Now showing items 115-134 of 421

  • Jailhouse hypervisor 

   Author: Baryshnikov Maxim; Supervisor: Sojka Michal; Opponent:
   Tato bakalářská práce se povídá o Jailhouse hypervisoru, což je softwarový prostředek pro realizaci asymetrického multiprocesingu. V práci se popisuje základní koncepty a operační principy tohoto hypervisoru. Ukazuje se ...
  • Kalmanova filtrace výstupních dat polohy ze systému UWB a jejich fúze s daty GPS sensoru. 

   Author: Krška Josef; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Plášil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Hlavním zájmem této práce je navržení lokalizačního systému, který využívá radiové technologie UWB a který lokalizuje pomocí metody Time Difference of Arrival (TDoA). Nicméně aby byla lokalizace pomocí TDoA vůbec možná, ...
  • Kamera pro astronomická pozorování 

   Author: Roman Zima; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Práce se zabývá návrhem kamery s ohledem na její použití v astronomickém odvětví. První část práce obsahuje počáteční výzkum, s jehož pomocí byl vybrán systém zachycování snímků a systém chlazení. Druhá část pojednává o ...
  • Kamerová kontrola kvality nátěrové hmoty 

   Author: Pavel Turnovec; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Drbohlav Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-27)
   Práce se zabývá návrhem a realizací systému strojového vidění pro zařízení vyrábějící texturovaně obarvené pastelové tužky. Tvorba této práce probíhala zároveň s montáží a prvotním testováním stroje, jež je v textu částečně ...
  • Kamerové rozpoznávání konfigurace herních prvků v soutěži Eurobot 

   Author: Kubizňák Petr; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Tyleček Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Klasické i moderní řízení spínaných měničů 

   Author: Adámek Petr; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Hlinovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Knihovna pro FPGA vývojovou desku Altera-tPad 

   Author: Švandrlík Michal; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Hlinovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Kognitivní stimulace pacientů trpících Alzheimerovou chorobou pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android 

   Author: Koucký Lukáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Bezdíček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kolaborativní robot pro ovládání dotykových zařízení 

   Author: Hynek Zamazal; Supervisor: Čížek Petr; Opponent: Himmel Bedřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Mobilní telefony hrají významnou roli v našem každodenním životě. Přestože většina úkonů, které se dají na těchto zařízeních provést se dá automatizovat pomocí softwaru a emulace fyzických interakcí, konfiguraci nového ...
  • Kolaborativní robotické pracoviště pro hru dáma 

   Author: Elizaveta Isianova; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Pšenička Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit kolaborativní robotické pracoviště, na kterém má člověk možnost zahrát si hru dáma proti robotu. Architektura systému, který se skládá z PLC, kolaborativního robota a systému počítačového ...
  • Kolmo startující UAV samokřídlo 

   Author: Bukovský Daniel; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá stavbou modelu letounu s kolmým startem, a dále výběrem a zapojením řídící elektroniky pro experimenty v oblasti řízení letu. Posledním tématem probíraným v práci je zprovoznění modelu a změření charakteristiky ...
  • Komunikace pro distribuované řízení kolony vozidel na autodráze 

   Author: Vlasova Anastasia; Supervisor: Herman Ivo; Opponent: Ahmad Aasem
   Tento dokument ze zabývá implementací bezdrátové komunikace mezi autodráhovými autíčky. Tato komunikace je použita pro implementaci dopředného řízení, o které je rozšířen již implementovaný zpětnovazební kaskádní regulátor ...
  • Komunikační middleware ORTE pro OS Android 

   Author: Vajnar Martin; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Burget Pavel
   Real-Time Publish-Subscribe je protokol, který umožňuje snadnou a efektivní implementaci datově řízených distribuovaných aplikací, pracujících v reálném čase. Protokol byl přijat jako standard Object Management Group (OMG) ...
  • Komunikační moduly pro senzorové sítě 

   Author: Remeš Štěpán; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem bakalářské práce je provést rešerši dostupných modulů pro realizace bezdrátových sítí. Následně analyzovat SW pro modul RowingNetworks WiFly 131 a stávající software aktualizovat pro modul 3Dbox. Další částí bakalářské ...
  • Konfigurace frekvenčního měniče pro trakční motory elektrické formule 

   Author: Michal Kopiar; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Design elektrických vozidel zahrnuje hnací ústrojí a poskytuje mnoho možností, jak vylepšit dynamické vlastnosti vozidla. To je patrné zejména v soutěži Formula Student, kde hlavním cílem je zaměření na dynamicke vlastnosti ...
  • Kontrola LED panelů metodami počítačového vidění 

   Author: Šindler Jan; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Konvergence Double Oracle algoritmu 

   Author: Vojtěch Outrata; Supervisor: Horčík Rostislav; Opponent: Chvalovský Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Má bakalářská práce je soustředěna na specifickou sekci teorie her zvanou hry s nulovým součtem. Zaměřuji se na Double Oracle algoritmus vyvinutý pro hledání Nashova ekvilibria ve hrách s nulovým součtem, kde jeden nebo ...
  • Kooperativní metody vyhýbání silničních vozidel 

   Author: Janovský Pavel; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Kódování vstupů a výstupů pro metody supervizovaného shlukování 

   Author: Jakub Monhart; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   V rámci této práce zkoumáme možná řešení pro problém supervizovaného shlukování se zaměřením na metody založené na neuronových sítích. Naší motivací jsou problémy jako je shrnutí textu podle sémantiky, extrakce tématu z ...
  • Laboratorní modely a Real-Time Windows Target 

   Author: Soukup Radek; Supervisor: Fuka Jindřich; Opponent: Vaněk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)