Now showing items 289-308 of 469

  • Personální management 

   Author: Lejčarová Pavla; Supervisor: Holá Hana; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Cílem této bakalářské práce je posoudit současný stav personálního marketingu ve společnosti ABC, s.r.o. a navrhnout konkrétní řešení na zlepšení. V teoretické části je věnována pozornost základním pojmům této problematiky, ...
  • Personální marketing 

   Author: Kubíková Markéta; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Pánková Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Personální marketing" je analýza uplatňování personálního marketingu ve dvou konkrétních podnicích (v průmyslových podnicích), jejich porovnání a následný návrh na snížení nedostatků. V teoretické ...
  • Personální marketing v malých a středních podnicích 

   Author: Birnbaumová Klára; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Práce "Personální marketing v malých a středních podnicích" se zabývá analýzou personálního marketingu v podniku Ajeto spol. s r.o. Cílem práce je analýza činností personálního marketingu teoreticky a jejich rozbor na ...
  • Personální marketingový mix v konkrétní společnosti 

   Author: Kos Jan; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Nováková Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá personálním marketingovým mixem. Obecným cílem této bakalářské práce je popis obecných teoretických poznatků o personálním marketingovém mixu a popis jednotlivých nástrojů personálního ...
  • Plán marketingového kvalitativního výzkumu pro konkrétní organizaci 

   Author: Kaplanová Anna; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Hirschová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-28)
   Cílem mé bakalářské práce je vytvoření plánu marketingového kvalitativního výzkumu pro konkrétní projekt. Teoretická část mapuje základní pojmy problematiky marketingového výzkumu a jeho procesu. Praktická část analyzuje ...
  • Podnikatel'ský plán začínajúceho podniku 

   Author: Bartošová Martina; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Cieľom bakalárskej práce Podnikateľský plán začínajúceho podniku je plán založenia hostiteľského podniku v Prahe. Ide o plán vo forme, ktorá by mohla byť použitá v reálnom svete pri zakladaní podniku. Teoretická časť ...
  • Podnikatelský plán 

   Author: Natálie Yacoubová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Cílem bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru na základě výchozích podmínek investora Ing. Ctibora Šturce na jeho vlastním pozemku v obci Chýně. Práce slouží investorovi při rozhodování, zda vynaloží prostředky ...
  • Podnikatelský plán malého podniku 

   Author: Melichar Jakub; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na podnikání a je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou definování základní podnikatelské pojmy a vysvětlena problematika spojená se sestavením podnikatelského plánu. V této části ...
  • Podnikatelský plán malého podniku 

   Author: Ivana Horáková; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Říhová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu. Tento plán se bu-de věnovat založení podniku zaměřujícího se na výrobu a prodej kojeneckého sortimentu. Teoretická část obsahuje hlavní pojmy, které jsou spojeny ...
  • Podnikatelský plán na založení podniku 

   Author: Gabriel König; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krejčí Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro začínající firmu orientovanou na výrobu a prodej cyklistického oblečení. Teoretická část obsahuje potřebné informace k sestavení podnikatelského plánu, které ...
  • Podnikatelský plán na založení podniku 

   Author: Kristyna Körnigová; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Říhová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Bakalářská práce je zaměřena na podnikání a sestavení podnikatelského plánu. V teoretické části jsou definovány pojmy z oblasti podnikání a dále je popsán podnikatelský plán a jeho náležitosti. V praktické části jsou ...
  • Podnikatelský plán pro rozvoj truhlářství 

   Author: Olmr Matyáš; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Budín Vlaslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Předmětem bakalářské práce "Podnikatelský plán pro rozvoj truhlářství" je firma Truhlářství Trol, která působí na českém trhu od roku 1992. Zabývá se zakázkovou výrobou nábytku do interiérů a exteriérů bytových jednotek i ...
  • Podnikatelský plán pro technologicky zaměřený podnik 

   Author: Šrámek Martin; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro nově vzniklý podnikatelský subjekt - obchodní společnost (s. r. o.) pro technologicky zaměřený podnik. Podnikatelský plán pro technologicky zaměřený podnik vychází ...
  • Podnikatelský plán pro založení nového podniku 

   Author: Tomáš Hrotík; Supervisor: Sabolovič Mojmír; Opponent: Říhová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem této bakalářské je zpracováním podnikatelského plánu na tři roky na založení nového podniku, jehož hlavní náplní bude výroba a prodej ponožek. V teoretické části jsou definovány základní pojmy spojeny s podnikáním, ...
  • Podnikatelský plán začínajícího podniku 

   Author: Ďurkovičová Jana; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro malou, nově otevře- nou kavárnu v Praze. Na základě tohoto plánu, bude autorka schopná posoudit reálnost a životaschopnost projektu, který by chtěla po ...
  • Podnikatelský plán založení nové pobočky firmy 

   Author: Novotná Daniela; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Vymyslický Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá otevřením nové pobočky oční optiky se specializací na dětskou klientelu a spolu s tím také otevřením ortoptického pracoviště. Je vytvořen podnikatelský plán, kde je představen podnik, charakterizovány ...
  • Podnikatelský plán: Změna zastoupení na českém trhu dermokosmetických produktů 

   Author: Koudelka Tomáš; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu, konkrétně bakalářská práce mapuje současnou reálnou situaci ve společnosti. Hlavním tématem je změna výhradního zastoupení společnosti formou založení filiálky. ...
  • Podniková etika při řízení lidských zdrojů 

   Author: Kahounová Karolína; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Lieberzeit Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Má bakalářská práce se zabývá problémem dodržování podnikové etiky při řízení lidských zdrojů ve společnosti, která je anonymizována právě z důvodu vybraného tématu. V teoretické části se zabývám základními pojmy, jako co ...
  • Podniková kultura v konkrétním podniku 

   Author: Štěpánková Jana; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Práce je zaměřena na téma podnikové kultury. V dnešní době neustále se měnícího prostředí, přibývajících změn a konkurentů, je toto téma jedno z klíčových, kterému by měl podnik věnovat pozornost. Práce poukazuje na ...
  • Politika odměňování a zaměstnanecké výhody 

   Author: Štěchová Barbora; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Rabochová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   Bakalářská práce "politika odměňování a zaměstnanecké výhody" se zabývá politikou odměňování zaměstnanců. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje problematice systému odměňování, cílů odměňování, mzdy ...