Poslední příspěvky

 • Návrh strategie na zlepšení konkurenceschopnosti podniku Mechal Service Stahlhandel Czech Republic, s.r.o. 

  Autor: Eliseeva Daria; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Uličná Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Cílem mé práce bylo analýzovat a zhodnotit konkurenceschopnost podniku Mechel Service Stahlhandel Czech Republic, s.r.o. Teoretická část je věnovaná popisu základních pojmů a vysvětlení použitých postupů. V praktické části ...
 • Cestovní ruch jako faktor rozvoje Českobudějovicka 

  Autor: Toncarová Marie; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Hudeček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Cílem této diplomové práce je zanalyzovat správní obvod České Budějovice s důrazem na cestovní ruch. Práce je rozdělena na dvě části - na teoretickou a praktickou. V teoretické části je počátek věnován obecným faktorům ...
 • Optimalizace procesů a návrh implementace přijatých změn ve vybrané firmě 

  Autor: Liebová Veronika; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Pyšová Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Práce se zabývá optimalizací firemních procesů v závislosti na zavádění nového informačního systému do infrastruktury organizace. V práci je věnován důraz na vysvětlení problematiky analýzy vnitřního prostředí organizace ...
 • Studie proveditelnosti podnikatelského inkubátoru města Bruntál 

  Autor: Hofman David; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Volková Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Předmětem této diplomové práce na téma ?Studie proveditelnosti podnikatelského inkubátoru města Bruntál? je vypracování Zjednodušené studie proveditelnosti tohoto projektového záměru. V teoretické části se zabývám malými ...
 • Vliv místních akčních skupin na rozvoj venkova 

  Autor: Suchá Iveta; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Maříková Pavlína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Cílem diplomové práce "Vliv místních akčních skupin na rozvoj venkova" je vypracovat žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje vybrané místní akční skupiny. Součástí uvedeného cíle je vytvoření dotazníku ...
 • Finanční analýza Pivovaru Nymburk s.r.o. 

  Autor: Kysela Stanislav; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Findová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Cílem této diplomové práce je analyzovat finanční situaci a postavení na trhu Pivovaru Nymburk, spol. s r.o. na základě dat z let 2010 až 2014. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje metodám finanční ...
 • Intranet jako komunikační technologie, jeho dopad na chování a komunikaci pracovníků ve firmě a návrh jeho dalšího využití 

  Autor: Chlumská Michaela; Vedoucí práce: Adamová Lenka; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-08)
  Tato diplomová práce se zabývá intranetem a jeho dopadem na chování zaměstnanců v organizaci. V teoretické části čtenáře práce seznamuje nejprve s problematikou ICT. Jsou zde představeny virtuální týmy a organizace, user ...
 • Metody řízení lidských zdrojů ve studentských klubech ČVUT v Praze 

  Autor: Juklová Alena; Vedoucí práce: Kukliš Igor; Oponent práce: Cejthamr Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
  Tato práce se zaměřuje na oblast řízení lidských zdrojů ve studentských organizacích na ČVUT v Praze. V teoretické části práce se věnuji jednotlivým úkolům řízení lidských zdrojů v ziskových i neziskových organizacích. ...
 • Využití dat z telematických jednotek osobních automobilů 

  Autor: Vulc Jan; Vedoucí práce: Vaníček Tomáš; Oponent práce: Kaiser Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu využití a zpracování telematických dat pro aplikaci elektronické knihy jízd, která by získávala data z datové sběrnice automobilu a z mobilního telefonu řidiče. V úvodu práce jsou ...
 • Návrh a vývoj softwarové aplikace pro zprostředkovatele služeb 

  Autor: Jedlička Tomáš; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Brdek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
  Cílem práce je analýza podniku. Identifikace problémových procesů a následná tvorba návrhu informačního systému, který by objevené problémy eliminoval. Na základě tohoto návrhu pak implementace dílčích části systému pro ...
 • Marketingový plán pro založení fitness a rehabilitačního centra 

  Autor: Knapová Kristýna; Vedoucí práce: Nováková Lenka; Oponent práce: Kukliš Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-03)
  Diplomová práce na téma "Marketingový plán pro založení rehabilitačního a fitness centra" má za cíl sestavit marketingový plán založení nového rehabilitačního a fitness centra. První část diplomové práce se zabývá teoretickým ...
 • Marketingový výzkum trhu bezlaktózových potravin 

  Autor: Valášková Simona; Vedoucí práce: Vávra Oldřich; Oponent práce: Horová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-28)
  Cílem mé diplomové práce bylo zanalyzovat situaci na trhu bezlaktózových výrobků v České republice a zvyklosti spotřebitele na tomto trhu. V práci se snažím porozumět nákupnímu chování a identifikuji názory spotřebitele ...
 • Specifikace požadavků na Informační systém pro společnost AŽD Praha s.r.o. 

  Autor: Hoťková Marie; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Kolář Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
  Podnikový informační systém je nedílnou součástí každé větší společnosti. Zjednodušuje řízení společnosti pomocí standardizace, automatizace a zrychlením procesů. To vede k zpřehlednění při delegování pravomocí, vyvozování ...
 • Vybraná kybernetická rizika a jejich předcházení 

  Autor: Zajíc Radek; Vedoucí práce: Kukliš Igor; Oponent práce: Cejthamr Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Práce spadá do oblasti řízení rizik, popisuje řízení rizik obecně a ve vztahu ke kybernetickým rizikům. Zabývá se analýzou vybraných kybernetických rizik, jejich popisem a vysvětlením možných příčin. Poskytuje přehled ...
 • Analýza marketingového mixu společnosti Bubbleology v České Republice 

  Autor: Hašek Zdeněk; Vedoucí práce: Horová Olga; Oponent práce: Švadlenka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Diplomová práce se zabývá společností Bubbleology a jejími aktivitami na českém trhu s bubble tea. Cílem práce je analýza marketingového mixu a následné navržení vhodných doporučení, které by pomohly společnosti v konkurenčním ...
 • Hodnocení investičního projektu podniku 

  Autor: Falkiewicz Darek; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Charvátová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
  Cílem této diplomové práce je vyhodnotit vhodný investiční záměr pro rozvoj společnosti X v souladu s provedenými analýzami. V teoretické části je popsána strategická analýza a definováno okolí podniku. Následně je zde ...
 • Marketingový plán pro Studentskou unii ČVUT 

  Autor: Vrabčeková Monika; Vedoucí práce: Joudalová Barbora; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-02)
  Cílem této diplomové práce s názvem "Marketingový plán pro studentskou unii ČVUT" je na základě zrealizovaného arketingového výzkumu navrhnout marketingový plán pro Studentskou unii ČVUT. V rámci marketingového plánu jsou ...
 • Intranet jako komunikační technologie, jeho dopad na chování a komunikaci pracovníků ve firmě a návrh jeho dalšího využití 

  Autor: Chlumská Michaela; Vedoucí práce: Adamová Lenka; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-08)
  Tato diplomová práce se zabývá intranetem a jeho dopadem na chování zaměstnanců v organizaci. V teoretické části čtenáře práce seznamuje nejprve s problematikou ICT. Jsou zde představeny virtuální týmy a organizace, user ...
 • Rozhodnutí o implementaci agilní metodiky SCRUM na prostorově dislokované týmy 

  Autor: Beneš Filip; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Zábojníková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Práce se zabývá vývojem softwaru za použití metodiky Scrum. Konkrétně se zaměřuje na možnosti využití prostorově dislokovaných pracovníků při vývoji. V teoretické části autor popisuje agilní principy vývoje softwaru v ...
 • Finanční analýza podniku Knauf Praha, spol. s r.o. 

  Autor: Havlíková Markéta; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Charvátová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-04-28)
  Cílem diplomové práce je posoudit a zanalyzovat finanční zdraví podniku Knauf Praha spol. s r. o. Práce je rozdělena na teoretická východiska a část analytickou. V teoretické části je vymezen význam finanční analýzy, včetně ...

Zobrazit další