Now showing items 1-20 of 236

  • Podnikatelský záměr pro založení franchisové prodejny 

   Author: Karolína Soukupová; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Předmětem bakalářské práce je sestavení reálného a proveditelného podnikatelského záměru na založení nové prodejny s využitím konceptu Franchising. Teoretická část charakterizuje principy fungování franchisingu a jednotlivé ...
  • Společenská zodpovědnost firmy 

   Author: Vitalina Škrdlantová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti vybrané firmy (CSR). Cílem této práce je charakterizovat postoj vybrané společnosti Lidl Česká republika v. o. s. ke společenské odpovědnosti a následně ...
  • Návrh na zefektivnění marketingové komunikace ZOO Ústí nad Labem 

   Author: Klára Šímová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout efektivnější řešení marketingové komunikace ZOO Ústí nad Labem. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy marketingový a komunikační mix, jejich nástroje a použití. Dále je představena ...
  • Intranet ve firmě – aktuální trendy ve firemní spolupráci 

   Author: Lenka Buriánková; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití intranetu ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska o komunikaci, jaké má formy a nástroje. Dále je vysvětlena firemní komunikace, její ...
  • Analýza marketingového mixu vybrané společnosti 

   Author: Vlastimil Horák; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Cílem bakalářské práce je analýza marketingového mixu společnosti Prusa Research a.s. Práce není omezena pouze na jednu složku marketingového mixu, ale soustředí se na všechny jeho nástroje. Teoretická část představuje ...
  • Role vedoucího pracovníka v organizaci 

   Author: Pavla Fajbíková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Bakalářská práce zkoumá roli vedoucích pracovníků ve vybrané organizaci s cílem posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část vymezuje roli vedoucího pracovníka ...
  • Řízení lidských zdrojů v organizaci 

   Author: Veronika Štěpánková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Chmielová Dalajková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce zkoumá řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti působící na tuzemském bankovním trhu s cílem posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část ...
  • Personální činnosti v organizaci 

   Author: Kristýna Utíkalová; Supervisor: Chmielová Dalajková Iveta; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce je zaměřená na personální činnosti. Hlavním cílem práce byl stručný popis základních personálních činností. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části byly ...
  • Využití cloudových technologií v podniku 

   Author: Dominika Šídlová; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce má empiricko-technický charakter. Cílem této práce je analyzovat a navrhnout využití cloudových technologií, které by měly nahradit nebo zefektivnit využití dosavadních technologií v konkrétním podniku. ...
  • Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců v organizaci 

   Author: Tereza Smitková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Chmielová Dalajková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce zkoumá systém získávání, výběru a adaptace pracovníků ve vybrané organizaci zabývající se finančním a majetkovým poradenstvím s cílem posoudit stávající stav, určit příležitosti pro zlepšení a navrhnout ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Klára Zezulová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Indráková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce analyzuje získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti XY s cílem posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část je zpracována na základě poznatků ...
  • Návrh, tvorba a implementace nového intranetu pro firmu Auto Pejšek s. r. o. 

   Author: Anna Pejšková; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   V této bakalářské práci se zabývám tvorbou a implementací nového digitálního systému do firmy Auto Pejšek s.r.o., která se zabývá opravami hlav válců. V teoretické části popisuji pracovní postup firmy Auto Pejšek a dále ...
  • Materiálové trendy v automobilovém průmyslu reflektující uhlíkovou stopu výrobků 

   Author: Annette Škodová; Supervisor: Valach Jaroslav; Opponent: Indráková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce zkoumá momentálně velmi řešené téma ekologie, životní prostředí, emise a uhlíkovou stopu. Na tyto témata reaguje jeden z největších hráčů na trhu, a to automobilový průmysl. Ten se snaží přicházet s ...
  • Postup při zprovoznění ordinace pro fyzioterapeuty 

   Author: Nikol Pánková; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Bakalářská práce slouží jako příručka pro fyzioterapeuty, kteří si chtějí založit vlastní ordinaci svépomocí. Práce vysvětluje pojem fyzioterapie, zdravotnické zařízení a veškeré podmínky dané zákonem, které musí být ...
  • On-line marketing pro zprostředkování služeb 

   Author: Dominik Placr; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Cílem bakalářské práce je vybudování webové prezentace pro prodejce a dovozce motocyklů. Úvodem je čtenáři přiblížena teoretická podstata základů in-ternetového marketingu a reklamy. V další části se práce věnuje praktikám ...
  • Business Intelligence - Spracovanie podnikových dát 

   Author: Katarína Paľová; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Cieľom tejto práce je opísať oblasť business intelligence a ukázať jej prínos pre organizácie apodniky na príklade Univerzity tretieho veku na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Dáta boli zbierané priamo od univerzity aich ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Anna Řenčová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Boudný František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Bakalářská práce zkoumá proces získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o. s cílem posoudit stávající stav a navrhnout možná zlepšení. Teoretická část práce popisuje proces plánování lidských zdrojů, ...
  • Firemní kultura a etiketa na pracovišti 

   Author: Jan Nechutný; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Hajíček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá firemní kulturou a etiketou na pracovišti. Cílem bakalářské práce je prozkoumat firemní kulturu a etiketu na pracovišti, posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a ...
  • Analýza marketingové strategie společnosti BTL Healthcare Technologies na trhu B2B 

   Author: Lukáš Löffelmann; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tématem této bakalářské práce je Analýza marketingové strategie společnosti BTL Healthcare Technologies na trhu B2B. V první části této práce jsou objasněná teoretická témata se zaměřením na definici marketingu a vysvětlení ...
  • Podnikatelský plán pro založení fitness centra 

   Author: Klaudia Olejníková; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Indráková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Předmětem bakalářské práce je vytvořit a správně zpracovat podnikatelský plán pro založení fitness centra ve městě Krnov. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, informací o podnikání a strukturou podnikatelského ...