Recently added

Now showing items 1-20 of 382

  • Finanční analýza firmy CBA, s.r.o. 

   Author: Kateřina Kulhavá; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Kulhavá Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace jedné vybrané společnosti, kterou v tomto případě fiktivně pojmenujeme CBA, s.r.o. Časové ohraniče-ní finanční analýzy je od roku 2013 do roku 2017. Práce je rozdělená ...
  • Finanční analýza společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 

   Author: Kristýna Němčanská; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Obsahem bakalářské práce je zpracování ukazatelů finanční analýzy a následná aplikace těchto ukazatelů na konkrétní společnost. Práce se dělí na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou ...
  • Finanční analýza společnosti Rodenstock ČR s.r.o. 

   Author: Eva Kurcová; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Procházková Hedvika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je vypracování finanční analýzy společnosti Rodenstock ČR s.r.o. za období 2013-2017. Tato společnost se zabývá výrobou a prodejem brýlových čoček a obrub. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, ...
  • Podnikatelský plán na založení podniku 

   Author: Kristyna Körnigová; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Říhová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Bakalářská práce je zaměřena na podnikání a sestavení podnikatelského plánu. V teoretické části jsou definovány pojmy z oblasti podnikání a dále je popsán podnikatelský plán a jeho náležitosti. V praktické části jsou ...
  • Podnikatelský plán na založení podniku 

   Author: Gabriel König; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krejčí Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro začínající firmu orientovanou na výrobu a prodej cyklistického oblečení. Teoretická část obsahuje potřebné informace k sestavení podnikatelského plánu, které ...
  • Využití matematických metod pro optimalizaci přepravních tras 

   Author: Adéla Hojdarová; Supervisor: Ludvík Pavel; Opponent: Kostić Dejan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Jak již z názvu práce vyplývá, je zaměřena na problematiku týkající se optimalizace logistických služeb pomocí vybraných matematických metod. Cílem práce je vysvětlení Problému obchodního cestujícího a vytvoření programů, ...
  • Posouzení finančního zdraví výrobního podniku 

   Author: Lucie Hertlová; Supervisor: Myšková Renáta; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy a posouzení finanční situace vybrané společnosti. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části je vysvětlena podstata ...
  • Finanční analýza společnosti JAWA Moto spol. s r.o. 

   Author: Alena Holubová; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Hlaváčová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování podrobné analýzy finančního fungování společnosti JAWA Moto spol. s r.o. K této analýze použiji vybrané nástroje finanční analýzy, které budu definovat ve své teoretické části a ...
  • Finanční analýza společnosti R - FIN s.r.o. 

   Author: Jolana Hocká; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti R-FIN s.r.o. v letech 2013 - 2017. Cílem práce je zhodnotit výkonnost podniku a navrhnout možnosti na zlepšení finanční situace. Bakalářskou práci člením na dvě ...
  • Finanční analýza Stolfig s.r.o. 

   Author: Pavlína Zajícová; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Koželuhová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Cílem bakalářské práce je popsat a aplikovat vybrané nástroje finanční analýzy na společnost STOLFIG s.r.o. a zhodnotit její finanční situaci. Práce je rozdělena do dvou částí, a to části teoretické a praktické. Teoretická ...
  • Finanční analýza společnosti Emco spol. s.r.o. 

   Author: Lucie Krajcrová; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem této bakalářské práce je aplikovat metody a nástroje finanční analýzy na společnost Emco spol. s r.o. Společnost Emco spol. s r.o. patří k vedoucím společnostem potravinářského průmyslu České republiky. Finanční ...
  • Optimalizace procesů městské hromadné dopravy ve vybraném městě 

   Author: Barbora Jindráčková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Hlavním cílem bakalářské práce je optimalizace procesů v podniku, který se zabývá službami městské hromadné dopravy. Práce obsahuje nejprve analýzu a následnou optimalizaci vnitropodnikových procesů, které jsou spojeny ...
  • Exekuce a oddlužení ve mzdovém účetnictví 

   Author: Michaela Marxová; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním problematiky srážek ze mzdy v podobě exekucí a insolvence z pohledu plátce mzdy. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje veškeré formy exekucí a ...
  • Optimalizace procesů implementací BIM pro vybraný architektonický ateliér 

   Author: Kristina Permiakova; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Prušková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce na téma "Optimalizace procesů implementací BIM pro vybraný architektonický ateliér" se zabývá zkoumáním procesů na stavebním projektu. Hlavním cílem této práce je vytvoření návrhu optimalizace procesů ...
  • Co ovlivňuje cenu pohonných hmot v České republice 

   Author: Patrik Nátr; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Šumpíková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Bakalářská práce na téma "Co ovlivňuje cenu pohonných hmot v České republice" se zaměřuje na odhalení a zevrubnou analýzu faktorů, které mají vliv na konečnou cenu pohonných hmot v České republice. Je rozdělena na kapitoly ...
  • Finanční analýza SOR Libchavy spol. s.r.o. 

   Author: Veronika Vališová; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Kostikov Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti SOR Libcha-vy spol. s.r.o. a na základě této analýzy stanovit případná doporučení v oblasti fi-nančního zdraví podniku. Finanční analýza je zpracována ...
  • Transformace obchodní společnosti 

   Author: Markéta Špatenková; Supervisor: Sabolovič Mojmír; Opponent: Moll Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   V bakalářské práci jsem se zaměřila na proces změny právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části popisuji druhy přeměn ...
  • Finanční analýza společnosti Bratři Horákové s.r.o. 

   Author: Jan Ptáček; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bakalářská práce má za cíl aplikovat vybrané nástroje finanční analýzy na společnost BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o., vyhodnotit její finanční zdraví za období 2013 až 2017, a případně navrhnout efektivní finanční řízení společnosti ...
  • Mezipodnikové srovnání konkurenčních podniků pomocí finančních ukazatelů 

   Author: Ondřej Musil; Supervisor: Sabolovič Mojmír; Opponent: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Cílem bakalářské práce je posouzení finanční situace a nalezení silných a sla- bých stránek společnosti, která podniká v oblasti pivovarnictví. Pomocí metod finanční analýzy je zkoumán vývoj podniku za období 2013-2017. ...
  • Finanční analýza podniku ROmiLL, spol. s r.o. 

   Author: Michal Šanda; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem bakalářské práce je finanční analýza podniku ROmiLL, spol. s r.o. za období 2013-2017. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou rozebrány vybrané ukazatele finanční analýzy, a na část praktickou, kde jsou ...