Now showing items 349-368 of 390

  • Využití bezdrátové komunikace při distribuovaném řízení kolon autodráhových autíček 

   Author: Wernisch Šimon; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se v rámci projektu Slotcar platooning, vedeného na katedře řídicí techniky, zabývá pochopením měřítek kvality a nedokonalosti bezdrátové komunikace, kterými jsou zpoždění a ztráta paketů. Navrhuje postup k jejich ...
  • Využití business intelligence principů pro zpracování energetických dat 

   Author: Srna Jakub; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je vývoj softwaru, který v budoucnosti bude sloužit pro analýzu dat společnosti Energocentrum PLUS, s. r. o., v rámci nově vznikajícího konceptu Energy intelligence. Tento koncept seskupuje analýzy ...
  • Využití cyklických alternujících vzorců při analýze PSG záznamů 

   Author: Kumpošt Vojtěch; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Saifutdinova Elizaveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím hypnogramů a cyklických alternujících vzorců (CAP) při analýze polysomnografických záznamů. Hypnogramy i CAP představují užitečné nástroje užívané experty při analýze spánku a ...
  • Využití levných senzorů pro autonomní kolony 

   Author: Ignjatović Miodrag; Supervisor: Ecorchard Gael Pierre Marie; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating System pro komunikaci ...
  • Využití metod umělé inteligence pro řízení hráčů ve hře "Ms. Pac-man" 

   Author: Feřt Petr; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Železný Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Využití platformy mBot pro návrh robotického podvozku 

   Author: Lukáš Daněk; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat úpravy jednoduché robotické stavebnice mBot, které umožní přesný a rychlý pohyb na souřadnice na hladkém povrchu. Bylo nutné vybrat vhodnou metodu určování pozice robotu a vhodný ...
  • Využití programovatelného pole pro řízení bezkartáčových motorů 

   Author: Burian Vladimír; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Peca Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Využití programovatelných automatů SIMATIC S7-200 a logického modulu LOGO! 

   Author: Zrůst Vladimír; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Šebek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Využití robota Lego Mindstorms - návrh a realizace speciálních projektů 

   Author: Bauer Jiří; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Mudrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením dvou projektů použitím stavebnice LEGO Mindstorms. Projekty slouží k propagaci Robosoutěže a předmětu A3B99RO Roboti vyučovaného na ČVUT FEL v Praze. Práce má čtyři části, v první ...
  • Využití robota Lego Mindstorms - návrh a realizace speciálních úloh 

   Author: Bibko Daniel; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Mudrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Táto práca popisuje stavebnicu Lego Mindstorms EV3 a NXT. V teoretickej časti bakalárskej práce je spracovaná história a vývoj programovateľnej kocky EV3 a NXT. Nasleduje popis jednotlivých mechanických komponentov sústavy ...
  • Využití robota LEGO MINDSTORMS - návrh soutěžních úloh 

   Author: Mrva Jakub; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Samek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na harmoniku pro propagaci FEL 

   Author: Martin Šrámek; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce robota hrajícího na foukací harmoniku sestaveného ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Programová část byla vytvořena v programovacím jazyce Python a sestává z části určené ...
  • Využití robota LEGO MINDSTORMS ve výuce - návrh soutěžních úloh 

   Author: Urválek Michal; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Samek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvou soutěžních úloh s využitím stavebnice LEGO Mindstorms. Tyto úlohy mohou být použity jako zadání Robosoutěže a v rámci předmětu B3B35RO Roboti, který spadá do studijního programu ...
  • Využití robotů LEGO MINDSTORMS – návrh soutěžní úlohy (robotický fotbal) 

   Author: Šolc Adam; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Samek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Využití slunečního senzoru pro určení orientace 

   Author: Myslivec Vojtěch; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Využití ultrazvukových senzorů pro měření výšky a náklonu 

   Author: Pecl Jakub; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Béda Tomáš
  • Využití umělých imunních systémů pro získávání medicínských informací 

   Author: Frdlík Michal; Supervisor: Burša Miroslav; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výpočet a zhodnocení strategií cenotvorby na agregačních stránkách 

   Author: Samusevich Raman; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj algoritmů adaptivního tempomatu 

   Author: Jan Švancar; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Úcelem této práce bylo vyvinout testovací rozhraní pro Adaptivní tempomat ve virtuálním prostredí a vyvinout algoritmus Adaptivního tempomatu s požadavky na bezpecnost a komfort pasažéru k otestování. K vytvorení testovacího ...
  • Vývoj her pro slepé uživatele 

   Author: Řeháček Denis; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje analýzu a implementaci mobilních aplikací navrhnutých pro zrakově postižené. Důraz byl kladen na uživatelské rozhraní a zvukový výstup. Byly vytvořeny dvě deskové hry - lodě a piškvorky. Obě aplikace ...