Now showing items 258-277 of 471

  • Nábor a výběr animátorů CK Alexandria 

   Author: Matoušková Veronika; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Hádková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Cílem bakalářské práce je analýza náboru a výběru animátorů CK Alexandria a návrh nových postupů a procesů pro získávání a výběr animátorů do budoucna. Přínosem práce bude za pomoci navrhované změny přilákat žádoucí uchazeče ...
  • Návrh a implementace pracovního hodnocení ve firmě CleverTech s.r.o. 

   Author: Poláčková Jana; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Tato bakalářská práce analyzuje stav hodnocení pracovníků výzkumného ústavu. Cílem práce je zlepšit nebo nahradit současnou metodu hodnocení zaměstnanců a navrhnout příslušná opatření ke zlepšení v systému odměňování. V ...
  • Návrh a vyhodnocení marketingové kampaně pro FK Ústí nad Labem 

   Author: Doubek Petr; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové kampaně pro akciovou společnost FK Ústí nad Labem. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části bakalářská práce popisuje sportovní marketing, marketingový ...
  • Návrh komunikačního mixu pro Vivantis a.s. 

   Author: Bakulová Zuzana; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Pospíšilová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá marketingem, marketingovou komunikací a e-commerce. Cílem práce je navrhnout konkrétní komunikační mix pro firmu Vivantis a.s. pro zvýšení počtu zákazníků. Součástí praktické části je analýza ...
  • Návrh koncepce outplacementového programu pro společnost XY 

   Author: Šedivá Kateřina; Supervisor: Holá Hana; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-26)
   Bakalářská práce se zaobírá problematikou outplacementu a podporou propuštěných za-městnanců. Teoretická část se věnuje důvodům a metodám propouštění zaměstnanců, dále pak historii a vývoji outplacementu včetně forem a ...
  • Návrh marketingové akce pro nábor do týmu Rainbow Cheerleaders 

   Author: Doskočilová Kristýna; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Čermáková Tamara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Práce se zabývá vypracováním konkrétního marketingového plánu za účelem náboru dalších dětí do týmu Rainbow cheerleaders. Přínosem této práce je zmapování možností oslovení vhodné cílové skupiny a konkrétní plán marketingové ...
  • Návrh marketingové kampaně 

   Author: Niesnerová Tereza; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Maček Otta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové kampaně pro společnost 4Fresh s.r.o., která provozuje FreshKruháč. V listopadu 2016 firma otevřela novou pobočku na Praze 6. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V ...
  • Návrh optimalizace investičního rozhodování 

   Author: Vondrák Marek; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem mé bakalářské práce na téma "Návrh optimalizace investičního rozhodování", je provést návrh technologické, ale i ekonomické efektivnosti možného nakoupeného stavebního stroje firmou Ostin s.r.o. Pro splnění tohoto ...
  • Návrh procesu automatizování testů v rámci vývoje softwaru pro pojišťovnu 

   Author: David Pavelka; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Taimr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Tato bakalářská práce předkládá návrh procesu řízení tvorby automatizovaných testů pro IT sekci pobočky nadnárodní pojišťovny. Vlastní návrh procesu automatizace testování je obohacen o rozhodovací schéma, které slouží ...
  • Návrh procesu náboru studentů pro mezinárodní studijní programy české univerzity 

   Author: Michal Severa; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Cílem teoretické části bakalářské práce bylo zmapovat oblast mezinárodního náboru studentů na české univerzitě a poznatky konfrontovat s postupem mezinárodního náboru studentů na univerzitách v zahraničí. Cílem praktické ...
  • Návrh procesu řízení cestovní kanceláře 

   Author: Richter Mikuláš; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Seidenglanz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Cílem bakalářská práce je identifikovat a popsat probíhající procesy a jejich činnosti, které jsou nezbytné pro efektivní fungování cestovní kanceláře. Provést jejich analýzu a zpracovat návrh na další produkt a jeho ...
  • Návrh projektového postupu transferu technologie v podniku 

   Author: Martina Drapová; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Antošová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem této práce je prozkoumat možné projektové postupy a determinanty procesů transferu technologického know-how, hardwaru a souvisejícího duševního vlastnictví v podniku. Druhým cílem práce je na vybraném podniku analyzovat ...
  • Návrh propagační kampaně firmy zaměřené na koncové zákazníky 

   Author: Taliánová Aneta; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Johnová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh propagační kampaně pro společnost Kariéra, s.r.o. Teoretická část obsahuje hlavně teoretické poznatky nutné k porozumění praktické části, ze základních pojmů, termínů a metody práce. ...
  • Návrh řízení procesů městské příspěvkové organizace 

   Author: Lukáš Petr; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Jáglová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá hned několika problematikami, především pak právním typem příspěvkové organizace a pravidly pro její hospodaření, práce s náklady a jejich řízením, procesním řízením. Cílem práce je zaměřit se ...
  • Nové požadavky na pracovní prostředí ve vybraných odvětvích 

   Author: Holetová Kateřina; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Kotradyová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Práce seznamuje s pracovním prostředím, jeho faktory a vlivem na člověka, shrnuje vývoj kancelářského pracovního prostředí a uvádí determinanty, které na něj mají v současnosti největší vliv. S novými trendy v pracovním ...
  • Ochrana spotřebitele na finančních trzích. 

   Author: Šimon Bílek; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Chlumská Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   V rámci tématu Ochrana spotřebitele na finančních trzích vypracuji pojednání, které se zabývá problematikou spotřebitelských vztahů, zejména ochranou před protiprávním jednáním podnikatele. Zabývám se také nekalými obchodními ...
  • Ochranné prvky bankovek a mincí vydávaných ČNB 

   Author: Tomáš Beran; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Schlossberger Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářskou práci na téma Ochranné prvky bankovek a mincí vydávaných ČNB tvoří dvě části. Teoretická část se věnuje penězům, jejich vzniku a rozvoji trhu peněz. Popisuje úlohu centrální banky ve společnosti, dále historii ...
  • Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů 

   Author: Pohanková Petra; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
   Cílem mé práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování zaměstnanců zvýšit produktivitu ...
  • Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů 

   Author: Pohanková Petra; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování zaměstnanců zvýšit ...
  • Odměňování pracovníků 

   Author: Chocholoušová Martina; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku odměňování a motivace. Tyto dvě složky personální činnosti jsou významnými faktory při výkonu práce a systém odměňování by měl mít každý podnik detailně propracovaný. V práci ...