Now showing items 273-292 of 471

  • Ochrana spotřebitele na finančních trzích. 

   Author: Šimon Bílek; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Chlumská Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   V rámci tématu Ochrana spotřebitele na finančních trzích vypracuji pojednání, které se zabývá problematikou spotřebitelských vztahů, zejména ochranou před protiprávním jednáním podnikatele. Zabývám se také nekalými obchodními ...
  • Ochranné prvky bankovek a mincí vydávaných ČNB 

   Author: Tomáš Beran; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Schlossberger Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářskou práci na téma Ochranné prvky bankovek a mincí vydávaných ČNB tvoří dvě části. Teoretická část se věnuje penězům, jejich vzniku a rozvoji trhu peněz. Popisuje úlohu centrální banky ve společnosti, dále historii ...
  • Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů 

   Author: Pohanková Petra; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
   Cílem mé práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování zaměstnanců zvýšit produktivitu ...
  • Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů 

   Author: Pohanková Petra; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování zaměstnanců zvýšit ...
  • Odměňování pracovníků 

   Author: Chocholoušová Martina; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku odměňování a motivace. Tyto dvě složky personální činnosti jsou významnými faktory při výkonu práce a systém odměňování by měl mít každý podnik detailně propracovaný. V práci ...
  • Odměňování zaměstnanců 

   Author: Otoupalová Alena; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou odměňování zaměstnanců ve společnosti Alec Praha, a.s., což je fiktivní název společnosti zastupující reálnou společnost. Cílem je zhodnocení systému odměňování a nalezení takového ...
  • Odměňování zaměstnanců v organizaci 

   Author: Dědourková Tereza; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem odměňování zaměstnanců v organizaci. Je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány systémy odměňování a způsoby utváření mezd. Dále jsou ...
  • Online marketing a jeho aplikace ve společnosti PPI - protipožární dveře s.r.o. 

   Author: Zörkler Jakub; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Čekalová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Cílem této bakalářské práce je návrh online komunikační kampaně pro společnost PPI - protipožární dveře s.r.o., která vyrábí, kromě jiných produktů, ojedinělé protipožární dveře s provětráváním. Na základě analýzy pilotního ...
  • Online marketing v průmyslovém podniku 

   Author: Weinfurt Jakub; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Uryč - Gazda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá online prezentací podniku, provázáním webové prezentace s ostatními médii. Teoretická část shrnuje poznatky a popisuje termíny o prezentaci průmyslového podniku na internetu, charakterizuje ...
  • Optimalizace procesu poskytování servisní podpory podnikových aplikací 

   Author: Holeček Martin; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kopecký Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce definuje jednotlivé oblasti informačních systémů, zaměřuje se na zmapování a poskytování servisní podpory podnikových aplikací. Popisuje životní cyklus informačních systémů, jehož nedílnou součástí pro ...
  • Optimalizace procesu údržby v konkrétním podniku 

   Author: Lepičová Zuzana; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Čermáková Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-27)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je prozkoumat a popsat procesní řízení, metody zlepšování procesů v podniku. Dílčími cíli je analyzovat a zhodnotit efektivnost procesu údržby v konkrétním podniku a navrhnout optimalizaci ...
  • Optimalizace procesů - společnost Neit Consulting 

   Author: Bačina Ondřej; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Klimeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem této bakalářské práce je zmapovat a následně analyzovat stávající proces ve vybraném podniku na konkrétním projektu. Prvním krokem bylo seznámení s tímto procesem, jeho funkcionalitou a optimalizací, ale také s tím, ...
  • Optimalizace procesů implementací BIM pro vybraný architektonický ateliér 

   Author: Kristina Permiakova; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Prušková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce na téma "Optimalizace procesů implementací BIM pro vybraný architektonický ateliér" se zabývá zkoumáním procesů na stavebním projektu. Hlavním cílem této práce je vytvoření návrhu optimalizace procesů ...
  • Optimalizace procesů městské hromadné dopravy ve vybraném městě 

   Author: Barbora Jindráčková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Hlavním cílem bakalářské práce je optimalizace procesů v podniku, který se zabývá službami městské hromadné dopravy. Práce obsahuje nejprve analýzu a následnou optimalizaci vnitropodnikových procesů, které jsou spojeny ...
  • Optimalizace skladového hospodářství 

   Author: Havelková Jitka; Supervisor: Macák Tomáš; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce je zaměřena na analýzu a optimalizaci skladového hospodářství v konkrétním podniku. K analýze vybraných dat jsem použita ABC a XYZ analýzy, na základě kterých je navrhnuta optimalizace v řízení zásob. V další ...
  • Optimalizace skladových zásob ve firmě 

   Author: Žemličková Michala; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Hanišová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce zkoumá procesy řízení zásob z hlediska moderní logistiky a navrhuje optimalizaci skladových zásob v referenčním podniku. Skládá se ze dvou částí; v první - teoretické - části jsou popisovány obecné ...
  • Optimalizace systému plánování vzdělávacích akcí 

   Author: Plavcová Linda; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat proces plánování vzdělávacích akcí v podniku X a následné navržení optimalizace tohoto procesu. Teoretická část se zabývá přede-vším kroky, které jsou nezbytné pro strategické plánování. ...
  • Optimalizácia podnikového procesu vo vybranom podniku 

   Author: Daňo Jozef; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Cieľom bakalárskej práce je analýza firmy a výber správnej optimalizácie pre vybraný proces v podniku. V teoretickej časti sa snažím vymedziť pár základných pojmov, ako je informačný systém, organizačný management či ...
  • Personální management 

   Author: Lejčarová Pavla; Supervisor: Holá Hana; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Cílem této bakalářské práce je posoudit současný stav personálního marketingu ve společnosti ABC, s.r.o. a navrhnout konkrétní řešení na zlepšení. V teoretické části je věnována pozornost základním pojmům této problematiky, ...
  • Personální marketing 

   Author: Kubíková Markéta; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Pánková Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Personální marketing" je analýza uplatňování personálního marketingu ve dvou konkrétních podnicích (v průmyslových podnicích), jejich porovnání a následný návrh na snížení nedostatků. V teoretické ...