News

Department of Economic Studies

Collections in this community

Recent Submissions

 • Finanční analýza pro skupinu podniků daného průmyslového odvětví 

  Author: Duda Josef; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Má bakalářská práce se zajímá o Finanční analýzu vybraných podniků. V následujícím dokumentu se budu zabývat finanční analýzou daných podniků, a to v průmyslovém odvětví, sklářství. Cílem je porovnat finanční zdraví vybraných ...
 • Stanovení hodnoty společnosti dodávající telekomunikační zařízení 

  Author: Kuřinová Karolína; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Sabolovič Mojmír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty podniku TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., který je tradičním českým dodavatelem hlasových a datových sítí. Ocenění je zpracováno k 1. 6. 2018. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou ...
 • Studie proveditelnosti otevření španělského tapas baru 

  Author: Fléglová Nikola; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Předmětem diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti otevření španělského tapas baru v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je na základě odborných zdrojů podán výklad ...
 • Stanovení hodnoty podniku Contipro, a.s. 

  Author: Zollerová Monika; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Knopp Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Cílem mé diplomové práce je prostřednictvím vybraných výnosových metod stanovit hodnotu podniku Contipro a.s. jako podklad pro potenciálního externího investora. Teoretická část práce obsahuje základní vymezení pojmů a ...
 • Vývoj e-commerce ve vybraných státech EU 

  Author: Jiřička Jakub; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Lukáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Diplomová práce se zabývá rozvojem e-commerce v České republice a v jednotlivých vybraných zemí. Nejprve jsou charakterizovány relevantní pojmy, následně pak popsán e-commerce z hlediska legislativy. Dále se čtenář může ...
 • Stanovení hodnoty firmy JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. 

  Author: Pavlíček Martin; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Jindřichovská Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty firmy Jelínek - výroba nábytku s.r.o., která se zabývá návrhy a výrobou ložnicového nábytku a matrací. Výsledek této práce může sloužit jako podklad pro rozhodování o výši ...
 • Stanovení hodnoty firmy Autosalon Klokočka, a.s. 

  Author: Pícha Luděk; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti Autosalon Klokočka Centrum a.s. Di-plomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je orientována na zá-kladní pojmy a metody spojené ...
 • Ekonomická analýza životního cyklu tahače návěsů 

  Author: Kopřiva Ondřej; Supervisor: Vlachý Jan; Opponent: Oláh Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Cílem této diplomové je ekonomické porovnání životního cyklu tahače návěsů dvou různých výrobců. V teoretické části je uvedený teoretický základ zkoumané situace. Teorie dopravy, přemísťovací proces, užitkové vozidla, ...
 • Stanovení hodnoty podniku Baumruk & Baumruk, s.r.o. 

  Author: Kotěrová Markéta; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Baumruk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty podniku Baumruk & Baumruk, s. r. o. k 1. 1. 2019 za účelem poskytnutí této informace managementu podniku pro interní potřeby. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení ...
 • Strategická analýza 

  Author: Vondrášková Denisa; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Špilerová Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Cílem této práce je provést strategickou analýzu společnosti O2 Czech Republic a.s. ve vazbě na hlavní konkurenty a navrhnout případná opatření vztahující se k této oblasti. Na základě veřejně dostupných dat jsou postupně ...
 • Analýza trhu z pohledu společnosti CarTec Group, s.r.o. 

  Author: Lučková Martina; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Čámská Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu trhu z pohľadu spoločnosti CarTec Group, a.s., ktorá v rámci automobilového priemyslu pôsobí v oblasti predaja a služieb. Práca je rozdelená na dve čas-ti, a to teoretickú a ...
 • Analýza vývoje spotřeby českých domácností v letech 1997 - 2017 

  Author: Pavelková Marie; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato práce se zabývá analýzou vývoje spotřeby českých domácností v letech 1997 až 2017 a to za pomocí dat z Českého statistického úřadu. Práce je rozdělena do dvou částí a to do teoretické a praktické. Teoretická část je ...
 • Finanční analýza firmy MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. 

  Author: Zamazal Jakub; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou firmy MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. a je rozdělena na dvě části. Část teoretickou, která popisuje finanční analýzu a její nástroje a část praktickou, kde jsou nástroje ...
 • Finanční analýza firmy BKR ČR s.r.o. 

  Author: Šanovec Jan; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Cílem bakalářské práce je vypracovat finanční analýzu výrobní podniku, který pů-sobí ve zpracovatelském průmyslu a zaměřuje se na výrobu doplňků ke střešním oknům. Finanční analýza se provede na základě účetních výkazů ...
 • Analýza systematického rizika v zemích OECD 

  Author: Štulík Adam; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Sabolovič Mojmír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a odhadem systematického rizika ve člen-ských státech OECD. Teoretická část je zaměřena na popis modelu C-CAPM (Consump-tion-based Capital asset pricing Model) a popisujeme jeho ...
 • Prediktivní modely pro identifikaci a kalibraci klíčových faktorů úspěšnosti financování za pomoci crowdfundingu 

  Author: Prošek Daniel; Supervisor: Cipovová Eva; Opponent: Knopp Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  crowdfunding, forecasting, fudning, Bayesian network, logistic regression
 • Mezipodnikové srovnání konkurenčních podniků 

  Author: Mařanová Tereza; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Sabolovič Mojmír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Diplomová práce se zabývá analýzou finančního zdraví vybraného podniku INTERDENT s.r.o. a následným srovnáním s konkurenčními společnostmi v rámci odvětví maloobchod. Teoretická část práce je orientována na přiblížení ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Letiště Praha, a.s. 

  Author: Polednová Natálie; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Myšková Renáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Cílem této práce bylo stanovení hodnoty společnosti Letiště Praha, a. s., výnosovou metodou, jejíž výsledky mohou sloužit jako podklad pro případné investory. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické ...
 • Analýza procesů a specifikace požadavků na informační systém pro projektový management 

  Author: Poláček Martin; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Shomaliová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současné nastavení procesů výzkumné agentury a specifikovat požadavky na nový informační systém pro projektový management. Výsledkem práce je ekonomické zhodnocení investice do ...
 • Analýza nákladů a užitků Investičního projektu Zateplení MŠ Vojanova v Ústí nad Labem 

  Author: Petrová Kristýna; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Zika Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Předmětem bakalářské práce je analýza nákladů a užitků investičního projektu "Zateplení mateřské školy Vojanova v Ústí nad Labem". První praktická část se zaměřuje na charakteristiku a typy investic a charakteristiku analýzy ...

View more