Now showing items 21-40 of 553

  • Analýza přesnosti rekonstrukce terénu metodami počítačového vidění 

   Author: Marc Róbert; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza sady algoritmů pro řešení extenzivních her s nekompletní informací 

   Author: Čermák Jiří; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kukačka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza srdeční frekvence plodu na mobilní platformě Android 

   Author: Zach Lukáš; Supervisor: Chudáček Václav; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza systému TCAS 

   Author: Berka Zdeněk; Supervisor: Selecký Martin; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Práce se soustředí na analýzu palubního protisrážkového systému TCAS. Popisuje implementaci parametrizovaného modelu reakcí pilota, TCAS mechanismu a metody použité k ověření funkčnosti protisrážkového systému. Dále je ...
  • Analýza šíření citlivých informací v sociálních sítích 

   Author: Pluskal Ondřej; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Mařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza vlivu obnovitelných zdrojů energie na trh s elektrickou energií a systémovou odchylku přenosové soustavy 

   Author: Doula Sufjan; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Tauer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Anotátor dlouhodobých EEG záznamů 

   Author: Příhoda Václav; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Cimbálník Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Any-angle plánovací algoritmy v mobilní robotice 

   Author: Grajciar Matej; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Komenda Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace algoritmu NEAT pro zpracování zvukových signálů 

   Author: Žegklitz Jan; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Aplikace Kalmanova filtru pro vylepšení lokalizace multi-rotorového UAV 

   Author: Trafina Tomáš; Supervisor: Meiser Tomáš; Opponent: Roháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je vyvinout matematický aparát pro koaxiální hexakoptéru, vybavenou IMU (intertial measurement unit) a GNSS (global navigation satellite system) senzory, který zvýší přesnost lokalizace tohoto letounu ...
  • Aplikace pro detekci požáru pomocí termokamery 

   Author: David Hývl; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá implementací a návrhem softwaru pro detekci a signalizaci požáru za pomocí infračervené termografie. Úvodní část práce se zabývá obecným popisem principů infračervené termografie a použitým ...
  • Aplikace rychlých plánovacích algoritmů v úloze prohledávání neznámého prostoru 

   Author: Zelený Václav; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Lázna Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy pro plánování tras a jejich aplikací pro rychlé hledání cest na mřížkových mapách. Tato práce má dvě části. V první části se popisují základní algoritmy pro hledání nejkratších ...
  • Aplikační rozhraní pro simulátor MORSE 

   Author: Bertl Lukáš; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Práce představuje CCMorse, což je knihovna pro komunikaci se simulátorem, kterou jsem vytvořil. Práce dále popisuje proces vývoje simulačního pro simulátor MORSE. Teze probírá nejprve teorii robotických middleware a ...
  • Aritmetické operátory v pohyblivé řádové čárce 

   Author: Kuklík Jan; Supervisor: Šťastný Jakub; Opponent: Ševčík Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Audio-vizuální detektor řeči 

   Author: Šarbortová Hana; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Alameda Xavier
   Cílem této práce je vytvořit audio-vizuální detektor řeči, t.j. algoritmus, který automaticky identifikuje, zda osoba ve videozáznamu v danou chvíli mluví. Tato úloha je důležitá pro tzv. audio-vizuální diarizaci nebo ...
  • Autentizace zpráv na sběrnici CAN pro softwarovou architekturu AUTOSAR 

   Author: Kulatý Ondřej; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Hynčica Ondřej
   Cílem této práce je integrovat implementaci protokolu MaCAN vyvinutou na Katedře řídící techniky FEL ČVUT do implementace architektury AUTOSAR od firmy ArcCore. Práce se zabývá bezpečností na sběrnici CAN a popisem protokolu ...
  • Automat pro lepení feritových jader induktorů 

   Author: Blumentritt Pavel; Supervisor: Fuka Jindřich; Opponent: Čapek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatická analýza vlivu konfigurace Linuxu na výkonnost systému 

   Author: Kočí Karel; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Hurák Zdeněk
   Jádro operačního systému Linux obsahuje mnoho různých subsystémů a ovladačů pro zařízení. Před překladem ze zdrojových kódů se vybírá, které subsystémy a ovladače mají být zahrnuty, tzv. konfiguruje se. Jeho konfigurace ...
  • Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru 

   Author: Puciow František; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Přesná kalibrace je klíčový faktor určující chování robotu. Tradiční kalibrační procedury zahrnují různé formy přídavných měřicích zařízení a stávají se nepraktickými, pokud se robot nebo prostředí ve kterém je nasazen ...
  • Automatické generování kódu palubních regulátorů pro kolonu autodráhových autíček 

   Author: Staněk Michal; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá vytvořením Java wrapperů pro simulinkové regulátory kvůli usnadnění návrhu regulátorů. C kód generovaný ze Simulinku pomocí pluginu Embedded Coder je obalen JNI rozhraním a implementován do hlavního programu ...