Zobrazují se záznamy 1-20 z 99

   Klíčové slovo
   3DOF Platform Simatic IO-link Profinet Festo Siemens Industrial camera Linear actuators [1]
   3DOF Platforma Simatic IO-link Profinet Festo Siemens Průmyslová kamera Lineární aktuátory [1]
   A/D converter, sampling, FPGA, multichannel data processing, Java [1]
   A/D převodník, vzorkování, FPGA, mnohakanálové zpracování dat, Java [1]
   ADS-B, lietadlá, sledovanie lietadiel [1]
   ADS-B, planespotting, aircrafts [1]
   air conditioning, regulation, algorithms [1]
   air levitation, levitation, tube, fan, range sensor, ultrasonic, arduino,control [1]
   API, REST, communication, security, HTTP, client/server, C\#, .NET, platform for managing and sharing projects, consulting company [1]
   API, REST, komunikace, zabezpečení, HTTP, klient/server, C\#, .NET, platforma pro správa a sdílení projektů, konzultační společnost [1]
   Artificial muscle, Electroactive Polymer, Dielastic Elastomer, Data acqusition [1]
   assembler, MIPS, MIPS simulator, graphical user interface [1]
   assembler, MIPS, MIPS simulátor, grafické uživatelské prostředí [1]
   augmented reality, virtual reality, inertial measurement unit, gyroscope, accelerometer, magnetometer, Android OS [1]
   Bachelor thesis, Inside navigation, .NET, C#, State space scanning [1]
   Bakalářská práce, Navigace v budovách, .NET, C#, Prohledávání stavového prosto-ru [1]
   Blood glucose level, diabetes mellitus type 1, educational games [1]
   budicí cívka,indukční senzor,feromagnetické jádro,vysoká citlivost [1]
   collision avoidance system, robotic helicopter, Arduino Uno, ultrasonic sensor [1]
   communication delay, string stability, VANET, CACC [1]