Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 96

  • Sestavení portfolia online marketingových nástrojů pro softwarový Startup Manta Tools, s.r.o. 

   Autor: Plšková Kateřina; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Rákosníková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem Bakalářské práce je analyzovat možnosti použití online marketingových nástrojů pro softwarový Startup pohybující se v B2B prostředí, a následně vytvořit efektivní portfolio marketingových nástrojů pro takovou firmu. ...
  • Doplňování personálu v Armádě České republiky 

   Autor: Rafajová Anna; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Marinčák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnocení systému doplňování personálu v Armádě České republiky a eventuální návrhy na změny. V teoretické části jsou zahrnuty hlavní pojmy týkající se získávání, výběru a doplňování ...
  • Vývoj a prognóza cen bytových nemovitostí v Praze 

   Autor: Vačkářová Kristýna; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Hlavním cílem bakalářské práce je na základě analýzy sestavit pro-gnózu o možném vývoji cen bytových nemovitostí v Praze. Při analý-ze jsou použity statistické metody regresní analýza časových řad a metoda nejmenších ...
  • Ekonomické dopady fluktuace zaměstnanců 

   Autor: Voláková Kristýna; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Protiva Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá fluktuací konkrétních zaměstnanců ve firmě a ekonomickými dopady, které jsou touto fluktuací způsobovány. Teoretická část se zabývá problematikou fluktuace, příčinami a faktory vzniku, ...
  • Odchody a stabilizace zaměstnanců ve firmě 

   Autor: Vaněčková Martina; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na určení příčin odchodů zaměstnanců z firmy XYZ. Práce je rozdělena do dvou částí, první se za-bývá teoretickými poznatky k tématu zaměřenému na význam lidí ve firmě, odchody zaměstnanců ...
  • Marketingový výzkum - Mystery Shopping 

   Autor: Vaňková Karolína; Vedoucí práce: Johnová Radka; Oponent práce: Franková Elizabeth
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem bakalářské práce je seznámení s marketingovým výzkumem a především s konkrétní vý-zkumnou metodou, která nese název Mystery shopping. Dalším účelem je zhodnocení kvality poskytovaných služeb ve vybraných restauracích- ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v IT firmě 

   Autor: Vobrubová Veronika; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Němec Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců v IT firmě. Cílem práce je prozkoumat proces získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané IT firmě, vymezit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Práce je ...
  • Zelený marketing 

   Autor: Vodičková Adéla; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Placrová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem mé bakalářské práce je analyzovat a komplexně popsat zelený marketing, a dále také vše, co se zeleným marketingem souvisí jako například klasický marke-ting, společenská odpovědnost nebo greenwashing. Všechny potřebné ...
  • Podniková etika 

   Autor: Vrtišková Nikola; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Krolupper Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Práce se zabývá etikou, etickým kodexem, a zvláště pak kodexem daňových poradců. Její cíl je analyzovat a definovat pravidla etického chování, dále se práce zabývá informovaností zaměstnanců o etickém kodexu a jejich ...
  • Péče o zaměstnance v malém podniku 

   Autor: Zahradníčková Kristýna; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Vondráček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat systém péče o zaměstnance v malém podniku Nejlepší Nábytek s. r. o. a navrhnout případná opatření, která mohou zlepšit efektivitu stávajícího systému péče o zaměstnance ve vybraném ...
  • Rozvoj a vedení lidí v multilevel marketingu 

   Autor: Janků Lenka; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Lichtenberk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj a vedení lidí v multilevel marketingu s cílem zhodnocení nynějších postupů vedení a návrhu nových. Teoretická část se skládá z historie MLM, jeho principů, prodejů a konkretizaci na ...
  • Personální práce ve společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. 

   Autor: Litoš Vít; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem práce je prozkoumat využívané přístupy k personální práci ve společnosti DA-TART INTERNATIONAL, a.s., popsat jejich využitelnost na příkladu vybraných pracovních pozic a navrhnout zlepšení s využitím osvědčených ...
  • Marketingový plán penzionu Rauschberghof 

   Autor: Uhrová Eva; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření pro zdokonalení marketingové strategie rodinného pensionu Rauschberghof. Cílem práce bylo vytvořit návrh na marketingový plán. Tento návrh se specializuje zejména na taková ...
  • Principy zeleného marketingu ve firmě Kolorky.cz s.r.o. 

   Autor: Tučková Karolína; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá zeleným marketingem. Cílem práce je analýza toho, jak se firmě Kolorky.cz s.r.o. daří naplňovat principy zeleného marketingu a v případě nalezených nedostatků navrhnout možné změny v rámci této ...
  • Využití zeleného marketingu se zaměřením na marketingovou komunikaci 

   Autor: Valdmanová Barbora; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Johnová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat marketingovou komunikaci ve společnosti Lifefood s.r.o. a navrhnout možná doporučení pro společnost v oblasti marketingu na základě provedeného marketingového výzkumu. Účelem ...
  • Mystery shopping pražských kaváren 

   Autor: Vacínek Patrick; Vedoucí práce: Uličná Štěpánka; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vybraných pražských kaváren na Praze 1 pomocí metody mystery shoppingu. Pro tuto práci bylo vybráno 6 různých kaváren, které se svým konceptem podobají podniku My Bistro & Café, pro ...
  • Nástroje internetového marketingu vybraného e-shopu 

   Autor: Toufarová Tereza; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je analýza nástrojů internetového marketingu, které jsou vhodné pro e-shop. Zásadním přínosem práce je analýza současného online komunikačního mixu vybraného e-shopu. Dílčím cílem práce bude ...
  • Personální marketing v kontextu Public Relation 

   Autor: Vojtová Klára; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou personálního marketingu společnnosti XY. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje dvě hlavní kapitoly, které se zabývají Public Relations ...
  • Odměňování a motivace zaměstnanců 

   Autor: Šenková Barbora; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Havel Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce "Odměňování a motivace zaměstnanců" obsahuje v teoretické části výběr a porovnání různých přístupů k uvedené problematice odměňování a motivaci. V praktické části je představena společnost, ve které ...
  • Analýza a vyhodnocení kvality služeb 

   Autor: Şahin Deniz; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce na téma analýza a vyhodnocení kvality služeb je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Metodou Mystery shoppingu je zde analyzována kvalita služeb mobilních operátorů, a to na základě předem ...