Now showing items 63-82 of 207

  • Management volnočasových aktivit – řízení komunikace 

   Author: Adéla Bergerová; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Veselá Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá řízením procesu komunikace coby součásti managementu volnočasových aktivit u neziskových organizací. Jejím cílem je analýza struktury komunikace ve vybrané organizaci s následným návrhem řešení ...
  • Marketing vybrané neziskové organizace 

   Author: Lucie Šimůnková; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Knihová Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato bakalářská práce se soustředí na využívání marketingových metod v oblasti neziskového sektoru, který se vyznačuje řadou specifik na rozdíl od marketingu v organizacích, které vytvářejí zisk. V rámci teoretické části ...
  • Marketing vybrané neziskové organizace 

   Author: Lucie Šimůnková; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato bakalářská práce se soustředí na využívání marketingových metod v oblasti neziskového sektoru, který se vyznačuje řadou specifik na rozdíl od marketingu v organizacích, které vytvářejí zisk. V rámci teoretické části ...
  • Marketingová kampaň na aplikaci Tenpushapp 

   Author: Čemus Dominik; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Gruber David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na marketing, komunikaci a druhy propagací. Praktická část této práce se soustřeďuje na řešení marketingové kampa-ně pro aplikaci Tenpushapp. Cílem práce je návrh, právě ...
  • Marketingová komunikace subjektu veřejného sektoru 

   Author: Maxim Trojan; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Plzáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Cílem této bakalářské práce bylo analyzování současné situace marketingové komunikace městské části Praha 2 (především z hlediska úřadu) a navrhnout možná zlepšení této komunikace. Byla provedena analýza současných nástrojů ...
  • Marketingová komunikace ve vybrané vzdělávací instituci 

   Author: Barbora Vokrouhlíková; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato bakalářská práce se věnuje marketingové komunikaci vzdělávacích institucí. První část práce je věnována teoretickým východiskům marketingu, marketingové komunikaci a jejích specifik na poli vzdělávacích institucí. ...
  • Marketingová strategie Domova pro seniory Háje 

   Author: Alžbeta Krupová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá využitím marketingových aktivit v neziskovém sektoru, konkrétně v Domově pro seniory Háje, příspěvková organizace. V práci je představena organizace a je provedena analýza stávající situace. Práce ...
  • Marketingový mix konkrétního podniku 

   Author: Šlechta Adam; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Benešová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem bakalářské práce "Marketingový mix konkrétního podniku" je analýza a popis součastného marketingového mixu podniku Synthomer a. s. Teoretická část popisuje části marketingového mixu se zaměřením na model "4P" a ...
  • Marketingový mix vybrané společnosti 

   Author: Oleksandr Hayduk; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Konderová Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je analýza marketingového mixu hotelu NH Prague City. Práce vyhodnocuje všechny prostředky marketingového mixu, protože pouze jejich úzké propojení může zajistit efektivní propagaci služeb zmíněného ...
  • Marketingový plán penzionu Rauschberghof 

   Author: Uhrová Eva; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření pro zdokonalení marketingové strategie rodinného pensionu Rauschberghof. Cílem práce bylo vytvořit návrh na marketingový plán. Tento návrh se specializuje zejména na taková ...
  • Marketingový plán pro restauraci Nostalgie 

   Author: Matějková Veronika; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení marketingového plánu pro restauraci Nostalgie pomocí analýzy podniku, zákazníků a konkurence a rozboru marketingového mixu (především Produkt, Cena, Místo, Propagace, Fyzický důkaz, ...
  • Marketingový plán studentské formule: eForce FEE Prague Formula 

   Author: Faltysová Anna; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce je zaměřená na sestavení marketingového plánu pro studentský tým elektrické formule eForce FEE Prague Formula na probíhající sezónu 2017/2018. Na úvod jsou uvedeny informace o soutěži Formula Student a o ...
  • Marketingový výzkum - Mystery Shopping 

   Author: Vaňková Karolína; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Franková Elizabeth
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem bakalářské práce je seznámení s marketingovým výzkumem a především s konkrétní vý-zkumnou metodou, která nese název Mystery shopping. Dalším účelem je zhodnocení kvality poskytovaných služeb ve vybraných restauracích- ...
  • Marketingový výzkum kvality služeb vybrané společnosti pomocí metody Mystery Shopping 

   Author: Lucie Tomášková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Cílem bakalářské práce je provedení marketingového výzkumu pomocí metody Mystery Shopping a vyhodnocení kvality nabízených služeb a přístup zaměstnanců ve vybraných bankovních institucích. Přínosem bakalářské práce je ...
  • Mentoring v průběhu adaptace zaměstnance v organizaci X 

   Author: Ester Drechslerová; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Toupalová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Bakalářská práce se zabývá mentoringem v průběhu adaptace zaměstnance. V teoretické části je popsána adaptace a vzdělávání zaměstnanců. Praktická část představuje firmu Retail Fashion s.r.o. a popisuje procesy vzdělávání ...
  • Motivace a odměňování zaměstnanců 

   Author: Benáková Petra; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V bakalářské práci se zabývám problematikou motivace a odměňování zaměstnanců ve firmě Europ Assistance. Teoretická část je věnována pojmu motivace, motivačním teoriím a formám odměňování. V praktické části je zpracována ...
  • Motivace a pracovní benefity 

   Author: Hudec Daniel; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Má bakalářská práce se zabývá problematikou motivace a zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Česká Pojišťovna, a.s.. V teoretické části se zabývám pojmy motivace a benefity, popisuji jejich význam, druhy a charakteristiku. ...
  • Motivace zaměstnanců a zaměstnanecké benefity ve firmě 

   Author: Tereza Ohnemichlová; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Rudolf Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Bakalářská práce se zaměřuje na téma motivace zaměstnanců a zaměstnaneckých benefitů. Cílem této práce je analyzovat motivační systém ve vybrané firmě a dále zjistit, jaké zaměstnanecké benefity jsou nabízeny zaměstnancům ...
  • Možnosti uplatnění flexibilních forem práce 

   Author: Bretšnajdrová Lucie; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Riznerová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem možností uplatnění flexibilních forem práce. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda a za jakých podmínek mají lidé zájem o flexibilní formy zaměstná-ní. Teoretická část je zaměřená ...
  • MÚVS - zdroj mladých talentů pro komerční sféru 

   Author: Jakub Štorek; Supervisor: Krejčí Miloš; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce je zaměřená na marketingový výzkum. Hlavní účel této bakalářské práce je zmapovat spokojenost, preference a kvality studentů Masarykova ústavu vyšších studií. Ke sběru potřebných dat je využita jedna z ...