Recently added

Now showing items 1-20 of 513

  • Studium a simulace molekulárních interakcí na površích diamantu 

   Author: Petra Matunová; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Weiter Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Nalezení nových flexibilních materiálů pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů nabývá na významu pro splňení požadavků moderní společnosti. Diamantové nanočástice označované jako nanodiamanty (NDs) mají řadu příznivých ...
  • Automatická detekce grafoelementů ve spánkovém EEG 

   Author: Elizaveta Saifutdinova; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Otáhal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-07)
   Analýza mozkové aktivity je jednou z klícových vyšetrovacích metod v moderní spánkové medicíne a výzkumu.
  • Optimalizované TDMA rozvrhovací algoritmy pro Cluster-Tree WSNs 

   Author: Aasem Ahmad; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Almeida Luis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-11)
   Bezdratove senzorove site (WSN) se prirozene objevily diky nedavnemu pokroku v oblasti bezdratove komunikace, mikro-elektro-mechanickych systemu a vysoce integrovane elektroniky. Navic tendence k integraci vypoctu s fyzickymi ...
  • Pokročilé metody využití synchrofázorů v elektroenergetice 

   Author: Libor Straka; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Disertační práce se zaměřuje na pokročilou metodu odhadu frekvence a fázorů pro potřeby elektroenergetiky. Přesné určení frekvence v elektrizační soustavě je klíčové pro moderní způsoby monitoringu a systémů řízení. Úvodem ...
  • Vizuální vyhledávání pomocí kompaktních reprezentací 

   Author: Filip Radenović; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Šivic Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-26)
   Tématem této práce je vyhledávání v rozsáhlých kolekcích obrázků pomocí obrazové informace s cílem najít všechny obrázky zobrazující konkrétní objekt. Hledaný objekt, tzv. dotaz, je také definován obrázkem, což může být ...
  • Metody propojení počítačem generované a ručně kreslené animace 

   Author: Marek Dvorožňák; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Kozlíková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-25)
   Celovečerní kreslené filmy z dílen renomovaných animačních studií, jako je Disney Animation nebo Pixar, jsou v dnešní době téměř výlučně tvořeny na počítačích s využitím pokročilých digitálních technik, jakými jsou např. ...
  • Analýza nezávislých komponent pro předzpracování elektroencefalogramu 

   Author: Jan Šebek; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Koldovský Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-02)
   Tato práce se zabývá hlavními problémy algoritmů analýzy nezávislých komponent (ICA), to jest například omezeným množstvím vzorků signálu, při zpracování elektroencefalografických (EEG) záznamů a návrhem robustních algoritmů, ...
  • Diagnostika vodivých lepených spojů a vybraných částí adhézní montáže 

   Author: Seba Barto; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Pietriková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-21)
   Dizertační práce se zabývá novou tunelovou teorií vodivosti elektricky vodivých lepidel. Tato znalost je důležitá pro řízení optimálních podmínek procesu elektricky vodivé adhezní montáže. Součástí práce je I rozbor vlivů ...
  • Vícerozměrný monitoring zpoždění Cloudu a jeho aplikace 

   Author: Ondřej Tománek; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-13)
   Předmětem této disertační práce je nový koncept Vícerozměrného monitorování síťové latence Cloud Computingu a aplikace naměřených dat.Síťová latence má přímý dopad jak na výkonnost služeb, tak i na následnou uživatelskou ...
  • Aspektově řízený přístup při vývoji informačních systémů 

   Author: Karel Čemus; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Šaloun Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
   Vývoj podnikových informačních systémů klade vysoké požadavky na jejich návrh a architekturu. Kromě implementace rostoucího počtu byznys procesů jsou tyto systémy zodpovědné i za ukládání a konzistenci dat, integraci se ...
  • Nové modely vysokonapěťových křemíkových součástek pro radiové frekvence 

   Author: Stanislav Banáš; Supervisor: Dobeš Josef; Opponent: Biolek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-06)
   Tato dizertační práce je zaměřena na modelování vysokonapěťových součástek tvořených velmi nízko dotovanými vrstvami. Takovéto součástky se vyznačují vlastnostmi, které ve standardních kompaktních SPICE modelech nejsou ...
  • Experimentální diagnostika hustého plazmatu 

   Author: Balzhima Cikhardtová; Supervisor: Kubeš Pavel; Opponent: Tichý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-22)
   Tato doktorská práce je věnována experimentálnímu výzkumu na megaampérovém plasmatickém fokusu PF-1000 v Institutu fyziky plazmatu a laserové mikrosyntézy ve Varšavě. Plasmatické fokusy jsou impulsní silnoproudá výbojová ...
  • Predikce životnosti, testování a měření parametrů foliových kondenzátorů 

   Author: Martin Horák; Supervisor: Papež Václav; Opponent: Mentlík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-22)
   Cílem disertační práce je shrnutí degradačních mechanismů u svitkových kondenzátorů s metalizovanou elektrodou.Na počátku studia degradace svitkových kondenzátorů se vyskytl problém s měřením parametrů u kondenzátorů s ...
  • Škálovatelné algoritmy rozvrhování pro vestavěné systémy s požadavky na běh v reálném čase 

   Author: Anna Minaeva; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Sekanina Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-22)
   Rostoucí požadavky uživatelů vedou k zvyšujícímu se počtu aplikací integrovaných do vestavěných systémů. Tyto aplikace mohou mít požadavky na provoz v reálném čase, které ovlivňuji užitečnost výpočtů po deadlinu. Aby se ...
  • Optimalizace výkonových MOSFET součástek vhodných pro integrované obvody 

   Author: Vacula Patrik; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Musil Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-12)
   Táto doktorská práca sa zaoberá návrhom laterálnych výkonových tranzistorov s nízkym špecifickým odporom pri zapnutom stave, vhodných pre integráciu do Integrovaných Obvodov.
  • Model cirkulace přenosu krevních plynů a acidobáze pro tvorbu lékařských simulátorů a podpory rozhodování 

   Author: Ježek Filip; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Integrativní matematické modely v medicíně mají v zásadě tři účely: testovat konzistentnost současného fyziologického porozumění, vytvářet demonstrační vzdělávací simulátory a předpovídat specifické výsledky zdravotních ...
  • Aplikace analogie mezi elektrony a světelnými vlnami do metamateriálů 

   Author: Hrebíková Ivana; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Dizertační práce se zabívá aplikací analogií mezi elektronovými a electromagnetickými vlnami a její následní aplikaci v návrhu polovodičových heterostruktur. V úvodní části je stručne zhrnut spůsob řešení nerelativistické ...
  • Metody detekce analytů založené na speciálních optických vláknech 

   Author: Němeček Tomáš; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-20)
   Vláknově-optické senzory poskytují celou řadu výhod jako například imunitu na elektromagnetické pole, malou hmotnost či chemickou odolnost. Těchto předností lze využít v náročných průmyslových prostředích, v místech, kde ...
  • Metody hodnocení moderních optických materiálů 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Kratochvíl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-05)
   Dizertační práce na téma Metody hodnocení moderních optických materiálů je zaměřena na popis a vývoj metod pro hodnocení kvality optických materiálů pro pokročilé aplikace. Tato práce je zaměřena optický materiál Kalomel ...
  • Radiofrekvenční a mikrovlnné vlastnosti proteinových struktur 

   Author: Krivosudský Ondrej; Supervisor: Cifra Michal; Opponent: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-20)
   Elektromagnetická charakterizace biomolekulárních nanostruktur poskytuje hlubší porozumění interakcím elektromagnetických vln s polární a strukturně komplexní biologickou hmotou. Navíc otevírá nové možnosti pro zkoumání ...