Now showing items 1-20 of 394

  • Matematický model dynamiky dvounohého kolového robotu 

   Author: Radomír Macíček; Supervisor: Pučejdl Krištof; Opponent: Čech Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Tato práce se zabývá modelováním plného matematického modelu dvounohého robota. Hlavním úkolem je najít rovnice pohybu našeho robota. Nejříve popíšeme matematické znalosti. Následně popíšeme naše modelovací nástroje. Nakonec ...
  • Hexapod 

   Author: Václav Šíp; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Škapa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce se zabývá navrhnutím a realizací hexapoda, což je pozemní robot s šesti nohami. Návrh hexapoda se skládá z mechanické konstrukce, úpravy serv, vybrání řídící jednotky i návrhu algoritmu, který řídí jeho chůzi. ...
  • Predikování hokejových zápasů pomocí neuronových sítí 

   Author: Tomáš Grim; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Cílem práce je vytvořit modely, využívající neuronové sítě, schopné predikce výsledků hokejových zápasů NHL. Na těchto modelech chceme následně ověřit několik doposud nepotvrzených hypotéz, zejména hypotézu tvrdící, že ...
  • Efektivní implementace algoritmů zpracování obrazu z bolometrického pole 

   Author: Michal Kochman; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Hlavním cílem této práce je prozkoumat metody digitálního zpracování obrazu za účelem detekce obličeje pro měření teploty člověka termální kamerou (mikrobolometrickým polem), a ověřit jejich implementaci na reálném hardware ...
  • Inteligentní servo 

   Author: Václav Veselý; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Škapa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem inteligentního serva a jeho realizací. Popisuje přitom způsoby ovládání bezkartáčového motoru. Konkrétně se zabývá vektorovým řízením a jeho zjednodušením v rámci této práce. Dále ...
  • Zobrazení stavu průmyslových zařízení a podpůrných dat v rozšířené realitě 

   Author: Jan Andrys; Supervisor: Janů Vojtěch; Opponent: Matuš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   U průmyslových zařízení je diagnostika jednou z nejdůležitějších částí, díky její správné funkčnosti je možné zabránit ztrátám ve výrobě. Nový pracovníci si často musí projít několik školení, aby pochopili, jak funguje ...
  • Flexibilní robotické uchopování 

   Author: Lev Kisselyov; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Dlouhý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Na vlně všudypřítomné tendence automatizace by mělo být automatizované také plánování uchopovacích úkolů. To umožňuje výrazně zkrátit čas strávený operátorem na plánování pohybu a manipulace s objekty pomocí robotického ...
  • Dynamický rozsah fotonásobičů v impulsním režimu 

   Author: Daniel Veškrna; Supervisor: Cikhardt Jakub; Opponent: Dostál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce je věnována experimentálnímu vyhodnocení dynamického rozsahu fotonásobičů používaných k detekci neutronů. Jejím cílem je vyhodnotit jejich citlivost, linearitu, relativní zesílení a tranzitní čas a rozdíl mezi ...
  • Skryté podgrupy a kvantové algoritmy 

   Author: Matouš Pikous; Supervisor: Velebil Jiří; Opponent: Horčík Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   V této práci je čtenář uveden do základní problematiky kvantových výpočtů z pohledu matematiky. Jsou zde položeny základy teorie grup a je zde formulován problém skryté podgrupy. Tyto poznatky jsou pak aplikovány v Deutschově ...
  • Odhad parametrů rádiového kanálu s využitím umělých neuronových sítí 

   Author: Vítek Udatný; Supervisor: Karásek Rostislav; Opponent: Manss Christoph
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Hlavním cílem této práce je prozkoumat možnosti umělých neuronových sítí na poli odhadování parametrů rádiového kanálu. Teoreticky a algebraicky jsem popsal model bezdrátového kanálu, vytvořil simulátor impulsových odezev, ...
  • Soutěžení ve fantasy sportech s pomocí strojového učení 

   Author: David Mlčoch; Supervisor: Hubáček Ondřej; Opponent: Pichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem mojí bakalářské práce bylo navrhnout model na tvorbu portfolia fotbalových fantasy soupisek pro Daily fantasy turnaje s top-heavy výplatní strukturou. V těchto turnajích připadne většina zisku pouze nejlepším hráčům. ...
  • Optimalizace odezvy adaptivního tempomatu z hlediska komfortu posádky 

   Author: Vít Fanta; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Salášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této práce je navrhnout část adaptivního tempomatu tak, aby zachoval jízdní komfort, pokud se před daný vůz nečekaně zařadí jiné vozidlo. Funkce tohoto systému je poté ověřena několika experimenty, při kterých byla ...
  • Vývoj verifikační platformy pro autonomní vozidla 

   Author: Jan Svoboda; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Grossman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato práce se zabývá implementací virtuálního prostředí a algoritmu pro následování vytyčené trajektorie pro první autonomní vozidlo týmu eForce FEE Prague Formula team pro soutěž Formula student. Primárně se zaměřuje na ...
  • Automatické sledování vozidla na platformě F1/10 

   Author: Jakub Hortenský; Supervisor: Vlasák Jiří; Opponent: Grossman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Hlavním zájmem této bakalářské práce je automatické sledování vozidla na platformě F1/10. Byly popsány a implementovány dva způsoby lokalizace objektu. Dvě varianty algoritmu, který generuje trajektorii, byly implementovány, ...
  • Hierarchické modely síťové komunikace 

   Author: Vojtěch Kozel; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Pierazzi Fabio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Šíření malwaru neustále roste a spolu s transformací světa do digitální podoby je tento problém stále důležitějším a diskutovaným tématem. Existují různé způsoby, jak jej detekovat: analýza podezřelého souboru, analyzování ...
  • Rozpoznávání řeči s dostupnými internetovými moduly 

   Author: Adam Jirkovský; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Bořil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tato práce prozkoumává možnosti využití on-line modulů pro převod řeči do textu při tvorbě aplikace sloužící k přepisu obsahu multimediálních souborů. Jsou zde stručně popsány základní principy využívané v automatickém ...
  • Detekce modelů autonomních aut F1/10 na soutěžním okruhu 

   Author: Lukáš Beneda; Supervisor: Matějka Joel; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problémem detekce soupeřícího modelu auta na soutěžní dráze F1/10 na snímku z kamery pomocí neuronových sítí. Cílem této práce bylo otestovat několik vybraných řešení a vyhodnotit je. Základem ...
  • Detekce anomálií v periodických stochastických jevech 

   Author: Martin Rektoris; Supervisor: Vintr Tomáš; Opponent: Ransalu Senanayake
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Chronorobotika nabízí nástroje pro předpovědi v čase a prostoru, které byly úspěšně použity v autonomní robotice. Nicméně, tyto metody nenabízí vhodné nástroje pro detekci nových jevů. Tato práce se zabývá vhodnými nástroji ...
  • Sensorické řešení zabraňující pádu z vyvýšeného místa pro robotickou platformu mBot 

   Author: Marek Rušin; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Robotické stavebnice na bázi Arduino alebo Raspberry Pi sa stávajú čoraz viac populárnejšími, platforma mBot je založená práve na bázi Arduino. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť senzorické riešenie pre robotickú platformu ...
  • Řídicí jednotka světelného zdroje pro fototerapii 

   Author: Annamária Miheličová; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Farmakologická liečba duševných ochorení môže byť v budúcnosti podporovaná nefarmakologickým spôsobom liečby v podobe fototerapie. Práca obsahuje vysvetlenie tejto problematiky a jej účinnosť. Hlavným cieľom je predstaviť ...