Zobrazují se záznamy 1-20 z 680

   Klíčové slovo
   A territorial self-government,a municipality,a budget,a revenue,an expense,an indebtedness [1]
   account sheets,bankrupt models,financial analysis,financial health,horizontal analy-sis,ratio indicators,vertical analysis [1]
   acquiring employees, hiring employees, situation analysis, selection interview, HR methods [1]
   acquiring employees,hiring employees,situation analysis,selection interview,HR methods [1]
   Adaptace zaměstnanců,orientace zaměstnanců,socializace zaměstnanců,on-boarding,životní cyklus zaměstnance [1]
   Adaptace, adaptační plán, orientace, pracovní adaptace, sociální adaptace [1]
   Adaptace, adaptační proces, noví zaměstnanci, druhy adaptace, adaptační plán, adaptační programy, řízení lidských zdrojů, personální činnosti [1]
   Adaptace, adaptační proces, orientace pracovníků, sociální adaptace, pracovní adaptace [1]
   Adaptace, adaptační proces, společnost, fluktuace, zaměstnanec, mentor [1]
   adaptace, fluktuace, nový zaměstnanec, adaptační program, organizace [1]
   Adaptace,socializace,zaměstnanec,zaměstnavatel,adaptační plán,adaptační proces [1]
   Adaptace; orientace; adaptační proces; pracovní adaptace; sociální adaptace; kultura organizace; studentská organizace. [1]
   Adaptation, adaptation process, company, fluctuation, employee, mentor [1]
   Adaptation, adaptation process, new empoyees, types of adaptation, adaptation plan, adaptation programs, human recourses, activities in human recourses [1]
   Adaptation, adaptation process, orientation of workers, social adaptation, working adaptation [1]
   Adaptation, adaptation program, orientation, work adaptation, social adaptation [1]
   adaptation, fluctuation, new employee, adaptation process, organization [1]
   Adaptation,socialization,employee,employer,plan of adaptation,adaption proces [1]
   Adaptation; orientation; adaptation process; work adaptation; social adaptation; organizational culture; student organization. [1]
   Advertising,advertising psychology,consumer,consumer behavior [1]