Now showing items 473-492 of 519

  • Zadlužení firem 

   Author: Ďurkovičová Alžběta; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se věnuje problematice zadlužení firem. Cílem práce je vymezit důvody, proč firmy využívají cizí kapitál ke své podnikatelské činnosti. Dále má práce posloužit jako detailní pohled nad možnostmi zadlužení, ...
  • Zakládání pracovněprávních vztahů v konkrétní organizaci 

   Author: Knotková Veronika; Supervisor: Vaněčková Jana; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Bakalářská práce se zabývá pracovní smlouvou v praxi, která úzce souvisí s vymezením pracovněprávních vztahů. Hlavním bodem práce je vznik pracovního poměru a jeho náležitosti. Nejdůležitější publikace, z které jsem ...
  • Založení podniku služeb 

   Author: Dubská Markéta; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním stručného podnikatelského plánu na 3 roky pro založení svatební agentury, která bude působit ve Středočeském kraji a zpracování rozpočtů při zařízení svatby po vlastní ose či přes ...
  • Zaměstnanecké benefity 

   Author: Prskavcová Lucie; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Cílem bakalářské práce na téma "Zaměstnanecké benefity" je seznámení s problematikou zaměstnaneckých benefitů z teoretického hlediska za pomocí odborné literatury, analýza zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti a ...
  • Zaměstnanecké benefity a jejich vhodná volba 

   Author: Dočkalová Barbora; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na určování zaměstnaneckých benefitů jejich členění v rámci různých kritérií a nejvhodnější určování. Teoretická část pracuje s moderními technikami a trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů. ...
  • Zaměstnanecké výhody a daně v leasingové společnosti 

   Author: Havlová Adriana; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Mourková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity a jejich daňovými aspekty. Zaměstnanecké benefity jsou vymezeny v teoretické rovině, je definováno jejich zařazení, efektivity a možnosti jejich členění, jejich výhody a ...
  • Zaměstnanecké výhody a daně ve společnosti podnikající v automobilovém průmyslu 

   Author: Truksová Tereza; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Abstrakt Bakalářská práce se zabývá odměňováním zaměstnanců, a to zejména poskytováním specifických zaměstnaneckých benefitů s ohledem na jejich posouzení z hlediska české daňové legislativy. Teoretická část nastiňuje ...
  • Zaměstnanecké výhody a jejich daňová uznatelnost ve vybrané společnosti 

   Author: Jilemnická Kateřina; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Lemarie Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zaměstnanecké výhody, jejich využití. Dále se pak zabývá problematikou finančního zatížení Společnosti X při poskytování zaměstnaneckých výhod svým zaměstnancům. Bakalářská práce je tedy ...
  • Zaměstnanecké výhody jako nástroj motivace v logistické společnosti 

   Author: Panenková Zuzana; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá motivací a odměňováním zaměstnanců. V teoretické části jsou rozebrány pojmy motivace, teorie motivace, odměňování a zaměstnanecké benefity. V praktické části je představena společnost TNT ...
  • Zaměstnanecké výhody v IKEA 

   Author: Němcová Kateřina; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Dnes jsou zaměstnanecké výhody dostupné u všech větších zaměstnavatelů, ale ne vždy jsou nastavené přímo na potřeby zaměstnanců. Cílem této bakalářské práce je analyzovat dosavadní systém benefitů v IKEA a navrhnout ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Author: Veselá Tereza; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Obsahem této práce jsou informace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Vysvětlení kdo je osoba se zdravotním postižením. Popis základních forem zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Právní úprava. Práva a ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Author: Šímová Veronika; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Pospíšil David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Tématem této bakalářské práce je problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zejména opatření, kterými se stát snaží začlenit tyto osoby do pracovního procesu. Bakalářská práce poskytuje informace o historii ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Author: Modráčková Eva; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Vaněčková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
   V bakalářské práci se zabývám zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je tvořena definicemi a celkovým pojetím osob se zdravotním postižením. ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Author: Klucký Matěj; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Hýbnerová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce je věnována problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Teoretická část práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola vymezuje základní pojmy a definuje platnou legislativu. Druhá ...
  • Zefektivnění metod vzdělávání ve firmě XY 

   Author: Reicheltová Michaela; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce je zaměřena na metody vzdělávání ve firmě a na jejich efektivitu. Cílem práce je návrh využívání efektivnějších metod ve vzdělávání firmy XY. Přínosem je návrh na zefektivnění vzdělávání ve firmě. V ...
  • Zelený marketing v automobilovém průmyslu Škoda Auto a.s. 

   Author: Kalíková Kristýna; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Vasin Anton
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem mé práce je analýza a zhodnocení současného stavu uplatnění zeleného marketingu ve společnosti Škoda Auto a.s. Ve své práci se soustředím především na to, jak společnost efektivně aplikuje principy zeleného marketingu ...
  • Zelený marketing v potravinářství 

   Author: Černá Lucie; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vyhodnocení současného stavu využívání palmového oleje v potravinách v konkrétním podniku, analyzování změn postoje zákazníků k této složce v potravinách, které podnik nabízí a případné ...
  • Zhodnocení rozšíření výrobních kapacit u malého strojírenského podniku 

   Author: Blaťák David; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Předmětem bakalářské práce je zhodnocení investice do rozšíření výrobní kapacity u malého strojírenského podniku. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena, na vymezení základních pojmů a postupů, ...
  • Získávání a výběr personálu 

   Author: Masářová Gabriela; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem získávání a výběru personálu a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část shrnuje základní poznatky tohoto tématu za využití literární metody v oblasti získávání a výběru personálu, ...
  • Získávání a výběr pracovníků 

   Author: Marenčáková Karolína; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Novotná Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Bakalářská práce analyzuje personální práci v oblastech získávání a výběru pracovníků ve společnosti LegalJobs.cz. Teoretická část vysvětluje základní principy, pojmy a metody pro získávání a výběr pracovníků. V Praktické ...