Novinky

Department of Economic Studies

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Cost Benefit Analýza Prevence Dekubitů 

  Autor: Rück Jan; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Hlavním cílem práce je nákladově zhodnotit Cost/Benefit analýzou dvě metody prevence dekubitů a určit, která je výhodnější pro použití ve Fakultní nemocnici Motol. Na skupině 31 pacientů postižených dekubitem byla provedena ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku LINET, s.r.o. 

  Autor: Novotná Tereza; Vedoucí práce: Cipovová Eva; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční výkonnosti podniku LINET spol. s r.o. za období 2011-2017 pomocí tradičních i moderních ukazatelů a porovnání vybraných ukazatelů s konkurencí společnosti LINET spol. s ...
 • Řízení hodnoty společnosti Byte -Transit - Continent s.r.o. 

  Autor: Parnukhaeva Aiana; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Krajčová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem diplomové práce je stanovit hodnotu společnosti Byte-Transit-Continent LLC pro potenciálního externího investora a způsoby, které mohou vést ke zvýšení hodnoty společnosti. Práce je rozdělena do teoretické a praktické ...
 • Analýza vývoje ceny ropy 

  Autor: Petr Jan; Vedoucí práce: Pošta Vít; Oponent práce: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Předkládaná bakalářská práce "Analýza vývoje ceny ropy" se zaměřuje na popis a analýzu nejvýznamnějších agregátů, jež se podílí na vlivu cen ropy. První a druhá část teoreticky popisuje ropu, způsoby jejího získávání a ...
 • Analýza nákladů a užitků Investičního projektu Zateplení MŠ Vojanova v Ústí nad Labem 

  Autor: Petrová Kristýna; Vedoucí práce: Koťátková Stránská Pavla; Oponent práce: Čámská Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Předmětem bakalářské práce je analýza nákladů a užitků investičního projektu "Zateplení mateřské školy Vojanova v Ústí nad Labem". První praktická část se zaměřuje na charakteristiku a typy investic a charakteristiku analýzy ...
 • Analýza finančních zdrojů Českého atletického svazu 

  Autor: Vytlačilová Tereza; Vedoucí práce: Pošta Vít; Oponent práce: Myšková Renáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finančních zdrojů Českého atletického svazu. Cílem je analyzovat financování svazu za posledních sedm let činnosti. Součástí práce je teoretický pohled na financování sportu v České ...
 • Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji 

  Autor: Macková Nelly; Vedoucí práce: Koťátková Stránská Pavla; Oponent práce: Krajčová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Předmětem diplomové práce "Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji" je zhodnotit zadluženost vybraných obcí a následně je mezi sebou porovnat. První část práce představuje základní teoretické pojmy ...
 • Optimalizace zásobování 

  Autor: Mastníková Zuzana; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Diplomová práce pojednává o optimalizaci zásob a procesů souvisejících se zásobami ve vybrané společnosti zabývající se vstřikováním plastů. Cílem práce je navržení systému, který zajistí snížení nákladů spojených se ...
 • Optimalizace řízení pohledávek 

  Autor: Žihlová Veronika; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Musil Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Tato diplomová práce na téma "Optimalizace řízení pohledávek" pojednává o problematice řízení pohledávek. Komplexně popisuje nastavení efektivního řízení pohledávek ve společnosti, jejich vznik, zajištění a následné vymáhání ...
 • Řízení pracovního kapitálu ve společnosti FV- Plast a.s. 

  Autor: Vaněček Viktor; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Olbrecht Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení pracovního kapitálu ve společnosti FV ? Plast, a.s. jako celku, ale i po jednotlivých složkách. V teoretické části je objasněna teoretická problematika řízení pracovního ...
 • Inovační projekt: Finance a ceniny v retailovém podniku Ahold CZ, a.s. 

  Autor: Veselý Ondřej; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Junaštíková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Teoretická část diplomové práce s názvem "Inovační projekt: Ceniny v retailovém podniku" se zabývá vymezením problematiky inovačního projektu zaměřeného na krátkodobý finanční majetek - ceniny v maloobchodním podniku. ...
 • Efektivní financování pořízení automobilové flotily z pohledu společnosti Simat a.s. 

  Autor: Kučera Tomáš; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Krajčová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem bakalářské práce je porovnání financování automobilové flotily společnosti Simat a.s. Pro komparaci byly zvoleny formy pořízení pomocí finančního leasingu, operativního leasingu, úvěru a poříze-ním v hotovosti. V ...
 • Projekt inovace hodnocení výkonnosti pracovníků technologické společnosti 

  Autor: Vais Jakub; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Krejčí Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem této diplomové práce je vytvoření nového systému hodnocení pracovníků v konkrétní technologické firmě. V teoretické části je uveden přehled metod využitelných pro hodnocení pracovníků. Dále jsou uvedena východiska ...
 • Stanovení hodnoty firmy Botanicus, spol. s.r.o. 

  Autor: Schreierová Michaela; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty firmy Botanicus, spol. s r.o. za účelem případné koupě části společnosti blíže nespecifikovaným externím kupujícím. Ocenění je zpracováno k 10. 4. 2018. Teoretická část se ...
 • Ocenění podniku VESETA spol. s r.o. 

  Autor: Šuláková Tereza; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Cipovová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem diplomové práce je stanovit tržní hodnotu podniku VESETA spol. s r.o. k datu 1. května 2018, která může být využita případným investorem jako podklad pro jednání. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. ...
 • Stanovení hodnoty podniku DELONG INSTRUMENTS a.s. 

  Autor: Baráthová Barbora; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Jindřichovská Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku DELONG INSTRUMENTS a. s. pro externího investora s využitím vybraných výnosových metod k datu 13. 4. 2018. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů ...
 • Procesní řízení výrobního podniku s důrazem na řízení hospodářského výsledku 

  Autor: Červenka Tomáš; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Pomahač Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  V této diplomové práci nazvané Procesní řízení výrobního podniku s důrazem na řízení hospodářského výsledku lze nalézt komplexní a integrovanou soustavu manažerských nástrojů, jejichž výstupem je kalkulační vzorec s ...
 • Zdieľaná energia zo solárných systémov rodinných domov - investičné rozhodovanie 

  Autor: Gavenda Matúš; Vedoucí práce: Bejbl Jan; Oponent práce: Kvaššay Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou obnoviteľných zdrojov energie, a ich implementácie do oblasti regionálneho rozvoja, sohľadom na udržateľný rozvoj. Cieľom práce je porovnanie cien elektrickej energie z verejnej ...
 • Stanovení hodnoty podniku Decoleta, a.s. 

  Autor: Dvořák Milan; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Maialeh Robin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku Decoleta, a.s. ke dni 1.5.2018 pro potenciálního externího investora. Obsahem teoretické části jsou zá-kladní pojmy spojené s oceňováním podniku, nutné postupy při ...
 • Stanovení hodnoty podniku Ekomor s.r.o. 

  Autor: Donát Jakub; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Jindřichovská Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty podniku EKOMOR, s.r.o., který se zabývá technologiemi povrchových úprav kovů a výrobou a prodejem těchto zařízení. Účelem této práce je stanovení hodnoty podniku pro potřeby ...

Zobrazit další