Recent Submissions

 • Studie proveditelnosti - Založení stavební firmy 

  Author: Stařecká Karolína; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá založením stavební firmy s názvem STA s.r.o. s cílem vyhotovení studie proveditelnosti a vyhodnocení realizovatelnosti tohoto projektu. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretická východiska ...
 • Zaměstnanecké benefity a analýza benefitů ve vybrané společnosti 

  Author: Vuová Ngoc Anh; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Vaněčková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Bakalářská práce je věnována zaměstnaneckým výhodám ve vybrané společnosti, jelikož benefity jsou významným motivátorem v rámci pracovního výkonu. Cílem práce byla analýza benefitů, které jsou poskytovány zaměstnancům ve ...
 • Péče o zaměstnance v malé a velké společnosti 

  Author: Vojčová Michaela; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá péčí o zaměstnance v malé a velké společnosti, kdy teoretická část obsahuje význam a oblasti péče o zaměstnance, druhy a poskytování zaměstnaneckých výhod. Praktická část představuje vybrané ...
 • Získávání a výběr zaměstnanců s poruchami autistického spektra 

  Author: Kajabová Anna; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců s poruchami autistického spektra. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány personální činnosti a poruchy autistického ...
 • Podnikatelský plán - Vertikální hydroponická farma pro B2C trh 

  Author: Kříženecký Oskar; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Klínský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského záměru a jeho proveditelnosti. Předmětem podnikatelského záměru jsou vertikální hydroponické farmy určené pro trh spotřebitelů a malých firem. Cílem práce je ověřit, zda má ...
 • Strategická analýza a identifikace potenciálních partnerů pro MÚVS ČVUT v regionu Indie 

  Author: Hrubá Jana; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Krejčí Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Získávání vysokoškolského vzdělání v zahraničí se u mladých lidí po celém světě stává stále oblíbenější. Hlavním cílem této závěrečné diplomové práce je pomocí obsahové a teritoriální analýzy doporučit vhodné univerzity ...
 • Vliv monitoringu hovorů na řízení výkonu zaměstanců call centra 

  Author: Ficencová Denisa; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Uličná Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Diplomová práce se zabývá řízením pracovního výkonu v call centru vybrané společnosti s pomocí monitorovaných hovorů. Teoretická část práce se zaměřuje na východiska řízení pracovního výkonu, popisuje specifika práce v ...
 • Implementace agilních metod řízení projektu IFRS9 s využitím metodiky PRINCE2 

  Author: Kyusová Michaela; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Zárubová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Cílem této diplomové práce je analyzovat fungování systému řízení projektu IFRS9 ve společnosti Česká spořitelna a.s. a následně navrhnout prospěšná agilní řešení a změny dle metodiky PRINCE2. Práce je rozdělena na teoretickou ...
 • Inovace akviziční kampaně nových zaměstnanců v B2B společnosti 

  Author: Šolcová Tereza; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením akviziční kampaně B2B společnosti, na je-hož základě je vytvořen pro tuto společnost nový návrh kampaně. První, teoretická část uvádí do problematiky marketingových pojmů, nástrojů a ...
 • Pilotní zavedení vybrané agilní metodiky projektového řízení ve společnosti ComAp 

  Author: Mykhalchuk Anna; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Novotný Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Táto diplomová práce se věnuje pilotnímu zavedení agilního přístupu ke řízení projektu ve společnosti ComAp a.s. Teoretická část práce rozebírá rozdíl mezi tradičními přístupy ke řízení, zejména PMI, a agilními přístupy. ...
 • Teoretická východiska a skutečná praxe řízení lidí ve stavební společnosti Chládek & Tintěra, a.s. 

  Author: Richter Sebastián; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickými východisky a skutečnou praxí řízení lidí ve společnosti Chládek a Tintěra a.s. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které souvisejí s řízením lidí v organizaci. V ...
 • Růžová daň v souvislosti s produktovou a cenovou politikou 

  Author: Štrohmajerová Julie; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Chudějová Denisa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Cílem této práce je popsat otázku cenové diskriminace na základě pohlaví, která se někdy také nazývá "růžová daň" a popisuje situaci, kdy ženy musí za podobné výrobky nebo služby platit více než ...
 • Optimalizece supportních procesů ve společnosti 

  Author: Stránská Michaela; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Rulc Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cílem diplomové práce je optimalizace supportních funkcí (sales a admin) ve společnosti. Přínosem práce je zrychlení reakce na požadavky zákazníků, navýšení obratu – profitability, snížení variabilních nákladů a v prvé ...
 • Optimalizace procesu fyzické distribuce vybrané obchodní společnosti 

  Author: Kalivoda Tomáš; Supervisor: Kačín Radovan; Opponent: Švecová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tématem této diplomové práce je optimalizace procesu balení chlazeného zboží v německém online supermarketu. V teoretické části jsou představeny zásadní teze spojené s postupy a přínosy zavedení Lean managementu a metodiky ...
 • Proces získávání kontaktů s obchodní příležitostí ve vybrané společnosti a jeho optimalizace v online prostředí 

  Author: Chládek Marek; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Holková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Diplomová práce se zabývá procesem získávání kontaktů s obchodní příležitostí (tzv. leadů) ve společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. a následně jeho optimalizací v online prostředí. V úvodu teoretické části je představen B2B ...
 • Mapování procesu Label Booking a jeho redesign v hangáru Czech Airlines Technics, a.s. 

  Author: Burýová Lenka; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Vytlačil Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Diplomová práce analyzuje proces Label Booking v letecké společnosti, a navrhuje jeho redesign. Pozornost je kladena na mapu procesu Label Booking, jeho následné doporučení na redesign a návrh na zlepšení procesu. Diplomová ...
 • Event marketingová strategie uvedení nového výrobku na trh 

  Author: Palma Daniel; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Matějů Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Diplomová práce se zabývá využitím komunikačních nástrojů, konkrétně oblasti event marketingu při zavedení nového výrobku na trh. Cílem diplomové práce je návrh uvedení nového výrobku společnosti adidas ČR, při využití ...
 • Interní komunikace ve vybrané organizaci 

  Author: Stejskalová Tereza; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Vašek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Diplomová práce se zabývá interní komunikací ve vybraném podniku. Jejím cílem je analyzovat spokojenost respondentů s určitými oblastmi interní komunikace pomocí dotazníkového šetření a vypracovat návrhy na zlepšení. ...
 • Projektové řízení implementace informačního systému ve společnosti HENNLICH s.r.o. 

  Author: Šumera Pavel; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Kostelencová Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Diplomová práce se zabývá projektovým řízením při nasazení nového informačního systému ve společnosti HENNLICH s.r.o.. V teoretické části došlo k vypracování teoretické-ho základu, seznámení se standardy a nástroji ...
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybrané organizaci 

  Author: Odložilíková Petra; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato práce se zabývá problematikou zaměstnávání hendikepovaných osob a představuje statistické údaje v ČR. Praktická část se zaměřuje na firmu Česká spořitelna, a.s. Cílem práce je snížení nákladů na náhradní plnění. Ve ...

View more