Novinky

Department of Economic Studies

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Audit investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. 

  Autor: Dušánek Marek; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Vonyš Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-21)
  Cílem mé diplomové práce je definice základních návrhů opatření, která by mohla vést k optimalizaci charakteristických hodnot již realizované investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. Realizovaná investice v tomto ...
 • Racionalizace logistiky v přepravní společnosti 

  Autor: Bělíková Petra; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
  Základem pro dobře fungující podnik je také dobře organizovaná, systematická a fungující logistika. Již neplatí tvrzení, že logistika je jen doprava, balení a manipulace, ale zahrnuje i mnoho dalších procesů, které se často ...
 • Stanovení hodnoty firmy Domat Control System s.r.o. 

  Autor: Vidim Jan; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Marek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
  Práce se zabývá stanovením hodnoty firmy Domat Control System s.r.o. k 30. červnu 2016. Důvodem pro stanovení hodnoty firmy je snaha vlastníků zjistit aktuální situaci firmy, aby mohli pracovat na zvýšení hodnoty firmy ...
 • Vliv osobnosti podnikatele na kulturu organizace 

  Autor: Medová Veronika; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Tato bakalářská práce pojednává o nejdůležitějších poznatcích a pojmech z oblasti organizační kultury a osobnosti podnikatele. Praktická část práce se zabývá analýzou organizační kultury společnosti Fabes s.r.o. a osobnostních ...
 • Specifika pracovních týmů 

  Autor: Brynychová Marie; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
  Bakalářská práce se zabývá specifiky pracovních týmů. Týmová práce je v dnešní době již běžná záležitost, je třeba si uvědomit, že ne každý tým je správně sestavený a tím pádem efektivní a pro společnost přínosný. Práce ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro podporu logistiky ve firmě poskytující prodej a montáž vytápěcích kotlů 

  Autor: Liška Radan; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Medula Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Tato práce se zabývá popisem a optimalizací podnikových procesů. Dále se práce zabývá návrhem informačního systému pro podporu procesů a ekonomickým zhodnocením výhodnosti investice do tohoto informačního systému.
 • Optimalizace procesu krátkodobého zajištění pracovní síly firmy Sinch, s. r. o. 

  Autor: Jaroš Petr; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Pešek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací klíčového procesu zajištění krátkodobé pracovní síly firmy Sinch, s.r.o. s ohledem na ekonomickou přínosnost a požadavky na interní informační systém. V teoretické ...
 • Význam etiky v práci manažera, příklad společnosti Finio a.s. 

  Autor: Adamec David; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Bakalářská práce se zabývá manažerskými funkcemi, rolemi a činnostmi, které jsou aplikovány v podniku. Manažerské funkce jsou důležitou součástí managementu a jejich kvalita se odráží na úspěšnosti podnikání. Hlavním cílem ...
 • Proces orientace a adaptace nového pracovníka v podniku 

  Autor: Mandová Kristýna; Vedoucí práce: Dědičová Lucie; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Bakalářská práce se zabývá tématem orientace a adaptace nového pracovníka v organizaci. V teoretické části je popsáno příjímání pracovníků, proces orientace a oblasti na které se orientace nového pracovníka zaměřuje, proces ...
 • Problematika zaměstnávání žen 

  Autor: Pokorná Markéta; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání žen v pedagogických profesích. Obecným cílem práce je popis teoretických poznatků, dílčím cílem práce je analýza rovnosti příležitostí mužů a žen v organizacích. ...
 • Porovnání a vyhodnocení zaměstnaneckých benefitů u dvou různých společností působících v rozdílných sektorech 

  Autor: Vaněček Viktor; Vedoucí práce: Jurková Jitka; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
  Práce si klade za cíl obecně vymezit zaměstnanecké benefity a jejich daňové uplatnění ve společnosti, v praktické části budou nejdříve uvedeny, poté vyhodnoceny a porovnány systémy zaměstnaneckých benefitů v bankovní ...
 • Marketingové řízení ve společnosti Premiere Cinemas s.r.o. 

  Autor: Pavlíček Martin; Vedoucí práce: Nováková Lenka; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým řízením společnosti v zábavním průmyslu. Jedná se o společnost Premiere Cinemas s.r.o., která provozuje síť multikin na území České republiky. Tato práce je zaměřena na její ...
 • Motivace ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců v konkrétním podniku 

  Autor: Heřmánková Lucie; Vedoucí práce: Dědičová Lucie; Oponent práce: Charvátová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Předmětem této bakalářské práce "Motivace ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců v konkrétním podniku" je představení motivačního systému v konkrétním podniku a navržení možných zlepšení, které by vedly k vyšší výkonosti ...
 • Politika odměňování a zaměstnanecké výhody 

  Autor: Štěchová Barbora; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Rabochová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
  Bakalářská práce "politika odměňování a zaměstnanecké výhody" se zabývá politikou odměňování zaměstnanců. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje problematice systému odměňování, cílů odměňování, mzdy ...
 • Principy zeleného marketingu v konkrétním podniku 

  Autor: Štengl Michal; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Mynaříková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza zavedených principů zeleného marketingu v konkrétním podniku, jejich následné zhodnocení a případné doporučení na zlepšení v oblastech, kde je možnost určitého zlepšení. ...
 • Podniková kultura v konkrétním podniku 

  Autor: Štěpánková Jana; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
  Práce je zaměřena na téma podnikové kultury. V dnešní době neustále se měnícího prostředí, přibývajících změn a konkurentů, je toto téma jedno z klíčových, kterému by měl podnik věnovat pozornost. Práce poukazuje na ...
 • Metodologie zavedení filozofie Kaizen 

  Autor: Pelcová Kateřina; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Macák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá metodologií zavedení filozofie Kaizen. Filozofie Kaizen je od počátku svého vývoje v Japonsku uznávanou součástí kultury každé úspěšné společnosti. Spojuje racionální myšlení a kreativitu aneb ...
 • Profesní a osobní rozvoj manažerů - potřeby a priority 

  Autor: Nikolli Karolína; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-27)
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem a vzděláváním manažerů ve výrobní společnosti. Cílem bakalářské práce je definovat skutečný proces vzdělávání v organizaci a porovnat ho s teoretickými východisky. Na tomto základě ...
 • Tvorba a řešení inovačních zadání - odstranění problémů obrobku ve strojírenství 

  Autor: Pokorná Eva; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
  V této práci je zpracována metodologie TRIZ. Teoretická část je věnovaná vzniku a rozvoji techniky, metodám návrhů pro řešení, TRIZu a jeho softwarové podpoře. Metoda TRIZ je poté aplikovaná v praxi ve strojírenském závodě ...
 • Strategická analýza společnosti SITA CZ a.s. 

  Autor: Vala Ondřej; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Suchánek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Práce je zaměřena na vyhotovení strategické analýzy vybrané společnosti. Jedná se o společnost SITA CZ, a.s., která se zabývá zpracováním a využitím odpadů. Vybraná společnost je podrobena zkoumání jednotlivými nástroji ...

Zobrazit další