Now showing items 1-20 of 585

  • Vývoj cen kryptoměn 

   Author: Quoc Anh Phan; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato bakalářská práce zkoumá vývoj cen kryptoměn, se zaměřením na Bitcoin (BTC) a Ethereum (ETH) v daném sledovaném období 2018–2023. Analýza zahrnuje historické trendy, klíčové události a faktory, které ovlivňují hodnotu ...
  • Online marketing a výzkum zákaznické spokojenosti vybrané organizace 

   Author: Phuong Anh Pham; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato bakalářská práce zkoumá a analyzuje spokojenost zákazníků organizace společnosti MADPRG, GY Investment s.r.o. Cílem práce je poskytnout přehled o jednotlivých prvcích komunikačního mixu v online prostředí a jejich ...
  • Porovnání ochranných prvků bankovek vydávaných ČNB a Bank of Korea 

   Author: Natálie Kalašová; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Bakalářská práce na téma Porovnání ochranných prvků bankovek vydávaných ČNB a Bank of Korea je rozdělena na dvě části. Teoretická část se věnuje penězům a jejich funkci. Popisuje centrální banku a její úlohy ve společnosti, ...
  • Doplňkové penzijní spoření 

   Author: Michaela Pitrová; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Bakalářská práce nám představí různé nabídky pojišťoven v oblasti doplňkového penzijního spoření a ty mezi sebou porovná. V teoretické části nás bakalářská práce seznámí s vývojem sociálního zabezpečení, tři pilíři českého ...
  • Analýza marketingu vybrané technologické firmy 

   Author: Petr Žemlička; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingu vybrané technologické firmy s cílem navrhnout marketingovou strategii do budoucna. V teoretické části budou vysvětleny marketingové pojmy, jež slouží jako podklad do ...
  • Zaměstnávání žen v ČR za posledních deset let 

   Author: Andrea Lánská; Supervisor: Janíčko Pavel; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Cílem bakalářské práce je analýza zaměstnávání žen v ČR za posledních deset let, konkrétně od roku 2012 do roku 2021. Teoretická část bakalářské práce analyzuje ukazatele míry ekonomické aktivity, obecnou míru nezaměstnanosti ...
  • Analýza nákladů a výnosů z účetního a daňového hlediska v nevýrobní sféře 

   Author: Barbora Vecková; Supervisor: Nováková Jana; Opponent: Homolka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzy a popis nákladů výnosů, konkrétně ze dvou různých hledisek – hlediska účetního a hlediska daňového. Cílem práce je porovnání nákladů a výnosů, zjištění výsledku hospodaření a ...
  • Daň z příjmů právnických osob podnikatelských subjektů 

   Author: Anna Dadová; Supervisor: Nováková Jana; Opponent: Homolka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na komplexní zhodnocení a analýzu daně z příjmů právnických osob na příkladu fiktivní společnosti ABC AUTOSERVIS, s.r.o. Práce se skládá z teoretické a praktické části, které podrobně ...
  • Daň z příjmů fyzických osob v souběhu dílčích základů daně 

   Author: Lucie Polášková; Supervisor: Nováková Jana; Opponent: Homolka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Cílem této bakalářské práce je na modelových příkladech sledovat a následně vyhodnotit daňové zatížení vybraných fiktivních fyzických osob. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická ...
  • Marketing ve finančním poradenství 

   Author: Marie Ortová; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá marketingovými strategiemi v oblasti finančního poradenství, s důrazem na využití internetového marketingu k získávání nových klientů a spolupracovníků. Teoretická část práce definuje klíčové ...
  • Ekonomická kalkulace investice do energetického vybavení konkrétní budovy v kontextu energetické krize 2021-2023 

   Author: Barbora Černá; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vyčíslením investice do energetického vybavení pro objekt základní školy v Unhošti. Cílem práce je předložit ekonomickou analýzu investice a zhodnotit její udržitelnost, návratnost ...
  • Analýza komunikačního mixu společnosti Hyundai Motor Czech s.r.o. 

   Author: Linda Říhová; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku a analýzu komunikačního mixu společnosti Hyundai Motor Czech s.r.o. Cílem práce je poskytnout přehled o jednotlivých nástrojích komunikačního mixu a jejich využití ve ...
  • Finanční analýza vybraného podniku 

   Author: Karolína Cikánková; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Pudil Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
   Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány ukazatele finanční analýzy podniku, její uživatelé a vstupy. Konkrétně pak absolutní ukazatele, bilanční pravidla, analýza čistého ...
  • Finanční analýza vybraného podniku 

   Author: Vít Kupka; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na provedení finanční analýzy na konkrétním podniku a tím zhodnocení jeho finanční situace a navrhnutí doporučení pro následující strategii. Nejdříve jsou však představeny metody finanční ...
  • E-Commerce a jeho využití v přepravní společnosti 

   Author: Lukáš Vávra; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Čermák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na roli elektronického obchodování (e-commerce) v logistických a přepravních společnostech v éře globalizace a technologického pokroku. Práce se skládá z teoretické části, která představuje ...
  • Finanční analýza vybraného podniku 

   Author: Alexandra Svobodová; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy vybraných podniků. Podniky jsou vybrány na základě testu finančního zdraví několika zvoleným malým a středním nábytkářským společnostem. Práce je rozdělena ...
  • Finanční analýza podniku 

   Author: Olena Zaichenko; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Cílem této práce bylo analyzovat finanční zdraví společnosti AURES Holdings, a.s., která je spíše známa pod svým dřívějším názvem AAA Auto, a.s. Na základě dostupnosti účetních výkazů byla provedena finanční analýza ...
  • Flotilové pojištění u vybraného subjektu 

   Author: Adam Schorný; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Bakalářská práce přibližuje oblast finančního sektoru, který v životě řeší téměř každý z nás. Základem bude představení pojmů v pojišťovnictví. Na začátku práce začneme historií pojišťovnictví a jejího průběhu v rámci České ...
  • Vzdělávání finančních poradců ve společnosti BePlan 

   Author: Matěj Jíra; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Bakalářská práce se soustředila na vytvoření účinného vzdělávacího systému pro finanční poradce ve společnosti BEplan. Pro dosažení tohoto cíle byla provedena SWOT analýza a kvantitativní výzkum formou dotazníků, které ...
  • Marketingové nástroje v oboru umělé inteligence 

   Author: Jáchym Šebl; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Maga Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Cílem této práce je zmapovat oblast umělé inteligence marketingu jak z jeho historického, tak především současného a budoucího pohledu. Nejprve teoretickým vymezením základních pojmů, následně detailním zabýváním se polemikou ...