Now showing items 21-40 of 466

  • Analýza cen ropy 

   Author: Martin Jungwirth; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. První kapitola se zabývá ropou, hlavně jejími charakteristikami jako jsou vlastnosti, hustota, obsažené procento síry a nadále ropnými standardy. ...
  • Analýza dopadu cen lithia na zahraniční obchod zemí obchodujících s lithiem pro automobilový průmysl 

   Author: Ladislav Šesták; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Cílem této práce je popsat, jaký dopad mají změny cen lithia na bilanci zahraničního obchodu států, které obchodují s lithiovými produkty pro účely automobilového průmyslu. Práce popisuje charakte-ristiky lithia jakožto ...
  • Analýza dopadu Covid-19 na americký akciový trh 

   Author: Kristián Havlík; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Zeman Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza dopadu Covid-19 na americký akciový trh“ je analýza amerického akciového trhu v průběhu pandemie viru SARS-CoV-2 z pohledu makroekonomických dat. První část se věnuje teoretickým ...
  • Analýza dopadu čtvrté průmyslové revoluce na lidské zdroje v sektoru automotive 

   Author: Kupec Jan; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Pražák René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na analyzu dopadu čtvrté průmyslové revoluce na řízení lidskych zdrojů v sektoru automotive. Popisuje samotnou čtvrtou průmyslovou revoluci, sektor automotive, oblast řízení lidskych zdrojů a ...
  • Analýza finančních zdrojů Českého atletického svazu 

   Author: Vytlačilová Tereza; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finančních zdrojů Českého atletického svazu. Cílem je analyzovat financování svazu za posledních sedm let činnosti. Součástí práce je teoretický pohled na financování sportu v České ...
  • Analýza firemní kultury a návrh změny 

   Author: Klepal Filip; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou firemní kultury společnosti Skanska Reality a.s. a návrhy možných změn. Cílem práce je provést analýzu firemní kultury společnosti a podat návrhy možných změn. V teoretické části práce ...
  • Analýza fluktuace zaměstnanců 

   Author: Nguyenová Oanh; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fluktuace zaměstnanců. Teoretická část práce definuje základní pojmy týkající se fluktuace, příčiny odchodů zaměstnanců a jejími důsledky, a to jak negativní, tak pozitivní. Druhá ...
  • Analýza fluktuace zaměstnanců v podniku 

   Author: Ditrichová Lenka; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou příčin a důsledků fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce se věnuje problematice ...
  • Analýza konkurenčního prostředí v automobilovém průmyslu ČR 

   Author: Jan Drabina; Supervisor: Myšková Renáta; Opponent: Pošta Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Tato práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí v automobilovém průmyslu České republiky. Popisuje a analyzuje konkurenční prostředí v prémiovém segmentu. Přínosem práce je vymezení příležitostí a hrozeb pro vybrané ...
  • Analýza kvality účetní závěrky 

   Author: Michala Petrů; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Bakalářská práce se zabývá tématem účetní závěrky, její kvalitou a využitelností pro investora. Cílem práce je komparace účetní závěrky dle Českých účetních standardů a dle Mezinárodních účetních standardů IFRS. Teoretická ...
  • Analýza marketingu inovačního produktu 

   Author: Milan Vrbík; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Cílem této práce je zaměřit se na problematiku optimalizace marketingového mixu společnosti Mejzlik propellers, s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými informacemi o marketingových analýzách a marketingovém mixu. ...
  • Analýza motivačných faktorov na pracovisku 

   Author: Jančovičová Linda; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalárska práca analyzuje problém súvisiaci s motiváciou v jednotlivých pracovných tímoch v spoločnosti. Vymedzuje základné pojmy z oblasti psychológie a riadenia ľudských zdrojov. Práca sa ďalej zameriava na analýzu ...
  • Analýza nákladů a užitků Investičního projektu Zateplení MŠ Vojanova v Ústí nad Labem 

   Author: Petrová Kristýna; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem bakalářské práce je analýza nákladů a užitků investičního projektu "Zateplení mateřské školy Vojanova v Ústí nad Labem". První praktická část se zaměřuje na charakteristiku a typy investic a charakteristiku analýzy ...
  • Analýza nákladů a užitků Investičního projektu Zateplení MŠ Vojanova v Ústí nad Labem 

   Author: Petrová Kristýna; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Zika Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Předmětem bakalářské práce je analýza nákladů a užitků investičního projektu "Zateplení mateřské školy Vojanova v Ústí nad Labem". První praktická část se zaměřuje na charakteristiku a typy investic a charakteristiku analýzy ...
  • Analýza odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku XY 

   Author: Poláchová Michaela; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Petřeková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalářská práce obsahuje personální pohled na systém odměňování a motivaci zaměstnanců. Systém odměňování a motivace jsou hlavními prostředky, jak dosáhnout efektivně stimulovat zaměstnance, aby splnili vytyčené cíle ...
  • Analýza personální práce v organizaci 

   Author: Zikmundová Tereza; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat personální práci Magistrátu města Jihlavy. Teoretická část definuje základní pojmy a vysvětluje hlavní personální činnosti. Praktická část zkoumá a posuzuje provádění konkrétních ...
  • Analýza pracovních vztahů a komunikace v podniku 

   Author: Doležalová Nikola; Supervisor: Dědičová Lucie; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá komunikací a pracovními vztahy v podniku. První polovina teoretické části se zaměřuje na vymezení pojmů týkající se komunikace obecně, dále popisuje komunikaci na pracovišti a s tím související ...
  • Analýza pracovního výkonu zaměstnanců v podniku 

   Author: Marešová Adéla; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou pracovního výkonu v podniku. Jeden z hlavních cílů bakalářské práce je formulovat doporučení ke zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců. Dalším cílem je prozkoumat systém odměňování ...
  • Analýza produktového portfolia značky Nespresso 

   Author: Krejčí Kristýna; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Kovardinská Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou produktového portfolia společnosti Nespresso. Cílem závěrečné práce je analyzovat současnou produktovou strategii na spotřebitelském trhu a na základě provedených analýz navrhnout vhodná ...
  • Analýza projektu změny organizace A 

   Author: Jahodová Michaela; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Machula Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat plánovaný projekt změny nestátní neziskové organizace Aeroklub České republiky z.s. a jeho dopad v okruhu vykonávaných činností a s tím související úprava počtu pracovníků/zaměstnanců. ...