Now showing items 1-20 of 271

  • Návrh komunikační kampaně v digitálním prostředí 

   Author: Tereza Mershonová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Knihová Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem komunikační kampaně. Cílem bakalářské práce je návrh komunikační kampaně startupu v digitálním prostředí. Teoretická část práce nabízí souhrn relevantních teoretických poznatků, získaných ...
  • Generace Z: kulturní hodnoty a přístup k práci v multikulturním prostředí. 

   Author: Petr Plass; Supervisor: Ostapenko Galina; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato bakalářská práce se snaží prozkoumat hodnoty a postoje generace Z (Gen Z) k práci a životu ve čtyřech odlišných zemích: České republice, Francii, Německu a Mexiku. S využitím pečlivě navrženého souboru 16 otázek si ...
  • Komunikace vybraného podniku na sociálních sítích 

   Author: Daniel Kylar; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Knihová Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a optimalizaci marketingové komunikace vybrané značky v online prostředí. Hlavním cílem je identifikovat a pochopit potřeby a preference cílové skupiny značky, zhodnotit efektivitu ...
  • Návrh komunikační kampaně vybrané technologické firmy 

   Author: Yuliia Barska; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Knihová Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Práce se zabývá návrhem komunikační kampaně pro technologickou firmu specializující se na poskytování služeb v oblasti řízení IT služeb, řízení IT provozu, integrovaného řízení rizik a řízení služeb zákazníkům. Cílem práce ...
  • Public relations hokejového týmu Sparta Praha 

   Author: David Vořechovský; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Bakalářská práce se zabývá Public Relations s cílem analyzovat public relations hokejového týmu Sparta Praha se zaměřením na fanoušky. V teoretické části jsou definovaná public relations, dále je popsána historie, východiska ...
  • Benefity a péče o zaměstnance v organizaci 

   Author: Michaela Vamberová; Supervisor: Chmielová Dalajková Iveta; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spokojenosti s poskytovanými za-městnaneckými benefity ve společnosti XYZ s. r. o. Cílem bakalářské práce je zhodnotit stávající systém zaměstnaneckých benefitů ve společnosti ...
  • Analýza marketingu koncernu Volkswagen Group na evropském trhu 

   Author: Ladislav Dlask; Supervisor: Mervart Michal; Opponent: Šeráková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat fungování marketingu v automobilovém koncernu Volkswagen Group na evropském trhu, případně navrhnout zlepšení v určitých oblastech marketingové komunikace. Práce se dále zaměřuje na ...
  • Návrh intranetu pre vybranú spoločnosť 

   Author: Lenka Kotvanová; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Táto bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie návrhu tímového webu v SharePointe. V prvej kapitole teoretickej časti je definovaná komunikácia vo všeobecnosti, firemná komunikácia, jej formy a rôzne komunikačné kanály. ...
  • Využití cloudových technologií v podnikání 

   Author: Václav Koubek; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tématem této bakalářské práce je využití cloudových technologií v podnikání a jejich analýza. Cílem této práce je analyzovat a navrhnout využití cloudových technologií, které by měly zefektivnit dosavadní využití ve vybraném ...
  • Business intelligence - Zpracování podnikových dat 

   Author: Ernest Török; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování firemních dat pomocí business intelligence, jejich využitím při určování a naplňování klíčových indikátorů výkonu a jiných strategických cílů. V teoretické části se práce ...
  • Využití cloudových technologií v podnikání 

   Author: Jaroslav Jakl; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití cloudových technologií v podnikovém kontextu. Hlavním cílem je analyzovat odpovědi z dotazníku, vyhodnotit hypotézy a poskytnout doporučení pro řešení případných problémů spojených ...
  • Využití software MediaWiki pro interní informační systém 

   Author: Jiří Baňka; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití softwaru MediaWiki pro interní informační systém a jeho částečnou automatizaci. Teoretická část se týká obecné problematiky a vývoje softwaru MediaWiki, kladů i záporů, uživatelského ...
  • Vliv mystery shoppingu na pracovní výkon ve vybrané společnosti 

   Author: Tereza Trunčíková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá tématem mystery shoppingu ve vybrané společnosti s cílem prozkoumat a posoudit jeho vliv na výkon pracovníků, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodné změny ve využívání mystery ...
  • Potenciál využívání home office ve vybraném podniku 

   Author: Jakub Vaněk; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá možností využití práce z domova jako běžného standardu pro pracovníky THP ve vybraném podniku. První teoretická část práce je zaměřena na teoretické definice práce z domova a možnosti jejího ...
  • Nové trendy v marketingové komunikaci na českém trhu 

   Author: Alena Telínová; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na nové trendy v marketingové komunikaci na českém trhu. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit nové trendy v marketingové komunikaci, které pomáhají přesněji zacílit na zákazníka a posunout ...
  • Marketingová strategie realitní kanceláře 

   Author: Kateřina Oplatková; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Za posledních pět let proběhly na realitním trhu značné změny. Po začátku koronavirové pandemie, která původně vyvolala růst na realitním trhu, se v roce 2022 situace radikálně změnila v úpadek, který byl ovlivněn čtyřmi ...
  • Vliv práce při studiu na budoucí pracovní uplatnění vysokoškoláků 

   Author: Barbora Malá; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Cílem bakalářské práce je zjistit vliv práce při studiu na budoucí pracovní uplatnění vysokoškolských studentů v závislosti na oboru studia a dalších faktorech jako například délka práce nebo velikost firmy. Teoretická ...
  • Marketingová analýza start-up firmy 

   Author: Jan Kebrle; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat marketing start-up společnosti Dobrá rekonstrukce s.r.o. a analyzovat vnější a vnitřní vlivy ve vztahu ke společnosti. V první části bakalářské práce jsou jednotlivé základní složky ...
  • Marketingové strategie firem LIDL ČR a Penny Market ČR na českém trhu 

   Author: Martin Kubát; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním marketingových strategií firem Lidl ČR a Penny Market ČR. V teoretické části budou vysvětleny základní pojmy z oblasti marketingu, jejichž pochopení je potřebné pro další práci ...
  • Šetrnost k životnímu prostředí jako marketingová strategie 

   Author: Evelína Jungwirthová; Supervisor: Ostapenko Galina; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Cílem této bakalářské práce je určit, jestli společnost H&M má úspěšnou strategii zaměřenou na udržitelnost a rozvoj zeleného marketingu. Společnost H&M je zaměřená hlavně na módu a doplňky do domácnosti. Teoretická část ...