Now showing items 283-302 of 453

  • Rámec pro prohledávání neznámého prostředí humanoidním robotem 

   Author: Marek Michal; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Fojtů Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Reaktivní plánování bezkolizního letu helikoptéry s využitím dat z onboard stereo kamery 

   Author: Novotný Aleš; Supervisor: Spurný Vojtěch; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této práce je navrhnout systém, který detekuje překážky pro bezpilotní letadla vybavené hloubkovou kamerou. Především navrhujeme metody pro filtrování vstupního obrazu, automatická detekce překážek v reálném čase a ...
  • Reaktivní plánování pohybu formace helikoptér v úloze mapování pozic zdrojů vysílání 

   Author: Šuster Dan; Supervisor: Spurný Vojtěch; Opponent: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací, simulací a experimentálním ověřením dvou přístupů plánování pohybu formace bezpilotních helikoptér v úloze lokalizace neznámého zdroje vysílání. Zmiňovaná lokalizace je postavena ...
  • Realizace informačního 2D displeje s funkcí GPWS a pozemní letištní navigací 

   Author: Filla Jakub; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Švorc Jindřich
  • Reinforcement learning pro řízení dynamických systémů 

   Author: Do Loi; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Augusta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím metod strojového učení označované jako Posilované učení (Reinforcement learning) pro řízení dynamických systémů. První část této práce je věnovaná úvodu do problematiky Posilovaného ...
  • Rekonstrukce 3D modelu prostředí helikoptérou 

   Author: Cabicar Jan; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Práce se zabývá algoritmem pro tvorbu 3D modelů prostředí. Hlavním zaměřením této práce je použití již existujících algoritmů pro mapování a jejich aplikaci pro stereokameru. Použitý algoritmus je založený na sledování ...
  • Rekonstrukce koulí v prostoru pro kalibraci robotů 

   Author: Litvishko Nikita; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Počítačové vidění je rychle rozvijející se oblast vědy. Jedním z problemů a úkolů počítačového vidění je detekce konkretního objektu na obrázku a určení jeho polohy v prostoru. V této práci navrhujeme algoritmus, který ...
  • Robotická automatizace procesů v Hardware-in-the-Loop (HiL) testování software 

   Author: Karolína Sehnalová; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Habásko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   V této bakalářské práci je rozvinuta problematika Robotické automatizace procesů s použitím při Hardware-in-the-Loop testování. Hlavním cílem práce je návrh a implementace modulární platformy pro vytváření softwarových ...
  • Robotické rameno SCARA 

   Author: Matěj Ubr; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Brunner Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Cílem práce bylo navrhnout a zrealizovat SCARA robotické rameno se třemi stupni volnosti. Omezením byl požadavek na nízkou výrobní cenu. Zrealizované rameno má dosah 305 mm v horizontální rovině a rozsah vertikálního posunu ...
  • Robotické skládání Rubikovy kostky 

   Author: Nováková Hana; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Smutný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Robotické skládání Rubikovy kostky je zajímavé téma pro výuku i prezentaci kombinací oborů robotiky, informatiky, elektrotechniky a strojírenství. Tato práce se zabývá návrhem a stavbou takového robota, zaměřeného na ...
  • Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu 

   Author: Filip Bulander; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Zajačík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Práce je zaměřená na ovládání bezpilotni helikoptery za pomoci mobilního zařízení s operačním systémem iOS. Cílem je implementovat řešení, které bude schopno ovládat helikoptéru ve více módech. První je ovládání joystickem, ...
  • Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu 

   Author: Bulander Filip; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Zajačík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Práce je zaměřená na ovládání bezpilotni helikoptery za pomoci mobilního zařízení s operačním systémem iOS. Cílem je implementovat řešení, které bude schopno ovládat helikoptéru ve více módech. První je ovládání joystickem, ...
  • Rozpoznávání automobilů ve videosekvencích z příčného dopravního provozu 

   Author: Simonian Aram; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Rozpoznávání rostlin z obrázku 

   Author: Šulc Milan; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rozpoznávání rostlin z obrázků plodů 

   Author: Kůrka Jan; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Sixta Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Rozpoznávání řeči s dostupnými internetovými moduly 

   Author: Adam Jirkovský; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Bořil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tato práce prozkoumává možnosti využití on-line modulů pro převod řeči do textu při tvorbě aplikace sloužící k přepisu obsahu multimediálních souborů. Jsou zde stručně popsány základní principy využívané v automatickém ...
  • Rozšíření badmintonového stroje 

   Author: Kohout Petr; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Svoboda Jakub
   Tato práce se zabývá rozšířením stávajícího badmintonového stroje o možnost změny elevace a azimutu. Dále se zabývá problematikou automatických tréninkových programů, jejich implementací do stroje, uživatelským rozhraním ...
  • Rozšíření modelu podaktuovaného kráčejícího robota 

   Author: Bukovský Tomáš; Supervisor: Anderle Milan; Opponent: Vosecký Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rozšíření programu OpenChrom o integrované řízení sběru dat 

   Author: Holý Jan; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Jindřich Jindřich
  • Rozvrhování pohybu dopravníku v galvanické lince 

   Author: Peldřimovský Jan; Supervisor: Havel Petr; Opponent: Hlava Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)