Now showing items 108-127 of 207

  • Personální informační systémy 

   Author: Jakub Studenovský; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Bakalářská práce se věnuje problematice okolo personálních informačních systému. Teoretická část je věnována pojmu Personální informační systém a jeho specifikování. V praktické části je charakte-rizován podnik a personální ...
  • Personální marketing 

   Author: Truxová Annette; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Zavázalová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá tématem personálního marketingu. Definuje tento pojem, popisuje některé jeho oblasti a nástroje a vysvětluje důležitost jeho uplatňování ve firmě z externího i interního hlediska. Cílem této práce ...
  • Personální marketing firem a preference mladých lidí při výběru zaměstnání 

   Author: Daniela Krejsová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce zkoumá nástroje personálního marketingu vybraných firem s cílem posoudit jejich schopnost oslovit a přilákat mladé lidi podle jejich preferencí při výběru zaměstnání. Teoretická část vychází z odborné ...
  • Personální marketing organizace 

   Author: Dita Daňhelková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá tématem personálního marketingu. Jejím cílem je prozkoumat využití personálního marketingu v organizaci, určit oblasti, ve kterých by bylo možné personální marketing vylepšit a navrhnout vhodná ...
  • Personální marketing v kontextu Public Relation 

   Author: Vojtová Klára; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou personálního marketingu společnnosti XY. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje dvě hlavní kapitoly, které se zabývají Public Relations ...
  • Personální marketing v obchodní společnosti 

   Author: Lucie Provazníková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Bakalářská práce zkoumá využití personálního marketingu ve vybrané obchodní společnosti s cílem určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část vymezuje pojem personální marketing, jeho ...
  • Personální marketing v pivovarnictví 

   Author: Sedláčková Sára; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Matyášová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci personálního marketingu v pivovarnictví. Je rozdělena do dvou hlavních částí: části teoretické a části praktické. Teoretická část přesně definuje především pojem personální ...
  • Personální marketing ve společnosti xy, a.s. 

   Author: Špačková Kristýna; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Bednářová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá personálním marketingem společnosti xy, a.s. Cílem je prozkoumat a posoudit využívání personálního marketingu ve společnosti, určit možné nedostatky a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část ...
  • Personální práce ve společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. 

   Author: Litoš Vít; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem práce je prozkoumat využívané přístupy k personální práci ve společnosti DA-TART INTERNATIONAL, a.s., popsat jejich využitelnost na příkladu vybraných pracovních pozic a navrhnout zlepšení s využitím osvědčených ...
  • Péče o zaměstnance se zaměřením na poskytování zaměstnaneckých výhod 

   Author: Jana Zatřepálková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem bakalářské práce je prozkoumat péči o zaměstnance a zaměstnanecké výhody ve dvou vybraných společnostech, posoudit a porovnat uplatňované přístupy, určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část ...
  • Péče o zaměstnance v malé a velké společnosti 

   Author: Vojčová Michaela; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá péčí o zaměstnance v malé a velké společnosti, kdy teoretická část obsahuje význam a oblasti péče o zaměstnance, druhy a poskytování zaměstnaneckých výhod. Praktická část představuje vybrané ...
  • Péče o zaměstnance v malém podniku 

   Author: Zahradníčková Kristýna; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Vondráček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat systém péče o zaměstnance v malém podniku Nejlepší Nábytek s. r. o. a navrhnout případná opatření, která mohou zlepšit efektivitu stávajícího systému péče o zaměstnance ve vybraném ...
  • Podnikatelský plán pro lom ve vlastnictví stavební firmy 

   Author: Tomáš Zavřel; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření podrobného podnikatelského plánu pro stavební firmu sloužícího k identifikaci optimálního ekonomického využití nově odkoupeného lomu. Tohoto cíle je dosaženo navržením plánu procesů, ...
  • Podnikatelský plán pro založení burgrárny 

   Author: Eliška Karabellová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro nově vznikající Burgrárnu. Cílem této práce bylo zodpovězení otázky, zda by daný podnikatelský plán měl šanci uspět i v reálném světě. Práce je rozdělena ...
  • Podniková etika 

   Author: Pravcová Karolína; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Strcula Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Má bakalářská práce se zabývá etikou a etickým chováním firmy. Cílem mé práce je zanalyzovat a zhodnotit současný stav etiky ve firmě BV elektronik s.r.o. Svou práci jsem rozdělila na dvě části - teoretickou a praktickou. ...
  • Podniková etika 

   Author: Vrtišková Nikola; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Krolupper Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Práce se zabývá etikou, etickým kodexem, a zvláště pak kodexem daňových poradců. Její cíl je analyzovat a definovat pravidla etického chování, dále se práce zabývá informovaností zaměstnanců o etickém kodexu a jejich ...
  • Podpora prodeje vybrané společnosti 

   Author: Aneta Granátová; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza podpory prodeje agentury Gate. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je teoretická, která se zabývá podporou prodeje, cíli, výhodami, nevýhodami a průběhem ...
  • Poptávka po benefitních poukázkách společnosti Up Česká republika s.r.o. 

   Author: Čejka Jan; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Böhm Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce pojednává o benefitních poukázkách se zaměřením na jídelní kupóny neboli stravenky. Popis stravenek a fungování trhu s nimi je popsáno v teoretické části práce, včetně popisu jednotlivých nástrojů ...
  • Porovnání péče o zaměstnance ve vybraných společnostech 

   Author: Ludmila Hejlová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Bakalářská práce zkoumá péči o zaměstnance ve dvou vybraných společnostech s cílem posoudit a porovnat uplatňované přístupy, určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část shrnuje východiska povinné a ...
  • Porovnání trainee programů v organizaci A a B 

   Author: Adéla Vlková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se věnuje porovnání trainee programů ve dvou vybraných organizacích s cílem zhodnotit uplatňované postupy, určit prostor pro zlepšení a navrhnout možná řešení. Část teoretická definuje zabezpečování lidských ...