Now showing items 21-40 of 407

  • Analýza dopravy na základě naměřených dat plovoucích vozidel 

   Author: Riedel Marek; Supervisor: Kutil Michal; Opponent: Janeček Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza EEG záznamu mentálně nadaných dětí 

   Author: Volf Petr; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza faktorů a míry stresu pilotů při řešení extrémních letových situací na letovém simulátoru 

   Author: Klejchová Pavla; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza obrazů gelové elektroforézy 

   Author: Kaňka Jiří; Supervisor: Urban Martin; Opponent: Šlechta Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza ovladatelnosti vozu s použitím algoritmů strojového učení 

   Author: Leonid Tulin; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Holub Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   S významným vývojem autonomních systémů a autopilotů vyvstává otázka - co je dobře řízený stroj. Za posuzování jízdních vlastností a pohodlí automobilu v současnosti odpovídají speciálně vyškolení řidiči, kteří jsou přítomni ...
  • Analýza paralelních mikroelektrodových záznamů 

   Author: Vošmik Jiří; Supervisor: Sieger Tomáš; Opponent: Spilka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Lidský mozek je jedna z nejkomplikovanějších známých struktur a jako takový je dlouhodobě zkoumán. Většina výzkumu mozku se zatím zabývala výzkumem chování celých populací neuronů. Detailní výzkum chování jednotlivých ...
  • Analýza pokročilých MRI dat u pacientů s postižením centrální nervové soustavy 

   Author: Adam Rytina; Supervisor: Dostál Marek; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Odlišení nádorové hmoty v mozku od zdravé nervové tkáně a odlišení jednotlivých typů mozkových nádorů patří mezi stěžejní výzvy při vyšetření pomocí magnetické rezonance. Tato diplomová práce se zabývá speciální metodou ...
  • Analýza robustnosti moderních rozpoznávačů řeči na bázi TANDEM architektury 

   Author: Brich Aleš; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Plátek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá analýzou robustnosti rozpoznávače řeči na bázi TANDEM architektury. Cílem je zjistit, jaký vliv na úspěšnost rozpoznávání mají různé varianty příznakových vektorů, s užším zaměřením na příznaky ...
  • Analýza sociobiologických rytmů bipolárních pacientů 

   Author: Koreš Jindřich; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Španiel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza spánkových polysomnografických dat pokročilými algoritmy zpracování signálu 

   Author: Cháberová Jana; Supervisor: Mládek Arnošt; Opponent: Bělobrádek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-20)
   Tato diplomová práce se zabývá komplexní problematikou spánkové medicíny, se zaměřením především na diagnostiku spánkových poruch pomocí polysomnografie. První část pokrývá základy fyziologie i patofyziologie spánku, ...
  • Analýza spánkových vzorů uživatelů aplikace Sleep as Android 

   Author: Miroslav Domankuš; Supervisor: Anýž Jiří; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Data set spánkových záznamů uživatelů aplikace Sleep as Android umožňuje studovat charakteristiky spánku ve velkém měřítku v populaci uživatelů této aplikace. V této práci byl analyzován vliv několika faktorů (alkohol, ...
  • Analýza stresových parametrů pilotů simulátoru Boeingu 

   Author: Martin Blažek; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Vyšata Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Tato práce zabývá analýzou stresových parametru pilotů. V první části je objasněn teoretický pojem stres, lidská fyziologie a biologické procesy vedoucí k měřitelným projevům stresu. Následně jsou zpracovány předešlé ...
  • Analýza šíření lokálních trendů v sociální síti Twitter 

   Author: Šourek Gustav; Supervisor: Kuželka Ondřej; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza variability srdeční frekvence plodu ve spektrální oblasti 

   Author: Davidíková Šárka; Supervisor: Chudáček Václav; Opponent: Smrčka Pavel
   Tato diplomová práce se zabývá spektrální analýzou srdeční frekvence plodu (FHR) naměřené během první doby porodní pomocí kardiotokografie (KTG). Teoretická část přibližuje problematiku KTG jako diagnostického nástroje pro ...
  • Analýza variability srdečního rytmu 

   Author: Grosman Tomáš; Supervisor: Parák Jakub; Opponent: Kostílek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce je zaměřena na vytvoření algoritmu pro porovnání závislosti stacionárních úseků v záznamech RR intervalů se stacionárními úseky záznamů z akcelerometru. Tento problém byl řešen pomocí vypočtení autoregresních ...
  • Analýza vývoje vnímání kvality přenosu hlasu vzorku české populace v letech 2008-2012 

   Author: Večeř Michael Pascal; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Počta Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Aparatura na výrobu nanočástic železa - návrh řízení a instrumentace. 

   Author: Drahoňovský Marek; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace analytického systému DeepSee v NIS Zlatokop 

   Author: Blažek Adam; Supervisor: Kahle Michal; Opponent: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Aplikace neuronových sítí ve směrovacích problémech 

   Author: Drozen Alan; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá řešením problému obchodního cestujícího v polygonální doméně s využitím samoorganizujících se map. Pomocí muldimenzionálního škálování je úloha převedena na problém obchodního cestujícího v Euklidovském ...
  • Aplikace pro vizualizaci a hodnocení videookulografických dat 

   Author: Zeman Michal; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Jursa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-10)
   Tato práce se zabývá zpracováním očních pohybů a jejich využitím pro diagnostiku dyslexie. Pro zpracování úlohy Pavlidis byl vytvořen nástroj s grafickým uživatelským rozhraním v prostředí Matlab. Tento nástroj byl několikrát ...