Now showing items 49-68 of 471

  • Analýza systému podnikového vzdělávání 

   Author: Machýčková Gabriela; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je posoudit efektivitu vzdělávacích aktivit ve společnosti AAA Auto. První část této práce je teoretickým východiskem ohledně systému vzdělávání v podnicích. Na teoretickou část navazuje ...
  • Analýza systému podnikového vzdělávání vybrané společnosti 

   Author: Fišerová Markéta; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikového vzdělávání ve vybrané skupině společností působících na českém trhu. Jedná se o Skupinu XY, která je tvořena jednou mateřskou společností a dvěma dceřinými. Cílem ...
  • Analýza systému zaměstnaneckých výhod 

   Author: Jiráňová Michaela; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Rambousková Aneta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá charakteristikou, poskytováním, komunikací a financováním zaměstnaneckých výhod. Cílem práce je analýza motivačního programu ve firmě JHV - Engineering s.r.o., konkrétněji zaměřená na analýzu ...
  • Analýza systému zaměstnaneckých výhod v obchodní společnosti 

   Author: Batchuluunová Mandukhai; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-28)
   Cílem práce je analýza systému zaměstnaneckých výhod v obchodní společnosti. Přínosem práce je vlastní doporučení, ověření výzkumných předpokladů a nestranný pohled na problematiku. Teoretická část se zabývá charakteristikou, ...
  • Analýza trhu se smartphony 

   Author: Jan Martinásek; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu trhu se smartphony z pohledu zákazníka a hodnotí mikroekonomické a marketingové aspekty trhu. Nejprve definuje samotný smartphone a popisuje historii jeho vzniku a vývoje. Po ...
  • Analýza trhu z pohledu společnosti CarTec Group, s.r.o. 

   Author: Lučková Martina; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu trhu z pohľadu spoločnosti CarTec Group, a.s., ktorá v rámci automobilového priemyslu pôsobí v oblasti predaja a služieb. Práca je rozdelená na dve čas-ti, a to teoretickú a ...
  • Analýza trhu z pohledu společnosti CarTec Group, s.r.o. 

   Author: Martina Lučková; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu trhu z pohľadu spoločnosti CarTec Group, a.s., ktorá v rámci automobilového priemyslu pôsobí v oblasti predaja a služieb. Práca je rozdelená na dve čas-ti, a to teoretickú a ...
  • Analýza tvorby ceny elektřiny na burzách 

   Author: Tereza Vokáčová; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Maialeh Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Mezi komoditami, se kterými se obchoduje na velkoobchodních trzích má elektřina své zvláštní místo. Je to dáno jejími specifickými fyzikálními vlastnosti a vel-kým množstvím faktorů, které ovlivňují její cenu a které se ...
  • Analýza vlivu systému Kaizen na motivaci zaměstnanců v podniku 

   Author: Lejčková Martina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Konvalina Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem systému Kaizen na motivaci zaměstnanců. V teoretické části jsou uvedeny charakteristiky a principy Kaizen i motivace a jejich vzájemné provázání. V souvislosti s povahou práce je tato část ...
  • Analýza vývoje ceny ropy 

   Author: Petr Jan; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předkládaná bakalářská práce "Analýza vývoje ceny ropy" se zaměřuje na popis a analýzu nejvýznamnějších agregátů, jež se podílí na vlivu cen ropy. První a druhá část teoreticky popisuje ropu, způsoby jejího získávání a ...
  • Analýza vývoje spotřeby českých domácností v letech 1997 - 2017 

   Author: Pavelková Marie; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato práce se zabývá analýzou vývoje spotřeby českých domácností v letech 1997 až 2017 a to za pomocí dat z Českého statistického úřadu. Práce je rozdělena do dvou částí a to do teoretické a praktické. Teoretická část je ...
  • Analýza zadluženosti obcí ve Středočeském kraji 

   Author: Najmanová Kateřina; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zadluženosti vybraných obcí ve Středočeském kraji. První část teoreticky vymezuje obec jako jednotku územní samosprávy a vysvětluje pojmy související s hospodařením obce. Druhá část ...
  • Analýza zaměstnaneckých výhod v podniku působícím v leteckém průmyslu 

   Author: Syrovátka Albert; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnanecké výhody ve společnosti působící v leteckém průmyslu. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část shrnuje teoretické poznatky v systému odměňování zaměřeného blíže na ...
  • Analýza zaměstnaneckých výhod v příspěvkové organizaci KTN 

   Author: Košťál Jan; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými výhodami. Cílem práce je analyzovat systém využívaní zaměstnaneckých benefitů, daní a její uplatnění v nezisková organizace. První část se zabývá současnou teorii problematiky ...
  • Aplikace managementu v současných společenských změnách 

   Author: Katarína Kaššová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Bárta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Bakalárska práca sa venuje problematike aplikácie manažmentu v súčasných spoločenských zmenách vo vybranej organizácii s dôrazom na nové trendy. V obsahu práce budem dôkladne analyzovať súčasnú situáciu podniku a aký veľký ...
  • Balanced Scorecard v konkrétním podniku 

   Author: Jakubec Kryštof; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá definováním metody Balanced Scorecard jako systému pro měření výkonnosti. Tato metoda je popsána v teoretické části se zaměřením na její perspektivy. V praktické části je metoda popsána při ...
  • BOZP ve vybrané firmě XY 

   Author: Sakař Vojtěch; Supervisor: Pros Josef; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Abstrakt Bakalářská práce byla provedena ve stavební společnosti XY a zabývá se analýzou opravárenské dílny stavebních strojů a jejich aktuálním stavem zajišťující BOZP. Teoretická část práce se zabývá základními právními ...
  • Business inteligence v oblasti predikce poptávky 

   Author: Pokorná Kateřina; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Bradáč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato práce se zabývá nástroji Business intelligence, konkrétně analyzuje řešení pro predikci poptávky pomocí IBMR SPSSR Modeler od společnosti IBM, spol. s.r.o., ve kterém je z dat reprezentačního podniku minulých období ...
  • Co ovlivňuje cenu pohonných hmot v České republice 

   Author: Patrik Nátr; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Šumpíková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Bakalářská práce na téma "Co ovlivňuje cenu pohonných hmot v České republice" se zaměřuje na odhalení a zevrubnou analýzu faktorů, které mají vliv na konečnou cenu pohonných hmot v České republice. Je rozdělena na kapitoly ...
  • CRM systém a jeho nedostatky v personalistice 

   Author: Zahradníček Jan; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nedostatků CRM systémů v personálních společnostech a vede k návrhu jejich optimalizace. V práci je zahrnuta teoretická část, která nejprve zasvěcuje čtenáře do problematiky CRM ...