• 3D zobrazení bytu / budov pro navigaci a simulaci jejich ovládání 

   Autor: Plaček Martin; Vedoucí práce: Novák Petr; Oponent práce: Pavlíček Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agentní modelování městské kriminality 

   Autor: Modrý Marek; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Aktivní 3D mapování pomocí laserového dálkoměru s řiditelnými měřicími paprsky 

   Autor: Rozsypálek Zdeněk; Vedoucí práce: Petříček Tomáš; Oponent práce: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Bakalářská práce se zaměřuje na ovládání \textit{solid-state} lidarů s omezeným počtem natáčecích paprsků. Kromě plánování směrů paprsků se práce věnuje i rekonstruování 3D mapy z řídkých měření těchto lidarů. V práci se ...
  • Aktivní potlačení flutteru na modelu křídla 

   Autor: Svoboda Filip; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Kratochvíl Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktivní systém pro detekci kovových předmětů 

   Autor: Pavelka Lukáš; Vedoucí práce: Janošek Michal; Oponent práce: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje návrh a realizaci aktivního systému pro detekci kovových předmětů. Systém se skládá z rámové budicí cívky generující střídavé magnetické pole a indukčních senzorů s feromagnetickým jádrem. Všechny části ...
  • Algoritmy a PLC programy pro inteligentní domy 

   Autor: Kment Jan; Vedoucí práce: Hlinovský Martin; Oponent práce: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Algoritmy pro matice s Toeplitzovou strukturou 

   Autor: Raisigl Matouš; Vedoucí práce: Kujan Petr; Oponent práce: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Algoritmy QP pro aplikace v rychlých prediktivních regulátorech 

   Autor: Mikuláš Ondřej; Vedoucí práce: Havlena Vladimír; Oponent práce: Pekař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Algoritmy skupinové inteligence pro použití v multi-robotických úlohách 

   Autor: Pavlík Vojtěch; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza dat Českého registru dárců krvetvorných buněk 

   Autor: Čejka Jiří; Vedoucí práce: Lhotská Lenka; Oponent práce: Matoušek Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza epileptických EEG signálů 

   Autor: Kaiser Tomáš; Vedoucí práce: Gerla Václav; Oponent práce: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Analýza kardiotokografického signálu 

   Autor: Březinová Barbora; Vedoucí práce: Chudáček Václav; Oponent práce: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza sady algoritmů pro řešení extenzivních her s nekompletní informací 

   Autor: Čermák Jiří; Vedoucí práce: Bošanský Branislav; Oponent práce: Kukačka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza srdeční frekvence plodu na mobilní platformě Android 

   Autor: Zach Lukáš; Vedoucí práce: Chudáček Václav; Oponent práce: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza systému TCAS 

   Autor: Berka Zdeněk; Vedoucí práce: Selecký Martin; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Práce se soustředí na analýzu palubního protisrážkového systému TCAS. Popisuje implementaci parametrizovaného modelu reakcí pilota, TCAS mechanismu a metody použité k ověření funkčnosti protisrážkového systému. Dále je ...
  • Analýza šíření citlivých informací v sociálních sítích 

   Autor: Pluskal Ondřej; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Mařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza vlivu obnovitelných zdrojů energie na trh s elektrickou energií a systémovou odchylku přenosové soustavy 

   Autor: Doula Sufjan; Vedoucí práce: Novák Ondřej; Oponent práce: Tauer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Anotátor dlouhodobých EEG záznamů 

   Autor: Příhoda Václav; Vedoucí práce: Gerla Václav; Oponent práce: Cimbálník Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Any-angle plánovací algoritmy v mobilní robotice 

   Autor: Grajciar Matej; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Komenda Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace algoritmu NEAT pro zpracování zvukových signálů 

   Autor: Žegklitz Jan; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)