Collections in this community

Recent Submissions

 • Vliv nárůstu home-office během pandemie Covid-19 na bankovní průmysl 

  Author: Katarína Kaššová; Supervisor: Montenero Vincent Blaise; Opponent: Skokanová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Bakalárska práca sa venuje problematike nárastu home office v bankovom sektore počas pandémie COVID-19. V obsahu práce analyzujem novodobý „trend“ v manažmente, ktorým je home office a aký veľký vplyv mal COVID-19 na ...
 • Strategický rozvoj managementu podniku - Zdravotnické zařízení 

  Author: Adéla Hojdarová; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Tato diplomová práce řeší problematiku strategického řízení ve vybraném zdravotnickém řízení. Cílem bylo zhodnotit do jaké míry a jak efektivně vedení společnosti aplikuje principy strategické řízení. Vyhodnocení probíhalo ...
 • Strategický plán vybraného podniku 

  Author: Kristyna Körnigová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Cílem diplomové práce je zpracování strategického plánu pro podnik XYZ. Práce je rozdělena do dvou částí, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je uskutečněn literární průzkum současného stavu řešené ...
 • Hodnocení zaměstnanců ve vybrané organizaci 

  Author: Zdeňka Rutkovská; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Diplomová práce se zabývá systémem hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Cílem práce je provedení analýzy systému hodnocení zaměstnanců a návaznosti dalších personálních činností jako je odměňování, vzdělávání a ...
 • Zefektívnenie procesov vývojového tímu v startupovom prostredí na základe projekt manažérských a agílnych metodík 

  Author: Hanh Bui Thuy; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Software proces je efektivním nástrojem pro softwarové firmy na zodpovězení citlivých prvků, které softwarová produkce obsahuje. Zároveň minimalizuje risky špatně provedených kroků v procesu, které jsou hlavně ve softwarové ...
 • Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí 

  Author: Veronika Pražáková; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem práce Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí je vytvořit návrh na inovace a změny v oblasti systému péče o zaměstnance a poskytovaných benefitů. Aby společnost byla úspěšná je zapotřebí, aby zaměstnanci ...
 • Analýza inovativních digitálních platforem využitelných k propagaci 

  Author: Oldřich Kratochvíl; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Diplomová práce se bude zabývat problematikou reklamy na nových platformách dostupných v ČR. Na vybraných platformách, které budou ze sestavených parametrů určeny jako inovativní, bude provedena situační analýza, predikce ...
 • Socio-ekonomické dopady projektu dálnice D1 v úseku Hubová - Ivachnová na okolitý region 

  Author: Tomáš Kajúch; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Hlavnou náplňou tejto diplomovej práce s názvom ,, Socio-ekonomické dopady projektu Dálnice D1 v úseku Hubová – Ivachnová na okolitý region“ je analyzovanie možných socio-ekonomických dopadov spustenia diaľničného úseku ...
 • Procesní analýza a optimalizace řídících a rozhodovacích procesů ve firmě 

  Author: Jakub Lacki; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Diplomová práce se zabývá zlepšováním procesů ve vybraném podniku za pomoci metodik Lean a Six sigma. Cílem práce je dosáhnout měřitelného zlepšení výkonnosti procesu pomocí aplikace vybraných nástrojů těchto přístupů. ...
 • Vliv kvality prostředí obce na ceny pozemků pro podnikání na Kutnohorsku a Kolínsku 

  Author: Jana Zatřepálková; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Maštálka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Cílem diplomové práce je porovnání a posouzení vlivu prostředí na Kutnohorsku a Kolínsku na ceny pozemků pro podnikání. Teoretická část vychází z odborné literatury a vymezuje vybrané pojmy na trhu nemovitostí a členění ...
 • Inovace na trhu online prodeje potravin 

  Author: Aneta Granátová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Jemala Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
  Předmětem této diplomové práce jsou inovace na trhu online prodeje potravin společnosti Ko-šík.cz a Rohlík.cz. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je teoretická, která se zabývá inovacemi, typy ...
 • Zdieľanie informačného systému v rámci verejného sektoru: integrácia nových užívateľov 

  Author: Jozef Šebák; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Kubálek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zdieľania informačného systému medzi verej-nými inštitúciami zaoberajúcimi sa podporou aplikovaného výskumu. Práca vychádza z reálneho prípadu projektu integrácie nových ...
 • Aplikace controllingového řízení v malém podniku 

  Author: Yana Romanchuk; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Zörkler Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou aplikaci controllingového řízené v malém podniku. Cílem bylo provést analýzu současného stavu podniku a navrhnou postup pro efektivnější řízení za použitím určitých metod. Výsledek ...
 • Využití informačních technologií v personalistice 

  Author: Ilonna Borovec; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Baštář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
  Diplomová práce analyzuje oblast informačních systémů v personalistice a jejich využití ve společnosti CarTec Praha s.r.o. První část práce je teoretická, která charakterizuje oblast per-sonalistiky a informačních technologií ...
 • Inovace procesu adaptace zaměstnanců v organizaci 

  Author: Kristýna Slívková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
  Diplomová práce se zabývá inovací procesu adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci s cílem prozkoumat proces adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci, posoudit uplatňované postupy, určit možné problémy nebo příležitosti ...
 • Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů 

  Author: David Zahrádka; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
  Cílem diplomové práce je popsat faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů na trhu a navrhnout strategii pro společnost T-MAPY při zavádění nového pro-duktu na trh. V teoretické části budou nejprve tyto faktory ...
 • Návrh strategie HR marketingu ve start-upu 

  Author: Lenka Viceníková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Hauptová Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
  Předmětem této diplomové práce je HR marketing, jeho uplatňování ve firmě XYZ a návrh možné strategie. Teoretická část je zaměřena na pojem HR marketingu, jeho oblasti, nástroje a definici strategie. Na základě poznatků z ...
 • Adaptace školy a pedagogických pracovníků na nutnost distanční výuky 

  Author: Markéta Strečková; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
  Na jaře 2020 se z důvodu pandemie Covid-19 uzavřely školy, které byly nuceny přejít na distanční výuku, která ve své třetí vlně trvá do května 2021. Oproti standardnímu fungování školství byl management této změny ponechán ...
 • Inovační aktivity pro zvýšení účinnosti výkonnostní online marketingové komunikace realitní společnosti 

  Author: Kateřina Tomášová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
  Diplomová práce pojednává o zvýšení efektivnosti výkonnostního marketingu v realitní společnosti prostřednictvím implementace nových inovačních aktivit. Práce si klade za cíl představit a zhodnotit výkonnostní systém a ...
 • Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů v bankovnictví 

  Author: Veronika Šebová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
  Diplomová práce se zabývá faktory, které pozitivně či negativně ovlivňují inovace. Cílem této diplomové práce je identifikace klíčových faktorů, které ovlivňují úspěch a neúspěch inovace v podniku Česká spořitelna. První ...

View more