Now showing items 296-315 of 394

  • Samoorganizující se neuronové sítě v úlohách plánování cesty přes více cílů 

   Author: Kafka Přemysl; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Sběr a sledování provozních dat 

   Author: Kletečka Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Linhart Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Semiaktivní tlumení automobilu s lineárním elektrickým motorem 

   Author: Jícha Pavel; Supervisor: Stříbrský Antonín; Opponent: Hušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sensorické řešení zabraňující pádu z vyvýšeného místa pro robotickou platformu mBot 

   Author: Marek Rušin; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Robotické stavebnice na bázi Arduino alebo Raspberry Pi sa stávajú čoraz viac populárnejšími, platforma mBot je založená práve na bázi Arduino. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť senzorické riešenie pre robotickú platformu ...
  • Simulace aerodynamického chování silničního tunelu 

   Author: Gola Daniel; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Váňa Zdeněk
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit dynamický a posléze statický matematický model proudění vzduchu v tunelu, nasimulovat vývoj proudění vzduchu v čase závislém na různých vstupních parametrech a porovnání ...
  • Simulace chování leteckého dispečera při řazení letadel před vstupem do koncové oblasti 

   Author: Fuksa Michal; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulátor MIPS procesoru 

   Author: Hývl David; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Píša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Prvním cílem této práce je navrhnout a realizovat simulátor MIPS procesoru včetně grafického uživatelského rozhraní pro potřeby předmětu A0B36APO. Tento simulátor usnadní studentům pochopení činnosti tohoto procesoru a je ...
  • Simulátor procesoru podorujíciho MIPS ISA 

   Author: Svoboda Adam; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Píša Pavel
   Hlavním cílem této práce je návrh a implementace simulátoru MIPS procesoru. Vedlejším cílem je zhodnocení a porovnání současných simulátorů MIPS procesoru, za účelem identifikace jejich výhod a nevýhod a zapracování těchto ...
  • Simulátor skutečné lokomotivy pro modelovou železnici 

   Author: Šturc Martin; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Svoboda Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Cílem práce je navrhnout a implementovat jednoduché mechanické, elektrické a softwarové řešení pro simulaci lokomotivy. Práce se tedy zabývá návrhem ovládacího pultu lokomotivy a jeho prvků. Řeší jejich napojení na počítač ...
  • Simulátor skutečné lokomotivy pro modelovou železnici 

   Author: Šturc Martin; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Svoboda Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem práce je navrhnout a implementovat jednoduché mechanické, elektrické a softwarové řešení pro simulaci lokomotivy.
  • Simulátor výrobní linky 

   Author: Herzán Jan; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Čapek Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Skryté podgrupy a kvantové algoritmy 

   Author: Matouš Pikous; Supervisor: Velebil Jiří; Opponent: Horčík Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   V této práci je čtenář uveden do základní problematiky kvantových výpočtů z pohledu matematiky. Jsou zde položeny základy teorie grup a je zde formulován problém skryté podgrupy. Tyto poznatky jsou pak aplikovány v Deutschově ...
  • Sledovaní pohybu zvířete na základe videozáznamu 

   Author: Machek Jan; Supervisor: Parák Jakub; Opponent: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sledování kvality spánku pomocí chytrého telefonu 

   Author: Slezák David; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sledování letící helikoptéry kompaktním týmem malých bezpilotních prostředků 

   Author: Šenkeřík Jan-Jakub; Supervisor: Walter Viktor; Opponent: Selecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je implementovat algoritmus, jehož úkolem je pronáslednování pohybující se helikoptéry formací relativně lokalizovaných bezpilotních helikoptér. Tento algoritmus má za úkol řídit formaci ...
  • Sledování objektu v úloze řízení formací 

   Author: Pospíšil Martin; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Software pro sběr a zpracování dat z mnohakanálového scintilačního detektoru 

   Author: Kalousek Jiří; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Mašek Petr
   Úkolem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového nástroje pro studium anti-neutrina. V úvodní části této práce je zdokumentována stávající realizace hardwaru, kterým je modulární systém s A/D převodníky se ...
  • Soutěžení ve fantasy sportech s pomocí strojového učení 

   Author: David Mlčoch; Supervisor: Hubáček Ondřej; Opponent: Pichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem mojí bakalářské práce bylo navrhnout model na tvorbu portfolia fotbalových fantasy soupisek pro Daily fantasy turnaje s top-heavy výplatní strukturou. V těchto turnajích připadne většina zisku pouze nejlepším hráčům. ...
  • Stabilizace stáčivé rychlosti pro vozidlo se čtyřmi řídiltelnými koly 

   Author: Jiří Minarik; Supervisor: Efremov Denis; Opponent: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na změnu vstupního signálu řidiče z volantu pro získání žádoucích řídících úhlů na přední a zadní kola ke zlepšení manévrovatelnosti auta. Jsou zde diskutovány dvě implementované metody z ...
  • Statistická analýza pacientů trpící bipolární poruchou 

   Author: Nguyen Huu Chanh; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Španiel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)