Collections in this community

Recent Submissions

 • Fundamentální a technická analýza akciových titulů na pražské burze 

  Author: Radan Dočekal; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem práce je analyzovat stav vybraných společností na pražské burze a posoudit, zda cena akcií odpovídá fundamentům. Snahou je dále nastínit investiční problematiku. Ve středu zájmu jsou dividendy. Tomu je také přizpůsoben ...
 • Dopady pandemie COVID-19 na světovou ekonomiku 

  Author: Viet Anh Nguyen; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Diplomová práce se zabývá hodnocením dopadu celosvětové pandemie COVID-19 na vyspělé země G7 a Českou republiku a na státy v uskupení BRICS. Důraz je kladen především na hodno-cení vývoje od prvotních restriktivních opatření ...
 • Analýza a návrh procesů zakázky a souvisejících procesů v IT společnosti 

  Author: Natálie Kolková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kovalová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem diplomové práce je analyzovat stávající procesy ve vybraném podniku a následně navrhnout kroky vedoucí k jejich zlepšení. Vybraným podnikem je česká technologická a konzultační IT společnost.Teoretická část je zaměřena ...
 • Prognóza segmentu stavebnictví 

  Author: Veronika Viltová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem této diplomové práce je předání všeobecného přehledu o stavebnictví čtenářům a prognóza stavebnictví jako celku a zároveň vybraných částí stavebnictví, na které se tato práce zaměřuje. Hlavním zaměřením jsou v této ...
 • Marketingový management ve vybraném segmentu s ohledem na celosvětovou koronavirovou krizi 

  Author: Filip Šulc; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Abstrakt této diplomové práce se zabývá tématem marketingového managementu v segmentu středních a velkých společností v kontextu celosvětové koronavirové krize. Práce se zabývá téma- tem marketingového managementu v celé ...
 • Návrh zlepšení agilní transformace firmy v oblasti softwarového vývoje 

  Author: Michaela Rašovská; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tématem této diplomové práce je transformace z vodopádového způsobu řízení projektů na agilní přístupy, orientované na produkt. První část práce pojednává o agilitě samotné a dává ji do kontextu jednotlivých agilních rámců. ...
 • Vliv marketingu na děti a mládež 

  Author: Tereza Toufarová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Diplomová práce zkoumá, jaký vliv mají marketingové aktivity na děti dle určitého stupně vzdělání. Cílem práce je definovat, jak se v průběhu vzdělávání mění vlivy ovlivňující děti ve spotřebitelském chování. Zároveň se ...
 • Prognóza vývoje kvantových počítačů 

  Author: Jan Kuchař; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Dostál Otto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem práce je přiblížení pojmu kvantových počítačů a provedení prognózy vývoje kvantových počítačů. Na začátku práce vysvětluji fungování kvantových počítačů. Poté následuje stručná historie kvantových počítačů, za kterou ...
 • Analýza vybraného finančního aktiva 

  Author: Barbora Dvořáková; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato diplomová práce se věnuje představení technologie blockchain. Cílem práce je poskyt-nout přehledný a komplexní obraz o této technologii, popsat její fungování, výhody i nevýhody a navrhnout, jak by tato technologie ...
 • Analýza cen BITCOIN 

  Author: Tomáš Ruprich; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá kryptoměnou bitcoin a analýzou její ceny. Cílem práce je předložit analýzu bitcoinu a zhodnocení tohoto finančního aktiva pohledem investora. Potencionální investor bude schopný po přečtení této ...
 • Etický kodex firmy jako nástroj řízení 

  Author: Eliška Filáková; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Chlumská Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá etikou a etickým kodexem firmy jako nástrojem řízení. Její cíl je zhodnotit smysluplnost etického kodexu z pohledu jeho potřeb na řízení firmy. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
 • Alternativní zdroje financování podniku 

  Author: Ondřej Neumann; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Cílem této bakalářské práce „Alternativní zdroje financování podniku“ je uvedení a následný rozbor jednotlivých alternativních zdrojů pro financování podniku. Zaměřuji se především na nejznámější alternativní zdroje ...
 • Finanční analýza společnosti HOPI s. r. o. 

  Author: Helena Dirová; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Boháčková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
  Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku prostřednictvím finanční analýzy. Předmětem zkoumání byla zvolena společnost HOPI s. r. o., která nabízí komplexní logistické služby. Přínosem práce ...
 • Návrh a vytvoření nového e-shopu jako inovačního projektu ve firmě Makra Didakta s.r.o. 

  Author: Martin Špicl; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Kukliš Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
  Cílem diplomové práce je teoretické vymezení pojmu inovace, zmapování postupů projektového řízení a metod situační analýzy podniku. Tyto znalosti budou následně využity pro situační analýzu společnosti MAKRA DIDAKTA s.r.o. ...
 • Analýza marketingu vybraných automobilových firem 

  Author: Natálie Siranová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
  Automobilový průmysl stejně jako i jiná odvětví musí reagovat na změny, které se sebou přináší doba plná technologií chytrých telefonů a internetu. Automobilky se snaží oslovovat zákazníky pomocí digitální komunikace. ...
 • Analýza vybraného finančního aktiva 

  Author: Daria Greshniaeva; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Cílem dané diplomové práce bylo ohodnocení akcií společnosti Apple Inc. pro investora a následné stanovení investičního doporučení, zda akcie koupit nebo prodat na základě zjištěných souvislostí. V teoretické části jsme ...
 • Podnikatelský plán: samoobslužná auto myčka jako podnikatelská příležitost pro investora 

  Author: Jan Pitra; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Kukliš Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Cílem diplomové práce je vypracování podrobného podnikatelského plánu na provoz bezkontaktní samoobslužné auto myčky v lokalitě České Budějovice, který poslouží jako podnikatelská příležitost pro potencionálního investora. ...
 • Návrh zlepšení agilní transformace start-up firmy 

  Author: Kateřina Hrubá; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh doporučení vylepšení agilní transformace techno-logického startupu, který se zabývá výrobou IoT zařízení. První část se věnuje definici pojmu startup a jeho členění z různých hledisek. ...
 • Inovace aplikace pro plánování letů 

  Author: Stanislav Čaja; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Frolík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Diplomová práce se zabývá analýzou systému pro plánování letů a následným návrhem optimalizace uživatelského průchodu aplikací z pohledu procesů nutných pro vytvoření plánu letu. Dále jsou popsány byznys požadavky na funkci ...
 • Analýza spotřebního koše pro vykazování inflace ve vybraných zemích s ohledem na zájmy české exportní firmy 

  Author: Yuliia Makarova; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Cílem práce je vyhotovit materiál, který by pomohl zhodnotit odlišnosti spotřebních košů a preferencí spotřeby u obyvatelstva různých zemí. Předložený materiál pomůže exportní firmě se spotřebním zbožím lépe zhodnotit ...

View more