Now showing items 105-124 of 519

  • Faktory ovlivňující pracovní výkon 

   Author: Kunftová Dominika; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá tématem "Faktory ovlivňující pracovní výkon". Konkrétně se zabývám rozborem vlivu nejvýznamnějších faktorů působících v režimu vzdáleného výkonu práce - teleworkingu. V teoretické části jsou ...
  • Faktory ovlivňující pracovní výkon v průmyslovém podniku 

   Author: Hlaváčková Lucie; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Vávrová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá faktory, kterými jsou denně ovlivňováni zaměstnanci průmyslového podniku a jejich pracovní výkon. Je obecně popsán pracovní výkon, jeho řízení, hodnocení a vliv motivace. Cílem je zjistit, ...
  • Financování sportu 

   Author: Kateřina Holečková; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Kotáb Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na financování sportu a fotbalu v České republice. V práci jsou zmíněné i různé organizace, které se podílejí na financování fotbalu. Dále je uvedeno, jak sport ovlivňuje ekonomiku a jaké ...
  • Financování sportu v EU a dopady finanční krize 

   Author: Bednář Petr; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Bratršovská Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou dopadů finanční krize na zdroje financování Evropského sportu. V první části této práce je popsán model sportu v Evropské Unii, jeho charakteristiky a důležitost televize pro sport. V ...
  • Finančná analýza podniku HRAS s.r.o. 

   Author: Stela Malvína Bartošová; Supervisor: Myšková Renáta; Opponent: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cieľom bakalárskej práce, Finančná analýza spoločnosti HRAS spol. s r. o., je finančná analýza pod-niku, rozdelená na dva celky. V prvej časti práce je popísaný teoretický základ, ktorý sa zameriava na definície ukazovateľov ...
  • Finančná analýza podniku Medikamenty, a.s. 

   Author: Ellen Freudenberger; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Predmetom tejto bakalárskej práce „Finančná analýza podniku Medikamenty, a.s.“ je zhodnotenie finančného zdravia podniku pomocou nástrojov finančnej analýzy. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. V teoretickej časti ...
  • Finanční analýza 

   Author: Vojtášková Nikola; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budu popisovat finanční analýzu a její nástroje. V praktické části budu nejdříve ...
  • Finanční analýza 

   Author: Vojtášková Nikola; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budu popisovat finanční analýzu a její nástroje. V praktické části budu nejdříve ...
  • Finanční analýza KOH-I-NOOR RONAS s.r.o. 

   Author: Solanská Kateřina; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Cipovová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci vybraných nástrojů a metod finanční ana-lýzy na předem zvolený podnik. Cílem této práce je zhodnotit finanční situaci konkrétní společnosti. Práce je rozdělena na dvě části. První ...
  • Finanční analýza Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. 

   Author: Richard Krajník; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Říhová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Obsahem bakalářské práce je teoretický rozbor ukazatelů finanční analýzy a následná aplikace těchto ukazatelů na společnost Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, ...
  • Finanční analýza Automotive Lighting s.r.o. 

   Author: Vančura Tomáš; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem této bakalářské práce je celkové zhodnocení finanční situace podniku Automotive Lighting s.r.o. Analýza probíhá na základě získaných údajů z veřejně dostupných zdrojů, výročních zpráv mezi lety 2011 až 2016. Pro ...
  • Finanční analýza BAU-STAV a.s. 

   Author: Horáková Ivana; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Cipovová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Bakalářská práce ,,Finanční analýza BAU-STAV a.s." má za cíl vymezit, popsat a následně aplikovat vybrané nástroje a metody finanční analýzy na vybraném podniku. Tato práce se dělí na dvě části. První, teoretická část, ...
  • Finanční analýza Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o. 

   Author: Slepičková Karolína; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Cipovová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a její aplikací na danou firmu Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o. Obsahuje dvě části, první se zabývá teorií finanční analýzy, jejich ukazatelů, které nám dávají poznatky o ...
  • Finanční analýza firmy A.W.Faber - Castel Česká republika, spol.s.r.o. 

   Author: Vera Doarme; Supervisor: Šteker Karel; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu firmy A.W.Faber - Castell Česká republika, spol. s r.o. Obsah práce je rozdělen do dvou částí: teoretická a praktická. Teoretická část představuje základní pojmy finanční ...
  • Finanční analýza firmy BKR ČR s.r.o. 

   Author: Šanovec Jan; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem bakalářské práce je vypracovat finanční analýzu výrobní podniku, který pů-sobí ve zpracovatelském průmyslu a zaměřuje se na výrobu doplňků ke střešním oknům. Finanční analýza se provede na základě účetních výkazů ...
  • Finanční analýza firmy CBA, s.r.o. 

   Author: Kateřina Kulhavá; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Kulhavá Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace jedné vybrané společnosti, kterou v tomto případě fiktivně pojmenujeme CBA, s.r.o. Časové ohraniče-ní finanční analýzy je od roku 2013 do roku 2017. Práce je rozdělená ...
  • Finanční analýza firmy ČEPS a.s. 

   Author: Klára Houšková; Supervisor: Šteker Karel; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit finanční zdraví firmy ČEPS, a.s., pomocí nástrojů finanční analýzy. Společnost ČEPS je státní podnik a jediný provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy velmi vysokého ...
  • Finanční analýza firmy MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. 

   Author: Zamazal Jakub; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou firmy MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. a je rozdělena na dvě části. Část teoretickou, která popisuje finanční analýzu a její nástroje a část praktickou, kde jsou nástroje ...
  • Finanční analýza firmy Moser a.s. 

   Author: Mircová Eliška; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy firmy Moser a.s. Tato firma patří mezi přední české společnosti ve sklářském průmyslu. Finanční analýza je zpracována za období 2012 - 2016. Bakalářská práce je ...
  • Finanční analýza Harmonikas, s.r.o. 

   Author: Pöchmann Petr; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V mé bakalářské práci se zabývám finanční analýzou průmyslového podniku Harmonikas, s.r.o. Cílem mé práce je zhodnotit společnost po finanční stránce za použití základních finančních nástrojů jako je vertikální a horizontální ...