Now showing items 146-165 of 178

  • Work-life balance ve vybrané společnosti 

   Author: Davidová Anna; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Žežulková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce je zaměřena na téma Work-Life Balance, v překladu sladění osobního a pracovního života. Teoretická část je zaměřena především na samotnou problematiku, nástroje a na podporu v České republice. Praktická část je ...
  • Zaměstnanecké benefity a analýza benefitů ve vybrané společnosti 

   Author: Vuová Ngoc Anh; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Vaněčková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce je věnována zaměstnaneckým výhodám ve vybrané společnosti, jelikož benefity jsou významným motivátorem v rámci pracovního výkonu. Cílem práce byla analýza benefitů, které jsou poskytovány zaměstnancům ve ...
  • Zaměstnanecké benefity v elektronické podobě 

   Author: Míková Karolína; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tématem této bakalářské práce jsou zaměstnanecké benefity v elektronické podobě, které tvoří za-jímavou a důležitou část ocenění a ohodnocení zaměstnanců. Zároveň ve své moderní podobě usnadňují a urychlují jejich čerpání.
  • Zaměstnanecké benefity ve firmě Leifheit s.r.o. 

   Author: Hrušková Kristýna; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Pešek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce se zabývá zaměstnaneckými benefity. Teoretická část představuje nejprve pojmy motivace, stimulace a pracovní spokojenost, které souvisí se zaměstnaneckými benefity. Dále jsou představeny samotné zaměstnanecké ...
  • Zaměstnanecké benefity ve společnosti XY 

   Author: Petra Vichterová; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Řezníková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat zaměstnanecké benefity a zjistit, jak zaměstnanci dané benefity využívají. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá zaměstnaneckými benefity, jejich členěním a ...
  • Zaměstnanecké výhody ve firmě Linde Material Handling s.r.o. 

   Author: Bencová Aneta; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Pragrová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce "zaměstnanecké výhody ve firmě Linde Material Handling s.r.o." se zabývá poskytováním zaměstnaneckých výhod ve firmě Linde Material Handling s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Author: Hejná Žaneta; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se zaměřením na spolupráci zaměstnanců v mnou vybrané společnosti. Tato práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - Adaptační proces 

   Author: Šmejkalová Petra; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Antov Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, především jejich adaptačním procesem. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část poskytuje informace o základních pojmech, ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybrané organizaci 

   Author: Odložilíková Petra; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato práce se zabývá problematikou zaměstnávání hendikepovaných osob a představuje statistické údaje v ČR. Praktická část se zaměřuje na firmu Česká spořitelna, a.s. Cílem práce je snížení nákladů na náhradní plnění. Ve ...
  • Zavedení Assessment centra v konkrétním podniku 

   Author: Šleglová Judita; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Mašín Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá výběrovou metodou Assessment centra (AC). Cílem bakalářské práce je představit metodu AC, definovat její výhody a nevýhody. Cílem praktické části je srovnání výběru finančních poradců před a po ...
  • Zdravý životní styl jako nový trend v marketingu 

   Author: Šebestová Veronika; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá moderním marketingem a jeho působením na spotřebitele z hlediska segmentace trhu a to zejména ve spojení se zdravým ži-votním stylem. V teoretické části je definován zdravý životní styl a také ...
  • Zelený marketing 

   Author: Vodičková Adéla; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Placrová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem mé bakalářské práce je analyzovat a komplexně popsat zelený marketing, a dále také vše, co se zeleným marketingem souvisí jako například klasický marke-ting, společenská odpovědnost nebo greenwashing. Všechny potřebné ...
  • Získávání a retence zaměstnanců ve firmě 

   Author: Lucie Homolová; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Oberreiterová Barbara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma získávání, retenci a motivaci zaměstnanců ve společnosti. Cílem práce je vyhodnocení změn procesů nabírání zaměstnanců, a jaké důsledky to mělo pro motivaci a retenci zaměstnanců. ...
  • Získávání a výběr kvalitních zaměstnanců z pohledu uchazečů i firem 

   Author: Mošová Markéta; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Milatová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce se věnuje problematice získávání a výběru zaměstnanců. Cílem práce je prozkoumat a posoudit současné přístupy k získávání a výběru zaměstnanců z pohledu vybraných uchazečů i vybraných firem. Teoretická ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Author: Koděrová Gabriela; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem získávání a výběru zaměstnanců v organizaci. Teoretická část se zabývá popisem procesů a metod při získávání a výběru zaměstnanců v organizaci. Praktická část uvádí do problematiky ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Author: Lopatová Tereza; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Kyrakosyn Tadevosjanová Lilit
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Bakalářská práce popisuje proces získávání a výběru zaměstnanců a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou s využitím literatury tyto procesy popsány včetně metod, které se při nich používají. ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Author: Lenka Klierová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce se zaměřuje na téma získávání a výběr zaměstnanců. Cílem práce je analyzovat získávání a výběr zaměstnanců ve vybrané společnosti, posoudit a porovnat uplatňované postupy v jednotlivých prodejnách, určit ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Author: Jana Křečková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců v organizaci. Cílem práce je prozkoumat proces získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané firmě, posoudit stávající situaci, porovnat ji s předchozími lety a ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců s poruchami autistického spektra 

   Author: Kajabová Anna; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců s poruchami autistického spektra. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány personální činnosti a poruchy autistického ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců s použitím informačních technologií 

   Author: Dosedělová Jana; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá způsoby využití informačních technologií při získávání a výběru zaměstnanců. Cílem práce je prozkoumat možnosti získávání a výběru zaměstnanců s použitím informačních technologií a navrhnout lepší ...