Recent Submissions

 • Využití cenových srovnávačů zboží ke zvýšení prodeje vybraného internetového obchodu 

  Author: Dominika Konečná; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím cenových srovnávačů zboží Heureka.cz a Zboží.cz v rámci vybraného internetového obchodu. Cílem práce je analýza a zhodnocení využívaných cenových srovnávačů zboží, vypracování návrhu ...
 • Projekt zefektivnění procesů v oddělení RMA internetového obchodu 

  Author: Tomáš Koudelka; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Opletalová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Diplomová práce mapuje současnou situaci ve vybrané společnosti a je součástí reálného projektu, který byl vypracován pro interní účely internetového obchodu. Cílem diplomové práce je návrh zefektivnění procesů oddělení ...
 • Proces inovace produktu a strategie uvedení produktu na trh ve vybrané společnosti 

  Author: Petr Kříž; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Uličná Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Diplomová práce se zabývá inovací produktu a strategií umístění na trhu. Cílem práce je navrhnout řešení inovace produktu vybraného podniku a následně vytvořit strategii pro umístění produktu na trh. V rámci inovace se ...
 • Získávání a retence zaměstnanců ve firmě 

  Author: Lucie Homolová; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Oberreiterová Barbara
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma získávání, retenci a motivaci zaměstnanců ve společnosti. Cílem práce je vyhodnocení změn procesů nabírání zaměstnanců, a jaké důsledky to mělo pro motivaci a retenci zaměstnanců. ...
 • Řízení vztahů se zákazníky vybraného podniku 

  Author: Barbora Hartmanová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Tématem této práce je řízení vztahů se zákazníky. Cílem je zhodnocení tohoto aspektu ve vybrané firmě, společnosti 4Fresh s.r.o., a případný návrh na jeho vylepšení či zdokonalení. Práce se skládá ze dvou částí, přičemž ...
 • Podpora prodeje vybrané společnosti 

  Author: Aneta Granátová; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza podpory prodeje agentury Gate. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je teoretická, která se zabývá podporou prodeje, cíli, výhodami, nevýhodami a průběhem ...
 • Porovnání péče o zaměstnance ve vybraných společnostech 

  Author: Ludmila Hejlová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Bakalářská práce zkoumá péči o zaměstnance ve dvou vybraných společnostech s cílem posoudit a porovnat uplatňované přístupy, určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část shrnuje východiska povinné a ...
 • Studie proveditelnosti založení food trucku s burgery 

  Author: Konstantin Ivanov; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Šulc Kryštof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Cílem této diplomové práce je provedení studie proveditelnosti food trucku s Burgery a vyhodnocení životaschopnosti projektu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje v sobě základní ...
 • Návrh strategie organizace 

  Author: Jakub Brabec; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Novák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Cílem této diplomové práce je vypracování návrhu strategie ve vybrané společnosti. První část práce tvoří teoretická východiska, ve kterých jsou vymezeny základní pojmy řešené problematiky a shrnuty poznatky strategického ...
 • Personální marketing firem a preference mladých lidí při výběru zaměstnání 

  Author: Daniela Krejsová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Bakalářská práce zkoumá nástroje personálního marketingu vybraných firem s cílem posoudit jejich schopnost oslovit a přilákat mladé lidi podle jejich preferencí při výběru zaměstnání. Teoretická část vychází z odborné ...
 • MÚVS - zdroj mladých talentů pro komerční sféru 

  Author: Jakub Štorek; Supervisor: Krejčí Miloš; Opponent: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Bakalářská práce je zaměřená na marketingový výzkum. Hlavní účel této bakalářské práce je zmapovat spokojenost, preference a kvality studentů Masarykova ústavu vyšších studií. Ke sběru potřebných dat je využita jedna z ...
 • Návrh komunikační kampaně pro vybranou organizaci 

  Author: Lucie Zelená; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Kargerová Diana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá sportovním marketingem a využitím nástrojů komunikace v rámci komunikační kampaně. Cílem této práce je analýza současného stavu komunikační strategie a vytvoření návrhu nové marketingové kampaně. ...
 • Implementace vybraných technik Kaizen v konkrétní společnosti 

  Author: Štěpán Omelka; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Kostelencová Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Bakalářská práce je zaměřena na implementaci vybraných technik Kaizen ve vybraném podniku a popis jejich účinností. Teoretická část práce obsahuje souhrnný popis předem zvolených principů, které vybraná společnost využívá, ...
 • Optimalizace věrnostního programu BENU lékárny 

  Author: Kristýna Doskočilová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Macourek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Úvod: Věrnostní program BENU lékárny je sice mezi zákazníky lékáren populární a je dobře strukturován, ale lidé mají s jeho užíváním opakující se komplikace. Cíl: Cílem diplomové práce je analýza spokojenosti zákazníků s ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve společnosti Siemens s.r.o. 

  Author: Jan Čada; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Uličná Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Diplomová práce pojednává o optimalizaci konkrétního výrobního procesu produkující součásti elektromotorů ve společnosti Siemens s.r.o. Cílem je analýza současného stavu a navržení opatření, které vede k odstranění časových ...
 • Internetový influencer jako nástroj marketingu 

  Author: Jessica Slavíková; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Hanzlík Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Tato práce se zabývá influencery a jejich využitím jako nástroj marketingu. Cílem práce je vyhodnocení, jak správně influencer marketing využívat v praxi, a informace jaké influencery v České republice vůbec máme. Nejprve ...
 • Analýza personálního marketingu vybraného podniku v internetovém prostředí 

  Author: Filip Šulc; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Kubištová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Abstrakt této bakalářské práce se zabývá spojením dvou odvětví, přesněji se jedná o spojení marketingové a personální činnosti. Jedná se tedy o personální marketing a jeho využití v získávání a výběru pracovníků na příkladu ...
 • Marketingová komunikace ve vybrané vzdělávací instituci 

  Author: Barbora Vokrouhlíková; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Tato bakalářská práce se věnuje marketingové komunikaci vzdělávacích institucí. První část práce je věnována teoretickým východiskům marketingu, marketingové komunikaci a jejích specifik na poli vzdělávacích institucí. ...
 • Péče o zaměstnance se zaměřením na poskytování zaměstnaneckých výhod 

  Author: Jana Zatřepálková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Cílem bakalářské práce je prozkoumat péči o zaměstnance a zaměstnanecké výhody ve dvou vybraných společnostech, posoudit a porovnat uplatňované přístupy, určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část ...
 • Zaměstnanecké benefity ve společnosti XY 

  Author: Petra Vichterová; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Řezníková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat zaměstnanecké benefity a zjistit, jak zaměstnanci dané benefity využívají. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá zaměstnaneckými benefity, jejich členěním a ...

View more