Collections in this community

Recent Submissions

 • Studie proveditelnosti na založení kosmetického centra 

  Author: Anastasiia Balukova; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Zadražilová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Tato diplomová práce se soustředí na vypracování studie proveditelnosti s důrazem na zjištění ekonomické proveditelnosti konkrétního projektu. V teoretické části jsou detailně popsány klíčové pojmy týkající se projektového ...
 • Výzvy a benefity spolupráce mezinárodních týmů v globalní společnosti 

  Author: Dominika Dalekorejová; Supervisor: Ostapenko Galina; Opponent: Skokanová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Vedení a spolupráce pracovních týmů je v profesním životě opakovaně diskutované téma. V dnešním globalizovaném světě, ve kterém se stírají hranice, a člověk může pracovat s kýmkoliv a odkudkoliv, dostává vedení a spolupráce ...
 • Stanovení hodnoty vybraného podniku: Pilulka Lékárny a.s 

  Author: Tereza Kovářová; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Klesla Arnošt
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Cílem závěrečné práce je stanovit hodnotu společnosti Pilulka Lékárny a.s. k 31.12.2022 jako podklad pro rozhodnutí potenciálního investora. Práce je rozdělena do dvou částí, jimiž jsou část teoretická a praktická. V rámci ...
 • Studie proveditelnosti – Pořízení fotovoltaické elektrárny na rodinný dům 

  Author: Šimon Bílek; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Práce se zabývá problematikou fotovoltaiky jako moderního zdroje obnovitelné energie. V teoretické části je poskytnut přehled o principu fungování fotovoltaických článků, různých typech fotovoltaických systémů a technických ...
 • Udržitelné podnikání v hotelnictví 

  Author: Adam Jonáš; Supervisor: Zadražilová Dana; Opponent: Kolínský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Tato diplomová práce se zabývá současným stavem udržitelnosti v pražských hotelech. Cílem studie je identifikovat příklady nejlepší praxe a problémy v oboru a zároveň navrhnout vhodný systém hodnocení udržitelnosti určený ...
 • Inovace sociální sítě Facebook pro MÚVS ČVUT v Praze 

  Author: Lukáš Nevídal; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Kubálek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Hlavním tématem této diplomové práce je inovace sociální sítě Facebook pro MÚVS ČVUT v Praze. Cílem práce je zhodnotit efektivitu, identifikovat aktuální možnosti a spolu s jejich riziky poskytnout návrh pro inovaci ...
 • Věrnostní aplikace retailových řetězců v ČR a jejich inovace 

  Author: Dominik Drobný; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Wagner Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Tato práce se zabývá věrnostními mobilními aplikacemi v České republice. Cílem této práce je zhodnotit věrnostní aplikace retailových řetězců v ČR, porovnat je s úspěšnými aplikacemi retailových firem v zahraničí a navrhnou ...
 • Public relations hokejového týmu Sparta Praha 

  Author: David Vořechovský; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Bakalářská práce se zabývá Public Relations s cílem analyzovat public relations hokejového týmu Sparta Praha se zaměřením na fanoušky. V teoretické části jsou definovaná public relations, dále je popsána historie, východiska ...
 • Benefity a péče o zaměstnance v organizaci 

  Author: Michaela Vamberová; Supervisor: Chmielová Dalajková Iveta; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spokojenosti s poskytovanými za-městnaneckými benefity ve společnosti XYZ s. r. o. Cílem bakalářské práce je zhodnotit stávající systém zaměstnaneckých benefitů ve společnosti ...
 • Analýza marketingu koncernu Volkswagen Group na evropském trhu 

  Author: Ladislav Dlask; Supervisor: Mervart Michal; Opponent: Šeráková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
  Cílem bakalářské práce je analyzovat fungování marketingu v automobilovém koncernu Volkswagen Group na evropském trhu, případně navrhnout zlepšení v určitých oblastech marketingové komunikace. Práce se dále zaměřuje na ...
 • Štúdia uskutočnitelnosti kúpy nehnuteľnosti za účelom budúceho výnosu 

  Author: Lenka Krížová; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Král Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiou uskutočniteľnosti kúpy nehnuteľnosti v Prahe za účelom dosiahnutia budúceho výnosu. Cieľom práce je poskytnúť komplexnú analýzu a hodnotenie potenciálu investície do nehnuteľností v ...
 • Stanovení hodnoty společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 

  Author: Monika Hojsáková; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Sponer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Předkládaná diplomová práce je věnována stanovení tržní hodnoty společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Součástí práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti, zhodnocení jejího postavení na trhu a následně ocenění společnosti ...
 • Meranie zákazníckej spokojnosti v spoločnosti Chep CZ, s.r.o. 

  Author: Oto Rodák; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Diplomová práca sa venuje monitorovaniu a meraniu zákazníckej spokojnosti. V teoretickej časti vysvetľuje problematiku a popisuje súvislosti medzi spokojnosťou a lojálnosťou zákazníkov a zároveň objasňuje jednotlivé ...
 • Studie proveditelnosti - Protonové centrum 

  Author: Tereza Ryšánková; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti protonového centra zaměřeného na léčbu rakoviny pomocí protonové terapie. Cílem teoretické práce je seznámení se s terminologií týkající se projektového řízení a projektu, ...
 • Časová optimalizace výrobního procesu významné strojírenské firmy 

  Author: Petra Rysová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Macák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Diplomová práce se zabývá analýzou podnikového procesu společnosti Solar Turbines. Cílem práce je porozumění současného stavu procesu, získání reálného času motoru (turbíny) ve výrobě, analyzování procesu, identifikace ...
 • Audit agilních projektů 

  Author: Zdeňka Michálková Fialová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Práce přibližuje problematiku auditů agilních projektů jak na úrovni teoretické, tak praktické. Cílem práce je analýza současného stavu kontrol projektů agilních projektů konkrétní firmy a tvorba konceptu nového řešení na ...
 • Dostupné bydlení pro mladé lidi v Praze 

  Author: Petra Bašová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Vytlačil Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit bytovou situaci v hlavní městě Praha. K naplnění tohoto cíle si autor nejdříve charakterizoval obecné pojmy, které se týkají bydlení a bytové politiky. Byla vytvořena analýza nabídky ...
 • Vstup firmy na zahraniční trh. Případová studie expanze e-shopu na německý trh 

  Author: Filip Švabovský; Supervisor: Zadražilová Dana; Opponent: Jakešová Patricia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Cieľom tejto diplomovej práce zhodnotenie kritických faktorov úspešnej expanzie českého e-shopu v oblasti FMCG Rohlik na nemecký trh. Práca pozostáva z dvoch hlavných častí – teoretická a praktická časť. V teoretickej časti ...
 • Studie proveditelnosti developerského projektu 

  Author: Tomáš Bělohradský; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Šilhánková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním studie proveditelnosti developerského projektu Zahradní Město. Development je aktuálně velmi řešené a zajímavé téma, do kterého jsou promítnuta řada faktorů. Cílem práce je ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Author: Michal Matějka; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Necid Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Předmětem diplomové práce je hodnocení výkonnosti podniku. Výkonnost je zde zúžena na finanční oblast, a tudíž se práce zaměřuje na představení podniku a na finanční analýzu. Teoretická část vyjadřuje potřebu obchodníků ...

View more