Now showing items 1-20 of 531

  • Vliv COVID krize na vybranou firmu v módním odvětví 

   Author: Elizaveta Zhukova; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a identifikaci vlivů covid krize na vybrané firmy v módním odvětví. Teoretická část se zabývá problematikou covid krize a její důsledků. Popisuje specifika módního odvětví a následně ...
  • Finanční analýza ve vybraném podniku 

   Author: Thi Phuong Thao Tran; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Tato bakalářská práce má za cíl zpracovat finanční analýzu společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. za období 2016 až 2020 z nekonsolidovaných účetních závěrek. V teoretické části jsou představeny základní pojmy a metody ...
  • Reklama na sociálních sítích 

   Author: Kristýna Švestková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá v teoretické části nástroji marketingového a komunikačního mixu, marketingovou komunikací na internetu, marketingovým výzkumem a dalšími informacemi, které jsou pro marketing a reklamu ...
  • Internetový marketing vybrané společnosti 

   Author: Daniela Vepryk; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Táto bakalářská práce se zabývá internetovým marketingem a jeho nástroji. Cílem práce je provedení analýzy nástrojů internetového marketingu ve vybrané společ-nosti a vypracování návrhu ke zlepšení celkové online komunikace. ...
  • Flotilové pojištění 

   Author: Tomáš Zimerman; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Bakalářská práce nám představí postupy pojišťoven na českém trhu při sjednávání produktu flotilového pojištění a tyto postupy navzájem porovná. Teoretická část se věnuje seznámení se s produktem flotilového pojištění, kdo ...
  • Financování investičního záměru malého a středního podniku, – případová studie 

   Author: Robin Sitař; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Práce shrnuje běžně používané úvěrové mechanismy u menších a středních podniků, přináší analýzu a porovnání nabízených nástrojů na českém bankov-ním i nebankovním trhu a aplikuje výsledek této analýzy na případovou studii ...
  • Alternativní zdroje financování podniku 

   Author: Marco Rizzi; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Klesla Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Hlavním cílem práce je porovnání klasické formy financování podniku ve formě bankovního úvěru a alternativních forem jako je leasing, faktoring a forfaiting. Teoretická část využívá literární rešerši a zaměřuje na popis ...
  • Green marketing - CSR a marketing Plzeňského Prazdroje 

   Author: Eva Soudková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá marketingem Plzeňského Prazdroje s cílem analyzovat a informovat veřejnost o jeho ekologických marketingových koncepcích a CSR aktivitách. Teoretická část uvádí základní pojmy z oblasti marketingu ...
  • Ochrana spotřebitele na finančních trzích. 

   Author: David Homoláč; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Hlavním cílem bakalářské práce je informovat o problematice ochrany spotřebitele na finančních trzích, jelikož je spotřebitel i přes množství ochranných prvků v právních kořenech stále často v nevýhodné pozici. Práce je ...
  • Rozhodování o novém produktu 

   Author: Jian Wei Qiu; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá procesem rozhodování o novém produktu v podniku. Jejím cílem je identifikace dvou základních stránek rozhodování o novém produktu a navržení nového produktu ve vybraném rodinném restauračním ...
  • Zdravý životní styl a jeho propagace u Mc Donald's 

   Author: Alžběta Cholevová; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá tématem zdravého životního stylu a propagací u společnosti Mcdonald’s. Zkoumá povědomí lidí ohledně zdravého životního stylu a druhy propagace a jejich přizpůsobení, dle současných trendů výživy, ...
  • Role marketingu na sociálních sítích 

   Author: Karolína Kasnerová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce se věnuje marketingu a rolím, které má na sociálních sítích. Teoretická část obsahuje definice marketingových pojmů, vztah marketingu a internetu a také princip fungování sociálních sítí. V neposlední řadě ...
  • Marketing neziskových organizací na sociálních sítích 

   Author: Kateřina Šebestová; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Práce analyzuje možnosti využití sociálních sítí pro marketingovou komunikaci témat neziskových organizací, konkrétně pak v aplikovaném prostředí Asociace pro elektromobilitu České republiky. Cílem práce bylo prozkoumat ...
  • Daň z příjmu fyzických osob a její možný vývoj 

   Author: Monika Skřičková; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Nováková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   V úvodní části této bakalářské práce se bude charakterizovat daňový systém obecně s konkretizací na systém fungující v ČR. Následně bude podrobně charakterizována daň z příjmů FO se všemi atributy, které s ní souvisí. ...
  • Aplikace moderních kalkulačních metod v nevýrobní sféře 

   Author: Silvie Venhudová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Nováková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce je zaměřena na implementaci kalkulace Activity-Based Costing do zdravotnické organizace. Cílem práce bylo zjistit celkovou výši nákladů na jednotli-vé úkony a aktivity v rámci veterinární ordinace a následné ...
  • Marketingová komunikace videoherních společností v České republice 

   Author: Marek Švingr; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Plzáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací videoherních společností v České republice. Cílem této práce je analyzovat dopady marketingové komunikace vybraných videoher na veřejnost a možnosti jejího zlepšení ...
  • Investice v kryptoměnách v porovnání s jinými druhy investic 

   Author: Miroslav Spremo; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Cílem bakalářské práce je porovnat investice v kryptoměnách s jinými druhy investic. Teoretická část je zaměřena na popis pojmů, které úzce souvisejí s obchodováním kryptoměn, komodit a akcií na trhu. Větší pozornost je ...
  • Hodnocení letounu Boeing 737 na trhu dopravních letadel 

   Author: Klára Šabaková; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce zabývající se společností Boeing a jejím nejprodávanějším letadlem Boeing 737 zkoumá, jak je tento produkt vnímán širokou veřejností a zároveň i odborníky z pohledu spolehlivosti a bezpečnosti. V teoretické ...
  • Marketingový plán vybrané firmy v oboru stomatologie 

   Author: Michaela Vachová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového plánu pro malou firmu podnikající v oboru stomatologie. Teoretická část je zaměřena na definování marketingového výzkumu a nastí-nění struktury marketingového plánu. ...
  • Marketing nového produktu 

   Author: Josefina Šramhauserová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Plzáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá marketingovým plánem nového produktu. Jedná se o komunikační zařízení MEDICOMTER, které zefektivňuje a urychluje komunikaci mezi technicky znalou osobou a zdravotnickým personálem. V úvodu ...