Zobrazují se záznamy 1-20 z 596

   Klíčové slovo
   acquiring employees, hiring employees, situation analysis, selection interview, HR methods [1]
   acquiring employees,hiring employees,situation analysis,selection interview,HR methods [1]
   Adaptace zaměstnanců,orientace zaměstnanců,socializace zaměstnanců,on-boarding,životní cyklus zaměstnance [1]
   Adaptace, adaptační plán, orientace, pracovní adaptace, sociální adaptace [1]
   Adaptace, adaptační proces, noví zaměstnanci, druhy adaptace, adaptační plán, adaptační programy, řízení lidských zdrojů, personální činnosti [1]
   Adaptace, adaptační proces, orientace pracovníků, sociální adaptace, pracovní adaptace [1]
   Adaptace, adaptační proces, společnost, fluktuace, zaměstnanec, mentor [1]
   adaptace, fluktuace, nový zaměstnanec, adaptační program, organizace [1]
   Adaptace; orientace; adaptační proces; pracovní adaptace; sociální adaptace; kultura organizace; studentská organizace. [1]
   Adaptation, adaptation process, company, fluctuation, employee, mentor [1]
   Adaptation, adaptation process, new empoyees, types of adaptation, adaptation plan, adaptation programs, human recourses, activities in human recourses [1]
   Adaptation, adaptation process, orientation of workers, social adaptation, working adaptation [1]
   Adaptation, adaptation program, orientation, work adaptation, social adaptation [1]
   adaptation, fluctuation, new employee, adaptation process, organization [1]
   Adaptation; orientation; adaptation process; work adaptation; social adaptation; organizational culture; student organization. [1]
   age management, age diversity, work ability, training of workers, mentoring, human resources, employees, work life balance, questionnaire, discussion, discrimination, aging, demography [1]
   Analysis, company education, education system, methods of education, efficiency of education, development, education [1]
   Analysis, education, development, company education [1]
   Analysis, logistics, costs, rationalization, critical factors, storage, distribution, supply chain managemen [1]
   Analýza prostředí, situační analýza, strategické řízení, STP pro-ces firmy, strategický marketiing. [1]