Now showing items 1-20 of 456

  • Vyhodnocení energetické účinnosti vozidel s více stupni volnosti 

   Author: Kateřina Hobzová; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Boháč Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Cílem této práce je vyhodnotit energetickou účinnost vozidel s více stupni volnosti se zaměřením na dynamické řízení a algoritmy pro vedení po trati. Pro účely této práce byl navržen model dvoustopý model vozidla s ...
  • Vývoj trakčního systému autonomního vozu 

   Author: Ondřej Kuban; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato práce se zaměřuje na vývoj, implementaci a ověření algoritmů pro autonomní formuli vyvinutou týmem eForce Prague Formula, učastnící se závodů Formula Student. Cílem je vylepšit stávající systémy vedení po trati a ...
  • Automatické zarovnání palubní inerciální měřicí jednotky z naměřených dat 

   Author: Antonín Melenovský; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato práce se zaměřuje na návrh offline algoritmického postupu pro určení orientace připevněných palubních senzorů IMU vůči vozidlu, který je založen na datech ze senzorů IMU a GNSS. Návrh řešení cílí na větší pozemní ...
  • Odhadování sklonu vozovky multisenzorickou fúzí na palubě vozidla 

   Author: Radek Chládek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Pachner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na odhad sklonu vozovky na základě multisenzorické fúze na palubě kolejového vozidla. Znalost sklonu vozovky se ukazuje být kritickou informací pro vývoj antikolizních systémů, a to zejména ...
  • Využití jazyka Julia pro automatické řízení výukového laboratorního modelu 

   Author: Štěpán Ošlejšek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá využitím jazyku Julia pro automatické řízení laboratorního modelu, konkrétně modelu kuličky v obruči. V této práci bude představen nejen proces návrhu řízení, ale také následná implementace na reálném ...
  • Odhadování decelerace vozidla fúzí měření z akcelerometru a odometrie 

   Author: Matouš Vondrášek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Pachner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá odhadem decelerace vozidla. Toho je dosaženo fúzí měření z akcelerometru a odometrie. Měření z odometrie je nejprve zpracováno na rychlost. K potlačení šumu a samotné fúzi následně poslouží komplementární ...
  • Platforma pro prototypování algoritmů pro palubní odhadování pohybových stavů vozidel multisenzorickou fúzí 

   Author: Matěj Kříž; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá vývojem jednodeskové platformy pro sběr dat ze senzorů pohybových stavů vozidel a pro prototypování algoritmů, které tato data fúzují. Tato platforma by měla zjednodušit záznam dat a standardizovat ...
  • Algoritmy pro palubní odhadování pohybových stavů vozidla pomocí multisenzorické fúze 

   Author: Jakub Kašpar; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Byl navržen a otestován lokalizační algoritmus určený pro tramvaje. Algoritmus využívá rozšířeného Kalmanova filtru k fúzi měření z přijímače satelitní navigace, inerciální měřicí jednotky a odometrie.
  • Umělá neuronová síť pro návrh akustických vlnovodů proměnného průřezu o daných rezonančních vlastnostech 

   Author: Michal Reiser; Supervisor: Hruška Viktor; Opponent: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   V této práci se zabýváme možnou aplikací neuronových sítí pro tvarování akustických rezonátorů a rezonátorů pro elastické vlny v pevných látkách na základě předepsaných vlastních čísel. Tato úloha je relevantní pro celou ...
  • Pulzní generátor pro testování a vývoj modulů pro průmyslovou automatizaci 

   Author: Otakar Kodytek; Supervisor: Kopečný Josef; Opponent: Holas David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce pojednává o návrhu a vývoji programovatelného pulzního generátoru, který lze využít pro automatizaci integračních testů během vývoje vstupně-výstupních modulů pro PLC. Práce pojednává nejprve o návrhu řešení z ...
  • Demonstrační systém pro magnetický manipulátor Magman 

   Author: Matyáš Vlk; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Petrucha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce se věnuje vytvoření demonstračního systému pro magnetický manipulátor MagMan. Nejprve platformou řízené kuličky zahrají na hudební nástroj skladbu uloženou ve formátu MIDI. Práce srovnává vhodné nástroje pro ...
  • Automatizace průběžného testování latencí na sběrnici CAN 

   Author: Pavel Hronek; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Hartkopp Oliver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem této práce je automatizovat průběžné sledování latencí na sběrnici CAN pro účely zajištění spolehlivosti v aplikacích reálného času. Vychází se z existující implementace softwaru can-latester, který měří dobu potřebnou ...
  • Systém létající kulička na tyči 

   Author: Šimon Lehký; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl rozšířit známý systém kulička na tyči o režim s názvem Létající kulička na tyči. Navržený hybridní systém zahrnuje tři matematické modely představující různé pohyby kuličky na tyči. ...
  • 3D tisková farma - řídicí aplikace 

   Author: Petr Lendvorský; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Svatoš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí automatické 3D tiskové farmy, konkrétně návrhem řídící aplikace a uživatelského rozhraní. Pomocí manipulátoru jsou obsluhovány jednotlivé tiskárny tak, aby nebyl nutný fyzický ...
  • Utrazvuková manipulace s kapalinou a sypkými materiály 

   Author: Pavel Svoboda; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Kollarčík Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce se věnuje průzkumu dalších možností experimentální platformy pro akustickou manipulaci Acouman. Pomocí řízení fázového posuvu jednotlivých akustických měničů je možné vytvořit akustické tlakové pole daného tvaru, ...
  • Autonomní systém sbírání součástek pomocí kamery na rameni průmyslového robota 

   Author: Martin Mikšík; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Ron Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Ačkoli současné flexibilní montážní linky nabízejí lepší přizpůsobivost ve výrobě, stále přetrvává nutnost časově náročného přeprogramování cílových poloh robotických manipulátorů pro možnost přizpůsobení novým montážním ...
  • Zpracování signálů z inerciálních sensorů za účelem stanovení míry tremoru 

   Author: Adam Jirák; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tremor (třes) je mimovolný rytmický oscilační pohyb jedné, či více částí těla, který je častým příznakem pacientů s roztroušenou sklerózou. Často má na jejich běžný život velmi negativní vliv. Tato práce se zaměřuje na ...
  • Systém hydroponického pěstování rostlin 

   Author: Filip Černý; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato práce uvádí čtenáře do tématu hydroponického pěstování rostlin. Představuje způsoby pěstování, hydroponické substráty, potřeby rostlin a v neposlední řadě možnosti automatizace v tomto odvětví. V druhé části tato práce ...
  • Automatické řízení tahu vrtule s proměnným úhlem nastavení 

   Author: Jakub Lorenc; Supervisor: Belák Jan; Opponent: Kratochvíl Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Práce směřuje k návrhu řízení stavitelné vrtule poháněné elektrickým motorem. Práce se převážně zabývá konstrukcí expe-rimentální platformy a tvorbou matema-tického modelu stavitelné vrtule poháněné BLDC motorem. V závěru ...
  • Hardwarově akcelerované rizikové plánování ve scénářích městské vzdušné mobility 

   Author: Ondřej Toman; Supervisor: Čížek Petr; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Algoritmus Risk-based RRT* umožňuje plánovat trajektorie bezpilotních letounů tak, aby byly minimalizovány škody způsobené případnou havarí. Možnost reálného nasazení a tím i zvýšení bezpečnosti leteckého provozu však ...