Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 489

  • Metody měření vlivu lidského činitele při řešení extrémních situacích v letectví 

   Autor: Bruna Ondřej; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Přenosil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-15)
   Disertační práce se věnuje měření fyziologických signálů pilotů testovaných na pohyblivém simulátoru se Stewartovou platformou v situaci simulovaného nouzového přistání. Tento experiment je unikátní testováním profesionálních ...
  • Pravděpodobnostní modely pro sdruženou segmentaci, detekci a sledování 

   Autor: Sixta Tomáš; Vedoucí práce: Flach Boris; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
   Migrace buněk a buněčných částic hraje důležitou roli ve fungování živých organismů. Systematický výzkum buněčné migrace byl umožněn v posledních dvaceti letech rychlým rozvojem neinvazivních zobrazovacích technik a ...
  • Mixed-Reality a High-Fidelity Simulace v Autonomních Bezpilotních Systémech 

   Autor: Selecký Martin; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
   ato práce se zabývá problematikou bezpečného a efektivního vývoje multi-robotických systémů, konkrétně systémů sestávajících z více bezpilotních strojů (UAV). Pro správnou funkci takovýchto bezpilotních systémů (UAS) v ...
  • Mikrostrukturní charakterizace slitin Mg-Zn technikami transmisní elektronové mikroskopie 

   Autor: Němec Martin; Vedoucí práce: Sedláček Josef; Oponent práce: Lukáč Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-10)
   Práce je zaměřena na mikrostrukturní charakterizaci slitin Mg-Zn pomocí technik transmisní elektronové mikroskopie. Stručná historie a průmyslové využití Mg a jeho slitin jsou popsány s důrazem na aktuální perspektivní ...
  • Senzory na bázi uhlíkových nanomateriálů 

   Autor: Náhlík Josef; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Novák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací senzorů plynů a UV záření s využitím nových materiálů a jejich kombinací. Pro depozici vybraných materiálů byla použita inkjet materiálová tiskárna.
  • Dekompozice povrchového EMG signálu na akční potenciály a jeho použití pro ovládání 

   Autor: Pošusta Antonín; Vedoucí práce: Otáhal Jakub; Oponent práce: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-28)
   Využití elektromyografické aktivity pro ovládání zařízení bylo zkoumáno během posledních 3 dekád. Asistivní technologie založené na EMG aktivitě ve formě aktivních protéz se stávají běžnými a zároveň se začínají objevovat ...
  • Nové opticky aktivní struktury realizované na vlnovodu s gradientním profilem indexu lomu 

   Autor: Barkman Ondřej; Vedoucí práce: Jeřábek Vítězslav; Oponent práce: Uherek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Tato disertační práce je zaměřená na studium optických struktur zhotovených technologií iontové výměny do substrátů silikátových skel. Cílem práce je návrh a realizace nových struktur s gradientním indexem lomu na substrátu ...
  • 3D rekonstrukce s časově proměnlivou geometrií 

   Autor: Albl Čeněk; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Čadík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-14)
   Metody rekonstrukce 3D modelů okolního světa jsou již dlouho studovaným a důkladně probádaným tématem. Většina technik 3D počítačového vidění je postavená na perspektivním modelu kamery, jehož parametry se nemění v čase. ...
  • Radiačně odolná výkonová elektronika pro kosmické aplikace 

   Autor: Laifr Jaroslav; Vedoucí práce: Draxler Karel; Oponent práce: Adamčík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-15)
   Rychle se vyvíjející trh se spotřební elektronikou se svými rostoucími nároky na výkon a miniaturizaci, podobně jako Moorův zákon ve vývoji výkonu počítačů, přináší nové poznatky a problémy, které lidstvo musí plně pochopit ...
  • Návrh generátorů pravých náhodných čísel vhodných pro integrované obvody 

   Autor: Kotě Vlastimil; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Háze Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Tato doktorská práce se zabývá návrhem generátorů pravých náhodných čísel (TRNG) vhodných pro integrované obvody (IC). Tato zařízení využívají náhodnost fyzikálních jevů, v tomto případě šumů v polovodičových strukturách. ...
  • Identifikace potenciálně znovupoužitelných částí v neoptimálně strukturovaných automatických testovacích skriptech 

   Autor: Filipský Martin; Vedoucí práce: Jelínek Ivan; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-17)
   S rostoucí složitostí současných informačních systémů roste význam testování a procesu zajištění kvality těchto systémů. Manuální testování softwaru se v mnoha případech ukazuje jako neefektivní, což vede k logickému využití ...
  • Pokročilá správa napájení pro přenosová zařízení 

   Autor: Molata Vladimír; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Musil Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Predložená disertacní práce se zabývá návrhem, verifikací, optimalizací a charakterizací základních bloku a dílcích podbloku, které se využívají ve správe napájení pro prenosná zarízení, u kterých máme k dispozici pouze ...
  • Dynamické modelování piezo-aktuátorů typu MFC integrovaných do kompozitních struktur 

   Autor: Dong Zhongzhe; Vedoucí práce: Šebek Michael; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
   Kompozitní struktury byly již široce používány ve strojírenství. Laminované kompozity používající izotropní nebo anizotropní vrstvy poskytují radu možností navrhování lehkých konstrukcních prvku, které mají vysokou statickou ...
  • Algoritmy pro řízení sítě a optimalizace propustnosti 

   Autor: Vondrouš Ondřej; Vedoucí práce: Hrad Jaromír; Oponent práce: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Tato práce se zabývá návrhem optimalizačních postupů jejichž účelem je zlepšení kontinuity datových přenosů a jejich udržitelnosti v náročných podmínkách úzkopásmových sítí. Představuje nový přístup k optimalizacím síťových ...
  • Automatizovaná metoda charakterizace modelů elektrostatických ochranných prvků v integrovaných obvodech 

   Autor: Nápravník Tomáš; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Stopjaková Viera
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Elektrostatický výboj (ESD) představuje velmi nebezpečný jev, který dokáže v několika málo okamžicích poškodit analogové i digitální bloky integrovaných systémů. Bez efektivních ochranných prvků by prudce klesla výtěžnost ...
  • Analýza a modelování moderních obvodů nábojových pump 

   Autor: Marek Jan; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Biolek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
   Dizertační práce se zabývá návrhem křížově vázané nábojové pumpy, jež se používá pro napájení nízkopříkonových obvodů na čipu. Čtenář je seznámen s netradičním přístupem k popisu diskrétně pracujících analogových soustav ...
  • Průběžná identifikace parametrů modelů vzduchotechniky 

   Autor: Šulc Jan; Vedoucí práce: Ferkl Lukáš; Oponent práce: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-29)
   Dizertační práce je zaměřena na vývoj, zpřesňování a využití matematických modelů proudění vzduchu v silničních tunelech, které mají komplexní strukturu (dlouhé tunely s výjezdovými a příjezdovými rampami a mnoha změnami ...
  • Optimalizace reálných periodicky spínaných obvodů 

   Autor: Náhlík Jiří; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Tichá Dáša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
   Tato práce se zabývá optimalizačními metodami pro reálné periodicky spínané obvody. Analýza a tím i optimalizace takových obvodů počítačem je velmi časově náročná, optimalizační čas závisí na efektivitě použitého optimalizačního ...
  • Identifikace pro prediktivní řízení v podmínkách uzavřené smyčky 

   Autor: Žáčeková Eva; Vedoucí práce: Šebek Michael; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   V posledných rokoch došlo k rozmachu moderných algoritmov pre riadenie v rôznych odvetviach priemyslu. Jednou z metód, ktorá sa stala veľmi populárnou, je aj prediktívny regulátor založený na modeli. Takýto regulátor prináša ...
  • Algoritmy pro rozvrhování lidských zdrojů s využitím strojového učení 

   Autor: Václavík Roman; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   V literatuře lze nalézt mnoho algoritmů řešících kombinatorické problémy, jelikož vědci se touto problematikou zabývají po mnoho desetiletí. Algoritmy jsou většinou navrženy pomocí modelového přístupu. To znamená, že důraz ...