News

Doctoral Theses - 13000

Recently added

Now showing items 1-20 of 566

  • Přenos ručně kresleného stylu na základě předlohy 

   Author: Ondřej Texler; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Šroubek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-06)
   Po více než dvacet let se výzkumníci zabývají problematikou přenosu výtvarného stylu pokroku a obrazy generované počítačem vypadjí téměř jako reálná díla, z dané předlohy na jiný obrázek. Ačkoli v této oblasti došlo k ...
  • Pokročilé přidělování zdrojů pro přímou komunikaci mezi zařízeními v budoucích mobilních sítích 

   Author: Mehyar Najla; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Ström Erik Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-22)
   Přímá komunikace mezi zařízeními (D2D) je slibnou technikou pro zvýšení kapacity a spektrální účinnosti budoucích mobilních sítí. D2D komunikace umožňuje přenos dat mezi dvěma zařízeními (označované jako D2D pár) přímo ...
  • Zlepšení kvality energie v inteligentních sítích pomocí jednotek DG 

   Author: Ibrahim Ahmad; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Santarius Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-21)
   Díky vzrůstající poptávce po obnovitelných zdrojích energie, která je vyvolaná rychlým nárůstem spotřeby energie se stává decentralizovaná výroba elektrické energie nedílnou součástí moderní elektrické sítě. Dobrá kontrola ...
  • Studie využití mikrovlnné diferenční tomografie ve zdravotní diagnostice a terapii 

   Author: Ilja Merunka; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Richter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-12)
   Elektromagnetické (EM) lékařské technologie jsou považovány za perspektivní jak pro diagnostiku, tak i pro terapii. Vzhledem k tomu, že tyto technologie využívají neionizující záření, mají potenciál být levné a velmi často ...
  • Prediktivní řízení pohonu s asynchronním motorem bez čidla otáček 

   Author: Pavel Karlovský; Supervisor: Lettl Jiří; Opponent: Valouch Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-12)
   Významný podíl světové elektrické energie v dnešní době spotřebovávají elektrické pohony. Úspora elektrické energie je tedy v této oblasti důležitým aspektem. Většina velkých elektrických pohonů využívá střídavé motory. ...
  • Validace a verifikace adaptivních systémů řízení pomocí teorie míry a lineárních maticových nerovností 

   Author: Daniel Robert Wagner; Supervisor: Henrion Didier; Opponent: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-20)
   Validace a verifikace zákon ˙u rízení z ˙ ustává na poli leteckého a kosmického prúmyslu nadále kritickým a nákladným procesem. Nejmodernejší postupy se pri identifikaci nejhorších scénár ˙u a existence riskantních trajektorií ...
  • Konsenzus a synchronizace pro distribuovanou estimaci a adaptivní řízení 

   Author: Štefan Knotek; Supervisor: Šebek Michael; Opponent: Lunze Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-20)
   Táto práca sa zaoberá dvoma komplementárnymi prístupmi pre distribuované riadenie a odhadovanie na priestorovo rozprostrených multiagentových systémoch. Prvý prístup sa venuje distribuovanému odhadovaniu veľkého systému ...
  • Modelování a simulace magnetických materiálů pro magnetické senzory 

   Author: Mehran Mirzaei; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Roubal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-12)
   V této práci jsou prezentovány nové matematické modely magnetických materiálů a tyto modely jsou následně použity pro návrh magnetických senzorů. Jedná se jak o teoretické analýzy, tak praktické aplikace. V první části ...
  • Modely a experimenty binaurální interakce 

   Author: Jaroslav Bouše; Supervisor: Maršálek Petr; Opponent: Smékal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-12)
   Dizertační práce popisuje modely a experimenty binaurální interakce se zaměřením na lidské slyšení. Prezentovány jsou modely mediální a laterální superior olivy~(MSO a LSO) fungujících na rate-code principu. Tyto modely ...
  • Využití technologií sémantického webu v doménových informačních systémech 

   Author: Martin Ledvinka; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Zamazal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Ačkoliv se měl stát nástupcem dnes všudypřítomného webu, sémantický web a jemu příbuzné technologie byly po dlouhou dobu předmětem především akademického výzkumu. Teprve v posledních letech začal tento koncept pronikat i ...
  • Komplexní automatické hodnocení signálu povrchového EMG a EMG s vysokou hustotou záznamu 

   Author: Iva Milerská; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Konvičková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-18)
   Problémy s pohybovým aparátem jsou rozšířené po celém světě. Sedavých zaměstnání v současné době stále přibývá. Nedostatek pohybu vede k postupnému úbytku svalů a vytváření jejich dysbalance. To má za následek zkracování ...
  • Bezpečné autonomní posilované učení 

   Author: Martin Pecka; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Piater Justus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-30)
   Technika posilovaného učení již nesčetněkrát prokázala svou užitečnost v robotice a dalších aplikacích strojového učení. Dovoluje učit strategie řízení robotů bez přesné znalosti, jaká akce je ve kterém stavu ideální. K ...
  • Rozvrhovací algoritmy pro komunikační protokoly řízené časem 

   Author: Jan Dvořák; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Bulej Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-20)
   Moderní automobilové systémy přinášejí řadu technologických výzev pro vývojáře elektronických řídicích systémů.
  • Příprava a charakterizace diamantových fotonických struktur 

   Author: Jan Fait; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Diamant je polovodič se širokým zakázaným pásem, který se vyznačuje mnoha zajímavými optickými a elektronickými vlastnostmi, mezi které se řadí přítomnost tzv. barevných center. Barevná centra jsou citlivá na chemické ...
  • Invarianty vzájemného vyloučení v klasickém plánování 

   Author: Daniel Fišer; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Hoffmann Jörg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   ešením problémů v klasickém plánování je sekvence operátorů vedoucí z iniciálního stavu do jednoho z cílových stavů. roblémy v klasickém plánování jsou popsány doménově-nezávisle, takže utomatická extrakce strukturálních ...
  • Mikromanipulace pomocí dielektroforézy: modelování a na optimalizaci v reálném čase založené řízení 

   Author: Tomáš Michálek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Régnier Stéphane
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Tato práce popisuje nový výpočetní framework pro řízení pozice a orientace mikroskopických objektů libovolných tvarů pomocí dielektroforézy. V práci je odvozen matematický model vhodný pro účely řízení, tedy spočitatelný ...
  • Local Descriptors for Image Matching and Retrieval 

   Author: Arun Mukundan; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Tuytelaars Tinne
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Práce se zabývá problémem párování a vyhledávání obrázků pomocí lokálních deskriptorů a studuje různé aspekty jejich konstrukce. Především se zaměřuje na míry používané pro popis pixelů a jejich okolí a na kódování jejich ...
  • Etalony střídavé magnetické indukce a jejich využití v metrologii 

   Author: Michal Ulvr; Supervisor: Kašpar Petr; Opponent: Blažek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   Tato dizertační práce se zabývá etalony střídavé magnetické indukce a jejich využitím v metrologii. Práce je zaměřena především na návrh a realizaci nových etalonů, které by rozšířily stávající možnosti kalibrací střídavých ...
  • Optimalizace příjmu multi-konstelačních signálů družicové navigace 

   Author: Jiří Svatoň; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kasal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   Disertační práce se zabývá akvizicí, česky zachycením, signálů družicové navigace (GNSS). Tedy počátečním hrubým odhadem parametrů, časového zpoždění a Dopplerova posunu, jejich signálů. Práce cílí na využití algoritmu ...
  • Hybridní spoj využívající bezvláknové optiky a komunikace ve viditelném spektruCelooptické sítě 

   Author: Petr Pešek; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   V součastnosti bezdrátové optické komunikace (optical wireless communication, OWC) získávají širokou pozornost jako vhodný doplněk ke komunikačním přenosům v rádiovém pásmu. OWC nabízejí několik výhod včetně větší šířky ...