Recently added

Now showing items 1-20 of 557

  • Využití technologií sémantického webu v doménových informačních systémech 

   Author: Martin Ledvinka; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Zamazal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Ačkoliv se měl stát nástupcem dnes všudypřítomného webu, sémantický web a jemu příbuzné technologie byly po dlouhou dobu předmětem především akademického výzkumu. Teprve v posledních letech začal tento koncept pronikat i ...
  • Komplexní automatické hodnocení signálu povrchového EMG a EMG s vysokou hustotou záznamu 

   Author: Iva Milerská; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Konvičková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-18)
   Problémy s pohybovým aparátem jsou rozšířené po celém světě. Sedavých zaměstnání v současné době stále přibývá. Nedostatek pohybu vede k postupnému úbytku svalů a vytváření jejich dysbalance. To má za následek zkracování ...
  • Bezpečné autonomní posilované učení 

   Author: Martin Pecka; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Piater Justus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-30)
   Technika posilovaného učení již nesčetněkrát prokázala svou užitečnost v robotice a dalších aplikacích strojového učení. Dovoluje učit strategie řízení robotů bez přesné znalosti, jaká akce je ve kterém stavu ideální. K ...
  • Rozvrhovací algoritmy pro komunikační protokoly řízené časem 

   Author: Jan Dvořák; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Bulej Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-20)
   Moderní automobilové systémy přinášejí řadu technologických výzev pro vývojáře elektronických řídicích systémů.
  • Příprava a charakterizace diamantových fotonických struktur 

   Author: Jan Fait; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Diamant je polovodič se širokým zakázaným pásem, který se vyznačuje mnoha zajímavými optickými a elektronickými vlastnostmi, mezi které se řadí přítomnost tzv. barevných center. Barevná centra jsou citlivá na chemické ...
  • Invarianty vzájemného vyloučení v klasickém plánování 

   Author: Daniel Fišer; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Hoffmann Jörg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   ešením problémů v klasickém plánování je sekvence operátorů vedoucí z iniciálního stavu do jednoho z cílových stavů. roblémy v klasickém plánování jsou popsány doménově-nezávisle, takže utomatická extrakce strukturálních ...
  • Mikromanipulace pomocí dielektroforézy: modelování a na optimalizaci v reálném čase založené řízení 

   Author: Tomáš Michálek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Régnier Stéphane
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Tato práce popisuje nový výpočetní framework pro řízení pozice a orientace mikroskopických objektů libovolných tvarů pomocí dielektroforézy. V práci je odvozen matematický model vhodný pro účely řízení, tedy spočitatelný ...
  • Local Descriptors for Image Matching and Retrieval 

   Author: Arun Mukundan; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Tuytelaars Tinne
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Práce se zabývá problémem párování a vyhledávání obrázků pomocí lokálních deskriptorů a studuje různé aspekty jejich konstrukce. Především se zaměřuje na míry používané pro popis pixelů a jejich okolí a na kódování jejich ...
  • Etalony střídavé magnetické indukce a jejich využití v metrologii 

   Author: Michal Ulvr; Supervisor: Kašpar Petr; Opponent: Blažek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   Tato dizertační práce se zabývá etalony střídavé magnetické indukce a jejich využitím v metrologii. Práce je zaměřena především na návrh a realizaci nových etalonů, které by rozšířily stávající možnosti kalibrací střídavých ...
  • Optimalizace příjmu multi-konstelačních signálů družicové navigace 

   Author: Jiří Svatoň; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kasal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   Disertační práce se zabývá akvizicí, česky zachycením, signálů družicové navigace (GNSS). Tedy počátečním hrubým odhadem parametrů, časového zpoždění a Dopplerova posunu, jejich signálů. Práce cílí na využití algoritmu ...
  • Hybridní spoj využívající bezvláknové optiky a komunikace ve viditelném spektruCelooptické sítě 

   Author: Petr Pešek; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   V součastnosti bezdrátové optické komunikace (optical wireless communication, OWC) získávají širokou pozornost jako vhodný doplněk ke komunikačním přenosům v rádiovém pásmu. OWC nabízejí několik výhod včetně větší šířky ...
  • Rozpoznávání rostlin a hub z obrázků 

   Author: Milan Šulc; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Suk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-04-14)
   Tato práce se zabývá rozpoznáváním druhů rostlin a hub z obrazu, od rozpoznávání skenů a fotografií listů a kůry v kontrolovaných podmínkách až po neomezená pozorování rostlin a hub "ve volné přírodě" s komplikovaným pozadím ...
  • Specifikace pro inteligentní syntézu softwaru 

   Author: Josef Kufner; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Nečaský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-04-21)
   Implementace jednoduchých, avšak příliš různorodých, entit ve webových aplikacích je únavná úloha, jejíž řešení se pokusíme automatizovat. Tato práce směřuje k vytvoření asistivní technologie, kdy počítače programátorům s ...
  • Metody narovnání obrazů opakujících se vzorů v rovině 

   Author: James Brandon Pritts; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Kahl Fredrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-22)
   Disertaˇcní práce prezentuje nové a obecné metody pro automatickou detekci, narovnání a segmentaci opakujících se rovinných vzorů
  • Optimalizace sady testů pro testování v automobilovém průmyslu 

   Author: Tomáš Pospíšil; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Merunka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-23)
   V poslední dekádě automobilový průmysl zaznamenává nárůst stále většího množství komplexních elektronických a softwarových systémů v moderních vozech. Tento nárůst klade zvýšené nároky na systémové a integrační testování ...
  • Řady odražečů pro bezčipovou RFID 

   Author: Jaroslav Havlíček; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Láčik Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-10)
   Disertační práce se zabývá bezčipovou rádiovou identifikací (RFID), oborem jehož cílem je umožnit technologii RFID nalézt nová uplatnění prostřednictvím snížení výrobních nákladů RFID štítků (tagů), které fungují bez ...
  • Interference koherentních signálů při mikrovlnných měřeních 

   Author: Martin Haase; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-01)
   Práce se primárně zabývá mikrovlnnými měřeními, která jsou ovlivněna interferencemi koherentních signálů. Konkrétně se věnuje dvěma typům mikrovlnných měření – měření interferenčních filtrů (EMI/RFI) a měření extrémních ...
  • Plánování sběru dat pro vzdušné prostředky 

   Author: Robert Pěnička; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Barták Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-02)
   Tato práce se zabývá plánováním misí sběru dat bezpilotními vzdušnými prostředky (Unmanned Aerial Vehicles - UAV). Sběr dat je jedním z mnoha využití UAV, při kterém mohou být palubní sensory použity například záchrannými ...
  • Statistická analýza časoprostorových procesů 

   Author: Anna Pidnebesna; Supervisor: Helisová Kateřina; Opponent: Kremláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-26)
   Tato disertační práce se zabývá časoprostorovými procesy a jejich aplikacemi na dva reálné problémy. Prvním z nich je proces korespondence mezi úřady a soukromými osobami, respektive mezi úřady navzájem, v České republice, ...
  • Škálovatelné algoritmy pro řešení stochastických her s omezenou částečnou pozorovatelností 

   Author: Karel Horák; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Fang Fei
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-01)
   Částečně pozorovatelné stochastické hry jsou velmi obecným modelem uvažování o sekvenčním rozhodování agentů v adversariálních doménách. Každý z agentů má nejistotu ohledně stavu prostředí a také ohledně akcí ostatních ...