Novinky

Department of Economic Studies

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Finanční analýza Harmonikas, s.r.o. 

  Autor: Pöchmann Petr; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  V mé bakalářské práci se zabývám finanční analýzou průmyslového podniku Harmonikas, s.r.o. Cílem mé práce je zhodnotit společnost po finanční stránce za použití základních finančních nástrojů jako je vertikální a horizontální ...
 • Řízení času manažerů různých úrovní 

  Autor: Kožušník David; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Mynaříková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
  Tato bakalářská práce se věnuje oblasti time managementu. V teoretické části jsou popsány prvky v řízení času, jeho historie, metody a nástroje. Obsahem praktické části je výzkum, který si klade za cíl porovnat schopnosti ...
 • Motivace spolupracovníků ve společnosti 

  Autor: Beránková Michaela; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá motivací pracovníků spolupracujících s vybranou finanční společností. Teoretická část zahrnuje základní pojmy související s motivací, pracovní motivaci, motivační teorie, firemní kulturu a ...
 • Hodnocení efektivnosti investice do nákupu nových kolejových vozidel 

  Autor: Dragoun Jiří; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Galík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
  Cílem diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice do nákupu nových kolejových vozidel. V práci byla navržena obecná metodika tvorby analýzy nákladů a přínosů pro nákup kolejových vozidel. Na základě této metodiky ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Domes Bylany s.r.o. 

  Autor: Mühlfeitová Kateřina; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Scholleová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
  Cílem diplomové práce je odhad tržní hodnoty společnosti Domes Bylany s.r.o. k 1. lednu 2016. V rámci práce byla provedena strategická analýza trhu s hnědým uhlím v ČR. Prostřednictvím finanční analýzy byla posouzena ...
 • Strategie financování nestátní neziskové organizace Klokánek Hostivice 

  Autor: Příhodová Barbora; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Charvátová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování nestátních neziskových organizací, konkrétně Fondu ohrožených dětí Klokánek. Zaměřuje se na vymezení a typologii daného sektoru, rozebírá formy jejího financování, ...
 • Adaptační proces nových zaměstnanců v konkrétní společnosti 

  Autor: Zemanová Nicole; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových pracovníků ve firmě. Teoretická část je zaměřena na význam pojmu adaptace, její cíle, formy a oblasti. Následně je popsán průběh adaptačního procesu, jeho plán a ...
 • Vzdělávání pracovníků ve vybrané firmě 

  Autor: Štursová Beáta; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice vzdělávání zaměstnanců ve společnosti. Obecným cílem práce je popis teoretických poznatků. Dílčím cílem práce je popis vzdělávacího systému ve vybrané společnosti a spokojenosti ...
 • Zakládání pracovněprávních vztahů v konkrétní organizaci 

  Autor: Knotková Veronika; Vedoucí práce: Vaněčková Jana; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Bakalářská práce se zabývá pracovní smlouvou v praxi, která úzce souvisí s vymezením pracovněprávních vztahů. Hlavním bodem práce je vznik pracovního poměru a jeho náležitosti. Nejdůležitější publikace, z které jsem ...
 • Specifika řízení rodinné firmy 

  Autor: Lukšová Tereza; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
  Cílem práce Specifika řízení rodinné firmy je porovnání teoretického východiska s reálnou skutečností rodinného podnikání. Teoretická část se zabývá vymezením hlavních pojmů týkající se této problematiky, možnostmi řízení ...
 • Vyhodnocení systému zaměstnaneckých benefitů ve výzkumné instituci 

  Autor: Hykyš Jiří; Vedoucí práce: Jurková Jitka; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity. Cílem je analyzovat systém zaměstnaneckých výhod a daní a jejich uplatnění ve výzkumné instituci. V první části práce je popsána současná teorie vztahující se k ...
 • Matky manažerky ve středních organizacích v České republice 

  Autor: Šmákalová Šárka; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Mynaříková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá genderovou diskriminací v managementu středních organizací a současně sladěním rodinného a pracovního života matek na manažerských pozicích. Cílem práce je představení genderové nerovnosti ...
 • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

  Autor: Kousal Petr; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Marcik Samuel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
  Tato práce je zaměřena na oblast získávání a výběru zaměstnanců v organizaci. Práce je rozdělena do dvou částí. První část má teoretické zaměření a druhá je praktického charakteru. V první části této práce jsou popsány ...
 • Tvorba marketingového plánu a jeho poslání v malé firmě 

  Autor: Mejzrová Lucie; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Joudalová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Tématem této bakalářské práce je tvorba marketingového plánu v konkrétní společnosti. V první části se věnuje základním teoretickým pojmům v oblasti marketingu, které jsou důležité pro úspěšné sestavení marketingového ...
 • Audit investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. 

  Autor: Dušánek Marek; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Vonyš Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-21)
  Cílem mé diplomové práce je definice základních návrhů opatření, která by mohla vést k optimalizaci charakteristických hodnot již realizované investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. Realizovaná investice v tomto ...
 • Racionalizace logistiky v přepravní společnosti 

  Autor: Bělíková Petra; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
  Základem pro dobře fungující podnik je také dobře organizovaná, systematická a fungující logistika. Již neplatí tvrzení, že logistika je jen doprava, balení a manipulace, ale zahrnuje i mnoho dalších procesů, které se často ...
 • Stanovení hodnoty firmy Domat Control System s.r.o. 

  Autor: Vidim Jan; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Marek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
  Práce se zabývá stanovením hodnoty firmy Domat Control System s.r.o. k 30. červnu 2016. Důvodem pro stanovení hodnoty firmy je snaha vlastníků zjistit aktuální situaci firmy, aby mohli pracovat na zvýšení hodnoty firmy ...
 • Vliv osobnosti podnikatele na kulturu organizace 

  Autor: Medová Veronika; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Tato bakalářská práce pojednává o nejdůležitějších poznatcích a pojmech z oblasti organizační kultury a osobnosti podnikatele. Praktická část práce se zabývá analýzou organizační kultury společnosti Fabes s.r.o. a osobnostních ...
 • Specifika pracovních týmů 

  Autor: Brynychová Marie; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
  Bakalářská práce se zabývá specifiky pracovních týmů. Týmová práce je v dnešní době již běžná záležitost, je třeba si uvědomit, že ne každý tým je správně sestavený a tím pádem efektivní a pro společnost přínosný. Práce ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro podporu logistiky ve firmě poskytující prodej a montáž vytápěcích kotlů 

  Autor: Liška Radan; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Medula Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Tato práce se zabývá popisem a optimalizací podnikových procesů. Dále se práce zabývá návrhem informačního systému pro podporu procesů a ekonomickým zhodnocením výhodnosti investice do tohoto informačního systému.

Zobrazit další