Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 26

  • Vliv osobnosti podnikatele na kulturu organizace 

   Autor: Medová Veronika; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Tato bakalářská práce pojednává o nejdůležitějších poznatcích a pojmech z oblasti organizační kultury a osobnosti podnikatele. Praktická část práce se zabývá analýzou organizační kultury společnosti Fabes s.r.o. a osobnostních ...
  • Specifika pracovních týmů 

   Autor: Brynychová Marie; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá specifiky pracovních týmů. Týmová práce je v dnešní době již běžná záležitost, je třeba si uvědomit, že ne každý tým je správně sestavený a tím pádem efektivní a pro společnost přínosný. Práce ...
  • Význam etiky v práci manažera, příklad společnosti Finio a.s. 

   Autor: Adamec David; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Bakalářská práce se zabývá manažerskými funkcemi, rolemi a činnostmi, které jsou aplikovány v podniku. Manažerské funkce jsou důležitou součástí managementu a jejich kvalita se odráží na úspěšnosti podnikání. Hlavním cílem ...
  • Proces orientace a adaptace nového pracovníka v podniku 

   Autor: Mandová Kristýna; Vedoucí práce: Dědičová Lucie; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá tématem orientace a adaptace nového pracovníka v organizaci. V teoretické části je popsáno příjímání pracovníků, proces orientace a oblasti na které se orientace nového pracovníka zaměřuje, proces ...
  • Problematika zaměstnávání žen 

   Autor: Pokorná Markéta; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání žen v pedagogických profesích. Obecným cílem práce je popis teoretických poznatků, dílčím cílem práce je analýza rovnosti příležitostí mužů a žen v organizacích. ...
  • Porovnání a vyhodnocení zaměstnaneckých benefitů u dvou různých společností působících v rozdílných sektorech 

   Autor: Vaněček Viktor; Vedoucí práce: Jurková Jitka; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Práce si klade za cíl obecně vymezit zaměstnanecké benefity a jejich daňové uplatnění ve společnosti, v praktické části budou nejdříve uvedeny, poté vyhodnoceny a porovnány systémy zaměstnaneckých benefitů v bankovní ...
  • Marketingové řízení ve společnosti Premiere Cinemas s.r.o. 

   Autor: Pavlíček Martin; Vedoucí práce: Nováková Lenka; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým řízením společnosti v zábavním průmyslu. Jedná se o společnost Premiere Cinemas s.r.o., která provozuje síť multikin na území České republiky. Tato práce je zaměřena na její ...
  • Motivace ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců v konkrétním podniku 

   Autor: Heřmánková Lucie; Vedoucí práce: Dědičová Lucie; Oponent práce: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této bakalářské práce "Motivace ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců v konkrétním podniku" je představení motivačního systému v konkrétním podniku a navržení možných zlepšení, které by vedly k vyšší výkonosti ...
  • Politika odměňování a zaměstnanecké výhody 

   Autor: Štěchová Barbora; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Rabochová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   Bakalářská práce "politika odměňování a zaměstnanecké výhody" se zabývá politikou odměňování zaměstnanců. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje problematice systému odměňování, cílů odměňování, mzdy ...
  • Principy zeleného marketingu v konkrétním podniku 

   Autor: Štengl Michal; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza zavedených principů zeleného marketingu v konkrétním podniku, jejich následné zhodnocení a případné doporučení na zlepšení v oblastech, kde je možnost určitého zlepšení. ...
  • Podniková kultura v konkrétním podniku 

   Autor: Štěpánková Jana; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Práce je zaměřena na téma podnikové kultury. V dnešní době neustále se měnícího prostředí, přibývajících změn a konkurentů, je toto téma jedno z klíčových, kterému by měl podnik věnovat pozornost. Práce poukazuje na ...
  • Metodologie zavedení filozofie Kaizen 

   Autor: Pelcová Kateřina; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá metodologií zavedení filozofie Kaizen. Filozofie Kaizen je od počátku svého vývoje v Japonsku uznávanou součástí kultury každé úspěšné společnosti. Spojuje racionální myšlení a kreativitu aneb ...
  • Profesní a osobní rozvoj manažerů - potřeby a priority 

   Autor: Nikolli Karolína; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá rozvojem a vzděláváním manažerů ve výrobní společnosti. Cílem bakalářské práce je definovat skutečný proces vzdělávání v organizaci a porovnat ho s teoretickými východisky. Na tomto základě ...
  • Tvorba a řešení inovačních zadání - odstranění problémů obrobku ve strojírenství 

   Autor: Pokorná Eva; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   V této práci je zpracována metodologie TRIZ. Teoretická část je věnovaná vzniku a rozvoji techniky, metodám návrhů pro řešení, TRIZu a jeho softwarové podpoře. Metoda TRIZ je poté aplikovaná v praxi ve strojírenském závodě ...
  • Analýza stavu rozvoje a vzdělávání zaměstnanců v podniku X 

   Autor: Cirnfusová Veronika; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá rozvojem a vzděláváním zaměstnanců v konkrétním podniku. Teoretická část definuje jednotlivé prvky vzdělávání a rozvoje, konkretizuje funkci podnikového vzdělávání, popisuje jednotlivé části ...
  • Racionalizace skladových zásob a dopravy 

   Autor: Weis Patrik; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-02)
   Cílem práce je objasnit teoretický základ ideálního stavu logistiky v podniku a to v oblasti skladování (řízení zásob) a dopravy. Teoretické poznatky budou aplikovány do praxe na výrobním podniku MAVITA spol. s.r.o. Z ...
  • Mystery shopping a jeho využití ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. 

   Autor: Burýová Lenka; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Bakalářská práce zkoumá za pomoci metody mystery shopping hodnocení poskytnutého servisu služeb 5 vybraných značkových prodejen T-mobilu Czech Republic a. s. v Praze. Zaměření bakalářské práce je především na hodnocení ...
  • Finanční analýza podniku VAN GILLERN s.r.o. 

   Autor: Vladyková Anna; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-08)
   Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu výrobního podniku, který působí ve zpracovatelském průmyslu a zaměřuje se na výrobu obalů z PE fólie. Analýza je provedena na základě účetních výkazů společnosti za období ...
  • Finanční analýza JCDecaux, s.r.o. 

   Autor: Pícha Luděk; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: May Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Předmětem mé bakalářské práce je využití finanční analýzy za účelem zhodnocení finanční situace ve společnosti JCDecaux, s.r.o. a to v období 2010 - 2014. V první části jsou zachycena teoretická východiska finanční analýzy ...
  • Marketingový projekt kulturní události 

   Autor: Toť Tomáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Tato práce řeší pořádání koncertu jako komplexní projekt. Cílem této práce je vytvořit projekt, který bude uskutečněn v roce 2016. Proto se zaměřím na veškeré potřebné položky pro uspořádání, jako jsou hlavní aktéři, místo, ...