Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza cen zlata 

  Author: Marko Lancoš; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Hřebík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Cieľom bakalárskej práce je analyzovať komoditu zlato ako možnosť vhodnej investície s následnou predikciou ceny. Celá práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sa au-tor zaoberá všeobecným definovaním zlata ...
 • Finanční analýza podniku 

  Author: Konstantin Čugunov; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je provést finanční analýzu vybraného podniku a na základě vyhodnocení jejích výsledků doporučit případně zlepšení finanční situace podniku. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy ...
 • Analýza spotřebního koše pro vykazování inflace ve vybraných zemích s ohledem na zájmy české exportní firmy 

  Author: Yuliia Makarova; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Hřebík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Cílem práce je vytvořit materiál, který by pomohl zhodnotit odlišnosti spotřebních košů a preferencí spotřeby u obyvatelstva různých zemí. Předložený materiál pomůže exportní firmě se spotřebním zbožím umožní lepší posouzení ...
 • Měnově-politické režimy ČNB 

  Author: Jakub Zamazal; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Diplomová práce se zabývá měnovou politikou nejen České národní banky. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretická část se věnuje nejdříve historii centrálního bankovnictví a posléze poměrně podrobně ...
 • Analýza a návrh vzdělávacích procesů v provozovnách restauračního řetězce s využitím LMS softwaru 

  Author: Adam Broskevič; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cílem diplomové práce je analýza a návrh vzdělávacích procesů firmy provozující řetězec restaurač- ních zařízení s užitím LMS softwaru. V teoretické části jsou uvedeny oblasti procesů a jejich mode- lování, hodnocení ...
 • Stanovení hodnoty firmy 

  Author: Michal Tomko; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Svoboda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tato diplomová práce má za cíl ocenit podnik Rudolf Jelínek a.s. V teoretické části se zabývá nejprve definicí samotného podniku a jeho hodnotou a následně se zabývá základními předpoklady, které jsou pro ocenění nutné, v ...
 • Prognóza vývoje kvantových počítačů 

  Author: Jan Kuchař; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cílem práce je přiblížení pojmu kvantových počítačů a provedení prognózy vývoje kvantových počítačů za účelem zjištění, kdy pocítíme dopady v běžném životě. Na začátku práce vysvětluji fungování kvantových počítačů. Poté ...
 • Marketingový management ve vybraném segmentu s ohledem na celosvětovou koronavirovou krizi 

  Author: Filip Šulc; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Abstrakt této diplomové práce se zabývá tématem marketingového managementu v segmentu středních a velkých společností v kontextu celosvětové koronavirové krize. Práce se zabývá téma- tem marketingového managementu v celé ...
 • Dopady pandemie COVID-19 na světovou ekonomiku 

  Author: Viet Anh Nguyen; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Diplomová práce se zabývá hodnocením dopadu celosvětové pandemie COVID-19 na vyspělé země G7 a Českou republiku a na státy v uskupení BRICS. Důraz je kladen především na hodno-cení vývoje od prvotních restriktivních opatření ...
 • Analýza a návrh procesů zakázky a souvisejících procesů v IT společnosti 

  Author: Natálie Kolková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kovalová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem diplomové práce je analyzovat stávající procesy ve vybraném podniku a následně navrhnout kroky vedoucí k jejich zlepšení. Vybraným podnikem je česká technologická a konzultační IT společnost.Teoretická část je zaměřena ...
 • Prognóza segmentu stavebnictví 

  Author: Veronika Viltová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem této diplomové práce je předání všeobecného přehledu o stavebnictví čtenářům a prognóza stavebnictví jako celku a zároveň vybraných částí stavebnictví, na které se tato práce zaměřuje. Hlavním zaměřením jsou v této ...
 • Fundamentální a technická analýza akciových titulů na pražské burze 

  Author: Radan Dočekal; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem práce je analyzovat stav vybraných společností na pražské burze a posoudit, zda cena akcií odpovídá fundamentům. Snahou je dále nastínit investiční problematiku. Ve středu zájmu jsou dividendy. Tomu je také přizpůsoben ...
 • Návrh zlepšení agilní transformace firmy v oblasti softwarového vývoje 

  Author: Michaela Rašovská; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tématem této diplomové práce je transformace z vodopádového způsobu řízení projektů na agilní přístupy, orientované na produkt. První část práce pojednává o agilitě samotné a dává ji do kontextu jednotlivých agilních rámců. ...
 • Analýza vybraného finančního aktiva 

  Author: Barbora Dvořáková; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato diplomová práce se věnuje představení technologie blockchain. Cílem práce je poskyt-nout přehledný a komplexní obraz o této technologii, popsat její fungování, výhody i nevýhody a navrhnout, jak by tato technologie ...
 • Vliv marketingu na děti a mládež 

  Author: Tereza Toufarová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Diplomová práce zkoumá, jaký vliv mají marketingové aktivity na děti dle určitého stupně vzdělání. Cílem práce je definovat, jak se v průběhu vzdělávání mění vlivy ovlivňující děti ve spotřebitelském chování. Zároveň se ...
 • Prognóza vývoje kvantových počítačů 

  Author: Jan Kuchař; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Dostál Otto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem práce je přiblížení pojmu kvantových počítačů a provedení prognózy vývoje kvantových počítačů. Na začátku práce vysvětluji fungování kvantových počítačů. Poté následuje stručná historie kvantových počítačů, za kterou ...
 • Analýza cen BITCOIN 

  Author: Tomáš Ruprich; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá kryptoměnou bitcoin a analýzou její ceny. Cílem práce je předložit analýzu bitcoinu a zhodnocení tohoto finančního aktiva pohledem investora. Potencionální investor bude schopný po přečtení této ...
 • Etický kodex firmy jako nástroj řízení 

  Author: Eliška Filáková; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Chlumská Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá etikou a etickým kodexem firmy jako nástrojem řízení. Její cíl je zhodnotit smysluplnost etického kodexu z pohledu jeho potřeb na řízení firmy. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
 • Alternativní zdroje financování podniku 

  Author: Ondřej Neumann; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Cílem této bakalářské práce „Alternativní zdroje financování podniku“ je uvedení a následný rozbor jednotlivých alternativních zdrojů pro financování podniku. Zaměřuji se především na nejznámější alternativní zdroje ...
 • Finanční analýza společnosti HOPI s. r. o. 

  Author: Helena Dirová; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Boháčková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
  Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku prostřednictvím finanční analýzy. Předmětem zkoumání byla zvolena společnost HOPI s. r. o., která nabízí komplexní logistické služby. Přínosem práce ...

View more