Collections in this community

Recent Submissions

 • Porovnání ochranných prvků bankovek vydávaných ČNB a Bank of Korea 

  Author: Natálie Kalašová; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Bakalářská práce na téma Porovnání ochranných prvků bankovek vydávaných ČNB a Bank of Korea je rozdělena na dvě části. Teoretická část se věnuje penězům a jejich funkci. Popisuje centrální banku a její úlohy ve společnosti, ...
 • Doplňkové penzijní spoření 

  Author: Michaela Pitrová; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Bakalářská práce nám představí různé nabídky pojišťoven v oblasti doplňkového penzijního spoření a ty mezi sebou porovná. V teoretické části nás bakalářská práce seznámí s vývojem sociálního zabezpečení, tři pilíři českého ...
 • Analýza marketingu vybrané technologické firmy 

  Author: Petr Žemlička; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Hřebík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingu vybrané technologické firmy s cílem navrhnout marketingovou strategii do budoucna. V teoretické části budou vysvětleny marketingové pojmy, jež slouží jako podklad do ...
 • Analýza inovativnosti vybraných států OECD 

  Author: Martina Perutková; Supervisor: Löster Tomáš; Opponent: Danko Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Tato diplomová práce hodnotí inovativnost členských států OECD, během definovaného období let 2015 až 2021. V teoretické části se zabývá tématem inovací a úrovní inovativnosti, z pozice států i jednotlivých podniků, včetně ...
 • Zaměstnávání žen v ČR za posledních deset let 

  Author: Andrea Lánská; Supervisor: Janíčko Pavel; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Cílem bakalářské práce je analýza zaměstnávání žen v ČR za posledních deset let, konkrétně od roku 2012 do roku 2021. Teoretická část bakalářské práce analyzuje ukazatele míry ekonomické aktivity, obecnou míru nezaměstnanosti ...
 • Analýza nákladů a výnosů z účetního a daňového hlediska v nevýrobní sféře 

  Author: Barbora Vecková; Supervisor: Nováková Jana; Opponent: Homolka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzy a popis nákladů výnosů, konkrétně ze dvou různých hledisek – hlediska účetního a hlediska daňového. Cílem práce je porovnání nákladů a výnosů, zjištění výsledku hospodaření a ...
 • Daň z příjmů právnických osob podnikatelských subjektů 

  Author: Anna Dadová; Supervisor: Nováková Jana; Opponent: Homolka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na komplexní zhodnocení a analýzu daně z příjmů právnických osob na příkladu fiktivní společnosti ABC AUTOSERVIS, s.r.o. Práce se skládá z teoretické a praktické části, které podrobně ...
 • Daň z příjmů fyzických osob v souběhu dílčích základů daně 

  Author: Lucie Polášková; Supervisor: Nováková Jana; Opponent: Homolka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Cílem této bakalářské práce je na modelových příkladech sledovat a následně vyhodnotit daňové zatížení vybraných fiktivních fyzických osob. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická ...
 • Marketing ve finančním poradenství 

  Author: Marie Ortová; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovými strategiemi v oblasti finančního poradenství, s důrazem na využití internetového marketingu k získávání nových klientů a spolupracovníků. Teoretická část práce definuje klíčové ...
 • Ekonomická kalkulace investice do energetického vybavení konkrétní budovy v kontextu energetické krize 2021-2023 

  Author: Barbora Černá; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Hřebík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vyčíslením investice do energetického vybavení pro objekt základní školy v Unhošti. Cílem práce je předložit ekonomickou analýzu investice a zhodnotit její udržitelnost, návratnost ...
 • Analýza komunikačního mixu společnosti Hyundai Motor Czech s.r.o. 

  Author: Linda Říhová; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku a analýzu komunikačního mixu společnosti Hyundai Motor Czech s.r.o. Cílem práce je poskytnout přehled o jednotlivých nástrojích komunikačního mixu a jejich využití ve ...
 • Finanční analýza vybraného podniku 

  Author: Karolína Cikánková; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Pudil Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
  Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány ukazatele finanční analýzy podniku, její uživatelé a vstupy. Konkrétně pak absolutní ukazatele, bilanční pravidla, analýza čistého ...
 • Finanční analýza vybraného podniku 

  Author: Vít Kupka; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Beran Theodor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na provedení finanční analýzy na konkrétním podniku a tím zhodnocení jeho finanční situace a navrhnutí doporučení pro následující strategii. Nejdříve jsou však představeny metody finanční ...
 • Analýza možností využití technologie distribuovaného registru (DLT) z hlediska významné finanční skupiny působící v ČR 

  Author: Tomáš Bízek; Supervisor: Maga Dušan; Opponent: Sponer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Tato diplomová práce analyzuje možnosti využití technologie distribuovaného registru z hlediska významné finanční skupiny působící na finančním trhu v ČR. Nejprve byly získány informace o reálných případech užívání DLT na ...
 • Využití metod finanční analýzy při stanovení vývoje finančního zdraví vybraného podniku 

  Author: Tereza Sojková; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Jindřichovská Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím kombinované metody finanční analýzy sestávající z výpočtu Indexu IN05 a hodnocení trendu jeho vývoje v časové řadě metodou horizontální analýzy. Metoda je uplatněna jako nástroj ...
 • Posouzení finanční situace ve vybrané skupině malých a středních rodinných firem 

  Author: Jan Šanovec; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Marek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Cílem diplomová práce je zaměření se na hodnocení finančního zdraví skupiny vybraných malých a středních rodinných podniků z databáze MPO ČR, využívajíc k tomu modely finanční analýzy. Klíčovým přínosem je detailní analýza ...
 • Návrh inovací procesu nálezování oprav leteckých motorů 

  Author: Tereza Abutineh; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tématem diplomové práce je návrh inovace v procesu nálezování leteckých turbovrtulových motorů ve firmě GE Aviation Czech s.r.o. První část práce popisuje proces jako takový a je dán do kontextu letectví, konkrétně oprav ...
 • Implementace rámce SAFe do organizace 

  Author: Aneta Polenová; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Diplomová práce se zabývá tématem implementace znalostního rámce Scaled Agile Framework® do organizace. Cílem této práce je zkoumání teorie agilního přístupu a jak je používán ve vybrané organizaci. Teoretická část je ...
 • Analýza trhu s chytrými hodinkami 

  Author: Pavel Bartoš; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat trh chytrých hodinek v České republice z hlediska vnějšího prostředí a spotřebitelského chování. Práce je strukturovaná do dvou částí. První, teoretická část, popisuje metody ...
 • Inovační projekt aplikace pro statistickou analýzu v prostředí prohlížeče a Node.js 

  Author: Pavel Mužík; Supervisor: Löster Tomáš; Opponent: Danko Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Práce se zabývá možnou inovací současných softwarových řešení pro statistickou analýzu ve smyslu přístupnosti a zohlednění uživatelských potřeb. Statistický software coby kategorie patří k jedné z nejdéle existujících ...

View more