Collections in this community

Recent Submissions

 • Uvedení nového produktu využívající 3D tisk na trh 

  Author: Michaela Němcová; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Záměrem zkoumání bylo analyzovat potenciál výroby památečních lampiček s motivem mazlíčků pomocí 3D technologie a identifikovat všechny aspekty spojené s jejich uvedením na trh. Téma je v současné době velmi aktuální, neboť ...
 • Výběr ekonomického SW pro vybraný výrobní podnik. 

  Author: Linda Mrázková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-16)
  Diplomové práce se zaměřuje na využití metody manažerského rozhodování při výběru vhodného ekonomického softwaru pro konkrétní podnik. V práci jsou identifikované klíčová kritéria a požadavky, které ovlivňují samotný výběr ...
 • Financování inovací v malých a středních podnicích 

  Author: Jiří Hamal; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Jemala Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice financování inovací v malých a středních podnicích (MSP), konkrétně v technologických start-upech, které představují dynamický segment evropské i české ekonomiky. Hlavním cílem ...
 • Investování do akcií výrobců sportovního oblečení 

  Author: Ondřej Adámek; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Schlossberger Otakar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-16)
  Cílem této diplomové práce je posoudit atraktivitu investic do akcií firem vyrábějících sportovní oblečení, s konkrétním zaměřením na společnosti, Nike Inc., adidas AG a Puma SE. Práce začíná diskusí o investování, ...
 • Možnosti investování na finančních trzích pro české domácnosti 

  Author: Marek Makovička; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Sponer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-16)
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku možnosti investování na finančních trzích pro české domácnosti. V teoretické části jsou popsány investiční instrumenty a rozebrány faktory, které jsou s investováním úzce spojeny. ...
 • Financování podniku pomocí emise dluhopisů 

  Author: Klára Zezulová; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-16)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu procesu emise dluhopisů jako možnosti financování podniku. Hlavním cílem je poskytnout komplexní a hluboké porozumění výhodám a rizikům spojeným s financováním pomocí emisí ...
 • Fundamentální a technická analýza akciových titulů MONETA Money Bank, a.s. a Komerční banka, a.s. 

  Author: Daniel Molnár; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Sponer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Cílem práce je provést analýzy vybraných bank na pražské burze a určit, zda tržní cena akcií zde obchodovaná odpovídá výsledkům fundamentální analýzy. Práce by mohla sloužit začínajícím investorům dohledat potřebné základní ...
 • Optimalizace výkonnostních PPC reklam ve vybrané společnosti 

  Author: Klaudia Olejníková; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Löster Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci výkonnostních PPC reklam ve vybrané společnosti, konkrétně je práce zaměřena na společnost Heureka Group. Hlavním cílem práce je zanalyzovat a následně navrhnout účinná řešení, ...
 • Implementace softwaru do projektového řízení společnosti 

  Author: Alena Poláčková; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
  Diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu implementace projektového softwaru na efektivitu projektového řízení ve společnosti SPCSS. Cílem práce je prozkoumat, jak digitalizace projektového řízení přispívá ke zlepšení ...
 • Nastavení AML procesu ve finančních institucích - případová studie 

  Author: Vlastimil Horák; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh a implementaci procesu proti praní špinavých peněz pro fiktivní finanční společnost. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které systematicky analyzují klíčové aspekty boje ...
 • Účtování daně z přidané hodnoty u osob samostatně výdělečně činných 

  Author: Iveta Jelínková; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Beran Theodor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Cílem této diplomové práce je představení metodiky účtování DPH u OSVČ na praktických příkladech s využitím konkrétního účetního systému WinFAS. Teoretická část obsahuje základní pojmy k dani z přidané hodnoty. Věnuje se ...
 • Funkce technologie blockchain s důrazem na Supply Chain Management 

  Author: Marika Kratochvílová; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Diplomová práce se zaměřuje na transformační potenciál technologie blockchain v rámci řízení dodavatelského řetězce. Cílem práce je předložení analýzy současného stavu a příležitosti využití technologie blockchain pohledem ...
 • Návrh znalostní báze expertního systému pro MDP 

  Author: Bianca Oravcová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Expertné systémy predstavujú významný nástroj v oblasti umelej inteligencie, ktoré umožňujú automatizáciu a zefektívnenie procesov na základe špeciálnych znalostí. Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať a implementovať ...
 • Návrh projektu fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem 

  Author: Josefina Šramhauserová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Diplomová práce se věnuje návrhu kombinace fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla pro konkrétní objekt. Cílem diplomové práce je vytvořit podrobný vhled do používané technologie fotovoltaické elektrárny, akumulátorů, ...
 • Obchodování na forexovém trhu a vývoj AOS strategií 

  Author: Martin Kraus; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Sponer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
  Diplomová práce se zaměřuje na vývoj automatizovaných obchodních strategií (AOS) pro měnový pár GBPJPY na forexovém trhu. K vývoji strategií se využívá technická analýza a známé technické indikátory. Teoretická část práce ...
 • Prediktivní finanční analýza jako nástroj mezipodnikového srovnání vývoje finančního zdraví ex ante 

  Author: Kristýna Lukášová; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Sponer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Cílem diplomové práce je otestovat, posoudit a klasifikovat schopnost udržet nebo zlepšit finanční zdraví u skupiny malých a středních rodinných podniků ve stavebnictví. Přínosem práce je u úspěšných podniků, z výsledků ...
 • Český trh práce pod vlivem uprchlické vlny z Ukrajiny 

  Author: Diana Dudla; Supervisor: Janíčko Pavel; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-30)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu trhu práce v České republice a jeho reakci na uprchlickou vlnu z Ukrajiny. V nedávné době se Ukrajina stala epicentrem geopolitických konfliktů, což vedlo k masovému přesídlení ...
 • Doplňkové penzijní spoření 

  Author: Julie Franková; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Sponer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
  Tématem bakalářské práce je doplňkové penzijní spoření. Práce vysvětluje vývoj III. pilíře důchodového systému v České republice a současně představuje možnosti soukromého zabezpečení na penzi. Cílem je představit ČSOB ...
 • Finanční analýza podniku Skanska, a. s. 

  Author: Barbora Froňková; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Klesla Arnošt
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit stabilitu a finanční zdraví podniku Skanska a.s. na základě finanční analýzy. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsané charakteristiky finanční analýzy a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Author: Natálie Horešovská; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Klesla Arnošt
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
  Tato bakalářská práce se zaobírá hodnocením finanční situace podniku. Jejím cílem je prostřednictvím finanční analýzy posoudit finanční výkonnost vybraného podniku a navrhnut opatření, která by mohla přispět k budoucímu ...

View more