Now showing items 224-243 of 421

  • Paralelizace revidované simplexové metody na GPU 

   Author: Hvězda Jakub; Supervisor: Zábojník Jan; Opponent: Bukata Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Paralelní plánování trajektorie 

   Author: Milichovský Martin; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Paralelní plánování trajektorie na GPU 

   Author: Hlavatý David; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Paralelní řešič pro prediktivní řízení 

   Author: Burant Jiří; Supervisor: Otta Pavel; Opponent: Šantin Ondřej
   Model Predictive Control (MPC) je moderní metodou prediktivního řízení umožňující zahrnout do výpočtu budoucí vývoj řízeného systému a také omezení kladená na tento systém. V rámci regulace je řešena optimalizační úloha, ...
  • Paralelní řešič soustav lineárních rovnic v aritmetice kódů zbytkových tříd 

   Author: Sadílek Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Mikšík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Parametrizace vícekanálového intrakraniálního elektroencefalogramu v epileptologii 

   Author: Vondrlík Josef; Supervisor: Havel Tomáš; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Platforma pro správu a sdílení projektů 

   Author: Sklář Daniel; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Viktora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce pojednává o problému konzultační společnosti, kterým je nevhodné řešení správy a sdílení projektů. V práci je tato problematika analyzována, následně je navrženo řešení, jehož základ je implementován. ...
  • Plánování pohybu pro 3D objekty 

   Author: Filyó Dominik; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Plánování pohybu založené na náhodném vzorkování prostoru je moderní přístup k řešení úlohy navigace, která se vyskytuje v mnoha vědeckých disciplínách. Tato práce je věnovaná analýze a použití všech významných algoritmů ...
  • Plánování pohybu týmu bezpilotních prostředků s omezením délky letu a použitím modelu Dubinsova vozítka 

   Author: Zahrádka David; Supervisor: Pěnička Robert; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce se zabývá optimalizačním problémem Dubins Team Orienteering Problem with Neighbourhoods. Jeho cílem je maximalizovat odměnu získávanou navštěvováním blízkého okolí zadaných lokací s předem stanovenou odměnou ...
  • Plánování pro systém MoleMOD 

   Author: Brejchová Michaela; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Petrš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této práce je navrhnout plánovací algoritmus pro systém MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jde o systém navržený pro stavbu různých konstrukcí ze speciálních modulů. V těchto modulech jsou ...
  • Plánování trajektorie pro autonomní vozidla 

   Author: Antonín Hruška; Supervisor: Novotný Matěj; Opponent: Haniš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Bakalářská práce se zabývá plánováním trajektorie pro autonomní vozidla. Jejím cílem je seznámit laického čtenáře s širší problematikou plánování trajektorie pro neholonomní robotická vozidla, která se pohybují v ...
  • Plánování trajektorie pro bezpilotní letoun za účelem sledování pozemních objektů pomocí inerciálně stabilizované kamerové platformy 

   Author: Kreč Michal; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Rathouský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Plánování trajektorií pro distribuovanou manipulaci pomocí magnetického pole 

   Author: Adam Uchytil; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá plánováním trajektorií pro platformu distribuované magnetické manipulace MagMan s případnou možností rozšíření i na další platformy distribuované manipulace. Nejprve je popsán přesun platformy ...
  • Plánování trajektorií ve virtuálním 2D prostředí 

   Author: Kasl Zdeněk; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Pohyb a řízení letadel na letišti včetně datové reprezentace 

   Author: Hrych Petr; Supervisor: Volf Přemysl; Opponent: Walter Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá problémem řízení letového provozu na letišti. V úvodu je představena struktura letiště a způsob pozemního řízení. Dále je provedena rešerše možných zdrojů dat pro reprezentaci letiště a vytvořena ...
  • Pohyb nabitých částic v iontovém motoru na hranici platnosti adiabatického přiblížení 

   Author: Cvengroš Matúš; Supervisor: Kulhánek Petr; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Pokročilé koncepty řízení jízdních platform s redundantním ovládáním 

   Author: Jan Belák; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato práce představuje několik strategií řízení príčné dynamiky vozidel s možností natáčení všech čtyř kol. Na začátku práce je odvozen dvoustopý model auta, zaměřený na jednoduchou identifikaci parametrů vozidla. Tento ...
  • Pokročilé metody lokalizace pozemních robotů za pomoci WiFi signálu. 

   Author: Jirků Michal; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je návrh, implementace a experimentální ověření lokalizačního systému pro robotickou platformu, která je vyvíjena jako součást projektu TRADR (http://www.tradr-project.eu/) a je vybavena širokou škálou ...
  • Pokročilé metody návrhu velmi přesného řízení pohybu 

   Author: Gurtner Martin; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Popis epileptické sítě pomocí distribuce interiktálních výbojů 

   Author: Julie Barnová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Iritační zóna je součástí konceptu epileptické sítě. Skládá se z podsítí, klastrů, které jsou schopny generovat nezávislé populace interiktálních výbojů (IED). Cílem práce bylo vytvořit a optimalizovat algoritmus, který ...