Now showing items 1-20 of 476

  • 3D tisková farma - řídicí aplikace 

   Author: Petr Lendvorský; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Svatoš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí automatické 3D tiskové farmy, konkrétně návrhem řídící aplikace a uživatelského rozhraní. Pomocí manipulátoru jsou obsluhovány jednotlivé tiskárny tak, aby nebyl nutný fyzický ...
  • 3D zobrazení bytu / budov pro navigaci a simulaci jejich ovládání 

   Author: Plaček Martin; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Pavlíček Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agentní modelování městské kriminality 

   Author: Modrý Marek; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Aktivní 3D mapování pomocí laserového dálkoměru s řiditelnými měřicími paprsky 

   Author: Rozsypálek Zdeněk; Supervisor: Petříček Tomáš; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Bakalářská práce se zaměřuje na ovládání \textit{solid-state} lidarů s omezeným počtem natáčecích paprsků. Kromě plánování směrů paprsků se práce věnuje i rekonstruování 3D mapy z řídkých měření těchto lidarů. V práci se ...
  • Aktivní potlačení flutteru na modelu křídla 

   Author: Svoboda Filip; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Kratochvíl Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktivní systém pro detekci kovových předmětů 

   Author: Pavelka Lukáš; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje návrh a realizaci aktivního systému pro detekci kovových předmětů. Systém se skládá z rámové budicí cívky generující střídavé magnetické pole a indukčních senzorů s feromagnetickým jádrem. Všechny části ...
  • Akustické charakteristiky hlasu v závislosti na věku 

   Author: Jana Zázvorková; Supervisor: Bořil Tomáš; Opponent: Skarnitzl Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou akustických charakteristik hlasu v závislosti na věku u~zdravých českých rodilých mluvčích. Vlivem stárnutí dochází k rozsáhlým fyziologickým změnám organismu a změnám v~akustických ...
  • Algoritmy a PLC programy pro inteligentní domy 

   Author: Kment Jan; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Algoritmy pro matice s Toeplitzovou strukturou 

   Author: Raisigl Matouš; Supervisor: Kujan Petr; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Algoritmy pro palubní odhadování pohybových stavů vozidla pomocí multisenzorické fúze 

   Author: Jakub Kašpar; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Byl navržen a otestován lokalizační algoritmus určený pro tramvaje. Algoritmus využívá rozšířeného Kalmanova filtru k fúzi měření z přijímače satelitní navigace, inerciální měřicí jednotky a odometrie.
  • Algoritmy pro zpětnovazební alokaci výkonu pro nabíjení několika elektrických vozidel 

   Author: Jakub Valerián; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Haniš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce pojednává o prevenci výpadku jističe v domě díky řízení distribuce elektrické energie skupině nabíjejících se elektrických vozidel. Počítá se přitom i se zpožděním jak v části řízení, tak i při získávání měření. ...
  • Algoritmy QP pro aplikace v rychlých prediktivních regulátorech 

   Author: Mikuláš Ondřej; Supervisor: Havlena Vladimír; Opponent: Pekař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Algoritmy skupinové inteligence pro použití v multi-robotických úlohách 

   Author: Pavlík Vojtěch; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Algoritmy vedení po trati pro vozidla s více stupni volnosti 

   Author: Jakub Macar; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Rutrle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Rozvoj autonomních vozidel ve veřejné dopravě upoutal pozornost široké veřejnosti a začal být považován za možné řešení v otázce dopravy. V důsledku toho vzrostl význam algoritmů vedení po trati a zároveň se zvýšily požadavky ...
  • Algoritmy výpočtu nejlepší odpovědi ve stochastických hrách s neúplnou informací 

   Author: Ondřej Kubíček; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kuželka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Řešení částečně pozorovatelných, stochastických her (POSG) je výpočetně náročné, proto se výzkum soustředí na poddruhy POSG. Jednostranné POSG jsou hry pro dva hráče, jeden má perfektní informaci o hře, ale druhý ne. ...
  • Alternativní způsoby stabilizace eVTOL prostředků 

   Author: Adam Pelech; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Kuře Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit použitelnost alternativních stabilizačních způsobů pro eVTOL prostředky. Je použit analytický přístup se zjednodušeným scénářem k analyzování chování pohybu eVTOL prostředků vzhledem ...
  • Analýza dat Českého registru dárců krvetvorných buněk 

   Author: Čejka Jiří; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Matoušek Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza epileptických EEG signálů 

   Author: Kaiser Tomáš; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Analýza kardiotokografického signálu 

   Author: Březinová Barbora; Supervisor: Chudáček Václav; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza sady algoritmů pro řešení extenzivních her s nekompletní informací 

   Author: Čermák Jiří; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kukačka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)