Now showing items 384-393 of 393

  • Zařízení pro snímání zrychlení a jeho přenos do PC 

   Author: Tomáš Šipka; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Židek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro snímání zrychlení a jeho přenos do PC. Předpokládanou aplikací je role prostředníka při komunikaci mezi uživatelem a počítačem. Díky implementaci 3-osého ...
  • Základní úlohy s Altera DE2 

   Author: Štěpánek Martin; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Šusta Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Závislost tepové frekvence na psychické zátěži 

   Author: Kozel Martin; Supervisor: Eck Vladimír; Opponent: Křemen Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Závislost tepu a krevních tlaků při zátěži 

   Author: Drábek Tomáš; Supervisor: Eck Vladimír; Opponent: Křemen Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zipfův zákon a dzéta rozdělení 

   Author: Delong Vojtěch Adalbert; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Staňková Helisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Zobrazení stavu průmyslových zařízení a podpůrných dat v rozšířené realitě 

   Author: Jan Andrys; Supervisor: Janů Vojtěch; Opponent: Matuš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   U průmyslových zařízení je diagnostika jednou z nejdůležitějších částí, díky její správné funkčnosti je možné zabránit ztrátám ve výrobě. Nový pracovníci si často musí projít několik školení, aby pochopili, jak funguje ...
  • Zpracování neurofyziologických dat 

   Author: Albert Filip; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Cirugeda Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zpracování obrazu na GPU pro zpětnovazební mikro-manipulaci 

   Author: Viktor-Adam Koropecký; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem, implementací a testováním systému pro odhad pozic mikročástic v reálném čase. Tento systém využívá digitální holografickou mikroskopii (DHM) pro zobrazování pozorovaných mikročástic, ...
  • Zpracování obrazu pro vzdálenou vizualizaci 

   Author: Strob Miroslav; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Šišlák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zprovoznění OS Linux na mikrokontroléru ColdFire MCF5484 

   Author: Meloun Martin; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Molnár Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)