Now showing items 157-176 of 236

  • Role sponzoringu firem a vliv na image značky 

   Author: Brejchová Tereza; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Mareček Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá definicí sponzoringu a zaměřuje se na přínos sponzoringu pro firmy a jejich značky. Práce má za cíl analýzu vlivu a účinnosti sponzoringu na image zkoumaných značek. Přínos bakalářské práce spočívá ...
  • Role vedoucího pracovníka v organizaci 

   Author: Pavla Fajbíková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Bakalářská práce zkoumá roli vedoucích pracovníků ve vybrané organizaci s cílem posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část vymezuje roli vedoucího pracovníka ...
  • Rozdílné přístupy personalistiky v soukromém a veřejném sektoru 

   Author: Neugebauerová Denisa; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá rozdílnými přístupy personalistiky ve dvou vybraných organizacích, z nichž jedna zastupuje soukromý sektor a druhá veřejný sektor. Tyto dva sektory jsou velmi specifické a každý z nich má své ...
  • Rozvoj a vedení lidí v multilevel marketingu 

   Author: Janků Lenka; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Lichtenberk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj a vedení lidí v multilevel marketingu s cílem zhodnocení nynějších postupů vedení a návrhu nových. Teoretická část se skládá z historie MLM, jeho principů, prodejů a konkretizaci na ...
  • Řízení firmy prostřednictvím KPI 

   Author: Bohdan Sushko; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Kubálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Tato bakalářská práce zkoumá téma řízení firmy pomocí KPI. V teoretické části je pozornost věnována základním informacím o klíčových ukazatelích výkonnosti, a to: hlavním charakteristikám indikátorů, úloze těchto indikátorů ...
  • Řízení lidských zdrojů v organizaci 

   Author: Veronika Štěpánková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Chmielová Dalajková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce zkoumá řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti působící na tuzemském bankovním trhu s cílem posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část ...
  • Řízení lidských zdrojů ve dvou vybraných podnicích 

   Author: Lucie Suchánková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Bakalářská práce se zabývá řízením lidských zdrojů ve dvou vybra-ných podnicích s cílem porovnat uplatňované postupy, určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení pro následné zlepšení. Teore-tická část definuje význam ...
  • Řízení lidských zdrojů ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. 

   Author: Dörflová Anna; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Křivská Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá řízením lidských zdrojů ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. na základě teoretických poznatků dostupných z odborné literatury, praktických poznatků získaných prostřednictvím rozhovorů ...
  • Řízení vztahů se zákazníky vybraného podniku 

   Author: Barbora Hartmanová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tématem této práce je řízení vztahů se zákazníky. Cílem je zhodnocení tohoto aspektu ve vybrané firmě, společnosti 4Fresh s.r.o., a případný návrh na jeho vylepšení či zdokonalení. Práce se skládá ze dvou částí, přičemž ...
  • Sestavení portfolia online marketingových nástrojů pro softwarový Startup Manta Tools, s.r.o. 

   Author: Plšková Kateřina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Rákosníková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem Bakalářské práce je analyzovat možnosti použití online marketingových nástrojů pro softwarový Startup pohybující se v B2B prostředí, a následně vytvořit efektivní portfolio marketingových nástrojů pro takovou firmu. ...
  • Společenská zodpovědnost firmy 

   Author: Vitalina Škrdlantová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti vybrané firmy (CSR). Cílem této práce je charakterizovat postoj vybrané společnosti Lidl Česká republika v. o. s. ke společenské odpovědnosti a následně ...
  • Srovnání využití nástrojů personálního marketingu ve vybraných společnostech 

   Author: Gabriela Srbková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce srovnává využití on-line nástrojů personálního marketingu ve vybraných společnostech automobilového a strojírenského průmyslu s cílem analyzovat využívání těchto nástrojů ve vztahu k potenciálním uchazečům ...
  • Starostlivosť o zamestnancov v organizácii 

   Author: Monika Maďarová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalárska práca analyzuje starostlivosť o zamestnancov vo firme INVENTI. Cieľom je zhodnotiť a identifikovať možné problémy a následne navrhnúť vhodné riešenia. Teoretická časť obsahuje informácie z odbornej literatúry z ...
  • Start up společnosti a její obchodní činnosti s africkými zeměmi 

   Author: Mubenzem Dieudonné; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Pošta Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářské práce se věnuje založení společnosti Czech Africa Export, která se zabývá exportní činností z České republiky do afrického kontinentu, přesněji do Demokratické republiky Kongo. Cílem bakalářské práce bude vycházet ...
  • Stres na pracovišti 

   Author: Jan Doležel; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Cílem bakalářské práce je prozkoumat možné příčiny a dopady stresu na vybraném pracovišti, posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. V teoretické části je popsáno působení ...
  • Systém zaměstnaneckých výhod v podniku EMT, s r.o. 

   Author: Kopecká Tereza; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Prvním cílem bakalářské práce je analyzovat benefitní systém ve společnosti EMT, s.r.o. a spokojenost se současným systémem mezi zaměstnanci této společnosti. Dalším cílem je určit náklady na přijetí nového zaměstnance a ...
  • Talent Management As a Competitive Advantage 

   Author: Tamara Tripská; Supervisor: Krejčí Miloš; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat využití metod rozvoje mezi velkými podniky a malými a středními podniky s využitím primárního výzkumu a sekundárního výzkumu. K dosažení výsledku musí být proveden výzkum na obou ...
  • Vizuální nástroje marketingové komunikace 

   Author: Michaela Niklová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Cílem mé bakalářské práce je nalézt, analyzovat a koordinovat použití vizuálních nástro-jů marketingové komunikace pro zlepšení ekonomické pozice vybraného podniku. Vý-zkum je zaměřen primárně na logo, webové stránky a ...
  • Vliv Brexitu na zahraniční obchod ČR 

   Author: Vítězslav Kochman; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Předmětem zkoumání této bakalářské práce je identifikovat hodnotu dopadu na vzájemný obchod mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska po odhlasování vystoupení UK z Evropské unie. ...
  • Vliv nárůstu home-office během pandemie Covid-19 na bankovní průmysl 

   Author: Katarína Kaššová; Supervisor: Montenero Vincent Blaise; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Bakalárska práca sa venuje problematike nárastu home office v bankovom sektore počas pandémie COVID-19. V obsahu práce analyzujem novodobý „trend“ v manažmente, ktorým je home office a aký veľký vplyv mal COVID-19 na ...