Poslední příspěvky

 • Sestavení portfolia online marketingových nástrojů pro softwarový Startup Manta Tools, s.r.o. 

  Autor: Plšková Kateřina; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Rákosníková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem Bakalářské práce je analyzovat možnosti použití online marketingových nástrojů pro softwarový Startup pohybující se v B2B prostředí, a následně vytvořit efektivní portfolio marketingových nástrojů pro takovou firmu. ...
 • Doplňování personálu v Armádě České republiky 

  Autor: Rafajová Anna; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Marinčák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnocení systému doplňování personálu v Armádě České republiky a eventuální návrhy na změny. V teoretické části jsou zahrnuty hlavní pojmy týkající se získávání, výběru a doplňování ...
 • Návrh implementace strategie pro řízení inovací v konkrétním podniku 

  Autor: Mouchová Věra; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Mráček Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem této diplomové práce je analýza strategie pro řízení inovací a návrh její implementace. Práce vytváří teoretickou základnu znalostí řízení inovací v oblasti inovačního prostředí, strategie řízení inovací v kontextu ...
 • Vývoj a prognóza cen bytových nemovitostí v Praze 

  Autor: Vačkářová Kristýna; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Macák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Hlavním cílem bakalářské práce je na základě analýzy sestavit pro-gnózu o možném vývoji cen bytových nemovitostí v Praze. Při analý-ze jsou použity statistické metody regresní analýza časových řad a metoda nejmenších ...
 • Ekonomické dopady fluktuace zaměstnanců 

  Autor: Voláková Kristýna; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Protiva Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá fluktuací konkrétních zaměstnanců ve firmě a ekonomickými dopady, které jsou touto fluktuací způsobovány. Teoretická část se zabývá problematikou fluktuace, příčinami a faktory vzniku, ...
 • Odchody a stabilizace zaměstnanců ve firmě 

  Autor: Vaněčková Martina; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na určení příčin odchodů zaměstnanců z firmy XYZ. Práce je rozdělena do dvou částí, první se za-bývá teoretickými poznatky k tématu zaměřenému na význam lidí ve firmě, odchody zaměstnanců ...
 • Marketingový výzkum - Mystery Shopping 

  Autor: Vaňková Karolína; Vedoucí práce: Johnová Radka; Oponent práce: Franková Elizabeth
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem bakalářské práce je seznámení s marketingovým výzkumem a především s konkrétní vý-zkumnou metodou, která nese název Mystery shopping. Dalším účelem je zhodnocení kvality poskytovaných služeb ve vybraných restauracích- ...
 • Získávání a výběr zaměstnanců v IT firmě 

  Autor: Vobrubová Veronika; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Němec Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců v IT firmě. Cílem práce je prozkoumat proces získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané IT firmě, vymezit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Práce je ...
 • Zelený marketing 

  Autor: Vodičková Adéla; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Placrová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem mé bakalářské práce je analyzovat a komplexně popsat zelený marketing, a dále také vše, co se zeleným marketingem souvisí jako například klasický marke-ting, společenská odpovědnost nebo greenwashing. Všechny potřebné ...
 • Podniková etika 

  Autor: Vrtišková Nikola; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Krolupper Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Práce se zabývá etikou, etickým kodexem, a zvláště pak kodexem daňových poradců. Její cíl je analyzovat a definovat pravidla etického chování, dále se práce zabývá informovaností zaměstnanců o etickém kodexu a jejich ...
 • Hodnocení náboru a výběru zaměstnanců v útvaru outsourcingu mezinárodní společnosti 

  Autor: Pojerová Kateřina; Vedoucí práce: Dvořáková Zuzana; Oponent práce: Onisková Gabriela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem diplomové práce je zhodnotit a posoudit proces náboru a výběru zaměstnanců v útvaru outsourcingu mezinárodní společnosti XY, s.r.o. se zaměřením na jednotlivé kroky procesu, navržením a doporučením ke zlepšení. V ...
 • Online marketing a jeho využití pro vybraný elektronický obchod 

  Autor: Kubicová Lucie; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Kalous jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Diplomová práce se zabývá internetovým marketingem a jeho nástroji. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit využívané nástroje vybraného elektronického obchodu, vypracovat návrh pro zlepšení jejich využívání a pomocí daných ...
 • Inovace věrnostního programu vybrané společnosti působící na trhu B2B 

  Autor: Nováková Andrea; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Semerád Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Diplomová práce se zabývá analýzou věrnostního programu vybrané společnosti působící na trhu B2Ba je zaměřena na věrnostní program využitý v odvětví automobilového průmyslu. Cílem práce je návrh na zlepšení věrnostního ...
 • Podnikatelský plán na založení podniku 

  Autor: Pafčugová Jana; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Cílem této práce, je vytvořit podnikatelský plán pro restauraci. Restaurace bude nabízet pokrmy, které zatím v České republice nejsou dostupné, ale ve světě jsou velmi oblíbené. Diplomová práce bude rozdělena na dvě části, ...
 • Výběr stroje a studie proveditelnosti 

  Autor: Pokorná Eva; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Diplomová práce zpracovává teorii z dostupné literatury k vícekriteriálnímu hodnocení (tuto problematiku pouze mapuje), studii proveditelnosti (v této práci jsou popsané některé body, které může studie proveditelnosti ...
 • Podnikatelský plán jako součást studie proveditelnosti investičního záměru 

  Autor: Lorenc Jakub; Vedoucí práce: Vacík Emil; Oponent práce: Šulc Kryštof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato práce se zabývá tvorbou finanční analýzy investičního projektu ve vybrané společnosti. Jedná se o investici do celkové obnovy malého podniku, zabývající se výrobou a prodejem ocelových lan. První, teoretická, část ...
 • Studie proveditelnosti fitness centra 

  Autor: Flachsová Jana; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Zralý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Diplomová práce se věnuje vypracování projektu studie proveditelnosti otevření nového fitness centra. Zhodnocuje předkládaný projekt a posuzuje jeho realizovatelnost. Teoretická část seznamuje čtenáře se základními pojmy, ...
 • Péče o zaměstnance v malém podniku 

  Autor: Zahradníčková Kristýna; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Vondráček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat systém péče o zaměstnance v malém podniku Nejlepší Nábytek s. r. o. a navrhnout případná opatření, která mohou zlepšit efektivitu stávajícího systému péče o zaměstnance ve vybraném ...
 • Rozvoj a vedení lidí v multilevel marketingu 

  Autor: Janků Lenka; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Lichtenberk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj a vedení lidí v multilevel marketingu s cílem zhodnocení nynějších postupů vedení a návrhu nových. Teoretická část se skládá z historie MLM, jeho principů, prodejů a konkretizaci na ...
 • Personální práce ve společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. 

  Autor: Litoš Vít; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Andres Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem práce je prozkoumat využívané přístupy k personální práci ve společnosti DA-TART INTERNATIONAL, a.s., popsat jejich využitelnost na příkladu vybraných pracovních pozic a navrhnout zlepšení s využitím osvědčených ...

Zobrazit další