Poslední příspěvky

 • Rozdílné přístupy personalistiky v soukromém a veřejném sektoru 

  Autor: Neugebauerová Denisa; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá rozdílnými přístupy personalistiky ve dvou vybraných organizacích, z nichž jedna zastupuje soukromý sektor a druhá veřejný sektor. Tyto dva sektory jsou velmi specifické a každý z nich má své ...
 • Analýza marketingové propagace konkrétní společnosti 

  Autor: Strnadová Kristýna; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá společností Yves Rocher, která vyrábí kosmetické produkty s ohledem na životní prostředí. Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza současné marketingové propagace společnosti a návrh ...
 • Mystery Shopping v podniku Muziker 

  Autor: Štantejská Alena; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Mynaříková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby zkvalitnění služeb firmy Muziker s pomocí metody Mystery shopping. Cílem práce je prověřit zaměstnance a jejich schopnost reagovat na potřeby zákazníků a zkontrolovat prostory, ...
 • Vzdělávání a rozvoj zaněstnanců v Johnson Controls International, spol. s.r.o. 

  Autor: Vajchrová Veronika; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Cílem práce je pomocí výsledků získaných z dotazníkového šetření a informací poskytnutých specialistou personálního oddělení prozkoumat a posoudit vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti Johnson Controls International, ...
 • Personální marketing 

  Autor: Truxová Annette; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Zavázalová Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá tématem personálního marketingu. Definuje tento pojem, popisuje některé jeho oblasti a nástroje a vysvětluje důležitost jeho uplatňování ve firmě z externího i interního hlediska. Cílem této práce ...
 • Personální marketing v pivovarnictví 

  Autor: Sedláčková Sára; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Matyášová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci personálního marketingu v pivovarnictví. Je rozdělena do dvou hlavních částí: části teoretické a části praktické. Teoretická část přesně definuje především pojem personální ...
 • Marketingový plán pro restauraci Nostalgie 

  Autor: Matějková Veronika; Vedoucí práce: Johnová Radka; Oponent práce: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení marketingového plánu pro restauraci Nostalgie pomocí analýzy podniku, zákazníků a konkurence a rozboru marketingového mixu (především Produkt, Cena, Místo, Propagace, Fyzický důkaz, ...
 • Mystery shopping v oblasti telekomunikačních služeb 

  Autor: Ngo Thuy My; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Mynaříková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Tato bakalářská práce je zaměřená na metodu marketingového výzkumu, kterou je Mystery shopping. Pomocí této metody je analyzována úroveň zákaznického servisu, která je poskytována třemi největšími telekomunikačními ...
 • Vzdělávání a adaptace zaměstnanců 

  Autor: Nováková Adéla; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Hloušková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Bakalářská práce se zaměřuje na vzdělávání a adaptaci zaměstnanců ve společnosti působící v automobilovém průmyslu. Posuzuje příčiny a důsledky odchodů zaměstnanců v době adaptace. Teoretická část pojednává o vzdělávání a ...
 • Zavedení Assessment centra v konkrétním podniku 

  Autor: Šleglová Judita; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Mašín Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá výběrovou metodou Assessment centra (AC). Cílem bakalářské práce je představit metodu AC, definovat její výhody a nevýhody. Cílem praktické části je srovnání výběru finančních poradců před a po ...
 • Kompetence absolventů FD ČVUT v praxi 

  Autor: Stojaspalová Zdeňka; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Tureckiová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Cílem této práce je analyzovat, jakými kompetencemi disponují absolventi magisterských oborů fakulty dopravní ČVUT v Praze, zjistit jaké kompetence považují za klíčové pro zaměstnavatele ve svém oboru studia (včetně toho, ...
 • Start up společnosti a její obchodní činnosti s africkými zeměmi 

  Autor: Mubenzem Dieudonné; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Pošta Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Bakalářské práce se věnuje založení společnosti Czech Africa Export, která se zabývá exportní činností z České republiky do afrického kontinentu, přesněji do Demokratické republiky Kongo. Cílem bakalářské práce bude vycházet ...
 • Změna koncepce získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané IT firmě 

  Autor: Táborská Adéla; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou získávání a výběru zaměstnanců. Přínosem práce je předložení návrhů a doporučení pro jejich získávání a výběr. Cílem práce je porovnání koncepcí interního a externího zabezpečení ...
 • Mystery Shopping 

  Autor: Šilhanová Lucie; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Mynaříková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou marketingového výzkumu zvanou Mystery shopping. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly, které se zabývají marketingem, ...
 • Firemní kultura a její vliv na pracovníky 

  Autor: Plačková Sandra; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vliv firemní kultury dopadající na motivaci a spokojenost zaměstnanců ve vybrané organizaci. Cílem práce je prozkoumat vliv firemní kultury na pracovníky ve vybrané organizaci, porovnat ...
 • Získávání a výběr kvalitních zaměstnanců z pohledu uchazečů i firem 

  Autor: Mošová Markéta; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Milatová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Bakalářská práce se věnuje problematice získávání a výběru zaměstnanců. Cílem práce je prozkoumat a posoudit současné přístupy k získávání a výběru zaměstnanců z pohledu vybraných uchazečů i vybraných firem. Teoretická ...
 • Implementace B2B marketingu v neziskové organizaci AIESEC 

  Autor: Pavlová Kristýna; Vedoucí práce: Johnová Radka; Oponent práce: Minarčíková Silvia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení efektivity dosud využívaných B2B marketingových nástrojů neziskové organizace AIESEC. Pomocí provedeného mar-ketingového auditu byly zjištěny nedostatky v jejich fungování. Na ...
 • Využití metody Mystery shopping v autorizovaných servisech Mercedes Benz 

  Autor: Bajer Filip; Vedoucí práce: Uličná Štěpánka; Oponent práce: Krejčí Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Bakalářská práce na téma využití Mystery shoppingu v autorizovaných servisech Mercedes-Benz je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se nejdříve zabývám pojmem marketing jako takovým, poté je ...
 • Získávání a výběr zaměstnanců s použitím informačních technologií 

  Autor: Dosedělová Jana; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Bakalářská práce se zabývá způsoby využití informačních technologií při získávání a výběru zaměstnanců. Cílem práce je prozkoumat možnosti získávání a výběru zaměstnanců s použitím informačních technologií a navrhnout lepší ...
 • Vzdělávání v malých a středních podnicích - Uniko, spol.s.r.o. 

  Autor: Neradová Kateřina; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Cepek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích. Práce má dvě části. Teoretická část je shrnutí základních informací v tématu vzdělávání z odborné literatury a definování ...

Zobrazit další