Now showing items 207-226 of 471

  • Management lidských zdrojů ve firmě X 

   Author: Kultová Barbora; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Kadlecová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce analyzuje postupy a metody, které využívá velká korporátní firma pro získávání a výběr manažerů, řízení jejich pracovního výkonu a motivaci. V souladu s cílem práce je kladen důraz na rozdíly v přístupech ...
  • Management rizika 

   Author: Zelenková Kateřina; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Šulc Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-01)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou formulace a řízení budoucích problémů při organizaci svateb v prostorech Hotelu Paříž v Praze. Potenciální problémy jsou v práci analyzovány pomocí metodiky vytvořené dvojicí Američanů ...
  • Manažerská etika 

   Author: Langerová Anna; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Greifová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Tato bakalářská práce pojednává po stále aktuálnějším tématu, kterým je ma-nažerská etika. Jsou v ní obsaženy základní pojmy, teoretický základ a zahrnuje i analýzu v konkrétní firmě a doporučení pro zlepšení stávající situace.
  • Marketing a management divadel 

   Author: Klára Kubíčková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Práce se zabývá marketingem a managementem divadel s následnou aplikací v konkrétním prostředí divadla Semafor. Na základě znalosti prostředí divadla, zjištěných informací o historickém vývoji a ekonomických ukazatelích ...
  • Marketing města Říčany 

   Author: Trojanová Jana; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Fiedlerová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá marketingem města Říčany. Cílem práce je vytvořit marketingový mix města. Dílčím cílem je navrhnout opatření pro rozvoj města, která vychází ze zjištěných poznatků. Teoretická část definuje pojem ...
  • Marketing portálu iKariéra 

   Author: Barda Ondřej; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Johnová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout marketingovou komunikační kampaň portálu iKariéra studentské organizace IAESTE Czech Republic. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje problematiku ...
  • Marketingová analýza společnosti Equiservis, spol. s.r.o. 

   Author: Karolína Rudorferová; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá marketingovou analýzou společnosti Equiservis s.r.o. a má za cíl zhodnotit marketingové postavení na tuzemském trhu, k čemuž dochází především pomocí PEST analýzy a analyzování marketingového a ...
  • Marketingové komunikační nástroje 

   Author: Holubec Ondřej; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce pojednává o jednotlivých marketingových komunikačních nástrojích běžně užívaných právnickými subjekty a v podnikatelských společnostech. Získané znalosti jsou aplikovány ke zlepšení marketingové ...
  • Marketingové plánování podniku Freshland, s.r.o. 

   Author: Leová Mai Anh; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vu Tuan Anh
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Předmětem bakalářské práce "Marketingové plánování podniku Freshland, s.r.o." je zaměření na marketingové plánování a především na marketingový plán nezbytný pro úspěšné řízení firmy, analyzování marketingového plánování ...
  • Marketingové řízení ve společnosti Premiere Cinemas s.r.o. 

   Author: Pavlíček Martin; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým řízením společnosti v zábavním průmyslu. Jedná se o společnost Premiere Cinemas s.r.o., která provozuje síť multikin na území České republiky. Tato práce je zaměřena na její ...
  • Marketingový management Rádia Relax 

   Author: Antonín Merta; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce se bude zabývat analýzou marketingového managementu konkrétního rádia s přesahem do vybraných pojmů marketingu a managementu s cílem určit možné optimalizace procesů pro budoucnost Rádia Relax. Teoretická ...
  • Marketingový mix ve společnosti BOLL GEAR s.r.o. 

   Author: Petroš David; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Seifertová Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem bakalářská práce je zhodnocení stávajícího marketin-gového mixu firmy BOLL GEAR s.r.o. a následné navržení změn, kte-ré přispějí k jeho zlepšení. Tato bakalářská práce je složena z teoretické a praktické části. V ...
  • Marketingový projekt kulturní události 

   Author: Toť Tomáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Tato práce řeší pořádání koncertu jako komplexní projekt. Cílem této práce je vytvořit projekt, který bude uskutečněn v roce 2016. Proto se zaměřím na veškeré potřebné položky pro uspořádání, jako jsou hlavní aktéři, místo, ...
  • Matky manažerky ve středních organizacích v České republice 

   Author: Šmákalová Šárka; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá genderovou diskriminací v managementu středních organizací a současně sladěním rodinného a pracovního života matek na manažerských pozicích. Cílem práce je představení genderové nerovnosti ...
  • Metodika kaizen a její využití v praxi 

   Author: Lačíková Tereza; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Klement Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu využívaných principů kaizen ve vybraném podniku a popis jejich účinností. Teoretická část práce obsahuje souhrnný popis předem zvolených principů, které vybraná společnost do určité ...
  • Metodika posouzení podnikatelských záměrů z pohledu technologických inkubátorů 

   Author: Hanáček Daniel; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Mrva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá posuzováním podnikatelských plánů z pohledu technolo-gických inkubátorů. Teoretická část práce popisuje význam technologických inkubátorů v moderní ekonomice a úlohu podnikatelského plánu při ...
  • Metodika tvorby rozpočtu a nákladové kalkulace ve Angels Wheels, s.r.o. 

   Author: Normark Jakub; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metodiky tvorby rozpočtu a nákladové alokace pro podnik Angels Wheels, s. r. o. Teoretická část shrnuje poznatky o nákladech v účetních systémech a zabývá se jejich vhodným členěním. ...
  • Metodika zavedení filozofie Kaizen 

   Author: Holoubková Nikola; Supervisor: Košťálek Josef; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem mé bakalářské práce je pozorovat a zhodnotit dosavadní podnikové procesy a v duchu filozofie Kaizen hledat potencionální možnosti úspor zdrojů všeho druhu. Předpokládaným pří-nosem bude zhodnocení stávajících procesů ...
  • Metodologie zavedení filozofie Kaizen 

   Author: Pelcová Kateřina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá metodologií zavedení filozofie Kaizen. Filozofie Kaizen je od počátku svého vývoje v Japonsku uznávanou součástí kultury každé úspěšné společnosti. Spojuje racionální myšlení a kreativitu aneb ...
  • Metody získávání a výběru pracovníků ve společnosti XY 

   Author: Folkman Ondřej; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá metodami získávání a výběru pracovníků. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem bakalářské práce je prozkoumat a analyzovat, jaké metody se dají využít při získávání ...