Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 315

  • Řízení autonomní helikoptéry v úlohách přesného zemědělství mobilním telefonem se systémem Android. 

   Autor: Ješke Petr; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Meiser Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem práce je vytvoření mobilní aplikace, která bude sloužit pro mapovaní zemědělských ploch formou leteckých snímků pořízených z bezpilotní vícerotorové helikoptéry. Byla provedena analýza možností, jak vytvořit aplikaci ...
  • Automatické řízení bezpilotní helikoptéry v systému ROS 

   Autor: Machálek Jan; Vedoucí práce: Báča Tomáš; Oponent práce: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem systému řízení polohy pro bezpilotní letecká vozidla (UAV). Vyšetřujeme dva přístupy, PID regulátor a backstepping regulátor. Regulátory byly integrovány do stávajícího prostředí. Oba regulátory ...
  • Evidence potravin pro Android 

   Autor: Vaic Ondřej; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Smyslem této práce je vyvinout a zdokumentovat průběh vývoje mobilní aplikace, která si klade za úkol zjednodušení práce s potravinami a domácími potřebami. Uživateli budou nabídnuty funkce k práci s obsahem virtuální ...
  • Ovládání robotu sledujícího člověka gesty 

   Autor: Kovbasjuková Oxana; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce řeší detekci ruky pomocí kamery Kinect a rozpoznávání gest. Cílem této práce je vytvořit podklad pro řízení robotu, který bude interagovat s člověkem. Zaměřila jsem se na charakteristické rysy ruky a rozpoložení ...
  • Komunikační moduly pro senzorové sítě 

   Autor: Remeš Štěpán; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem bakalářské práce je provést rešerši dostupných modulů pro realizace bezdrátových sítí. Následně analyzovat SW pro modul RowingNetworks WiFly 131 a stávající software aktualizovat pro modul 3Dbox. Další částí bakalářské ...
  • Analýza systému TCAS 

   Autor: Berka Zdeněk; Vedoucí práce: Selecký Martin; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Práce se soustředí na analýzu palubního protisrážkového systému TCAS. Popisuje implementaci parametrizovaného modelu reakcí pilota, TCAS mechanismu a metody použité k ověření funkčnosti protisrážkového systému. Dále je ...
  • Rekonstrukce koulí v prostoru pro kalibraci robotů 

   Autor: Litvishko Nikita; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Počítačové vidění je rychle rozvijející se oblast vědy. Jedním z problemů a úkolů počítačového vidění je detekce konkretního objektu na obrázku a určení jeho polohy v prostoru. V této práci navrhujeme algoritmus, který ...
  • Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu 

   Autor: Bulander Filip; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Zajačík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Práce je zaměřená na ovládání bezpilotni helikoptery za pomoci mobilního zařízení s operačním systémem iOS. Cílem je implementovat řešení, které bude schopno ovládat helikoptéru ve více módech. První je ovládání joystickem, ...
  • Využití BADA 4 modelu pro simulaci letadel 

   Autor: Csanda Jakub; Vedoucí práce: Volf Přemysl; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   V této bakalářské práci je nejprve představen BADA model. Poté je vypracováno teoretické porovnání mezi předcházejícím modelem BADA 3 a současným modelem BADA 4. Následně je navržena architektura nového modelu pro implementaci ...
  • Reaktivní plánování pohybu formace helikoptér v úloze mapování pozic zdrojů vysílání 

   Autor: Šuster Dan; Vedoucí práce: Spurný Vojtěch; Oponent práce: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací, simulací a experimentálním ověřením dvou přístupů plánování pohybu formace bezpilotních helikoptér v úloze lokalizace neznámého zdroje vysílání. Zmiňovaná lokalizace je postavena ...
  • Generování kódu pro distribuované řízení z modelů v Simulinku 

   Autor: Bláha Petr; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   V této práci je prozkoumána možnost automatického generování kódu z modelů v Simulinku prostřednictvím nástroje Simulink Coder za účelem distribuovaného řízení. Generovaný kód bude následně nahrán na cílová zařízení, kde ...
  • Řízení a navigace bezpilotní helikoptéry s využitím senzorů mobilního telefonu 

   Autor: Bursík Filip; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Šalanský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem práce je navrhnout, realizovat a experimentálně ověřit v Gazebo simulátoru a na reálném experimentu, aplikaci pro ovládání a navigovaní bezpilotních vzdušných vozidel (UAVs) v aplikaci následování neoprávněné helikoptéry ...
  • Predikce výkonu fotovoltaické elektrárny z předpovědi počasí 

   Autor: Lupenko Nikita; Vedoucí práce: Schaefer Martin; Oponent práce: Krupanský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V rámci své bakalářské práce, jsem přezkoumal důležité aspekty předpovědi sluneční energie, několika bezplatných zdrojů dat nutných či užitečných pro tuto předpoved'. Také jsem vytvořil dva demonstrativní modely předpovědi, ...
  • Plánování pro systém MoleMOD 

   Autor: Brejchová Michaela; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Petrš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této práce je navrhnout plánovací algoritmus pro systém MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jde o systém navržený pro stavbu různých konstrukcí ze speciálních modulů. V těchto modulech jsou ...
  • Kalmanova filtrace výstupních dat polohy ze systému UWB a jejich fúze s daty GPS sensoru. 

   Autor: Krška Josef; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Plášil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Hlavním zájmem této práce je navržení lokalizačního systému, který využívá radiové technologie UWB a který lokalizuje pomocí metody Time Difference of Arrival (TDoA). Nicméně aby byla lokalizace pomocí TDoA vůbec možná, ...
  • Modelování, simulace a návrh řízení pro stabilizaci laserového svazku 

   Autor: Bosák Jan; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem řízení pro stabilizaci svazku laseru v centru HiLASE. Vlivem teplotního driftu se svazek hýbe a musí být stabilizován. V laseru je 11 uzlů, které ovlivňují následující zrcadla. Cíl ...
  • Distribuovaný model elektrické motorové jednotky 

   Autor: Kostohryz Martin; Vedoucí práce: Hušek Petr; Oponent práce: Kotouč Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá elektrickými motorovými jednotkami, což je typ železničních vozidel. Jsou popsány jednotlivé subsystémy vozidla a na základě tohoto popisu je vytvořen distribuovaný model. Závěr práce je věnován řešení ...
  • Vývoj rozpoznávače izolovaných, rukou psaných znaků pro účel rychlé volby kontaktu na dotykovém telefonu pro nevidomé 

   Autor: Uhliariková Eva; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce seznamuje čtenáře s kmenovou aplikací, která je primárně určena pro osoby se zrakovým postižením. Dále navrhuje a implementuje novou funkci zrychleného volání za pomocí ručně psaných znaků, jež je speciálně ...
  • Návrh a realizace řídicího systému pro autonomní autodráhové autíčko určené pro experimentování s inteligentními konvoji 

   Autor: Bečka Marek; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce má za cíl vytvořit platformu pro experimentování s algoritmy pro distribuované řízení konvojů automobilů. Řešení využívá běžnou autodráhu s na míru navrhnutými autonomními autíčky. Tato autíčka jsou ...
  • Víceuživatelská hra v rozšířené realitě na mobilní platformě 

   Autor: Trojan Ondřej; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Doležal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce popisuje vývoj multiplayerové mobilní hry postavené na výstupu provedené analýzy a výzkumu nové koncepce použitelnosti rozšířené reality, která využívá knihovnu vybranou ze srovnání nejvyspělejších vývojových ...