Recently added

Now showing items 1-20 of 543

  • Řady odražečů pro bezčipovou RFID 

   Author: Jaroslav Havlíček; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Láčik Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-10)
   Disertační práce se zabývá bezčipovou rádiovou identifikací (RFID), oborem jehož cílem je umožnit technologii RFID nalézt nová uplatnění prostřednictvím snížení výrobních nákladů RFID štítků (tagů), které fungují bez ...
  • Plánování sběru dat pro vzdušné prostředky 

   Author: Robert Pěnička; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Barták Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-02)
   Tato práce se zabývá plánováním misí sběru dat bezpilotními vzdušnými prostředky (Unmanned Aerial Vehicles - UAV). Sběr dat je jedním z mnoha využití UAV, při kterém mohou být palubní sensory použity například záchrannými ...
  • Interference koherentních signálů při mikrovlnných měřeních 

   Author: Martin Haase; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-01)
   Práce se primárně zabývá mikrovlnnými měřeními, která jsou ovlivněna interferencemi koherentních signálů. Konkrétně se věnuje dvěma typům mikrovlnných měření – měření interferenčních filtrů (EMI/RFI) a měření extrémních ...
  • Statistická analýza časoprostorových procesů 

   Author: Anna Pidnebesna; Supervisor: Helisová Kateřina; Opponent: Kremláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-26)
   Tato disertační práce se zabývá časoprostorovými procesy a jejich aplikacemi na dva reálné problémy. Prvním z nich je proces korespondence mezi úřady a soukromými osobami, respektive mezi úřady navzájem, v České republice, ...
  • Škálovatelné algoritmy pro řešení stochastických her s omezenou částečnou pozorovatelností 

   Author: Karel Horák; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Fang Fei
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-01)
   Částečně pozorovatelné stochastické hry jsou velmi obecným modelem uvažování o sekvenčním rozhodování agentů v adversariálních doménách. Každý z agentů má nejistotu ohledně stavu prostředí a také ohledně akcí ostatních ...
  • Čtecí elektronika systémů detekce částic 

   Author: Zdenko Janoška; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Kodyš Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-07)
   Táto práca sa venuje detekčným systémom častı́c vhodných pre meranie röntgenového žiarenia, beta žiarenia a iónov vrátane alfa častı́c. Tento detekčný systém pozostáva z kremı́kového n+–on–p stripového senzora, ktorý je ...
  • Kompenzace jalového výkonu v moderní architektuře rozvodné sítě se synchronním kondenzátorem 

   Author: Famous Oghomwen Igbinovia; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Santarius Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Klesající zdroje fosilních paliv, rostoucí ceny pohonných hmot a liberalizace elektroenergetických systémů mění kontext, ve kterém jsou provozovány a regulovány architektury elektrické sítě. Obavy týkající se bezpečnosti ...
  • Perspektivní metody modelování nelineárních indukčních ohřevů 

   Author: Zdeněk Novák; Supervisor: Doležel Ivo; Opponent: Kožený Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-25)
   Veškeré metalurgické postupy vyžadují dodržení přesných časových a teplotních podmínek. Z tohoto hlediska musí být mnoho procesů indukčního ohřevu řízeno v souladu s předepsaným časovým vývojem teploty zahřívaného tělesa. ...
  • Detekce relevantních záběrů pomocí bodů zájmu pro přeřazování videí 

   Author: Javier Alejandro Aldana Iuit; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Čadík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-25)
   Práce se zabývá problémem vyhledávání videí obsahujících konkrétní objekt. Abychom se vyhnuli indexování vizuálního obsahu neměnného korpus videí, používáme dvoufázový přístup. Nejprve je získán krátký seznam videí z webu ...
  • Analýza v Banachových prostorech 

   Author: Matěj Novotný; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Tišer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-06)
   V práci je studováno téma Lipschitzovských funkcí v Banachových prostorech. Lipschitzovská zobrazení hrají důležitou roli v současné nelineární funkcionální analýze. Jsou rozumnou relaxací lineárních spojitých operátorů, ...
  • Vylepšený systém pro měření výšky 

   Author: Jan Auersvald; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Jalovecký Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-17)
   Tato disertační práce se zabývá rozborem a návrhem možných zlepšení u některých metod měření výšky. Cílem těchto zlepšení je získání návrhu vylepšeného elektronického systému pro měření výšky, který by v porovnání se ...
  • Optické periodické planární struktury s povrchovým tvarováním polymerové vrstvy 

   Author: David Mareš; Supervisor: Jeřábek Vítězslav; Opponent: Uherek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-07)
   Disertační práce je zaměřená na vývoj planárních optických periodických struktur aplikovatelných v informatice a senzorice.První část disertační práce se zabývá výzkumem v oblasti planárních optických periodických polymerových ...
  • Virtuální senzory pro validaci dat a monitorování 

   Author: Vladimír Horyna; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-07)
   Úspora energie je jedním z hlavních témat v oboru řízení a diagnostiky budov. Jedním z největších spotřebitelů energie v komerčních budovách je HVAC systém (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Úspory energie v ...
  • Chemické senzory na pevných a flexibilních substrátech 

   Author: Alexandr Laposa; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Hamáček Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-07)
   Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací chemických plynových senzorů na bázi diamantu a využití technologie inkjet pro selektivní depozici a růst senzorových strutkur. Návrhem, realizací, charakterizací ...
  • Řízení experimentálních aparatur pro ultrazvukovou diagnostiku materiálů 

   Author: Martin Ševčík; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Bálek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-07)
   Předmětem této práce je vývoj měřicích aparatur založených na laserově-ultrazvukových metodách. Tyto systémy představují unikátní možnosti v měření vývoje elastických konstant materiálů během různých procesů (strukturní ...
  • Reprezentace komunikace v bezpečnosti počítačových her 

   Author: Jan Kohout; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-08)
   Vývoj podnikových informačních systémů klade vysoké požadavky na jejich návrh a architekturu. Kromě implementace rostoucího počtu byznys procesů jsou tyto systémy zodpovědné i za ukládání a konzistenci dat, integraci se ...
  • Analýza biochemických dat 

   Author: Jiří Anýž; Supervisor: Štěpánková Olga; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-07)
   Chemie a biochemie prošly významným vývojem laboratorní techniky, který způsobil, že měřená data jsou mnohem složitější a větší než kdy předtím. Analýza chemických a biochemických dat vyžaduje spolupráci chemiků a biologů ...
  • Strojové vnímání textilií s využitím pro jejich robotickou manipulaci 

   Author: Jan Stria; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Jančar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-07)
   Tématem předložené práce je strojové vnímání textilií založené na obrazové informaci a využité pro jejich robotickou manipulaci. Práce studuje několik reprezentativních textilií v běžných kognitivně-manipulačních úlohách, ...
  • Návrh, modelování a optimalizace pasivních optických prvků 

   Author: Catalina Burtscher; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-12)
   Cílem disertacní práce byl návrh, simulace a optimalizace pasivních optických rozbocovacu typu 1xN Y s vysokým poctem kanálu (N = 16). Dvema hlavními oblasti výzkumu jsou návrh, simulace a optimalizace techto rozbocovacu ...
  • Problém minimalizace rozptylu zpoždění vícesměrového vysílání s časovým a kapacitním omezením ve Smart Grid Ethernet sítích 

   Author: Tomáš Hégr; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-02)
   Cílem předložené disertační práce je návrh a ověření optimalizačního algoritmu pro vícesměrové vysílání ve specifických lokálních datových sítích energetických stanic popsaných standardem IEC 61850. Pomocí konceptu softwarově ...