Now showing items 1-20 of 421

  • Nástroje pro podporu návrhu řídicích aplikací pro výuku a prototypování 

   Author: Dion Beqiri; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Bucher Roberto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Control systems engineering plays a crucial role in the rapid development of human technology, hence the demand for more user friendly and open-source tools for systems design is significantly growing. PysimCoder is a Rapid ...
  • Autonomní robot SK8O 

   Author: Tomáš Bártík; Supervisor: Pučejdl Krištof; Opponent: Petrlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   V této práci používáme hloubkovou kameru Realsense k implementaci úlohy SLAM na dvoukolovém balancujícím robotovi. Jsou prozkoumány různé metody lokalizace, je vybrána metoda ORB-SLAM, dále je implementováno mapování, ...
  • Multiplatformní interaktivní objednávkový systém pro kavárenský sektor 

   Author: Viktor Valík; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému, který dokáže propojit síť zákazníků se sítí kaváren. Účelem práce je implementovat systém jako mobilní aplikaci, která bude fungovat v mobilu i tabletu a v ...
  • Automatizace procesu přesného měření s využitím laser trackeru a průmyslového robota 

   Author: Václav Kubáček; Supervisor: Jochman Tomáš; Opponent: Maslikiewicz Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatizací procesu přesného měření s využitím laser trackeru a průmyslového robotu. Úkolem je navrhnout způsob komunikace mezi kontrolérem robotu, kontrolérem laser trackeru a aplikačním ...
  • Vývoj laboratorního modelu pro výuku řídicích algoritmů 

   Author: Matěj Kopecký; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Kuře Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Cílem této práce je navrhnout laboratorní model pro podporu laboratoří automatického řízení a teorie systémů. Práce reviduje nejmodernější dostupné laboratorní modely a porovnává jejich možnosti s novými požadavky. Následně ...
  • Kolaborativní robotické pracoviště pro hru dáma 

   Author: Elizaveta Isianova; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Pšenička Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit kolaborativní robotické pracoviště, na kterém má člověk možnost zahrát si hru dáma proti robotu. Architektura systému, který se skládá z PLC, kolaborativního robota a systému počítačového ...
  • Zařízení pro ruční navádění průmyslového robota 

   Author: Serhii Voronov; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Kozák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tématem bakalářské práce je navrhnout a implementovat kontrolér pro ruční navádění průmyslového robota s paralelní kinematikou. Kromě návrhu hardwaru pro kontrolér se v řešení také implementuje algoritmus řízení robota ...
  • Vývoj manageru elektromobilu 

   Author: Jiří Jirák; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Dolinský Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato práce se zabývá návrhem vysokoúrovňového řídicího systému elektromobilu pro projekt vedený výzkumným střediskem Smart Driving Solutions na Katedře řídicí techniky na FEL, ČVUT. Zaměřuje se především na tři části - ...
  • Testovací prostředí pro verifikaci systému automatizovaného udržování vozidla v jízdním pruhu (ALKS) 

   Author: Oskar Krejčí; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Efremov Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Se schválením předpisu UNECE R157 nyní existuje minimální soubor testů založených na scénáři, kterými musí ALKS projít, aby mohl být uveden do výroby. Neexistují však žádné konkrétní parametry, ty proto musí být rozumně ...
  • Robotická automatizace procesů v Hardware-in-the-Loop (HiL) testování software 

   Author: Karolína Sehnalová; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Habásko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   V této bakalářské práci je rozvinuta problematika Robotické automatizace procesů s použitím při Hardware-in-the-Loop testování. Hlavním cílem práce je návrh a implementace modulární platformy pro vytváření softwarových ...
  • Vývoj RC auta řízeného pomocí STM32 mikrokontrolerů 

   Author: Kristián Šlehofer; Supervisor: Stejskal Jan; Opponent: Skořepa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zaměřuje na vývoj auta na dálkové ovládání poháněného STM32 mikrokontroléry. Popisuje stavbu jak auta, tak i vysílačky, představuje použité hardwarové části a jejich využití a podrobně vysvětluje řídicí ...
  • Měřič průtoku plynu 

   Author: Filip Korf; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Povolný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá problematikou měření průtoku plynu. Ze známých metod měření průtoku je jich vybráno několik, které jsou použitelné pro plynné médium, jejich principy pak práce popisuje. Detailněji se autor věnuje ...
  • Řízení automatického systému hydroponického pěstování rostlin 

   Author: Václav Truhlařík; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato bakalářská práce ve stručnosti popisuje jak fungují hydroponické systémy a jaké jsou jejich typy. Dále se hlouběji zabývá projektem hydroponické farmy u nás na Fakultě Elektrotechnické, jejím aktuálním stavem, ale ...
  • Systém řízení letu malého vírníku 

   Author: Dominik Beňo; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Táto bakalárska práca pojednáva o vírniku a návrhu systému automatického pristávania zvyšujúceho šancu na úspešné pristátie. Vrámci práce sú popísané a predstavené simulačné nástroje používané pri vývoji autopilota pre ...
  • Elektronicky řízená teplotní komora s Peltierovými články 

   Author: Tomáš Šprachta; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   V práci je popsán princip chlazení a ohřevu pomocí Peltierových článků a jsou v ní uvedeny základní zákonitosti s tímto principem spojené. Dále práce uvádí některé teplotní komory s Peltierovými články a jejich využití. ...
  • Použití Radonovy transformace v medicíně a biologii 

   Author: Marija Pajdaković; Supervisor: Velebil Jiří; Opponent: Bohata Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Práce se soustřeďuje na použití Radonovy transformace v počítačové tomografii (CT). Po krátkém technickém popisu CT je pozornost obrácena k Radonově transformaci, jakožto hlavního matematického nástroje CT. Dokazujeme ...
  • Řízení světelného zdroje pro fototerapii 

   Author: Barbora Havránková; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce je věnována problematice fototerapie a vlivu osvětlení na člověka. Její náplní je teoretický rozbor těchto témat a následný návrh fototerapeutického zařízení vhodného pro domácí použití. Tím je světelná lampa. ...
  • Řízení BLDC motoru s Halovými sondami pomocí six-step algoritmu založeného na STSPIN32F0A 

   Author: Martin Kala; Supervisor: Stejskal Jan; Opponent: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá bezkartáčovými stejnosměrnými motory. V rámci elektrických pohonů jsou kategorizovány a je popsán princip jejich funkce, tedy zarovnávání magnetického pole permanentních magnetů na rotoru do magnetického ...
  • Webová aplikace pro objednávání a automatický tisk nálepek na míru 

   Author: Peter Basár; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Baručić Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Automatizace objednávacích a výrobních procesů je jeden ze způsobu jakým můžeme rozšířit dostupnost produktů mezi zákazníky pomocí snižování nákladů a cen. Táto práce se zabývá automatizací v problematice tištění nálepek ...
  • Otevřený systém pro návrh řídicích aplikací reálného času 

   Author: Michal Lenc; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Bucher Roberto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Kombinace operačního systému reálného času NuttX a nástroje pysimCoder představuje otevřený systém pro návrh řídících aplikací. Cílí primárně na menší a levnější mikrokontroléry, například na rodiny imxRT, STM32 nebo SAM ...