Collections in this community

Recent Submissions

 • Získávání a nábor nových zaměstnanců ve vybrané společnosti v kontextu talent managementu 

  Author: Aneta Prokůpková; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Předložená diplomová práce se věnuje procesu získávání a náboru zaměstnanců v kontextu talent managementu. Cílem práce je zmapování a analýza dosud využívaných technik a přístupů při získávání a náboru nových zaměstnanců, ...
 • Využití nástrojů umělé inteligence v projektovém managementu 

  Author: Dominik Adam; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Jemala Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu a hodnocení možností využití umělé inteligence (AI) v projektovém managementu ve veřejné dopravě. Cílem je prozkoumat, jak AI může přispět k optimalizaci provozu, zlepšení služeb ...
 • Využití inovativních přístupů projektového řízení při vývoji aplikace 

  Author: Lukáš Löffelmann; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Tématem této diplomové práce je Využití inovativních přístupů projektového řízení při vývoji aplikace. První část této práce zpracovává teoretická témata se zaměřením na projektové řízení, agilní management, design thinking ...
 • Optimalizace výkonnostních PPC reklam ve vybrané společnosti 

  Author: Michaela Vachová; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Váňová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-16)
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci výkonnostních PPC reklam ve vybrané společnosti podnikající v oboru stomatologie. Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit současné kampaně v Google Ads a Skliku s cílem oslovit ...
 • Management znalostí jako součást znalostního a inovačního managementu ve vybraném podniku 

  Author: Kateřina Čermáková; Supervisor: Zadražilová Dana; Opponent: Hubka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Diplomová práce se zabývá managementem znalostí jako součástí znalostního a inovačního managementu. Cílem práce bylo poskytnout analýzu současného stavu a určit návrhy pro zlepšení řízení znalostí a podporu inovací ve ...
 • Analýza talent managementu ve vybraných organizacích v kontextu moderních postupů 

  Author: Lucie Šefčíková; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Předmětem diplomové práce je problematika talent managementu, která je součástí tématu lidských zdrojů. Hlavním cílem této práce je zjistit stávající metody pro rozvoj a udržení talentů, jež sledované organizace využívají ...
 • Analýza interní komunikace ve vybrané společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Author: Lucie Vágnerová; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním interní komunikace ve vybrané firmě s cílem zhodnotit současný stav komunikace a identifikovat nedostatky vyžadující pozornost. Kombinuje teoretický přístup k oblasti interní komunikace ...
 • Pracovní příležitosti a podmínky žen ve vědě a technice 

  Author: Veronika Štěpánková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Diplomová práce zkoumá pracovní příležitosti a podmínky žen ve vědě a technice s cílem posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část vymezuje vývoj postavení žen ...
 • Analýza spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování ve vybrané organizaci 

  Author: Kamila Bednárková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-16)
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování ve vybrané společnosti zabývající se náborem zaměstnanců. Cílem je prozkoumat systém odměňování ve společnosti XY, posoudit spokojenost ...
 • Analýza a optimalizace metodiky projektového řízení ve vybraném podniku 

  Author: Tomáš Slamenka; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Diplomová práce analyzuje současný stav řízení projektů ve vybraném podniku a doporučuje opatření k jeho zlepšení na základě metodiky pro podporu projektového řízení a sledování životního cyklu požadavků na rozvoj informačního ...
 • Řízení lidských zdrojů v prostředí projektového managementu: vliv osobnostních rysů na fungování týmu 

  Author: Lucie Martinkovičová; Supervisor: Chmielová Dalajková Iveta; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
  Diplomová práce se zabývá kombinací témat projektového managementu apersonálního řízení. Cílem práce je prozkoumat, zdali tým složený na základě osobnostních testů dokáže dosahovat vyšších výsledků ...
 • Vliv ESG scoringu na profitabilitu vybraných bank v rámci EU 

  Author: Natálie Heroldová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Dvořáková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-01)
  Tato diplomová práce zkoumá dopad environmentálních, sociálních a správních faktorů (ESG) a Cílů udržitelného rozvoje (SDG) na profitabilitu vybraných bank v Evropské unii. Kromě toho analyzuje další mikroekonomické a ...
 • Umělá inteligence v projektovém řízení 

  Author: Jakub Suchopár; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Diplomová práce se zabývá myšlenkou zda lze a popřípadě do jaké míry implementovat umělou inteligenci do projektového řízení. V teoretické části je čtenáři přiblížena komplexnost řízení projektu a jsou popsány schopnosti ...
 • Internetový prodej osobních automobilů 

  Author: Michal Míka; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Mládek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-29)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a hodnocení trendů v oblasti internetového prodeje osobních automobilů. S rostoucím významem online prostředí v obchodě a spotřebitelském chování v automobilovém průmyslu je ...
 • Projektový plán týdenního pobytu na lodi La Grace 

  Author: Rita Klein; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovým managementem se zaměřením zejména na plánování projektu. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny metody, pojmy a postupy ...
 • Analýza kvality CX vybrané služby metodou Mystery Shopping 

  Author: Kristýna Novotná; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Knihová Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-02)
  Cílem bakalářské práce na základě metody mystery shopping je z analyzovat zákaznickou zkušenost ve vybrané společnosti CineStar a společnosti XY, a to celkem na 6 pobočkách. Pro tyto návštěvy je sestavený scénář a formulář ...
 • Vnímání produktivity zaměstnancem v důsledku podnikových změn 

  Author: Kateřina Tuláčková; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Cílem diplomové práce je zhodnotit a popsat vnímání produktivity z pohledu zaměst-nance v případě změn v podnikové kultuře a procesech. Spolu s tím je práce zaměřena na vyhodnocení současného trendu zvyšování produktivity ...
 • Růst významu polovodičových součástek v českém průmyslu 

  Author: Vítězslav Kochman; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním zhodnocením polovodičových komponent v českém národním průmyslu a prognózuje jejich budoucí vývoj. Prostřednictvím komplexní analýzy trhu a případové studie poskytuje tato práce ...
 • Projektové řízení implementace a adopce nového HR systému 

  Author: Ondřej Gilák; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
  Diplomová práce „Projektové řízení implementace a adopce nového HR systému v gastronomii“ přináší hloubkový pohled na strategický proces implementace a adopce moderního HR systému v gastro organizaci. Zaměřuje se zejména ...
 • Veletrhy pracovních příležitostí jako strategický nástroj HR: Přínosy pro studenty a organizaci 

  Author: Kristýna Utíkalová; Supervisor: Chmielová Dalajková Iveta; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na výzkum veletrhů pracovních příležitostí jako strategického nástroje v oblasti HR a na jejich přínosy pro studenty a organizace. Cílem práce bylo prozkoumat, jak důležité jsou veletrhy ...

View more