Now showing items 1-20 of 271

  • Adaptace pracovníků v organizaci 

   Author: Michal Munzar; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Bakalářská práce se věnuje procesu adaptace pracovníků v organizacích. Cílem práce je prozkoumat systém adaptace pracovníků ve vybrané organizaci, posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout ...
  • Adaptace zaměstnanců 

   Author: Ulrychová Iva; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Téma, kterým se tato práce zabývá je adaptace zaměstnanců. Cílem mé práce bude doporučení ke zlepšení nastaveného procesu adaptace v daném podniku. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor tématu a vysvětlení daných ...
  • Analýza a návrh zlepšení procesů managementu inovací v době Koronavirové krize 

   Author: Karina Timkanova; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Pandemická krize COVID-19 ukázala, že mnoho společností nebylo připraveno na narušení byznysu tak velkého rozsahu. Podniky nedokázaly přejít na dálkovou práci a nové technologie a opustily trh. Cílem této bakalářské práce ...
  • Analýza a optimalizace výkonnostních PPC reklam v dané společnosti 

   Author: Kateřina Tomášová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Bilinská Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce pojednává o Pay per Click reklamách v rámci realitního trhu. Teoretická část poskytuje poznatky z online marketingového a komunikačního mixu, PPC reklam a jejich možnostech inzerování. Praktická část se ...
  • Analýza a vyhodnocení kvality služeb 

   Author: Şahin Deniz; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce na téma analýza a vyhodnocení kvality služeb je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Metodou Mystery shoppingu je zde analyzována kvalita služeb mobilních operátorů, a to na základě předem ...
  • Analýza firemní kultury a návrh na její změnu 

   Author: Krejčí Monika; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Čížková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce obsahuje dvě části, přičemž náplní první teoretické části práce je popis firemní kultury, jejích znaků a typologií. V praktické části práce je strukturovaně popsána firemní kultura v reálné firmě ...
  • Analýza firemní kultury a návrh změny 

   Author: Martina Satková; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu firemní kultury společnosti PEMM Brno, spol. s r.o. s cílem podat návrh na možné změny. V teoretické části je definována firemní kultura, jsou popsány jednotlivé prvky firemní ...
  • Analýza fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

   Author: Kateřina Rambousková; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Hájková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je popsat problém fluktuace zaměstnanců, analyzovat nejčastější důvody fluktuace a navrhnout vhodná doporučení. Teoretická část této práce popisuje, jaké jsou druhy fluktuace, jakým způsobem lze ...
  • Analýza fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Herainová Zuzana; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Hujberová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu příčin nežádoucí fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část obsahuje hlavní poznatky týkající se fluktuace, jejího dělení, důsledků a toho, jak ji měřit. Dále ...
  • Analýza hodnocení zaměstnanců 

   Author: Kalhousová Lucie; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Čermák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením zaměstnanců. Teoretická část zabývající se hodno-cením zaměstnanců, metodami hodnocení, hodnotiteli a hodnocenými zaměstnanci vychází z odborné literatury. Praktická část se skládá ...
  • Analýza marketingové propagace konkrétní společnosti 

   Author: Strnadová Kristýna; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá společností Yves Rocher, která vyrábí kosmetické produkty s ohledem na životní prostředí. Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza současné marketingové propagace společnosti a návrh ...
  • Analýza marketingové strategie společnosti BTL Healthcare Technologies na trhu B2B 

   Author: Lukáš Löffelmann; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tématem této bakalářské práce je Analýza marketingové strategie společnosti BTL Healthcare Technologies na trhu B2B. V první části této práce jsou objasněná teoretická témata se zaměřením na definici marketingu a vysvětlení ...
  • Analýza marketingového mixu vybrané společnosti 

   Author: Vlastimil Horák; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Cílem bakalářské práce je analýza marketingového mixu společnosti Prusa Research a.s. Práce není omezena pouze na jednu složku marketingového mixu, ale soustředí se na všechny jeho nástroje. Teoretická část představuje ...
  • Analýza marketingu koncernu Volkswagen Group na evropském trhu 

   Author: Ladislav Dlask; Supervisor: Mervart Michal; Opponent: Šeráková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat fungování marketingu v automobilovém koncernu Volkswagen Group na evropském trhu, případně navrhnout zlepšení v určitých oblastech marketingové komunikace. Práce se dále zaměřuje na ...
  • Analýza nedostatku zaměstnanců ve vybraných potravinářských společnostech 

   Author: Makrlík Dušan; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce zkoumá příčiny, důsledky a řešení nedostatku zaměstnanců ve vybrané po-travinářské společnosti s cílem navrhnout opatření k přilákání a udržení potřeb-ných zaměstnanců. Teoretická část vychází z odborné literatury a ...
  • Analýza personálního marketingu vybraného podniku v internetovém prostředí 

   Author: Filip Šulc; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Kubištová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Abstrakt této bakalářské práce se zabývá spojením dvou odvětví, přesněji se jedná o spojení marketingové a personální činnosti. Jedná se tedy o personální marketing a jeho využití v získávání a výběru pracovníků na příkladu ...
  • Analýza péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity 

   Author: Matěj Belička; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Sigačevová Janka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Téma mé bakalářské práce spadá do oblasti řízení lidských zdrojů, a právě lidské zdroje jsou základním faktorem úspěšnosti firem. Získat a udržet kvalitní pracovní potenciál je pro organizaci klíčové. Proto organizace musí ...
  • Analýza postavení malého podniku v zemědělském odvětví 

   Author: Marie Linhartová; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Hrkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Má bakalářská práce posuzuje finanční zdraví soukromé farmy a vliv čerpání dotací při hospodaření konkrétního malého podniku na zemědělském trhu. Práce zahrnuje analýzu malého podniku v podmínkách Českého zemědělství včetně ...
  • Analýza stavu IT pracovníků na trhu práce 

   Author: Kristýna Kraftová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá zmapováním stavu IT pracovníků na trhu práce v České republice. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy na základě literární rešerše českých i zahraničních autorů. Praktická část je ...
  • Analýza systému benefitů v průmyslovém podniku 

   Author: Myšková Klára; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce zkoumá poskytování zaměstnaneckých benefitů ve vybraném průmyslovém podniku. Teoretická část pojednává o odměňování zaměstnanců a poskytování zaměstnaneckých výhod. Praktická část nejprve představuje ...