Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 248

  • Aplikační rozhraní pro simulátor MORSE 

   Autor: Bertl Lukáš; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Práce představuje CCMorse, což je knihovna pro komunikaci se simulátorem, kterou jsem vytvořil. Práce dále popisuje proces vývoje simulačního pro simulátor MORSE. Teze probírá nejprve teorii robotických middleware a ...
  • Využití levných senzorů pro autonomní kolony 

   Autor: Ignjatović Miodrag; Vedoucí práce: Ecorchard Gael Pierre Marie; Oponent práce: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating System pro komunikaci ...
  • Simulátor MIPS procesoru 

   Autor: Hývl David; Vedoucí práce: Štepanovský Michal; Oponent práce: Píša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Prvním cílem této práce je navrhnout a realizovat simulátor MIPS procesoru včetně grafického uživatelského rozhraní pro potřeby předmětu A0B36APO. Tento simulátor usnadní studentům pochopení činnosti tohoto procesoru a je ...
  • Budící jednotka pro feromagnetickou sondu 

   Autor: Coroli Iurie; Vedoucí práce: Butta Mattia; Oponent práce: Foti Guiseppe
   Abstrakt Cílem této práce je navrhnout systém pro potlačení offsetu a jeho teplotního posunu ortogonálního fluxgate sensoru ve fundamentálním modu. Obvykle offset je velký, nestabilní a má nezanedbatelný teplotní posun, ...
  • Mobilní aplikace pro OS Android pro ovládání domovní automatizace a zabezpečení 

   Autor: Falta Daniel; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Nývlt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá řízením automatizace budovy pomocí mobilní aplikace, určené pro operační systém Android. Současné systémy, zabývající se stejnou problematikou, jsou převážně cenově nedostupné a mobilní ...
  • Topologický průzkum prostředí a on-line klasifikace terénu pro šestinohý kráčející robot 

   Autor: Kabelka Vojtěch; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Vonásek Vojtěch
   V této práci se zabýváme jednou ze stěžejních činností mobilních robotů - topologickou explorací v nestrukturovaném prostředí. Cílem práce je zjistit, zda proprioceptivní vnímání terénu může sloužit jakožto předmět topologické ...
  • Jailhouse hypervisor 

   Autor: Baryshnikov Maxim; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce:
   Tato bakalářská práce se povídá o Jailhouse hypervisoru, což je softwarový prostředek pro realizaci asymetrického multiprocesingu. V práci se popisuje základní koncepty a operační principy tohoto hypervisoru. Ukazuje se ...
  • Navigace v budovách 

   Autor: Průcha Martin; Vedoucí práce: Novák Petr; Oponent práce: Děd Pavel
   Tato práce se zabývá možností realizace snadné navigací lidí (zejména návštěvníků) ve složitých a rozlehlých budovách (například úřady, nemocnice), její realizace za použití technologie NFC a implementací algoritmu pro ...
  • Návrh fyzikálního modelu s moderními řídicími prostředky 

   Autor: Froněk Tomáš; Vedoucí práce: Burget Pavel; Oponent práce: Haumer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato prace popisuje výrobu a programování 3DOF RPS platormy jak školního modelu pro výuku automatizace a průmyslového řízení. Zpětnovazební smyčka je realizována pomocí průmyslové kamery a model je řízen standardním PLC. ...
  • Software pro sběr a zpracování dat z mnohakanálového scintilačního detektoru 

   Autor: Kalousek Jiří; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Mašek Petr
   Úkolem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového nástroje pro studium anti-neutrina. V úvodní části této práce je zdokumentována stávající realizace hardwaru, kterým je modulární systém s A/D převodníky se ...
  • Rekonstrukce 3D modelu prostředí helikoptérou 

   Autor: Cabicar Jan; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Práce se zabývá algoritmem pro tvorbu 3D modelů prostředí. Hlavním zaměřením této práce je použití již existujících algoritmů pro mapování a jejich aplikaci pro stereokameru. Použitý algoritmus je založený na sledování ...
  • Simulátor procesoru podorujíciho MIPS ISA 

   Autor: Svoboda Adam; Vedoucí práce: Štepanovský Michal; Oponent práce: Píša Pavel
   Hlavním cílem této práce je návrh a implementace simulátoru MIPS procesoru. Vedlejším cílem je zhodnocení a porovnání současných simulátorů MIPS procesoru, za účelem identifikace jejich výhod a nevýhod a zapracování těchto ...
  • Využití robota Lego Mindstorms - návrh a realizace speciálních úloh 

   Autor: Bibko Daniel; Vedoucí práce: Hlinovský Martin; Oponent práce: Mudrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Táto práca popisuje stavebnicu Lego Mindstorms EV3 a NXT. V teoretickej časti bakalárskej práce je spracovaná história a vývoj programovateľnej kocky EV3 a NXT. Nasleduje popis jednotlivých mechanických komponentov sústavy ...
  • Využití cyklických alternujících vzorců při analýze PSG záznamů 

   Autor: Kumpošt Vojtěch; Vedoucí práce: Gerla Václav; Oponent práce: Saifutdinova Elizaveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím hypnogramů a cyklických alternujících vzorců (CAP) při analýze polysomnografických záznamů. Hypnogramy i CAP představují užitečné nástroje užívané experty při analýze spánku a ...
  • Odhadování orientace hlavy za pomoci inerciální měřicí jednotky 

   Autor: Valášek Jiří; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Potřeba určování orientace hlavy vzrůstá s použitím brýlí rozšířené reality a zařízeními virtuální reality. Zvolený postup využívá v zařízeních již vestavěné senzory. Inerciální měřící jednotka o devíti stupních volnosti ...
  • Virtuální senzor směšovacího poměru vzduchu 

   Autor: Efremov Denis; Vedoucí práce: Horyna Vladimír; Oponent práce: Stehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor a otestování možností odhadování směšovacího poměru uvnitř vzduchotechnické jednotky. V práci je zpracován podrobný State of the Art zaměřený obecně na virtuální měření a popisuje ...
  • Řízení systému vodní kaskády 

   Autor: Novotný Václav; Vedoucí práce: Beňo Radek; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je vytvoření matematického modelu Vltavské kaskády pro potřeby řízení v režimu objemové regulace v přehradě. Je k tomu využita metoda vazebních grafů, pomocí kterých jsou vytvořeny modely jednotlivých ...
  • Predikce krátkovlnného slunečního záření pro malé fotovoltaické systémy 

   Autor: Procházka Martin; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit samoučící algoritmus pro předpověď intenzity slunečního záření, který využívá měřená data jako zpětnou vazbu pro úpravu původní, volně dostupné predikce. Výstupem tohoto ...
  • Návrh algoritmů pro řízení vzduchotechnických jednotek 

   Autor: Bartoš Petr; Vedoucí práce: Široký Jan; Oponent práce: Hušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá analýzou v praxi používaných řídicích algoritmů vzduchotechnických jednotek a následným navržením univerzálních řídicích programových bloků, na základě obecných poznatků, pro snadnější programování ...
  • Využití robota Lego Mindstorms - návrh a realizace speciálních projektů 

   Autor: Bauer Jiří; Vedoucí práce: Hlinovský Martin; Oponent práce: Mudrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením dvou projektů použitím stavebnice LEGO Mindstorms. Projekty slouží k propagaci Robosoutěže a předmětu A3B99RO Roboti vyučovaného na ČVUT FEL v Praze. Práce má čtyři části, v první ...