Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 497

  • Aplikace analogie mezi elektrony a světelnými vlnami do metamateriálů 

   Autor: Hrebíková Ivana; Vedoucí práce: Jelínek Lukáš; Oponent práce: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Dizertační práce se zabívá aplikací analogií mezi elektronovými a electromagnetickými vlnami a její následní aplikaci v návrhu polovodičových heterostruktur. V úvodní části je stručne zhrnut spůsob řešení nerelativistické ...
  • Metody detekce analytů založené na speciálních optických vláknech 

   Autor: Němeček Tomáš; Vedoucí práce: Komanec Matěj; Oponent práce: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-20)
   Vláknově-optické senzory poskytují celou řadu výhod jako například imunitu na elektromagnetické pole, malou hmotnost či chemickou odolnost. Těchto předností lze využít v náročných průmyslových prostředích, v místech, kde ...
  • Metody hodnocení moderních optických materiálů 

   Autor: Bednář Jan; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Kratochvíl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-05)
   Dizertační práce na téma Metody hodnocení moderních optických materiálů je zaměřena na popis a vývoj metod pro hodnocení kvality optických materiálů pro pokročilé aplikace. Tato práce je zaměřena optický materiál Kalomel ...
  • Radiofrekvenční a mikrovlnné vlastnosti proteinových struktur 

   Autor: Krivosudský Ondrej; Vedoucí práce: Cifra Michal; Oponent práce: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-20)
   Elektromagnetická charakterizace biomolekulárních nanostruktur poskytuje hlubší porozumění interakcím elektromagnetických vln s polární a strukturně komplexní biologickou hmotou. Navíc otevírá nové možnosti pro zkoumání ...
  • Bezpečná deduplikace dat v cloudových úložištích 

   Autor: Staněk Jan; Vedoucí práce: Kencl Lukáš; Oponent práce: Matyáš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Cloudová úložiště se poslední dobou stala výhodnou alternativou k jiným typům úložišť, jejich provozovatelé se však potýkají s problémem jak skloubit optimalizaci a ochranu uložených dat. Pro zajištění utajenosti svých dat ...
  • Automatická analýza poruch řeči u neurodegenerativních onemocnění 

   Autor: Hlavnička Jan; Vedoucí práce: Čmejla Roman; Oponent práce: Jech Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Biomarkery získané automatickou analýzou hlasu se těší rostoucímu zájmu logopedů i neurologů v souvislosti s možností rozšířit dosud značně limitovaná neinvazivní měření motorických poruch řeči způsobených neurodegenerativními ...
  • Použití technologie FACTS za účelem minimizace ztrát a zlepšování stability v elektrických soustavách 

   Autor: Tuzikova Valeriya; Vedoucí práce: Tlustý Josef; Oponent práce: Chemišinec Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   V moderním elektroenergetickém světě, zaujímají systémy FACTS (Flexible AC Transmission Systems) nebo flexibilní přenosové systémy střídavého proudu, velice důležitý význam. V souvislosti s rostoucím zájmem o rozvoj ...
  • Senzorová matice pro detekci plynů s nanokompozitními materiály 

   Autor: Kroutil Jiří; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Hamáček Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Tato disertační práce se zabývá přípravou senzorů pro detekci a monitorování plynů a par, zvláště pak nebezpečných, vznikajících v průmyslových odvětvích. S ohledem na cenu a spotřebu elektrické energie jsou studovány ...
  • 3D rekonstrukce s časově proměnlivou geometrií 

   Autor: Albl Čeněk; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Čadík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-14)
   Metody rekonstrukce 3D modelů okolního světa jsou již dlouho studovaným a důkladně probádaným tématem. Většina technik 3D počítačového vidění je postavená na perspektivním modelu kamery, jehož parametry se nemění v čase. ...
  • Dekompozice povrchového EMG signálu na akční potenciály a jeho použití pro ovládání 

   Autor: Pošusta Antonín; Vedoucí práce: Otáhal Jakub; Oponent práce: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-28)
   Využití elektromyografické aktivity pro ovládání zařízení bylo zkoumáno během posledních 3 dekád. Asistivní technologie založené na EMG aktivitě ve formě aktivních protéz se stávají běžnými a zároveň se začínají objevovat ...
  • Radiačně odolná výkonová elektronika pro kosmické aplikace 

   Autor: Laifr Jaroslav; Vedoucí práce: Draxler Karel; Oponent práce: Adamčík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-15)
   Rychle se vyvíjející trh se spotřební elektronikou se svými rostoucími nároky na výkon a miniaturizaci, podobně jako Moorův zákon ve vývoji výkonu počítačů, přináší nové poznatky a problémy, které lidstvo musí plně pochopit ...
  • Mixed-Reality a High-Fidelity Simulace v Autonomních Bezpilotních Systémech 

   Autor: Selecký Martin; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
   ato práce se zabývá problematikou bezpečného a efektivního vývoje multi-robotických systémů, konkrétně systémů sestávajících z více bezpilotních strojů (UAV). Pro správnou funkci takovýchto bezpilotních systémů (UAS) v ...
  • Mikrostrukturní charakterizace slitin Mg-Zn technikami transmisní elektronové mikroskopie 

   Autor: Němec Martin; Vedoucí práce: Sedláček Josef; Oponent práce: Lukáč Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-10)
   Práce je zaměřena na mikrostrukturní charakterizaci slitin Mg-Zn pomocí technik transmisní elektronové mikroskopie. Stručná historie a průmyslové využití Mg a jeho slitin jsou popsány s důrazem na aktuální perspektivní ...
  • Nové opticky aktivní struktury realizované na vlnovodu s gradientním profilem indexu lomu 

   Autor: Barkman Ondřej; Vedoucí práce: Jeřábek Vítězslav; Oponent práce: Uherek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Tato disertační práce je zaměřená na studium optických struktur zhotovených technologií iontové výměny do substrátů silikátových skel. Cílem práce je návrh a realizace nových struktur s gradientním indexem lomu na substrátu ...
  • Pravděpodobnostní modely pro sdruženou segmentaci, detekci a sledování 

   Autor: Sixta Tomáš; Vedoucí práce: Flach Boris; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
   Migrace buněk a buněčných částic hraje důležitou roli ve fungování živých organismů. Systematický výzkum buněčné migrace byl umožněn v posledních dvaceti letech rychlým rozvojem neinvazivních zobrazovacích technik a ...
  • Metody měření vlivu lidského činitele při řešení extrémních situacích v letectví 

   Autor: Bruna Ondřej; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Přenosil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-15)
   Disertační práce se věnuje měření fyziologických signálů pilotů testovaných na pohyblivém simulátoru se Stewartovou platformou v situaci simulovaného nouzového přistání. Tento experiment je unikátní testováním profesionálních ...
  • Senzory na bázi uhlíkových nanomateriálů 

   Autor: Náhlík Josef; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Novák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací senzorů plynů a UV záření s využitím nových materiálů a jejich kombinací. Pro depozici vybraných materiálů byla použita inkjet materiálová tiskárna.
  • Návrh generátorů pravých náhodných čísel vhodných pro integrované obvody 

   Autor: Kotě Vlastimil; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Háze Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Tato doktorská práce se zabývá návrhem generátorů pravých náhodných čísel (TRNG) vhodných pro integrované obvody (IC). Tato zařízení využívají náhodnost fyzikálních jevů, v tomto případě šumů v polovodičových strukturách. ...
  • Identifikace potenciálně znovupoužitelných částí v neoptimálně strukturovaných automatických testovacích skriptech 

   Autor: Filipský Martin; Vedoucí práce: Jelínek Ivan; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-17)
   S rostoucí složitostí současných informačních systémů roste význam testování a procesu zajištění kvality těchto systémů. Manuální testování softwaru se v mnoha případech ukazuje jako neefektivní, což vede k logickému využití ...
  • Pokročilá správa napájení pro přenosová zařízení 

   Autor: Molata Vladimír; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Musil Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Predložená disertacní práce se zabývá návrhem, verifikací, optimalizací a charakterizací základních bloku a dílcích podbloku, které se využívají ve správe napájení pro prenosná zarízení, u kterých máme k dispozici pouze ...