Now showing items 41-60 of 466

  • Analýza spolupráce personalisty a psychologa ve výběrovém řízení Policie České republiky 

   Author: Ainová Nikol; Supervisor: Walter Michal; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat spolupráci personalisty a psychologa ve výběrovém řízení, kdy vzniká spolupráce a jakým způsobem probíhá. Bakalářská práce se opírá o dva prameny informací, prvním je sběr a ...
  • Analýza stavu rozvoje a vzdělávání zaměstnanců v podniku X 

   Author: Cirnfusová Veronika; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá rozvojem a vzděláváním zaměstnanců v konkrétním podniku. Teoretická část definuje jednotlivé prvky vzdělávání a rozvoje, konkretizuje funkci podnikového vzdělávání, popisuje jednotlivé části ...
  • Analýza struktury zahraničního obchodu ČR 

   Author: Jan Janeček; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a vytvořením co nepřes-nějšího obrazu komoditní i teritoriální struktury zahraničního ob-chodu České Republiky od jejího vzniku do současnosti. V tomto ob-dobí budeme moci pozorovat ...
  • Analýza systematického rizika v zemích OECD 

   Author: Štulík Adam; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a odhadem systematického rizika ve člen-ských státech OECD. Teoretická část je zaměřena na popis modelu C-CAPM (Consump-tion-based Capital asset pricing Model) a popisujeme jeho ...
  • Analýza systému firemního vzdělávání ve společnosti Manpower 

   Author: Dudová Hana; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou systému firemního vzdělávání ve společnosti Manpower. Teoretická část charakterizuje podnikové vzdělávání a jeho cíl, popisuje vývoj vzdělávání, zmiňuje význam systematického vzdělávání, ...
  • Analýza systému podnikového vzdělávání 

   Author: Machýčková Gabriela; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je posoudit efektivitu vzdělávacích aktivit ve společnosti AAA Auto. První část této práce je teoretickým východiskem ohledně systému vzdělávání v podnicích. Na teoretickou část navazuje ...
  • Analýza systému podnikového vzdělávání vybrané společnosti 

   Author: Fišerová Markéta; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikového vzdělávání ve vybrané skupině společností působících na českém trhu. Jedná se o Skupinu XY, která je tvořena jednou mateřskou společností a dvěma dceřinými. Cílem ...
  • Analýza systému zaměstnaneckých výhod 

   Author: Jiráňová Michaela; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Rambousková Aneta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá charakteristikou, poskytováním, komunikací a financováním zaměstnaneckých výhod. Cílem práce je analýza motivačního programu ve firmě JHV - Engineering s.r.o., konkrétněji zaměřená na analýzu ...
  • Analýza systému zaměstnaneckých výhod v obchodní společnosti 

   Author: Batchuluunová Mandukhai; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-28)
   Cílem práce je analýza systému zaměstnaneckých výhod v obchodní společnosti. Přínosem práce je vlastní doporučení, ověření výzkumných předpokladů a nestranný pohled na problematiku. Teoretická část se zabývá charakteristikou, ...
  • Analýza trhu se smartphony 

   Author: Jan Martinásek; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu trhu se smartphony z pohledu zákazníka a hodnotí mikroekonomické a marketingové aspekty trhu. Nejprve definuje samotný smartphone a popisuje historii jeho vzniku a vývoje. Po ...
  • Analýza trhu z pohledu společnosti CarTec Group, s.r.o. 

   Author: Lučková Martina; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu trhu z pohľadu spoločnosti CarTec Group, a.s., ktorá v rámci automobilového priemyslu pôsobí v oblasti predaja a služieb. Práca je rozdelená na dve čas-ti, a to teoretickú a ...
  • Analýza trhu z pohledu společnosti CarTec Group, s.r.o. 

   Author: Martina Lučková; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu trhu z pohľadu spoločnosti CarTec Group, a.s., ktorá v rámci automobilového priemyslu pôsobí v oblasti predaja a služieb. Práca je rozdelená na dve čas-ti, a to teoretickú a ...
  • Analýza tvorby ceny elektřiny na burzách 

   Author: Tereza Vokáčová; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Maialeh Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Mezi komoditami, se kterými se obchoduje na velkoobchodních trzích má elektřina své zvláštní místo. Je to dáno jejími specifickými fyzikálními vlastnosti a vel-kým množstvím faktorů, které ovlivňují její cenu a které se ...
  • Analýza vlivu systému Kaizen na motivaci zaměstnanců v podniku 

   Author: Lejčková Martina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Konvalina Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem systému Kaizen na motivaci zaměstnanců. V teoretické části jsou uvedeny charakteristiky a principy Kaizen i motivace a jejich vzájemné provázání. V souvislosti s povahou práce je tato část ...
  • Analýza vývoje ceny ropy 

   Author: Petr Jan; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předkládaná bakalářská práce "Analýza vývoje ceny ropy" se zaměřuje na popis a analýzu nejvýznamnějších agregátů, jež se podílí na vlivu cen ropy. První a druhá část teoreticky popisuje ropu, způsoby jejího získávání a ...
  • Analýza vývoje spotřeby českých domácností v letech 1997 - 2017 

   Author: Pavelková Marie; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato práce se zabývá analýzou vývoje spotřeby českých domácností v letech 1997 až 2017 a to za pomocí dat z Českého statistického úřadu. Práce je rozdělena do dvou částí a to do teoretické a praktické. Teoretická část je ...
  • Analýza zadluženosti obcí ve Středočeském kraji 

   Author: Najmanová Kateřina; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zadluženosti vybraných obcí ve Středočeském kraji. První část teoreticky vymezuje obec jako jednotku územní samosprávy a vysvětluje pojmy související s hospodařením obce. Druhá část ...
  • Analýza zaměstnaneckých výhod v podniku působícím v leteckém průmyslu 

   Author: Syrovátka Albert; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnanecké výhody ve společnosti působící v leteckém průmyslu. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část shrnuje teoretické poznatky v systému odměňování zaměřeného blíže na ...
  • Analýza zaměstnaneckých výhod v příspěvkové organizaci KTN 

   Author: Košťál Jan; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými výhodami. Cílem práce je analyzovat systém využívaní zaměstnaneckých benefitů, daní a její uplatnění v nezisková organizace. První část se zabývá současnou teorii problematiky ...
  • Aplikace managementu v současných společenských změnách 

   Author: Katarína Kaššová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Bárta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Bakalárska práca sa venuje problematike aplikácie manažmentu v súčasných spoločenských zmenách vo vybranej organizácii s dôrazom na nové trendy. V obsahu práce budem dôkladne analyzovať súčasnú situáciu podniku a aký veľký ...