Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 38

  • Finanční analýza Harmonikas, s.r.o. 

   Autor: Pöchmann Petr; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V mé bakalářské práci se zabývám finanční analýzou průmyslového podniku Harmonikas, s.r.o. Cílem mé práce je zhodnotit společnost po finanční stránce za použití základních finančních nástrojů jako je vertikální a horizontální ...
  • Řízení času manažerů různých úrovní 

   Autor: Kožušník David; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   Tato bakalářská práce se věnuje oblasti time managementu. V teoretické části jsou popsány prvky v řízení času, jeho historie, metody a nástroje. Obsahem praktické části je výzkum, který si klade za cíl porovnat schopnosti ...
  • Motivace spolupracovníků ve společnosti 

   Autor: Beránková Michaela; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá motivací pracovníků spolupracujících s vybranou finanční společností. Teoretická část zahrnuje základní pojmy související s motivací, pracovní motivaci, motivační teorie, firemní kulturu a ...
  • Strategie financování nestátní neziskové organizace Klokánek Hostivice 

   Autor: Příhodová Barbora; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování nestátních neziskových organizací, konkrétně Fondu ohrožených dětí Klokánek. Zaměřuje se na vymezení a typologii daného sektoru, rozebírá formy jejího financování, ...
  • Adaptační proces nových zaměstnanců v konkrétní společnosti 

   Autor: Zemanová Nicole; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových pracovníků ve firmě. Teoretická část je zaměřena na význam pojmu adaptace, její cíle, formy a oblasti. Následně je popsán průběh adaptačního procesu, jeho plán a ...
  • Vzdělávání pracovníků ve vybrané firmě 

   Autor: Štursová Beáta; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice vzdělávání zaměstnanců ve společnosti. Obecným cílem práce je popis teoretických poznatků. Dílčím cílem práce je popis vzdělávacího systému ve vybrané společnosti a spokojenosti ...
  • Zakládání pracovněprávních vztahů v konkrétní organizaci 

   Autor: Knotková Veronika; Vedoucí práce: Vaněčková Jana; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Bakalářská práce se zabývá pracovní smlouvou v praxi, která úzce souvisí s vymezením pracovněprávních vztahů. Hlavním bodem práce je vznik pracovního poměru a jeho náležitosti. Nejdůležitější publikace, z které jsem ...
  • Specifika řízení rodinné firmy 

   Autor: Lukšová Tereza; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   Cílem práce Specifika řízení rodinné firmy je porovnání teoretického východiska s reálnou skutečností rodinného podnikání. Teoretická část se zabývá vymezením hlavních pojmů týkající se této problematiky, možnostmi řízení ...
  • Vyhodnocení systému zaměstnaneckých benefitů ve výzkumné instituci 

   Autor: Hykyš Jiří; Vedoucí práce: Jurková Jitka; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity. Cílem je analyzovat systém zaměstnaneckých výhod a daní a jejich uplatnění ve výzkumné instituci. V první části práce je popsána současná teorie vztahující se k ...
  • Matky manažerky ve středních organizacích v České republice 

   Autor: Šmákalová Šárka; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá genderovou diskriminací v managementu středních organizací a současně sladěním rodinného a pracovního života matek na manažerských pozicích. Cílem práce je představení genderové nerovnosti ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Autor: Kousal Petr; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Marcik Samuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
   Tato práce je zaměřena na oblast získávání a výběru zaměstnanců v organizaci. Práce je rozdělena do dvou částí. První část má teoretické zaměření a druhá je praktického charakteru. V první části této práce jsou popsány ...
  • Tvorba marketingového plánu a jeho poslání v malé firmě 

   Autor: Mejzrová Lucie; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tématem této bakalářské práce je tvorba marketingového plánu v konkrétní společnosti. V první části se věnuje základním teoretickým pojmům v oblasti marketingu, které jsou důležité pro úspěšné sestavení marketingového ...
  • Vliv osobnosti podnikatele na kulturu organizace 

   Autor: Medová Veronika; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Tato bakalářská práce pojednává o nejdůležitějších poznatcích a pojmech z oblasti organizační kultury a osobnosti podnikatele. Praktická část práce se zabývá analýzou organizační kultury společnosti Fabes s.r.o. a osobnostních ...
  • Specifika pracovních týmů 

   Autor: Brynychová Marie; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá specifiky pracovních týmů. Týmová práce je v dnešní době již běžná záležitost, je třeba si uvědomit, že ne každý tým je správně sestavený a tím pádem efektivní a pro společnost přínosný. Práce ...
  • Význam etiky v práci manažera, příklad společnosti Finio a.s. 

   Autor: Adamec David; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Bakalářská práce se zabývá manažerskými funkcemi, rolemi a činnostmi, které jsou aplikovány v podniku. Manažerské funkce jsou důležitou součástí managementu a jejich kvalita se odráží na úspěšnosti podnikání. Hlavním cílem ...
  • Proces orientace a adaptace nového pracovníka v podniku 

   Autor: Mandová Kristýna; Vedoucí práce: Dědičová Lucie; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá tématem orientace a adaptace nového pracovníka v organizaci. V teoretické části je popsáno příjímání pracovníků, proces orientace a oblasti na které se orientace nového pracovníka zaměřuje, proces ...
  • Problematika zaměstnávání žen 

   Autor: Pokorná Markéta; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání žen v pedagogických profesích. Obecným cílem práce je popis teoretických poznatků, dílčím cílem práce je analýza rovnosti příležitostí mužů a žen v organizacích. ...
  • Porovnání a vyhodnocení zaměstnaneckých benefitů u dvou různých společností působících v rozdílných sektorech 

   Autor: Vaněček Viktor; Vedoucí práce: Jurková Jitka; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Práce si klade za cíl obecně vymezit zaměstnanecké benefity a jejich daňové uplatnění ve společnosti, v praktické části budou nejdříve uvedeny, poté vyhodnoceny a porovnány systémy zaměstnaneckých benefitů v bankovní ...
  • Marketingové řízení ve společnosti Premiere Cinemas s.r.o. 

   Autor: Pavlíček Martin; Vedoucí práce: Nováková Lenka; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým řízením společnosti v zábavním průmyslu. Jedná se o společnost Premiere Cinemas s.r.o., která provozuje síť multikin na území České republiky. Tato práce je zaměřena na její ...
  • Motivace ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců v konkrétním podniku 

   Autor: Heřmánková Lucie; Vedoucí práce: Dědičová Lucie; Oponent práce: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této bakalářské práce "Motivace ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců v konkrétním podniku" je představení motivačního systému v konkrétním podniku a navržení možných zlepšení, které by vedly k vyšší výkonosti ...