Now showing items 392-411 of 471

  • Vícekriteriální rozhodování o způsobu financování automobilů v podniku 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Šulc Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   V této bakalářské práci je řešena problematika vícekriteriálního hodnocení a rozhodování při výběru nejvýhodnějšího způsobu financování automobilu v podniku. V teoretické části je popsán samotný proces rozhodování v obecné ...
  • Vliv globalizace na mezinárodní společnosti 

   Author: Pecháčková Nikol; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce poukazuje na problematiku globalizace a klade si za cíl prozkoumat proces samotné globalizace, ovlivnění vývoje mezinárodního obchodu a požadavky, které jsou kladeny na mezinárodní společnosti, především ...
  • Vliv marketingových strategií na spotřebitele 

   Author: Benka Kryštof; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   V mé bakalářské práci se věnuji tématu vlivu marketingových strategií na spotřebitele. Cílem práce je přiblížit čtenáři marketingové strategie a analyzovat jejich vliv na spotřebitele. V teoretické části zaměřuji na informace ...
  • Vliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu společnosti TE Connectivity 

   Author: Filgas Jonáš; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Matouš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce s názvem "Vliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve společnosti TE Connectivity", jejichž cílem je zjištění rizik a postupů při vedení multikulturního týmu ve společnosti ...
  • Vliv nedostatečné motivace na fluktuaci zaměstnanců 

   Author: Pulpán Lukáš; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní motivace a hledá spojitosti mezi nedostatečnou motivací zaměstnanců a vysokou fluktuací. Teoretická část práce poskytuje náhled do problematiky pracovní motivace, popisuje ...
  • Vliv odštěpení na finanční zdraví podniku CNC TVAR s.r.o. 

   Author: Kohoutek Štěpán; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Cílem bakalářské práce je zhodnotit vliv odštěpení obchodního jmění, s rozhodným dnem stanoveným k 1. 1. 2015, na finanční zdraví společnosti CNC TVAR s.r.o. Vliv odštěpení je hodnocen pomocí nástrojů finanční analýzy, ...
  • Vliv osobnosti podnikatele na kulturu organizace 

   Author: Medová Veronika; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Tato bakalářská práce pojednává o nejdůležitějších poznatcích a pojmech z oblasti organizační kultury a osobnosti podnikatele. Praktická část práce se zabývá analýzou organizační kultury společnosti Fabes s.r.o. a osobnostních ...
  • Vliv reklamy na spotřebitele 

   Author: Rajchert Petr; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato pra?ce se zaby?va? vlivem reklamy na spotr?ebitele. Problematika je r?es?ena na za?klade? teoreticky?ch poznatku? k dane?mu te?matu, ale i formou vlastni?ho sbe?ru dat. V teoreticke? c?a?sti se pra?ce ve?nuje reklame? ...
  • Vliv rozdílů mezi US GAAP a českou účetní úpravou na měření výkonnosti 

   Author: Tereza Šoukalová; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je porovnat dva odlišné účetní systémy (US GAAP a českou účetní úpravu) a jejich vliv na měření finanční výkonnosti podniku. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické ...
  • Vliv stresu na pracovní výkonnost zaměstnanců 

   Author: Lazarova Magdaléna; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Tato bakalářská práci se zabývá analýzou vlivu stresu na pracovní výkon. Práce se skládá se dvou částí, první je část teoretická. V první kapitole této části je charakterizován stres z pohledu psychologického a biomedicínského. ...
  • Vnitropodniková komunikace ve vybraném podniku 

   Author: Krčmářová Kateřina; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Schestagová Karla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce analyzuje vnitropodnikovou komunikaci ve společnosti X. Díky datům získaných z dotazníku byl zjištěn aktuální stav vnitropodnikové komunikace ve společnosti. Cílem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit ...
  • Vyhodnocení systému zaměstnaneckých benefitů ve výzkumné instituci 

   Author: Hykyš Jiří; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity. Cílem je analyzovat systém zaměstnaneckých výhod a daní a jejich uplatnění ve výzkumné instituci. V první části práce je popsána současná teorie vztahující se k ...
  • Vyhodnocení systému zaměstnaneckých výhod ve společnosti zabývající se výrobou farmaceutických pomůcek 

   Author: Grygarová Klára; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými výhodami ve společnosti Gerresheimer Horšovský Týn spol. s.r.o.. V teoretické části jsou nejprve zaměstnanecké výhody zařazeny do kontextu řízení lidských zdrojů a odměňování ...
  • Využití kontaktního a náborového centra CORE a jeho metodika 

   Author: Šimůnková Lenka; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Řehák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   V rámci personální společnosti ManpowerGroup od konce roku 2014 funguje kontaktní a náborové centrum CORE, které zprostředkovává první neosobní kontakt s kandidátem o práci. O tomto oddělení v rámci personální společnosti ...
  • Využití matematických metod pro optimalizaci přepravních tras 

   Author: Adéla Hojdarová; Supervisor: Ludvík Pavel; Opponent: Kostić Dejan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Jak již z názvu práce vyplývá, je zaměřena na problematiku týkající se optimalizace logistických služeb pomocí vybraných matematických metod. Cílem práce je vysvětlení Problému obchodního cestujícího a vytvoření programů, ...
  • Využití metody hodinových nákladových sazeb v procesním řízení podniku na likvidaci odpadu 

   Author: Wurmová Žaneta; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvořit návrh procesního řízení podniku na likvidaci odpadu. Při vypracování této bakalářské práce je provedena důsledná analýza procesu, včetně identifikace hlavních zdrojů a rozsahu ...
  • Využití metody Mystery Shopping ve vybraném podniku 

   Author: Kalenský Jiří; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je pomocí metody Mystery Shopping zhodnotit kvalitu procesu poskytování služeb ve vybraných prodejnách společností DATART International a EURONICS ČR. Cílem je identifikovat v této oblasti nedostatky ...
  • Využití NSK ve firemním vzdělávání 

   Author: Dráb Dalibor; Supervisor: Holá Hana; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
   Tato bakalářská práce je věnována využití NSK ve firemním vzdělávání. Práci lze rozdělit na dvě části - teoretickou a praktickou. První část se zaměřuje na teoretický popis poznatků o firemním vzdělávání a představuje ...
  • Využití zeleného marketingu v propagaci společnosti Lesopol, s.r.o. 

   Author: Krištof Jakub; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Obsah této práce je rozdělen na základní dvě části. V první části se zaměřím na teoretické poznání marketingu, zeleného marketingu a marketingové komunikace. V druhé části se zabývám vybranou organizací, marketingovou ...
  • Výběrový proces ve stážovém programu 

   Author: Glozlová Kateřina; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na výběrový proces ve stážovém programu vybrané organizace. Cílem práce je tento výběrový proces analyzovat a na základě teoretických poznatků a rozhovorů s profesionály v oblasti HR navrhnout ...