Now showing items 198-217 of 394

  • Obchodování na devizovém trhu s využitím genetického programování 

   Author: Jungman Tomáš; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Objektivní vyhodnocení vnímání jízdních vlastností vozidla 

   Author: Adam Konopiský; Supervisor: Liškář Petr; Opponent: Klusáček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá prolematikou objektivního vyhodnocování vnímání jízdních vlastností vozidla. Motivací pro tuto práci je najít korelaci mezi telemetrickými signály a subjektivním hodnocením řidiče. Tato práce ...
  • Odhad parametrů rádiového kanálu s využitím umělých neuronových sítí 

   Author: Vítek Udatný; Supervisor: Karásek Rostislav; Opponent: Manss Christoph
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Hlavním cílem této práce je prozkoumat možnosti umělých neuronových sítí na poli odhadování parametrů rádiového kanálu. Teoreticky a algebraicky jsem popsal model bezdrátového kanálu, vytvořil simulátor impulsových odezev, ...
  • Odhadování orientace hlavy za pomoci inerciální měřicí jednotky 

   Author: Valášek Jiří; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Potřeba určování orientace hlavy vzrůstá s použitím brýlí rozšířené reality a zařízeními virtuální reality. Zvolený postup využívá v zařízeních již vestavěné senzory. Inerciální měřící jednotka o devíti stupních volnosti ...
  • Optická čtečka 

   Author: Reichl Tomáš; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Opticky řízená a měřená mikromanipulace - návrh sestavy 

   Author: Tomášek Jakub; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace odezvy adaptivního tempomatu z hlediska komfortu posádky 

   Author: Vít Fanta; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Salášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této práce je navrhnout část adaptivního tempomatu tak, aby zachoval jízdní komfort, pokud se před daný vůz nečekaně zařadí jiné vozidlo. Funkce tohoto systému je poté ověřena několika experimenty, při kterých byla ...
  • Optimalizace provozu elektrických VN sítí pomocí řízení spotřeby 

   Author: Zlevor Ondřej; Supervisor: Malík Ondřej; Opponent: Janeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace režimu elektrické brzdy 

   Author: Uher David; Supervisor: Kocourek Petr; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace robotických trajektorií 

   Author: Cezner Petr; Supervisor: Ron Martin; Opponent: Belda Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   S nástupem čtvrté průmyslové revoluce se čím dál tím víc projevuje snaha optimalizovat stávající výrobní procesy pro dosažení maximální produkce. Jednou z oblastí, kde je snaha optimalizovat výrobu jsou průmyslové komplexy ...
  • Optimalizace řízení SBR čističky odpadních vod 

   Author: Stránský Martin; Supervisor: Werner Tomáš; Opponent: Beňo Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace výkonu vodní elektrárny 

   Author: Robenek Bronislav; Supervisor: Beňo Radek; Opponent: Dolinský Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Optimalizační algoritmus CMA-ES 

   Author: Šulc Antonín; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Pevný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Optimální rozvrhování výroby buničiny 

   Author: Müller Josef; Supervisor: Havel Petr; Opponent: Horáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Ovládání robotu sledujícího člověka gesty 

   Author: Kovbasjuková Oxana; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce řeší detekci ruky pomocí kamery Kinect a rozpoznávání gest. Cílem této práce je vytvořit podklad pro řízení robotu, který bude interagovat s člověkem. Zaměřila jsem se na charakteristické rysy ruky a rozpoložení ...
  • Paralelizace revidované simplexové metody na GPU 

   Author: Hvězda Jakub; Supervisor: Zábojník Jan; Opponent: Bukata Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Paralelní plánování trajektorie 

   Author: Milichovský Martin; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Paralelní plánování trajektorie na GPU 

   Author: Hlavatý David; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Paralelní řešič pro prediktivní řízení 

   Author: Burant Jiří; Supervisor: Otta Pavel; Opponent: Šantin Ondřej
   Model Predictive Control (MPC) je moderní metodou prediktivního řízení umožňující zahrnout do výpočtu budoucí vývoj řízeného systému a také omezení kladená na tento systém. V rámci regulace je řešena optimalizační úloha, ...
  • Paralelní řešič soustav lineárních rovnic v aritmetice kódů zbytkových tříd 

   Author: Sadílek Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Mikšík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)