčním prostředí je efektivněji komunikovat s cílovým zákazníkem. Rychlý rozvoj technologií nabízí stále lepší možnosti, jak zkoumat chování, vnímání a emoční zapojení zákazníků. Novým ...
  • Sound Source Localization in Enclosures 

   Autor: Koutný, Adam; Vedoucí práce: Jiříček, Ondřej; Brothánek, Marek
   (2017)
  • Automatic Scaling in Cloud Computing 

   Autor: Vondra, Tomáš; Vedoucí práce: Šedivý, Jan
   (2017)
   This dissertation thesis deals with automatic scaling in cloud computing, mainly focusing on the performance of interactive workloads, that is web servers and services, running in an elastic cloud environment. In the ...
  • Reveal or Hide: Information Sharing in Multi-Agent Planning 

   Autor: Štolba, Michal; Vedoucí práce: Komenda, Antonín; Vokřínek, Jiří
   (2017)
   The ability to plan a sequence of action in order to achieve a given goal with respect to the initial conditions of the world is one of the crucial aspects of intelligence. It is no surprise, that this aspect has been ...
  • Teorie chaosu jako východisko pro analýzu ekonomických dynamických systémů 

   Autor: Kříž, Radko; Vedoucí práce: Fialová, Helena
   (2017)
   Disertační práce je zaměřena na analýzu ekonomických dynamických systémů z hlediska teorie chaosu a vypracování metodiky detekce deterministického chaosu. Úvod je věnován fundamentálním otázkám filozofického charakteru ...
  • Multi-coincidence System of Ionization Radiation Detectors Based on Advanced Position Sensitive Detectors 

   Autor: Mašek, Petr; Vedoucí práce: Husák, Miroslav; Jakůbek, Jan
   (2017)
   Detection of ionizing radiation is an issue which affects many areas of a human life. Significant progress in detection capabilities was caused by the development of electronics in recent decades. This dissertation thesis, ...
  • Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik 

   Autor: Černek, Petr; Vedoucí práce: Urbánek, Jan
   (2017)
   Tato práce se zabývá vstupními daty pro analýzu rizik. V úvodu představuje důvody výzkumu, dnešní stav oboru a hypotézu této práce, stanovenou během odborné rozpravy. „Neexistují vhodné metody sběru a hodnocení dat pro ...
  • Methods of faults indentification in photovoltaic systems 

   Autor: Černá, Ladislava; Vedoucí práce: Benda, Vítězslav
   (2017)
   V současné době funguje v ČR i ve světě mnoho fotovoltaických (PV) elektráren, které se potýkají s různými známými i méně známými problémy. Např. PV moduly vyrobené z krystalického křemíku, které byly až donedávna považovány ...
  • Diody s rychlým zotavením na bázi katodových mikrosvodů 

   Autor: Pína, Libor; Vedoucí práce: Vobecký, Jan
   (2017)
  • Measurement of fast-flying targets in near-zone 

   Autor: Jeník, Vojtěch; Vedoucí práce: Hudec, Přemysl
   (2017)
   This thesis deals with the problem of detection, identification and tracking of fast flying objects close to radar sensors, which reflects a current set-up in radar based active defense systems (ADS). Furthermore, a ...
  • Reliability of optical structures in harsch environments 

   Autor: Bohata, Jan; Vedoucí práce: Zvánovec, Stanislav; Komanec, Matěj
   (2017)
   Networks of decades-old optical fibers created for operating optical communications are still in use today and being applied to the harsh environments of avionics and military, marine, and space systems. Consequently, an ...
  • Supporting Exploratory Testing by Automated Navigation Using the Model of System Under Test 

   Autor: Frajták, Karel; Vedoucí práce: Jelínek, Ivan; Bureš, Miroslav
   (2017)
   Exploratory Testing (ET) is software testing technique, which is applicable to software development projects, in which test basis (design documentation) is not available, or at least not complete and consistent enough ...