News

Bachelor Theses - 32163

Recently added

Now showing items 1-20 of 428

  • Analýza dopadu cen lithia na zahraniční obchod zemí obchodujících s lithiem pro automobilový průmysl 

   Author: Ladislav Šesták; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Cílem této práce je popsat, jaký dopad mají změny cen lithia na bilanci zahraničního obchodu států, které obchodují s lithiovými produkty pro účely automobilového průmyslu. Práce popisuje charakte-ristiky lithia jakožto ...
  • Finanční analýza Kiwi.com s.r.o. 

   Author: Rudolf Gessner; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy podniku Kiwi.com s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou představeny nástroje finanční analýzy. Praktická část se ...
  • Kalkulační systém ve firmě 

   Author: Iveta Kadlecová; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Cílem mé bakalářské práce je analýza kalkulačního systému ve vybrané firmě. První část bakalářské práce je zaměřena na teoretické poznatky o vlivu kalku-lačního systému na řízení firmy. Druhá část je věnována podniku ...
  • Návrh procesu náboru studentů pro mezinárodní studijní programy české univerzity 

   Author: Michal Severa; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Cílem teoretické části bakalářské práce bylo zmapovat oblast mezinárodního náboru studentů na české univerzitě a poznatky konfrontovat s postupem mezinárodního náboru studentů na univerzitách v zahraničí. Cílem praktické ...
  • Finanční analýza společnosti Auto Jarov, s.r.o. 

   Author: Daniel Honzík; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti AUTO JAROV, s.r.o., pomocí nástrojů finanční analýzy, a to v analyzovaném období hospodářských let 2014-2018. Práce je rozdělena na dvě základní části. ...
  • Podnikatelský plán 

   Author: Natálie Yacoubová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Cílem bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru na základě výchozích podmínek investora Ing. Ctibora Šturce na jeho vlastním pozemku v obci Chýně. Práce slouží investorovi při rozhodování, zda vynaloží prostředky ...
  • Finančná analýza podniku Medikamenty, a.s. 

   Author: Ellen Freudenberger; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Predmetom tejto bakalárskej práce „Finančná analýza podniku Medikamenty, a.s.“ je zhodnotenie finančného zdravia podniku pomocou nástrojov finančnej analýzy. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. V teoretickej časti ...
  • Finanční analýza podniku Bosch Rexroth, spol. s.r.o. 

   Author: Sabina Svobodová; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Šteker Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je provést finanční analýzu Bosch Rexroth, spol. s r.o., která vyrábí hydraulické agregáty, hydraulické pohonné systémy a mnoho dalších. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část je část ...
  • Analýza konkurenčního prostředí v automobilovém průmyslu ČR 

   Author: Jan Drabina; Supervisor: Myšková Renáta; Opponent: Pošta Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Tato práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí v automobilovém průmyslu České republiky. Popisuje a analyzuje konkurenční prostředí v prémiovém segmentu. Přínosem práce je vymezení příležitostí a hrozeb pro vybrané ...
  • Analýza a návrh informačního systému ve společnosti Adecco Group 

   Author: Alžbeta Poláková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Jeggle Katrin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Bakalárska práca sa zaoberá analýzou biznis procesov v spoločnosti Adecco Group a v jej informačnom systéme. Ďalej navrhuje nové procesy v informačnom systéme a následne sa zaoberá výberom nového informačného systému. ...
  • Podnikatelský plán malého podniku 

   Author: Ivana Horáková; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Říhová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu. Tento plán se bu-de věnovat založení podniku zaměřujícího se na výrobu a prodej kojeneckého sortimentu. Teoretická část obsahuje hlavní pojmy, které jsou spojeny ...
  • Finanční analýza společnosti Schwarzmüller s.r.o. 

   Author: Eliška Veselá; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Šteker Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je představit čtenáři nástroje a metody finanční analýzy a následně je prakticky aplikovat na zhodnocení finanční situace a zdraví podniku Schwarzmüller s.r.o. v letech 2014 až 2018. Podnik ...
  • Návrh řízení procesů městské příspěvkové organizace 

   Author: Lukáš Petr; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Jáglová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá hned několika problematikami, především pak právním typem příspěvkové organizace a pravidly pro její hospodaření, práce s náklady a jejich řízením, procesním řízením. Cílem práce je zaměřit se ...
  • Komparace daňového zatížení příjmů fyzických osob v České republice a vybraných zemích 

   Author: Jana Christová; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Obsahem bakalářské práce je popis a následné porovnání zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance v České republice, Polsku, Velké Británii, Austrálii a Kanadě. Práce se zaměřuje na identifikaci ...
  • Finanční analýza společnosti Merhautovo pekařství, s.r.o. 

   Author: Anna - Marie Tvrdíková; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti Merhautovo pekařství, s.r.o. a to aplikací vybraných nástrojů finanční analýzy mezi lety 2014 a 2015. Práce bude rozdělena do dvou částí. Teoretická část ...
  • Finanční analýza společnosti Fermata, a.s. 

   Author: Jan Goll; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je aplikovat vybrané nástroje a metody finanční analýzy na podnik Fermata, a.s., a na základě výsledků analýzy zhodnotit finanční zdraví podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
  • Finančná analýza podniku HRAS s.r.o. 

   Author: Stela Malvína Bartošová; Supervisor: Myšková Renáta; Opponent: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cieľom bakalárskej práce, Finančná analýza spoločnosti HRAS spol. s r. o., je finančná analýza pod-niku, rozdelená na dva celky. V prvej časti práce je popísaný teoretický základ, ktorý sa zameriava na definície ukazovateľov ...
  • Řízení pohledávek ve firmě METAL TRADE COMAX, A.S. 

   Author: Andrea Vacková; Supervisor: Myšková Renáta; Opponent: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Bakalářská práce je věnovaná řízení pohledávek ve firmě METAL TRADE COMAX, a. s. V teoretické části popisuji, jak může pohledávka vzniknout a zaniknout, jak efektivně řídit pohledávky, jak tvořit opravné položky k pohledávkám ...
  • Analýza a návrh skladového procesu společnosti 

   Author: Martin Brož; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Čermák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   V této bakalářské práci analyzuji současnou situace skladového zařízení společnosti Globus v.o.s. a vytvořím návrh opatření vedoucí k zefektivnění využití kapacity a lidských zdrojů, jehož součástí je změna rozložení ...
  • Analýza tvorby ceny elektřiny na burzách 

   Author: Tereza Vokáčová; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Maialeh Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Mezi komoditami, se kterými se obchoduje na velkoobchodních trzích má elektřina své zvláštní místo. Je to dáno jejími specifickými fyzikálními vlastnosti a vel-kým množstvím faktorů, které ovlivňují její cenu a které se ...