Poslední příspěvky

 • Personální informační systém v konkrétním podniku 

  Autor: Herčíková Anna; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-27)
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku týkající se personálního informačního systému. V teoretické části je definován pojem personálního informačního systému a jeho návaznost na personální činnosti. V závěru teoretické ...
 • Marketingový komunikační mix vybraného projektu 

  Autor: Nováková Karolína; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Hanzlík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Náplní této diplomové práce je analýza současného komunikačního mixu, na základě, které je vytvořena nová komunikační strategie pro sportovně zaměřený projekt JSMEINLINE. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy ...
 • Podnikatelský plán - Výstavba a provoz areálu pro seniory 

  Autor: Weisl David; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Goláň Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Cílem diplomové práce je vytvořit podnikatelský plán pro výstavbu a provoz komunitního areálu pro seniory. Podnikatelský záměr staví na unikátní myšlence pro český trh, propojit bydlení aktivních seniorů s těmi, co jsou ...
 • Digitalizace produktu životního pojištění. 

  Autor: Reitermann Jan; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Starosta Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
  Tato diplomová práce se zabývá procesem digitalizace konkrétního produktu. Teoretická část popisuje nejprve postavení zákazníka na trhu a jeho vztah s podnikem, následně se soustředí na vymezení pojmů produkt a distribuce ...
 • Event marketingový plán prémiového produktu společnosti. 

  Autor: Mesteková Sylva; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Dudová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Diplomová práce se zabývá oblastí event marketingu a cílem práce je navržení event marketingového plánu vybrané značky společnosti Jan Becher Pernod Ricard a.s. V teoretické části jsou vymezeny základní charakteristiky ...
 • Studie proveditelnosti 

  Autor: Plotnikova Margarita; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Cílem diplomové práce je zpracovat studii proveditelnosti projektu dle podnikatelského záměru, jejímž předmětem je výstavba AquaFitness Centra v Praze. V rámci této práce bude posouzena smysluplnost projektu z hlediska ...
 • Rozhodnutí o aplikaci metodiky projektového řízení 

  Autor: Klíma František; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Uličná Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Cílem práce je odpověď na otázku, která z metodik a hlavních standardů projektového řízení je vhodná pro použití ve zvolené společnosti v oblasti realizačních projektů a následně navrhnout kroky pro implementaci dané ...
 • Proces výběru zaměstnanců v mezinárodním podniku 

  Autor: Zikmundová Tereza; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
  Cílem diplomové práce je prozkoumat a posoudit proces náboru a výběru zaměstnanců ve společnosti P3 Logistic Parks se zaměřením na pozici Property Managera a navrhnout doporučení ke zlepšení tohoto procesu. V teoretické ...
 • Studie proveditelnosti založení farmy v Jihočeském kraji 

  Autor: Tomková Zuzana; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Mareš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Cílem této diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti založení farmy v Jihočeském kraji. První část práce popisuje projektové řízení, projekt, ekologické zemědělství v České republice a zemědělské dotace. Druhá ...
 • Marketingový plán organizace 

  Autor: Skvrnová Lucie; Vedoucí práce: Joudalová Barbora; Oponent práce: Stránská Karolína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
  Tato diplomová práce shrnuje teoretické poznatky ohledně marketingového plánování a tvorbě marketingového plánu. V praktické části byl vytvořen marketingový plán pro vybranou organizaci. Po provedení příslušných analýz ...
 • Optimalizace projektového řízení v průmyslovém podniku 

  Autor: Fišer Daniel; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Šulc Kryštof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
  Předmětem diplomové práce je analýza projektového řízení v konkrétním průmyslovém podniku, identifikace nevyhovujících částí a následné navržení optimalizačního opatření. V teoretické části jsou definovány charakteristické ...
 • Vícekriteriální rozhodování za rizika 

  Autor: Furišová Nikola; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Vrhel Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Předmětem diplomové práce je analýza portfolia výrobků společnosti Metallit CZ s.r.o.. První část obsahuje teoretický popis použitých metod rozhodování za rizika a nejistoty. Další část obsahuje představení společnosti a ...
 • Internetový marketing vybrané společnosti 

  Autor: Brůnová Linda; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
  Tato práce se zabývá především internetovým marketingem, jeho nástroji a ná-slednou aplikací těchto nástrojů na vybranou společnost. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Část teoretická se ...
 • Studie proveditelnosti projektu " Vývoj komerčních komponent nad frameworkem DotVVM" 

  Autor: Herceg Pavel; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Kaiser Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
  Cílem této práce je tvorba studie proveditelnosti projektu tvorby komerčních nástrojů a komponent nad softwarovým vývojovým prostředím. V první části práce je charakterizován projekt, řízení projektu, studie proveditelnosti, ...
 • Optimalizace správy vzdělávání a rozvoje pracovníků v MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 

  Autor: Vostalová Lucie; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Stanke Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Předmětem diplomové práce je optimalizace správy vzdělávání a rozvoje pracovníků ve společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Teoretická část se v první části zabývá popisem procesu vzdělávání a rozvoje pracovníků a v druhé ...
 • Implementace strategického plánu podniku pomocí Balanced Scorecard 

  Autor: Žižka Marek; Vedoucí práce: Vacík Emil; Oponent práce: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Diplomová práce je zaměřená na implementaci strategického plánu pomocí metody Balance Scorecard (BSC) v minipivovaru Koníček. V první části této práce jsem definoval teoretická východiska dané problematiky. Následně jsem ...
 • Studie proveditelnosti pro rekonstrukci závodiště v Praze - Velké Chuchli 

  Autor: Savková Barbora; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti pro rekonstrukci závodiště v Praze - Velké Chuchli. Teoretická část práce zahrnuje zařazení studie proveditelnosti do projektového řízení, její definici a strukturu. ...
 • Aplikace metody Value Stream Mapping v podniku 

  Autor: Ponertová Cindy; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Janda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou mapování hodnotového toku v podniku. V teoretické části je stručně představena oblast logistiky, štíhlé výroby a podrobněji pak problematika mapování hodnotového toku, ...
 • Mzdová politika podniku 

  Autor: Kozlík David; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
  Tato práce se zabývá mzdovou politikou podniku konkrétního podniku. V teoretické části je na základě literatury jsou vypracovány koncepty, které slouží jako podklad pro tvorbu vlastní analýzy. V praktické části je provedení ...
 • Studie proveditelnosti pro konkrétní operační program 

  Autor: Karfilát Tomáš; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Ciniburk Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
  V této diplomové práci se autor zabývá zpracováním studie proveditelnosti pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energie, výzva II. Teoretická část je zaměřena na projektové řízení a ...

Zobrazit další