Now showing items 1-20 of 621

  • Elektrické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokém elektrickém poli 

   Author: Nicolas Lambert; Supervisor: Mortet Vincent; Opponent: Nebel Christoph
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-02)
   V této práci byl studován růst diamantových vrstev dopovaných borem a fosforem. Byla vyvinuta nová metoda zahrnující pulzní proudění plynu pro zvýšení inkorporace atomů fosforu do diamantu během procesu růstu. Pomocí této ...
  • Určování polohy pomocí vícecestného šíření s využitím strojového učení 

   Author: Rostislav Karásek; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Prokeš Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-06)
   Vícecestné šíření rádiového signálu bývalo považováno za problém pro určování polohy, který bylo nutné potlačit. Avšak převratný nový přístup určování polohy s využitím vícecestného šíření způsobil posun paradigmatu, kdy ...
  • Rozvrhování s neurčitými dobami zpracování popsanými empirickými distribucemi 

   Author: Antonín Novák; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Shabtay Dvir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Doba zpracování úlohy je jedním z nejdůležitějsích parametrů rozvrhovacích problémů, obšem je také jedním z těch, které je velmi obtížné získat - obvykle není znám, je drahý na měření nebo nemá deterministickou povahu. ...
  • Pattern Discovery, Learning and Detection in Time Series 

   Author: Martin Ron; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Pellicciari Marcello
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-12)
   Úlohy strojového učení typicky vyžadují velký objem dat pro učení svých modelů. Tato dizeratace se zabývá analýzou časových rad, kterou jsou částým typem dat zaznamenávaných v průmyslu. Cílovou aplíkací jemodelování a ...
  • Monitorování stavu leteckých kompozitních konstrukcí s využitím ultrazvukových deskových vln 

   Author: Lenka Šedková; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Převorovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Monitorování stavu konstrukce (SHM) se stalo součástí moderního přístupu konstrukce letadel, a to konstrukce s přípustným poškozením. Tato práce se zabývá jednou z předních metod SHM – zkoušení pomocí ultrazvukových deskovýh ...
  • Optimalizace a řízení soustav veřejného osvětlení 

   Author: Theodor Terrich; Supervisor: Žák Petr; Opponent: Novák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-20)
   Disertační práce je zaměřena na studium nových možností a prostředků pro řízení soustav veřejného osvětlení a pro optimalizaci jejich spotřeby s ohledem na trendy v oblasti světelných zdrojů, svítidel a řídicích systémů. ...
  • Měření a monitorování spotřeby energie v letectví: Diagnostika a detekce degradací 

   Author: Ondřej Hanuš; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Bréda Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Detekce a diagnostika závad jsou důležitými prvky monitorovacích systémů. Jejich hlavním úkolem je zvýšit bezpečnost a spolehlivost sledovaného zařízení a včasně vyhodnotit jeho neobvyklé chování. V posledních desetiletích ...
  • Sestup po blocích souřadnic a lokální konzistence v lineárním programování 

   Author: Tomáš Dlask; Supervisor: Werner Tomáš; Opponent: Savchynskyy Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-23)
   Přestože problémy lineárního programování (LP) lze řešit v polynomiálním čase, běžné metody nemusí být v praxi dostatečné pro problémy velkého rozsahu, což vytváří poptávku po specializovaných škálovatelných metodách.. ...
  • Biosenzory na bázi nanokrystalického diamantu 

   Author: Václav Procházka; Supervisor: Kulha Pavel; Opponent: Musil Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-02)
   Tato práce se zabývá tenkými vrstvami nanokrystalických diamantů (NCD) pro studie bio-senzorů a je tvořena komentovaným souborem autorových publikací. Ukazuje základní způsoby, jak využít a modifikovat NCD pro snímání ...
  • Vliv supraharmonických na míru stárnutí elektroizolačních polymerních materiálů 

   Author: Ondřej Šefl; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Haller Rainer
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-07)
   V souvislosti s rostoucím počtem velkých výkonových měničů v energetických soustavách se stává tématika znečištění síťových napětí harmonickými v rozsahu frekvencí od cca 2 do 150 kHz (tzv. supraharmonické) stále významnější. ...
  • Nové mikrovlnné komponenty pro měření vzdálenosti a zobrazování 

   Author: Aleksandra Baskakova; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-02)
   Tato práce je zaměřena na návrh součástek v pásmu mikrovln a mm vln pro přesné měření vzdálenosti a zobrazování s vysokým rozlišením, což může být využito v řadě aplikací v automobilovém i strojírenském průmyslu a robotice. ...
  • Opticky aktivní planární vlnovod s rozšířenou spektrální charakteristikou 

   Author: Jiří Šmejcký; Supervisor: Jeřábek Vítězslav; Opponent: Kubeček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-02)
   Disertační práce je zaměřená na výzkum struktur a studium vlastností opticky aktivních křemičitých skel dopovaných vzácnými zeminami a bizmutem pro fotoniku, speciálně pro planární aktivní vlnovody s gradientním profilem ...
  • Telemetrické systémy v medicíně 

   Author: Václav Burda; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kolářová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-12)
   Diabetes mellitus (DM) je chronické onemocnění, které postihuje velké množství lidí po celém světě, přičemž jejich počet se neustále zvyšuje. Pro dosažení optimální dlouhodobé kontroly glykémie je zásadní samospráva, která ...
  • Pixelový detektor vyvinutý v SOI CMOS technologii 

   Author: Tomáš Benka; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Horský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-02)
   Tato práce představuje vývoj speciální třídy MAPS senzoru, který je vyroben v SOI CMOS technologii. Cílovou aplikací senzoru je radiační zobrazování. Hluboká submikronová technologie SOI CMOS se již dlouho používá v mnoha ...
  • Vektorové řízení asynchronního motoru se zahrnutými nelinearitami a změnou parametrů 

   Author: Ondřej Lipčák; Supervisor: Chomát Miroslav; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-02)
   Přestože jsou na trhu k dispozici účinnější stroje než asynchronní motor (AM), jako např. synchronní stroje s permanentními magnety, AM stále zůstává celosvětově nejpoužívanějším typem stroje v pohonech s proměnnými otáčkami ...
  • Učení a vnímaní robotu v částečně neznámem prostředí 

   Author: Vojtěch Šalanský; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-07)
   Mobilní roboty se v posledních letech stávají běžnou součástí záchranářských misí. Během nasazení je robot testován v extrémních podmínkách, jak ze senzorického hlediska (nízké osvětlení, prach nebo přítomnost hustého ...
  • Využití metod dielektrické spektroskopie k bezdemontážní diagnostice stavu izolace vysokonapěťových transformátorů 

   Author: Ondrej Tereň; Supervisor: Vedral Josef; Opponent: Florkowski Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-02)
   Táto práca zaoberá problematikou nedeštruktívnej diagnostiky vysoko napäťových strojov v odbore výroby elektrickej energie. Hlavný dôraz je kladený na meracie metódy slúžiace na posúdenie stavu izolácie týchto strojov. ...
  • Ovlivňování šíření elektromagnetických vln za použití umělých materiálů 

   Author: Michal Červený; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Šipuš Zvonimir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-21)
   Tato práce se zabývá problematikou uměle vytvořených materiálů na bázi periodických struktur, konkrétně frekvenčně selektivními povrchy a metapovrchy. Hlavní důraz je kladen především na ovlivňování elektromagnetického ...
  • Využití symetrií v anténní modální analýze 

   Author: Michal Mašek; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Jakobus Ulrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-21)
   Tato práce se zabývá uplatněním geometrických symetrií v řešení elektromagne-tických úloh. Bodové symetrie - tedy symetrie, které ponechávají alespoň jeden bod prostoru nedotčený - jsou využity v rámci metody momentů ...
  • Nové metody pro automatické měření osvětlenosti a ozvučení prostoru 

   Author: Tomáš Drábek; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Počta Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-14)
   Lidé tráví velkou část dne uvnitř budov, ať už se jedná o jejich domovy, pracoviště, školy, výrobní haly, nebo jiné budovy. Z tohoto důvodu je kladen důraz na zajištění komfortního a zdravého prostředí, které je ověřováno ...