Now showing items 1-20 of 207

  • Vliv nárůstu home-office během pandemie Covid-19 na bankovní průmysl 

   Author: Katarína Kaššová; Supervisor: Montenero Vincent Blaise; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Bakalárska práca sa venuje problematike nárastu home office v bankovom sektore počas pandémie COVID-19. V obsahu práce analyzujem novodobý „trend“ v manažmente, ktorým je home office a aký veľký vplyv mal COVID-19 na ...
  • Řízení firmy prostřednictvím KPI 

   Author: Bohdan Sushko; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Kubálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Tato bakalářská práce zkoumá téma řízení firmy pomocí KPI. V teoretické části je pozornost věnována základním informacím o klíčových ukazatelích výkonnosti, a to: hlavním charakteristikám indikátorů, úloze těchto indikátorů ...
  • Analýza a návrh zlepšení procesů managementu inovací v době Koronavirové krize 

   Author: Karina Timkanova; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Pandemická krize COVID-19 ukázala, že mnoho společností nebylo připraveno na narušení byznysu tak velkého rozsahu. Podniky nedokázaly přejít na dálkovou práci a nové technologie a opustily trh. Cílem této bakalářské práce ...
  • Komunikační strategie vybraného podniku 

   Author: Dan Vitvera; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Bakalářská práce se věnuje analýze komunikační strategie vybraného podniku s cílem určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
  • Projektový management v praxi organizování kurzů 

   Author: Přemysl Mocek; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Kubálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce zkoumá projektový management a jakým způsobem lze projektový management a s ním spjaté přístupy a nástroje aplikovat do praxe organizování seznamovacích kurzů. Vybírá co možná nejvhodnější metody, ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Daniel Patera; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Livesport Data s.r.o., posoudit uplatňované postupy a navrhnout vhodné změny. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, postupy ...
  • Management volnočasových aktivit – řízení komunikace 

   Author: Adéla Bergerová; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Veselá Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá řízením procesu komunikace coby součásti managementu volnočasových aktivit u neziskových organizací. Jejím cílem je analýza struktury komunikace ve vybrané organizaci s následným návrhem řešení ...
  • Porovnání trainee programů v organizaci A a B 

   Author: Adéla Vlková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se věnuje porovnání trainee programů ve dvou vybraných organizacích s cílem zhodnotit uplatňované postupy, určit prostor pro zlepšení a navrhnout možná řešení. Část teoretická definuje zabezpečování lidských ...
  • Osobní management 

   Author: Badma Saranov; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem této práce je prozkoumat všeobecně doporučované zásady osobního managementu, posoudit jejich využitelnost na konkrétních případech a navrhnout zásady pro úspěšné definování cílů a priorit, plánování a organizování ...
  • Zavedení systému managementu sociální zodpovědnosti ve firmě Gentherm Ukraine 

   Author: Maksym Romaniuk; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sociální odpovědnosti ve vybrané společnosti. Na základě analýzy dotazníkového šetření byl navrhnut způsob implementace CSR do vybraného podniku a systém jeho kontroly. Práce ...
  • Psychický a fyzický teror v rodině - domácí násilí 

   Author: Zdeňka Bačková; Supervisor: Nesvadba Petr; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma domácího násilí. Ve své teoretické části se zabývá pojmy „psychický a fyzický teror“ a hledá vznik, nebo příčiny. Popisuje oběti a aktéry domácího teroru. Dále rozebírá následky jako ...
  • Podnikatelský plán pro založení burgrárny 

   Author: Eliška Karabellová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro nově vznikající Burgrárnu. Cílem této práce bylo zodpovězení otázky, zda by daný podnikatelský plán měl šanci uspět i v reálném světě. Práce je rozdělena ...
  • Interní komunikace ve společnosti XY 

   Author: Lada Srnová; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá interní komunikací v konkrétní zvolené společnosti. Cílem je její analýza, popis a zhodnocení, návrh možných zlepšení. Práce je rozdělena do dvou částí; v první, teoretické, je vymezena ...
  • Použití služeb sdílené ekonomiky místo klasických poskytovatelů služeb na českém trhu 

   Author: Roman Pištora; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato bakalářská práce na téma použití sdílené ekonomiky místo klasických poskytovatelů na českém trhu se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části je vysvětleno, co to sdílená ekonomika ...
  • Analýza stavu IT pracovníků na trhu práce 

   Author: Kristýna Kraftová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá zmapováním stavu IT pracovníků na trhu práce v České republice. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy na základě literární rešerše českých i zahraničních autorů. Praktická část je ...
  • Odměňování zaměstnanců v organizaci 

   Author: Anna Karmazínová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá odměňování zaměstnanců. Jejím cílem je analyzovat systém odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci, nalézt možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodné změny. Teoretická část obsahuje ...
  • Odměňování zaměstnanců v organizaci 

   Author: Tereza Pánková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá odměňováním zaměstnanců v organizaci. Cílem práce je analyzovat strategii odměňování ve vybrané organizaci, určit možné příležitosti ke zlepšení a navrhnout vhodné změny. Teoretická část se zabývá ...
  • Analýza systému řízení profesního svazu 

   Author: Tomáš Ludvík; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Teoretická část se bude věnovat definici neziskové organizace Českého svazu plaveckých sportů, rozdělením do jednotlivých sekcí a jednotlivých pozic, které mají největší vliv na chod svazu. Následně bude provedeno porovnání ...
  • Zavedení systému ochrany životního prostředí a ekologické udržitelnosti ve firmě 

   Author: Alice Vavřinová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na zavedení systému ochrany životního prostředí a ekologické udržitelnosti ve firmě Plynovody Praha s.r.o. působící ve stavebnictví. Mým cílem je zjištění součas-ného stavu ve společnosti ...
  • Hodnocení zaměstnanců v organizaci 

   Author: Veronika Mádlová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá hodnocením zaměstnanců ve společnosti Geis Solutions CZ s.r.o. s cílem prozkoumat současný systém hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout ...