Now showing items 366-385 of 407

  • Vizualizace multidimenzionálních dat metodou RadViz 

   Author: Valentová Klára; Supervisor: Vysloužilová Lenka; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vizuální detekce cesty pro navigaci mobilního robotu 

   Author: Sushkova Dina; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Schopnost najít sjízdnou cestu a zůstat na ní během pohybu je pro mobilního robota nezbytné. V této práci se zaměřuji na vizuální detekci cesty z jednoho obrázku. Naimplementovala jsem metodu založenou na vnitřní vlastnosti ...
  • Vizuální odometrie pro dynamickou rekonstrukci obrazu 

   Author: Pivoňka Tomáš; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Cílem této práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit metodu pro vizuální odometrii určenou k měření pohybu podvozku automobilu jako součást 3D skeneru podvozků. Tento skener pracující pouze s obrazem z kamer je vyvíjen ...
  • Vícehodnotová koalgebraická logika 

   Author: Dostál Matěj; Supervisor: Bílková Marta; Opponent: Kurz Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Vliv nevyváženosti tříd na aktivní učení klasifikátoru spánkového EEG 

   Author: Grimová Nela; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saifutdinova Elizaveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá aktivním učením pro klasifikaci spánkových stavů na EEG datech. Jelikož spánková data jsou obecně nevyvážená, nejdříve sledujeme, jak nevyváženost na syntetických datech ovlivňuje aktivní ...
  • Vyhledání a rozpoznání textu z televizní obrazovky 

   Author: Tseveenbayar Altaibayar; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Vyhledání uváznutí pomocí statické analýzy kódu 

   Author: Navara Filip; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhodnocení využitelnosti protokolu PROFINET v oblasti medicínské techniky 

   Author: Březinová Barbora; Supervisor: Zatloukal Michal; Opponent: Burget Pavel
   Cílem diplomové práce je seznámení s komunikačním standardem PROFINET, který se v současnosti používá především v oblasti automatizace, jeho současným využitím v lékařské technice a návrhem jeho dalšího možného použití v ...
  • Vyhodnocování bezpečnosti softwaru pro řízení motorů v automobilových aplikacích 

   Author: Kreč Michal; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vyhotovení simulátoru zobrazujícího trasu pohybu oka v reálném prostředí 

   Author: Polčák Marek; Supervisor: Fejtová Marcela; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhýbání se v dálničním provozu 

   Author: Schaefer Martin; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vylepšení HardNet deskriptoru 

   Author: Milan Pultar; Supervisor: Mishkin Dmytro; Opponent: Mishchuk Anastasiia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Uvažujeme problém učení lokálního deskriptoru pro wide baseline stereo, zaměřeujeme se na deskriptor HardNet, který je blízko state-of-the-art. Představujeme datový soubor AMOS Patches, který zlepšuje odolnost vůči změnám ...
  • Vytápění v inteligentních domech, modelování, analýza a řízení s PLC 

   Author: Pupák Radek; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití Bayesovského přístupu pro klasifikaci EKG 

   Author: Faflík Tomáš; Supervisor: Spilka Jiří; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití kamery v mobilním telefonu pro zrakově postižené 

   Author: Hadáček Jan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá využitím kamery jako asistivní pomůcky ve speciálním telefonu pro nevidomé založeném na systému Android a vyvíjeném v rámci Katedry kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. V úvodu ...
  • Využití markovských modelů a textových zpravodajských dat pro predikci 

   Author: Zadražil Petr; Supervisor: Železný Filip; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Využití principu KLT pro sledování cíle kamerovou hlavicí 

   Author: Tejc Marek; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Nohýl Jiří
   Tato diplomová práce se zabývá implementací KL sledovacího algoritmu do kamerové hlavice s inerciální stabilizací a obrazovou zpětnou vazbou. KL algoritmus byl zvolen pro nahrazení stávajícího algoritmu SSD (Sum of Square ...
  • Využití senzoru Kinect pro komerční prezentaci produktů 

   Author: Bártek Pavel; Supervisor: Hlinka Jiří; Opponent: Průša Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Využití šestiosého silového senzoru pro řízení průmyslového manipulátoru 

   Author: Kubeš Jan; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití tepelných čerpadel v budovách 

   Author: Ciller Alexandr; Supervisor: Ferkl Lukáš; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)