Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh vnitropodnikových směrnic pro vybranou účetní jednotku 

  Author: Jana Christová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Nováková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových účetních směrnic a jejich zpracováním pro vybranou účetní jednotku s ohledem na její potřeby. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce vysvětluje ...
 • Finanční analýza společnosti ZAT a. s. 

  Author: Jan Jelen; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Homolka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Diplomová práce posuzuje finanční situaci společnosti ZAT a.s. mezi lety 2016–2020 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. První část vychází z literární rešerše a popisuje ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Author: Marian Vlk; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Skokanová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Práce přináší pohled na problematiku divadelního sektoru po pandemických restrikcích a jeho marketingu. Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit současnou marketingovou strategii Divadla Na zábradlí a navrhnout případná ...
 • Rating Investičních aplikací a strategie retailového investora 

  Author: Adam Zdvihal; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Beran Theodor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Cílem této diplomové práce je nalézt nejlepší způsob investování pro retailového investora. Investiční platformy v současnosti vstupují do povědomí stále většího počtu osob a jejich cílovou skupinou jsou právě retailoví ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Author: Sabina Svobodová; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti vybraného podniku prostřednictvím finanční analýzy. Na splnění tohoto cíle byla vybrána společnost VPK Suchý s.r.o., která se zaměřuje na stavební práce. Diplomová práce je ...
 • Vliv COVID krize na vybranou firmu v módním odvětví 

  Author: Elizaveta Zhukova; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Skokanová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a identifikaci vlivů covid krize na vybrané firmy v módním odvětví. Teoretická část se zabývá problematikou covid krize a její důsledků. Popisuje specifika módního odvětví a následně ...
 • Finanční analýza ve vybraném podniku 

  Author: Thi Phuong Thao Tran; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Sponer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tato bakalářská práce má za cíl zpracovat finanční analýzu společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. za období 2016 až 2020 z nekonsolidovaných účetních závěrek. V teoretické části jsou představeny základní pojmy a metody ...
 • Reklama na sociálních sítích 

  Author: Kristýna Švestková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá v teoretické části nástroji marketingového a komunikačního mixu, marketingovou komunikací na internetu, marketingovým výzkumem a dalšími informacemi, které jsou pro marketing a reklamu ...
 • Internetový marketing vybrané společnosti 

  Author: Daniela Vepryk; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Kaiser Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Táto bakalářská práce se zabývá internetovým marketingem a jeho nástroji. Cílem práce je provedení analýzy nástrojů internetového marketingu ve vybrané společ-nosti a vypracování návrhu ke zlepšení celkové online komunikace. ...
 • Flotilové pojištění 

  Author: Tomáš Zimerman; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Bakalářská práce nám představí postupy pojišťoven na českém trhu při sjednávání produktu flotilového pojištění a tyto postupy navzájem porovná. Teoretická část se věnuje seznámení se s produktem flotilového pojištění, kdo ...
 • Založení rádiové a televizní stanice MÚVS 

  Author: Klára Kubíčková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vymětal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Práce se zabývá založením rádiové a televizní stanice Masarykova ústavu vyšších studií. Cílem bylo seznámit čtenáře s procesem tvorby projektu tohoto typu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická ...
 • Financování investičního záměru malého a středního podniku, – případová studie 

  Author: Robin Sitař; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Sponer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Práce shrnuje běžně používané úvěrové mechanismy u menších a středních podniků, přináší analýzu a porovnání nabízených nástrojů na českém bankov-ním i nebankovním trhu a aplikuje výsledek této analýzy na případovou studii ...
 • Alternativní zdroje financování podniku 

  Author: Marco Rizzi; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Klesla Arnošt
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Hlavním cílem práce je porovnání klasické formy financování podniku ve formě bankovního úvěru a alternativních forem jako je leasing, faktoring a forfaiting. Teoretická část využívá literární rešerši a zaměřuje na popis ...
 • Green marketing - CSR a marketing Plzeňského Prazdroje 

  Author: Eva Soudková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá marketingem Plzeňského Prazdroje s cílem analyzovat a informovat veřejnost o jeho ekologických marketingových koncepcích a CSR aktivitách. Teoretická část uvádí základní pojmy z oblasti marketingu ...
 • Prognóza 3D tisku se zaměřením na průmysl 

  Author: Dalibor Bakala; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Kaiser Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Diplomová práce se zabývá analýzou a prognózou použití 3D tisku v průmyslu. V první kapitole je čtenář seznámen se základními informacemi o 3D tisku a aditivních výrobních metodách. Druhá kapitola obsahuje analýzu dnešního ...
 • Analýza konkurenčního prostředí na trhu elektromobility v ČR a predikce vývoje 

  Author: Jan Drabina; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato práce se zaměřuje na elektromobilitu v České republice a analýzu konkurenčního prostředí v tomto odvětví. Kromě popisu a analýzy konkurenčního prostředí se v praktické části zabývá také predikcí vývoje elektromobility ...
 • Umělá inteligence ve zdravotnictví 

  Author: Barbora Lálová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Diplomová práce se věnuje využití umělé inteligence a bioinženýrství ve zdravotnictví. Cílem práce je pomocí prognostické metody Delphi určit klíčové oblasti jejího dalšího vývoje, vytvořit scénáře dalšího vývoje trhu a ...
 • Ochrana spotřebitele na finančních trzích. 

  Author: David Homoláč; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Sponer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Hlavním cílem bakalářské práce je informovat o problematice ochrany spotřebitele na finančních trzích, jelikož je spotřebitel i přes množství ochranných prvků v právních kořenech stále často v nevýhodné pozici. Práce je ...
 • Rozhodování o novém produktu 

  Author: Jian Wei Qiu; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem rozhodování o novém produktu v podniku. Jejím cílem je identifikace dvou základních stránek rozhodování o novém produktu a navržení nového produktu ve vybraném rodinném restauračním ...
 • Zdravý životní styl a jeho propagace u Mc Donald's 

  Author: Alžběta Cholevová; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Skokanová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá tématem zdravého životního stylu a propagací u společnosti Mcdonald’s. Zkoumá povědomí lidí ohledně zdravého životního stylu a druhy propagace a jejich přizpůsobení, dle současných trendů výživy, ...

View more