Recently added

Now showing items 1-20 of 349

  • Finanční analýza pro skupinu podniků daného průmyslového odvětví 

   Author: Duda Josef; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Má bakalářská práce se zajímá o Finanční analýzu vybraných podniků. V následujícím dokumentu se budu zabývat finanční analýzou daných podniků, a to v průmyslovém odvětví, sklářství. Cílem je porovnat finanční zdraví vybraných ...
  • Analýza trhu z pohledu společnosti CarTec Group, s.r.o. 

   Author: Lučková Martina; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu trhu z pohľadu spoločnosti CarTec Group, a.s., ktorá v rámci automobilového priemyslu pôsobí v oblasti predaja a služieb. Práca je rozdelená na dve čas-ti, a to teoretickú a ...
  • Analýza vývoje spotřeby českých domácností v letech 1997 - 2017 

   Author: Pavelková Marie; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato práce se zabývá analýzou vývoje spotřeby českých domácností v letech 1997 až 2017 a to za pomocí dat z Českého statistického úřadu. Práce je rozdělena do dvou částí a to do teoretické a praktické. Teoretická část je ...
  • Finanční analýza firmy MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. 

   Author: Zamazal Jakub; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou firmy MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. a je rozdělena na dvě části. Část teoretickou, která popisuje finanční analýzu a její nástroje a část praktickou, kde jsou nástroje ...
  • Finanční analýza firmy BKR ČR s.r.o. 

   Author: Šanovec Jan; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem bakalářské práce je vypracovat finanční analýzu výrobní podniku, který pů-sobí ve zpracovatelském průmyslu a zaměřuje se na výrobu doplňků ke střešním oknům. Finanční analýza se provede na základě účetních výkazů ...
  • Analýza systematického rizika v zemích OECD 

   Author: Štulík Adam; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a odhadem systematického rizika ve člen-ských státech OECD. Teoretická část je zaměřena na popis modelu C-CAPM (Consump-tion-based Capital asset pricing Model) a popisujeme jeho ...
  • Analýza nákladů a užitků Investičního projektu Zateplení MŠ Vojanova v Ústí nad Labem 

   Author: Petrová Kristýna; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Zika Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Předmětem bakalářské práce je analýza nákladů a užitků investičního projektu "Zateplení mateřské školy Vojanova v Ústí nad Labem". První praktická část se zaměřuje na charakteristiku a typy investic a charakteristiku analýzy ...
  • Hodnocení finanční výkonnosti podniku LINET, s.r.o. 

   Author: Novotná Tereza; Supervisor: Cipovová Eva; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční výkonnosti podniku LINET spol. s r.o. za období 2011-2017 pomocí tradičních i moderních ukazatelů a porovnání vybraných ukazatelů s konkurencí společnosti LINET spol. s ...
  • Analýza vývoje ceny ropy 

   Author: Petr Jan; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předkládaná bakalářská práce "Analýza vývoje ceny ropy" se zaměřuje na popis a analýzu nejvýznamnějších agregátů, jež se podílí na vlivu cen ropy. První a druhá část teoreticky popisuje ropu, způsoby jejího získávání a ...
  • Analýza nákladů a užitků Investičního projektu Zateplení MŠ Vojanova v Ústí nad Labem 

   Author: Petrová Kristýna; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem bakalářské práce je analýza nákladů a užitků investičního projektu "Zateplení mateřské školy Vojanova v Ústí nad Labem". První praktická část se zaměřuje na charakteristiku a typy investic a charakteristiku analýzy ...
  • Analýza finančních zdrojů Českého atletického svazu 

   Author: Vytlačilová Tereza; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finančních zdrojů Českého atletického svazu. Cílem je analyzovat financování svazu za posledních sedm let činnosti. Součástí práce je teoretický pohled na financování sportu v České ...
  • Efektivní financování pořízení automobilové flotily z pohledu společnosti Simat a.s. 

   Author: Kučera Tomáš; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem bakalářské práce je porovnání financování automobilové flotily společnosti Simat a.s. Pro komparaci byly zvoleny formy pořízení pomocí finančního leasingu, operativního leasingu, úvěru a poříze-ním v hotovosti. V ...
  • Vliv reklamy na spotřebitele 

   Author: Rajchert Petr; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato pra?ce se zaby?va? vlivem reklamy na spotr?ebitele. Problematika je r?es?ena na za?klade? teoreticky?ch poznatku? k dane?mu te?matu, ale i formou vlastni?ho sbe?ru dat. V teoreticke? c?a?sti se pra?ce ve?nuje reklame? ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Author: Klucký Matěj; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Hýbnerová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce je věnována problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Teoretická část práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola vymezuje základní pojmy a definuje platnou legislativu. Druhá ...
  • Firemní kultura ve vybrané společnosti - Red Bull 

   Author: Zamrazilová Karolína; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Práce se zabývá firemní kulturou ve vybrané společnosti z hlediska teoretických poznatků z nastudované odborné literatury, rozhovoru s HR manažerkou, a vlastního dotazníkového šetření. Cílem bakalářské práce, v teoretické ...
  • Ekonometrická analýza inflace České republiky 

   Author: Valenta Tomáš; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této práce je ekonometrická analýza inflace České republiky v období 1. čtvrtletí 2000 až 4. čtvrtletí roku 2016 na základě Hybridní Neokeynesiánské Phillipsovy křivky. Za tímto účelem jsou metodou nejmenších čtverců ...
  • Srovnání konkurenčních podniků pomocí soustavy ukazatelů 

   Author: Vaňková Eliška; Supervisor: Myšková Renáta; Opponent: Kuběnka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem bakalářské práce "Srovnání konkurenčních podniků pomocí soustavy ukazatelů" je zhodnocení výkonnosti podniků pomocí vybraných finančních i nefinančních ukazatelů. Cílem je nalezení a navrhnutí takových doporučení, ...
  • Optimalizace skladových zásob ve firmě 

   Author: Žemličková Michala; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Hanišová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce zkoumá procesy řízení zásob z hlediska moderní logistiky a navrhuje optimalizaci skladových zásob v referenčním podniku. Skládá se ze dvou částí; v první - teoretické - části jsou popisovány obecné ...
  • Finanční analýza Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 

   Author: Salmaj Vasyl; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této bakalářské práce bylo vyjádřit komplexní finanční zdraví Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. za měřené období 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a následně stanovit nutná optimalizační opatření. V analýze jsou ...
  • Finanční analýza podniku ICT s.r.o. 

   Author: Reichl Vít; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy a posouzení finančního zdraví společnosti ICT s. r. o. na datech z let 2012 - 2016. V teoretické části jsou pomocí rešerše odborné literatury popsáni uživatelé, ...